Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
K Sviatku Žiariacej Hviezdy


Nič nedá človeku toľko, v akejkoľvek oblasti, ako Slovo od Boha!

Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Vianočné prianie.


Želám vám krásne a duchaplné prežitie vianočných sviatkov v tento čas, keď si pripomíname narodenie Syna Božieho Ježiša, ktorý nám priniesol ten najväčší dar - Slovo od Boha, začo buď Bohu, po všetky veky, veľká a nekonečná vďaka.
Krásne Vianoce...

http://www.youtube.com/watch?v=Yet6JczbVb4

Ján Anton Sloboda.

 
Prichádza čas keď si znovu pripomenieme príchod JEŽIŠA - Božej Lásky. On aj DUCH SV. - IMANUEL - Božia Vôľa, nám priniesli SLOVO, ktoré sa stalo TELOM. Priniesli ho od BOHA pre nás nehodných ľudských červíkov. Aká to BOŽIA láska..........

Chcem nám všetkým naliehavo pripomenúť, ak máme nejasnosti, niečomu nerozumieme a ak máme v sebe pokoru a úprimné chcenie, poprosme o silu aby sme našli Pravdu, ktorá nám vystúpi zo Slova podľa našej potreby. To je ten najčistejší prameň Pravdy.

Keď tu diskutujeme, pomáhame, radíme, tak je to len a len vďaka tomu, že sme SMELI čerpať a precitovať zo SLOVA, inak by sme nevedeli vôbec nič!!!


ABDRUSHIN Posolstvo Grálu - Na úvod

.... Len ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať. Hlupák, ktorý k tomu používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách, zatiaľ čo svoje vlastné údy vyradil....
 
PeterFranko  
Dobrý deň

Odporúčam tento link: http://www.slnkomesiac.weblahko.sk/
pridať na "Linky na zaujímavé príspevky":

JAN. jan.jan@post.sk 
Slovo od Boha.


Slovo od Boha je tou najväčšou pomocou pre ľudí. Nad toto Slovo, túto Múdrosť, niet väčšieho slova, niet väčšej múdrosti. Všetko razom musí ustúpiť do úzadia, všetka ľudská dovednosť, nakoľko múdrosť od Boha, je tou najväčšou múdrosťou, o ktorú sa musí opierať celé stvorenie, pokiaľ chce správne napredovať, nevynímajúc aj ľudstvo tejto Zeme, nakoľko to Slovo, nesie v seba zákony a rady od Boha, teda nesie v sebe tu pravú službu pre Boha.

Nakoniec zostane len Slovo od Boha! Všetko sa rozplynie, všetko zanikne, čo nebolo v súlade zo Slovom od Boha, lebo niet väčšej múdrosti, a nikdy ani nebude, nad to Slovo, ktoré ľudom priniesli samotní Synovia Boha - Ježiš a Imanuel.

Ľudstvo ma preto len jednu šancu a nádej, že sa podriadi Slovu, a začne žiť podľa Slova, nie zajtra, ale dnes, čo mu bude zárukou večného života, v ríši ducha, v Raji, čo mu konečne zaručí aj radostní život na tejto planéte.,, Kdo nechce plnit, kdo se nechce sám namáhat a zápasit sám o sebe, ten není také hoden žádné pomoci!

Jen v poctivém zápase a v námaze dostaví se pomoc v síle, jinak ne. Jen v zápase, v činu otevírá se každý člověk správným způsobem, takže síla a tím i pomoc může k němu proudit.

Síla jest pomoc, jestliže ji zhodnotí, tedy použije! Nikdy však jinak, než ve svých skutcích! Lidé mají se změnit a pak mají přijít, ale nemají přicházet, aby se nechali změnit.

Jak se člověk má změnit, co má při tom dělat, je přesně vysvětleno v mém Poselství!

Chce-li to v něm hledat, také to najde, v každém případě! V žádných životních otázkách nenechá mé Slovo hledajícího bez vysvětlení, ať je to cokoliv.

Kdo se přichází ptát, ten neporozuměl Poselství, ten nepátral v něm dost hluboko a opravdově. A ten to také se svým hledáním nemyslí vážně. Nenamáhá se tak, jak by měl, aby mu mohlo být pomoženo. Proto také musí marně čekati na pomoc.

Vy, kteří si říkáte hledající, vezměte si to k srdci! Najdete v tom pro čilost svého ducha měřítko, které vás nemůže zmýlit.

Tázati se jest jen pohodlnost těch, kteří sami mají Poselství v rukou. Takový člověk nehýbá se dostatečně, jinak by se neměl nač tázat.

Hledáte-li, tedy musíte nalézt, co pro sebe potřebujete! Ale hledat, tedy namáhat se, musíte už sami.

A v námaze najdete již duchovní prožití, kterého potřebujete, chcete-li mít pro sebe užitek z mého Slova! Neboť kdybych vám také všechny vaše otázky ustavičně objasňoval, kdybych každého člověka učil sto let, nemohl by mít z toho užitek, poněvadž by pak přesto nic neprožil!

V trvalém usilování kupředu, v dychtivosti vědění, nemůže dosáhnouti prožití toho, co se učí! Každé naučené slovo musí se nejdříve stát činem! Pouze v činnosti, i když je to jen duchovní, může každou jednotlivost učinit svým vlastnictvím.

Z tohoto důvodu nemá smyslu chtít ode mne slyšet stále nové a nové. Řekl jsem již dost, tak mnoho, že celé vaše pozemské bytí nestačí k tomu, abyste to, co bylo řečeno, také v sobě uskutečnili, tím méně zevně!

Jednejte přece nejdříve podle toho, co jsem vám až dosud řekl! To se však zdráháte, domnívajíce se, že chcete nejdříve zvědět mnohem víc, možno-li všechno, dřív než učiníte sami skutečný začátek.

Při tom máte vždy co dělat, abyste tomu novému porozuměli. K prožití toho, co bylo již řečeno, nezbývá vám čas. A tak zameškáváte všechno!

Zanechte této honby po novém; vždyť můžete začít jen s malým, chcete-li všechno splnit tak, jak to musí být.

V tomto celém stvoření není žádného splnění bez začátku! Teprve za tímto začátkem následuje stálý vzrůst, který žene do květu a plodů, které opět v sobě nesou nové bytí.

Tak, jak se vy nyní jevíte, může se vám stát jako pozemskému tělu, které musí zlenivět, je-li přesyceno! Jinak to není ani možné. Jen svěže začít, pokorně, a pak teprve zvolna, ale jistě kupředu ve vědění!

Jinak nedosáhnete ničeho, poněvadž všechno, co je v Poselství, je pro pozemské lidstvo nové, i když se vám v něm zdá být mnohé známé. Avšak vypadá to jen tak, poněvadž se to snažíte obcházet příliš povrchně.

Jestliže to správně pozorujete v horlivém snažení čilého ducha, je vám to nové!

Hněte se jen sami a nechoďte hned s otázkami o tom, co vám překáží a co vás tíží a čím toho času trpíte. Přijměte nejdříve správně mé Slovo, snažte se je v sobě prožít, pak se jistě všechno obrátí!

Proto se ostře pozorujte, dívejte se před sebe, abyste byli schopni ve službě odložiti sklon k sobeckým přáním, čehož přirozeně dosáhnete teprve tehdy, když dokážete poznati tuto pro vás osudnou chybu.

Není to těžké, jakmile se pozorujete ze stanoviska slova Poselství s neúprosností, již každý vážně hledající a po světlých výšinách toužící musí sám použít proti sobě, myslí-li své hledání a své usilování také opravdově.

To je ten první nejtěžší krok; neboť ve splnění pak všechny ostatní budou lehčí. Spojte sílu s odvahou a učiňte tento první krok, pak najdete pomoc všude, aniž byste museli o ni ještě zvlášť prosit.

Pak poznáte, že máte svému Bohu vzdávati jen dík a vždy opět jen dík, zatím co všechny prosby stanou se samy sebou bezpředmětné. Jděte a jednejte tak, aby mezi vámi brzy zavládl mír a radost.“ Citát bol použitý z Poselství Dozníva - prednáška: Propast vlastních přání.

Ján Anton Sloboda.

 
nepochybne zaujímavá symbolika a pre mňa osobne zatiaľ asi najväčší argument v prospech VZ. Práve na toto som myslel keď som hovoril že od VZ nadobro neodchádzam ale zostávam otvorený pretože vidím v niečom istý zmysel a logiku. Už som si to vytlačil a mám v pláne to podrobne analyzovať.

Síce som sľúbil že s otázkami končím ale fakt mi nedá sa nespýtať AKO môže jeden "normálny človek" prísť k takýmto matematickým súvislostiam? Pýtam sa na to len preto že ja sa matematikou v podstate živím keďže som ekonóm analytik, ale toto by ma teda nenapadlo. Nehovorím teraz o nejakej základnej hre s číslami, ale mám na mysli takú rozsiahlu štúdiu akú na tejto stánke prezentujete. Mali ste pri tom dáke vnuknutie, sen alebo to máte čisto zo "svojej hlavy" kombinovaním a špekulovaním, či vychádzate aj z nejakých iných informačných prameňov?

Samozrejme - a to by som rád zdôraznil - nemusíte mi odpovedať. Ale budem rád. Hádam so tým zase niekoho neurazil, lebo už niekedy fakt neviem ...

Pekný deň
link
 
Pozdrav AHOJ.

Čo znamená pozdrav AHOJ? Kto to vie?
Je zaujímavé poznať a pre mnohých azda si aj uvedomiť, že pozdrav „ahoj“ nie je len bezduché oslovenie. Tak sa totiž pozdravujme, ako by sme vraveli „POCHVÁLENÝ BUĎ PÁN JEŽIŠ KRISTUS“.
AHOJ je pozdrav, ktorý dávno už u nás zdomácnel a žiaľ zovšednel. Pozdravujú sa ním nielen deti, ale aj dospelí.
Koľkí však poznajú jeho pravý význam?
Je fakt, že to bol pôvodne obľúbený pozdrav námorníkov. Skratka "AHOJ" bola totiž napísaná na prove každej lode.
Je skratkou slov „Ad HOnorem Jesu“ - KU CTI JEŽIŠA!
 
Predvianočná ...

Každý človek v sebe nosí hviezdu, ale iba na ňom záleží, či bude dobrá alebo zlá.
 
Každý človek vie, že keď zaseje pšenicu, nemôže zožať žito alebo ovos. To je predsa nemožné. Takisto platí, ak zasejem lásku, zožnem lásku, ak zasejem nenávisť, zasiahne ma spätne nenávisť.
Je to povedané prostými slovami: „ Čo človek zaseje, to aj zožne!“, alebo „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva!“
Tieto slová platia pre všetko dianie na celom svete a nielen v prírode.
Človeku ako jedinému na Zemi je dané, že má slobodnú vôľu rozhodovať sa o tom, či bude v sebe nosiť dobro alebo zlo, čiže dobrú alebo zlú hviezdu.
Vo fyzike platí jeden z Newtonových zákonov, a to „Zákon akcie a reakcie!“ Obdobne to platí aj v činnosti človeka. Ak som lenivý, tak nemôžem dosiahnuť to, čo som si vysníval len vo svojom hĺbaní; naopak, ak som usilovný, úspechy nedajú na seba dlho čakať. Hovorí sa, že "„Bez práce nie sú koláče!"
Ak sa pozrieme len na dnešnú prírodu, vidíme, že človek vo svojej namyslenosti ako „pán tvorstva“ ničil a ďalej ničí prírodu na celej Zemi. Mnohí vedci už dlhšiu dobu upozorňujú na nebezpečenstvo samozničenia ľudstva na Zemi, ak u ľudí nenastane zásadný obrat k pozitívnemu mysleniu.
To, čo platí v prírode, platí aj v medziľudských vzťahoch. Ak je niekto egoista, klamár, zlodej alebo dokonca vrah, takýto človek ostáva sám, lebo slušní ľudia od neho bočia a nemajú ho radi. Na druhej strane ochotného, pravdovravného a dobrého človeka majú aj ostatní slušní ľudia radi a príjemne sa cítia v jeho blízkosti, akoby z neho vyžarovala nejaká krásna a dobrá hviezda. 
Blížia sa Vianoce a bolo by krásne, keby aj po nich žiarili vo všetkých ľuďoch na Zemi len a len hviezdy dobra a pravdy.
 
Dobrý deň,

som rád že sa Vám slová páčili a chápem ich podobne ako Vy. Keď som ich asi pred rokom prvý krát čítal, žasol som nad ich jednoduchosťou, prirodzenosťou a zároveň hĺbkou. Vyjadriť na tak malom priestore tak veľa a zároveň odpovedať na toľko otázok ktoré vlastne ani nemuseli byť vyslovené ... vskutku geniálne. A čo je to vlastne za človeka čo tieto slová vyslovil, odkiaľ ich zobral?

Mimochodom, nehovorilo PG aj niečo o tom, ako má vyzerať Slovo ktoré pochádza zo svetla? Že ho poznáme práve podľa toho že je jednoduché a trefné? Že práve v jednoduchosti a zrozumiteľnosti tkvie jeho sila? Že efektívnosť jeho použitia je zároveň výrazom dokonalosti celého stvorenia? Bolo tiež povedané, že človek Slovo nikdy plne nepochopí a nedocení. Nemôže, lebo už zo svojej podstaty má sám k dokonalosti veľmi ďaleko.

Jedna stará múdrosť, ktorú iste pozná každý z nás, hovorí že " v jednoduchosti je krása ". Ako krásne zapadá aj do samotného Posolstva. Je pritom zaujimavé že toto uznávame všetci bez rozdielu vyznania či postavenia v spoločenskom rebríčku. Veriaci aj ateisti. Drvivá väčšina pritom nemá ani tušenia o tom že existuje nejaké PG. Tak nejako prichádzame aj na tomto príklade k tomu, že bez toho aby sme si to uvedomovali, či chceme či nie, dokonalé zákony stvorenia sú jednoducho tu a prejavujú sa v živote každého z nás. Na celej zemi a s neobmedzenou platnosťou. V každom čase, vo všetkých jazykoch, na všetkých miestach zároveň ... Sú tu, aby nám pomáhali. A je tisíc spôsobov ako ich objaviť.

Dokonalé. Také sú zákony stvorenia. Také je Posolstvo. Taká je pravda, ktorú nikdy plne nepochopíme. Nemôžeme ...
Veľmi stručné a výstižné.

Vďaka, za Váš príspevok Smartang, na to všetko čo tu za posledné týždne odznelo aj mojou vinou veľmi trefný.
Ide z toho pokoj na všetky svetové "strany". Aspoň ja to tak cítim.


Zrovnáva to všetky "náboženské" pochybnosti, nedorozumenia hádky škriepky, ale nie iba "tu " teraz, medzi nami, ale myslím, že aj všetky v akomsi celosvetovom "duchovnom globále".

Schádza mi pri tom na um veta z PG.

"To čo jednému prospieva, môže druhému škodiť."


A ten pokoj bude teraz počas sviatkov pre ľudí dobrej vôle dôležitý.

Preto sa teraz chcem v tejto súvislosti ospravedlniť všetkým ktorých sa moje, nedávno slová napísané v nepochopiteľnom hneve a afekte dotkli a vzali im ich pokoj.
Nebol v tom môj úmysel, ani nikoho obracať, ani nič podobné.
Nemám na to právo.
Chcel som sa s Vami podeliť o moje vlastné prežitia.

Pravdou je, že s tým, že väčšina, alebo skôr všetci neprijímate VZ4, som sa za tie dva, alebo už aj tri roky nezmieril, preto som sa ozval. Totiž mňa tá kniha posunula vpred, aj keď viem, že Váš názor je opačný...

Nevadí,pokojne sa môžem mýliť, veď som človek...

Ale teraz Vás tým už nechcem ďalej obťažovať a je mi úprimne ľúto, že som to doteraz robil.

Pokoj vám priatelia,

pokoj počas celých vianočných i novoročných sviatkov a odpustite mi ak som krivdil...

Dušan Zámečník
 
Dalajláma
Tieto slová venujem v dobrej vôli všetkým, ktorí o to prejavia záujem. Tí, ktorí sú skutočne vnímaví, uvidia oveľa viac, než bolo v skutočnosti vyslovené. Uvidia človeka vo svojej nadutosti a úbohosti, ale aj skromnosti, nedokonalosti a veľkosti zároveň. Aj o tom sú nasledovné riadky. O tom, kto sklamal a kto naopak slávi svojho Stvoriteľa. Nie však inak, ako životom, ktorý sám žije. Pravdou, ktorú našiel. Spôsobom, ktorým ju hľadal a čo pritom prekonal. Pretože tá neleží na jednom mieste. Kúsok je tu, kúsok zase tam .... pričom našou úlohou je tak, ako žijeme - postupným skladaním čriepkov - sa jej čo najviac priblížiť. Aj preto neustále putujeme stvorením, hmotnosťou. Dostávame tak šancu. Poďakujme preto každému, kto nám pravdu, ktorú vieme prijať, prináša:

Rozhovor brazilského teologa Leonarda Boffa
s tibetským dalajlámou:

V debatě u kulatého stolu, která se týkala náboženství a svobody, jsem se dalajlámy – s trochou zlomyslnosti, ale také se zájmem zeptal:
“Vaše Svatosti, které náboženství je ze všech nejlepší?”

Myslel jsem, že řekne: “tibetský buddhismus” nebo “východní náboženství“, jež jsou mnohem starší než křesťanství. Dalajláma se odmlčel, pohlédl mi do očí a usmál se. To mě překvapilo, neboť jsem si byl vědom jízlivosti v mé otázce. Odpověděl:
“Nejlepší náboženství je to, které tě přivede co nejblíže k Bohu.Takové, co z tebe udělá lepšího člověka.”

Abych překonal rozpaky z tak moudré odpovědi, zeptal jsem se:
“A co mě udělá lepším?”
“Cokoli, co tě udělá více
- soucitným,
- citlivým,
- objektivním,
- milujícím,
- lidským,
- odpovědným,
- etickým.“
„Náboženství, které tohle dokáže, je pro tebe tím nejlepším.”

Byl jsem chvíli zticha a žasl jsem (a dokonce i teď, když na to pomyslím) nad jeho moudrými a nezpochybnitelnými slovy.
„Nezajímá mě, příteli, jaké náboženství vyznáváš a zda jsi zbožný, nebo ne. Důležité pro mne je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se chováš v práci, ve společnosti, před světem... Pamatuj: vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek“

“Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice. Týká se rovněž všech vztahů - k lidem,zvířatům, rostlinám, světu… Jestliže se chovám dobře, dostanu zpět dobro. Jestliže jednám se zlým úmyslem, vrátí se mi zlo.“

„Babička a dědeček ti říkali čistou pravdu: vždy budeš mít to, co přeješ i ostatním.Být šťastný není záležitostí osudu.Je to věc volby“

Nakonec dodal:
"Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.
A osud – to je tvůj život.“

“Není vyššího náboženství, než je Pravda“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Božia vôla v hmotnosti.


Po prvýkrát tu bola na tejto Zemi ako knieža ABDRUSHIN - pred 3 500 rokmi.

Po druhýkrát ako Duch Pravdy, autor Posolstva Grálu, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš - minulé storočie.

Po tretíkrát a poslednýkrát, ako Kráľ Tisícročnej ríše - IMANUEL, keď sa navráti späť od Božieho trónu, po prvej Veľkej očiste Zeme, nakoľko jeho narodenie sa vyplnilo koncom novembra 1998, na Slovensku, tak ako o tom hovorí Tretie fatimské proroctvo, tak ako o tom hovorila samá matka IMANUELA, pani Makedonová, v rokoch 1997 -1998.

Nič nemohlo prekaziť tieto vtelenia, ani sám padlý archanjel, hoci neraz sa snažil, či už sám, tak ako cez ochotné nástroje vtelené na Zemi, aby sa to nestalo. Ale táto jeho snaha vždy bola márna. Vždy sa to stalo, v presné určený čas, keď bola pôda na to prispôsobená, nehľadiac nato, aký názor prechovávajú ľudia, nakoľko zasľúbenia Boha sa vždy naplnia, vždy...

,,Počúvajte slovo Pánovo.
Vaši bratia, čo vás nenávidia,
čo vás odstrkujú pre moje meno, vravia:
„Nechže sa oslávi Pán
(nech ukáže zázrak, aby sme v neho uverili)
nech vidíme vašu radosť!“
Oni však budú zahanbení.
(nebudú hodní zažiť zázrak – Imanuelovo narodenie)
Porodila prv, než kvílila,
prv, než ju obkľúčili bôle,
porodila chlapca. (Imanuelova matka)
Kto takéto počul? Kto podobné videl?
„Či ja otvorím život a rodiť nedám?
(keď som dal počať, nedovolím porodiť?)
Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem?“
(keď porodila, neukážem sa?)

Tešte sa s Jeruzalemom
a plesajte nad ním všetci jeho milovníci,
radujte sa s ním, radujte sa.
Pán príde v ohni
(zošle na Zem ohnivé hviezdy)
a jeho vozy sú ako búrka,
aby priviedol v zápale svoj hnev
a svoju hrôzu v plameňoch ohňa.
Lebo ohňom bude súdiť Pán
a svojím mečom každé telo
a bude veľa tých, čo Pán porazí.

Prídem zhromaždiť všetky národy
prídu a uvidia moju slávu. (dospelého Imanuela – kráľa)
Urobím na nich znamenie
(vylejem na nich Ducha Svätého,
aby sa premenili aj ostatní)
pošlem z nich zachránencov k národom, (svojich apoštolov)
ktoré nepočuli chýr o mne a nevideli moju slávu;
i budú ohlasovať medzi národmi moju slávu.

A privedú všetkých našich bratov
(duchovne najvyvinutejších)
spomedzi všetkých národov
na môj Svätý vrch, do Jeruzalema
A z nich si vezmem za kňazov.
Lebo ako budú predo mnou trvalé
nové nebesá a nová Zem, ktoré stvorím,
tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno.
(bude žiť večne so Zemou, keď sa zdvihne do
duchovnej ríše)" Večné zákony 3 - prorok Izaiáš.

Ján Anton Sloboda.

 
Aj tak ROB DOBRE!

TV stanica NOE koncom roka 2010 uviedla krásny Vianočný koncert, hraný Terchovskou muzikou, sprevádzaný slovom. Jeden z tých hovorených vstupov bol nasledovný:

„Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých a postranných pohnútok.
Ale aj tak ROB DOBRE!

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra možno zabudne.
Ale aj tak ROB DOBRE!

Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zraniteľným.
Ale aj tak BUĎ ČESTNÝ A ÚPRIMNÝ!

Čo si po celý život budoval, môže sa za jednu noc zrútiť.
Ale aj tak BUDUJ!

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, keď im pomôžeš.
Ale aj tak POMÁHAJ ĽUĎOM!

Daj svetu to najlepšie, čo máš, a udrú ťa do tváre.
Ale aj tak DAJ SVETU TO NAJLEPŠIE, ČO MÁŠ!“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka.


Trinásť pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď túto Zem opustila pani Makedonová. Odišla v úplnej tichosti, kedy to nikto nečakal, hoci sama napísala vo Večných zákonoch 1, že Zem opustí predčasne. Preto je na mieste, aby sme si pripomenuli, že čo bolo jej poslaným tu na Zemi, pred Veľkou očistou Zeme:*Napísať Nové evanjelium - Večné zákony 1, 2, 3.*Otvoriť Zjavenie Jána, Tretie Fatimské proroctvo, proroctvo Izaiáša v zmysle Pravdy.*Poukázať na zdroj Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré je Božím Slovom a knihou súdu.*Počať a porodiť Syna Boha Imanuela.*Pripraviť svoj ľud na Veľký Boží Súd.Čiže z toho všetkého je jasné, že to čo mala naplniť, pred Veľkou očistou Zeme, čoho vrcholom bolo narodenie IMANUELA koncom novembra 1998, bolo naplnené ňou do bodky. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
Ak čítame Večné Zákony od Pani Makedonovej, pamätajme na nasledovné:
1) Pani Makedonová je Prakráľovná inkarnovaná na zemi.
2) Pani Makedonová vedome písala to čo jej Pán Imanuel diktoval. Nepotrebovala prostredníka pretože sa pre svoj vysoký duchovný pôvod priamo napájala s Imanuelom.

Pani Makedonová sa nemýlila a to čo napísala je plnou pravdou pretože sa priamo napájala a bola vedená samotným Božím Synom Imanuelom.

Takže z toho vyplýva, že každý kto chce vysvetľovať dianie ohľadom počatia a narodenia Imanuela musí stavať na tom čo povedala Pani Makedonová a nesmie nič zrušiť na tom čo Pani Makedonová vysvetlila a aj sama napísala.

K. Kopecký vo vysvetlovaniach počatia a narodenia Kráľa tisíc ročnej ríše práve túto chybu urobil. K napísaniu večných zákonov 4 ho viedli pochybnosti svoje a aj tých, ktorí čítali dielo od Pani Makedonovej. Kopecký svoje pochybnosti nespracoval ale podporil falošným vysvetlením - nazvem ho Zjavenia „gréckym“ Jánom. Mal podporiť vysvetlenie Zjavenia Jána Pani Makedonovej a poukázať na chyby vo vysvetlení Zjavenia Jána „gréckeho“. Neurobil to a namiesto toho začal tým, že Pani Makodonová urobila chybu a niečo zle prijala. Moje tvrdenie podporím samotným slovami K.Kopeckého na str. 67 – 68 vo VZ4, citujem: „Pani Natália teda mohla byť prepojená s výšinami výlučne týmto spôsobom, pretože nie je Bohom samotným, časťou jeho bezbytostného jadra. Došla aj ona k nejakým závažnejším neporozumeniam? (odpoveď K. K.:) Omyly majú častokrát jednu veľkú výhodu: sú nelogické, na základe čoho sa aj dajú veľmi ľahko opraviť. Tak ako evanjelista Matúš pomiešal do jedného dve rozdielne mená a zvestovania, tak aj Svanhilda ( Pani Makedonová) zlúčila dve rozdielne skutočnosti, a to zhmotňovanie a inkarnáciu. Spojila ich do jednej v domnení, že zhmotňovanie Imanuela bude zároveň aj jeho inkarnáciou.“

No tu vidno, že K.K. spochybnil to čo pani Makedonová napísala a označil ju za tú ktorá niečo nepochopila správne neprijala, že niečo pomiešala. No akurát jediný kto niečo nepochopil a u neho došlo k závažným neporozumeniam je K. Kopecký a nie Pani Makedonová.

Ohľadom inkarnácie nám Pani Makedonová dostatočne vysvetlila ako to prebehlo, ja o tom nemám pochybnosti a nevidím v tom čo Pani Makedonová napísala, žiadne pomiešania a neporozumenia. Nebudem teraz tu vypisovať kde Pani Makedonová to vysvetľovala, nech si každý ešte raz poriadne prečíta Večné Zákony 1, 2 a 3 a aj Zjavenie Jána v Biblií, proroctvo Izaiáša a aj fatimské posolstvo.

 
ospravedlnenie
A Vám Smartang sa chcem ospravedlniť. Predčasne som Vás ohodnotil, ale spôsobili to Vaše nedorozumenia, vo VZ , respektíve akoby špekulatívne otázky, ale ktovie, možno sa mýlim práve teraz...
Bola to asi klasická moja paranoya.

Ale k tým Vašim pochybnostiam chcem ešte toľko, ak Vás to teda zaujíma.

Mal som ich aj ja, a má ich každý, ohľadom pravosti poslania pani Natálie. Veľmi mnoho vstúpencov Slova ju vôbec ani neprijalo.
Skúste sa zamyslieť komu na tom tak veľmi záležalo, záleží a prečo.

Odpoveď nájdete znova vo VZ.

Je to prirodzené odmietli sme Božiu pomoc a temna je tu veľa až priveľa, možno aj ja som jeden z nich...?

Každopádne pochybnosti sú tu aj na to ,aby nás zocelili a ukázali naše nedostatky, práve prostredníctvom nich samotných. Človek musí neustále rásť aj duchovne... Ale rásť prostredníctvom pochybností sa dá, ale iba vtedy, keď sa nám ich podarí vyvrátiť aj s koreňom.
A to je možné iba s pomocou Slova, ktoré už poznáte.

"Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči!" Teda otvorte knihu a neprestávajte aktualizovať svoj "duchovný softvér" tým duchovným chlebom je myslená kniha VZ a PG.

Nie je to niekedy jednoduché, lebo ak človek pochybuje o Pravde z určitej knihy a má ju znova otvárať, aby sa o tom ešte raz presvedčil, respektíve aby sa presvedčil, že sa vo svojich pochybnostiach mýli, tak to zaváňa sektou..

Pri tomto je dôležitá Vaša viera a pokora. Viera v to že kniha bola napísaná samotným synom Božím a on sa teda mýliť nemohol a nemôže, mýliť sa môžeme iba my, pretože je to ľudské...

Ak v tomto duchu znova otvoríte knihu, a budete sa snažiť úprimne nájsť svoje nedorozumenie, verte mi, že skôr, alebo neskôr svoj omyl v tej knihe nájdete.

Takto sa to mne podarilo už veľa krát aj pri silných dlho trvajúcich pochybnostiach ohľadom PG... a darí sa mi to stále.

Vaša viera bude mocnieť v presvedčenie, práve týmto logickým a faktickým vyvracaním týchto pochybností, prostredníctvom Živého Slova.

Odporúčam začať prednáškami Pokušiteľ a Pôsobenie Temna, z VZ.


Veľa zdaru.

Dušan Zámečník
 
Dobrý deň. Viem už som mal byť dávno mŕtvy upálený a ukameňovaný. Sám som si to vybral a počítal som stým. Vaše "príspevky" pán Potúček sú priostré, ak sa aj mýlime dajte nám čas. Lebo nie všetci sme na rovnakej úrovni. A dajte čas aj ostatným na to aby aspoň na chvíľu zapochybovali o Vašej neomylnosti. Spôsob akým sa snažíte priviezť hľadajúcich na pravú cestu je každopádne na zamyslenie najmä pre Vás, ale aj pre všetkých diskutujúcich. Možno by bolo dobré zamyslieť sa nad skutočným významom slova fórum, lebo toto tu je klasický sektársky spôsob "vedenia". Neviem či ste povolaním bývalý vojak, alebo predstaviteľ cirkvi, ale chvíľami som si tu skutočne a predpokladám aj so smartangom pripadal ako na hranici, ako za čias inkvizície. Na záver môjho príspevku chcem dať ešte do pozornosti tento v skutku dosť objektívny a aj logický príspevok, ktorý bol pod akýmsi tlakom prehliadnutý respektíve nepovšimnutý. Magdalenac, nech už ste ktokoľvek ďakujem Vám za Vašu snahu. Mne ten príspevok veľmi pomohol, lebo veľa nechýbalo a bol by som možno aj ja začal hľadať v knihe ktorá obhajuje všetko ča s PRAVDOU súvisí tiež len pochybnosti a pochybnosti. Ak mám čítať medzi Vašimi riadkami pán Potúček, ohľadom VZ4, začínam mať pocit, že Vám najviac vadí to, že ste tú knihu VZ4 nevydal Vy. Pán Potúček a ešte nezabúdajme na to staré slovenské, že "Trafená hus zagága." Poviem Vám, že si myslím, že mnohý používatelia tohto fóra možno v niečom aj so mnou súhlasia, ale neodvážia sa to napísať, aby neboli umlčaný. Už vám tu chýba len kríž spečatenia... bez urážka, ale je toto možné, je toto vôbec možné medzi tými, čo majú plné ústa Pravdy...? magdalenac 18.listopad 2011 23:53:27 V čo dokážeme veriť? V čo dokážeme veriť? Je to závislé od kvality a kvantity - objektivných a subjektivných informácií + citu a „pomocí zhora“, ktorým sme ochotní či neochotní načúvať. Je to dosť krkolomná veta... Prečo nastávajú nedorozumenia a škriepky medzi zástancami a odporcami „starých či nových informácií“? Lebo sa škriepia a vynášajú súdy pred tým ako by sa snažili všetkými dostupnými cestami hľadať a chápať povedané z iných úst (viď. „Židia“ vs. kresťania,.... „kresťania“ vs. grálisti, „grálisti“ vs. Makedonovci, „Makedonovci“ vs. Kopecký a ostatní!) Povedali Abdrushin a N. Makedonová všetko? Nie. Povedali toľko koľko bolo pre danú dobu potrebné, koľko ľudia dokázali prijať, koľko stihli. U oboch o tom nájdete zmienky v ich dielach. No a tu nastáva zlom – v tomto bode nastáva kameňovanie vo všetkým dobách histórie. Už vidím ako sa začínate poniektorí točiť v bludnom kole myšlienok – My sme iní! – NIE, NIE SME INÍ! Príklad: Po Abd-ru-shinovi priniesol „skromné-inaké“ informácie G. Adamský. Postoj ľudí k nemu bol výsmech, odcudzovanie. Makedonová to až dala na pravú mieru. To, že nejakú informáciu nedokážeme spracovať a nie sme s ňou vyrovnaní neznamená, že je chybná a daný človek, ktorý ju priniesol, že je odsúdeniahodný. Dokonca sa nám osobne pravda veľakrát odkrýva až po rokoch a potom je ťažko očisťovať myšlienky a ľudí, kde sme sa sami pričinili o zasadenie burín myšlienok a očierňovania. Rada by som sa venovala jedinej informácii ako príkladu rýchleho súdu či nedostatočných informácií (nakoľko tu bola vytiahnutá). Kto má pravdu: Zjavenie Jána – Apokalypsu spísal APOŠTOL JÁN (Makedonová, VZ1), GRÉK JÁN (Kopecký, VZ4)? VZ1, 12. kapitola: „Praduch Izmael napriek obrovskej vzdialenosti a nižšiemu pôvodu, lebo je to vyvinutý duch, a nie prastvorený, je svojou vysokou duchovnou čistotou priamo spojený s Parsifalom. Vtelil sa na Zemi viackrát pri významných duchovných udalostiach. Bol napr. starovekým prorokom Eliášom, ale aj Jánom Krstiteľom. Bol duchovným prostredníkom pri diktovaní Zjavení Jána – Apokalypsy medzi Stvoriteľom a APOŠTOLOM Jánom. (Obrázok č. 20 – Príloha)“ VZ4, 1. kapitola, 12. časť: „Toto proroctvo neprijal na ostrove Patmos, v našej pozemskej hrubohmotnosti. Taký istý názov totiž nesie aj ostrov v duchovnej ríši. Tam ho Ján Krstiteľ po svojej pozemskej smrti prijal od Boha. Potom ho odovzdal ľudstvu cez istého prostredníka. Bol ním duchovne vidúci GRÉK, ktorý sa zhodou okolností tiež volal JÁN.“ Koho všetkého nazývame apoštolmi? V novom zákone v evanjeliách je 12 apoštolov spomínaných. Ešte za života apoštolov sa to mení, keď po zrade Judáša doplňujú medzi seba Mateja (katolícka biblia – Skutky apoštolov 1.1,15). No dejiny označujú za apoštola aj napr.: Pavla (= Saul = Šavel, = Pavol z Tarzu), ktorý nikdy Ježiša „živého“ nezažil (viď. Biblia, Zaviate doby sa prebúdzajú III...); Barnabáša (Biblia katolícka – Skutky apoštolov 14,14). A tak sa nám postupne ľudia s označením apoštoli v dejinách množia. Čo hovorí pani Natália Makedonová o apoštoloch? VZ1, 16. kapitola: „Nový zákon totiž nenapísal sám Ježiš, ale jeho nasledovníci, ktorí čerpali iba z ústnych podaní PÔVODNÝCH APOŠTOLOV. Len si spomeňme, aké skreslené informácie dostaneme o nejakej nehode, ktorá sa stala iba pred týždňom. Je sa čo diviť, keď sa po mnohých rokoch ústneho podania skreslia pravdy, ktoré neboli ani počas Ježišovho života celkom jasné? A tak sa temnu podarilo, že táto nejasnosť spôsobila nový výklad, považovaný za pravdepodobnejší: že Ježiš je Syn človeka a že príde znova na Zem. Tento názor šírili aj INÍ APOŠTOLOVIA po Ježišovej smrti.“ Z akej biblie čerpala informácie (názvoslovie) pani Makedonová? VZ3 – 2. dotlač – kapitola Imanuelov príchod – 4. časť : „Použila som najnovšiu katolícku Bibliu, ktorá sa líši od iných v malých detailoch.“ Aké názvoslovie používajú rôzne biblie pre Zjavenie - Jána? 1. slovenský katolícky preklad biblie: Zjavenie apoštola Jána. 2. slovenský Roháčkov preklad biblie (1924-1937): Zjavenie svätého Jána 3. slovenský evanjelický preklad biblie: Zjavenie Jána 4. slovenský ekumenický preklad biblie: Zjavenie 5. kralická biblia (1579-1593): Zjevení S. Jana, kralická biblia (? rok): Zjevení svatého Jana teologa 6. anglický preklad biblie - King James Version: Revelation 7. nemecký preklad biblie – Luther bibel 1545: Offenbarung 8. nemecký preklad biblie: Offenbarung 9. španielsky preklad biblie – Reina- Valera 1960: Apocalipsis 10. maďarský preklad biblie – Károli: Jelenések 11. Κοινη preklad biblie – Stephanus New Testament 1550: ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12. latinský preklad biblie – biblia sacra vulgata: Apocalypsis Prezrela som „zopár“ dostupných biblií na internete, ale zatiaľ len v našom preklade a aj to len v názve som našla Zjavenie „APOŠTOLA“ Jána. V samotnom úvode ku katolickému prekladu teológovia priznávajú, že nemajú jasno v autorstve, ktorý Ján ho spísal. V texte Zjavenia som nenašla oslovenie alebo spojenie „apoštol Ján“. A čo ešte vieme o „Jánovi“ od pani Makedonovej, čo môže byť ďalším vodítkom? VZ1, 20. kapitola: „Tento scenár nájdeme v poslednom biblickom proroctve, v Zjavení apoštola Jána. V gréčtine sa nazýva Apokalypsa čiže zjavenie, lebo zjavuje deje, ktoré majú nastať v období súdu. Zjavenie bolo spísané približne STO ROKOV po Ježišovej smrti na Zemi.“ Teda pani Natália podáva názvy, tak ako ich máme spísané v našej biblii. Tu si ale všimnite slovíčok 100 rokov. VZ1, 20. kapitola: „V nasledujúcej 5. kapitole sa dozvedáme, že Stvoriteľ – Sediaci na tróne držal v ruke knihu popísanú zvnútra aj zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. V 3. verši sa píše: Nik na nebi ani na Zemi nebol hodný ju otvoriť. Dovtedy teda túto knihu nikto „neotvoril“, ani Ježiš, hoci už bol v tej dobe pred STO ROKMI na Zemi. Od 6. verša sa dozvedáme, že napokon ju vzal Baránok, ktorý bol ako zabitý.“ VZ3, 2.vydanie: „Cirkev však tento symbolický opis jeho narodenia a vlády vykladá po svojom, vraj je to opis narodenia Ježiša. Tvrdí to napriek tomu, že v úvode Apokalypsy je jasne napísané, že zjavuje deje, ktoré sa majú ešte len stať. Keďže Apokalypsa bola spísaná približne STO ROKOV po Ježišovej smrti, vylučuje to opis jeho osoby.“ Narazila som na informáciu ohľadom smrti Apoštola Jána- toho, ktorý bol jedným z 12-ich z najužšieho kruhu Ježiša. Informácia pochádza z Knihy „Zaviate doby sa prebúdzajú III“ z časti „Apoštoly“. Tí, ktorí poznáte toto dielo, poznáte súvislosti akým spôsobom bola kniha spísaná. (Nemecký názov: Verwehte Zeit erwacht III, München Verl. "Der Ruf" 1935, Verlag Alexander Bernhardt, 1959. V knihe: prijaté omilosteným a k tomu povolaným človekom z Abd-ru-shinovho okolia). V knihe Lukáš (rímsky lekár, nezažil Ježiša, ale zhromažďoval a spisoval všetko o Ježišovi... – spísal evanjelium) sa poznal s Jánom apoštolom (s jedným z 12-tich) a Máriou (Lazarovou sestrou). Tento apoštol Ján a Mária Lazarova sestra zomreli a boli pochovaní do Lazarovho hrobu. Tieto informácie nájdete v slovenskom vydaní na str. 370. „Teraz si zbor pripadal celkom osirelý. Dohodlo sa, že prostredníctvom Timoteja požiadajú Petra a Pavla, aby sa vrátili. Doma, vo vlasti, je ich práca a pomoc potrebnejšia ako v cudzine. No Timotej zatiaľ neodcestoval a v Ríme postupovala práca obidvoch apoštolov zdarne dopredu.“ V Ríme vládol cisár Nero. Postupne sa vkrádalo šialenstvo do jeho činov. Dal podpáliť Rím. Keď si uvedomil dôsledky, tak vinu preniesol na Židov a kresťanov. Pavol zomrel vo vezení v tých dňoch. Petra krátko na to po návrate do Ríma dal Nero ukrižovať (dole hlavou). Z uvedeného vyplýva, že treba vedieť kedy bol podpálený Rím alebo v akom čase žil Nero. Tieto informácie sú historicky dostupné. Rím bol podpálený v roku 64. Nero zomrel v roku 68. Teraz vyvstáva otázka či Ján, ktorý spísal Zjavenie je Jánom apoštolom (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov)? Ján apoštol (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov) zomrel cca okolo roku 64. Ale Zjavenie – Apokalypsa bola spísaná cca 100 ROKOV PO JEŽIŠOVEJ SMRTI. Hypoteticky: je možné, aby Ján apoštol (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov) spísal Apokalypsu a aby o tom nič nespomenul vo svojom Evanjeliu? Je možné aby o tom nič nenapísal Lukáš vo svojom Evanjeliu hoci ho prežil a poznal? Ak by ju spísal Ján apoštol (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov) neposlal by o tom list Pavlovi, alebo Petrovi do Ríma? Ďalej ma už len napadá, že nech sa Apokalypsa spísala „hocikým“, tak ju ľudia prijali, ale nemáme o nej z okruhu prvých kresťanov apoštolov – učeníkov zmienky, ak dobre viem. Do úvahy treba brať, že medzi prvými kresťanmi-pohanmi boli Gréci. Petrove a Pavlove zvestovateľské cesty viedli medzi Grékov a aj Ježiš s nimi komunikoval počas svojho pôsobenia... Kde je pravda? Je možné, že ju budú mať obaja Makedonová aj Kopecký – len my rozumieme inak tomu čo hovoria, naše výklady ich slov sú skreslené.... Čo na záver? Neodcudzujte prirýchlo iných, bez hlbšieho skúmania. Nechajte bokom subjektivitu, sympatie a antipatie.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dve správy....


Dve správy, ktoré istotne nejedného zaujmú:

Sopka Katla.

Více než pět set otřesů zaznamenali seismologové za poslední měsíc u islandského vulkánu Katla. Podle odborníků to ukazuje na pohyby magmatu pod jejím povrchem, což svědčí o bezprostřední hrozbě erupce. Ta by přitom mohla vůbec nejsilnější, kterou ostrov zažil za téměř sto let. Výbuch by navíc mohl ovlivnit klima na Zemi.

Výběr zajímavých erupcí vulkánů na Islandu

1755
V tomto roce explodoval vulkán Katla tak silně, že se popel usadil i na částech Skotska. Následné povodně z ledovce Myrdalsjökull měly obří sílu. Celkové množství uvolněné vody čítalo prý zhruba celkový objem vod v Amazonce, Nilu a Mississippi.

1783
Čtvrtinu obyvatel Islandu zabila erupce sopky Laki. Výbuch byl tak obrovský, že změnil světový model počasí. Přinesl tehdy rekordní množství sněhu do amerického New Jersey a záplavy do Egypta.

1918
Erupce sopky Katla vyvrhla z ledovce Myrdalsjökull, pod kterým se nachází, kusy ledu o velikosti rodinných domů. Ty si poté cestou dolů do Atlantiku vytvářely vlastní sjezdovky.

1973
Erupce nedaleko největšího islandského přístavu rozdělila ostrov Heimaey vedví. Celá jeho populace musela být evakuována na rybářských lodích na islandskou pevninu. Viac na: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/252383-vulkan-katla-se-za-mesic-otrasl-petsetkrat-erupce-by-mela-globalni-dopad. html

Ke Slunci míří jasná sebevražedná kometa

Pomyslný klid na obloze byl narušen neohlášeným hostem. Tím je kometa patřící do skupiny tzv. Kreutzovy skupiny "lízačů Slunce". Tyto komety prolétají jen velice blízko nad pomzslným slunečním povrchem. Kometa nese označení C/2011 W3 (Lovejoy) a objevil ji amatérský astronom Terry Lovejoy z Austrálie pomocí 0.20-m Schmidt-Cassegrainova dalekohledu v neděli 27. listopadu. Zhruba za dva týdny projde jen 190 tisíc kilometrů nad viditelným povrchem naší životadárné hvězdy. Viac na: http://www.astro.cz/clanek/4929

Ján Anton Sloboda.

 
cudzinec
Je čas ...

Dnešným dňom sa dobrovoľne zriekam akýchkoľvek ďalších otázok. Nakoniec, všetky pre mňa podstatné, boli aj tak už položené ...... sú a zostanú stále tu - pokiaľ sa raz nájde dobrá vôľa na ne odpovedať. Priamo, bez okolkov, na rovinu. Jednoducho, bez zahmlievania. Také sú odpovede zo svetla a tak o tom hovorilo aj Posolstvo. Odpoveď, ktorá nedáva odpoveď, nakoniec odpoveďou nie je.
Na domýšľavé, vykonštruované, neuvážené slová a nezmyselné útoky na moju osobu už reagovať nebudem. Tým, ktorí takto budú činiť, už viac nebudem v tomto boji s vlastnými démonmi nápomocný. Na to už nemám čas, ani chuť. Kôli tomu som sem ani neprišiel.

Toto rozhodnutie, som plánoval už dávnejšie a teraz dozrel čas. Robím tak predovšetkým kôli tým desiatkam či snáď stovkám ľudí, ktorí túto diskusiu vnímajú, aj keď sa nezapájajú. Kôli tým, ktorí sem aspoň občas zavítajú, aby sa niečo dozvedeli. A je mi pritom celkom ľahostajné či sú zástancami p. Makedonovej a jej Večných zákonov, PG alebo nie. Je mi jedno akej sú viery a presvedčenia a či sú „anonymní“, alebo nie. Lebo nič z toho NIE je dôležité. To je naopak skôr smiešne. Všetkých týchto ľudí si vážim za to, že sa nepridali ku kričiacemu davu, pričom trpezlivo znášali všetku tú negatívnu energiu a zlo, ktoré priam sálalo z nedôstojnej diskusie v ktorej žiaľ častokrát víťazilo ego, ľudská domýšľavosť, ješitnosť a hlúposť. Z úcty k Vám všetkým, ako aj z úcty, ktorú chovám k Slovu Božiemu, dávam teraz od tohto všetkého ako prvý, ruky preč. Celé toto bolo jedno veľké nedororumenie. Za svoj podiel viny na ňom, sa chcem na tomto mieste ešte raz ospravedlniť. Ku cti mi snáď bude slúžiť fakt, že všetko čo som tu kedy povedal a prezentoval, bolo úprimné a dobre mienené. Neklamal som keď som povedal že som vážne hľadajúci. Neklamal som ani v ničom inom.

MartaG a niektorí ďalší:
Ďakujem za podporu a pochopenie. Bolo mi potešením stretnúť Vás v tomto dusne.

Z diskusie nadobro neodchádzam, ani netvrdím že tu nebudem z času na čas priespievať. Taktiež nesľubujem že ak prispejem, bude to vždy len a len v súlade s jedným najsprávnejším názorom. Lebo na to nemá NIKTO z nás patent.

Prajem všetkým, ktorí kráčajú úprimne, aby sa ich cesta stala naplnením Božieho Slova, ktoré ich bezpečne dovedie k vytúženému cieľu.

S pozdravom


smartang