Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Božia vôla v hmotnosti.


Po prvýkrát tu bola na tejto Zemi ako knieža ABDRUSHIN - pred 3 500 rokmi.

Po druhýkrát ako Duch Pravdy, autor Posolstva Grálu, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš - minulé storočie.

Po tretíkrát a poslednýkrát, ako Kráľ Tisícročnej ríše - IMANUEL, keď sa navráti späť od Božieho trónu, po prvej Veľkej očiste Zeme, nakoľko jeho narodenie sa vyplnilo koncom novembra 1998, na Slovensku, tak ako o tom hovorí Tretie fatimské proroctvo, tak ako o tom hovorila samá matka IMANUELA, pani Makedonová, v rokoch 1997 -1998.

Nič nemohlo prekaziť tieto vtelenia, ani sám padlý archanjel, hoci neraz sa snažil, či už sám, tak ako cez ochotné nástroje vtelené na Zemi, aby sa to nestalo. Ale táto jeho snaha vždy bola márna. Vždy sa to stalo, v presné určený čas, keď bola pôda na to prispôsobená, nehľadiac nato, aký názor prechovávajú ľudia, nakoľko zasľúbenia Boha sa vždy naplnia, vždy...

,,Počúvajte slovo Pánovo.
Vaši bratia, čo vás nenávidia,
čo vás odstrkujú pre moje meno, vravia:
„Nechže sa oslávi Pán
(nech ukáže zázrak, aby sme v neho uverili)
nech vidíme vašu radosť!“
Oni však budú zahanbení.
(nebudú hodní zažiť zázrak – Imanuelovo narodenie)
Porodila prv, než kvílila,
prv, než ju obkľúčili bôle,
porodila chlapca. (Imanuelova matka)
Kto takéto počul? Kto podobné videl?
„Či ja otvorím život a rodiť nedám?
(keď som dal počať, nedovolím porodiť?)
Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem?“
(keď porodila, neukážem sa?)

Tešte sa s Jeruzalemom
a plesajte nad ním všetci jeho milovníci,
radujte sa s ním, radujte sa.
Pán príde v ohni
(zošle na Zem ohnivé hviezdy)
a jeho vozy sú ako búrka,
aby priviedol v zápale svoj hnev
a svoju hrôzu v plameňoch ohňa.
Lebo ohňom bude súdiť Pán
a svojím mečom každé telo
a bude veľa tých, čo Pán porazí.

Prídem zhromaždiť všetky národy
prídu a uvidia moju slávu. (dospelého Imanuela – kráľa)
Urobím na nich znamenie
(vylejem na nich Ducha Svätého,
aby sa premenili aj ostatní)
pošlem z nich zachránencov k národom, (svojich apoštolov)
ktoré nepočuli chýr o mne a nevideli moju slávu;
i budú ohlasovať medzi národmi moju slávu.

A privedú všetkých našich bratov
(duchovne najvyvinutejších)
spomedzi všetkých národov
na môj Svätý vrch, do Jeruzalema
A z nich si vezmem za kňazov.
Lebo ako budú predo mnou trvalé
nové nebesá a nová Zem, ktoré stvorím,
tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno.
(bude žiť večne so Zemou, keď sa zdvihne do
duchovnej ríše)" Večné zákony 3 - prorok Izaiáš.

Ján Anton Sloboda.

 
Aj tak ROB DOBRE!

TV stanica NOE koncom roka 2010 uviedla krásny Vianočný koncert, hraný Terchovskou muzikou, sprevádzaný slovom. Jeden z tých hovorených vstupov bol nasledovný:

„Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých a postranných pohnútok.
Ale aj tak ROB DOBRE!

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra možno zabudne.
Ale aj tak ROB DOBRE!

Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zraniteľným.
Ale aj tak BUĎ ČESTNÝ A ÚPRIMNÝ!

Čo si po celý život budoval, môže sa za jednu noc zrútiť.
Ale aj tak BUDUJ!

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, keď im pomôžeš.
Ale aj tak POMÁHAJ ĽUĎOM!

Daj svetu to najlepšie, čo máš, a udrú ťa do tváre.
Ale aj tak DAJ SVETU TO NAJLEPŠIE, ČO MÁŠ!“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka.


Trinásť pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď túto Zem opustila pani Makedonová. Odišla v úplnej tichosti, kedy to nikto nečakal, hoci sama napísala vo Večných zákonoch 1, že Zem opustí predčasne. Preto je na mieste, aby sme si pripomenuli, že čo bolo jej poslaným tu na Zemi, pred Veľkou očistou Zeme:*Napísať Nové evanjelium - Večné zákony 1, 2, 3.*Otvoriť Zjavenie Jána, Tretie Fatimské proroctvo, proroctvo Izaiáša v zmysle Pravdy.*Poukázať na zdroj Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré je Božím Slovom a knihou súdu.*Počať a porodiť Syna Boha Imanuela.*Pripraviť svoj ľud na Veľký Boží Súd.Čiže z toho všetkého je jasné, že to čo mala naplniť, pred Veľkou očistou Zeme, čoho vrcholom bolo narodenie IMANUELA koncom novembra 1998, bolo naplnené ňou do bodky. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
Ak čítame Večné Zákony od Pani Makedonovej, pamätajme na nasledovné:
1) Pani Makedonová je Prakráľovná inkarnovaná na zemi.
2) Pani Makedonová vedome písala to čo jej Pán Imanuel diktoval. Nepotrebovala prostredníka pretože sa pre svoj vysoký duchovný pôvod priamo napájala s Imanuelom.

Pani Makedonová sa nemýlila a to čo napísala je plnou pravdou pretože sa priamo napájala a bola vedená samotným Božím Synom Imanuelom.

Takže z toho vyplýva, že každý kto chce vysvetľovať dianie ohľadom počatia a narodenia Imanuela musí stavať na tom čo povedala Pani Makedonová a nesmie nič zrušiť na tom čo Pani Makedonová vysvetlila a aj sama napísala.

K. Kopecký vo vysvetlovaniach počatia a narodenia Kráľa tisíc ročnej ríše práve túto chybu urobil. K napísaniu večných zákonov 4 ho viedli pochybnosti svoje a aj tých, ktorí čítali dielo od Pani Makedonovej. Kopecký svoje pochybnosti nespracoval ale podporil falošným vysvetlením - nazvem ho Zjavenia „gréckym“ Jánom. Mal podporiť vysvetlenie Zjavenia Jána Pani Makedonovej a poukázať na chyby vo vysvetlení Zjavenia Jána „gréckeho“. Neurobil to a namiesto toho začal tým, že Pani Makodonová urobila chybu a niečo zle prijala. Moje tvrdenie podporím samotným slovami K.Kopeckého na str. 67 – 68 vo VZ4, citujem: „Pani Natália teda mohla byť prepojená s výšinami výlučne týmto spôsobom, pretože nie je Bohom samotným, časťou jeho bezbytostného jadra. Došla aj ona k nejakým závažnejším neporozumeniam? (odpoveď K. K.:) Omyly majú častokrát jednu veľkú výhodu: sú nelogické, na základe čoho sa aj dajú veľmi ľahko opraviť. Tak ako evanjelista Matúš pomiešal do jedného dve rozdielne mená a zvestovania, tak aj Svanhilda ( Pani Makedonová) zlúčila dve rozdielne skutočnosti, a to zhmotňovanie a inkarnáciu. Spojila ich do jednej v domnení, že zhmotňovanie Imanuela bude zároveň aj jeho inkarnáciou.“

No tu vidno, že K.K. spochybnil to čo pani Makedonová napísala a označil ju za tú ktorá niečo nepochopila správne neprijala, že niečo pomiešala. No akurát jediný kto niečo nepochopil a u neho došlo k závažným neporozumeniam je K. Kopecký a nie Pani Makedonová.

Ohľadom inkarnácie nám Pani Makedonová dostatočne vysvetlila ako to prebehlo, ja o tom nemám pochybnosti a nevidím v tom čo Pani Makedonová napísala, žiadne pomiešania a neporozumenia. Nebudem teraz tu vypisovať kde Pani Makedonová to vysvetľovala, nech si každý ešte raz poriadne prečíta Večné Zákony 1, 2 a 3 a aj Zjavenie Jána v Biblií, proroctvo Izaiáša a aj fatimské posolstvo.

 
ospravedlnenie
A Vám Smartang sa chcem ospravedlniť. Predčasne som Vás ohodnotil, ale spôsobili to Vaše nedorozumenia, vo VZ , respektíve akoby špekulatívne otázky, ale ktovie, možno sa mýlim práve teraz...
Bola to asi klasická moja paranoya.

Ale k tým Vašim pochybnostiam chcem ešte toľko, ak Vás to teda zaujíma.

Mal som ich aj ja, a má ich každý, ohľadom pravosti poslania pani Natálie. Veľmi mnoho vstúpencov Slova ju vôbec ani neprijalo.
Skúste sa zamyslieť komu na tom tak veľmi záležalo, záleží a prečo.

Odpoveď nájdete znova vo VZ.

Je to prirodzené odmietli sme Božiu pomoc a temna je tu veľa až priveľa, možno aj ja som jeden z nich...?

Každopádne pochybnosti sú tu aj na to ,aby nás zocelili a ukázali naše nedostatky, práve prostredníctvom nich samotných. Človek musí neustále rásť aj duchovne... Ale rásť prostredníctvom pochybností sa dá, ale iba vtedy, keď sa nám ich podarí vyvrátiť aj s koreňom.
A to je možné iba s pomocou Slova, ktoré už poznáte.

"Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči!" Teda otvorte knihu a neprestávajte aktualizovať svoj "duchovný softvér" tým duchovným chlebom je myslená kniha VZ a PG.

Nie je to niekedy jednoduché, lebo ak človek pochybuje o Pravde z určitej knihy a má ju znova otvárať, aby sa o tom ešte raz presvedčil, respektíve aby sa presvedčil, že sa vo svojich pochybnostiach mýli, tak to zaváňa sektou..

Pri tomto je dôležitá Vaša viera a pokora. Viera v to že kniha bola napísaná samotným synom Božím a on sa teda mýliť nemohol a nemôže, mýliť sa môžeme iba my, pretože je to ľudské...

Ak v tomto duchu znova otvoríte knihu, a budete sa snažiť úprimne nájsť svoje nedorozumenie, verte mi, že skôr, alebo neskôr svoj omyl v tej knihe nájdete.

Takto sa to mne podarilo už veľa krát aj pri silných dlho trvajúcich pochybnostiach ohľadom PG... a darí sa mi to stále.

Vaša viera bude mocnieť v presvedčenie, práve týmto logickým a faktickým vyvracaním týchto pochybností, prostredníctvom Živého Slova.

Odporúčam začať prednáškami Pokušiteľ a Pôsobenie Temna, z VZ.


Veľa zdaru.

Dušan Zámečník
 
Dobrý deň. Viem už som mal byť dávno mŕtvy upálený a ukameňovaný. Sám som si to vybral a počítal som stým. Vaše "príspevky" pán Potúček sú priostré, ak sa aj mýlime dajte nám čas. Lebo nie všetci sme na rovnakej úrovni. A dajte čas aj ostatným na to aby aspoň na chvíľu zapochybovali o Vašej neomylnosti. Spôsob akým sa snažíte priviezť hľadajúcich na pravú cestu je každopádne na zamyslenie najmä pre Vás, ale aj pre všetkých diskutujúcich. Možno by bolo dobré zamyslieť sa nad skutočným významom slova fórum, lebo toto tu je klasický sektársky spôsob "vedenia". Neviem či ste povolaním bývalý vojak, alebo predstaviteľ cirkvi, ale chvíľami som si tu skutočne a predpokladám aj so smartangom pripadal ako na hranici, ako za čias inkvizície. Na záver môjho príspevku chcem dať ešte do pozornosti tento v skutku dosť objektívny a aj logický príspevok, ktorý bol pod akýmsi tlakom prehliadnutý respektíve nepovšimnutý. Magdalenac, nech už ste ktokoľvek ďakujem Vám za Vašu snahu. Mne ten príspevok veľmi pomohol, lebo veľa nechýbalo a bol by som možno aj ja začal hľadať v knihe ktorá obhajuje všetko ča s PRAVDOU súvisí tiež len pochybnosti a pochybnosti. Ak mám čítať medzi Vašimi riadkami pán Potúček, ohľadom VZ4, začínam mať pocit, že Vám najviac vadí to, že ste tú knihu VZ4 nevydal Vy. Pán Potúček a ešte nezabúdajme na to staré slovenské, že "Trafená hus zagága." Poviem Vám, že si myslím, že mnohý používatelia tohto fóra možno v niečom aj so mnou súhlasia, ale neodvážia sa to napísať, aby neboli umlčaný. Už vám tu chýba len kríž spečatenia... bez urážka, ale je toto možné, je toto vôbec možné medzi tými, čo majú plné ústa Pravdy...? magdalenac 18.listopad 2011 23:53:27 V čo dokážeme veriť? V čo dokážeme veriť? Je to závislé od kvality a kvantity - objektivných a subjektivných informácií + citu a „pomocí zhora“, ktorým sme ochotní či neochotní načúvať. Je to dosť krkolomná veta... Prečo nastávajú nedorozumenia a škriepky medzi zástancami a odporcami „starých či nových informácií“? Lebo sa škriepia a vynášajú súdy pred tým ako by sa snažili všetkými dostupnými cestami hľadať a chápať povedané z iných úst (viď. „Židia“ vs. kresťania,.... „kresťania“ vs. grálisti, „grálisti“ vs. Makedonovci, „Makedonovci“ vs. Kopecký a ostatní!) Povedali Abdrushin a N. Makedonová všetko? Nie. Povedali toľko koľko bolo pre danú dobu potrebné, koľko ľudia dokázali prijať, koľko stihli. U oboch o tom nájdete zmienky v ich dielach. No a tu nastáva zlom – v tomto bode nastáva kameňovanie vo všetkým dobách histórie. Už vidím ako sa začínate poniektorí točiť v bludnom kole myšlienok – My sme iní! – NIE, NIE SME INÍ! Príklad: Po Abd-ru-shinovi priniesol „skromné-inaké“ informácie G. Adamský. Postoj ľudí k nemu bol výsmech, odcudzovanie. Makedonová to až dala na pravú mieru. To, že nejakú informáciu nedokážeme spracovať a nie sme s ňou vyrovnaní neznamená, že je chybná a daný človek, ktorý ju priniesol, že je odsúdeniahodný. Dokonca sa nám osobne pravda veľakrát odkrýva až po rokoch a potom je ťažko očisťovať myšlienky a ľudí, kde sme sa sami pričinili o zasadenie burín myšlienok a očierňovania. Rada by som sa venovala jedinej informácii ako príkladu rýchleho súdu či nedostatočných informácií (nakoľko tu bola vytiahnutá). Kto má pravdu: Zjavenie Jána – Apokalypsu spísal APOŠTOL JÁN (Makedonová, VZ1), GRÉK JÁN (Kopecký, VZ4)? VZ1, 12. kapitola: „Praduch Izmael napriek obrovskej vzdialenosti a nižšiemu pôvodu, lebo je to vyvinutý duch, a nie prastvorený, je svojou vysokou duchovnou čistotou priamo spojený s Parsifalom. Vtelil sa na Zemi viackrát pri významných duchovných udalostiach. Bol napr. starovekým prorokom Eliášom, ale aj Jánom Krstiteľom. Bol duchovným prostredníkom pri diktovaní Zjavení Jána – Apokalypsy medzi Stvoriteľom a APOŠTOLOM Jánom. (Obrázok č. 20 – Príloha)“ VZ4, 1. kapitola, 12. časť: „Toto proroctvo neprijal na ostrove Patmos, v našej pozemskej hrubohmotnosti. Taký istý názov totiž nesie aj ostrov v duchovnej ríši. Tam ho Ján Krstiteľ po svojej pozemskej smrti prijal od Boha. Potom ho odovzdal ľudstvu cez istého prostredníka. Bol ním duchovne vidúci GRÉK, ktorý sa zhodou okolností tiež volal JÁN.“ Koho všetkého nazývame apoštolmi? V novom zákone v evanjeliách je 12 apoštolov spomínaných. Ešte za života apoštolov sa to mení, keď po zrade Judáša doplňujú medzi seba Mateja (katolícka biblia – Skutky apoštolov 1.1,15). No dejiny označujú za apoštola aj napr.: Pavla (= Saul = Šavel, = Pavol z Tarzu), ktorý nikdy Ježiša „živého“ nezažil (viď. Biblia, Zaviate doby sa prebúdzajú III...); Barnabáša (Biblia katolícka – Skutky apoštolov 14,14). A tak sa nám postupne ľudia s označením apoštoli v dejinách množia. Čo hovorí pani Natália Makedonová o apoštoloch? VZ1, 16. kapitola: „Nový zákon totiž nenapísal sám Ježiš, ale jeho nasledovníci, ktorí čerpali iba z ústnych podaní PÔVODNÝCH APOŠTOLOV. Len si spomeňme, aké skreslené informácie dostaneme o nejakej nehode, ktorá sa stala iba pred týždňom. Je sa čo diviť, keď sa po mnohých rokoch ústneho podania skreslia pravdy, ktoré neboli ani počas Ježišovho života celkom jasné? A tak sa temnu podarilo, že táto nejasnosť spôsobila nový výklad, považovaný za pravdepodobnejší: že Ježiš je Syn človeka a že príde znova na Zem. Tento názor šírili aj INÍ APOŠTOLOVIA po Ježišovej smrti.“ Z akej biblie čerpala informácie (názvoslovie) pani Makedonová? VZ3 – 2. dotlač – kapitola Imanuelov príchod – 4. časť : „Použila som najnovšiu katolícku Bibliu, ktorá sa líši od iných v malých detailoch.“ Aké názvoslovie používajú rôzne biblie pre Zjavenie - Jána? 1. slovenský katolícky preklad biblie: Zjavenie apoštola Jána. 2. slovenský Roháčkov preklad biblie (1924-1937): Zjavenie svätého Jána 3. slovenský evanjelický preklad biblie: Zjavenie Jána 4. slovenský ekumenický preklad biblie: Zjavenie 5. kralická biblia (1579-1593): Zjevení S. Jana, kralická biblia (? rok): Zjevení svatého Jana teologa 6. anglický preklad biblie - King James Version: Revelation 7. nemecký preklad biblie – Luther bibel 1545: Offenbarung 8. nemecký preklad biblie: Offenbarung 9. španielsky preklad biblie – Reina- Valera 1960: Apocalipsis 10. maďarský preklad biblie – Károli: Jelenések 11. Κοινη preklad biblie – Stephanus New Testament 1550: ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12. latinský preklad biblie – biblia sacra vulgata: Apocalypsis Prezrela som „zopár“ dostupných biblií na internete, ale zatiaľ len v našom preklade a aj to len v názve som našla Zjavenie „APOŠTOLA“ Jána. V samotnom úvode ku katolickému prekladu teológovia priznávajú, že nemajú jasno v autorstve, ktorý Ján ho spísal. V texte Zjavenia som nenašla oslovenie alebo spojenie „apoštol Ján“. A čo ešte vieme o „Jánovi“ od pani Makedonovej, čo môže byť ďalším vodítkom? VZ1, 20. kapitola: „Tento scenár nájdeme v poslednom biblickom proroctve, v Zjavení apoštola Jána. V gréčtine sa nazýva Apokalypsa čiže zjavenie, lebo zjavuje deje, ktoré majú nastať v období súdu. Zjavenie bolo spísané približne STO ROKOV po Ježišovej smrti na Zemi.“ Teda pani Natália podáva názvy, tak ako ich máme spísané v našej biblii. Tu si ale všimnite slovíčok 100 rokov. VZ1, 20. kapitola: „V nasledujúcej 5. kapitole sa dozvedáme, že Stvoriteľ – Sediaci na tróne držal v ruke knihu popísanú zvnútra aj zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. V 3. verši sa píše: Nik na nebi ani na Zemi nebol hodný ju otvoriť. Dovtedy teda túto knihu nikto „neotvoril“, ani Ježiš, hoci už bol v tej dobe pred STO ROKMI na Zemi. Od 6. verša sa dozvedáme, že napokon ju vzal Baránok, ktorý bol ako zabitý.“ VZ3, 2.vydanie: „Cirkev však tento symbolický opis jeho narodenia a vlády vykladá po svojom, vraj je to opis narodenia Ježiša. Tvrdí to napriek tomu, že v úvode Apokalypsy je jasne napísané, že zjavuje deje, ktoré sa majú ešte len stať. Keďže Apokalypsa bola spísaná približne STO ROKOV po Ježišovej smrti, vylučuje to opis jeho osoby.“ Narazila som na informáciu ohľadom smrti Apoštola Jána- toho, ktorý bol jedným z 12-ich z najužšieho kruhu Ježiša. Informácia pochádza z Knihy „Zaviate doby sa prebúdzajú III“ z časti „Apoštoly“. Tí, ktorí poznáte toto dielo, poznáte súvislosti akým spôsobom bola kniha spísaná. (Nemecký názov: Verwehte Zeit erwacht III, München Verl. "Der Ruf" 1935, Verlag Alexander Bernhardt, 1959. V knihe: prijaté omilosteným a k tomu povolaným človekom z Abd-ru-shinovho okolia). V knihe Lukáš (rímsky lekár, nezažil Ježiša, ale zhromažďoval a spisoval všetko o Ježišovi... – spísal evanjelium) sa poznal s Jánom apoštolom (s jedným z 12-tich) a Máriou (Lazarovou sestrou). Tento apoštol Ján a Mária Lazarova sestra zomreli a boli pochovaní do Lazarovho hrobu. Tieto informácie nájdete v slovenskom vydaní na str. 370. „Teraz si zbor pripadal celkom osirelý. Dohodlo sa, že prostredníctvom Timoteja požiadajú Petra a Pavla, aby sa vrátili. Doma, vo vlasti, je ich práca a pomoc potrebnejšia ako v cudzine. No Timotej zatiaľ neodcestoval a v Ríme postupovala práca obidvoch apoštolov zdarne dopredu.“ V Ríme vládol cisár Nero. Postupne sa vkrádalo šialenstvo do jeho činov. Dal podpáliť Rím. Keď si uvedomil dôsledky, tak vinu preniesol na Židov a kresťanov. Pavol zomrel vo vezení v tých dňoch. Petra krátko na to po návrate do Ríma dal Nero ukrižovať (dole hlavou). Z uvedeného vyplýva, že treba vedieť kedy bol podpálený Rím alebo v akom čase žil Nero. Tieto informácie sú historicky dostupné. Rím bol podpálený v roku 64. Nero zomrel v roku 68. Teraz vyvstáva otázka či Ján, ktorý spísal Zjavenie je Jánom apoštolom (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov)? Ján apoštol (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov) zomrel cca okolo roku 64. Ale Zjavenie – Apokalypsa bola spísaná cca 100 ROKOV PO JEŽIŠOVEJ SMRTI. Hypoteticky: je možné, aby Ján apoštol (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov) spísal Apokalypsu a aby o tom nič nespomenul vo svojom Evanjeliu? Je možné aby o tom nič nenapísal Lukáš vo svojom Evanjeliu hoci ho prežil a poznal? Ak by ju spísal Ján apoštol (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov) neposlal by o tom list Pavlovi, alebo Petrovi do Ríma? Ďalej ma už len napadá, že nech sa Apokalypsa spísala „hocikým“, tak ju ľudia prijali, ale nemáme o nej z okruhu prvých kresťanov apoštolov – učeníkov zmienky, ak dobre viem. Do úvahy treba brať, že medzi prvými kresťanmi-pohanmi boli Gréci. Petrove a Pavlove zvestovateľské cesty viedli medzi Grékov a aj Ježiš s nimi komunikoval počas svojho pôsobenia... Kde je pravda? Je možné, že ju budú mať obaja Makedonová aj Kopecký – len my rozumieme inak tomu čo hovoria, naše výklady ich slov sú skreslené.... Čo na záver? Neodcudzujte prirýchlo iných, bez hlbšieho skúmania. Nechajte bokom subjektivitu, sympatie a antipatie.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dve správy....


Dve správy, ktoré istotne nejedného zaujmú:

Sopka Katla.

Více než pět set otřesů zaznamenali seismologové za poslední měsíc u islandského vulkánu Katla. Podle odborníků to ukazuje na pohyby magmatu pod jejím povrchem, což svědčí o bezprostřední hrozbě erupce. Ta by přitom mohla vůbec nejsilnější, kterou ostrov zažil za téměř sto let. Výbuch by navíc mohl ovlivnit klima na Zemi.

Výběr zajímavých erupcí vulkánů na Islandu

1755
V tomto roce explodoval vulkán Katla tak silně, že se popel usadil i na částech Skotska. Následné povodně z ledovce Myrdalsjökull měly obří sílu. Celkové množství uvolněné vody čítalo prý zhruba celkový objem vod v Amazonce, Nilu a Mississippi.

1783
Čtvrtinu obyvatel Islandu zabila erupce sopky Laki. Výbuch byl tak obrovský, že změnil světový model počasí. Přinesl tehdy rekordní množství sněhu do amerického New Jersey a záplavy do Egypta.

1918
Erupce sopky Katla vyvrhla z ledovce Myrdalsjökull, pod kterým se nachází, kusy ledu o velikosti rodinných domů. Ty si poté cestou dolů do Atlantiku vytvářely vlastní sjezdovky.

1973
Erupce nedaleko největšího islandského přístavu rozdělila ostrov Heimaey vedví. Celá jeho populace musela být evakuována na rybářských lodích na islandskou pevninu. Viac na: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/252383-vulkan-katla-se-za-mesic-otrasl-petsetkrat-erupce-by-mela-globalni-dopad. html

Ke Slunci míří jasná sebevražedná kometa

Pomyslný klid na obloze byl narušen neohlášeným hostem. Tím je kometa patřící do skupiny tzv. Kreutzovy skupiny "lízačů Slunce". Tyto komety prolétají jen velice blízko nad pomzslným slunečním povrchem. Kometa nese označení C/2011 W3 (Lovejoy) a objevil ji amatérský astronom Terry Lovejoy z Austrálie pomocí 0.20-m Schmidt-Cassegrainova dalekohledu v neděli 27. listopadu. Zhruba za dva týdny projde jen 190 tisíc kilometrů nad viditelným povrchem naší životadárné hvězdy. Viac na: http://www.astro.cz/clanek/4929

Ján Anton Sloboda.

 
cudzinec
Je čas ...

Dnešným dňom sa dobrovoľne zriekam akýchkoľvek ďalších otázok. Nakoniec, všetky pre mňa podstatné, boli aj tak už položené ...... sú a zostanú stále tu - pokiaľ sa raz nájde dobrá vôľa na ne odpovedať. Priamo, bez okolkov, na rovinu. Jednoducho, bez zahmlievania. Také sú odpovede zo svetla a tak o tom hovorilo aj Posolstvo. Odpoveď, ktorá nedáva odpoveď, nakoniec odpoveďou nie je.
Na domýšľavé, vykonštruované, neuvážené slová a nezmyselné útoky na moju osobu už reagovať nebudem. Tým, ktorí takto budú činiť, už viac nebudem v tomto boji s vlastnými démonmi nápomocný. Na to už nemám čas, ani chuť. Kôli tomu som sem ani neprišiel.

Toto rozhodnutie, som plánoval už dávnejšie a teraz dozrel čas. Robím tak predovšetkým kôli tým desiatkam či snáď stovkám ľudí, ktorí túto diskusiu vnímajú, aj keď sa nezapájajú. Kôli tým, ktorí sem aspoň občas zavítajú, aby sa niečo dozvedeli. A je mi pritom celkom ľahostajné či sú zástancami p. Makedonovej a jej Večných zákonov, PG alebo nie. Je mi jedno akej sú viery a presvedčenia a či sú „anonymní“, alebo nie. Lebo nič z toho NIE je dôležité. To je naopak skôr smiešne. Všetkých týchto ľudí si vážim za to, že sa nepridali ku kričiacemu davu, pričom trpezlivo znášali všetku tú negatívnu energiu a zlo, ktoré priam sálalo z nedôstojnej diskusie v ktorej žiaľ častokrát víťazilo ego, ľudská domýšľavosť, ješitnosť a hlúposť. Z úcty k Vám všetkým, ako aj z úcty, ktorú chovám k Slovu Božiemu, dávam teraz od tohto všetkého ako prvý, ruky preč. Celé toto bolo jedno veľké nedororumenie. Za svoj podiel viny na ňom, sa chcem na tomto mieste ešte raz ospravedlniť. Ku cti mi snáď bude slúžiť fakt, že všetko čo som tu kedy povedal a prezentoval, bolo úprimné a dobre mienené. Neklamal som keď som povedal že som vážne hľadajúci. Neklamal som ani v ničom inom.

MartaG a niektorí ďalší:
Ďakujem za podporu a pochopenie. Bolo mi potešením stretnúť Vás v tomto dusne.

Z diskusie nadobro neodchádzam, ani netvrdím že tu nebudem z času na čas priespievať. Taktiež nesľubujem že ak prispejem, bude to vždy len a len v súlade s jedným najsprávnejším názorom. Lebo na to nemá NIKTO z nás patent.

Prajem všetkým, ktorí kráčajú úprimne, aby sa ich cesta stala naplnením Božieho Slova, ktoré ich bezpečne dovedie k vytúženému cieľu.

S pozdravom


smartang
 
každý nech sám porozmýšľa ...
Pár myšlienok na dobrú noc:

" ... Ukáže se však vždy, bez výjimky.
Při posuzování lidí můžete to v budoucnu bráti klidně za jisté a není třeba, abyste se obávali, že se mýlíte. Člověk, který se rozčiluje nad tou či onou chybou druhého, určitě má v sobě právě tyto chyby v mnohem větší síle. To zůstává v platnosti ...... Ale jste-li pak tak daleko, mějte také odvahu a přiznejte si, že sami nečiníte v tom také výjimky, protože jste našli důkazy u všech jiných. A tím se vám konečně otevřou oči nad vámi samotnými. To znamená veliký krok, snad dokonce největší k vašemu vývoji! Rozetnete tím uzel, který dnes váže veškeré lidstvo! Osvoboďte se a pomáhejte radostně stejným způsobem pak také jiným ... "


Osobitne pre tých, ktorí sa už považujú za vyvolených:

" ... Lidstvo chce ve vás vidět vzory! Budete přísně posuzováni! Přemýšlejte o těchto mých slovech! I ti lidé, kteří nebudou znát Poselství, ba dokonce i jeho nepřátelé, budou vás přísně pozorovat a hledat vaše chyby! A běda vám, jestliže je ještě naleznou! ..."


Abdrushin


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Čo dodať?


Len toľko hádam, že anonymi sa opäť tu činia, len škoda, že priestor dostali opäť otvorený, aby nepresviedčali, aby nezhadzovali, aby nepopierali, aby neútočili, aby neprovokovali....

,,Není nic vyššího než Bůh! A vedle něho musí všechno ostatní ustoupit daleko do stínu. Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!" Abdrushin

Ján Anton Sloboda.

 
Čo hladáte?
Za posledných pár rokov mám toho na NAT98 dosť prečítané. A práve dnes som si uvedomil, že atmosféra sa tu mení ako ročné obdobia. Je to tu ako sínusoida, ktorá sa s určitou pravidelnosťou mení z kladnej fázy na zápornú.


Najmä slovné vojny posledných pár týždňov vo mne zanechávajú zmiešané pocity. Nechcem vyslovovať súdy o tom, kto odkiaľ prichádza či k akému “spolku” údajne patrí. Skôr ma zaujíma, čo dotyčný do tohto fóra prináša a kam sa celá diskusia uberá.

Povedzme si úprimne, čo okrem rozkolov a nedorozumení sa v magickom štvorci Smartang-Huzva-JozefPotucek-JAN. a okrajovo i p. Franko dosiahlo? O čo tu vlastne ide? Ako napĺňa diskusia posledných dní zameranie tohto fóra?

Páni, už nie je o čom diskutovať. Je načase sa stiahnuť. Vzájomné dokazovanie si svojej pravdy je úplne zbytočné. Nikam to nevedie. Neznevažujme poslanie tohto fóra na osobné narážky a slovné vojny!

Nežiadam ani reakciu na môj príspevok. Dokonca by som vás rád požiadal, aby ste na tento príspevok ani nereagovali. Ešte lepšie... Mohli by ste prestať reagovať jeden na druhého. Dajte STOP akejkoľvek reakcii povedzme na týždeň. Nechajte vo vás pohasnúť rozhorčenie. A potom. S jasnou hlavou sa vyjadrite a raz a navždy dajte koniec týmto samozvaným nedorozumeniam a naťahovaniam sa o tom, na koho strane je pravda.

Stotožňujem sa z príspevkom p. Potúčka z 1/12/2011 – 13:05. Vyjadril sa dosť jasne na to, aby to každý pochopil.

Ignorance is a bliss.

-Juraj
 
PeterFranko  
Tisícročná ríša.
Pán Abdrushin v Novej Biblií, ktorú napísal a kvôli ktorej prišiel na zem pred súdom nám zanechal jasnú odpoveď, že máme čakať veľkú očistu a po súde a vykonanej veľkej očiste začne výstavba tisícročnej ríše. V Novej Biblií v Posolstve Grálu nám napísal, že výstavbu bude osobne v krvi a mäse viesť Imanuel. Toto posolstvo z Grálu ostáva v platnosti a Pán čo napísal neodvolal ale svojím Slovom naplnil, čo sa ukončí a prejaví činom, ktorý sa musí hrubohmotne prejaviť. Ak príde a naplní sa čas, nikto nevytrhne Žezlo Pánovi Imanuelovi z rúk a nikto nezosadí Pána Imanuela z Trónu.

Nikomu sa nepodarí toto vyvrátiť! Pretože Slovo Pána Abdrushina sa vyplní a naplní do poslednej bodky. Však preto Pán prišiel aby napísal Novú Bibliu, ktorá je základom tisícročnej ríše. Ak je základ vytvorený Božím Synom tak je potom neotrasiteľnou stavbou rovnajúcou sa činom.

Tisícročná ríša začne dejom Budiš Svetlo na zemi, ktorý sa odohral v roku 1998.
 
Teda opäť tu niet pokoja...akého pokoja? Je obdobie súdu... niektorí však radšej "driemkajú", nazývajúc to pokojom, ak sú náhodou z neho vytrhnutý, spúšťa sa pokrik. Tak len citujte, to Vám ide asi najlepšie, v tom sa chyba nerobí, vo výklade už áno, a vo vlastných myšlienkach...to radšej ani nespomenúť. V istom príspevku nedávno bolo spomenuté, nie som si istý kým - preto nemenujem a hľadať to nebudem, že sú tu fandovia VZ. Tak to je výstižné, s tým môžem len a len súhlasiť. Nemôžem si pomôcť, musím to napísať -mám dojem falošnosti, pobyt a prispievanie sem na toto fórum nie sú vôbec povznášajúce, podporujúce, akoby sa očakávalo, najmä keďže sa tu asi mali stretnúť ľudia rovnakého názorového presvedčenia. "Tak sem ani neprispievaj", "kto ťa volal", "vymazať", takto a podobne to prebleslo v myšlienkach? Ušetrite si odpoveď, stačí vo svojom vnútri. Tak teda pokoj a príjemný spánok... Zoltán
Dobré ráno

No, síce neviem k čomu Vám to bude ale tu je pdf.
http://www.spiritualdecision.com/vecne-zakony_ostatne_Natalia-de-Lemeny-Makedonova.html

A neodpovedal som Vám preto, lebo som na to považoval za uzavretú vec, nakoľko to podstatné som už dávno povedal v mojich príspevkoch minimálne 2x. Hovoril som čo začína na strane 293 a aj som popísal o čo ide. Akurát v tom webe som sa zmýlil - to je pravda. Hodne som toho poklikal a nejak mi tá holubica zostala v pamäti. Za túto nepodstatnú drobnosť sa Vám ale ospravedlňovať nebudem, nakoľko vzhľadom na Váš prístup ku mne nemám pocit že som Vám čokoľvek dlžný. Za túto drobnú chybičku sa ale ospravedlňujem ostatným.

Ten link tu mimochodom pridávam len preto, aby som dal zadosť pravde a aby nezaujatý čitateľ mal možnosť sám dostať sa ku "kompletnej" informácii, pokiaľ o to bude mať záujem.

Na tie Vaše opätovné invektívy, domýšľavé konštrukcie a hlúpe osobné útoky už ďalej reagovať nebudem. To, že si o mne kreslíte falošný obraz, ktorý som ja o sebe nikdy nevydal, zostane naďalej už len Vaším osobným bojom. Z mojej strany všetko, čo som Vám chcel odkázať som už povedal v príspevku ktorý bol adresovaný Vám. To platí stále a už sa nebudem sa opakovať.

Citáty Vám nepochybne idú ... Ale s tými perlami, ktoré spomínate v súvislosti ako sa o tom vyjadroval pán Abdrushin, doporučujem veľmi opatrne. Vážte pritom prosím nielen slová, ale hlavne myšlienky. Je tu totiž stále možnosť, že sa mýlite ...

Pekný deň všetkým.
o PERLÁCH...
Dobré ráno.

Súhlasím, že je zbytočné sa k niektorým veciam vracať, každý má právo na svoj názor a prejaviť ho.
Zachovajme si však patričnú dôstojnosť a hrdosť.

Pokiaľ som niečo nepostrehol, nebol v tom zlý úmysel, ospravedlňujem sa, nie som dokonalý.

Ja som Vás, smartang, včera o niečo poprosil, viď bod H/, týkalo sa to Vašej falošnej informácie o stiahnutí pdf verzie VZ z webu biela holubica.
Pýtate sa na veci, ktorých odpovede nehľadáte tam, kde sú, neviem, či sedíte na internete a čakáte, až niekto z nás zareaguje, pohotovo odpovedáte, strácate čas, kráti sa to,... akurát túto moju prosbu ste nejako elegantne, obratne a šikovne opomenuli.
Ďakujem, aj to je odpoveď. Už nemusíte.

Aj tá Vaša čudná prezývka, S – m – A – r – T – A – N – g , nakoľko ste anonym, mi kládla určité otázniky. Ani tu nič.
Nevadí. Už nemusíte.
V slovníku je preklad slovíčka SMART (z angl.) - jasný, čistý, obratný, elegantný, vkusný, uhladený, šikovný, bystrý, pohotový, rýchly, atď…...., ale aj – drzý, prešibaný, bezohľadný, chytrácky, ostrý, pálivý, štípajúci, atď.....
A slovíčko A-N-G ? To tam nie je.
ANGel je u nás anjel ... no, nechajme to...

+ + + + + + +

V deň, kedy som osobne spoznal pani Natáliu, som jej v určitej súvislosti v rozhovore povedal:
Hlboko sa ma dotkli slová od Abdrushina, ktoré vyslovil už Syn Boží, Ježiš:
„Nehádžte perly sviniam pod nohy, mohli by ich pošliapať a pošpiniť...“

Cítim, že to platí aj v tomto našom prípade.
Majte sa.
 
Dobrý večer pán Franko

Nuž čo povedať. Napísali ste 2 vety, z toho obidve negatívne. Navyše, je takmer symbolické že kým ja, pravdu hľadajúci, končím svoj príspevok s pozdravom "Dobrú noc všetkým", tak Vy, jeden z tých, čo sú k pravde oveľa bližšie, želaním proti mne. S malým v, zato výkričníkom. Ani neviem čo sa mi nemá podariť ale to je asi jedno ...

Pekný zvyšok večera.
PeterFranko  
Nebudeme si klásť otázky a čakať odpovede.

Aj tak sa vám to nepodarí!


JAN. jan.jan@post.sk 
Niet pokoja....


Teda opäť tu niet pokoja. Veď len včera skončil november, a dnes začal december, hoci ten pokoj by nejednému pomohol pri hľadaný faktov, ktoré sa opierajú o samú Pravdu. Nebudem sa preto venovať slovám niekoho, kto nechce sám vidieť Pravdu, hoci do tej Pravdy vraj pozerá, a dookola tu niečo donekonečna vysvetľovať, čo už tu bolo neraz vysvetlené, ale niečo sem dám z Biblie - Evanjelium podľa Matúša, a od Pána Abdrushina. Ako s tým sa naloží, rozmení na drobné, pochopí, to už nechám na slobodnej vôli každého:

Matúš 7. kapitola: ,,1Nesúďte, aby ste neboli súdení; 2lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. 3Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? 4Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, - keď ty sám máš v oku brvno? 5Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.

6Čo je sväté, nedávajte psom, ani svoje perly nehádžte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás!

7Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. 8Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené." Koniec citátu.

ABDRUSHIN - Varování.

Kdybyste věděli, jak dlouho vás může žal tisknouti za činy, kterých jste se dopustili necitelností nebo dokonce soudící domýšlivostí, byli byste snad opatrnější. Kéž byste mohli vidět, jak hořce toho litují ti, kteří odsoudili osobu Světlu milou a stojící ve službě PÁNU bez toho, aniž by poznali její nitro. Kdybyste byli v planoucí pohotovosti a plni nezištné lásky, mohli byste poznat nouzi těch litujících, kteří nevidí žádnou možnost, jak napravit, co zavinili. Kteří naopak musí vidět, jak jejich nesprávné stanovisko přináší stále ještě chladné ovoce odsuzování a necitelnosti. Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vědění! A všechno vědět nebudete nikdy! Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni soudci svých bližních.

Chraňte se! Co vás očekává, musí být hrozné. Jestliže napadnete služebníka PÁNA, tak napadáte JEHO! Ujasnili jste si to? A kdo stojí ve službě PÁNA, kdo je opravdu poslušen jen Jeho vůle, toho vy nemůžete poznat. Jsou to často právě ti niterní, tiší, nestojící v popředí, ale v nejvyšší míře vnitřně oddáni PÁNU. Oni jsou připraveni ke každé oběti, učí se pokoře, což je učiní schopnými, aby splnili svou službu. Musí odstoupit stranou ti, kteří své místo splňují ještě jen zdánlivě, ale vůli PÁNA již vůbec neplní. ON bude nejschopnější povznášet a používat jejich darů, nedbaje jejich dosavadního postavení mezi vámi. Zdržte se každého úsudku! Nepřísluší vám to. A kde vy jste právě odsoudili, snažte se to ještě nyní napravit, zde na zemi! Je to mnohem lehčí zde, než na onom světě. Můžete si mnohé ušetřit! Jednejte podle toho! Koniec citátu.

Jedno príslovie hovorí: Môžem ty ukázať cestu a smer, ale po nej už musíš kráčať sám, ak chceš dôjsť zdarne do cieľa. Cesta a smer tu už bola neraz ukázaná - Posolstvo Grálu a Večné zákony 1, 2, 3, a cieľ, tak ten dosiahne len ten, kto si tu cestu a smer sám osvojí, nakoľko inak to nejde.

Pekný večer.


Ján Anton Sloboda.

 
a len tak mimochodom, pán Potúček

sa pozrite ešte raz na svoj "výtvor" plný negatívnych emócií, domýšľavosti a ostrých útokov. Vytrhávate moje slová z kontextu a vkladáte tam svoje dohady a úsudky a neváhate vyslovovať súdy. Netuším, čo Vás pri písaní Vášho smutného príspevku viedlo, ale pochybujem že to bolo svetlo.

Myslím že aj Vám by nezaškodilo trochu pokory, o ktorej tak s chuťou hovoríte. Vyčítate mi tykanie použité v prvom príspevku, za čo som sa mimochodom dávno ospravedlnil. Mne síce vykáte ... avšak zjavne len preto, že ste to prebrali ako dogmu s PG. V skutočnosti ste mi mohli pokojne aj tykať, pretože v tom nie je ŽIADNY rozdiel. Váš úprimný postoj ku mne dostatočne vyjadruje to, čo ste o mne napísali. Takže aj to je jeden pohľad na tému vykanie.

Vážený p. Potúček, buďte si istý že PG pre mňa neznamená len knihu. Je to Slovo. Slovo božie. A tak k nemu aj pristupujem. Podobne k tomu vyzývam aj Vás. Možno je čas, aby ste si ho aj Vy znovu oživili. Lebo človek zabúda a ani si to pritom neuvedomuje ...


Dobrú noc všetkým
Som čakal podobnú odpoveď. Zato niektoré dôležité odpovede nenachádzam. Ale je fakt že už som ich v súčasnosti ani moc neočakával ...

Ešte k jednej veci - nesúďte! Vy nemôžete vedieť, nakoľko som ja pochopil alebo nepochopil PG. Každý človek je iný. Ani nemôžete vedieť čo si myslím a aký je môj skutočný zámer. To viem len ja. Napriek tomu ste sa rozhodli ma súdiť. Veľa vecí ste prekrútili z toho čo som napísal alebo nesprávne pochopili. Ale nebudem sa už k tomu vracať, lebo vidím, že je to zbytočné.
PG som čítal veľmi pozorne, znovu a znovu som sa niekoľkokrát vracal k jednotlivým vetám a celým odsekom, hodne a celé dni som nad tým premýšľal. Pán abdrushin hovoril niečo o prežívaní a ja som knihu aj naplno prežíval. Ja totiž všetko čo robím, robím naplno.

Na tomto fóre som napríklad preto že sa tu hovorí o VZ. predpokladám že Vás to teraz asi prekvapilo. Tie som si mimochodom prečítal veľmi pozorne a nakoniec som to predsa len dočítal pozorne až do konca. Hoci na 2 x. Myslím teda, že si môžem dovoliť aj mať svoj názor na veci. Na viac mojich otázok nikto neodpovedal. Ale už to ani nebudem uvádzať aby som Vás náhodou neoberal o drahocenný čas. Ale to je v poriadku. Ja som totiž NIČ nevyžadoval. Vždy som dodal že "ak je ochota" a "ak má niekto záujem". Nepochopili ste ma. Ešte raz a naposledy poviem:

NIKOHO som tu NIKDY nepresviedčal. Nesúdil. Len som sa pýtal. Na veci ktoré som nenašiel odpovede v PG ani VZ. Teraz chápem, že pýtať sa je zlé. Tak napríklad zlá otázka bola ako je počatie Imanuela v súlade s PG. Pretože pán Abdrushin jasne a veľakrát zopakoval že iná cesta nie je možná, len cesta normálneho počatia. Preto bol potrebný napr. aj ten rímsky vojak v prípade Ježiša. V PG neprichádzala do úvahy žiadna výnimka. Ak nesúhlasíte, uveďte prosím kde v PG sa o tom píše. Myslím že napr. táto otázka je plne legitímna ani na nej nevidím nič nevhodné. Ak Vás to uráža, je mi to ľúto ale nebol to zámer. Čo sa týka toho, či niekto dieťa skutočne videl, je mi už jasné že nie. Teda aspoň nie hrubohmotne. Pýtal som sa ale na to zvlášť lebo viem, že niektorí z Vás boli priateľmi priami s p. Natáliou a boli s ňou v styku. Možno som očakával nejakú osobitnú a zaujimavú informáciu ktorá by stála za zváženie a ktorá by mi viac priblížila realitu a ktorá možno nebola publikovaná v knihe ... Napriek tomu ma narodenie dieťaťa stále zaujíma.

Domýšľavosť nie je pekná vlastnosť. Človek sa má snažiť veci pochopiť.

Pekný deň