Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Boj.


Aj tak by sa to dalo nazvať, že čo sa tu odohráva zo straní tých, ktorí sem opäť prišli s názorom, že VZ4 sú v poriadku, hoci popierajú narodenie IMANUELA koncom novembra 1998. Preto sa pýtam, či môže byť také niečo v poriadku, ktoré bez mihnutia oka popiera to najzákladnejšie, a tak dôležité pre záchranu ľudstva, narodenie Imanuela koncom novembra 1998?

Ale ako vidno, niektorým to nevadí, budú si opakovať stále to isté dookola, nie, nie je to tak, oni sú v poriadku, oni nič nakoniec nepopierajú, len hovoria, že IMANUEL sa narodí až po prvej veľkej očiste, tak čo vám to vadí, vám, ktorí nestojíte na ich strane? Práve to, že prekrúcajú zmysel 12. kapitoly Zjavenia Jána, teda prekrúcajú výklad pisateľky Večných zákonov 1-3, a popierajú narodenie IMANUELA koncom novembra 1998!

Pekné to napísal nakoniec Peter Franko, aby sa nevidelo, nepočulo, aby sa opäť zaviedlo na nesprávnu koľaj. Preto si ešte pripomeňme, že čo obsahuje Tretie fatimské proroctvo, tak ako ho podala ľudstvu pani Makedonová:

1. Dôležitým medzníkom vo vývoji ľudstva je rok 1998, kedy sa celý svet bude rozhodovať medzi duchovnou premenou a samozničením.


Prežiť triedenie ľudstva budú môcť len tí, čo budú schopní duchovnej premeny. Keby sa ľudia dozvedeli o tomto proroctve, ktoré malo byť posledným varovaním, ešte v roku 1960, mali by takmer štyridsať rokov čas na duchovné prebudenie a narovnanie sa z pokriveností života. Na tento účel napísal Duch Pravdy Novú Bibliu - Posolstvo grálu.


Tým, že cirkev 3. fatimské proroctvo zablokovala, bude musieť ľudstvo prežiť túto premenu zrýchlene, za oveľa kratšiu dobu. Je to však aj jeho vinou, lebo bolo ľahostajné k mlčaniu cirkvi, ktorá stále tvrdí, že sa riadi Bohom, ale v skutkoch dokazuje opak. Pod rúškom duchovnej slobody rešpektuje, aj keď nepriamo, všetky posolstvá od falošných zjavení a médií, ale to pravé posolstvo, od skutočnej Božej matky z Fatimy zatajuje. Z Panny Márie, ktorá mala úlohu byť iba pozemskou matkou Ježiša, urobila učiteľku a vykupiteľku ľudstva a stotožnila ju s Božou matkou, len aby zakryla pôsobenie tej pravej na Zemi.

2. Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, (poz.: v roku 1998, nie 1999, nie v 2010, nie v 2020, ale v roku 1998!) Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stávajú vyvoleným národom.

3. Otcom Imanuela bude Duch svätý, preto tehotenstvo Imanuelovej matky nebude bežné. Napriek tomu, že sa fyzicky doteraz jej gravidita nedá dokázať, !!!NARODÍ SA JEJ V NOVEMBRI 1998 RIADNYM SPÔSOBOM DIEŤA - IMANUEL.!!! To bude jeden z dôkazov, že nepočala pozemsky.


Dieťa bude mať hneď po narodení znamenie, ktoré nosil v sebe aj Ježiš - zlatý kríž a bielu holubicu. Budú ho vidieť duchovným zrakom mnohí ľudia z celého sveta, ktorí sa prídu na neho pozrieť. ( poz.: Aj to sa naplnilo, o čom som aj tu písal, že ako, a kde.)

4. Matkou Imanuela bude Prakráľovná - Božia matka, ktorá sa narodí vo vyvolenom národe A PORODÍ HO VO SVOJICH 48. ROKOCH. (poz.: Nie v 49, nie v 50, ale vo svojich 48. rokoch, ktoré mala pani Makedonová v roku 1998!) Svoj duchovný pôvod potvrdí nielen netradičným počatím a tehotenstvom, ale aj tým, že napíše Nové evanjelium, ktorého pôvodcom bude Duch svätý. (poz. Ide o Večné zákony 1-3, nie o VZ4, ktorých je pisateľom už niekto iný, teda nemôžu byť ich pokračovaním.) Vyloží v ňom okrem iného Apokalypsu a fatimské proroctvá, lebo sa cez ňu aj vyplnia. (poz.: Teraz hádam už je to každému jasné, že kedy sa to začalo napĺnať, teda Zjavenie Jána 12. kapitola, tak ako Tretie Fatimské Proroctvo.)


DUCHOVNÝ PÔVOD IMANUELOVEJ MATKY JE V APOKALYPSE NAZNAČOVANÝ DVANÁSTIMI HVIEZDAMI (12. KAP.1.VERŠ), ČO JE V CELOM SVETE ZNÁMY SYMBOL PRAKRÁĽOVNEJ. Jej úloha - vychovať nové pokolenie je tam naznačená tým, že bude mať svoje potomstvo, (12.kap. 17.verš) ktoré bude prenasledované, ale zároveň aj chránené. Z hľadiska svojho vysokého duchovného pôvodu je schopná napájať sa aj zo Zeme priamo na Boha a oznamovať jeho vôľu až do doby Imanuelovej dospelosti, kedy sa stane kráľom tisícročnej ríše.

5. Ak ľudstvo po spoznaní 3. fatimského proroctva PREJAVÍ ZÁUJEM O NOVÉ EVANJELIUM (poz.: Večné zákony 1-3) a spomínané Posolstvo grálu a úprimne sa bude snažiť o prenesenie nových duchovných poznatkov do všedného života premenou hodnôt, oddiali Stvoriteľ jeho rýchlo sa blížiace samozničenie.


AK VŠAK BUDE SVET ĽAHOSTAJNÝ K NOVÉMU POZNANIU A K NARODENIU BOŽIEHO SYNA, DOPUSTÍ STVORITEĽ, ABY ĽUDIA DUCHOVNE POKROČILI UTRPENÍM SEBAZNIČENÍM, KTORÉ BUDE DÔSLEDKOM NAHROMADENIA VLASTNÝCH CHÝB A VÍN ZA TISÍCROČIA. (poz.: Takže po tejto vete, kto ma naďalej chuť popierať narodenie IMANUELA koncom novembra 1998, kto tvrdý, že sa opiera o Posolstvo Grálu a Večné zákony 1-3?) Preto vojny, krízy a katastrofy nie sú Božím trestom, ale iba spätným účinkom ľudských omylov.

6. Nové pokolenie sa bude počas vrcholiacich hospodárskych, politických a prírodných katastrof FORMOVAŤ POSOLSTVOM GRÁLU A NOVÝM EVANJELIOM (poz.: Večné zákony 1: ,,Vyvolený národ má vopred vedieť, že Imanuel si nepreberie svoj ľud od žiadneho vodcu, ani žiadneho spolku, či duchovného smeru, iba od svojej matky, ktorú zastupuje táto kniha - Večné zákony 1-3. To znamená, že jej prostredníctvom, ako aj Posolstvom grálu a Bibliou sa má každý zdokonaľovať a pripravovať individuálne." Kde tu nájdete zmienku po nejakom pokračovaní? Nikde, nakoľko, poslednou pomocou od Boha sú len Večné zákony 1-3. Kto tvrdý niečo iné, je vidno, že nepochopil Večné zákony 1-3, preto potrebuje niečo naviac, čo je vraj ich pokračovaním.) V najväčšej kríze bude zachránené pred zničením zásahom zhora, aby mohlo potom pokračovať na Zemi vo vyššom stupni duchovného vývoja pod vedením kráľa tisícročnej ríše.

Ján Anton Sloboda. 
Húževnatosť odbojných.
Zjavenie Jána.

Tu ide práve o to podstatné a tým je pravé vysvetlenie Zjavenia Jána a hlavne 12. kapitoly. A tým pravým vysvetlením je to čo nám povedala Pani Makedonová.

Snahou je prenasledovať nové pokolenie a odviesť ich od pravého vysvetlenia Zjavenia Jána a priviesť ho k falošnému vysvetleniu Zjavenia Jána.

Vidím že zo strany Huzvu je pôsobiť ako húžva, vytrvalo hovoriť:
Vidiacim aby nevideli.
Počujúcim aby nepočuli.
Hovoriacim aby nehovorili.
Kráčajúcim po správnej ceste aby odbočili.
 
Ďakujem Vám. Veľmi múdro a trefne ste to napísali. Aj tak ma najviac mrzí, že "my sa tu" v skutočnosti naťahujeme o úplne nepodstatné veci, ale to nechce vytrvale niekto počuť. Pre nás naozaj už nie je podstatné kto prijal apokalypsu... Dúfam, že som sa nikoho príliš nedotkol. Ja som sa z tohoto fóra dozvedel veľmi veľa pre mňa užitočných info. Toto fórum má podľa mňa svoje miesto aj keď je tu určité "virtuálne" riziko. Viac by sme sa ale mohli zamerať na konkrétnu pomoc a vzájomnú inšpiráciu ako na výklady Slova, ktoré je živé a pre každého z iného uhla pochopiteľné. Prijali, pochopili, alebo lepšie povedané, uverili sme predsa v Božiu spravodlivosť ,dokonalosť a Svätosť. Nikto z nás nemôže byť predsa zatratený, respektíve odsúdený preto, lebo uveril tomu že apokalypsu prijal Grék a nie apoštol Ján...i keď je to možno omyl. Opakovane hovorím, že takéto veci sú UŽ TERAZ podľa mňa neni podstatné. VZ4 nám prinášajú o veľa podstatnejší a aktuálnejší odkaz, ktorý, ale kvôli faktárskej zaujatosti mnohí prehliadame. VZ4 dopĺňajú, resp. nadväzujú na VZ123 aj PG. V žiadnom prípade ich ale nepopierajú!!!
K 12. kapitole Zjavenia Jána.

Krátky citát z 12. kapitoly Zjavenia Jána:

,,Žena odetá Slnkom, pod nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd ..."

Sú tu spomenuté hrubohmotné vesmírne telesá Slnko a Mesiac. Mesiac je satelitom - obežnicou planéty Zem. Jedná sa teda o hrubohmotnosť, konkrétne o hrubohmotnosť planéty Zeme v Slnečnej sústave.

Veniec z dvanástich hviezd je symbol Prakráľovnej, čo píše aj pani Natália vo svojej knihe. Nie náhodou aj táto kapitola v Zjavení Jána je 12. kapitola. Číslo 12 je číslom Prakráľovnej.

Jedná sa teda o Prakráľovnú vtelenú na Zemi.

V duchovnej ríši nie je ani Slnko ani Mesiac, o čom svedčí úryvok z knihy Večné zákony 1, kde pani Natália vykladá Zjavenie Jána:

,,v 22. kapitole, 5. verši čítame, že ... nebudú potrebovať svetlo lampy, lebo im bude svietiť Pán, Boh ... To je samozrejmé. Keď sa Zem dostane pod priamy vplyv základnej sily, teda pod svetelné vyžarovanie Imanuela, už nebude potrebovať jej transformátory Slnko a Mesiac, lebo tie boli potrebné iba v hmotnosti."

A kto je Prakráľovná vtelená na Zemi? No predsa pani Natália de Lemany - Makedonová, ktorá porodila 28. novembra 1998 budúceho Kráľa tisícročnej ríše Imanuela.


Miroslav Ivánek

 
V čo dokážeme veriť?
V čo dokážeme veriť? Je to závislé od kvality a kvantity - objektivných a subjektivných informácií + citu a „pomocí zhora“, ktorým sme ochotní či neochotní načúvať. Je to dosť krkolomná veta...
Prečo nastávajú nedorozumenia a škriepky medzi zástancami a odporcami „starých či nových informácií“? Lebo sa škriepia a vynášajú súdy pred tým ako by sa snažili všetkými dostupnými cestami hľadať a chápať povedané z iných úst (viď. „Židia“ vs. kresťania,.... „kresťania“ vs. grálisti, „grálisti“ vs. Makedonovci, „Makedonovci“ vs. Kopecký a ostatní!)
Povedali Abdrushin a N. Makedonová všetko? Nie. Povedali toľko koľko bolo pre danú dobu potrebné, koľko ľudia dokázali prijať, koľko stihli. U oboch o tom nájdete zmienky v ich dielach.
No a tu nastáva zlom – v tomto bode nastáva kameňovanie vo všetkým dobách histórie. Už vidím ako sa začínate poniektorí točiť v bludnom kole myšlienok – My sme iní! – NIE, NIE SME INÍ! Príklad: Po Abd-ru-shinovi priniesol „skromné-inaké“ informácie G. Adamský. Postoj ľudí k nemu bol výsmech, odcudzovanie. Makedonová to až dala na pravú mieru.
To, že nejakú informáciu nedokážeme spracovať a nie sme s ňou vyrovnaní neznamená, že je chybná a daný človek, ktorý ju priniesol, že je odsúdeniahodný. Dokonca sa nám osobne pravda veľakrát odkrýva až po rokoch a potom je ťažko očisťovať myšlienky a ľudí, kde sme sa sami pričinili o zasadenie burín myšlienok a očierňovania.

Rada by som sa venovala jedinej informácii ako príkladu rýchleho súdu či nedostatočných informácií (nakoľko tu bola vytiahnutá).
Kto má pravdu: Zjavenie Jána – Apokalypsu spísal APOŠTOL JÁN (Makedonová, VZ1), GRÉK JÁN (Kopecký, VZ4)?
VZ1, 12. kapitola: „Praduch Izmael napriek obrovskej vzdialenosti a nižšiemu pôvodu, lebo je to vyvinutý duch, a nie prastvorený, je svojou vysokou duchovnou čistotou priamo spojený s Parsifalom. Vtelil sa na Zemi viackrát pri významných duchovných udalostiach. Bol napr. starovekým prorokom Eliášom, ale aj Jánom Krstiteľom. Bol duchovným prostredníkom pri diktovaní Zjavení Jána – Apokalypsy medzi Stvoriteľom a APOŠTOLOM Jánom. (Obrázok č. 20 – Príloha)“
VZ4, 1. kapitola, 12. časť: „Toto proroctvo neprijal na ostrove Patmos, v našej pozemskej hrubohmotnosti. Taký istý názov totiž nesie aj ostrov v duchovnej ríši. Tam ho Ján Krstiteľ po svojej pozemskej smrti prijal od Boha. Potom ho odovzdal ľudstvu cez istého prostredníka. Bol ním duchovne vidúci GRÉK, ktorý sa zhodou okolností tiež volal JÁN.“

Koho všetkého nazývame apoštolmi?
V novom zákone v evanjeliách je 12 apoštolov spomínaných. Ešte za života apoštolov sa to mení, keď po zrade Judáša doplňujú medzi seba Mateja (katolícka biblia – Skutky apoštolov 1.1,15). No dejiny označujú za apoštola aj napr.: Pavla (= Saul = Šavel, = Pavol z Tarzu), ktorý nikdy Ježiša „živého“ nezažil (viď. Biblia, Zaviate doby sa prebúdzajú III...); Barnabáša (Biblia katolícka – Skutky apoštolov 14,14). A tak sa nám postupne ľudia s označením apoštoli v dejinách množia. Čo hovorí pani Natália Makedonová o apoštoloch?
VZ1, 16. kapitola: „Nový zákon totiž nenapísal sám Ježiš, ale jeho nasledovníci, ktorí čerpali iba z ústnych podaní PÔVODNÝCH APOŠTOLOV. Len si spomeňme, aké skreslené informácie dostaneme o nejakej nehode, ktorá sa stala iba pred týždňom. Je sa čo diviť, keď sa po mnohých rokoch ústneho podania skreslia pravdy, ktoré neboli ani počas Ježišovho života celkom jasné? A tak sa temnu podarilo, že táto nejasnosť spôsobila nový výklad, považovaný za pravdepodobnejší: že Ježiš je Syn človeka a že príde znova na Zem. Tento názor šírili aj INÍ APOŠTOLOVIA po Ježišovej smrti.“
Z akej biblie čerpala informácie (názvoslovie) pani Makedonová? VZ3 – 2. dotlač – kapitola Imanuelov príchod – 4. časť : „Použila som najnovšiu katolícku Bibliu, ktorá sa líši od iných v malých detailoch.“

Aké názvoslovie používajú rôzne biblie pre Zjavenie - Jána?
1. slovenský katolícky preklad biblie: Zjavenie apoštola Jána.
2. slovenský Roháčkov preklad biblie (1924-1937): Zjavenie svätého Jána
3. slovenský evanjelický preklad biblie: Zjavenie Jána
4. slovenský ekumenický preklad biblie: Zjavenie
5. kralická biblia (1579-1593): Zjevení S. Jana, kralická biblia (? rok): Zjevení svatého Jana teologa
6. anglický preklad biblie - King James Version: Revelation
7. nemecký preklad biblie – Luther bibel 1545: Offenbarung
8. nemecký preklad biblie: Offenbarung
9. španielsky preklad biblie – Reina- Valera 1960: Apocalipsis
10. maďarský preklad biblie – Károli: Jelenések
11. Κοινη preklad biblie – Stephanus New Testament 1550: ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
12. latinský preklad biblie – biblia sacra vulgata: Apocalypsis
Prezrela som „zopár“ dostupných biblií na internete, ale zatiaľ len v našom preklade a aj to len v názve som našla Zjavenie „APOŠTOLA“ Jána. V samotnom úvode ku katolickému prekladu teológovia priznávajú, že nemajú jasno v autorstve, ktorý Ján ho spísal. V texte Zjavenia som nenašla oslovenie alebo spojenie „apoštol Ján“.

A čo ešte vieme o „Jánovi“ od pani Makedonovej, čo môže byť ďalším vodítkom?
VZ1, 20. kapitola: „Tento scenár nájdeme v poslednom biblickom proroctve, v Zjavení apoštola Jána. V gréčtine sa nazýva Apokalypsa čiže zjavenie, lebo zjavuje deje, ktoré majú nastať v období súdu. Zjavenie bolo spísané približne STO ROKOV po Ježišovej smrti na Zemi.“ Teda pani Natália podáva názvy, tak ako ich máme spísané v našej biblii. Tu si ale všimnite slovíčok 100 rokov.
VZ1, 20. kapitola: „V nasledujúcej 5. kapitole sa dozvedáme, že Stvoriteľ – Sediaci na tróne držal v ruke knihu popísanú zvnútra aj zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. V 3. verši sa píše: Nik na nebi ani na Zemi nebol hodný ju otvoriť. Dovtedy teda túto knihu nikto „neotvoril“, ani Ježiš, hoci už bol v tej dobe pred STO ROKMI na Zemi. Od 6. verša sa dozvedáme, že napokon ju vzal Baránok, ktorý bol ako zabitý.“
VZ3, 2.vydanie: „Cirkev však tento symbolický opis jeho narodenia a vlády vykladá po svojom, vraj je to opis narodenia Ježiša. Tvrdí to napriek tomu, že v úvode Apokalypsy je jasne napísané, že zjavuje deje, ktoré sa majú ešte len stať. Keďže Apokalypsa bola spísaná približne STO ROKOV po Ježišovej smrti, vylučuje to opis jeho osoby.“

Narazila som na informáciu ohľadom smrti Apoštola Jána- toho, ktorý bol jedným z 12-ich z najužšieho kruhu Ježiša. Informácia pochádza z Knihy „Zaviate doby sa prebúdzajú III“ z časti „Apoštoly“. Tí, ktorí poznáte toto dielo, poznáte súvislosti akým spôsobom bola kniha spísaná. (Nemecký názov: Verwehte Zeit erwacht III, München Verl. "Der Ruf" 1935, Verlag Alexander Bernhardt, 1959. V knihe: prijaté omilosteným a k tomu povolaným človekom z Abd-ru-shinovho okolia). V knihe Lukáš (rímsky lekár, nezažil Ježiša, ale zhromažďoval a spisoval všetko o Ježišovi... – spísal evanjelium) sa poznal s Jánom apoštolom (s jedným z 12-tich) a Máriou (Lazarovou sestrou). Tento apoštol Ján a Mária Lazarova sestra zomreli a boli pochovaní do Lazarovho hrobu. Tieto informácie nájdete v slovenskom vydaní na str. 370. „Teraz si zbor pripadal celkom osirelý. Dohodlo sa, že prostredníctvom Timoteja požiadajú Petra a Pavla, aby sa vrátili. Doma, vo vlasti, je ich práca a pomoc potrebnejšia ako v cudzine. No Timotej zatiaľ neodcestoval a v Ríme postupovala práca obidvoch apoštolov zdarne dopredu.“ V Ríme vládol cisár Nero. Postupne sa vkrádalo šialenstvo do jeho činov. Dal podpáliť Rím. Keď si uvedomil dôsledky, tak vinu preniesol na Židov a kresťanov. Pavol zomrel vo vezení v tých dňoch. Petra krátko na to po návrate do Ríma dal Nero ukrižovať (dole hlavou). Z uvedeného vyplýva, že treba vedieť kedy bol podpálený Rím alebo v akom čase žil Nero. Tieto informácie sú historicky dostupné. Rím bol podpálený v roku 64. Nero zomrel v roku 68.

Teraz vyvstáva otázka či Ján, ktorý spísal Zjavenie je Jánom apoštolom (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov)? Ján apoštol (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov) zomrel cca okolo roku 64. Ale Zjavenie – Apokalypsa bola spísaná cca 100 ROKOV PO JEŽIŠOVEJ SMRTI. Hypoteticky: je možné, aby Ján apoštol (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov) spísal Apokalypsu a aby o tom nič nespomenul vo svojom Evanjeliu? Je možné aby o tom nič nenapísal Lukáš vo svojom Evanjeliu hoci ho prežil a poznal? Ak by ju spísal Ján apoštol (z najužšieho kruhu 12-ich apoštolov) neposlal by o tom list Pavlovi, alebo Petrovi do Ríma? Ďalej ma už len napadá, že nech sa Apokalypsa spísala „hocikým“, tak ju ľudia prijali, ale nemáme o nej z okruhu prvých kresťanov apoštolov – učeníkov zmienky, ak dobre viem. Do úvahy treba brať, že medzi prvými kresťanmi-pohanmi boli Gréci. Petrove a Pavlove zvestovateľské cesty viedli medzi Grékov a aj Ježiš s nimi komunikoval počas svojho pôsobenia...

Kde je pravda? Je možné, že ju budú mať obaja Makedonová aj Kopecký – len my rozumieme inak tomu čo hovoria, naše výklady ich slov sú skreslené....

Čo na záver? Neodcudzujte prirýchlo iných, bez hlbšieho skúmania. Nechajte bokom subjektivitu, sympatie a antipatie.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Buď ticho.


Tak by to malo podľa niektorých vyzerať, byť ticho, už nič nehovoriť...Preto bolo by asi najlepšie zrušiť aj toto fórum, veď stačí už byť len ticho....

Ján Anton Sloboda.

 
Smartang, je veľmi dobré pre vás že sa chystáte na prečítanie VZ. Pani Natália opisuje v kapitole Pokušiteľ, ale aj na iných miestach vo VZ 1.-3. diel, veľmi podrobne aká bola úloha Lucifera, ako zlyhal, z akého dôvodu, kde pôsobí teraz, ako sa snaží ničiť všetko čo je podľa vôle Božej a ako to s ním skončí.

Dokonca sama zviedla osobný boj s Luciferom, o čom sa dozvedela až po tej udalosti. Zo Svetla jej bolo vysvetlené, prečo ten boj musela podstúpiť.
Myslím si, že po prečítaní jej kníh dostanete odpoveď na veľa, veľa otázok, tak ako sme ich dostali aj my.
Keď mi táto téma bola jasná z jej VZ, tak potom som ľahšie pochopila aj to čo píše o temne Abdrushin.
Veľa síl pri hľadaní Pravdy.
 
PÁN ABDRUSHIN A PANI NATÁLIA VAROVALI
Už niekoľko mesiacov sledujem túto diskusiu a jediné, čo mi príde na na myseľ v súvislosti s ňou, je varovanie pána Abdrushina aj pani Natálie pred vytváraním spolkov a združení. Priete sa tu v diskusii o to kto má "PRAVDU", povedzte si úprimne kam táto Vaša spoločná diskusia vedie. Ja nevidím žiadny cieľ.
 
otázka súvislosti s "padlým anjelom"

svojim spôsobom to zároveň možno chápať nepriamo aj ako čiastočnú reakciu na príspevok p. Potučka, kde sa pýtal obhajcov VZ4: " ... Bol Parcifal v praduchovnej ríši, keď sa zrodil, vzatý k Bohu a Jeho trónu - kvôli hrozbe od draka?????!!!! (pozn.: Môže byť v praduchovnej ríši drak a temno?)...". Pripomínam, že nie som zatiaľ mijakým prívržencon ničoho, na VZ sa len chystám. Ako ďaleko sa vo VZ dostanem zatiaľ netuším.

Musím naozaj priznať že ani PG mi dosatočne neosvetlilo ako sa mohlo stať, že padol vysokopostavený archanjel, pôvodom prináležiaci čistému svetlu, pričom so sebou strhol - poľa niektorých prameňov - aj nie nevýznamnú časť svetlých légií. Sám sa stále pýtam že čo sa stalo a ako je toto možné. Samozrejme, človeka okamžite napadá že či sa situácia nemôže aj zopakovať ... Neviem si s týmto ešte úplne rady. Majú tu prítomní prispievatelia už túto vec vyjasnenú a pochopenú? Mňa to stále trošku vyrušuje.

Budem veľmi rád akýmkoľvek názorom na túto tému. Vďaka.
dotaz - dieťa bolo hneď po narodení vzaté k Bohu a Jeho trónu
Rád by som vedel od všetkých popieračov výkladu pani Natálie, ktorí od cirkvi až po VZ4 popierajú hrubohmotné narodenie Ducha Svätého, Kráľa Tisícročnej ríše na Zemi:
Ako to bolo myslené s tou nevynechanou vetou v Zjavení Jána (lebo nebola celé stáročia pochopená), ktorá hovorí o tom, že dieťa bolo vzaté hneď po narodení k Bohu a Jeho trónu, lebo mu od draka hrozilo nebezpečenstvo?
Otázka pre cirkev: Bol Ježiš vzatý hneď po narodení k Bohu a Jeho trónu?
Otázka pre obhajcov VZ4: Bol Parcifal v praduchovnej ríši, keď sa zrodil, vzatý k Bohu a Jeho trónu - kvôli hrozbe od draka?????!!!! (pozn.: Môže byť v praduchovnej ríši drak a temno?)
Prosím Vás, pán HUZVA, ak obhajujete knihu VZ4, kde naozaj je množstvo pekných a poučných viet, ako si to Vy vysvetľujete toto vzatie k Bohu, lebo aj v nemeckom origináli toho spisu z 30-tych rokov sú tieto vysvetlivky, na ktoré sa autor VZ4 odvolával, pod hlavným textom, presne tak ako je to aj v katolickej Biblii - hlavný text, ktorý bol niekým prijatý, a pod týmto textom, pod podčiarknikom dolu vysvetlivky kohosi neznámeho (- to len pre doplnenie).

Takže ešte raz otázka pre všetkých:
Ako je to v Zjavení Jána s tým vzatím k Bohu a Jeho trónu hneď po narodení?
 
Kniha „Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny-Makedonovou“ prišla o 22.

Je november, a tak spomínam na november 1998 a na dobu potom:

Jedna osoba, blízka pani Makedonovej, mala 31.5.2000 (deň po Svätodušnom dni 2000) sen o tom, že bola navštíviť pani Natáliu (celý sen tu neuvádzam, lebo je to osobná vec dotyčnej osoby), ale keď sa vonku lúčili, pani Natália sa pýtala na mňa a hovorila asi v tomto zmysle: „... potrebujem, aby prišiel, lebo ma neustále otravujú nejakí ľudia, novinári, pýtajú sa ma a ja už im nemôžem nič povedať. Mohol by dôjsť večer o desiatej?“
Nakoľko mám rád matematiku a prácu s číslami, zopár dní som si kládol otázku, čo to malo znamenať, že by som mal prísť o 22.hodine, veď vtedy sa nechodí ani na návštevu a ani sa nedávajú za normálnych okolností žiadne verejné vyhlásenia. Nedávalo mi to žiaden zmysel a na určitú dobu som na toto úplne zabudol.

Knihu „Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny-Makedonovou“ som sa rozhodol napísať v lete 2000.
Sprvoti som si myslel, keď som v júni 2000 začal voľne prepisovať rozhovory a prednášky pani Natálie, že to bude len pre osobnú potrebu moju, prípadne najbližšieho okruhu čitateľov VZ-1,2,3, nakoľko vysvetlenia v knihe VZ4 som vnímal ako popretie poslania pani Natálie a cítil som, že by mala prehovoriť.
Až keď som to mal v hrubom prepísané, prišla myšlienka vydať to knižne. Sám som nevedel, ako to urobím, mal som dosť obáv, či sa to vôbec podarí zverejniť, veď okrem financií na vydanie knihy bolo treba nájsť vydavateľa a potom ešte tlačiareň. A to som si v tej dobe nevedel predstaviť, kto takéto niečo bude ochotný vydať pod svojou vlastnou značkou. Predpokladal som, že všetci budú od toho dávať ruky preč.
Ale pomoc prišla.
Na mieste, kde som prvýkrát otvoril a kúpil Posolstvo Grálu, tam som našiel vydavateľa, ktorý zhodou okolností (náhody neexistujú) poznal osobne pani Natáliu už roky predtým, dokonca si tykali, lebo s ňou určitú dobu pracoval. Dohodli sme sa, aj tlačiareň sa našla, a tak kniha rozhovorov s pani Natáliou uzrela svetlo sveta v septembri roku 2000, po Sviatku Čistej Ľalie, teda po 7.9.2000.
Pravda si vždy nájde cestu, aby nebola temnotami umlčaná.
Ani v tomto prípade nebolo zabránené tomu, aby hovorené slovo pani Natálie zostalo nenávratne niekde v zabudnutí, napriek obrovskému úsiliu prevažne autora VZ-4, kedy som musel po vydaní knihy Rozhovorov s pani Natáliou čeliť z jeho strany dokonca hrozbám súdneho procesu, s podmienkou stiahnutia knihy z verejnosti tak, že som musel do tejto nechutnej záležitosti zapojiť až svojho advokáta.
Až vtedy som si uvedomil, aj prostredníctvom internetovej stránky www.biela-holubica.sk z r. 2000, ktorú prevádzkovala Spoločnosť vydavateľstva Ibis (autor VZ4 a jeho ľudia), že práve oni mali za úlohu vydať tieto rozhovory a prednášky pani Natálie, aby ešte v roku 1999 doplnili a vysvetlili tak mnohým čakajúcim čitateľom jej kníh to, čo sa vlastne v novembri 1998 naozaj udialo, a nie podať mnohým hľadajúcim namiesto toho vlastné výmysly, čiže kamene namiesto chleba.
Prešli mesiace a keď sa zbytočné emócie upokojili, došla mi zhora nečakane myšlienka a vysvetlenie, prečo som v tom sne mal prísť večer o desiatej, čiže o 22. a hovoriť za pani Natáliu, nakoľko ona už nemohla:

Pani Natália napísala knihy VZ-1,2,3, odišla zo Zeme 4.12.1998, ale zanechala po sebe mnoho nepoznaných rozhovorov a prednášok. Medzi dňom jej odchodu a príchodu knihy jej rozhovorov a prednášok uplynulo necelých 22 mesiacov.
V tom sne čas „môjho príchodu“ večer o desiatej (o 22.), znamenal obdobie 22 mesiacov, počas ktorého (z dôvodu zlyhania najbližších) museli čitatelia VZ vydržať bez niektorých odpovedí pani Natálie na tie najdôležitejšie nevyjasnené otázky:
„Nech príde na verejnosť s tým, čo som hovorila a čo nebolo, avšak malo byť už zverejnené, najneskôr 22 mesiacov po mojom náhlom odchode zo Zeme.“

To som ako náhradník za tých, čo to sami mali urobiť, splnil – slová pani Natálie z knihy „Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny-Makedonovou“ usmernili mnohých čitateľov VZ tak, že opäť uverili Božiemu zasľúbeniu, ktoré v r. 1998 ona osobne zvestovala, aj na www.biela-holubica.sk :

V novembri 1998 sa KRÁĽ TISÍCROČNEJ RÍŠE NARODIL .
 
Jednoznačne si myslím, že veta od Abdrushina o plnení si povinností občana štátu voči vláde platí vtedy, keď ide o čestnú vládu. My musíme rešpektovať zákony a plniť si povinnosti, ale aj vláda by sa mala starať o občanov svojho štátu v tom zmysle, aby bolo vidieť, že jej na svojich občanoch záleží.

Samozrejme nemohli by sme súhlasiť s vládou, ktorá vedie dobyvačné vojny, spôsobuje genocídu menších národov a pod. Tiež nemôžeme súhlasiť s rôznymi praktikami ako je korupcia, zneužívanie právomoci atď. čo je bežné aj na Slovensku, pretože pokrivenosť je už vo všetkom.
Takže ja rozlišujem s čím s vládou súhlasím a s čím nesúhlasím.
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Súhlas s Jaroslavom, pekné povedané. Preto by som venoval hlavnú pozornosť tejto vete: ,,Vždyť ve svých dílech sám napomínám všechny čtenáře ke vzornému životu."

A to je to podstatné, že vzorný život, ten skutočné pravý, môže byť stále len podľa zákonov Boha. To je odkaz od oboch Božích Synov, Ježiša a Imanuela, tak držme sa toho....

Ján Anton Sloboda.

,,12. kapitola: 13 Poslali za ním niekoľko farizejov a Herodesových prívržencov, aby ho prichytili v reči a mohli ho obžalovať.

14 Povedali: Majstre, vieme, že ti ide o pravdu a že sa vo svojich názoroch nedáš nikým ovplyvniť. Učíš ľudí pravej ceste k Bohu. Povedz nám: máme platiť Rímu dane, alebo nie?"15 Ježiš postrehol pascu, ktorú mu nastavili, a povedal: Ukážte mi peniaz!"

16 Podali mu rímsku mincu. Spýtal sa ich: Čí obraz a meno je na tejto minci?" Odpovedali: Rímskeho cisára." --

17 Tak dajte cisárovi, čo patrí cisárovi, a čo je Božie, dajte Bohu." Takúto odpoveď nečakali." Evanjelium podľa Marka.

Ja to chápem tak, že tým chce byť poukázané na čestnosť aj voči štátu, platiť dane a podobne. Niečo čo už je v evanjeliách myslené vetou: dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie. Ja som v tom nevidel rozpor s Posolstvom.

jaroslav
1 moment z PG

Zdravím vospolok.

Práve včera som prakticky dočítal PG, s výnimkou odpovedí a otázok v závere. A nedá mi aby som sa neopýtal na 1 vec ktorú som si okamžite všimol a ku ktorej nejako neviem zaujať definitívny postoj ... Ide o záverečné slová Abdrushina z jeho obhajoby pred súdom.

" ... Já sám jsem také dělal jen, co bylo dovoleno. Nějakému zákazu
bych se byl samozřejmě beze všeho podřídil, neboť jsem dalek toho
dělat něco proti vůli vlády. Vţdyť ve svých dílech sám napomínám
všechny čtenáře ke vzornému ţivotu. K tomu patří přirozeně také
plnění povinností občana státu vzhledem k jeho vládě ". str. 1542

Toto prehlásenie sa hodne vymyká nekompromisnému duchu, v ktorom sa nieslo celé dielo PG. Predovšetkým tá posledná veta ma trošku mätie, nakoľko vláda sama predsa reprezentovala neľudské, zločinné zriadenie. Neviem či rozumiete čo tým myslím ... Nikto pri tom nemal podobné pocity ako ja?

Nejaký názor?
 
Dobrý deň
Navrhujem pre správcu tohto fóra doplniť a presne špecifikovať nasledovnú vetu:
"Vytvorme z NAT98 miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi."

Poprosím doplniť Mená autorov uvedených kníh a označiť presný názov kníh Večné Zákony. Aby bolo pre účastníkov fóra jasné o aké knihy presne ide, a aby nedochádzalo k omylom a k následnému zavádzaniu.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Fakty!


Dobrý deň.

No myslím, že čo sa to tu dnes deje len potvrdzuje, že pokoj asi nenastane, pokiaľ sa budú prekrúcať fakty v prospech niečoho, čo poprelo a popiera poslanie pani Makedonovej, nehovoriac, čo prekrucuje fakty Zjavenia Jána – 12. Kapitola, ktoré úzko vždy budú súvisieť z pozemským pôsobeným samotnej matky Imanuela, tesné pred veľkou očistou Zeme, ktoré sa muselo zákonite udiať tu na Zemi, tu v tejto krajine, v čase, keď matka Imanuela prehovorila. Až vtedy sa začala napĺňať kapitola 12, nie pred 2000 rokmi, ani nie pred 3000 rokmi, ale teraz, čiže v rokoch 1997-1998!

Ale poďme k faktom, ktoré niekto poprel, a ako je vidno, ktoré aj tu niekto živí, hoci už neraz mu bolo na to poukázané, že sa mýli, čo sa oprelo aj o samotné Večné zákony1-3, ktoré sú jediné pravé, nakoľko vyšli z rúk samotnej pisateľky, nehovoriac o tom, že kto je samotným Autorom Večných zákonov 1-3!

Čiže niekto tu tvrdý, že Zjavenie Jána prijal nejaký neznámy Grék, nie apoštol Ján, Ježišov učeník. Preto sa pýtam, ak tu niekto také niečo tvrdý, že odkiaľ pisateľ VZ4 mal takúto informáciu? Ja viem odkiaľ, preto sa pýtam, že od koho, verím, že to pisateľ VZ4 zdôvodný. Preto sa pýtam, že či už tým niečo nepoprel, čo sa píše vo Večných zákonoch1-3, dokonca, o čom neraz hovorila aj p. Makedonová?

Ale poďme ďalej, nech vidíme, že ako sa prekrúcajú jasné fakty vo VZ4, asi sám pisateľ vie najlepšie, že prečo také niečo učinil, aký mal k tomu dôvod, teda budeme sa držať počiatku samotnej kapitoly 12, z VZ4. Teda pozrime sa na to, že čo pisateľ VZ4 tvrdý už ihneď na počiatku výkladu tejto kapitoly:

Priblížme si vyloženie dvanástej kapitoly o žene a drakovi zo Zjavenia Jána tak, ako ho ľudstvu sprístupnilo Abd-ru-shinovo, k tomu povolané najbližšie okolie. Ako vieme, sú to verše o Bohorodičke.

Dej tejto dvanástej kapitoly sa neodohral u nás na Zemi, ale na vrchole praduchovného stvorenia.


Takže tu to máme, čierne na bielom, že tento dej sa na Zemi vraj neodohral, v presne určenom čase, ale na vrchole praduchovnej ríše, teda keď došlo k zrodu záchrancu neskoršieho stvorenia. Naozaj zaujímavé tvrdenie . Vraj je to potvrdené výkladom niekoho z čias Abdrushina. Preto sa pýtam, vedel o takom niečo aj sám Abdrushin? Udialo sa to ako, kedy, kto to vie? Vie to hádam pisateľ VZ4, tak prečo sa k tomu nevyjadrí, keď niečo píše, keď to vtedy sa takto vraj vyložilo? Komu mám veriť viac nejakým vraj, alebo samotnému Posolstvu Grálu a Večným zákonom 1-3, ktoré nesú pečať tiež toho istého Autora? Teda ja osobne sa už dávno prikláňam k tomu druhému, teda verím tomu, koho je sám Autor PG a VZ1-3. Ale poďme teda ďalej, že čo sa hneď na počiatku Zjavenia Jána píše, ktoré sa nachádza ako posledné proroctvo v Biblii, o ktoré sa opierala samotná p. Makedonová, dokonca sám Syn Človeka, či aj o to sa chce poprieť už, že čo sa píše hneď v úvode Zjavenia:

,, 1Zjavenie Syna Človeka, ktoré Mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, ČO SA MÁ ONEDLHO DIAŤ, On naznačil a poslal ho po anjelovi svojmu služobníkovi Jánovi, 2ktorý svedčil o slove Božom i o svedectve Syna Človeka, čokoľvek videl.“ Zjavenie Jána 1. Kapitola. Citované zo stránky: http://www.zjaveniejana.estranky.sk/clanky/i.-kapitola.html

Čo sa má onedlho diať, nie čo sa už udialo, nakoľko zrod Záchrancu neskoršieho stvorenia nastal oveľa skôr, čoho dôkazom je samotné Posolstvo Grálu, keď sám Syn Človeka píše o tom toto, za chvíľu sa o tom zmienim, čo vyvráti naplno tvrdenie o tejto veci pisateľa VZ4. Nehovoriac, že temno a Lucifer by nikdy také niečo si nemohli dovoliť, aby na vrchole čistej duchovnej ríše prenasledoval matku a Syna, aby z toho dôvodu by museli sa skrývať v oblastiach vyšších. Také niečo je nemožné v týchto častiach, nakoľko ako vieme z Posolstva Grálu, tak temno sa nachádza len v neskoršom stvorení, teda v jemnohmotnej a hrubohmotnej časti. Tu je aj pôsobisko padlého archanjela, tu došlo k jeho pádu, len tu mohol zaviesť na určitý čas nesprávny princíp. Ale vráťme sa k spomínanému úryvku z Posolstva Grálu, kde bude už načisto vyvrátené to, čo je prekrútené vo VZ4:

,, Pro své očistné dílo ve stvoření, povolené Bohem Otcem, pro dílo očisty, která se stala nutnou pádem lidských duchů ve hmotnosti, zformovalo se Parsifalovo chtění jako jeho část k putování všemi světovými částmi, aby v nich sbíral zkušenosti a tak poznal všechny slabosti a rány lidských duchů.

Parsifal zůstal stále v hradě, a současně jeho živé chtění jako jeho zformovaná část putovalo, učíc se, světovými částmi.
Pro tento úkol musela být přirozeně forma jeho chtění ve své druhové odlišnosti a cizosti, zvláště vůči všemu nesprávnému, nejprve jako dítě, potom učící se jinoch dozrál v muže. To se podle záchvěvů zákonů ve stvoření přirozeně projevilo i vnější podobou, odpovídající druhu dotyčné úrovně.

!!!KDYŽ PARSIFAL PŘI SVÉM PUTOVÁNÍ DOLŮ DOSÁHL HRANICE, KDE ZAČÍNALA HMOTNOST, TEDY OBLAST LIDSKÝCH DUCHŮ VYVÍJEJÍCÍCH SE Z DUCHOVNÍCH SEMEN, PŘIŠEL TAM, KDE SE POPRVÉ PROJEVILY ÚČINKY TEMNÝCH PROUDŮ, KTERÉ JIŽ BYLY ZASÁHLY I AMFORTA.!!!

*POZNÁMKA: Čiže temno, už je z toho napísaného jasné poznať, že sa nikde nenachádza, len v neskoršom stvorení, nikde inde! Za ďalšie, nie je tu ani zmienka o tom, čo tvrdý pisateľ VZ4, že ako niekto bol vtedy unesený, pri zrode Záchrancu neskoršieho stvorenia, dokonca ako jeho matka, musela utekať pred padlým archanjelom.*

Na této hranici je hrad, v němž byl Amfortas královským knězem. Je to nejnižší obraz skutečného hradu Grálu, obraz jemu i jeho druhu nejvzdálenější. Zemi je však proto také nejbližší, i když pro lidské myšlení téměř nepochopitelně vzdálený. V tomto hradě jsou skutečně jako strážci nádoby a jako rytíři ti nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Při vstupu do této úrovně bylo pro Parsifala nutné, aby se zahalil stejným druhem hmoty, i když je tam ještě zcela lehká. Tento záhal se rovná pásce, která přechodně zastírá všechny vzpomínky na vyšší úrovně.

Přicházeje ze Světla, stál nyní tváří v tvář zlu jemu zcela neznámému v čisté prostotě a mohl toto zlo poznat jenom v utrpení, jež mu zlo způsobilo. Musel se tak namáhavě učit, čeho jsou v tomto směru lidští duchové schopni.

Dostalo se mu tedy o tom důkladného poznání, avšak pochopit něco takového nemohl nikdy, neboť zlo je mu svým druhem zcela cizí.

!!!ZDE TEDY POPRVÉ PRONIKLY PROUDY Z TEMNOT, SAMOZŘEJMĚ ZFORMOVANÉ, K PUTUJÍCÍMU CIZINCI, KTERÝ V BOJÍCH S TÍM SPOJENÝCH ZESÍLIL A PROCITL K POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO.!!!

*Poznámka: A tu je to opäť potvrdené, že kedy po prvýkrát pocítil sám Syn Človeka vplyv temna, teda už hádam je to každému jasné. Pokiaľ nie, tak je jasné, že prečo.*

Tato cesta, plná námahy a utrpení, je to, o čem se pozemskému lidstvu dostalo zpráv, protože proběhla ve hmotnosti, i když na její nejvyšší hranici. Proto mohly vzniknout také omyly, vždyť lidský duch na zemi si nikdy nedovede představit takové děje, uskutečňující se vysoko nad jeho druhem.

O TOM VŠEM PODÁM VŠAK AŽ NĚKDY POZDĚJI PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ, KTERÁ PŘINESOU SVĚTLO A TÍM I JASNO.“

A teraz si prečítajte všetko to, čo ozaj sa nachádza vo VZ4 – 12. kapitola, ak sme pri nej, tak ako samotné VZ4, pokiaľ neviete o čo ide, a porovnajte ich s tým, duchom, čo sa píše vo Večných zákonoch 1-3, tak ako zo samotnými rozhovormi, ktoré vyšli aj knižne.

Ja viem, prešiel som touto cestou, poznám ich, tiež sa mi do určitého času páčili, pokiaľ som nezačal objavovať jednu chybou za druhou, pokiaľ som sám nepochopil, že VZ4 nie, lebo oni popreli aj samotný zrod Imanuela, koncom novembra 1998! Preto ak sa ozaj pridržíte Večných zákonoch 1-3, tak ako samotného Posolstva Grálu, tak budete musieť uznať, že VZ4 urobilo len jedno, poprelo Večné zákony 1-3, tak ako poslanie pisateľky, nehovoriac o tom, že nie sú žiadnym pokračovaním Večných zákonov 1-3.

A ešte niečo: Ja Ján hovorím, že Zjavenie Jána prijal na Zemi, od Jána Krstiteľa z Patmosu – z praduchovna, sám učeník Ježišov Ján, ten učeník, ktorý kráčal po boku Ježiša, čo plné potvrdzuje samá p. Makedonová.

A ešte niečo na záver, niektorým: Tu nikto nevytvára kult p. Makedonovej, tu nikto nevykonáva jej blahorečenie, nakoľko je to nepripustné, Prvé prikázanie pozná hádam každý, tu len sa poukazuje na fakty, ktoré sa prekrútili napísaným VZ4, ako pokračovaním vraj Večných zákonov 1-3.

Ján Anton Sloboda.

 
Dobrý večer.

Ďakujem Vám pán Franko. Priznám sa nečítal som všetky Vaše podklady, ale zarazil ma hneď prvý "odkaz". Totiž dal som si tú námahu a tentoraz som si už nalistoval vo VZ 4 stranu 145 a prečítal si to na čo upozorňujete. Požiadam aj ostatných nech tak urobia, pretože mňa to nepresvedčilo. Práve naopak Vaše vysvetlenia sú vytrhnuté z kontextu. Neurazte sa na jednej strane chytáte autora za slovo a na druhej strane niektoré slová akoby nevedome prehliadate.Pretože to čo ste napísal o zjavení Jána z VZ1,2, alebo 3(?), to isté len o dosť podrobnejšie a konkrétnešie napísané vo VZ4.
Vychádza mi z toho len to, že musíte byť voči pánovi Kopeckému zaujatý.

V podstate mi to zobralo chuť aj silu zaoberať sa Vašimi vysvetleniami ďalej.
A naopak dodalo mi to presvedčenie o Vašej zaujatosti a možno aj , a teraz sa neurazte nedostatku sebareflexie. Prosím neberte to ako súd. Som iba úprimný aby som mnohé urýchlil.

Čo sa týka toho narodenia , alebo boja, alebo...

"To čo je hore, to je aj dolu" Len v nedokonalejšej forme
Respektíve aj boj, aj narodenie... všetko sa odohráva vo viacerých úrovniach, postupne - "chronologicky", preto je nemiestne sa prieť ktorá z nich bola prvá... takže viaceré verzie môžu byť pravé, záleží len z ktorého uhla sa na ne pozrieme, ale aj viaceré falošné, respektíve pomýlené, popletené...

Ale o čo sa tu ešte snažím?
Chcem vám ešte povedať, že podľa mňa Vám kvôli tej zaujatosti voči VZ4, respektíve jej autorovi, unikla podstata a spomeniem ju tu možno po štvrtý raz!
Čo je našou úlohou ako vyvoleného národa.

Máme sledovať aj znamenia, aj sa vážne zaoberať Slovom, respektíve bádať v ňom... no napriek tomu sa máme hlavne zaoberať v prvom rade každý sám sebou vo vzťahu k PG, alebo VZ a to v takom zmysle, v akom je to VZ4 vysvetlené.
Našou úlohou nie je naivne blahorečiť Svanhildu,(alebo nebodaj sa pokúšať niekoho presviedčať)
Máme si vziať PG do rúk a nie iba naplniť s ním svoje vnútro, ale ho aj odskúšať, respektíve používať v živote.
Kniha VZ4 nás upozorňuje na všetky naše staré, už takmer chronické chyby, ktoré majú na svedomí naše ďalšie zlyhanie pri splňovaní a upozorňuje nás aj na to, aby sme nevytvárali žiaden ďalší kult-náboženstvo. Aby sme Slovo v prvom rade praktizovali, nie sa oň preli a dohadovali. Veď predsa sme každý na inej frekvencii či nie? "To čo jednému prospieva..."

A ešte raz chcem podotknúť, že vyjadrenia o tom, že VZ 4 popierajú poslanie pani Natálie sú nehorázne a veľmi scestné. VZ4 potvrdzujú a podčiarkujú toto poslanie a hlavne nachádzajú nás "vlažných vstúpencov Slova" stále vinných, stále vlažných, stále iba čakajúcich a pozorujúcich, a niečo, niečo čo v konečnom dôsledku pre nás skutočne nie je až tak bytostne dôležité si vysvetľujúcich a dokazujúcich... O Slove nemáme mnoho diskutovať máme ho používať.
Tým ktorý ho nemôžu, nedokážu, alebo nechcú prijať, tých aj tak nepresvedčíme, to už máme hádam všetci odskúšané, ale naopak tým ktorý chcú na sebe pracovať, tým môže pomôcť aj taká knižka akou sú VZ4.
Myslím si že prijatie "tohto" posolstva, si vyžaduje dosť značný stupeň pokory a tú som ja v tom čase, keď som sa k tej knihe dostal mal. V tom čase sa mi zrútil celý môj ťažko zbudovaný "svet"
Bojoval som s nehoráznymi pochybnosťami, že sa mi to stalo práve kvoli VZ.
Nevedel som čo sa stalo, vedel som, len že Imanuel sa nenarodil a pani Natália tragicky zahynula. A vtedy som vďaka Bohu nie narazil na knihu VZ4. A tá ma z toho všetkého vytrhla. Dala mi zrozumiteľnú a logickú odpoveď na mnohé otázky...

Kniha VZ4 mi potvrdzuje tú myšlienku, neviem presne kde som ju čítal, že "Každý z nás má pred Bohom len takú hodnotu, akú hodnotu má to, o čo sa vo svojom živote zo všetkých síl usiluje."


Ďakujem vám za pozornosť a nech sa vám všetkým darí.
PeterFranko  
Odpoveď je v prednáške Slavnosť Zářicí Hvězdy z 29.prosince 1937 od Pána Abdrushina.
Dobrý deň vospolok,

nedá mi ale musím sa na to opýtať ... Včera večer som narazil na nejaký text od Huga Saint Hilaira. Veľmi smutné pojednanie o tom ako 144 000 povolaných sklamalo a to vrátane povolaných rytierov. Bitka o autorské práva, prekrucovanie PG, bitka o moc medzi stúpencami grálu. Vyzerá že pochybila aj Mária, Imirgard ... Uff, trochu silné caffe.

Som z toho dosť rozčarovaný. Čo sa to vlastne stalo a ako je to možné? Plán A nevyšiel, a čo ďalej? Alebo tomu zle rozumiem či ide o dáky podvrh? Tých, ktorí vedia o čom hovorím, poprosím o názor ...

Vopred ďakujem.