Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Často sa používa veta " každý má svoju cestu" . Tá veta je správna ale neznamená, že ku Pravde vedie veľa ciest, vedie len jedna. Tá zdanlivá mnohorakosť ciest nie je vyvolaná tým, že Boh vytvoril veľa ciest a mi si môžme voliť, ktorú chceme. To, že každý má svoju cestu je vyvolané mnohorakými chybami nás ľudí a najprv musíme tie vlastné chyby napraviť. V rovnakom význame je aj veta "čo je dobré pre jedného nemusí byť dobré pre druhého". Lebo ak niekto odpykáva na svojej ceste svoje vlastné chyby , by bolo pre druhého, ktorý také chyby neprechováva stagnáciou, zastavením čiže zastavením vlastného vývoja, čo sa rovná úpadku.

Až potom nastúpime na cestu Pravdy.
Cesta Pravdy je čin - vykonané dobro v súlade s Božími Zákonmi. Potom je len jedna cesta a tou je služba Bohu.
Nuž zaujimavá diskusia len čo je pravda. Či skôr kde je pravda? Zjavne je však relatívna. A to ani nehovorím, čo by na toto povedal bežný človek ktorý nemá ani páru "vo co tady go".
V každom prípade vo mne aj táto diskusia začína postupne vyvolávať potrebu, minimálne pozrieť sa do VZ po tom čo doštudujem PG. A potom to ako pravdu buď prijať, alebo odmietnuť.

Inak, vidím to zatiaľ asi podobne ako AslanL. Určite v tom, že PG (prípadne aj VZ) treba hlavne "prežiť". Len tak je totiž prijatie úplné a to je aj jeho zmysel. Ja som sa už na tému "pravda" nedávno vyjadril a preto len krátko aplikujem hlavnú myšlienku na podmienky tejto diskusie - je zjavné že sú tu 3 základné tábory názorov:
1/ tí, ktorí prijímajú VZ od p Makedonovej
2/ tí, ktorí prijímajú VZ4 spísanú p. Kopeckým
3/ tí, ktorí VZ neuznávajú, prípadne o tom zatiaľ nič nevedia

Pritom sa všetci bez diskusie zhodneme na PG, z ktorého nakoniec vychádzali aj všetci spomínaní autori VZ. Vzniká teda logicky otázka, že či už samotné úprimné prijatie PG a snaha o prežitie tohto slova, nie je pre ľudského ducha dostatočným na to, aby tým našiel minimálne tú dôležitú a rozhodujúcu časť pravdy, ktorá je nespochybniteľná a ktorá by mu mala v konečnom dôsledku priniesť vytúžené zušľachtenie vlastného ducha. Asi nikto tu nebude tvrdiť že PG bolo v nejakom zmysle neúplné či "nedostatočné" pretože takéto tvrdenie by bolo pravdepodobne v rozpore so samotným Posolstvom. Podobne by to malo platiť aj o úprimných nasledovníkoch Slova ktoré priniesol svojho času Ježiš. Tu je ale samozrejme trochu iná situácia, nakoľko samotná biblia bola ako vieme cirkvou pretvorená takže tu už slovo nie je úplné. Na 2 strane si myslím, že kto chce, vie nájsť cestu aj Biblii. Nepochybujem, že aj na tomto základe vyrastajú na tejto planéte dôstojní a uvedomelí ľudskí duchovia, ktorí stvoreniu robia česť ... Áno, možno nemajú úplné informácie, či 100% pravdu. Napriek tomu však dokážu podľa biblie žiť. Asi aj v tom vidím zmysel vety že " každý ma svoju cestu " alebo tiež " čo je dobré pre Teba, nemusí byť dobré pre iného ".

Takto to zatiaľ cítim ... Myslím že AslanL to povedal veľmi dobre.

Prajem pekný deň.
Božie posolstvo
A pretože ste sa sami príliš silno zaplietli a zamotali, prišlo k vám svojho času ako záchrana Božie posolstvo prostredníctvom Syna Božieho, keďže varovania prorokov u vás vôbec nenašli pochopenie. Božie posolstvo vám ukázalo cestu, tú jedinú k vašej záchrane z bahna hroziaceho vám už udusením! Syn Boží sa vás na ňu vynasnažil priviesť svojimi podobenstvami! Tí, ktorí chceli veriť a tí, ktorí hľadali, tí ich prijali svojím sluchom, ale ďalej to už nešlo. Nesnažili sa podľa nich žiť.

Náboženstvo a život všedného dňa sú aj pre vás stále dve veci. Vždy ste stáli len vedľa nich, namiesto v nich. Pôsobeniu zákonov vo stvorení vysvetlenému v podobenstvách ste vôbec neporozumeli, pretože ste ho v nich nehľadali!

Teraz prichádza vysvetlenie zákonov v Posolstve Grálu, a to formou pre dnešné časy zrozumiteľnejšou! V skutočnosti sú to presne tie isté zákony, ktoré svojho času priniesol Kristus vtedy primeranou formou. Ukázal v nich, ako majú ľudia myslieť, hovoriť a jednať, aby sa dozrievajúc vo stvorení dostali nahor! Ľudstvo predsa viac nepotrebovalo. Preto tiež vo vtedajšom posolstve nie je nijaká medzera.

Kto sa teda podľa toho riadi v myslení, v reči i v konaní, ten najčistejším spôsobom vzýva a velebí Boha, keďže toto sa prejavuje vždy len skutkom!

Abd-ru-shin
 

Pán Zámečník,

prednedávnom ste tu zverejnili príspevok s názvom Straky, v ktorom spomínate aj fenomén vyjadrovaný ako ,,chváliť sa cudzím perím...", ale vrátim sa k téme VZ4:

Vyzval som autora VZ4, aby oznámil svojim čitateľom, že ja som autorom informácií z astronómie a astrológie uvedených v knihe VZ4 a že ja som presvedčený o narodení Imanuela pani Natálii tak, ako o tom píše pani Natália v knihách Večné zákony 1,2,3 - Novom evanjeliu.

Týmto oznamom mali byť označené všetky dostupné výtlačky knihy VZ4 v predajniach, v skladoch a inde. Toto bolo odmietnuté a nevykonané.

Kniha VZ4 predsa popiera narodenie Imanuela v novembri 1998, teda popiera knihy Večné zákony 1,2,3 - Nové evanjelium, s čím sa ja predsa nemôžem stotožniť!

Pozn.:

V jednom mojom príspevku v marci 2011 som sa vyjadril, že som sa snažil niektoré informácie, na ktoré som prišiel v rokoch 1999 a 2000 ( teda aj tie, koré boli uvedené v knihe VZ4), spísať do jedného písomného materiálu, ktorý mám aj v elektronickej podobe a môžem ho vážnym záujemcom kedykoľvek poskytnúť.


Miroslav Ivánek
 
Dobrý večer. Ďakujem všetkým za korektnú diskusiu na margo môjho príspevku, VZ4. Chcem sa poďakovať autorovi VZ4 za to že neuposlúchol výzvy M.Ivánka, a napriek tomu vydal túto knihu. Zároveň ďakujem aj pánovi Ivánkovi, že sa niečím takým vôbec zaoberal... Veľmi mi tie info vtedy pomohli. Pre mňa to bola vtedy pomocná ruka. Vôbec si nemyslím, že by sa autor pokúšal nahrádzať, respektíve zastupovať Svanhildu, skôr si myslím, že takých odrazu blúdiacich, akým som bol v tom období aj ja, bolo na Slovensku viac a predpokladám, že táto kniha vlastne vznikla aj na podnet našich nevyslovených prianí a prosieb, otáziek. Ani si nemyslím, že by si autor takejto knihy, dovolil ju napísať celkom sám, iba na základe vlastného uváženia. Som presvedčený, že to tak bolo chcené a plánované zhora. Nechcel som aktivovať diskusiu typu zvýrazňovačov, pretože, ako všetci dobre vieme a ako som už spomenul v predchádzajúcom príspevku, reč tu je o Živom Slove, a to má právo každý z nás pochopiť inak, to právo je ukryté vo vete "To čo jednému prospieva, môže druhému škodiť."(PG) Dá sa to povedať aj inak: To že niekto z nás vidí svet ružový, predsa neznamená, že svet naozaj ružový je. Až s odstupom času sa dozvedáme pravdu o našich "minulých omyloch", a v tých chvíľach sme vďačný aj za ne, pretože tak to vtedy muselo byť... Inak by sme teraz boli každopádne úplne niekde inde. Človek si vlastne musí všetko odžiť sám a iba tak postupne získavať presvedčenie na základe mnohých vlastných omylov. Z VZ4 je pre mňa najdôležitejším mementom veta: "Našou prvoradou úlohou (ako vyvoleného národa), nie je odteraz naivne blahorečiť Svanhildu. Našou prvoradou úlohou je, vziať si PG do rúk a naplniť s ním svoje vnútro..." Ešte raz chcem pripomenúť, že mne táto kniha priniesla v pravý čas to čo priniesť mala. Rozptýlila vznikajúce pochybnosti. Žil som vtedy vo veľmi nerovnorodom prostredí... Takže Ďakujem, že ste mi dali priestor na vyjadrenie môjho názoru, ďakujem aj za tie vaše a prajem vám nech sa vám všetkým darí. Dušan Zámečník
 
Viliam_Flesko  

Aj keď bola téma knihy Večné zákony 4 niekoľkokrát na tomto fóre diskutovaná, je zrejme opäť nutné sa k nej vyjadriť, pretože sa vždy z času na čas „nenútene“ objavuje zmienka o jej „prínose“ k ďalšiemu vysvetleniu udalostí po Novembri 1998.

Je nutné poznamenať, že pani Makedonová nikoho nepoverila v pokračovaní jej diela a teda autor sa do tejto úlohy menoval sám.

Toto podporuje aj jej vlastné vysvetlenie sna... kde ako sama píše si Imanuel neprevezme vyvolený ľud od nikoho iného iba od NEJ prostredníctvom JEJ kníh!

Takisto by som chcel upozorniť na to, ako odpovedala ľuďom, ktorí by chceli vyučovať aj keď v dobrom úmysle podľa jej kníh …

[VZ 2 – odp. 310]. “Ak však chcete vyučovať ľudí v mojom mene, dopadlo by to čoskoro tak ako v Hnutí grálu. Imanuel v mojom sne preto zdôrazňoval, že si svoj ľud neprevezme od nikoho, len od svojej pozemskej matky, lebo som z hľadiska svojho duchovného pôvodu na neho priamo napojená. Moje knihy budú stále vychádzať v ďalších vydaniach, aby nové pokolenie malo do poslednej chvíle možnosť duchovne sa pripraviť na premenu.„

Až v núdzových podmienkach budú tí, ktorí jej knihy najlepšie pochopili vedení zhora, aby vyučovali ľudí, ale nie podľa vlastných domienok a výkladovy, ale podľa jej kníh a Posolstva grálu.

Pani Makedonová sa sama vyjadrila k narodeniu Imanuela na niekoľkých stranách VZ 1,2,3 a verejných, či rozhlasových vystúpeniach.

Imanuel sa narodí na Zemi.

Imanuel sa narodí na Slovensku.

Imanuel sa narodí koncom Novembra 1998.

Imanuel bude po narodení unesený praduchovným telesom do Božskej ríše.

Imanuel sa po očiste vráti na Zem.

Kto tvrdí opak tak popiera knihy VZ 1,2,3. Ak ale autor popiera VZ 1,2,3 tak ako potom môže svoju knihu nazvať voľným pokračovaním? Ak niečo pokračuje tak to musí logicky nadväzovať na predchádzajúce. Čo sa v tomto prípade nestalo. Snáď len zneužitím titulu knihy.

Ako to bolo vždy po odchode Vyslancov zo Svetla, ľudia ktorí si mysleli, že to vedia lepšie boli pohotoví, aby sa pasovali za pokračovateľov a dokonca prekrúcali vlastné slová Vyslancove. To isté sa udialo aj tu.

Skutočne je kniha VZ 4 určená len malému okruhu ľudí, ako píše autor. V tomto prípade ale nie tých duchovne najvyspelejších, za ktorých autor pasuje všetkých, čo „pochopili“ knihu VZ4. Je to kniha pre tých, ktorí nečítali poriadne VZ1,2,3 a miesto vlastného úsilia si nechali vysvetliť to, na čo mali sami prísť opätovným čítaním kníh pani Makedonovej a vlastným namáhaním. Miesto chleba, ktorý doniesla pani Makedonová im postačili kamene niekoho, kto sa pasoval na miesto, ktoré može patriť len jej.

Takže ešte raz, prečítajte si pozorne VZ1,2,3 a pochopíte, prečo toto „voľné pokračovanie“ si skutočne vzalo za svoje a veľmi „voľne“ vysvetlilo, či skôr v tomto prípade poprelo všetko čo bolo napísané Matkou Imanuela:

1) Imanuel sa narodí na Zemi

[VZ3 – str. 6]: „Aby malo ľudstvo dôkaz o správnosti a pravdivosti jej výkladu, dostalo od Stvoriteľa asi pred 80 rokmi Zjavenie vo Fatime, ktoré túto dôležitú udalosť – narodenie Ducha Svätého na Zemi, potvrdzuje a dopĺňa o dôležité detaily: KDE sa NARODÍ, KEDY, kto bude jeho otcom a matkou.“

[VZ 3 – str. 14] : Význam slova evanjelium značí – dobrá správa, lebo zvestuje narodenie Božieho syna na Zemi.

2) Imanuel sa narodí na Slovensku

[VZ 3 – plagátik, tretí odsek]: Druhý Stvoriteľov syn sa narodí na Slovensku.

[VZ 3 – str. 12] Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izajášom zvestovaný Imanuel...

3) Imanuel sa narodí koncom Novembra 1998

[VZ3 – str.16] Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Izajášom zvestovaný Imanuel..

Neskôr upresnený termín [VZ 3 – plagátik nadpis]: Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva November 1998

4) Imanuel bude po narodení unesený praduchovným telesom do Božskej ríše.

[VZ 2 – Odpoveď č.188] “Dieťa dopraví do BOŽSKEJ RÍŠE praduchovné kozmické teleso. Podľa proroctiev sa má stať kráľom tisícročnej ríše Mesiáš, preto sa tisícročná ríša nazýva Mesiášovo kráľovstvo. Slovo Mesiáš znamená Bohom pomazaný za kráľa. S týmto zámerom, ale aj kvôli bezpečnosti, bude NOVONARODENÝ Imanuel vyzdvihnutý až k Božiemu trónu, do BOŽSKEJ RÍŠE.

5) Imanuel sa po očiste vráti na Zem.

[VZ 2 – Odpoveď č.189] “Kedy sa potom Imanuel vráti na Zem?“

Keďže pani Makedonvá píše, že sa vráti a nie znova narodí, alebo narodí po očiste, už sa musel narodiť pred ňou. Len rok návratu sa bude počítať za rok jeho narodenia. Ale nie deň návratu. Pretože sa narodil na Zemi, na Slovensku, koncom Novembra 1998, pred veľkou očistou Zeme.

Viliam Fleško
PeterFranko  
VZ 4 chápem ako názor jedného čitateľa Večných Zákonov 1, 2, a 3. Autor VZ 4 prezentuje svoj ľudský názor svojho vlastného chápania poslania Pani Makedonovej. Ja osobne Večné Zákony prijímam tak ako sú napísané Pani Makedonovou, nepotrebujem k tomu žiadne dovysvetlovania. Autor VZ4 si kladie otázky a sám si na ne odpovedá. S jeho odpoveďami na niektoré otázky nesúhlasím a mám na ne vlastné odpovede. Akurát tie s ktorými nesúhlasím sú zásadné témy.

Napríklad pri inkarnácií Božích Synov Ježiša a Abdrushina sa pri deji počatia zúčastňovali praduchovné nádoby. Avšak pri Pani Makedonovej a pri počatí Imanuela sa nezúčastňovali praduchovné nádoby, lebo pani Makedonová je Prakráľovná a ona k tomu nepotrebuje prostredníčky. Počatie bolo riadne a došlo k riadnej inkarnácií na mieste počatia, a dieťa bolo pani Makedonovou znesené z miesta počatia na zem.

Ohľadom Otca dieťaťa. Autor VZ4 sa pýta:“ Môže sa Abdrushin narodiť tesne pred očistou ako dieťa, keď má v oblakoch riadiť konečný súd?“ Autor si sám odpovedá, kde jasne vidno úplné odmietnutie vysvetlenie počatia Imanuela Pani Makedonovou. Vo Večných Zákonoch 3 sa o tom dozvedáme viacej. Pani Makedonová píše: „Ako mohlo, podľa Božích zákonov, dôjsť k počatiu s Bohom? Obaja museli na tento úkon urobiť krok k zblíženiu. Imanuel ( otec dieťaťa) musel zostúpiť nižšie a Svanhilda ( matka dieťaťa) zas vyššie, aby sa stretli na nehmotnej úrovni.“

Pri počatí sa oddelila bezbytostná časť z Otca a pani Makedonová sformovala nádobu a do tejto Pani Makedonovou sformovanou nádobou sa dieťa riadne inkarnovalo. Následne sa z miesta zblíženia Matka vrátila na zem aj s dieťaťom. PO akte počatia teda boli dvaja, OTEC a SYN. Otec Dieťaťa pokračuje v riadení očisty.

Nádoba dieťaťa sa vyvíjala v lone Matky. Jadrom dieťaťa je bezbytostná časť, ktorá sa oddelila z OTCA. A Otec Dieťaťa pokračoval z miesta počatia ďalej v riadení očisty.

Došlo k narodeniu dieťaťa a dieťa bolo hneď unesené k Bohu a jeho trónu. Vieme, že Otec dieťaťa zostúpil nižšie nad jemnohmotnosť. Takže narodené dieťa bolo unesené smerom k miestu počatia k miestu, kde Otec riadi očistu. A vieme, že Otcom dieťaťa je Boh!
RE: MartaG, HUZVA

som rád, že ste sa ozvali, nakoľko už od začiatku cítim že tu vládne taká ... no "zvláštna" atmosféra. Áno, ja viem ... bol som to ja, ktorý prišiel s iným, pomerne vyhraneným názorom na určitú konkrétnu vec, ktorá mohla niekoho iritovať. Avšak moje vopred vyslovené ospravedlnenie v príspevku, bolo úprimné. Spomínal som v závere môj názor na PG, pričom som nemusel. Ale chcel ...

MartaG, vážim si Váš záujem a predbežne poviem len toľko, že ja sa nebojím hľadania pravdy, nemám z neho strach a som odhodlaný prekonať všetky prípadné prekážky, ktoré by sa ma z tejto cesty snažili zviesť čo i len o 1 milimeter. Nie som človek čo sa ľahko rozhoduje a svoj názor si vždy budujem dlhodobo a uvážene. Pozorujem, pýtam sa, rozmýšľam ... Samozrejme, netvrdím že pri najlepšej vôli vždy vypozorujem či podchytím len čistú pravdu a že môj názor, aj keď budovaný dlhodobo, nemá nejaké trhliny či nie je priamo nesprávny. A som si toho plne vedomý. Nakoniec, na čo by som tiež vstupoval napr. sem ... Na 2 strane, je faktom že už vzhľadom na to, akým spôsobom a ako precízne až pedantne zvyknem hľadať a uvažovať o veciach .... som vo svojich výsledných názoroch vždy dosť presvedčený a vyžaduje skutočne pomerne veľké úsilie a značne inteligentnú protiargumentáciu, aby som začal rozmýšľať inak.
Ešte 1 vec, keď už filozofujem ... Čo je to pravda a čo je vlastne názor? Nuž, je to skutočne asi tak, že človek absolútnu pravdu nikdy neobjaví. Jednak okolité prostredie je až príliš neprehľadné a jednak už zo samotnej podstaty chápania ktorá je v čase aj priestore limitovaná. Na 2 strane, človek má nielen právo - ale ako som už pochopil - priamo povinnosť, urobiť všetko pre to, aby sa jej aspoň priblížil. Prostriedky na to určite má. A čo sa týka názoru, ten je hodne ovplyvňovaný informáciami, ktoré máme pri svojom hľadaní k dispozícii. Aj tu je však jasné, že veľa kľúčových informácií v živote človek jednoducho nemá. A nikdy ich nezíska, aj keby sa pokrájal, rozhodnúť sa ale musí. A pritom niekto iný práve s tými informáciami pracuje, či ich priamo vytvára ... Aké paradoxy. Tak a teraz vložme "hľadača pravdy" všeobecne do celého tohto štruktúrovaného stromu informácií v spoločnosti - gulášu dohadov, lží, poloprávd, manipulácie ... pridajme ego, peniaze, ľudské emócie. Nuž, nie je to vôbec sranda nájsť z tohto labyrintu východisko, pričom toto si skutočne vyžaduje celého človeka. Duchom aj rozumom. Mimochodom, asi viete, že aj PG, tak ako VZ sú niekde vedené ako "falošné proroctvá". Tak a teraz sa ešte letmo pozrime aj na toto špecializované fórum, kde je už každý účastník na určitej úrovni poznania a hľadania a teda má oproti "bežnému človeku" minimálne dosť seriózny náskok. A tu zrazu zisťujeme, že ani na samotné VZ nie je jednotný názor. Niekto uznáva len VZ1-3, niekto VZ4, niekto ani jedno, niekto ešte nevie ... A teď babo raď.
Takže suma sumárum ... ešte sa niekto môže pozastavovať nad tým že niekto "pravdu" stále nechápe či nenašiel? Ja určite nie, pretože už viem, o čom hľadanie je a už som na tejto ceste všeličím preskákal. Viem však, že to nikdy nevzdám. Už teraz nie. Pretože cítim, že bližšie k nej som doteraz NIKDY nebol. A za túto šancu úprimne a zo srdca ďakujem bohu ako aj všetkým jeho "pomocníkom/prostredníkom". Dali mi vieru, dali mi silu a viem, že stoja pri mne a vedú moje kroky.

Ale späť k pôvodnej myšlienke - MartG - vďaka za podporu. Ako som už uvádzal, pustil som sa do PG, čím som získal aj určitý čas na to, aby som sa "rozhodol čo ďalej" s VZ. Až dozrie tento čas, veľmi pravdepodobne sa Vám ešte ozvem so "špeciálnymi otázkami" a určite privítam možnosť rozšíriť si obzor o nový rozmer. Dovtedy mi bude myslím postačovať aj úplne normálna, korektná diskusia, vedená v duchu tolerancie a pochopenia, nie jedného názoru. Priebežne sa na tomto fóre plánujem postupne pýtať na niekoľko vecí a privítam všetky názory. A budem veľmi rád, ak sa pripojíte.

HUZVA:
Vášmu príspevku rozumiem a uvedomujem si že bude mojou veľkou výhrou ak sa mi Abdrushinove slová podarí aj úspešne prežiť tj. "implementovať do praxe". Zatiaľ sa mi to nie vždy darí, aj keď sa snažím. Čo sa týka VZ celkovo, tu budem musieť najprv vyhrať minimálne jeden osobný boj ... každopádne aj Vám vďaka za podporu.

Prajem všetkým pekný deň
vyhlásenie

Dobrý deň,

k príspevku pána - HUZVA chcem vyhlásiť nasledovné, že informácie a údaje z astronómie a astrológie, ako aj dátum počatia pani Natálie, obraz Murilla a komentár k tomu uvedené v knihe Večné zákony 4 (VZ4) boli autorovi knihy VZ4 mnou poskytnuté za účelom objasnenia skutočnosti narodenia Imanuela pani Natálii v novembri 1998, teda v súlade s knihami Večné zákony 1,2,3 - Novým evanjeliom od pani Natálie de Lemeny - Makedonovej.
Keďže autor knihy VZ4 použil informácie odo mňa na opačný účel, ústne a aj písomne som ho na to upozornil.
Keď moje upozornenia a námietky o zneužití mojich informácií, na ktoré som prišiel v roku 1999, boli ignorované a neboli akceptované, dištancujem sa od knihy VZ4.

Miroslav Ivánek
 
Dlho som premýšľal či mám zareagovať v tomto duchu, bude to možno moja posledná reakcia, lebo po nej budem už iba ukameňovaný slovami... nevadí, skúsim to... Milý smartang, ak sa chcete posunúť ďalej v poznaní okolo Večných zákonov, chcem Vám doporučiť, knižku Večné Zákony č. 4 od Karola Kopeckého. Mne osobne vyplnila táto knižka mnohé medzery v chápaní globálneho svetového diania, ale najmä diania na Slovensku okolo roku 1998. Som veľmi prekvapený, že Väčšina tunajších prispievateľov, respektíve diskutérov túto knihu neprijala, pretože fakty v nej uvedené sú nadmieru logické a na všetko minulé dianie chronologicky nadväzujúce. Ďalej Vás chcem upozorniť v súvislosti s akoukoľvek diskusiou na tento citát z PG: " To čo jednému prospieva môže druhému škodiť" Táto veta je uvedená v PG a platí na nás všetkých. Je zbytočné sa prieť o čokoľvek. V konečnom dôsledku hovorí o tom, že akékoľvek naše dohady, diskusie, a nebodaj až spory a presviedčania sú celkom zbytočné. Pretože každý z nás má právo na to aby "absolútnu Pravdu" = Posolstvo Grálu videl v závislosti od svojho vývojového stupňa inakšie. (" Nesúďte, aby ste neboli súdený...") Inými slovami tiež z PG - Máme veriť iba tomu čo môžeme plne pochopiť, inak otvárame dokorán bránu omylom. Preto ani ja nechcem a ani nemôžem nikoho z vás, tu prítomných presviedčať, iba ak sa podeliť o svoj názor. Ako všetci viete, prestal som prispievať na toto fórum. Moja odmlka bola spôsobená odmietnutím Večných zákonov číslo 4 tu na fóre, ale aj pochopením vyššie spomenutých mojich osobných prežití a pochopení. Mne totiž práve táto kniha sprostredkovala také informácie vďaka ktorým som potom mohol nie len napísať, ale aj zažiť príspevok "Straky". A tak som "tu"radšej stíchol, pretože som pocítil odpor zo strany tohto fóra. Ozývam sa iba preto, že rovnako ako MartaG aj ja vyciťujem v Smartangovi úprimne hľadajúceho. Dnes sa nechcem nejak obzvlášť rozpisovať, ale na margo mnohých tu uverejňovaných "monodiskusii" chcem uviesť jeden citát práve z Večných Zákonov č.4. "Našou úlohou (ako vyvoleného národa, pri všetkej úcte k nej) nie je naivne blahorečiť Svanhildu, teda pani Natáliu. Našou úlohou je vziať si Posolstvo do rúk a naplniť s ním odteraz svoje vnútro. Čas kedy sa nám to môže zísť je veľmi blízko." Chcem už iba dodať, že z môjho pohľadu je teda našou prvoradou úlohou, dokázať svojmu najbližšiemu okoliu, že náš život sa po prijatí a uskutočnení, respektíve uskutočňovaní Večných zákonov, sa radikálne zmenil k lepšiemu. Takže Smartang. Hľadať v PG alebo vo VZ, musí v prvom rade každý sám, pretože to Slovo je skutočne Živé a vždy má pre každého jednotlivca pripravené práve to čo on práve "teraz" potrebuje vo svojom živote. Preto je celkom prirodzené, že keď o tom čo ja teraz potrebujem, o tom čo som našiel "dnes" v Posolstve rozprávam svojmu blížnemu, alebo aj blízkemu on mi nemusí rozumieť, a bude sa ma snažiť opraviť. Dokonca nás predtým aby sme viedli diskusie o Slove varuje aj sám autor! Tým nechcem povedať, že toto fórum je zbytočné, ale myslím, že by bolo na čase zmeniť regule. Zbytočné konflikty a spory vlastne vznikajú vtedy, keď každý z nás sa akosi pokúša svoje subjektívne zistenia z Pravdy zverejňovať a presadzovať. Ani ja som nezverejnil môj názor na VZ4 preto, aby som sa tu s niekým dohadoval a prel, ale iba preto ak niekto z tu prítomných mal na túto knihu podobný náhľad a z nejakých pohnútok či príčin ho stratil, aby som jeho tušenia posilnil a hlavne obavy z tmárstva a bludárstva rozptýlil. Ak to mám povedať jednou vetou kniha VZ4 rozptýlila logickými faktami všetky moje pochybnosti ohľadom poslania pani Natálie... Prajem všetkým veľa pokory i odvahy.
PeterFranko  
Doporučujem Vám prečítať si prednášku od Pána Abdrushina "Neupadnite v pokušení".

Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli v pokušení.

Plníte oboje, potom nemôžete nikdy padnúť v pokušení! Vyložte si i tento poukaz správne, lebo hovorí sa vám, "aby ste nepadli v pokušení", potom to nemá znamenať, že vás už žiadne pokušenie nestretne, ak bdíte a modlíte sa. To nemá znamenať, že sa vám vyhne a že sa nikdy nedostanete v pokušenie!


A tento odkaz nám od Pána Abdrushina platí pre hrubohmotnosť a jemnohmotnosť, pretože temno môže len tam pôsobiť.
Faktom zostáva že na tejto diskusii prispelo viac ľudí, ktorí sa nepodpísali menom, ale prezývkou. Napr. Smartang, Leilak, Juraj, Aslan atď., čiastočne aj ja MartaG. (vedia kto som iba ľudia ktorí ma poznajú, alebo o mne počuli).

Mňa to nezaujíma kto to je, ako sa ten človek volá, ale mňa zaujíma to o čom ten človek píše, pretože každý sa budeme zodpovedať za to, čo napíšeme, či uvediem svoje meno, alebo nie. Keď sa niekto podpíše, je to od neho pekné, ale mne by bolo jedno aj keby napísal iba iniciálky mena. Rešpektujem tu slobodnú vôľu.

Smartang, cítim že ste hľadajúci a preto som vám napísala svoj zážitok k téme, ktorá sa nachádza nižšie.

Aj k téme "mimozemšťania" som chcela prispieť, ale vám v podobnom zmysle odpovedal p. Ivan Franko.

Vôbec mi nevadí, keď človek hľadajúci Pravdu má otázky a ešte všetkému nerozumie čo je obsiahnuté v Pravde. Aj ja som sa musela snažiť a s pokorou hľadať tú Pravdu, aby som z nej nakoniec smela čerpať. Tiež som na tej ceste urobila aj omyly, ktoré mi veľmi dobre poslúžili ako skúsenosť na to, že som teraz oveľa opatrnejšia a všetko "skloňujem" podľa Slova Božieho.
V prípade, že by ste vzdali hľadanie Pravdy na tomto fóre, ponúkam vám možnosť konzultácie so mnou a to čo mi bolo dovolené načerpať a porozumieť zo Slova, to vám môžem odovzdať. Určite sa nájde spôsob, ako sa skontaktujeme. Veľa síl na ceste za Pravdou.
 
Môžete si spokojne vydýchnuť pán Franko - to "NIKDY" samozrejme patrilo pre náš, pozemský alebo ak chcete "hrubohmotný" život. Tak je to aj v mojom príspevku napísané :) Ale aj tak Vám ďakujem za upozornenie.

Stále sa snažím prísť na to, že v čom je hlavná pointa tunajšej diskusie a mám z toho zatiaľ veľmi zmiešané pocity. Zatiaľ som pochopil, že anonym, navyše s odlišným politickým názorom, to tejto diskusii nebude mať vôbec jednoduché. Tak som zvedavý, že či sa od tohto poznania posuniem aj niekam ďalej ...

Záverom len 1 myšlienka - neviem síce opäť kto ju napísal, ale má veľa do seba.
"Vytvorme z NAT98 miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi."

OK, dám tejto myšlienke ešte šancu, aby som si mohol povedať, že som z mojej strany urobil všetko, čo bolo v mojich silách. Ani v najmenšom sa totiž nechystám strácať čas na boj s veternými mlynmi ...

Pekný deň všetkým.
PeterFranko  
Zároveň , Vám odkážem, že "Večné Zákony sa NIKDY nemýlia." Čo samo osebe vylučuje platnosť povedaného, že nemáme hovoriť "nikdy nehovor nikdy".

To isté sa dá povedať, že temno nikdy neporazí Svetlo. A Božie zasľúbenia sa vyplnia VŽDY do poslednej bodky.

Rovnako môžme povedať, že Lucifer sa NIKDY nestane pánom pozdejšieho stvorenia, lebo Večné Zákony sa NIKDY nedajú obísť a podlieha Večným Zákonom aj Lucifer, či chce alebo nechce. Darmo sa Lucifer snaží oddialiť príchod Pána Imanuela ako Kráľa tisíc ročnej ríše, NIKDY sa mu to nepodarí.
PeterFranko  
"Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič"
(William Shakespeare)

Vďaka za odsúdenie a zároveň poučenie. Tiež viem jedno: "Vtáka poznáš po perí, človeka po reči" alebo napríklad: "Nikdy nehovor Nikdy" či "Nie je všetko zlato čo sa blyští" ...

Neviem síce kto tieto múdrosti povedal ale som presvedčený, že tí, ktorí pochopili pointu to považujú za neoddeliteľnú súčasť svojej životnej pravdy.
clovek v stvoreni...vs mimozemstan
V prvom rade by som Vam p.Smartang navrhol, aby ste sa na stvorenie pozreli pohladom zhora nadol a nie z pohladu pozemstana. Kto je to mimozemstan ? Podla mna sa okolo toho robi zbytocne misterium, pretoze v skutocnosti ide len o uzky pohlad na vec sposobeny tym, ze sa nasa planeta a pozemstan povazuje za stred vsetkeho diania v stvoreni. Tak, ako pre pozemstana su obyvatelia inych planet (ale aj inych urovni) mimozemstania, tak napriklad pre venusana budeme z tohto pohladu my mimovenusania.. Ale osobne si myslim, ze na to oni uz takto nehladia. Proste sme "vsetci" tvorovia toho isteho stvoritela a rovnako "vsetci" sme LUDIA, snad nie len my pozemstania! Na dalsie Vase otazky mozte SAM najst odpovede (ako nakoniec sam uvadzate) v PG aj VZ, pretoze slovo ludske moze byt mylne a ako pise p.Abdrushin : "Prežitie môže sa prirodzene diať len v presvedčení a nikdy inak. Ale presvedčenie vyžaduje plné pochopenie. A pochopenie opäť silné premýšľanie a vlastné skúmanie. Náuky nutno skúmať a odvažovať vlastnými citmi." Este jedna vec ma napadla v suvislosti Vasho prispevku a budem opat citovat slova p.Abdrushina : "Snazte sa najskor pochopit to, co je pre vas najdolezitejsie a usilujte to bezpodmienecne splnit." Vsetkym vela zdaru Ivan Franko
 
človek v stvorení ... vs mimozenšťan
Človek - jedna z ústredných postáv diania medzi svetlom a temnom. Ako most ktorý spája a tvorí z titulu božej vôle ... Ten, ktorého očistený duch nakoniec príde do raja a ten, z ktorého vzíde "syn človeka", ktorý bude vládnuť a ktorý bude tak blízko bohu ....

Tu by som mal na prítomných 1 otázku - ak bude ochota odpovedať. Nie je mi stále jasné, kde a aké postavenie majú v tejto súvislosti mimozemšťania. Lebo nepochybne, alebo aspoň veľmi pravdepodobne nie sme vo vesmíre sami. Znamená to že tiež majú v rámci svojho priestoru podobný osud ako my? Tj, inkarnácie, vzostupy a pády .... na ceste smerom do raja? Stretne a v raji nakoniec človek s mimozemšťanom a budú tam pôsobiť spoločne? Takisto jemnohmotný život - existujú tam duše ľudí spoločne s mimozemšťanmi alebo majú mimozemšťania svoj iný priestor a svoj raj atď ... ??? Majú tiež svojich spasiteľov alebo sa tam tiež narodil Kristus, aby im dal slovo?

Ide mi len o to ako si to vysvetľujete. Lebo v Posolstve sa hovorí len o človeku. Viem že vo VZ je zmienka o mimozemšťanoch, ale asi nie v tak širokej súvislosti.

Možno hlúpa otázka. Vlastne, tých otázok je viac. Ale tá hlavná ma napadla včera, pri čítaní posolstva. Myslím že sa tam niekde spomínalo že duch Immanuela nakoniec bude vládnuť v hrade grálu všetkým dušiam. A mňa by zaujímalo či teda bude vládnuť zároveň aj mimozemšťanom. Má teda človek ako taký nejakú zvláštnu výsadu oproti mimozemšťanom ?

Vďaka za prípadné reakcie
 
Dobrý večer prajem. Smartag vymenovali ste samé negatíva a ako keby pán Mečiar neurobil nič dobré a hodnotné. Nechcem Vám a ani nikomu inému nútiť svoj názor ani spúšťať politickú diskusiu. Chcel by som Vám iba poradiť. Ak neviete ako zvládnete slová z "VZ 2" o politickom vodcovi, skúste nájsť aj niečo pozitívneho na vládnutí pána Mečiara, možno niečo pozitívne objavíte. Skúste to potom porovnať s tým zlým. Možno aj niečo z toho zlého predsa len nebolo zlým. "Po ovocí poznáte ich" platí aj v politike. Len ťažko sa hľadá Pravda, veď nie všetko čo odznie v médiách je pravda, a nielen v médiách. Áno všimol som si, že ste napísali, že ste k svojmu názoru na pána Mečiara dospeli po rokoch, ale nechce sa mi veriť, že ste na jeho vládnutí nenašli žiadne pozitívum a iba samé negatíva. Prajem všetkým mnoho síl. Jozef Magula
JAN. jan.jan@post.sk 
6.10.1998


Dnes ubehlo 13 rokov odvtedy, keď sa konalo v Košiciach stretnutie čitateľov Večných zákonov s pani Makedonovou, presne v deň, keď sa oslavuje na Slovensku meno Natália, ktorého význam je mimo iné aj: ,,Zrod večného života“. Nie je preto vôbec divné, že práve toto meno niesla pani Makedonova tu na Zemi, keď tu pôsobila a napĺňala svoje poslanie, teda napísanie Večných zákonov, ktoré sú poslednou pomocou od Boha pred Veľkou očistou Zeme, ďalej jemnohmotné počatie Imanuela, ktoré bolo zavŕšené dňa 28.11.1998, zrodom Syna Boha Imanuela.

Na tomto stretnutí bolo nejedno vysvetlené, čo malo súvis aj s pravým politickým vodcom, ktorému už dnes nejeden ani na meno nemôže prísť...

Preto je na mieste, aby sme si ho pripomenuli, teda to stretnutie, kde bolo tiež povedané to, čo malo byť, poslanie, počatie, narodenie..., skrze pani Makedonovu, čitateľom Večných zákonov, a nie len im. Celý záznam rozhovoru, si môžete prečítať tu:

I. časť: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?contextId=5413687#article-5413687

II. časť: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?contextId=5413614#article-5413614

Ján Anton Sloboda.