Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Ľudom vždy chýbalo....Ľudom vždy chýbalo pravé a skutočné presvedčenie, preto sa už neraz ukázalo u nejedného, že ako to naozaj myslel, či ozaj vážne, alebo len povrchne, teda len na úrovni viery, bez silného a nezlomného presvedčenia. Preto jasným príkladom o tom je aj to, že ako nejeden odpadol od Večných zákonov, od jej pisateľky, prestal im veriť, lebo príčina bola vždy jedná a ta istá, nemal v sebe presvedčenie, len vieru, vieru, ktorá ak nesplnila jeho očakávania, samozrejme v zmysle toho jeho, tak ihneď odpadla, stala sa neverou, doprevádzaná nepriateľstvom, ohováraním..., teda všetko už potom nieslo znak víťazstva temna v jeho prípade.

Áno, nejeden odpadol, prestal veriť, dokonca nastúpil na cestu ohovárania, lebo zrazu zistil, že ak on pri niečom nebol, pri zrode Imanuela, tak sa to ani nestalo podľa neho, veď on pri tom nebol, nechytil si, nevidel, neovoňal, teda začal tvrdiť, že si to ona vymyslela sama, preto tak dopadla, ako dopadla. Nie žeby sa radoval, pokiaľ naozaj bol presvedčený o poslaní p. Makedonovej, ale on urobil rýchly záver, v podobe odmietnutia a nastúpenia cesty tmy a pádu. Ale aj v tom bolo to veľké triedenie...Každý sa musel ukázať v tom pravom svetle, bez pretvárky, bez falše. Preto razom toľko nevercov a odpadlíkov, lebo oni skutočne nikdy neverili, len čakali, že či sa niečo stane, zadné dvierka, a keď sa nestalo, tak ihneď sa ukázali v tom pravom svetle, bez masky a falše, nakoľko ta rýchlo odpadla, a ostala len tvár, ktorá sa nedala schovať.

Ľudia vždy málo dbali, v drvivej väčšine, na to, aby sa snažili, skrze ducha, nie rozumom, pochopiť to, že kto im o niečom hovoril, čo sa týkalo mimozemských vecí, ktoré mali súvis s tými pozemskými. A tak to bolo aj v prípade narodenia Imanuela, v novembri 1998. Málo sa dbalo na slová o tom narodení, preto málo sa aj chápalo. A keď sa narodenie uskutočnilo, tak nik si to nevšimol, lebo bolo tak rýchle, ako samotný únos, že ani samo temno to nezbadalo. Preto potom to besniace prenasledovanie matky, lebo zlosť a nenávisť bola z ich strany ešte väčšia, že nedokázali zabrániť tomu pôrodu, a následne aj únosu.

Imanuel sa narodil tak, ako neraz o tom hovorila p. Makedonová. Teda jeho pozemský obal je uspôsobený už na novú dobu, pre Zem po Veľkej očiste, keď Zem bude krúžiť v oveľa vyšších výškach, samozrejme, že vždy pôjde ešte o hrubohmotnosť, bez obalu, ktorý ju urobí oveľa ľahšou. ,,Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem.“ Citát z proroctva od Izaiáša.

A kde je On teda teraz, rád by sa niekto opýtal....keď v Zjavení Jána sa píše: ,,Bude vzatý k Bohu a jeho trónu.“ Preto rád odpoviem protiotázkou: Kto vie, že kam siahal Boží trón v období narodenia Imanuela, teda v novembri 1998, nech odpovie...

Ján Anton Sloboda.

 
Úloha - úlohy pani Natálie

Podľa toho, čo sa na Zemi v súčasnosti deje, už zrejme do vrcholu Prvej veľkej očisty veľa času nezostáva. Mnohé otázky boli zodpovedané a nejasnosti vyjasnené, ďalšie na svoje odpovede ešte len čakajú.

Nie je úmyslom tejto úvahy venovať sa otázkam, kto, kedy a prečo robil zmeny v textoch a knihách, ktoré nejaký vyslanec zo Svetla alebo Jeho služobník predtým napísal či povedal, ale dôraz sa tu kladie na vec samotnú, na jej zmysel a samotný obsah povedaného. Preto sa tu nebudú podrobnejšie rozoberať pohnútky osôb, ktoré ich k takýmto zmenám viedli.
Jeden ale spoločný rys tieto úpravy Slova majú:
Vždy po odchode vyslanca Božieho alebo vyslanca Ducha zo Zeme vyrojili sa samozvaní nasledovníci, ktorí urobili zmeny v Slove, a to buď vynechaním dôležitých informácií alebo pridaním vlastných vysvetliviek, podľa toho, čo potrebovali títo „pokračovatelia“ získať pre seba alebo aj z úplného nepochopenia odkazu tohto vyslanca, v ktorého poslaní by tak radi „pokračovali“.

1/ Kto sa zaujíma o Bibliu, vie, že všetky kresťanské náboženstvá, spoločnosti, sekty a skupiny sa odvolávajú na toho istého Syna Božieho, Ježiša Krista.
Bibliu, Nový zákon nenapísal Ježiš, takisto ani Jeho apoštoli, Biblia ako ju poznáme dnes, vznikala dávno po ukrižovaní Syna Božieho, v prvých desaťročiach sa Jeho Slovo šírilo hlavne ústnym podaním. Je verejným tajomstvom, že aj samotní pápeži menili znenie Biblie podľa svojho obrazu a chcenia.
A tak došlo k tomu, že texty Biblie už nemajú jednotlivé kresťanské obce rovnaké. Došlo k zmenám.
Jeden príklad z mnohých: Len jednu Poslednú večeru mal so svojimi apoštolmi Syn Boží, je len jedno Matúšovo evanjelium, ale po dvoch tisícoch rokoch to už rovnaké v rôznych Bibliách nie je, viď. kap.26, verš 28.
Katolícka Biblia, dnes: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva ZA VŠETKÝCH na odpustenie hriechov“ (potvrdené aj pápežom v priamom prenose 6.1.2011 počas omše vo Vatikáne, sviatok Troch kráľov).
Evanjelická Biblia, dnes: „Toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva ZA MNOHÝCH na odpustenie hriechov.“
Kralická Biblia z roku 1613: „To jest krev má nové smlouvy, kteráž ZA MNOHÉ vylévá se na odpuštění hříchů.“
Každý pozorný a súdny človek sám uzná, že slová „za všetkých“ a „za mnohých“ vyjadrujú úplne iný zmysel. Ak tam bolo kedysi pred štyristo rokmi „za mnohých“, a teraz je niekde „za všetkých“, musí to mať aj svoj dôvod. Nikto to predsa nezmenil bezúčelne.

2/ Ak si niekto myslí, že to skončilo pri Biblii, omyl. Tam to len začalo.
Posolstvo Grálu (veľké vydanie z r.1931) a jeho Doznievania napísal Ježišom zvestovaný Duch Pravdy, ktorý vo svojich prednáškach až do roku 1939 jasne na mnohých miestach dával najavo, že na Jeho Slove, tak ako bolo v tejto podobe dané ľudstvu, sa nezmení ani jedno slovo, lebo Slovo sa meniť podľa ľudí nebude, ale ľudia sa majú podľa Slova zmeniť, lebo Slovo je, ale ľudia len majú byť.
Napriek tomu máme v dnešnej dobe nielen pôvodné ale aj prerobené Posolstvo Grálu a existujú tu skupiny ľudí, ktorí o tých druhých – „neverných“ – sa nevyjadrujú vždy v súlade s večnými zákonmi. Natískajú sa otázky. Chcel by Boh a Syn Človeka tento chaos? Nezanechal by nám Duch Pravdy vo svojej dokonalosti a všemúdrosti v prípade týchto zmien žiadny odkaz, žiadne prehlásenie? On však prehlásenie predsa len zanechal (z r.1939), ale v tom zmysle, že na slove Posolstva nebolo zo strany autora zmenené nič.
Každý má možnosť si vybrať, môže sa presvedčiť sám, dnes sú k dispozícii všetky verzie Posolstva Grálu.
K tomuto len poznámka:
Pravda je len jedna a Slovo je čin. Ak teda Syn Človeka napísal, že v Slove Božom potrebujeme rozdeliť len to, čo sa tam hovorí tvorivo alebo v poučovaní, tak nikde nepísal aj o tretej alternatíve, že by sa Jeho Slovo v niektorej časti – kvôli ľuďom – nemalo splniť, a preto by sa malo meniť alebo z Neho ubrať – aby sa splnilo!
Pamätajme: A to SLOVO bol BOH!

3/ Doleuvedené úryvky z kníh pani Natálie a z jej rozhovorov som sa tu rozhodol v takom rozsahu uviesť, aby si všetci čitatelia VZ-1,2,3 uvedomili, že pani Natália nemala len jednu úlohu, ale bolo ich postupom času viac.
Všetky jej úlohy viedli k hlavnému bodu a NAPLNENIU jej POSLANIA, a to bolo NARODENIE Kráľa Tisícročnej ríše v novembri 1998. K tejto dejinnej udalosti viedli všetky jej čiastkové úlohy!
Služobníci temnôt jasne vedia a s veľkým úspechom sa im doteraz u mnohých darí zatajovať, zahmlievať alebo minimálne spochybňovať Bohom zasľúbené narodenie Imanuela, pričom na otázku, čoho sa temno najviac bojí, pani Natália odpovedá nasledovne (VZ-2):
„Temní majú najväčší strach pred Imanuelom, ktorý má vládnuť v Tisícročnej ríši. Preto hlavným cieľom temných je poprieť existenciu a príchod Imanuela ako osoby.“
Žiaľ, ešte stále niektorí čitatelia VZ a „pokračovatelia“ v poslaní pani Natálie doteraz uvádzajú a zdôrazňujú (aj verejne na internete) síce pravdivé tvrdenie, že jej úloha bola poukázať na Prameň, ktorú splnila, takže sa tu povedalo „A“, ale nehovorí sa na tom istom mieste zároveň aj „B“, t.j. že pani Natália naplnila svoje poslanie tak, ako bolo zvestované v prorokovi Izaiášovi, v Zjavení Jána, v 3.Fatimskom proroctve a hlavne ako to aj sama osobne zvestovala na jeseň 1998.
Vo VZ-1, keď písala o Labutej panne, oznámila, že je zároveň plniteľkou najposvätnejšieho SPLNENIA – narodenia Imanuela.

Ak sa teda upravovali a zatajovali rôzne historické dokumenty a texty, ktoré neschválila cirkev a nekanonizovala ich, ale sú tu dodnes, napr. apokryfy, ak sa posledné biblické proroctvo, Zjavenie Jána, kde sa tiež zvestuje budúcnosť, narodenie Kráľa kráľov, oficiálne vykladá cirkvou ako minulosť – čiže ako narodenie Syna Božieho Ježiša, tak aj popri ľuďoch okolo kníh Večné zákony od pani Natálie dochádza k podobnému javu a scenáru, ako to bolo aj popri ľuďoch okolo Biblie a Posolstva Grálu.
Vo všetkých troch prípadoch sa, až podozrivo „náhodou“, opomína, ba až popiera narodenie a osobná, pozemská účasť Kráľa Tisícročnej ríše po Prvej veľkej očiste, hoci Jeho prítomnosť v pozemskom tele sa spomína nielen v 3.Fatimskom posolstve, v Zjavení Jána či v prorokovi Izaiášovi, ale aj v príbehoch o Atlantíde, o Zoroastrovi, v životopise kniežaťa Abdrushina, v náhrobnej Abdrushinovej doske, vo Volaniach z Prastvorenia, atď. a samozrejme v prednáškach Abdrushinových – poväčšine v takých, ktorých časť alebo celé boli v prerobenom povojnovom Posolstve vynechané.

*******

V ďalšom teda uvádzam niektoré úryvky z kníh „VZ-1,2,3“ a „Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny Makedonovou“, kde nám ona sama hovorí o svojich úlohách na Zemi a najmä o svojej NAJHLAVNEJŠEJ úlohe, kvôli ktorej sem došla:

„Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Keď sa Luciferovi nepodarí zničiť matku a dieťa v tehotenstve, bude ho chcieť odstrániť hneď po narodení. PORODILA syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Podľa textu sa matke podarí úspešne zavŕšiť svoju ÚLOHU. Jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu.“

„Keď som od istého času vídala v noci, akoby v mojom okne hviezdu, spýtala som sa jedného média, či nejako so mnou nesúvisí. Už predtým mi totiž vlastným pohybom opísala na oblohe obrovský zlatý kríž. Médium mi odpovedalo, že asi o pol roka sa dozviem, cez duchovné bytosti v tej hviezde, o vážnej ÚLOHE, ktorú mám splniť na Zemi. Vraj ma pritom spoja so synom Stvoriteľa, ktorý ma ňou poverí.“

„Podľa Biblie - Zjavenia Jána sa strašné bolesti Imanuelovej matky nevzťahujú len na Imanuelovo telesné narodenie, ale i na zrod jeho duchovného posolstva, prineseného zhora na Zem.“

„Moji rodičia symbolizovali ochranu zhora - priamo Imanuelom, aby som mohla úspešne dokončiť všetky svoje ÚLOHY na Zemi. Budem chránená tak, ako si rodičia chránia svoje dieťa - ako oko v hlave. Preto sa nemám ničoho báť, i keď ma ešte čaká veľa prekážok aj utrpenia.“

„Prečo ste verejnosti prezradili, že ste dostali také dôležité ÚLOHY?
Ľudia majú vedieť, že konečne prišiel čas na uskutočnenie očisty. Dlho utajované tajomstvá a proroctvá majú byť tesne pred ňou odhalené, aby ľudstvo pochopilo ich zmysel, a tým aj svoje možnosti prežitia.“

„Prečo ste museli v knihe odhaliť svoj pôvod? Myslím, že pre mnohých by bolo prijateľnejšie, keby ste zostali v očiach ľudí obyčajnou ženou.
Veď sa takou aj cítim, inak by som nemohla písať pre obyčajných ľudí. Odhalenie môjho pôvodu pred verejnosťou má vážny dôvod. Nové pokolenie má vedieť, prečo dôjde k súdu a kto bude po ňom jeho duchovným vodcom. Keďže bude v tom čase ešte len malým dieťaťom, identifikujú ho iba podľa jeho matky. Preto má nové pokolenie poznať jej pôvod a ÚLOHY.“

„Prečo musíte sama plniť toľko ÚLOH - vychovať duchovné potomstvo, písať knihy, viesť vydavateľstvo, bojovať s temnom, aj porodiť Imanuela? Nemohol niektoré ÚLOHY vykonať aj niekto iný?
Pôvodne som mala iba písať knihy. Ich vydanie, spoluprácu so zahraničím a ostatné organizačné práce mali robiť moji pracovníci a pomocníci. Keďže dostatočne nedôverovali môjmu poslaniu a mojej práci, ľahko podľahli temným vplyvom, ktoré ich odo mňa odrádzali, a tak ich práca ostala na mojich pleciach. Nechtiac som teda plnila aj duchovnú, aj pozemskú časť poslania. Temno ma nepripravilo len o spolupracovníkov a pomocníkov, ale aj o priateľov, o finančné prostriedky, skrátka o všetko, len aby som nebola schopná plniť svoju ÚLOHU. Pred písaním knihy som ostala takpovediac nahá. Neostalo mi nič, okrem dôvery v Božiu pomoc.“

„Výchova nového pokolenia má ostať len na mne, aby sa do tejto ÚLOHY nepostavili nepraví alebo zvedení vodcovia.“

„Iba poznaním môjho duchovného pôvodu a mojich ÚLOH dokáže nové pokolenie pochopiť, že toto jemnohmotné splodenie bolo v súlade s večnými zákonmi a že dokonca bolo plánované jednak podľa Izaiášovho takmer tritisíc rokov starého proroctva, aj podľa najnovšieho fatimského proroctva, z roku 1917. Zjavenie Jána pri opise matky vládcu takisto potvrdzuje tento akt.“

„… s mojím POSLANÍM, s tým MATERSTVOM, je spätá aj ÚLOHA napísať knihu “Večné zákony...“

„Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a ÚLOHY.
Iba jej dal Boh tú schopnosť OTVORIŤ tieto proroctvá a NAPLNIŤ ich.“

„Ďalšie ÚLOHY Imanuelovej matky upresňuje 3.Fatimské posolstvo.“

„Mojou ÚLOHOU, alebo mojím poslaním bolo upozorniť na knihu Posolstvo Grálu, ktorá sa nazýva tiež Vo Svetle Pravdy, ktorá je pokračovaním Biblie.“

„Tak keď som písala prvú knihu „Večné zákony“, tak ja som si myslela, že ja budem písať len skrátenú verziu toho Posolstva Grálu a to som si dobre preštudovala, tak myslela som si, že tým to skončí, ale keď som knihu skončila, tak naraz som tam mala napísať, že NARODÍ sa Syn Stvoriteľa a ja som nevedela, že to MNE sa narodí. Ja som to len napísala, som to tak prijala, že to tak má byť a ešte na záver, na doplnenie, akoby na potvrdenie toho som mala otvoriť Zjavenie Jána – Apokalypsu.“

„A tým nikto v cirkvi nečakal, že by mohol prísť ešte aj iný Boží Syn a mojou ÚLOHOU bolo podľa týchto večných zákonov dokázať, že toto je vlastne kapitola o narodení druhého Božieho Syna.“

„Mojou ÚLOHOU je zvestovať NARODENIE druhého Božieho Syna - Imanuela a pripraviť náš národ na jeho príchod.“

„Ale našou ÚLOHOU je, teda mňa a ľudí, ktorí mi pomáhajú v mojom poslaní, dať túto INFORMÁCIU CELÉMU ĽUDSTVU, hlavne VYVOLENÉMU NÁRODU, aby to každý vedel a aby sa mohol bezbolestne stať tým novým pokolením.
A keď nebude chcieť, keď nevyužije tú príležitosť, že aby pochopil, kto je Imanuel, prečo príde, tak to už je jeho chyba.
My len ponúkame, dávame, ale nepresviedčame .......“

„Pre tých, ktorí nevedia ešte, o čo ide, tak to bude znieť určite veľmi šokujúco až neuveriteľne, ale napriek tomu to musím oznámiť, lebo je to mojou ÚLOHOU – zvestovať, že sa narodí na Slovensku v tomto mesiaci, v novembri (pozn.: 1998), druhý Boží Syn, Duch Svätý – Imanuel.“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kométa Elenin, viac a viac udivuje...


Kométa Elenin, ktorú by už malo byť čoskoro vidieť, opäť udivuje štítom, ktorý sa vytvoril okolo nej, ktorý ma tvar trojuholníka. Viac na: http://www.cez-okno.net/clanok/2011/rozpada-se-kometa-elenin-nebo-odhaluje-svuj-umely-energeticky-stit

Ján Anton Sloboda.

 
Matka ZEM
Neviem, kto mi to kedy poslal,ale je to pekné:


Matka ZEM

Zastav, matka Zem!
Ja vystúpiť chcem!
Je tu príliš mnoho zla
a všade duše tieň.

Dieťa moje, NIE!
To veľmi tvrdo znie!
Veď každý je tu potrebný,
kto SVETLO šíriť vie!

Milá matka Zem,
to predsa dobre viem,
no ťažké je tu medzi ľuďmi
šíriť Pravé Poznanie!

Dieťa drahé, skús
prejsť ešte cesty kus!
Mnoho dobrých ľudí totiž
nechce „zmeškať autobus“!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
K Sviatku Čistej Ľalie.


88 pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď bolo na Sviatok Čistej Ľalie, toto vyslovené Imanuelom Abdrushinom...Viac na http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
My, národ slovenský...


Dnes je 19 rokov od prijatia Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je základným zákonom Slovenska, pri ktorej zrode, tak ako pri zrode Slovenskej republiky, stál Vladimír Mečiar, politik s veľkým a jasné bijúcim srdcom, pre tento národ, pre tento štát...Pamätajme preto na to všetci, vždy a stále...

My, národ slovenský,
pamätujúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme
trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave: Celé znenie ústavy nájdete tu: http://www.zbierka.sk/Default.aspx?sid=15&PredpisID=12045&FileName=92-z460&Rocnik=1992&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zrazenie galaxii


Možno tiež zaujme, lebo nič sa nedeje len tak, ale s presným scenárom, tobôž dnes, keď stojíme pred Veľkou očistou aj tejto planéty.

Zrazenie dvoch galaxii, ktoré zaznamenali ďalekohľady Hubble a Chandra. Treba si všimnúť hlavné ten záber, ktorý bol zachytený, jedná galaxia vyzerá ako meč, druhá špirála v kruhu, a práve ta, ktorá vyzerá ako meč, vráža do druhej galaxii.

Článok si môžete prečítať tu: http://www.aktuality.sk/clanok/191926/foto-galaxie-sa-zrazili/

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kométa Elenin


Počuli ste o kométe Elenin, ktorú objavil 10.12.2010 Leonid Elenin? Hovorí sa, že jej príchodom sa začalo všetko viac zostrovať, vo všetkých rovinách, či už materiálnej, ľudskej a duchovnej. Prírodné živli ako keby dostali príchodom nej príkaz... Všetko odvtedy naberá na sile, čoho svedkom je každý z nás, pokiaľ ozaj niečo vidí a cíti, nehovoriac o počasí, ktoré nás denno denne bombarduje svojimi výkyvmi. Táto kométa, ktorá je veľmi zvláštna, by mala byť viditeľná už čoskoro aj voľným okom. Čo je ešte zaujímavé, že v chvoste ukrýva vraj obrovskú mimozemskú archu, viď tento článok: http://www.cez-okno.net/clanok/2011/ukryvaju-sa-cudzinci-za-kometou-elenin , vieme, že aj určitý čas bola doprevádzaná podobným spôsobom Halle Boppová kométa. A čo je ešte zaujímavejšie, že o tejto kométe sa takmer nehovorí, preto sa pýtam, prečo je to tak? Kto ma záujem, aby sa o nej takmer nič nehovorilo, hoci na Internete sú toho plné diskusie?

Tu uvádzam odkaz na ešte jeden článok, ktorý vás možno tiež zaujme. možno aj niečo napovie. http://www.osud.cz/od-drtiveho-dopadu-po-elenina-cesta-ktera-brzy-skonci

Ján Anton Sloboda.

 
Vladimír M.
Môj názor je, že Vladimír M. sa bude snažiť stále robiť pre slovenský národ všetko najlepšie čo dokáže, pretože to má zapísané vo svojom duchu a ani inak konať nemôže z dôvodu jeho pôvodu. Pre toto všetko si ho vážime a máme ho radi a prajeme mu veľa síl.

Ale VINOU slovenského národa nemohol splniť dve úlohy, zabrániť vstupu Slovenska do NATO a do EÚ. Pomoc POLITICKÉHO vodcu spočívala v splnení týchto úloh a k vytvoreniu politického prúdu, ktorý sa mal pripojiť k duchovnému prúdu pod vedením p. Natálie.

VZ 1, str. 270 - Hviezda Syna človeka bude sledovať duchovné vyžarovanie ľudí a chrániť ich pred katastrofickými udalosťami rôzneho druhu. Ak však odmietnu ponúkané pomoci zhora a nechajú sa od nich odviesť temným pôsobením, stratia svoju vyvolenosť a budú si ju musieť znovu vyslúžiť ťažkým utrpením v súde, ktorého mohli byť ušetrení.

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de L.M. str. 60 (október 1998)
.... Oni ho už dávno chceli zabiť, niekoľkokrát a Boh ho chránil, lebo ho stále ľudia chceli. Teraz dokázali, že ho väčšina nechce...

Stále sme tu tí, ktorí ho chceme, ale väčšina nie, ba priam ho nenávidia. Takže slovenský národ mu nepomohol splniť tieto 2 úlohy a toto je už NENÁVRATNE PREČ!!!
A my sme si podpísali svoj vlastný ortieľ ako národ, môžeme sa snažiť každý sám za seba získať svoju vyvolenosť.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Vladimír


Včera slávilo sa meno Vladimír. Aj politický vodca, ktorý sem bol poslaný zhora, nesie presne toto meno, lebo je vyjadrením jeho samého: Vladi-mír - Vlada a mier, čiže pod jeho vedením, nastane ta pravá vláda v tomto štáte, v zmysle večných zákonov, teda zákonite aj mier – mír.

,,Vyvolený národ dostal silnú politickú osobnosť - prastvoreného ducha, ktorý ho má viesť v tejto ťažkej dobe. V plnení pravého poslania mu však prekáža vlastný ľud, lebo pod vplyvom temných verí, že zosobňuje opačný princíp. Nevie, že temní šíria jeho rozhodnutia v pokrivenej forme a tým mu kazia povesť. Ak národ nezvládne túto skúšku, stiahne do pasce aj svojho vodcu. Ak sa však duchovne prebudí a vydá správnou cestou, bude chránený zhora.“ Večné zákony 1.

Bola to, ona stále trvá, veľká zodpovednosť hlavne pre tých, ktorí sa dostali k Večným zákonom, ako k poslednej pomoci od Syna Človeka, pred prvou veľkou očistou Zeme. My sme to vedeli, a predsa už niektorí dnes prestali mu veriť, teda aj zákonite Večným zákonom! Jeden hovorí, že už tu nie je ten prastvorený, to už len nejaký ľudský duch, nakoľko ten prastvorený už sa vrátil do hradu Grálu, preto už stratil popularitu, ako keby to o tom bolo. Druhý už neverí, lebo on už nie je pri moci, čo on už teraz môže... Tu sa vždy zabúda, že on stále pracuje, či už je v popredí alebo nie je. On stále pracuje, to len niektorí nepochopili opäť, že o čom to všetko je, že ak zlyhajú vyvolený, tak stiahnu aj vodcu. Ale našťastie, ako je vidno, tak sa zatiaľ to temnu nedarí, lebo on stále je plný sily, stačí zájsť na stránku jeho politickej strany, ktorá je toho svedkom, aby sa to aj videlo, počulo, pochopilo. On sa teda stále nevzdal, to len niektorí sa ľahko vzdali, našťastie nie všetci, prestali mu veriť, hoci by mali pravý opak činiť, posilňovať ho v jeho úsilí, ktoré vždy obetoval pre tento národ, pre tento štát, teba pre teba a aj pre mňa.

Teda pamätajte, a niektorí sa spamätajte, že my sami sme sa rozhodli na seba zobrať tu obrovskú zodpovednosť, v zmysle toho, na čo nás upozorňuje pani Makedonová ohľadom politického vodcu vo Večných zákonoch, ktorý veru to tu na Zemi nemá na ružiach ustlané, tak mu to teda aspoň my nesťažujme, ale skôr pomáhajme!

Ján Anton Sloboda.

 
Zaujímavá symbolika

Dnes je deň narodenín pani Natálie de Lemeny - Makedonovej.
Narodila sa 17. 7. 1950.

Syn Človeka Abdrushin opustil Zem 6. 12. 1941.

V knihe Večné zákony 1 na str. 207 píše pani Natália:

,,Abdrushin, podobne ako Ježiš, v tušení blízkej smrti odovzdal vo svojom diele - Posolstvo grálu - štafetu poslednej pomoci pred súdom prastvorenej Svanhilde - Labutej panne, ktorá sa za týmto účelom vtelila na zem deväť rokov po jeho odchode."

1950 - 1941 = 9 ... 9 rokov

Dátumy 6.12.1941 a 17.7.1950 spája ucelených 14 otočení Venuše okolo Slnka.

Keďže vyššie uvedený citát z knihy Večné zákony 1 sa nachádza na str. 207, číslo 207 obsahuje ,,2" a ,,7".

súčet 2 a 7 je 9 ... 9 rokov

súčin 2 a 7 je 14 ... 14 obehov Venuše

toto ja považujem za veľmi zaujímavú symboliku.

pekný deň prajem,

Miroslav Ivánek

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na pani Natáliu de Lemeny - Makedonovú


Na pani Natáliu de Lemeny – Makedonovú budem ja osobne vždy spomínať s láskou a úctou, a zároveň budem neustále ďakovať Bohu zato, že mi bolo ešte raz dovolené, aby som prostredníctvom jej kníh smel ešte raz spoznať nepokrivenú Božiu Pravdu, v Slove Súdu a Pravdy, v Posolstve Grálu.

Nekričala, neurážala, ale vždy podávala pomocnú ruku tomu, kto o to stal. Prišla v tichosti, a v tichosti aj odišla, len čo naplnila to čo mala, lebo Syn Boha Otca Imanuel nedovolil, aby jej ľudstvo, ktoré prepadlo temnu, aby jej viac škodilo.

Preto v tento tak významný deň, keď si pripomíname 61 rokov od narodenia p. Makedonovej, hovorím: ,,Vďaka Pane zato, že som smel spoznať túto tvoju služobníčku, ktorá tak veľa urobila pre záchranu ľudstva.“

Ján Anton Sloboda.

 
Dobrý deň/večer. Vďaka za Vaše materiály i názor. Ale podľa mňa, aj keď sú Vami použité citáty aj dokumentácia z you tube dosť hodnoverné, s prihliadnutím na všetky mi už známe súvislosti, ale aj s prihliadnutím na realitu, napriek tomu to podľa mňa „teóriu „ pani Makedonovej o záchrane vyvoleného národa na lietajúcich tanieroch ani zďaleka nepodkopáva, skôr naopak(!): Podľa môjho názoru pozorného čitateľa večných zákonov a PG Vaše materiály musia v tejto „teorii“ iba utvrdiť. Mnohí návštevníci tohto fóra istotne veľmi dobre vedia, alebo aspoň tušia, kto bol A.Hitler a o čo mu šlo. Vieme aj to, že temno sa nás snaží zviesť dokonalými napodobeninami všetkého toho čo sa pre ľudí zo Svetla chystá, respektíve odohráva. Vieme dokonca aj to že bolo spísané falošné Posolstvo Grálu samozvaným Imanuelom, myslím že v Čechách ... Vieme, že v posledných dňoch bude mať ľudstvo na výber medzi dvoma mesiášmi pravým a falošným = temným. Aj Svanhildy boli na zemi najmenej tri, ale z nich iba jedna pravá! A mohol by som pokračovať , falošnými zjaveniami... Rozumiete mi čo tým chcem povedať. –– (?) Že Lucifer sa prostredníctvom Hitlera už v tej dobe pripravoval na tú prisľúbenú nadpozemskú pomoc, pretože vedel, že ju nedokáže nijako odvrátiť, vedel a vie, že to nie je v jeho silách... Pokúšal sa ju akoby parodizovať už predčasne, aby tak podkopával v ľuďoch túto vieru. Jeho snahy zdokumentované tými fotografiami to podľa mňa všetko iba potvrdzujú. Jednou z mnohých naj osvedčenejších variant , ktoré temno pri každom aktuálnom a neodvratnom splňovaní zo Svetla vždy účinne používa , je ponúknutie falošných kópii, napodobenín – atráp, kulís, falošných - scestných teórii. Či bude mať vyvolený národ možnosť výberu medzi týmito napodobeninami a pravými záchrancami to si už netrúfam hodnotiť. Každopádne ma ale Váš príspevok , o tejto prisľúbenej nadpozemskej pomoci iba utvrdzuje. Nezabúdajme však ani na to, že ľudstvo nemá byť zachránené celé, len jeho časť, aká veľká...(?) Vyvolený národ je pojem ktorý presne ohraničuje túto časť. Národ však treba v tomto prípade vnímať, z hľadiska duchovného nie pozemského. Myslíte si, že si Hitler zvolil symbol rovnoramenného kríža, ktorým poznačil všetky svoje smrť a utrpenie šíriace zbrane náhodou? Lucifer ako padlý archanjel vo svojom zúfalom hneve vytvára pre ľudí dokonalé pasce. „Bdejme a modlime sa.“ S pozdravom Dušan Zámečník
JAN. jan.jan@post.sk 
Ján Hus - 596 rokov od jeho upálenia...


Pozemské telo sa im podarilo zničiť, ale jeho dielo a odkazy nie, ktoré smerujú k Bohu a jeho Pravde!

,,Věřit v existenci Boha ještě neznamená, že člověk je křesťanem. Být pravým křesťanem znamená věřit Bohu, tzn. Božímu slovu a jednat podle něho. Věřit Bohu znamená také důvěřovat mu a milovat jej."

,,Pravda je Ježíš Kristus, toho se člověče přidržuj. Tuto Pravdu hledej, poznávej Ji a jestliže Ji nalezneš, pak podle této Pravdy žij a bude-li to třeba, tuto Pravdu braň veškerou silou svého života.,,

,,Protož, věrný křesťane, hledaj Pravdy, slyš Pravdu, uč sě Pravdě, miluj Pravdu, prav Pravdu, drž Pravdu, braň Pravdy až do smrti: neboť Pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti."


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre dnešnú dobu...


"Ľudom pri záverečných udalostiach nepomôže pozemská moc a peniaze, ani bunkre z betónu, tu pomôže už len jedno, začať žiť podľa zákonov Univerza, ktoré sú zákonmi a vôľou Boha." Ján Anton Sloboda.

 
zaujímavé...

Práve 6.6.2012, teda o rok a zároveň 14 rokov od Imanuelovho odkazu vyvolenému národu, bude vidieť výnimočný úkaz - prechod Venuše slnečným diskom.

Naposledy sa tento úkaz uskuročnil 8.6. 2004. Predtým však 6.12.1882 a ešte predtým v roku 1874.

V roku 2012 bude čiastočné zatmenie Mesiaca v deň 14. výročia narodenia Imanuela pani Natálii - 28.11.2012.

Zaujímavé je, že v roku 1998 bolo čiastočné zatmenie Mesiaca 13.3.1998 - teda v deň počatia pani Natálie.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Obrovské vesmírne koráby opäť pri Slnku...


Ale teraz už v oveľa väčšom počte... Jeden z dátumov, kedy boli spozorované, je 6.6.2011! Trinásť rokov od Imanuelovho odkazu vyvolenému národu. Zaujímavé, že?

http://www.youtube.com/watch?v=UHOanjXnnmo&hd=1

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Trhliny?


Kto chce, tak ten nájde trhliny aj v samej Pravde, lebo to tak chce, tak to vidí, tak je to cielené, ide o úmysel s jeho strany, aby mohol niečo neustále spochybňovať, čo je v súlade s Pravdou samou. Celé dejiny sú tým posiate, keď neraz Pravda bola napádaná, ohováraná, spochybňovaná, dokonca pribitá na kríž! Takým niečim , keď sa niečo chce neustále spochybniť, je aj únos vyvolených, ktorý aj tu už bol neraz spochybnený, len aby sa mohlo nenápadne zaútočiť na to, čo je obsahom Večných zákonov, priam zasľúbeným pre vyvolených, ktorí dôjdu vyvolenia, vlastným úsilím. K takým riadim aj príspevok od Antivira, aké výstižne pomenovanie, ktorý poukazom na určité videa na youtube, chce niečo spochybniť, čo je pravdou a zasľúbeným. Samozrejme, takým nejde o nič iné, len aby navodili ten dojem trhlín, nedbajúc na to, že UFO nie je len javom tejto doby, o čom vypovedajú aj kresby z čias minulých, ktoré sa zachovali, o ktorých vypovedá aj toto video na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=pmWk9ttLX3I&feature=related

Bolo zvestované, že Pravda a fakty sa budú popierať stále viac, čím budeme bližšie k vyvrcholeniu Veľkej očisty Zeme! Stojíme na prahu tohto času, preto niet divu, že sa tak deje. Je to len znakom, že dvere vyslobodenia sa začnú už čoskoro otvárať...Preto bdejme, verme Bohu a jeho Pravde, vo všetkom a všade, tak dôjdeme zdarne do cieľa!

Ján Anton Sloboda.

Pravda zjevována o boji temnoty a světla
Pani Makedonová píše o UFO, ktoré má zachrániť „vyvolený národ“ . Na youtube je možné nájsť veľké množstvo videí v rôznej kvalite.
Teória pani Makedonovej o UFO však nadobúda vážne trhliny.

UFO objekty konštruované v nacistickom Nemecku:

http://www.youtube.com/watch?v=rHl4iQBdcrU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3IRagx-zJQo&feature=related

UFO od Viktora Schaubergera
http://www.youtube.com/watch?v=K5S__p4-AP0

Ďalej... citácia z knihy Pravda mezi nebem a zemí

...“Víte, jaké prostředky se chystají použít k nastolení nového světového řádu?"

„Něco vím," odpověděl Jan Vávra, „a co vím, to vám teď také povím, jelikož je velmi pravděpodobné, že druhou možnost už nemusíme dostat. Už můj otec se zajímal o tuto organizaci, která řídí běh dnešního světa. Od něho jsem se dozvěděl většinu informací z historie, ke kterým jsem následně řadil tv současné. Tento temný řád má svůj dlouhodobý cíl, na jehož konci je úplné zotročení lidstva. První pokus toto bratrstvo učinilo ihned po napoleonských válkách, které samozřejmě také rozpoutalo. Jejich ligu národů však bojkotoval ruský car, který v ní jasně viděl spiknutí. Rothschild přísahal jeho rodině pomstu a to se také stalo. Jak dopadli Romanovci, asi víme oba. Pak se ústředí temného klanu přesunulo do Ameriky, kde si potřebovalo vybudovat silnou pozici. Rothschild včas rozpoznal ty správné machiavelské praktiky v Jacobu Schifovi a vyslal ho jako svého muže číslo jedna do Států - jasným cílem zmocnit se americké měny. A to se mu také povedlo. Dnešní průměrný Američan netuší, že Federal Reserve, ústřední banka země, není v rukou státu, ale že ji ovládají právě tito miliardoví bankéři. Současně s krádeží americké měnv připravoval Jacob Schif spolu s Rothschildem i první světovou válku ve prospěch anglického krále Edwarda VI. Málokdo také ví, že senátor Prescott Bush, dědeček George W. Bushe, jako ředitel stejné banky Brown, Brooks a Harimann přímo financoval Adolfa Hitlera. Tito lidé se nezastaví před ničím a před nikým. Kdo jim bude stát v cestě, toho nemilosrdně smetou. Nejde tu o žádnou hru, ale o přímé ohrožení života vašeho i vašich blízkých."...

...„Znáte spouštěcí mechanismus, který bude na počátku nastolení jejich nového světového řádu?“
Jan Vávra ani na chviličku nezapochyboval.

„Samozřejmě že ho znám. A znáte ho také vy i všichni lidé žijící na této planetě. Je terorismus. Magické slovo ve službách Luciferova klanu. Už Stalin, který byl také v područí tohoto temného bratrstva, tvrdil, že nejjednodušší způsob, jak získat kontrolu nad obyvatelstvem, je provádění teroristických akcí. Veřejnost se pak bude dožadovat takových zákonů, které je před údajným nebezpečím ochrání. Vymění je za svobodu, kterou už nebude možné získat zpět. A tak jako Hitler nechal zapálit říšský sněm, aby dostal národ na svou stranu a mohl mu vnutit zákony potlačující svobodu, tak i tajná vláda Spojených států zosnovala útok na Světové obchodní centrum (WTC).

Národ byl otřesen a téměř bez přemýšlení přijal zákon proti terorismu, Patriot act I. Kdo je schopen se nezaujatým pohledem podívat do minulosti, ví, že to nebylo poprvé. Na vlas stejná akce byla navržena v roce 1962 J. F. Kennedymu. Jmenovala se operace Northvoods a byl to plán Pentagonu, jak napadnout vlastní zemi a vinu přisoudit jiné vládě. V té době měl být obětí Fidel Castro a celá akce by tak ospravedlnila vpád na Kubu, ale Kennedy byl proti. Vzepřel se mocnému klanu, a chtěl dokonce získat pro stát zpět Federal Reservě. Začal už s tiskem nových bankovek, ale jak skončil, znovu víme oba dva. George Bush senior vyhlásil po vpádu do Iráku ideu nového světového řádu, v němž se údajně národy spojí ke společnému záměru, aby naplnily základní usilování lidstva: mír, bezpečí, svobodu a vládu zákona.
Nikdo se ani nepozastaví nad tím, že se to stalo na den přesně deset let před tím, než do věží Světového obchodního centra narazila letadla s údajnými teroristy."...

...„Je čas vrátit se na začátek dvacátého století do věku, kdy byl Nikola Tesla na vrcholu své slávy. V tu dobu hledal pomoc pro zveřejnění svého vynálezu mezi nejbohatšími muži Ameriky. Naneštěstí netušil, že tito lidé odhadli možnosti využití jeho objevu a nebezpečí, které se v něm pro ně skrývalo.

Stejně to dopadlo i s Viktorem Schaubergerem. Po válce ho Američané donutili odjet do Států a tam mu vymývali mozek. Když se pak vrátil domů do Rakouska, stěžoval si, že už nevlastní ani sám sebe. Pár dní nato zemřel, ale jeho práce žije dodnes. Tajné společnosti ve Spojených státech vlastní mnoho vesmírných plavidel diskového typu, která využívají právě jeho vortexového pohonu.

A tady je třeba vrátit se do Hollywoodu, který svou mediální mocí částečně zpracovává naše podvědomí. Filmy jako třeba Den nezávislosti, Válka světů, nebo Znamení nás připravují na to, že budeme napadeni neznámou inteligencí z vesmíru. To bude ten pravý spouštěcí mechanismus pro nastolení nového světového řádu. Ve chvíli, kdy budeme údajně napadeni neznámou inteligencí, přijde vláda USA s podobnou technologií. Budou nám tvrdit, že ji získali při nehodách mimozemských plavidel, jako byla třeba ta u Roosewellu. My pak budeme sledovat na obloze vzdušné souboje talířových plavidel a necháme se sjednotit pod vojenskou diktaturu OSN, ze které už nebude cesty zpět.

Přijetí zákona, jako je Patriot act II, bude potom přáním všech lidí. Sami budou prosit, aby je stát ochránil za jakoukoliv cenu. Až budou mimozemšťané „poraženi" a odletí, zůstane lidské pokolení sjednoceno pod vojenskou vládou, která prosadí označení každého člověka zařízením, umožňujícím okamžitou identifikaci. Pak se naplní dávné proroctví z Bible, kdy Jan ve svém Zjevení mluví o době, kdy budou všichni lidé nosit na ruce znamení šelmy. Tou šelmou je Lucifer, který se může stát v této hře vítězem. Ale lidé, jako jste vy, jsou pro mne jasným znamením toho, že všechno ještě není ztraceno." 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nebeský úkaz - Úplne zatmenie Mesiaca


V stredu, 15. júna, nastane úplné zatmenie Mesiaca. Toto prvé tohtoročné úplné zatmenie Mesiaca bude trvať nezvyčajne dlho - 1 hodinu a 40 minút, píše agentúra AP.

Za pekného počasia by malo byť viditeľné nielen z východnej Afriky, strednej Ázie a zo západnej Austrálie, ale aj zo Slovenska. A to krátko po západe Slnka. Pre vášnivých pozorovateľov by to mal byť veľký zážitok, pretože Mesiac bude nízko nad juhovýchodným a južným obzorom, čím bude zatmenie mimoriadne fotogenické. Viac na: http://www.aktuality.sk/clanok/188541/v-tyzdni-nastane-uplne-zatmenie-mesiaca/

Ve středu 15. června 2011 nastane v pozdních večerních hodinách úplné zatmění Měsíce. V České republice bude pozorovatelné v podstatné části svého průběhu. Neobvykle rudý či až nahnědlý Měsíc najdeme nevysoko nad jihovýchodním obzorem. Fáze úplného zatmění potrvá přes hodinu a 40 minut, což činí z tohoto měsíčního zatmění jedno z nejdelších v tomto století. Je to také jediné úplné zatmění Měsíce, které budeme moci z našeho území pozorovat až do roku 2015. Viac na: http://www.astro.cz/clanek/4716

Ján Anton Sloboda.