Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Po Veľkej Noci
Prvé, druhé a tretie bdenie

Syn Boží, Ježiš, napomínal svojich učeníkov neustále k bedlivosti. V jednej zo svojich rečí hovoril o služobníkoch, ktorí by mali byť bdelí a nakoniec aj hotoví, keď príde ich Pán.
A hovoril im o prvom bdení, kedy sa Pán opáše, usadí svojich za stôl a bude im slúžiť [Lukášovo ev., 12.kap., 37.verš: „Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať.“]
A potom vravel Ježiš dvanástim o druhom a treťom bdení, o druhej a tretej stráži, resp. o polnoci a čase nad ránom, kedy znovu a znovu má Pán nájsť svojich služobníkov bdelých.
Tu sa musím v úvahe zastaviť a poukázať na jednu skutočnosť. V katolíckej Biblii je v 12.kapitole v 38.verši text „A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení“, v evanjelickej Biblii je to už trochu jasnejšie povedané „A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia!“, avšak najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie je to povedané v Kralickej Biblii z roku 1613: „A přišel-liť by v druhé bdění, a pakliť by v třetím bdění přišel, a tak je nalezl, blahoslavení jsou ti služebníci.“ (pozn.: Doporučujem, aby si hľadajúci čítal Bibliu v rôznych vydaniach, veľa sa mu ujasní, lebo informácie v nich sa môžu dopĺniť.)
V 12.kapitole v 40.verši Lukášovho evanjelia v náväznosti na spomenuté zvestovania vyzýva Syn Boží ľudí, aby boli hotoví v hodine, kedy príde Syn Človeka.
Takže tri razy sa tu hovorí o bdení a raz o tom, že by sme mali byť už hotoví.
Zo Slova Syna Božieho vieme, že príchod Syna Človeka v oblakoch sa udeje v dobe, aká nikdy nebola a už nikdy viac ani nebude, bude to tesne pred vrcholom Prvej veľkej očisty a vtedy by mali byť služobníci Boží so svojou duchovnou premenou už hotoví. Je to dnešok.

Hľadajúcemu sa natískajú otázky, kedy, kde a ako by sa malo udiať Ježišom spomínané prvé, druhé, či tretie bdenie?
Syn Boží dal vo štvrtok pred Veľkou Nocou za úlohu svojim učeníkom, aby pripravili večeru. On ich posadil, prepásal sa plátennou zásterou, slúžil im umývaním nôh a podávaním Slova [Ev.Jánovo 13.kap., verš 3.-5.: „Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, 4 vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. 5 Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.“].
To bolo prvé bdenie, večer. Nastala noc.

Syn Boží na Poslednej večeri hovoril o Tešiteľovi, o Duchovi Svätom, o Duchovi Pravdy (viď Jánovo evanjelium 14.-16.kapitola) a zdôraznil, že ak neodíde k Otcovi, Tešiteľ nepríde, ale ak odíde, pošle od Otca Tešiteľa, toho Ducha Svätého.
A Duch Pravdy naozaj prišiel na Zem, Syn Boží Ho od Otca poslal, toho Ducha Svätého, ktorý vo svojom Posolstve uviedol ľudstvo do celej Pravdy. Spoznalo Ho málo ľudí.
To bolo druhé bdenie, obrazne povedané okolo polnoci.

Prorok Izaiáš, Zjavenie Jána, 3.Fatimské proroctvo a mnohé dávne proroctvá zo zaviatych dôb od Atlantídy, Zoroastra až po zvestovania rôznych jasnovidných ľudí oznamovali narodenie chlapca, ktorý bude vládnuť na Zemi ako kráľ.
Kráľ Tisícročnej ríše, Imanuel, sa narodil Panne, žene odetej slnkom, bol po narodení vzatý k Bohu a Jeho trónu, aby sa po očiste a po vybudovaní tisícročného Kráľovstva Božieho na Zemi mohol vrátiť k Otcovi. Toto narodenie, túto dejinnú udalosť zaregistrovalo ešte menej ľudí, hoci bola zvestovaná a oznamovaná do celého sveta.
To bolo tretie bdenie, už nad ránom, kedy sa noc končí a chýli sa k rozvidneniu do nového dňa. Ale tento „Nový deň“ nám prinesie to, čo videl Ján a zvestuje sa v Biblii, v Zjavení Jána: „Nové nebo, nová Zem“.

Dnes sa dostávame do doby v prebiehajúcom súde, kedy sa všetko zrýchľuje a navonok zhoršuje, zdanlivo víťazí temno nad svetlom, ale tí, ktorí sa rozhodli, že chcú byť na strane víťazov, vedia, že záchrana spočíva jedine v plnení vôle Božej, v plnení pravidiel Najvyššieho, v živote podľa večných Božích zákonov.
Záchrana a spása spočíva v Slove Božom.
Ono nám tu zostalo ako záchranné lano, využime teda všetci ten čas, ktorý ešte máme, aby sme boli hotoví v hodine, kedy nečakane príde náš Pán.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Je dokonané!


Doznelo ,,Hosana", následne je Ježiš zrádzaný, mučený, posmievaný, a nakoniec ukrižovaný tými, ktorí už dlhý čas to pripravovali. Pravdu a Boha ozaj nemilovali, inak by tak nekonali, len po jednom bažili, aby hlásateľa Pravdy umlčali, aby tak nestratili moc nad ľuďmi.Je dokonané!, to mohli všetci počuť, prizerajúc sa na tento zločin, na túto úkladnú vraždu. Brána raja, ktorá sa otvárala, sa zavrela. Veľká bolesť a smútok prebehla celým stvoreným, že až kam je schopná zájsť ľudská zlovôľa, kde BOH a cit už nemá miesta. Kde temno vládne, tam lásky a dobra už pomaly niet. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
V deň 136. výročia narodenia Pána Abdrushina.


Neumdlévejte …

Neumdlévejte během čekání, které je zde jen k tomu, aby vás posílilo, podpořilo váš vývoj a připravilo vás k boji. Kdo ochabne, přijde příliš pozdě, poněvadž promešká čas určený k dosažení zralosti, kterou potřebuje, aby mohl splnit požadavky kladené na jeho místo. Musí zůstat pozadu, protože v čekací době nebyl dosti bdělý. Pak nad ním triumfuje temno. Vím, že nikdo z vás by si takovou potupu nepřál.

Proto se vyzbrojte. Vyzbrojit se znamená, že budete bdělí v době čekání. Pak vás každé volání nalezne připravené k boji pro Světlo, které ve vás hoří, aby vám poté, co už tak jasně vzplálo, nemohlo být ještě v posledním okamžiku zatemněno a nakonec úplně zhaslo.

Chápejte to také správně. Uvažujte: když vám pravím, že máte bojovat pro Světlo, znamená to jen, abyste bojovali za Světlo ve vás, a ne snad, že byste museli hájit Boha a bojovat za něho. Naopak, Bůh vám pošle na pomoc své bojovníky, jestliže budete naplněni touhou po Světle.
Celú prednášku si môžete prečítať tu: http://slovo.vzestup.net/sbornikII/prednaska5.htm

Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
Neochabujme
Dnes je stále aktuálna a veľmi dôležitá odpoveď Pani Makedonovej na otázku č.310 vo Večných Zákonoch 2.

„Ak chcete v kruhu svojich známych propagovať moju knihu alebo Posolstvo grálu, je to pred Bohom záslužný čin. Ak však chcete verejne vyučovať ľudí v mojom mene, dopadlo by to čoskoro tak ako v Hnutí grálu. Imanuel v mojom sne preto zdôraznil, že si svoj ľud neprevezme od nikoho, len od svojej pozemskej matky, lebo som z hľadiska svojho duchovného pôvodu na neho priamo napojená.“

Dnes na poukázanie Pani Makedonovej na to, že Pán Imanuel si svoj ľud prevezme len od nej stále pripomínajme a neochabujme v tom. To nám dá silu a zároveň aj ochranu pred falošnými učiteľmi a zjaveniami, tým, že ich včas rozpoznáme. Prevziať od Pani Makedonovej znamená očakávať príchod Kráľa tisíc ročnej ríše Pána Imanuela. Príchod Imanuela sa temno snaží poprieť a dokázalo to aj tým, že sa opovážilo zasiahnuť do Posolstva Grálu a vymazalo z Novej Biblie celé vety, odstavce, prednášky a poprehadzovalo poradie prednášok. Temno sa všemožne snaží udržať ľudí v nevedomosti o udalostiach, ktoré majú nastať po odchode Pána Abdrushina. Namiesto toho, čo vymazalo z Posolstva Grálu, sa pri svojom pôsobení snaží temno podsunúť vlastné vysvetlenie o udalostiach, ktoré sa majú odohrávať v čase súdu. Preto zamlčuje pôvodné Pánom Abdrushinom napísané Posolstvo Grálu.


Pán Abdrushin vo svojom diele Posolstvo Grálu píše o Zjavení Jánovom. Tým poukazuje na jeho naliehavosť a dôležitosť. Zjavenie Jána v čase jeho prijatia na Zemi ukazuje deje budúce tie, ktoré sa majú stať.

Príchodom Pána Abdrushina, Syna Človeka a Ducha Pravdy sa na ňom nenaplnila 12. kapitola Zjavenia Jána.

Ako bude prebiehať očista a ako začne vláda Kráľa tisícročnej ríše je poukázané aj v Zjavení Jánovom. V Biblií je Zjavenie Jána zámerne zašifrované a malo ostať zašifrované až do jeho naplnenia. Zjavenie Jána 12. kapitola sa do roku 1998 nenaplnilo, to sa naplnilo sa až v roku 1998 na Slovensku. Vysvetlenie Zjavenia Jána nám Boh podal prostredníctvom svojej služobníčky Pani Makedonovej, ktorá je v Zjavení Jánovom, v 12. kapitole, ženou odetou do slnka, s mesiacom pod nohami a na hlave s korunou dvanástich hviezd.
 
Z doznělých tisíciletí - ŽIVOT JEŽÍŠUV

...Hovorím vám, mnohí z vás budú pri tom a majú žiť na zemi, aby spolupracovali na výstavbe novej ríše. Mnohí však ešte v poslednej minúte zoslabnú. Budú stáť pri cieli, ale nie pri tom, po ktorom túžili a ktorý prináša vzostup. Ešte krátko pred cieľom stratia cestu a podrobia sa opäť temnu. Buďte preto bdelí, vy všetci, ktorí si myslíte, že ste vytúžený cieľ už dosiahli.
Nenastane to skôr, pokiaľ neudrie hodina! Zhora zasviští meč a oddelí dobré od zlého. Aj keby ste šli správnou cestou a iba zaváhali, či je správna, zaváhali v hodine súdu, prepadli by ste medzi zlých! Lebo keď príde tá hodina, nebude už možné váhať!
Čím vyššie bude človek stáť, tým prísnejšie bude súdený! Poznať Slovo a pochybovať je totiž horšie ako ho nepoznať. Raz príde rozhodnutie - a potom buďte na stráži, aby ste práve nespali a nedomnievali ste sa, že ste v bezpečí!
Ak však vydržíte, slnko vám nikdy nezapadne. Budete obývať raj na tejto zemi a bude vám vládnuť ten, ktorý príde po mne: Syn Človeka. ...

... Učeníci moji! Prosil som vás, aby ste ma nasledovali a boli tak prítomní vo chvíli, keď ma zaleje prúd sily a mohli ste sa na tom podieľať. Hlaďte, Pán, váš Boh, môj nebeský Otec, mi dnes v noci posiela svoje Svetlo, aby som bol posilnený pre Jeruzalem. Dá zo svojho Svetla i vám, ktorí máte byť okolo mňa v najťažšej dobe môjho pozemského života. Netušíte, že všetci budeme musieť v Jeruzaleme trpieť a že bude všetko ešte horšie, než si dnes môžete predstaviť! ...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento život...


Myšlienka pre tento život, pre celé veky, v dvoch rôznych obmenách...

,,Nikdy nedovoľ, aby ťa ovládol strach, ak chceš byť víťazom."

,,Ak dovolíš strachu, aby ťa ovládol, budeš vždy porazeným."

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zvláštny Mesiac


Tieto úkazy na nebi sa mi podarilo zachytiť koncom februára 2011, keď išiel Mesiac do novu, a ten druhý, začiatkom marca 2011, pred veľkým splnom Mesiaca, o ktorom som sa zmienil na fóre - november 1998. Tieto úkazy si môžete tu pozrieť: http://www.youtube.com/watch?v=Lvf4qJnZMAA

Ján Anton Sloboda.

 
Naša doba
„Lidé uctívají pouze bohatství a tělesná vášeň je jediným pojítkem mezi pohlavími. V právních sporech uspěje ten, kdo se ubírá křivými cestičkami. Ženy jsou pojímány jenom jako objekty smyslového potěšení. Vládnou násilníci, země upadají a dosavadní morální hodnoty se rozkládají. Ženy se zbavují plodů ve svém těle, božské zákony jsou ignorovány, nikdo už ničemu nevěří. Lidé mají odpor k provádění rituálů, jsou nezdrženliví, šílí po bohatství, dávají průchod zlým činům, jsou chtiví, nenasytní, krutí, bez srdce, drsní v mluvě, plni klamu, krátkozrací, bez vyšší síly, utopeni v nemoci a bolesti, nebezpeční, slabí, nízcí, hloupí, bídní, nepřátelští, podlí, přičemž kradou, pomlouvají, jsou zlomyslní, hádaví, mravně zkažení, zbabělí a plni chorob. Jsou zbaveni rozumu a plni hříchu, nestoudně hřeší s jinými ženami, žijí jako śúdrové /najnižšia kasta/, oddávají se rostopášnostem a konají zlo, lžou, jsou pokrytečtí, zanedbávají své povinnosti, využívají bezostyšně své bližní, prodávají vlastní dcery, vše snižují, mají odpor k odříkání a povinnostem, propadají klamným doktrínám a praktikám a nepřemýšlejí moudře."

Horeuvedený citát dosť vierohodne vystihuje našu dobu. Akurát že je niekoľko tisíc rokov starý. Pochádza zo staroindických véd.

Dlhšie citáty, ako aj iné zaujímavosti nájdete na staronovej stránke: www.silasvetla.sk
 
Zdravím vospolok čitateľov VZ-1,2,3

Nakoľko som v súčasnosti len zriedkavo na internete, reagujem na príspevok pána Kaliela zo dňa 14.3. až teraz.

Uviedol citát z vystúpenia pani Natálie v STV:
„Vedela som, kedy som počala, bolo to asi v marci a vtedy som sa dozvedela, že som počala z Ducha Svätého...“

Ja si myslím, že čitateľ VZ by mal byť v dnešnej dobe veľmi ostražitý a dôsledný vo svojich posudzovaniach. Ak som teda až taký puntičkár, že si všímam v rozhovoroch pani Natálie každé slovíčko, teda aj slovíčko „asi“, čo vôbec nie je žiadna chyba, práve naopak, tak by som nemal ako človek, ktorý mám rád logické súvislosti, opomenúť v tej istej vete aj iné dôležité, s tým súvisiace informácie:
1/ „VEDELA SOM, KEDY SOM POČALA“
Ak pani Natália vedela, kedy počala, tak určite po pár mesiacoch by nehovorila slovíčko „asi“ preto, že by to nevedela presne. Ak to povedala, tak toto „asi“ patrí nám, čitateľom VZ, a má nám teda niečo povedať. To nie je o nej, ale o nás.
2/ „VTEDY SOM SA DOZVEDELA, ŽE SOM POČALA Z DUCHA SVÄTÉHO“
Ak sa vtedy pani Natália dozvedela, že počala z Ducha Svätého, určite to nebola len taká všedná udalosť, ktorej uskutočnenie by ešte v tom istom roku (1998) nevedela spätne datovať presne, takže aj tu – logicky – vyplýva, že spomenutý marec je určený a daný, a to slovíčko „asi“ je tam z iného dôvodu. Ak sa ona dozvedela neskôr o svojom počatí, to neznamená, že sa nedozvedela aj presný termín len preto, že to nezverejnila.
Takže podsúvanie a presúvanie termínu počatia z marca na apríl 1998 by pri narodení koncom novembra 1998 znamenalo, že tehotenstvo by trvalo len viac než 7 mesiacov, čo však odporuje slovám pani Natálie, keď v Košiciach dňa 6.10.1998 na svoje vlastné meniny (skoro dva mesiace pred narodením) povedala: „Ja nie som tehotná fyzicky, preto nie je ani tak veľmi viditeľné, hoci som pribrala sedem kíl, ale nevyzerám ako NA KONCI SIEDMEHO MESIACA...“
V týchto súvislostiach je podľa mňa táto dôležitá informácia podstatná, je úplne jasná a jednoznačná. Ak teda pani Natália bola dňa 6.10.1998 (zrátajme číslice tohto dátumu 6+1+0+1+9+9+8 = 34 = 3+4 = 7) na konci 7. mesiaca, kedy pribrala 7 kíl, počatie by malo byť niekedy v období 7 mesiacov naspäť, čiže okolo dátumu 6.3.1998. Keď už tu máme tie sedmičky, prirátajme k 6.3.1998 sedem dní (pri odrátaní by sme boli vo februári) a dostávame dátum – 13.3.1998 (1+3+3+1+9+9+8 = 34 = 3+4 = 7). Náhoda?

Ešte jedna vec, už to tu odznelo, ale zopakujem:
Pani Natália sa v úzkom kruhu pomocníkov vyjadrila, že keby mala viac času na písanie, bola by niektoré slovné spojenia a vety vo VZ-1,2 viac preštylizovala, podobne, ako stihla v októbri 1998 preštylizovať a aktualizovať VZ-3, takže svetlomodré 1.vydanie VZ-3 nie je identické s tmavomodrým 2.vydaním VZ-3.
Hlavné a základné informácie, či už písomne alebo ústne, nám dala pani Natália v takej podobe, ako sme si to zaslúžili, čiže tak, ako to bolo v danej situácii od nej požadované, aby splnila a naplnila svoje poslanie na Zemi.

Pochybnosti sú dobré tam, kde pomáhajú hľadajúcemu dostať sa vpred, ale kto má k dispozícii Slovo Pánovo a nechá sa pochybnosťami rozožrať do takej miery, že sa odkloní od Pravdy, má už len malú šancu sa zachrániť.

My musíme hľadať a namáhať sa, aby nás zdanlivé rozpory nerozkývali natoľko, že by sme potom nemohli stáť pevne ako skalné bralá vtedy, keď zúfalí ľudia budú v nastávajúcej očistnej búrke hľadať v hustnúcej tme pevnú pôdu a svetlo.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zánik Atlantídy


Nech nám v dnešných, v tak prevratných časoch, keď Zem začína prechádzať premenou, bude zánik Atlantídy viac než výstrahou! Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Koniec Mayskeho kalendára
Len taká zaujímavosť, ktorá pravdepodobne s ničím nesuvisí no i napriek tomu zaujme (Teda aspoň mňa zaujala)

Útok na New York - 11/09/2001

Zemetrasenie v Japonsku - 10/03/2011

11/09/2001 + 10/03/2011 = 21/12/2012 - Koniec Mayskeho kalendára

Prajem pekný deň

Juraj
 
JAN. jan.jan@post.sk 
A Zem sa opäť triasla...


A Zem sa opäť triasla, nasledovali Tsunami, škody sú veľké, vidieť ľudské zúfalstvo, nárek, beznádej, bolesť...Takéto zábery nepotrebujú žiadne slová naviac, len pokúsiť sa to prežívať a preciťovať, ako keby sme sami toho boli v tej chvíli účastní.

Preto bdejme a modlime sa, aby aj nás také niečo, v oveľa väčšej a horšej miere, nepostihlo. SLOVO od BOHA je nám vždy pomocou, aj v tých najťažších chvíľach, aby sme to zvládli!

http://www.youtube.com/watch?v=6aG7JnliZKA

http://www.youtube.com/watch?v=R2S54gOVz0Y

http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/zahranicne/japonci-ziju-z-hodiny-na-hodinu-lebo-z-dna-na-den-by-bolo-prilis-odvazne.htm l

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Či to nepovedala?


Položím jednú otázku, takým ako Kaliel: Či pani Makedonová nepovedala, že keď počala nie pozemským spôsobom, že netreba sa na toto počatie pozerať pozemským merítkom? Ak toto sa chápe, tak je zbytočné čokoľvek viac o tom povedať... Pekný deň. Ján Anton Sloboda.

 
Odpoveď

Uvediem Vám jeden príklad priamo z knihy Večné zákony 1 str. 207:

,,Abdrushin, podobne ako Ježiš, v tušení blízkej smrti odovzdal vo svojom diele Posolstvo grálu štafetu poslednej pomoci pred súdom prastvorenej Svanhilde - Labutej panne, ktorá sa za týmto účelom vtelila na zem deväť rokov po jeho odchode".

Abdrushin odišiel zo zeme... 6.12.1941

pani Natália sa vtelila na zem 17.7.1950

Vidíte, že to nie je presne deväť rokov, ale predsa pani Natália píše o deviatich rokoch...!
Podľa môjho názoru sa v bežnom živote v hovorovej reči takéto počítanie používa.

Okrem toho zopakujem, že pani Natália sa v televízii vyjadrila, že počala v marci 1998!

To ale podľa Vášho počítania mesiacov nesedí!

Pekný deň,

Miroslav Ivánek
 
PeterFranko  
Ďakujem pánovi Ivánkovi za trefnú reakciu na príspevok od Kaliel-a, ktorá potvrdzuje počatie Pána Imauela - Kráľa tisíc ročnej ríše v marci 1998.

Narodeniny Pani Makedonovej 17.7. a od termínu sna v tomto čase po uplynutí 9 mesiacov došlo k počatiu.

A k rátame mesiace júl+august+september+október+ november+december+január+február+marec = 9 mesiacov.

13. marec 1998 - počatie pani Natálie

Dobrý deň, prajem,

konštatujem, pán Kaliel, že Vaše meno v nadpise je presne odzadu ,,Leilak". Teda pravdepodobne pseudonym, ktorý bol použitý na tomto fóre naposledy 25.1.2011. Považujem za málo pravdepodobné, že sa jedná o dvoch ľudí!
V závere Vášho príspevku ste uviedli, že ste čitateľom VZ, teda Večných zákonov - od pani Natálie.

Prečo nechcete uviesť svoje skutočné meno?

Termín počatia Imanuela, ako aj termín narodenia Imanuela - 13.3.1998 a 28.11.1998 sa na tomto a nielen na tomto fóre spomínal niekoľkokrát - každý rok.

Všetko to presne do seba zapadá.

Nezabúdajte, že jeden mesiac sa ráta za jeden - tak na jeho začiatku - ako aj na jeho konci.

Okrem toho sama pani Natália uviedla v jednom svojom rozhovore v televízii v novembri 1998, že počatie bolo v marci 1998!


Termín počatia pani Natálie som prijal v marci 1999 za celkom zvláštnych okolností. Neskôr sa potvrdil aj astronomickými súvislosťami a symbolikami ako aj jednoduchými symbolickými výpočtami a neskôr aj úplne inými úvahami a to aj viacerých ľudí.
Nedá sa to všetko tu teraz popisovať.
Snažil som sa spísať vyššie uvedené súvislosti a výpočty do jedného písomného materiálu, ktorý vlastnia mnohí čitatelia Večných zákonov a bol aj zverejnený na webe.

Mám ho aj v elektronickej podobe a môžem ho vážnym záujemcom kedykoľvek poskytnúť.


pekný deň,

Miroslav Ivánek

 
12.marec – deň vzdialenia sa; 13. marec – deň priblíženia

A kruhy sa znovu uzatvárajú a otvárajú:

12. marec 1938 bol jeden zo smutných dní v minulom storočí. Do Rakúska vtrhli nemecké okupačné vojská, Abdrushin bol fašistami zatknutý a Syn Človeka -Imanuel v tento deň skončil svoje osobné pôsobenie na Hore na Vomperbergu.
Ježišom oznamovaný Duch Pravdy, aj keď ešte na Zemi žil niekoľko rokov, vlastne bol nútený sa 12. marca 1938 vzdialiť – bol to DEŇ VZDIALENIA SA.

Prešlo presne 60 ROKOV a ocitli sme sa na prahu toho času, kedy Panna počala Syna, aby mu dala meno IMANUEL.
Jeden kruh sa 12.marca 1998 po 60-tich rokoch uzavrel a ďalší kruh sa na druhý deň otvoril.
Hoci k narodeniu ešte chýbali mesiace, vlastne 13.marca 1998 sa Kráľ Tisícročnej ríše priblížil – bol to DEŇ PRIBLÍŽENIA.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pred koncom... II.


A úkazov na nebi bude stále pribúdať, hoci sa budu stále viac popierať, aby ľudia neprišli nato, že doba Veľkej očisty už klope na dvere tejto Zeme...

*OSUD.cz již dlouhou dobu upozorňuje na mnoho nesrovnalostí kolem Slunce. Nejen, že si poidivného svitu všímají další stovky lidí po celém světě, viz videa, záležitosti se začíná věnovat i mainstream (viz text níže). Reaguje tak na poslední pozorování v Číně, vědci zatím neúspěšně hledají vysvětlení na to, co se vlastně s naší sluneční soustavou děje. Nebeská mechanika kolabuje, vše se mění. Ať chcete, nebo ne.

Někdy může být pozorování druhého Slunce způsobeno mohutným krytem, který se podařilo vytvořit nad atmosférou, pak by ale měly být částečné zdroje světla samozřejmě vlevo i vpravo od Slunce, tak jak jsem tyto snímky už mnohokrát na našem portálu publikoval. Viac na: http://www.osud.cz/dvou-slunci-na-obloze-si-vsima-stale-vice-lidi-zahada-nema-vysvetleni

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pred koncom...


Pred koncom starého sveta dôjde k takým úkazom na nebi, aké ešte táto Zem nevidela...

*Hviezda Betelgeuze je jedna z najjasnejších na oblohe a má len krôčik k tomu, aby sa stala supernovou. To znamená, že vybuchne každú chvíľu a premení sa na kolosálnu ohnivú guľu. Podľa výpočtov Brada Cartera, fyzika z austrálskej University of Southern Queensland, táto kataklizma vesmírnych rozmerov sa môže udiať už v tomto roku. Potom na oblohe uvidíme vzplanúť „druhé Slnko“ – taká jasná a ohnivá bude supernova. Vydrží na nebi približne dva týždne, možno dlhšie a svietiť bude dokonca v noci, ktorá sa premení na deň. Viac na: http://www.cez-okno.net/clanok/danicina-rubrika/novy-scenar-konca-sveta

Ján Anton Sloboda.

 
Strážcovia
Boj medzi dobrom a zlom sa odohráva v našom svete neustále. O víťazovi je ale vopred rozhodnuté!

Dobro, čiže Svetlo nepotrebuje bojovať za seba, veď je jediný a pravý víťaz. Tvorivo budujúc, bojuje predovšetkým za tých, čo sa k nemu ešte nepriklonili, hoci majú na to predpoklad a môžu byť ešte zachránený od večného rozkladu v poslednom Súde. Jedine pre nich zvádza Svetlo a jeho služobníci boj o ktorom našim denným vedomím nič nevieme.

Boj Svetla nemá ale nič spoločné s pozemským obrazom boja, plného krutosti a zákernosti. Je bojom, v ktorom každý využíva len čisté duchovné a duševné schopnosti. Tie podobne ako šípy a kopije zasahujú a odhaľujú svojou vecnosťou, pravdivosťou a priamosťou všetko nečisté, čo by sa rado pred ním ukrylo v tme.

Jedine čisté, morálne kvality ducha možno považovať za účinné prostriedky proti ničivému pôsobeniu temna. Pri tomto boji dostane na to hodný človek duchovné dary od Strážcov Stupňov.

V ďalšej časti uvádzam kompletnú prednášku ako citát od autora, ktorý sa pod tieto múdre slová podpísal pod menom „Pribina“:


Na stupňoch Božieho trónu na Zemi

„Zastav sa ľudský duch pri stupňoch Božieho stánku – zakotvenia Svetla tu na Zemi. Strážcovia Stupňov sú smutní, keď chodíš okolo nich iba tak. V mysli máš dokonca nepreberné množstvo prianí, miesto toho, že by si ticho vzdával vďaku Najvyššiemu a v pokore prijal dary Strážcov Stupňov.

Prvý Stupeň a Prvý Strážca
Pozri na svoje hrubohmotné činy, oľutuj nedobré a daj si hlboké predsavzatie k dobrému, tak získaš čistý štít, ktorým sa chrániš pred útokmi zla. Čistota a ochrana štítu závisí od tvojich činov, staraj sa oň svedomito!

Druhý Stupeň a Druhý Strážca
Pozri na svoje slová. Slovo je dar, má v sebe skrytú silu tvorivosti. Nepremárňuj ju ledabolo povrchným hovorom, ale ak cítiš povedať nutné slovo, vtedy hovor, hoc by ti to bolo akokoľvek nepríjemné. Slovo, váž si ľudský duch tento dar, je ti brnením, žiadne odporné útoky ním nepreniknú, ak si brnenie zachováš v čistote a budeš sa celou svojou silou starať oň. Na to pamätaj, Slovo je dar ... a čistota a pevnosť tvojho brnenia závisia od čistoty tvojich slov. Otvor svojho ducha, aby si to konečne pochopil..."

Celý text si môžte prečítať na novej stránke www.silasvetla.sk