Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Spomenutie narodenia Imanuela z iného zdroja.
http://www.novadoba.estranky.cz/clanky/ufo-a-vesmirni-lide/kontakterka-z-kolumbie---amanda-ramirez.html

Čitateľom p. Makedonovej by mal byť ten koniec článku jasnejší…
Ďalej páčia sa mi chanellingy od Salusa. Na stránke…

http://www.vzostup.sk/ Pekný deň.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Mimozemšťania a UFO sú skutočné


Tento názov som dal podľa videa, ktoré som objavil na Internete, ohľadom UFA, ktoré boli nasnímané NASA, a následné, po niekoľkých rokoch, Davidom Seredom – ufológom, aj vysvetlené. Preto si myslím, že oplatí si to pozrieť, kto ozaj chce počuť aj vidieť...

Všetko je už pripravené, len či aj my?

Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Ukazy-na-nebi.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Evanjelium podľa Jána.


Keďže dnes je veľmi zaujímavý dátum – 11.1.2011, keď v jednom dátume je päť jednotiek, tak by som rád uverejnil päť veľkých myšlienok z Evanjelia podľa Jána.

*Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To Svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.

*Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.

*Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.

*Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. Ja som chlieb života.

*Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Ján Anton Sloboda.

 
Sila svetla silnie
Nepísal som ešte na toto fórum,ale chcel by som odporučiť čitateľom pani Makedonovej a Abdrushina do pozornosti túto krásnu knižočku od Lorny Byrneovej - Anjeli v mojich vlasoch. Táto kniha mi dodala ďaľšiu energiu,motiváciu,lásku a silu... Pri tejto knihe som sa smial, tešil aj plakal. Žena, ktorá mala veľký dar od Boha lebo od malička vedome mohla jasne vidieť a komunikovať s anjelmi. Jej tažší život bol asi čiastočne dopustený, aby jej životný príbeh napísaný v knihe bol fascinujúci a stal sa z nej svetový bestseller. Mňa moc teši, že aj ľudia vo svete a na západ od naších štátov sa duchovne prebúdzajú. A snáď nebude vadiť nejaká maličkosť v knihe, ako Lornyno pomenovanie aj stromovej bytosti anjelom... http://www.martinus.sk/?uItem=80231
 
JAN. jan.jan@post.sk 
A je to tu opäť...alebo...


...všetko sa raz potvrdí, čo je pravdivé...

Pamätáte sa, január 2010, keď boli zverejnené snímky, na ktorých boli spozorované obrovské objekty v blízkosti Slnka?

http://www.youtube.com/watch?v=4s6DVpDya9c

A neprebehol ani rok, a niečo podobné je tu opäť, 8 obrovských objektov bolo zachytených na oblohe, ktoré sú bledomodrej farby, objekty dosahujú vraj 240 kilometrov na dĺžku a 50-90 kilometrov na šírku. Zatiaľ sa nachádzajú za orbitou Pluta – poslednej planéty v Slnečnej sústave.


-Armáda ôsmich obrovských UFO identifikovaná-

Najväčšia a najhlučnejšia poplašná správa prebehla internetom v roku 2010. Na ruskojazyčnom internete mala názov "К Земле движется армада гигантских НЛО" ("K Zemi sa približuje armáda obrovských UFO", 40 tisíc odkazov). A na anglojazyčnom "Giant Spaceships Heading Towards Earth". To znelo dosť hrozivo, pretože v doslovnom preklade reč nebola o nejakých neidentifikovateľných objektoch, ale o obrovských vesmírnych lodiach, približujúcich sa k našej planéte. To zrodilo "len" 23 tisíc odkazov. Autor alebo autori správy tvrdili, že americká vláda obmedzila program hľadania mimozemskej inteligencie SETI (Search For Extraterrestrial Intelligence). Príčinou bolo, že ho už našla. Jej predstavitelia sa totiž nachádzajú v týchto veľkých vesmírnych lodiach. Celý článok nájdete tu: http://www.cez-okno.net/clanok/danicina-rubrika/armada-osmich-obrovskych-ufo-identifikovana

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Želanie k Novému roku 2011


Nech Pravda zvíťazí nad lžou

Láska nad závisťou a nenávisťou

Dobro nad zlom

Viera nad neverou

Mier nad vojnou

Pokoj nad nepokojom

Znalosť nad neznalosťou

Pochopenie nad nepochopením

Cit nad rozumom

Sloboda nad otroctvom...

S Božou pomocou sa to vždy podarí!

,,Ale uprostřed vřavy a rachotu zničení vznáší se Slovo! Vítězně táhne zeměmi, aby se ještě mohl zachrániti ten, kdo o to poctivě usiluje!

To je podmínka. Každý člověk se sám musí snažit poznat Slovo Páně jako jedinou záchranu. Nechá-li v pochybnostech přejíti kolem sebe tuto poslední možnost, aniž by jí využil, tu tento okamžik odejde, a nikdy se nevrátí. Možnost najít spásu jest na věky ztracena.

Záchrany, spásy dostává se mu jedině ve Slově, které musí přijmout. Žitím podle něj osvobodí se ode všech pout, které neznalostí a zkřivením skutečných pojmů táhnou ho dolů.“ ABDRUSHIN - Záchrana! Spása! (1937)

http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Vánoce
...
Tak byl Syn Člověka stejným způsobem štván a pronásledován. Jen s námahou a za trvalého pohoršení mohl plniti svou úlohu, to jest připravovati Slovo pro ten čas, který nyní má přijíti! Neboť kdyby s tím chtěl započít teprve nyní, bylo by pro celé lidstvo příliš pozdě!

Avšak On neměl by škody z toho, kdyby unaven a zhnusen zanechal všech příprav, neboť on sám jest poslán na zemi Bohem Otcem jedině na svou vlastní prosbu!

Když Kristus mluvil kdysi o jeho příchodu, tak platilo to o jeho příchodu k soudu! Pro soud nebylo však nutno, aby sestupoval až dolů do tohoto pozemského těla. Byl by splnil svůj úřad přicházeje v oblacích a jsa nad zemí! Pozemské utrpení a lidská nenávist byla by mu tak úplně uspořena. Teprve Janem byl pak zvěstován jeho pozemský příchod ze Světla, když krátce po zavraždění Syna Božího bylo mu to na jeho prosbu povoleno.

Jen tak je možno, že nyní v soudu nebude země rozdrcena tíhou kletby, na ní spočívající! To byl její skutečný úděl! Nyní však bude jen očistěna a zůstane zachována!

Pohleďte teď z tohoto hlediska na vánoční slavnosti a uvažujte, jak na vás působí v dosavadním způsobu!

...

Lidské dílo, vyšlé z rozumu, jest podrobeno rozkladu vždy, pokud nenese v sobě Božskou vůli a není tedy podle vůle Boží. To jest ten meč, který trvale visí nade vším jednáním lidí! Který je nutí, aby poslouchali Božských zákonů. Proto zhroutí se nyní všechno samo v sobě a pak … přijde Boží soud! Roztřídění všech duchů! Avšak dříve musí prožíti zhroucení všech svých falešných děl!

Aby ve velikém zmatku v celém stvoření byl utvořen silný most, který by udržel zemi, jsou proto mnozí z vás pro tuto dobu vtěleni nyní na zemi ve splnění své vlastní prosby.

Myslete tedy na to, že vy pomáháte udržovat tuto zemi, aby nezahynula! Vaším čistým chtěním bude dána milionům lidí příležitost, aby mohli po jistý čas ještě uzrávati a pak přece mohli vejíti do království Božího, které již bylo pro ně ztraceno. Neberte to proto tak příliš lehce!

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sviatok Žiariacej Hviezdy


Niektorí, ktorí už neveria v opätovný príchod Imanuela, radi poukazujú práve na jednu vetu, z Poslednej Pánovej Slávnosti, v deň Žiariacej Hviezdy:,, Tobě budiž dík, ó Otče, nyní a provždy, po všechny věky, za tuto velikou pomoc! Ty sám vybuduješ na zemi dílo, kvůli němuž jsi mě seslal, jak bylo zaslíbeno!“Práve z tejto jednej vety vychádzajú, hoci opäť nechápu, že Boh Otec už dávno určil, že kto to bude, a pod koho velením bude vystavaná Tisícročná ríša. Ako vznikol tento omyl, nie je až také ťažké pochopiť.

Ide o druhý príchod Abdrushinov, ako príchod Ducha Pravdy, ktorého zasľúbil jediné Syn Boží Ježiš, z dôvodu Jeho predčasného odchodu z tejto Zeme, a ktoré je zaznamenané jedine v Evanjeliu podľa Jána. Nikde inde v Biblii o tom zmienku nenájdete. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zatmenie Slnka 4.1.2011


Týmto by som chcel upozorniť na jeden jedinečný úkaz, ktorého budeme svedkami už ihneď na začiatku roka 2011. Ide o zatmenie Slnka, ktoré prebehne 4.1.2011, a ktorý bude zaujímavý tým, že na oblohe, v čase takmer úplného zatmenia Slnka Mesiacom, sa vytvorí úzky kosáčik Slnka s hrotmi nahor. Želám krásny zážitok z tohto slnečného úkazu...

http://www.hvezdaren.sk/program-podujati/ciastocne-zatmenie-slnka-4.-januara-2011.html?month=1&year=2011

http://www.youtube.com/watch?v=hAgvc_he6k0&feature=player_embedded

http://www.astro.cz/rady/ukazy/zatmeni/slunce/2011

http://www.astro.cz/_data/images/news/2010/12/28/2011_01_04_zat_slunce.jpg

http://www.astropresov.sk/ukazy.html

Ján Anton Sloboda.

 
Z Nového evanjelia
Teraz, v tomto vianočnom období by som tu chcel uviesť jeden citát z Večných zákonov 2.


V knihe Večné zákony 2 je na str. 153 otázka:
,,Objaví sa aj pri Imanuelovom narodení hviezda, ako to bolo pri Ježišovom?“

Pani Natália odpovedá:

Áno, Abdrushin o tom píše v prednáške ,,Hviezda Betlehemská“ takto (skrátene ):

Svetlo má teraz zažiariť tu na Zemi, ako to malo byť už kedysi, keď hviezda zasľúbenia zasvietila nad jednou maštaľou v Betleheme. Teraz sa uzatvára kruh, ktorého začiatok je vo svätej noci v Betleheme. A toto uzavretie kruhu musí vyvrátiť všetko nesprávne, aby zvíťazila Pravda.
Teraz, pri opätovnom návrate hviezdy, majú byť Božou milosťou napravené všetky omyly a chyby tých, ktorí vtedy sťažovali Kristovi cestu. Pri uzatváraní kruhu majú dôjsť k poznaniu, aby napravili, čo pochybili, alebo zanedbali. V tomto chcení po náprave im kynie zo žiarivej hviezdy spása. Potom oslobodení môžu jasavo ďakovať tomu, ktorý v múdrosti a dobrote vytvoril zákony, na ktorých sa ľudia musia súdiť, ale tiež oslobodzovať. ( Všetci tí, čo v dobe Ježiša a aj teraz popierali Boha, majú poslednú príležitosť spoznať ho a prijať, i keď teraz v osobe Imanuela, aby sa podľa večných zákonov očistili od karmických vín.)
Nadišiel čas, keď sa zo stvorenia zmetie všetko nezdravé, čo vynašiel ľudský mozog, aby to už ďalej neprekážalo osvieteniu.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Syn Boží


Blíži sa čas Vianoc. Preto bezpochyby by k naším decembrovým spomienkam mala patriť udalosť s veľkým ,,U“, /tak ako je to vždy pri narodení Božích Synov na Zemi, Ježiša a Imanuela/, ktorá sa stala skutočnosťou pred 2000 rokmi. A tou je narodenie Božieho Syna Ježiša, Syna Svetla, ktorý sa musel stať človekom, aby priniesol ľudstvu najvzácnejší dar, ktorému sa žiadny iný nevyrovná. Tým darom je Slovo Božie, kvôli ktorému prišiel Syn Boží na túto stemnelú Zem, a pre ktorú sa nebál položiť svoj život, aby potvrdil, že to čo hlásal, je Pravda Božia.

Ukázal nám vo svojom Slove tu pravú službu Bohu, ktorá prináša to pravé šťastie v živote každého z nás, ale len vtedy, keď Slovo sa stane zároveň aj skutkom. Až vtedy dokazujeme tu pravú lásku, vernosť a pokoru Bohu. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Štyri sviečky na adventnom venci


Pekný príbeh na vianočné chvíle. Celý ho nájdete tu: http://forum-november1998.weblahko.sk/Literatura_-film_-hudba.html

Ján Anton Sloboda.

 
Kristovo učenie – poznanie Boha

Prichádza čas, kedy si po štyroch adventných týždňoch celý svet pripomenie výročie narodenia Syna Božieho, Ježiša.
Abdrushin na mnohých miestach upozorňoval svojich čitateľov, aby nasledovali Ježiša, aby si uvedomili, že nové Posolstvo Grálu je zhodné s posolstvom Syna Božieho, je to len novšou formou podané pre dnešnú dobu a doplnené vzhľadom na pochopiteľný vývoj pozemského ľudstva za posledných 2 tisíc rokov.

Je to nádhera, keď na základe poznania prazákonov stvorenia, skladby stvorenia môžeme prijímať to, čo sa nám snažil Syn Boží Ježiš zanechať.
Neváhajme teda aj v tento čas vianočný chytiť do rúk Bibliu, Nový zákon, evanjeliá, kde takisto k našim duchom prehovára Boh.

Uvádzam len jeden z mnohých odkazov, ktoré nám zanechal Imanuel ohľadom nášho nasledovania Syna Božieho (z knihy „Poselství doznívá“):
„U každého národa, ba u každého člověka, i u lidí této nové doby, musí tu býti nejdříve základ pro přijetí vznešeného poznání Boha, které je v učení Kristově. Jen ze základu, který k tomu již dozrál, může a musí býti lidský duch uveden do všech možností poznání Boha v učení Kristově.
Tak je tomu a tak to i zůstane pro všechnu věčnost!
Kdyby to mohlo být jinak, byl by se Bůh také již dříve učinil pozemským lidem zjevným. On to však neučinil!
Teprve tehdy, když některý národ ve svém vývoji dospěl tak daleko, že znal působení všeho bytostného, pak se mohl dověděti i o duchovnu, o čistě duchovním, o Božském a nakonec i o Bohu!
Avšak vždy jen tím způsobem, že povolaní k tomu proroci přiváděli jej v jeho chápavosti k vyššímu poznání, ale nikdy při tom nerušili stávající. Stavěli na něm! Právě tak činil sám Ježíš Kristus a často ve svých slovech zdůrazňoval, čemuž vy dosud nechcete rozumět.“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ježiš - studnica nekonečnej Múdrosti a Pravdy,,A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu vrodeného od Otca, (bolo) plné milosti a Pravdy."

Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Jezis.html

Ján Anton Sloboda.

 
Očistenie tela i duše
Chcel by som sa s Vami podeliť o jednu viac menej súkromnú udalosť z môjho života. Nedávno som skončil na infekčnom oddelení v nemocnici, s hepatitídou A, teda ľudovo so žltačkou.

Bolo nás tam dosť veľa a samozrejme každý donekonečna preberal že kde sa mohol nakaziť – či v robote, či od menej čistotných spoluobčanov, či niekde v meste a pod. Každý myslel aj nato či nepodal túto infekciu ďalej svojim najbližším, ale nikoho ani nenapadlo vypátrať príčinu! Prečo? Prečo ja ? Prečo nie niekto iný, veď stým vírusom určite boli v kontakte stovky ďalších ľudí.

Predsa v našom živote sa nič nedeje len tak náhodou! Neexistuje žiaden osud, žiadna choroba ktorá by nemala svoju príčinu niekde v minulosti, či už v tomto, či v minulom živote.
Všetko čo nám život prinesie slúži pre naše ponaučenie. Všetko musíme prijať bez ohľadu nato či je to príjemné alebo nie. Náš tunajší pobyt určite nebol príjemný, ale mali sme sa zamyslieť nad našimi skutkami a myšlienkami, ktoré mohli byť príčinou nášho ochorenia.

Nejdem rozpisovať to čo každý môže nájsť v dostupnej literatúre, že čo je duchovnou príčinou tejto infekcie. Podľa môjho pozorovania nás spájalo niečo iné. Istá nadradenosť alebo skôr agresivita voči našim rómskym spoluobčanom. To že sme tam boli spolu dva týždne zavretý nás určite v niečom zmenilo. Dokázali sme spolu rozprávať, ba aj si navzájom pomáhať.

Každá choroba je pre každého z nás dôležitou informáciou o tom, že máme byť lepší než sme. Je tiež upozornením, že sme toho schopní len treba chcieť! Tiež nás upozorňuje že nemáme na výber inak sa neuzdravíme. Musíme sa zmeniť!

Ľudská pečeň je akýmsi laboratóriom tela. To že sa jej funkcia obmedzí tiež môže znamenať, že naše telá sa musia očistiť, aj stou približne polročnou diétou ktorá nás ešte čaká.

Mali by sme očistiť ale aj naše duše! Je najvyšší čas! Vo svete sa celkovo začali veľké zmeny, ktoré sa prejavujú stále zreteľnejšie. Žiarenie na našu malú planétu sa stále stupňuje a jej účinky nás postupne všetkých zasiahnu. Ja som to mal v tejto forme. Niekto iný to môže mať úplne inak. Všetci sa vyvíjame a dúfam, že aj očisťujeme a pripravujeme pre budúcnosť.

„Čo človek zasieva, to musí aj zožať!“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Konec lidské vůle


Rozprávkové podanie od M. Halsebanda
„Brr, to se tu sešla pěkná sebranka!“ řekl malý bytostný, celý šedivý a uchopil výtvor zformovaný z myšlenek jednoho člověka.

Byl to temný, těžkopádný a škaredý výtvor, malý pracovníček ho energicky posunul dál a čistotně si pak utřel ruce svým červeně pomalovaným kapesníkem.

„To je ohavnost, k čemu nás tito lidé nutí!“ bručel přitom nazlobeně. „Ale jen počkejte!“

Pozorně sledoval škaredý výtvor, který vplynul do spleti vláken, jež z jednání lidského ducha vyrůstala. Tak byla tato vlákna za dozoru bytostných soustřeďována a postupována dále. Vlákna prokluzovala sem a tam, zesilovala, když k nim přitékala stejnorodá síla a slábla, když příliv stejnorodosti ustával.

„Vůbec si nezasluhují, aby byli nazýváni lidmi, tak tupými a škaredými se stali,“ vadil se malý sám se sebou rozhořčeně. „Temno je kolem tohoto člověka. Musím se podívat, zda z něho vycházejí také tak špatné výtvory.“ Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Literatura_-film_-hudba.html

Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
Niečo pekné
http://free.zoznam.sk/video/patricia-janeckova-1291813591
 
JAN. jan.jan@post.sk 
ABDRUSHIN


ABDRUSHIN opustil túto Zem 6.12.1941.

69 pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď zo Zeme odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Parsifal Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

Ľudstvo opäť zlyhalo, (tak ako aj dnes opäť zlyháva, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA), a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca. Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom území, kde temno vládne svojou rukou, kde ľudská domýšľavosť sa stala prekliatym ľudí. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pozemský odchod pani Makedonovej


Dvanásť pozemských rokov je veľa alebo málo? Ak sa pozrieme z hľadiska pozemského, tak je to určite dosť, ale z hľadiska večnosti je to ako kvapka v mori, alebo zrniečko piesku na púšti.

Dnes ubehlo presne dvanásť pozemských rokov, keď odišla z tejto Zeme veľká osobnosť, ktorá pôsobila v národe slovenskom, pani Natália de Lemeny – Makedonová.

Prišla nato, aby naplnila proroctvá, ktoré zvestovali zrod Syna Človeka IMANUELA, ako jediného a pravého Kráľa Tisícročnej ríše z vôle Božej. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sen


Sen, ktorý som mal dnes nad ránom – 4.12.2010!Na západe som si všimol, že je jeden žiarivý objekt na oblohe navyše. Mesiac v splne bol vľavo, napravo od neho bol svietiaci objekt, ktorý sa neustále zväčšoval, potom opäť mizol a zjavoval sa, stále dokola. Problém bol v tom, že mraky sem tam clonili, aby ho bolo vidieť stále. Ten objekt sa správal tak, že sa postupne zväčšoval, vytvoril akúsi špirálu, zo štyrmi zahnutými ramenami, ktoré boli mierne zahnuté. Celý ten objekt sa točil v smere hodinových ručičiek. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.