Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Sviatok Žiariacej Hviezdy


Niektorí, ktorí už neveria v opätovný príchod Imanuela, radi poukazujú práve na jednu vetu, z Poslednej Pánovej Slávnosti, v deň Žiariacej Hviezdy:,, Tobě budiž dík, ó Otče, nyní a provždy, po všechny věky, za tuto velikou pomoc! Ty sám vybuduješ na zemi dílo, kvůli němuž jsi mě seslal, jak bylo zaslíbeno!“Práve z tejto jednej vety vychádzajú, hoci opäť nechápu, že Boh Otec už dávno určil, že kto to bude, a pod koho velením bude vystavaná Tisícročná ríša. Ako vznikol tento omyl, nie je až také ťažké pochopiť.

Ide o druhý príchod Abdrushinov, ako príchod Ducha Pravdy, ktorého zasľúbil jediné Syn Boží Ježiš, z dôvodu Jeho predčasného odchodu z tejto Zeme, a ktoré je zaznamenané jedine v Evanjeliu podľa Jána. Nikde inde v Biblii o tom zmienku nenájdete. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zatmenie Slnka 4.1.2011


Týmto by som chcel upozorniť na jeden jedinečný úkaz, ktorého budeme svedkami už ihneď na začiatku roka 2011. Ide o zatmenie Slnka, ktoré prebehne 4.1.2011, a ktorý bude zaujímavý tým, že na oblohe, v čase takmer úplného zatmenia Slnka Mesiacom, sa vytvorí úzky kosáčik Slnka s hrotmi nahor. Želám krásny zážitok z tohto slnečného úkazu...

http://www.hvezdaren.sk/program-podujati/ciastocne-zatmenie-slnka-4.-januara-2011.html?month=1&year=2011

http://www.youtube.com/watch?v=hAgvc_he6k0&feature=player_embedded

http://www.astro.cz/rady/ukazy/zatmeni/slunce/2011

http://www.astro.cz/_data/images/news/2010/12/28/2011_01_04_zat_slunce.jpg

http://www.astropresov.sk/ukazy.html

Ján Anton Sloboda.

 
Z Nového evanjelia
Teraz, v tomto vianočnom období by som tu chcel uviesť jeden citát z Večných zákonov 2.


V knihe Večné zákony 2 je na str. 153 otázka:
,,Objaví sa aj pri Imanuelovom narodení hviezda, ako to bolo pri Ježišovom?“

Pani Natália odpovedá:

Áno, Abdrushin o tom píše v prednáške ,,Hviezda Betlehemská“ takto (skrátene ):

Svetlo má teraz zažiariť tu na Zemi, ako to malo byť už kedysi, keď hviezda zasľúbenia zasvietila nad jednou maštaľou v Betleheme. Teraz sa uzatvára kruh, ktorého začiatok je vo svätej noci v Betleheme. A toto uzavretie kruhu musí vyvrátiť všetko nesprávne, aby zvíťazila Pravda.
Teraz, pri opätovnom návrate hviezdy, majú byť Božou milosťou napravené všetky omyly a chyby tých, ktorí vtedy sťažovali Kristovi cestu. Pri uzatváraní kruhu majú dôjsť k poznaniu, aby napravili, čo pochybili, alebo zanedbali. V tomto chcení po náprave im kynie zo žiarivej hviezdy spása. Potom oslobodení môžu jasavo ďakovať tomu, ktorý v múdrosti a dobrote vytvoril zákony, na ktorých sa ľudia musia súdiť, ale tiež oslobodzovať. ( Všetci tí, čo v dobe Ježiša a aj teraz popierali Boha, majú poslednú príležitosť spoznať ho a prijať, i keď teraz v osobe Imanuela, aby sa podľa večných zákonov očistili od karmických vín.)
Nadišiel čas, keď sa zo stvorenia zmetie všetko nezdravé, čo vynašiel ľudský mozog, aby to už ďalej neprekážalo osvieteniu.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Syn Boží


Blíži sa čas Vianoc. Preto bezpochyby by k naším decembrovým spomienkam mala patriť udalosť s veľkým ,,U“, /tak ako je to vždy pri narodení Božích Synov na Zemi, Ježiša a Imanuela/, ktorá sa stala skutočnosťou pred 2000 rokmi. A tou je narodenie Božieho Syna Ježiša, Syna Svetla, ktorý sa musel stať človekom, aby priniesol ľudstvu najvzácnejší dar, ktorému sa žiadny iný nevyrovná. Tým darom je Slovo Božie, kvôli ktorému prišiel Syn Boží na túto stemnelú Zem, a pre ktorú sa nebál položiť svoj život, aby potvrdil, že to čo hlásal, je Pravda Božia.

Ukázal nám vo svojom Slove tu pravú službu Bohu, ktorá prináša to pravé šťastie v živote každého z nás, ale len vtedy, keď Slovo sa stane zároveň aj skutkom. Až vtedy dokazujeme tu pravú lásku, vernosť a pokoru Bohu. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Štyri sviečky na adventnom venci


Pekný príbeh na vianočné chvíle. Celý ho nájdete tu: http://forum-november1998.weblahko.sk/Literatura_-film_-hudba.html

Ján Anton Sloboda.

 
Kristovo učenie – poznanie Boha

Prichádza čas, kedy si po štyroch adventných týždňoch celý svet pripomenie výročie narodenia Syna Božieho, Ježiša.
Abdrushin na mnohých miestach upozorňoval svojich čitateľov, aby nasledovali Ježiša, aby si uvedomili, že nové Posolstvo Grálu je zhodné s posolstvom Syna Božieho, je to len novšou formou podané pre dnešnú dobu a doplnené vzhľadom na pochopiteľný vývoj pozemského ľudstva za posledných 2 tisíc rokov.

Je to nádhera, keď na základe poznania prazákonov stvorenia, skladby stvorenia môžeme prijímať to, čo sa nám snažil Syn Boží Ježiš zanechať.
Neváhajme teda aj v tento čas vianočný chytiť do rúk Bibliu, Nový zákon, evanjeliá, kde takisto k našim duchom prehovára Boh.

Uvádzam len jeden z mnohých odkazov, ktoré nám zanechal Imanuel ohľadom nášho nasledovania Syna Božieho (z knihy „Poselství doznívá“):
„U každého národa, ba u každého člověka, i u lidí této nové doby, musí tu býti nejdříve základ pro přijetí vznešeného poznání Boha, které je v učení Kristově. Jen ze základu, který k tomu již dozrál, může a musí býti lidský duch uveden do všech možností poznání Boha v učení Kristově.
Tak je tomu a tak to i zůstane pro všechnu věčnost!
Kdyby to mohlo být jinak, byl by se Bůh také již dříve učinil pozemským lidem zjevným. On to však neučinil!
Teprve tehdy, když některý národ ve svém vývoji dospěl tak daleko, že znal působení všeho bytostného, pak se mohl dověděti i o duchovnu, o čistě duchovním, o Božském a nakonec i o Bohu!
Avšak vždy jen tím způsobem, že povolaní k tomu proroci přiváděli jej v jeho chápavosti k vyššímu poznání, ale nikdy při tom nerušili stávající. Stavěli na něm! Právě tak činil sám Ježíš Kristus a často ve svých slovech zdůrazňoval, čemuž vy dosud nechcete rozumět.“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ježiš - studnica nekonečnej Múdrosti a Pravdy,,A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu vrodeného od Otca, (bolo) plné milosti a Pravdy."

Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Jezis.html

Ján Anton Sloboda.

 
Očistenie tela i duše
Chcel by som sa s Vami podeliť o jednu viac menej súkromnú udalosť z môjho života. Nedávno som skončil na infekčnom oddelení v nemocnici, s hepatitídou A, teda ľudovo so žltačkou.

Bolo nás tam dosť veľa a samozrejme každý donekonečna preberal že kde sa mohol nakaziť – či v robote, či od menej čistotných spoluobčanov, či niekde v meste a pod. Každý myslel aj nato či nepodal túto infekciu ďalej svojim najbližším, ale nikoho ani nenapadlo vypátrať príčinu! Prečo? Prečo ja ? Prečo nie niekto iný, veď stým vírusom určite boli v kontakte stovky ďalších ľudí.

Predsa v našom živote sa nič nedeje len tak náhodou! Neexistuje žiaden osud, žiadna choroba ktorá by nemala svoju príčinu niekde v minulosti, či už v tomto, či v minulom živote.
Všetko čo nám život prinesie slúži pre naše ponaučenie. Všetko musíme prijať bez ohľadu nato či je to príjemné alebo nie. Náš tunajší pobyt určite nebol príjemný, ale mali sme sa zamyslieť nad našimi skutkami a myšlienkami, ktoré mohli byť príčinou nášho ochorenia.

Nejdem rozpisovať to čo každý môže nájsť v dostupnej literatúre, že čo je duchovnou príčinou tejto infekcie. Podľa môjho pozorovania nás spájalo niečo iné. Istá nadradenosť alebo skôr agresivita voči našim rómskym spoluobčanom. To že sme tam boli spolu dva týždne zavretý nás určite v niečom zmenilo. Dokázali sme spolu rozprávať, ba aj si navzájom pomáhať.

Každá choroba je pre každého z nás dôležitou informáciou o tom, že máme byť lepší než sme. Je tiež upozornením, že sme toho schopní len treba chcieť! Tiež nás upozorňuje že nemáme na výber inak sa neuzdravíme. Musíme sa zmeniť!

Ľudská pečeň je akýmsi laboratóriom tela. To že sa jej funkcia obmedzí tiež môže znamenať, že naše telá sa musia očistiť, aj stou približne polročnou diétou ktorá nás ešte čaká.

Mali by sme očistiť ale aj naše duše! Je najvyšší čas! Vo svete sa celkovo začali veľké zmeny, ktoré sa prejavujú stále zreteľnejšie. Žiarenie na našu malú planétu sa stále stupňuje a jej účinky nás postupne všetkých zasiahnu. Ja som to mal v tejto forme. Niekto iný to môže mať úplne inak. Všetci sa vyvíjame a dúfam, že aj očisťujeme a pripravujeme pre budúcnosť.

„Čo človek zasieva, to musí aj zožať!“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Konec lidské vůle


Rozprávkové podanie od M. Halsebanda
„Brr, to se tu sešla pěkná sebranka!“ řekl malý bytostný, celý šedivý a uchopil výtvor zformovaný z myšlenek jednoho člověka.

Byl to temný, těžkopádný a škaredý výtvor, malý pracovníček ho energicky posunul dál a čistotně si pak utřel ruce svým červeně pomalovaným kapesníkem.

„To je ohavnost, k čemu nás tito lidé nutí!“ bručel přitom nazlobeně. „Ale jen počkejte!“

Pozorně sledoval škaredý výtvor, který vplynul do spleti vláken, jež z jednání lidského ducha vyrůstala. Tak byla tato vlákna za dozoru bytostných soustřeďována a postupována dále. Vlákna prokluzovala sem a tam, zesilovala, když k nim přitékala stejnorodá síla a slábla, když příliv stejnorodosti ustával.

„Vůbec si nezasluhují, aby byli nazýváni lidmi, tak tupými a škaredými se stali,“ vadil se malý sám se sebou rozhořčeně. „Temno je kolem tohoto člověka. Musím se podívat, zda z něho vycházejí také tak špatné výtvory.“ Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Literatura_-film_-hudba.html

Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
Niečo pekné
http://free.zoznam.sk/video/patricia-janeckova-1291813591
 
JAN. jan.jan@post.sk 
ABDRUSHIN


ABDRUSHIN opustil túto Zem 6.12.1941.

69 pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď zo Zeme odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Parsifal Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

Ľudstvo opäť zlyhalo, (tak ako aj dnes opäť zlyháva, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA), a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca. Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom území, kde temno vládne svojou rukou, kde ľudská domýšľavosť sa stala prekliatym ľudí. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pozemský odchod pani Makedonovej


Dvanásť pozemských rokov je veľa alebo málo? Ak sa pozrieme z hľadiska pozemského, tak je to určite dosť, ale z hľadiska večnosti je to ako kvapka v mori, alebo zrniečko piesku na púšti.

Dnes ubehlo presne dvanásť pozemských rokov, keď odišla z tejto Zeme veľká osobnosť, ktorá pôsobila v národe slovenskom, pani Natália de Lemeny – Makedonová.

Prišla nato, aby naplnila proroctvá, ktoré zvestovali zrod Syna Človeka IMANUELA, ako jediného a pravého Kráľa Tisícročnej ríše z vôle Božej. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sen


Sen, ktorý som mal dnes nad ránom – 4.12.2010!Na západe som si všimol, že je jeden žiarivý objekt na oblohe navyše. Mesiac v splne bol vľavo, napravo od neho bol svietiaci objekt, ktorý sa neustále zväčšoval, potom opäť mizol a zjavoval sa, stále dokola. Problém bol v tom, že mraky sem tam clonili, aby ho bolo vidieť stále. Ten objekt sa správal tak, že sa postupne zväčšoval, vytvoril akúsi špirálu, zo štyrmi zahnutými ramenami, ktoré boli mierne zahnuté. Celý ten objekt sa točil v smere hodinových ručičiek. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
12. výročie

V príspevku s názvom ,,stretnutia" zo dňa 20.10.2010 som uviedol, že 17.10.1998 bolo v Bratislave - Petržalke Zrkadlovom háji významné stretnutie čitateľov kníh Večné zákony s autorkou týchto kníh - pani Natáliou de Lemeny Makedonovou, kde som ju prvý krát videl.
Ďalšie takéto stretnutie bolo na tom istom mieste dňa 7.11.1998. Teda po 21 - dňoch. Ďalšie podobné stretnutie a na tom mieste nebolo a odvtedy som pani Natáliu nevidel.
Napadla ma taká zaujímavosť, že keď pripočítame ku dňu 7.11.1998 analogicky ďalších 21 dní, tak dostaneme práve dátum 28.11.1998, ktorý je dňom narodenia Imanuela pani Natálii.

Prajem pekný deň,

Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Radujme sa...


Veru radujme sa, veď Syn Boha IMANUEL sa pred 12. rokmi narodil!

Izaiáš 12. kapitola:,,1Potom v ten deň povieš:

Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!"Preto ďakujme v tento tak významný deň Bohu, vzývajme ho a oslavujme, že nám spásu poslal, vo svojom Synovi IMANUELOVI!

http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
k 28.novembru - radujme sa
Dnes je sobota 27.11.2010.
Bude tomu 12 rokov, kedy na prelome noci z 28. na 29. novembra 1998 sa naplnilo Božie zasľúbenie, zvestované už prorokom Izaiášom:

*******
Panna počne,
porodí syna
a dá mu meno IMANUEL.
*******

Ježišom zvestovaný Duch Pravdy, žil na Zemi 66 rokov.
A práve v 66.kapitole proroka Izaiáša sa tiež píše o narodení Kráľa Tisícročnej ríše:

5Počujte slovo Hospodinovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa oslávi Hospodin, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú hanbiť.
6Čujte! Zvuk hrmotu počuť z mesta, hlas z chrámu, hlas Hospodinov, ktorý dáva odplatu svojim nepriateľom.
7Prv ako pracovala ku pôrodu, porodila dcéra Jeruzalema; prv ako jej prišla bolesť, porodila chlapča.
8Kto kedy slýchal také voľačo? Kto videl niečo podobné? Či sa azda zrodí zem za jeden deň? Či sa narodí národ na jeden raz? Keď hľa, Sion ešte len začal pracovať ku porodu, a už aj porodil svojich synov!
9Či by som azda ja, keď otvorím život matky, nedal porodiť? hovorí Hospodin. Alebo či by som ja, ktorý dávam rodiť, mal zavrieť život? hovorí tvoj Bôh.
10Radujte sa s Jeruzalemom a plesajte v ňom všetci, ktorí ho milujete! Veseľte sa s ním veľmi všetci, ktorí ste smútili nad ním!
11Aby ste ssali a nasýtili sa z pŕs jeho potešení, aby ste sa nadájali a mali rozkoš z jeho veľkej slávy.
 
O tri dni bude výročie naplnenia sa BOŽIEHO zasľúbenia na Zemi, ktoré oznamoval prorok Izaiáš, ktoré je oznamované v Zjavení Jána=Apokalypsa, tiež je v 3. fatimskom proroctve, ktoré túto dôležitú udalosť potvrdzuje a dopĺňa, rovnako ako Večné zákony 1.2.3. diel.
Žiaľ, tieto proroctvá sú cirkvou pokrivené, zahmlievané, aby ľudia nepochopili pravdu. Rovnako cirkev pokrivila Desatoro Božích prikázaní, ale našťastie nám ich znovu napísal ABDRUSHIN a vysvetlil ich pravdivý význam.
Tu je úryvok z knihy "Veľká pyramída odkrýva svoje tajomstvo" od Roselis von Sass, pretože súvisí s touto udalosťou celovesmírneho významu.

...Keď si sadli na lavice, Izaiáš povedal:
Oznamujem vám posolstvo, ktoré som prijal od svojho duchovného vodcu, aby ste mohli posúdiť jeho hodnotu. Môj vodca prijal toto posolstvo od vyššieho ako on a ten opäť od ešte vyššieho, a tak to išlo ďalej. Týmto spôsobom prišlo posolstvo z najvyšších výšin dolu k Zemi. Počúvajte len slová a sledujte obraz tak, ako som to počul a videl ja:

Z nebies, ktoré sú vyššie ako všetky nebesá, ktoré boli doteraz stvorené, prišla Kráľovná! Bola zahalená plášťom, ktorý vyzeral ako hviezdne nebo našej Zeme, ktorý ale žiaril svetlejšie a silnejšie ako slnko. Na hlave mala hviezdnu korunu. Vedľa nej, obklopený jej lúčmi, sa nachádzal chlapec. Vyzeral ako dieťa. A modro žiariaca Kráľovná ho nazývala synom. Ale videl som, ako syn rástol. Rástol a stal sa mládencom, ktorého nádheru som smel vidieť.
I M A N U E L

je jeho meno, povedala žiariaca Kráľovná. A JEHO ďalšie mená sú: Sila, Moc, Spravodlivosť, Múdrosť, Svetlo, Večnosť a Pán svetov. Je to ten Pán svetov, ktorý príde k ľuďom ako Sudca!
Čas Skúšky ľudského rodu Zeme sa blíži, pretože sa čas skoro pominie. Svetový sudca, ktorý sa nazýva aj Spravodlivosť, Slovom zo SVOJICH úst oddelí živých od mŕtvych. A bude omnoho viac mŕtvych ako živých. V tom čase, ktorý sa približuje, bude väčšina ľudských duší vyschnutá a zvädnutá. A od začiatku po koniec budú ľudia vyznávať svoje vlastné modly.
V dňoch Súdu, ktorý nad ľuďmi nastane, stanú sa rána a dni tmavou nocou. Svojim ale Svetový sudca ukáže cestu. Bude to svätá cesta, ktorá vedie do Sionu, svetlého domova. ...

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Syn Človeka


Vianoce nám rok čo rok pripomínajú narodenie Božieho Syna Ježiša na Zemi. Preto som rád, že na stránke - http://forum-november1998.weblahko.sk , pribúdajú články, veľmi príjemného charakteru, ktoré mi pripomínajú také druhé Vianoce, narodenie Syna Človeka IMANUELA koncom novembra 1998. Preto niečo od proroka Izaiáša – z 9. a 11. kapitoly: Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.


 
odpoveď
Nemám dojem, že by som odsúdil prispievajúceho zo dňa 22.11. Ale, ak niekto po niekoľkoročnom fungovaní tohto fóra, ktoré má v záhlaví, že má byť pre prispievajúcich inšpirovaných Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi, sa opýta na spomínanom fóre, že – kto je vaším Bohom? Tak, potom , neviem, ... samozrejme, že som sa cítil dotknutý, je to podľa mňa prirodzené, tak, ako bol prirodzený aj môj prejav. Je mi ľúto, že to niekto chápe inak.
Celkom normálne, podľa mňa nie poburujúco, som vyjadril skutočnosť, že keď sa niekto pýta na tomto fóre – kto je Vaším Bohom? – tak prečo potom táto otázka nie je položená aj inde?
Boh je len jeden!
Ak by som označením ,,kresťanský anonym“ narážal na vierovyznanie autora príspevku, tak... ...uvediem úryvok z VZ 2, kde v ot. 46 s názvom: ,,Prečo si myslíte, že len v Biblii, Posolstve Grálu a v Novom evanjeliu je to pravé učenie? Veď aj v iných náboženstvách a duchovných smeroch sa spomína temno a súd.“

,,Spomínané knihy obsahujú preto pravé učenie, lebo pochádzajú od Ducha Svätého – Imanuela. Jeho náuka je komplexná a očistené od nepravých názorov a dogiem. Je to čisté kresťanstvo, prinesené od Boha na Zem cez Božích prorokov, Mojžiša a Stvoriteľových synov – Ježiša a Imanuela.“

Mám veľa známych a priateľov, ktorí sú katolíci a chodia do kostola. Rešpektujem ich a oni rešpektujú mňa! Ale ma nikdy nenapadlo položiť im otázku – kto je Vaším Bohom –

Prajem pekný deň,
Miroslav Ivánek
 
Wow.... Pravdupovediac po prečítaní si príspevku z 22.11.2010 od "anonyma" som bol trocha zmätený. Prinútilo ma to sa zamyslieť sa. O deň neskôr sledujem tri reakcie na tento príspevok. Očividne každý si z napísaného vzal to svoje a reagoval svojským spôsobom. Pani/slečna Marta uviedla pätoro cirkevných prikázaní na pravú mieru a v p. Devínskom tento príspevok vyvolal celkom zaujímavú a poučnú spomienku. Pán Ivánek ja naozaj nerozumiem čo vás mohlo tak pobúriť. Z príspevku z 22.11 som vôbec ale vôbec necítil, že by šiel proti zámeru tohto fóra a už vôbec nie že bol pridaný na toto fórum za cieľom vyvolať búrku. To, že autor v predmete neuviedol "Na zamyslenie", či čokoľvek podobné neznamená, že cieľom nebolo práve vyvolať reakciu podobnú p. Devínskemu. Ako môžte z takou ľahkosťou odsúdiť autora tohto príspevku, nazvať ho "kresťanským anonynom" čím priamo narážate na vierovyznanie autora a potom drzo uviesť stať z Ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí o slobode vierovyznania. Vaša rekcia mi príde smiešna, ba až tragikomická nakoľko si odporujete sám vo vlastnom argumente. Pokiaľ sa Vy sám považujete za jedného z nemnohých putujúcich na ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi, potom by ste si určite mali v budúcnosti rozmyslieť či a ako budete reagovať na ostatných prispievajúcich. Juraj