Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Pozemský odchod pani Makedonovej


Dvanásť pozemských rokov je veľa alebo málo? Ak sa pozrieme z hľadiska pozemského, tak je to určite dosť, ale z hľadiska večnosti je to ako kvapka v mori, alebo zrniečko piesku na púšti.

Dnes ubehlo presne dvanásť pozemských rokov, keď odišla z tejto Zeme veľká osobnosť, ktorá pôsobila v národe slovenskom, pani Natália de Lemeny – Makedonová.

Prišla nato, aby naplnila proroctvá, ktoré zvestovali zrod Syna Človeka IMANUELA, ako jediného a pravého Kráľa Tisícročnej ríše z vôle Božej. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sen


Sen, ktorý som mal dnes nad ránom – 4.12.2010!Na západe som si všimol, že je jeden žiarivý objekt na oblohe navyše. Mesiac v splne bol vľavo, napravo od neho bol svietiaci objekt, ktorý sa neustále zväčšoval, potom opäť mizol a zjavoval sa, stále dokola. Problém bol v tom, že mraky sem tam clonili, aby ho bolo vidieť stále. Ten objekt sa správal tak, že sa postupne zväčšoval, vytvoril akúsi špirálu, zo štyrmi zahnutými ramenami, ktoré boli mierne zahnuté. Celý ten objekt sa točil v smere hodinových ručičiek. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
12. výročie

V príspevku s názvom ,,stretnutia" zo dňa 20.10.2010 som uviedol, že 17.10.1998 bolo v Bratislave - Petržalke Zrkadlovom háji významné stretnutie čitateľov kníh Večné zákony s autorkou týchto kníh - pani Natáliou de Lemeny Makedonovou, kde som ju prvý krát videl.
Ďalšie takéto stretnutie bolo na tom istom mieste dňa 7.11.1998. Teda po 21 - dňoch. Ďalšie podobné stretnutie a na tom mieste nebolo a odvtedy som pani Natáliu nevidel.
Napadla ma taká zaujímavosť, že keď pripočítame ku dňu 7.11.1998 analogicky ďalších 21 dní, tak dostaneme práve dátum 28.11.1998, ktorý je dňom narodenia Imanuela pani Natálii.

Prajem pekný deň,

Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Radujme sa...


Veru radujme sa, veď Syn Boha IMANUEL sa pred 12. rokmi narodil!

Izaiáš 12. kapitola:,,1Potom v ten deň povieš:

Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!"Preto ďakujme v tento tak významný deň Bohu, vzývajme ho a oslavujme, že nám spásu poslal, vo svojom Synovi IMANUELOVI!

http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
k 28.novembru - radujme sa
Dnes je sobota 27.11.2010.
Bude tomu 12 rokov, kedy na prelome noci z 28. na 29. novembra 1998 sa naplnilo Božie zasľúbenie, zvestované už prorokom Izaiášom:

*******
Panna počne,
porodí syna
a dá mu meno IMANUEL.
*******

Ježišom zvestovaný Duch Pravdy, žil na Zemi 66 rokov.
A práve v 66.kapitole proroka Izaiáša sa tiež píše o narodení Kráľa Tisícročnej ríše:

5Počujte slovo Hospodinovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa oslávi Hospodin, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú hanbiť.
6Čujte! Zvuk hrmotu počuť z mesta, hlas z chrámu, hlas Hospodinov, ktorý dáva odplatu svojim nepriateľom.
7Prv ako pracovala ku pôrodu, porodila dcéra Jeruzalema; prv ako jej prišla bolesť, porodila chlapča.
8Kto kedy slýchal také voľačo? Kto videl niečo podobné? Či sa azda zrodí zem za jeden deň? Či sa narodí národ na jeden raz? Keď hľa, Sion ešte len začal pracovať ku porodu, a už aj porodil svojich synov!
9Či by som azda ja, keď otvorím život matky, nedal porodiť? hovorí Hospodin. Alebo či by som ja, ktorý dávam rodiť, mal zavrieť život? hovorí tvoj Bôh.
10Radujte sa s Jeruzalemom a plesajte v ňom všetci, ktorí ho milujete! Veseľte sa s ním veľmi všetci, ktorí ste smútili nad ním!
11Aby ste ssali a nasýtili sa z pŕs jeho potešení, aby ste sa nadájali a mali rozkoš z jeho veľkej slávy.
 
O tri dni bude výročie naplnenia sa BOŽIEHO zasľúbenia na Zemi, ktoré oznamoval prorok Izaiáš, ktoré je oznamované v Zjavení Jána=Apokalypsa, tiež je v 3. fatimskom proroctve, ktoré túto dôležitú udalosť potvrdzuje a dopĺňa, rovnako ako Večné zákony 1.2.3. diel.
Žiaľ, tieto proroctvá sú cirkvou pokrivené, zahmlievané, aby ľudia nepochopili pravdu. Rovnako cirkev pokrivila Desatoro Božích prikázaní, ale našťastie nám ich znovu napísal ABDRUSHIN a vysvetlil ich pravdivý význam.
Tu je úryvok z knihy "Veľká pyramída odkrýva svoje tajomstvo" od Roselis von Sass, pretože súvisí s touto udalosťou celovesmírneho významu.

...Keď si sadli na lavice, Izaiáš povedal:
Oznamujem vám posolstvo, ktoré som prijal od svojho duchovného vodcu, aby ste mohli posúdiť jeho hodnotu. Môj vodca prijal toto posolstvo od vyššieho ako on a ten opäť od ešte vyššieho, a tak to išlo ďalej. Týmto spôsobom prišlo posolstvo z najvyšších výšin dolu k Zemi. Počúvajte len slová a sledujte obraz tak, ako som to počul a videl ja:

Z nebies, ktoré sú vyššie ako všetky nebesá, ktoré boli doteraz stvorené, prišla Kráľovná! Bola zahalená plášťom, ktorý vyzeral ako hviezdne nebo našej Zeme, ktorý ale žiaril svetlejšie a silnejšie ako slnko. Na hlave mala hviezdnu korunu. Vedľa nej, obklopený jej lúčmi, sa nachádzal chlapec. Vyzeral ako dieťa. A modro žiariaca Kráľovná ho nazývala synom. Ale videl som, ako syn rástol. Rástol a stal sa mládencom, ktorého nádheru som smel vidieť.
I M A N U E L

je jeho meno, povedala žiariaca Kráľovná. A JEHO ďalšie mená sú: Sila, Moc, Spravodlivosť, Múdrosť, Svetlo, Večnosť a Pán svetov. Je to ten Pán svetov, ktorý príde k ľuďom ako Sudca!
Čas Skúšky ľudského rodu Zeme sa blíži, pretože sa čas skoro pominie. Svetový sudca, ktorý sa nazýva aj Spravodlivosť, Slovom zo SVOJICH úst oddelí živých od mŕtvych. A bude omnoho viac mŕtvych ako živých. V tom čase, ktorý sa približuje, bude väčšina ľudských duší vyschnutá a zvädnutá. A od začiatku po koniec budú ľudia vyznávať svoje vlastné modly.
V dňoch Súdu, ktorý nad ľuďmi nastane, stanú sa rána a dni tmavou nocou. Svojim ale Svetový sudca ukáže cestu. Bude to svätá cesta, ktorá vedie do Sionu, svetlého domova. ...

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Syn Človeka


Vianoce nám rok čo rok pripomínajú narodenie Božieho Syna Ježiša na Zemi. Preto som rád, že na stránke - http://forum-november1998.weblahko.sk , pribúdajú články, veľmi príjemného charakteru, ktoré mi pripomínajú také druhé Vianoce, narodenie Syna Človeka IMANUELA koncom novembra 1998. Preto niečo od proroka Izaiáša – z 9. a 11. kapitoly: Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.


 
odpoveď
Nemám dojem, že by som odsúdil prispievajúceho zo dňa 22.11. Ale, ak niekto po niekoľkoročnom fungovaní tohto fóra, ktoré má v záhlaví, že má byť pre prispievajúcich inšpirovaných Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi, sa opýta na spomínanom fóre, že – kto je vaším Bohom? Tak, potom , neviem, ... samozrejme, že som sa cítil dotknutý, je to podľa mňa prirodzené, tak, ako bol prirodzený aj môj prejav. Je mi ľúto, že to niekto chápe inak.
Celkom normálne, podľa mňa nie poburujúco, som vyjadril skutočnosť, že keď sa niekto pýta na tomto fóre – kto je Vaším Bohom? – tak prečo potom táto otázka nie je položená aj inde?
Boh je len jeden!
Ak by som označením ,,kresťanský anonym“ narážal na vierovyznanie autora príspevku, tak... ...uvediem úryvok z VZ 2, kde v ot. 46 s názvom: ,,Prečo si myslíte, že len v Biblii, Posolstve Grálu a v Novom evanjeliu je to pravé učenie? Veď aj v iných náboženstvách a duchovných smeroch sa spomína temno a súd.“

,,Spomínané knihy obsahujú preto pravé učenie, lebo pochádzajú od Ducha Svätého – Imanuela. Jeho náuka je komplexná a očistené od nepravých názorov a dogiem. Je to čisté kresťanstvo, prinesené od Boha na Zem cez Božích prorokov, Mojžiša a Stvoriteľových synov – Ježiša a Imanuela.“

Mám veľa známych a priateľov, ktorí sú katolíci a chodia do kostola. Rešpektujem ich a oni rešpektujú mňa! Ale ma nikdy nenapadlo položiť im otázku – kto je Vaším Bohom –

Prajem pekný deň,
Miroslav Ivánek
 
Wow.... Pravdupovediac po prečítaní si príspevku z 22.11.2010 od "anonyma" som bol trocha zmätený. Prinútilo ma to sa zamyslieť sa. O deň neskôr sledujem tri reakcie na tento príspevok. Očividne každý si z napísaného vzal to svoje a reagoval svojským spôsobom. Pani/slečna Marta uviedla pätoro cirkevných prikázaní na pravú mieru a v p. Devínskom tento príspevok vyvolal celkom zaujímavú a poučnú spomienku. Pán Ivánek ja naozaj nerozumiem čo vás mohlo tak pobúriť. Z príspevku z 22.11 som vôbec ale vôbec necítil, že by šiel proti zámeru tohto fóra a už vôbec nie že bol pridaný na toto fórum za cieľom vyvolať búrku. To, že autor v predmete neuviedol "Na zamyslenie", či čokoľvek podobné neznamená, že cieľom nebolo práve vyvolať reakciu podobnú p. Devínskemu. Ako môžte z takou ľahkosťou odsúdiť autora tohto príspevku, nazvať ho "kresťanským anonynom" čím priamo narážate na vierovyznanie autora a potom drzo uviesť stať z Ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí o slobode vierovyznania. Vaša rekcia mi príde smiešna, ba až tragikomická nakoľko si odporujete sám vo vlastnom argumente. Pokiaľ sa Vy sám považujete za jedného z nemnohých putujúcich na ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi, potom by ste si určite mali v budúcnosti rozmyslieť či a ako budete reagovať na ostatných prispievajúcich. Juraj
 
Re: článok z 22. 11 od anonyma
Nepodpísaný autor je anonym.
Asi sa hanbí za svoj prejav.
Niet sa čo čudovať.
V záhlaví tohto fóra je jasne napísané, že je pre putujúcich na ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi.
Neviem, prečo niekto niekto napáda niekoho, kto mu neubližuje!

Je na mieste otázka, prečo tento príspevok bol daný na túto webovú stránku.
Dúfam, že kresťanský anonym dal tento príspevok aj na webové stránky iných diskusných fór, ktoré napríklad patria k tým, čo sú inšpirované islamom alebo ortodoxným židovstvom... alebo že bol poslaný aj iným inštitúciám, ktoré sú vo svete aj spoločnosti činné a propagujú napr. neviazanú sexualitu, drogy, mafiánstvo, či anarchiu ako takú!
Ak nie, prečo je to potom tu!

Je to aj porušenie ústavného zákona čl. 12 Ústavy Sloneskej republiky, ktorý hovorí:

Čl.12

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti,

vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie,

národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

(3) Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Miroslav Ivánek


 
Púte sú v katolíckom svete stále populárne a masovo rozšírené. Počúval som rozprávanie jedného pútnika, ktorý absolvoval púť do Santiaga de Compostela v Španielsku. Niekoľko dní peši prechádzal prírodnou krajinou desiatky kilometrov. Takáto cesta je ideálnou príležitosťou pre vnútorné zamyslenie sa, vyčistenie a posilnenie, sprevádzaná prekonávaním prekážok a únavy vo fyzickej rovine.

Hovoril ďalej o tom, ako púť ukončil v Santiágu: Po mnohých dňoch vyčerpávajúcej cesty dorazili pútnici do cieľa svojej cesty – do chrámu v Santiágu postavenom na mieste uloženia telesných pozostatkov svätého Jakuba. Vrcholnou snahou a následným zážitkom, ako pútnik hovoril, bolo dostať sa k soche svätého Jakuba za hlavným oltárom pripojením sa k dlhočiznému radu z boku chámu. Tam sochu ozdobenú mnohými vzácnymi drahými kameňmi pútnici po jednom za sebou bozkávali a objímali.

Tu ma jeho rozprávanie zarazilo. Nieje takéto počínanie modloslužobníctvom? Otvoreným verejným porušovaním prvého príkazu z desatora: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, nebudeš sa im klaňať , ani uctievať! Pre mňa osobne, z úcty k desatoru, by bolo takéto konanie nepredstaviteľné! Iba pred pár dňami som videl v TV záber, ako pápež, hlava katolíckej cirkvi, pri svojej návšteve v Santiagu tiež objímal túto sochu. To mi dáva podnet k zamysleniu a otázke: Katolíci, kto je vlastne vaším Bohom?
Po prečítaní tohto príspevku mi okamžite vystúpili všetky pokriveniny a dogmy, ktoré sa nachádzajú v Desatore... v Pätorocirkevných prikázaní (ktoré nie sú od BOHA ale zostavené cirkvou) a v ďalších modlitbách, vymyslených cirkvou. Som vďačná za POSOLSTVO GRÁLU a VEČNÉ ZÁKONY 1.2.3. diel, vďaka ktorým poznám PRAVDU a hneď dokážem oddeliť zrno od pliev a preto viem, kto je mojim BOHOM.
Societas_Iesu  
Exodus 20,1-17: Potom Boh hovoril všetky tieto slová: "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 10. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho! Pätoro cirkevných prikázaní V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši. Zachovávať prikázané dni pokánia. Aspoň raz do roka sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. Podporovať cirkevné ustanovizne. Šesť hlavných právd Boh je len jeden. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Duša človeka je nesmrteľná. Milosť Božia je pre spásu potrebná. nicejsko-carihradské vyznanie viery Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca; Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi; On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. apoštolské vyznanie viery Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mrtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. zamyslite sa - kto je vlastne vašim Bohom
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nemyslite si...


Niečo od Pána ABDRUSHINA, niečo, čo som si dnes smel prečítať, začo Bohu ďakujem, že ešte môžem takto pokročiť, takto pochopiť. Takže krátky výňatok z prednášky - Velikonoce 1932. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Alžbeta


Keďže dnes sa slávi na Slovensku meno Alžbeta, tak si myslím, že sa práve dnes hodí, práve v tento deň, jeden citát z Večných zákonov. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Horehronie
V jednom denníku NČ zo dňa 15.11.2010 na strane 22 je článok. ktorý korešponduje s príspevkom pána Devínskeho spred niekoľkých mesiacov.
Ten článok má názov:,, Text prišiel nebeskou poštou."

,,Ja som si to objednal pekne tam hore a jedného dňa mi to došlo. Zásielka trvala asi dva mesiace, odkedy som dostal prvý nápad.
A ten vznikol tak, že do počítača som napísal slovo Horehronie," prekvapil Kamil Peteraj /textár/, ktorý dal text dohromady len za dva dni. Nič sa neplánovalo." ...
 
PRED a PO vyvrcholení prvej veľkej Očisty
Z toho, čo som čítal v Posolstve Grálu alebo vo Večných zákonoch 1,2,3 mi jasne vyplynulo, že mnoho vecí sa ujasní a vysvetlí až po prvej veľkej Očiste, ktorej vrchol je predo dvermi.
Písal o tom Abdrushin a tiež pani Natália.
To všetko, čo je však pre nás podstatné a najdôležitejšie, sme už dostali jasne a jednoznačne vysvetlené.
Názory a pohľady na rôzne nie večné, svetské veci, ktoré sa týkajú hrubohmotnosti a jemnohmotnosti, môžu byť tiež rôzne, aj pohľad na tú istú vec môže byť podaný z rôznej strany, a nemusí byť vždy nesprávny.
Ale to podstatné pre naše putovanie je, že prazákony stvorenia, prvotné stvorenie, duchovná ríša, kam sa máme vrátiť, zostanú; vôľa Božia je nám jednoducho poznateľná, zostáva nemenná a dokonalá.
Takže je len na každom z nás, ako ten čas do dňa D využijeme, aby sme si všetky PODSTATNÉ nejasnosti v SEBE ujasnili a zariadili si svoje životy podľa Vôle Najvyššieho.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou...


...ktorý bol urobený pred 12 rokmi - 14.11.1998!

1. časť: http://www.youtube.com/watch?v=DjjNZXVuVEc

2. časť: http://www.youtube.com/watch?v=DjjNZXVuVEc

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Pán Juraj, a čo to mení na podstate veci, nič, vôbec nič, skôr by som povedal, že opak je pravdou.

A ak je pravdou to, čo tvrdia vedci, tak to nič nemení na podstate veci, skôr len niečo potvrdzuje, vznik niečoho, (že niečo, tie dve veľké priesvitné gule predstavujú, predelené úzkym svetelným pásom), že práve v tomto čase, nie pred niekoľkými miliónmi rokov, bol tento úkaz spozorovaný človekom. Dokonca v čase, keď sa blíži ten veľký deň, deň Veľkej očisty.

Viete, rozum Vás môže ošialiť , ale cit nie. A pokiaľ ja niečo cítim, že to má s niečim súvis, tak rád sa podelím s tým, s ostatnými, hoci netvrdím, že niekto iný nemôže mať iný názor na danú vec.

Ján Anton Sloboda.

Pravdupovediac som váhal, či mám alebo nemám reagovať, pravdupovediac som chcel prispieť svojim pohľadom na vec už skôr. Tak som sa nakoniec rozhodol. Skôr však než pristúpim k samotnému príspevku p. Jana. Jedna vec, ktorú potrebujem zdôrazniť a to, že nechcem a mojim cieľom nie je prinesť rozpor na toto fórum. Prosím Vás teda aby ste nasledovné brali ako môj pohľad na vec. Berte ma ako človeka, ktorý sa dostal na toto fórum a zvedavosť mu nedovolila nereagovať. Ja a istotne i mnohí z Vas sme boli svedkami rôznych žabomyších vojen, ktoré nikam neviedli. Dúfam teda, že prípadné reakcie na môj príspevok sa nebudú uberať týmto smerom. Koniec koncov sa nachádzame na fóre, teda ľudia majú možnosť vyjadriť svoj názor i ked možno odlišný od ostatných prispievajúcich. Avšak už k samotnému príspevku p. Jana. Nemôžem poprieť že ma tento objav nezaujal. Avšak... Pred Vašim odkazom ste uviedol citát z knihy Vo svetle Pravdy od p. Abd-ru-shina. Je samozrejmé, že ste uviedol tento výrok do súvislosti s daným objavom. Avšak... Prečo? Podľa reakcií vedcov je táto štruktúra "stará" niekoľko miliónov rokov. To znamená že tu bola, len sme ju našimi zmyslami doposial nemohli vidieť. Vďaka technológii sa nám však stala viditeľnou. Mne osobne to príde ako spájanie do seba dve nesúvisiace veci. Podobne ako sú na tom rôzne konšpiračné teórie keď si ľudia dajú do súvislosti veci, ktoré do seba možno logicky zapadajú no sú iba dohadom a dajú sa ľahko napadnúť proti argumentom. Čo sa snažím povedať je, ako možte s určitosťou povedať, že daný objav má súvis s nastávajucou očistou? Cieľom tohto príspevku je maximálne priniesť konštruktívnu diskusiu na danú problematiku. Nič viac a nič menej. Opäť to zdôrazňujem, pretože to považujem za nutné. Lúčim sa s pozdravom a teším sa na Vašu odpoveď.. Juraj