Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Pyramídy dobra a zla
Pán Ferdinand Valík, farár Českoslovenkej cirkvi husitskej, učeník Ježišom ohláseného Ducha Pravdy, reinkarnovaný Ján Hus, viackrát povedal:
„Lidstvo za dobu své existence vystavělo pyramidy zla, které se na něj musí zřítit. Jediné, čím se tomu dá zabránit, je stavění pyramid dobra.“

Čo to znamená, stavanie pyramíd zla a pyramíd dobra?
Pyramídy, nie sú hocijaké stavby, sú to žiariče energie. Takže veľmi záleží na tom, z akých stavebných kameňov sú postavené a akú formu budú mať tie pyramídy. Ak sú to kamene závisti, nenávisti, kamene zla, aj pyramída z takýchto kameňov bude vyžarovať zlo. To je to, čo sa na nás musí zrútiť, lebo ak tu vôkol nás budú len pyramídy zla, ktorým my dennodenne pridávame ďalšie prístavby, ako chceme potom žiť v peknom prostredí, ako chceme, aby sa nám darilo, ako chceme byť šťastní?
Ruku na srdce.
Je vždy to, čo konáme, hovoríme, píšeme a myslíme v súlade so stavbou pyramíd dobra? Neposilňujeme aj my niekedy pyramídy zla?

Zoberme si takúto situáciu.
Keď vidím, že niekto v mojom najbližšom okolí jedná nesprávne, napomeniem ho. Ale keď bude aj naďalej robiť to isté, a ja vidím, že je to zlé, je chybou, aby som sa na neho hneval a jednal neuvážene, pretože aj keby som mal pravdu, jeho omyly mu môžu len a len pomôcť nato, aby spoznal falošný smer svojho putovania. Len vlastné prežitie a sklamanie mu ukáže, kde je správna cesta. Potom je už veľmi malý predpoklad, že by urobil tú istú chybu. Až po tomto osobnom prežití je ďalší jeho osudový uzlík z minulosti rozuzlený.
Takže namiesto zbytočného hnevu, smerovaného k postihnutému, čo je vlastne stavanie pyramíd zla, je oveľa lepšie stavať pyramídy dobra, napr. povzbudivé a posilňujúce myšlienky, aby čo najskôr našiel cestu k Pánovi.

Človek na svojej púti stvorením prechádza postupným vývojom, niekedy riadne zakopne, ale netreba zúfať. Neustále sa mu totiž zhora dostávajú pomoci, ktoré sa však k nemu môžu dostať a byť účinné jedine vtedy, ak on sám s pokorou prosí o silu, aby dokázal stavať pyramídy dobra, aby svoju slobodnú vôľu dokázal uskutočňovať v každodennom živote podľa vôle Božej.
Ak nám raz bolo oznámené, že budeme žať, čo sme zasiali, tak to platí aj o okolitom vyžarovaní.
Preto stavajme iba také žiariče energie, aby na nás v spätnom pôsobení vyžarovali len dobro. Potom sa okolo nás úplne rozjasní.
V tomto smere sú nám nápomocné slová zo Svetla:
„Kto má v sebe pevné chcenie k dobru a snaží sa dodať svojim myšlienkam čistotu, ten už našiel cestu k Najvyššiemu! Tomu bude potom všetko ostatné pridané.“

Ak si chcem vybieliť svoj šat, ktorý mám ešte riadne pošpinený,
musím myslieť a stavať pyramídy dobra bez prestania,
a to na všetky strany sveta.

Ak sme niekomu ublížili,
pošlime mu pyramídy dobra,
aby nám odpustil.
Ak nám niekto ublížil,
pošlime mu pyramídy dobra,
že som mu už odpustil.

Vysielajme teda vedome do celého sveta, všetkým ľuďom bez rozdielu, len a len žiarenie z pyramíd dobra, a potom sa na nás naplnia slová Syna Božieho, Ježiša:
„Miluj svojho nepriateľa ... miluj svojho blížneho ako seba samého.“
 
Pohľad na jednu vec
Ak sa jeden človek díva na auto zpredu, vidí svietiť predné biele svetlá, nárazník, prednú masku, sklo a za ním vodiča so spolujazdcom.
Druhý človek sa pozerá na to isté auto z pravého boku a vidí dve kolesá, dvoje bočných dverí, spolujazdca, ale vodiča už nie.
Tretí vidí zospodu podvozok, štyri kolesá, žiadneho vodiča a ani spolujazdca.
Štvrtý vidí vzadu červené svetlá, nárazník, žiadneho vodiča ani spolujazdca, len opierky na hlavu.
Keby títo ľudia z vlastných prežití nevedeli, ako všeobecne vyzerajú autá, tak by nedošlo k zhode ani medzi dvomi z nich, pretože by sa na to isté auto pozerali každý z inej strany.
Jeden by tvrdil, že auto má biele svetlá a dve kolesá, druhý by sa hádal, že má červené svetlá a dve kolesá, tretí by tvrdil, že má štyri kolesá bez vodiča a spolujazdca, ďalší by tvrdil, že má dvere, iný, že nemá dvere, atď, atď.
Jednoducho každý by si mlel to svoje a tvrdo by obhajoval to svoje prežitie a ten svoj pohľad, lebo tak to naozaj videl a prežil, a nedohodli by sa pomaly na ničom, lebo nikto z nich nebol ochotný pohnúť sa z miesta a pozrieť sa na ten istý objekt z viacerých strán.
A to sme si zobrazili jeden dej prakticky len na spodku stvorenia – v obyčajnej hrubej hrubohmotnosti, čiže len v trojrozmernom priestore.
Čo by sa potom udialo, keby mali títo istí ľudia posudzovať deje duchovné alebo Božie zasľúbenia zo svetlých výšin?
Matematicky povedané, tie deje z vyšších sfér sú akoby z viacrozmerného priestoru, kde náš trojrozmerný rozum už svojím premýšľaním nepostačuje. Preto na vnímanie a posúdenie tohto viacrozmerného priestoru potrebuje tento náš rozum niečo navyše. A to navyše je tu cit – čiže prejav ducha!
Kde už hlava nestačí, treba vložiť srdce.
A to dnešnému pozemskému ľudstvu chýba najviac. Nedorozumenia vznikajú z nepochopenia skladby stvorenia a z nepoznania či neplnenia základných zákonov stvorenia ... alebo zo schválnosti, kde provokatér a pokušiteľ už ani inak nevie.
Je sa teda dnes čo čudovať, keď dnešní ľudia sa len dohadujú a jeden druhého presviedčajú o svojej pravde, aby sa nakoniec navzájom aj obvinili z podvodu a z klamstva? A pritom obidvaja môžu mať pravdu, lebo sa dívajú na ten istý objekt, ale nechcú sa naň pozrieť z inej strany.
Stačilo by sa len pohnúť z miesta a dívať sa na vec z rôznych uhlov pohľadu.

Je len na každom z nás, aby som dokázal vycítiť, kedy sa na jednej strane dívam na daný objekt komplexne, takže si uvedomujem všetky súvislosti s ním spojené a kedy danú vec vidím len z obmedzeného uhlu pohľadu, a vtedy je lepšie mlčať.
Nepresviedčajme sa navzájom tam, kde odpoveď bude daná až po Prvej veľkej Očiste. Všetko potrebné pre náš duchovný vzostup tu už máme v posolstve od Syna Človeka, a je tam toho toľko, že ani náš celý život nato nestačí, aby sme to spoznali.
Tak nestrácajme zbytočne čas a sily tam, kde to aj tak ide do kanálu!
Tí, ktorí majú byť vzorom pre ostatných, by sa nemali nechať strhávať do víru neplodných výmien názorov, z ktorých čerpajú energiu a tešia sa len takí provokatéri, ktorí v ničení a ohováraní vidia zmysel života – podľa pokynov svojich predstavených z temna.
Vlažných, lenivcov, ľudí so zlými úmyslami treba nechať ísť (počítačovo povedané – delete), pretože POMÁHAŤ SA MÁ LEN HĽADAJÚCIM.

Nezabúdajme nato, že sú ich ešte milióny, ktorí sú schopní duchovnej premeny a pomoc si zaslúžia.
 
Prežitia v prírode Malých Karpát
1/ Dňa 27.9.2003 som čítal poležiačky knihu „Posolstvo doznieva“ na lúke Pezinskej Baby, a to tak, že mi slnko svietilo zozadu na knihu.
Zrazu mi na otvorenej strane pristál taký malý podlhovastý chrobák s farebnými krídlami. Nepohol som vôbec knihou, bol som zvedavý, čo urobí.
Chrobáčik sa chvíľu pomotal po texte, akoby niečo hľadal a postupne sa presunul k jednému slovu, na ktorom zostal stáť asi dvadsať sekúnd. Potom z neho opäť odletel na lúku.
Slovo, na ktorom chrobáčik stál, bolo „SVETLO“.

2/ Prešlo 6 rokov a dňa 28.9.2009 som čítal knihu „Posolstvo doznieva“ vo vinohradoch nad Pezinkom za krásneho slnečného počasia.
Keď som ho mal otvorené na strane 609 a čítal som text tak, že mi naň svietilo poludňajšie slnko, pristála tam veľká mucha.
Po chvíľke vyhrievania na jednom mieste sa presunula na ďalšie miesto v texte, odkiaľ po chvíľke odletela.
O chvíľu nad knihou začal krúžiť veľký sršeň, toto bolo dosť nepríjemné, tak som ho zahnal a netrvalo dlho, a priletel krásny modrofialový motýľ, trikrát zakrúžil nad knihou a odletel.
Obidve miesta (na začiatku a na konci doleuvedeného textu), kde mucha postála na knihe, sú vyznačené VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Preto uvádzam celý odsek, lebo mi to pripadalo, ako by tá uhlopriečka, kade mucha prebehla cez celý text, naznačovala niečo dôležité, aktuálne, nad čím sa mám zamyslieť (a možno aj niekto iný...):
„A JEDNOU, AŽ přejde soud Páně, vám opět vykvetou opravdové velikonoce. Pak k vám budu opět mluvit a budu vám říkat o novém životě, který Pán dá jen těm, kteří budou ochotně chodit podle svatých zákonů jeho stvoření. Budou osvobozeni ode všeho konání Světlu nepřátelského. Již nikdy nebudou moci rouhavě zpustošit krásné zahrady, jejichž nádherou a čistotou mají se po všechny věky oblažovati, aby jejich duch zesílil.
Ó, vy zaslepenci, proč jste se nechtěli probudit? Tak mnohá tíha mohla vám být ušetřena. Byl bych vám dnes již mohl zvěstovat radostné zprávy. Tak se však muselo vaše bytí zahalit do šedivého závoje hlubokého smutku, z něhož vás mohou vytrhnouti a vysvoboditi jen ostré blesky SVATÉHO HNĚVU Božího!“
 
Moralisti IV.
Jedno slovenské príslovie hovorí:

,,Podľa seba, súdim teba."

A presne v tom zmysle tu už dosť dlhú dobu vyčíňajú určití moralisti, ktorí síce o morálke tak radí rozprávajú, istotne oni sami sú už vzorom pre celé ľudstvo, keď toľká ich snaha tuná.... Ale opak je neraz pravdou, čo sa mne už neraz potvrdilo v mojom živote, presne v tom zmysle, že slová sú len slová, ale skutek utek v tej chvíli, alebo, prázdnosť slov a nič viac. Stačí len nezaujato sledovať ich pôsobenie na tomto fóre, a poznanie razom príde, o ich nevraživosti a zaujatosti voči VZ a jej pisateľke, voči tým, ktorí tomu aj veria.

A prečo to všetko, len preto, že tlak Svetla a tým aj temna silnie, temnu už ide predsa o krk, a to poriadne, teda každý sa dnes už musí ukázať v tom pravom svetle, tak ako moralisti, ktorí tu opäť zavítali a poukazujú opäť na niečo, čo im niekde vadí a zavadzia. Ale to vadí a zavadzia, to sú len stále oni, vždy len oni, a nie niekto iný!

Dnes už to nefunguje žiť s pretvárkou, dnes už všetko ukazuje svoju pravú tvár, na ktorej strane stojí, akým smerom sa uberá!
 
Caballero1  
No tak vida "aragornn" jen dál se zastávejte minisukní a nemravnosti. Ono je toho ve VZ daleko více.

Nic jiného vám totiž už nezbývá, než kolem sebe kopat a citovat slova z bible, kterým sám už vůbec nerozumíte, ale sám je viditelně naplňujete...

Mimochodem neznáte jistého J.A.S.?
...Aragornn do všetkého čo činíte,vkladáte odtlačok svojej osobnosti,odtlačok svojho druhu myslenia a konania.Do všetkého vsádzate odtlačok zrelosti svojho ducha i schopnosti svojej rozumovej inteligencie... P.S.:A to kde je napísané s akým b sa má písať slovo biblia? Prajem Vám peknú dobrú noc.
Moralisti III.
Takže opäť niečo pre vás, pre ktorých je len morálka veľkým pokrytectvom, hoci sa ňou tak radí tu oháňate:

Evanjelium podľa Matúša - 7. kapitola:

"1Nesúďte, aby ste neboli súdení; 2lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. 3Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? 4Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, - keď ty sám máš v oku brvno? 5Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata."

A vy si uvedomujete svoju zodpovednosť, keď niekomu tu už hodnú dlhú chvíľu držíte nôž na krku, hoci s tupým ostrým, ale predsa???

P.S.: A vidno, že ako vám ozaj na niečom záleží, keď svorne píšete Biblia s malým "b"...
 
...aké dojímavé pán Aragornn oháňať sa citátmi z biblie.Týmto už vopred odnímate každé protirečenie no takto sa zbavujete vlastnej zodpovednosti.Lenže ani si to neuvedomujete ako tým na seba preberáte nesmiernu zodpovednosť...pred Bohom!
Caballero1  
Opravdu velmi trefným citátem z bible jste vylíčil svůj vlastní vnitřní život... :)
Moralisti II.
Tak niečo pre tých moralistov, ktorí síce majú toho plné ústa, slov o morálke, ale skutočnosť možno je opäť predsa iná:

Evanjelium podľa Matúša - 23. kapitola:

"27Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. 28Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti."
 
Caballero1  
No pane franko, vy to pořád skoušíte na mě napasovat, ale nějak vám to pořád nepasuje. To máte opravdu zalíbení v minisukních a nahých tělech? Představujete si Boží Čistotu a Prakrálovnu v šatičkách s krátkým rukávem? Máte zalíbení v nahotě a trenýrkách?

Já tedy ne! Pokud vy ano, tak se opravdu nedá nic dělat, než vás nechat vaší milé zálibě.
PeterFranko  
Skúste si Vaše slová obrátiť na seba, v zmysle vety: podľa seba súdim teba.
Caballero1  
Mohl jste to napsat i stručněji. Např: Morální hodnoty mi smrdí...mám raději nemravnost, minisukně a nahá těla!

Takto jste to myslel Aragornn?
Moralisti!
Sledujem už dlhší čas túto debatu ohľadom Večných zákonov a môžem preto povedať, že z jej odporcov je mi ozaj úplne nanič. Raz im vadí to, raz ono, a teraz im vadia obrázky, ktoré ozaj každý vidí presné v tom zmysle, že aký je on sám vo svojej podstate, bez masky, bez pretvárky. Preto im to vážení tak vadí! Preto otvárajú dookola tie isté témy, lebo tlak Svetla a tým aj temna silnie, teda každý musí sa už len ukázať v tom pravom svetle, tak ako moralisti, ktorí tu opäť zavítali a poukázali na nevhodnosť obrázkov, ktoré sa nachádzajú vo VZ2.

Takže vám niečo odporúčam v dobrej viere moralisti, istotne vy chodíte vždy vzorovo upravení a oblečení, v zmysle PG!!!! Zoberte ceruzku a farbičky do rúk a prekreslite si obrázky, ktoré vám tak vadia, aby už konečne nastal pokoj vo vašich dušiach, ak vôbec nejaký pokoj poznáte, keď potrebujete sem stále chodiť a dookola otvárať tie isté témy. To vám vrelo odporúčam, tak ako aj to, že už konečné urobte niečo pre seba, čo vám ozaj pomôže, nie čo vás už tak dlho deptá.
 
Caballero1  
Tak jako mně učarovaly úrovně, které popisuje Abdrushin, tak vám učarovaly sféry, které popisuje paní Makedonová. Sice nebe a dudy, ale v konečném důsledku jen působení zákona stejnorodosti.

Omlouvat se Makedonové za to, že kreslila minisukně a nahotu opravdu nebudu. Lepší důkaz o svém odklonu od Boží vůle a tím i Boží čistoty však podat nemohla.

Přeji vám, abyste po smrti nemusel v těchto úrovních nemravnosti nemusel trávit mnoho času. Minisukně zplodil pouze lidský rozum a lidské pudy. Nikde jinde než na zemi a v temných úrovních se nevyskytují. Přeji tedy "příjemné" zážitky a skutečně se dobře bavte... :)
PeterFranko  
Namiesto vymýšľania o prejavoch čistoty, aby ste obhájil svoj prešlap, by ste sa mali radšej Pani Makedonovej ospravedlniť. Čo vo vašom prípade ani neočakávam.

Nesúhlasím s vami prečo by malo byť niektoré oblečenie v duchovných svetoch nečisté, veď nieje nič také čo by túto prípadnú nečistotu na oblečení v duchovných svetoch malo spôsobiť. Ak o niečom takom viete dajte vedieť. Rád sa znovu pobavím.

Caballero1  
Máte jistě pravdu, že v bytostných a duchovních úrovních není rozum a pohlavní orgány. Přesto však právě v těchto úrovních jsou pravzory čistoty, cudnosti a ušlechtilosti, které se s obrázky ve VZ v žádném případě nemohou dát do souvislosti a proto je nutno takovéto kresby označit za úplně falešné a zavádějící. Všechny bytosti, ať duchovní nebo ze sfér bytostných mají bezmeznou úctu ke Stvořiteli a podle toho i vypadají. Minisukně, kozačky, úplně nebo poloodhalená těla či trenýrky však tuto úctu nijak nevyjadřují.

Tím by se naplnila slova "Čistému je vše čisté", což by bylo rouháním.

I v době Abdrushina na zemi se mnoho takovýchto bytostí a duchů zobrazilo v obrazech, avšak se vždy vyznačovaly ctnostmi, které byly v rozporu s jakoukoliv nemravností.
PeterFranko  
Ak ste sa domnieval, že tie obrázky znázorňujú nie pozemské ale duchovné a bytostné postavy. Tak pri tom treba ostať, lebo tak to je a v tomto význame treba sa na ne pozerať.

A dodám, že v duchovných a bytostných úrovniach nie je rozum, pohlavný pud a bytosti nemajú pohlavné orgány ako ľudia v hrubohmotnosti. Preto oblečenie nevyvoláva u nikoho negatívne predstavy. Preto na tie obrázky treba pozerať tak, aby si človek toto uvedomoval. K tomu nám slúži dobrá znalosť Posolstva Grálu a Večných Zákonov, čiže znalosť stvorenia.


Caballero1  
Domníval jsem se že tyto obrázky znázorňují ne pozemské ale duchovní popř. bytostné postavy.

V těchto úrovních forma vždy vyjadřuje i obsah. Pallas Athéna v červené minisukni a v kozačkách tedy vyjadřuje co?

A ještě k tomu pohlavnímu pudu pane franko. Trochu uvažujte než něco napíšete. Copak ten koho vzrušuje minisukně ji bude kritizovat? A nebo ji bude bránit, jak to děláte vy?

Kdo by tedy měl podstoupit duševní očistu pane franko? Ten, kdo nemravnost odmítá nebo ten kdo ji omlouvá?

Zákon stejnorodosti se nedá obcházet překrucováním faktů.
PeterFranko  
Postavy na obrázkoch prezentujú nie oblečenie ale vlastnosti!

K tým obrázkom v knihe Večné Zákony od Pani Makedonovej. Na obrázok č. 6 a č.17 sú nakreslené postavy. Podľa zákona rovnorodosti na nich vidí každý to aký je on sám. Podľa toho sa dá zistiť, kto aký je.

Ja na tých obrázkoch vidím vlastnosti a spôsob pôsobenia jednotlivých bytostných.

Ak sa niekto zameriava na pozemské a podľa oblečenia posudzuje videné, a to v ňom vyvoláva určité myšlienky, tak sa treba zamyslieť nad sebou, že prečo. Či je chyba v oblečení alebo chyba v ňom samom. Z toho aj vidno, že ženy ktoré nosia minisukne by sa mali nad sebou zamyslieť lebo tým provokujú nečisté myšlienky u mužov a preto by v tom mali prestať aby nepodporovali u takto zameraných mužov pohlavný pud.

Páni gandalf.2 a caballero 1, ak vás červená minisukňa na nakreslenej postave Pallas Atény dráždi, tak by ste mali niečo robiť s vašim pohlavným pudom. Dám vám jednu radu zamerajte sa na vlastnú duševnú hygienu. Ináč ďakujem za váš názor. Aj takto sa dá pozerať na obrázky vo Večných Zákonoch, teraz aspoň vieme, že na čo sa pri skúmaní zameriavate.