Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

k Sviatku Čistej Ľalie
V predvečer Sviatku Čistej Ľalie - všetkým ľuďom, ktorí už našli Cestu za Pravdou:

Buď svetielko v temnotách,
stoj ako ten maják na skalnatom brale v rozbúrenom mori,
aby Ťa mohli hľadajúci vidieť,
nasávaj z neutrálnej Božej sily,
a tak pomáhaj každému,
kto sa topí v dnešnom ľudskom bahne
a chce z neho von.
 
Antiufolog  
Unosy UFO neexistuji
Unosy UFO neexistuji
(rick, 11. 08. 2009 12:29)

...Pravda se ukázala, když se u některých unesených lidí vyskyt­ly komplikace a někteří unesení si začali vzpomínat i v této době na skutečný průběh únosu. Nikdo tomu nechtěl věřit. Pak ale ne­závislí psychiatři šli dál. Znovu zhypnotizovaly občany údajně u-nesené do UFO a opět vyslechly příběhy o mimozemšťanech. Ale tehdy šli dál a vědomi si podezření, překročili paměťovou clonu, za kterou se skrývalo strašné odhalení. Lidé začali v hypnóze náhle vypovídat, jak k nim vtrhli maskovaní vojáci a nějací lidé v oble cích (agenti), okamžitě je paralyzovali a transportovaly bud do při­pravených nákladních automobilů (pojízdných operačních sálů) nebo do obrovských vojenských podzemních základen. Tam byly provedeny nelidské lékařské pokusy, které by dokázaly jen zruč né ruce nacistů z koncentračních táborů. Tyto bestiální zločiny by totiž vláda nemohla provádět ve státních klinikách. Unesení si pa matují, že kromě vojáků v uniformách jsou přítomni i lidé v kra vatách, kteří mají hlavní velení a lidé v bílých pláštích, jejichž úkolem je praktické testování na těle uneseného. Unesení si také vzpomínají, jak při závěru únosu seděl u jejich hlavy zpravidla muž v bílém plášti a snažil se je hypnotizovat a hovořil o jakýchsi úno sech do UFO (vytvářel paměťovou clonu o UFO únosu). Taková je realita. Proč o tom ti UFO snílkové nepíší?

Z diskuse na UFO klub Zlín
 
...prázdniny už skončili nebudeme pokračovať?...
PeterFranko  
Sú dve úlohy, ktoré má splniť jedna a tá istá osoba Syn Človeka. Prvá úloha je splnená príchodom Pána Abdrushina, ktorý nám priniesol dar Božie Slovo Posolstvo Grálu pred veľkou očistou, aby sa každý mohol zachrániť za pomoci Slova. V Slove je spása a nikde inde. Ak príde Syn Človeka Kráľ tisíc ročnej ríše a ten kto sa nebude riadiť v svojom živote podľa Slova Posolstva Grálu, ktoré je Novou Bibliou ten nevstúpi do Kráľovstva Božieho na zemi. Temno sa snaží spojiť Ducha Pravdy s Kráľom tisíc ročnej ríše, z dôvodu aby ho nikto z čitateľov Posolstva Grálu neočakával. Preto sa aj prepísalo pôvodné Posolstvo Grálu a nahradilo novým povojnovým vydaním takzvaným trojzväzkovým, akože z poslednej ruky, kde sa vymazalo všetko o tom kde sa hovorí o tisíc ročnej ríše a o Imanuelovi, ktorý ho bude osobne v krvi a mäse viesť.
Caballero1  
"Robíte tú istú chybu ako katolíci, katolíci stotožnili Ježiša so Synom Človeka a vy zase spájate Syna Človeka Ducha Pravdy so Synom Človeka Imanueľom Kráľom tisíc ročnej ríše."

Jistě, proč spojovat Imanuele (který byl i v Duchu Pravdy) a Imanuele Krále Stvoření a tím i Tisícileté říše, když máte úplně "jasné a přesvědčivé" lidské vysvětlení.

Zřejmě máte svého Imanuele, který lépe bude pasovat do vašich představ. V Poselství Grálu jsem se dočetl pouze o jednom Imanueli.

Kdo je ten druhý pane Franko?
PeterFranko  
Pani Makedonová neruší nič na Posolstve Grálu. Práve naopak povedala, že Slovo Posolstvo Grálu sa musí naplniť lebo Slovo je čin a všetko čo Pán Abdrushin vyriekol sa tým pádom bezpodmienečne naplní. Práve tí, ktorí vyhlasujú, že Imanuel ako Kráľ tisíc ročnej ríše nepríde vlastne popierajú, že Slovo sa musí naplniť do poslednej bodky.
Ak Pán Abdrushin vyriekol Slovo, že Imanuel bude Kráľom tisíc ročnej ríše tak týmto vyrieknutím sa dej začal napĺňať k svojmu uskutočneniu tak, že sa aj uskutoční!
Nikto nedokázal prekonať vplyv temna a oznámiť nám túto udalosť. Slovo je čin!
Robíte tú istú chybu ako katolíci, katolíci stotožnili Ježiša so Synom Človeka a vy zase spájate Syna Človeka Ducha Pravdy so Synom Človeka Imanueľom Kráľom tisíc ročnej ríše.
Ak smerujete k dobru tak potom prečo napádate to s čím nesúhlasíte. Nikto vás nenúti aby ste prijali dar Pani Makedonovej. Jedine, že by ste sa cítili ohrozený Pani Makedonovou, ale potom by to bolo potvrdením že sa prikláňate k niečomu čo je v rozpore aj s Posolstvom Grálu.
Slovo podle lidí nebo naopak?
Pane Potúček, jak je na tom z tohoto hlediska Makedonová? Její podání Slova vzhledem k Vámi níže vyslovenému požadavku jakéhokoliv neměnění Slova?
IA.
 
Slovo podľa ľudí, alebo ľudia podľa Slova?
Viacerí dnešní vykladači Posolstva Grálu by chceli nejakým spôsobom naznačiť, že v prípade zmeneného Posolstva Grálu zostalo Slovo nezmenené, to len forma sa zmenila.
Naozaj? Slovo sa nemení, ak sú vynechané v ňom mimoriadne dôležité zmienky o tom, že na Slove sa nebude meniť nič, lebo ľudia sa musia zmeniť podľa Slova? Nezmení sa nič na Slove, keď práve zmienky o Imanuelovi ako kráľovi Tisícročnej ríše sú vynechané?
S najväčšou vážnosťou si uvedomme, že ak Boh odkáže ľuďom, že na Jeho Slove nebude zmenené ani jedno slovo, tak hovorí tu jasne aj o vonkajšej forme, vážení! ON napísal – ani jedno slovo – čiže ani formu nemienil ON meniť podľa ľudí!
Ak platia slová Abdrushina, že Slovo Božie je zároveň čin, každé z Jeho slov sa naplní, tak by to mali čitatelia Posolstva brať jasne na zreteľ, a neprekrucovať to.
Ani písomnú formu Svätého Slova, tak ako ju Abdrushin v 30-tych rokoch ľudstvu zanechal, On sám nezmenil, pretože ak by mali byť pravdivé neskoršie prehlásenia ľudských duchov, musel by Syn Človeka poprieť sám seba, lebo Imanuel, ako jedna osoba Božej Trojice, je Slovo Božie!
Vo svojom Posolstve nám Boh dáva jasný odkaz a je len na nás, či sú pre nás vysvetlivky iných ľudských duchov bližšie než samotné Slovo Božie.
Aj katolíci majú dolu vo svojich Bibliách cirkevné vysvetlivky. Aj tam sa môžu všetci rozhodnúť, tak ako aj tu:
Budem skúmať to, čo mi vraví môj Pán, alebo sa budem riadiť podľa vysvetliviek ľudí?
Budem veriť viac ľudskému slovu alebo Slovu Božiemu?
Prazákony stvorenia sa napĺňajú všade, takže podľa zákona rovnorodosti aj medzi čitateľmi Posolstva sa nachádzajú takí, ktorým sú názory iných ľudí bližšie než samotné Slovo Pánovo.

---
Pokiaľ Abdrushin hovoril o Posolstve v predvojnových vydaniach, myslel tým veľké vydanie Posolstva Grálu, nie prednášky z Doznievaní alebo nezaradené prednášky, či prednášky z roku 1926 vo fialovom vydaní.
Ak boli Doznievania rozšírením Posolstva, čo sám Abdrushin aj zvýraznil pri slove <rozšírenie>, tak potom logicky nemohli byť prednášky z Doznievaní myslené ako prednášky Posolstva Grálu. Navyše autor upozornil na predpísané poradie! Každý vie, že sa hovorí o predpísanom a nemennom poradí prednášok v Posolstve.
Tým sa samozrejme neznížila hodnota prednášok v Doznievaniach, práve naopak, boli dané tým ľuďom, ktorí už spoznali samotné Posolstvo.
A Posolstvo Grálu vtedy bola len jedna kniha s 91 prednáškami plus Dodatok, nie trojdielna kniha so zmiešanými prednáškami z Posolstva, z Doznievaní a nezaradených prednášok.
Posúďte teda sami.

[Poselství doznívá – 46. Pokřivené duše – tento odsek je vynechaný v 3-dielnom PG]:
<NYNĚJŠÍ a NÁSLEDUJÍCÍ přednášky jsou ROZŠÍŘENÍM POSELSTVÍ! Kdo JIM chce ROZUMĚT, MUSÍ ZNÁT POSELSTVÍ. Je to CELEK, který MUSÍ být dodržován v PŘEDEPSANÉM POŘADÍ, má-li se stát pravým věděním.>
---

A teraz k tomu hlavnému.
Má sa meniť Slovo Božie, či Jeho forma, na základe pádu ľudí, alebo upadajúci ľudia sa majú zmeniť podľa Slova, ak sa chcú zachrániť?
Má človek pristúpiť k Slovu Božiemu, alebo donekonečna budeme od Boha očakávať, že ON, Jeho Slovo, bude ku nám pristupovať, aby sme my opäť mohli ďalej klesať a dúfať vo svojej samoľúbosti, že znovu a znovu za nami bude chodiť ako žobrák a zachraňovať nás?
Skúsme sa zamyslieť nad niektorými vetami od Syna Človeka, Abdrushina, a to najmä takými, ktoré v prerobenom 3-dielnom Posolstve už nie sú. Náhody neexistujú.

Nenechaj sa, človeče, uchlácholiť, a pozorne počúvaj, čo ti Tvoj Boh hovorí:

[Poselství doznívá – 58. A když se lidstvo zeptá – vynechaná prednáška v 3-dielnom PG]:
<Lidé to PROŽIJÍ, ač se tomu nyní vysmívají. Jejich duše se TĚŽKÝMI OTŘESY uvolní a budou připraveny toužebně chtít přijímat. PAK také poznají bohatství mého POSELSTVÍ, na němž NEBUDE ZMĚNĚNO ANI SLOVA, nýbrž JEST a ZŮSTANE tak, jak bylo MNOU DÁNO. Ale LIDÉ SE ZMĚNÍ ve zcela krátkém čase …>

[Poselství doznívá – 56. Já posílám vás – vynechaná prednáška v 3-dielnom PG]:
<SLOVO se NEMÁ říditi PODLE LIDÍ, nýbrž VŠICHNI LIDÉ PODLE SLOVA! Neboť SLOVO JEST, LIDÉ však MAJÍ teprve BÝTI!
TENTOKRÁT MUSÍ ČLOVĚK PŘISTOUPITI KE SLOVU, NIKOLIV SLOVO k jednotlivým LIDEM.
POCHOPTE TO dobře a pevně si to VRYJTE, neboť v tom spočívá POMOC lidstvu a pro vás ÚSPĚCH.>

[Poselství Grálu – 84. Lidský tvor – táto prednáška sa nachádza aj v 3-dielnom PG; z doleuvedeného citátu vyplýva jedna logická otázka: Ak si čitateľ Posolstva Grálu všetko objasní a zo všetkého vyvodí dôsledky bez toho, že by sa musela meniť čo len jediná veta v Posolstve, načo to potom bolo potrebné vôbec zmeniť?]:
<Velký jednotný rys jde celým stvořením a světem!
Posluchač i čtenář mých přednášek nechť pracuje stále v sobě. Nechť klade zkoumadla a MOSTY od JEDNÉ přednášky ke DRUHÉ a nechť je klade i ven do velikého i malého světového dění! TEPRVE PAK může POROZUMĚTI Poselství Grálu a shledá, že se časem uzavírá v jediný, DOKONALÝ CELEK a nezanechává mezer. Vždy znovu vrací se čtenář ve všem dění k základním rysům. VŠECHNO může VYSVĚTLITI, všechno DOVOZOVATI, ANIŽ jest nutno MĚNITI jen JEDINOU VĚTU. KDO VIDÍ MEZERY, tomu CHYBÍ plné POROZUMĚNÍ. Kdo NEPOZNÁVÁ velkou hloubku, ono VŠEOBSÁHLÉ, ten jest povrchní a nepokoušel se nikdy, aby živě vnikl do ducha přinášené zde Pravdy.>

---

Ak teda na Slove nesmie byť zmenené ani slovo, ani výstavba Posolstva, tak to platí hlavne pre ľudí, aby to nikdy neurobili a aby to ani neobhajovali, ak to už niekto predtým urobil!
To je vážny Boží odkaz všetkým hľadajúcim, aby neverili takým vykladačom Slova Božieho, ktorí im budú vysvetľovať, že forma Slova bola zmenená kvôli nim a že sa tými obrovskými zmenami Posolstvo vlastne vo svojej podstate ani nezmenilo.
Podobne vystupuje pred svojimi slepými ovečkami aj <cirkev svätá>, preto si môže dovoliť vykladať jasné Božie odkazy a Božia zasľúbenia z Biblie úplne inak, než je to podľa Pravdy. A potom sa čudujeme, prečo je tu toľko náboženstiev, siekt a vodcov, falošných kristov! Každý chce byť šéfom a potom tu máme jednu cirkev vedľa druhej.

Takže kto máš uši, počúvaj!

[Poselství doznívá – 56. Já posílám vás – vynechaná prednáška v 3-dielnom PG]:
<NEDAL JSEM vám POSELSTVÍ proto, abyste je předávali dále lidem pouze podle SVÉHO dobrého zdání, nýbrž POŽADUJI, ABY ZŮSTALO NEDOTČENO ve všem, co v sobě skrývá a čím je! KDO chce POZMĚNITI nejmenší smysl, NEJMENŠÍ SLOVO, i když s nejlepším úmyslem, ten se PROVIŇUJE!
Jest to Svaté Slovo Boží, na kterém NESMÍ člověk NIC ZMĚNIT, aby si to snad učinil POHODLNĚJŠÍ, nebo PŘIZPŮSOBOVAL lehčímu POROZUMĚNÍ LÍNÝCH lidských duchů.
VÝSTAVBA MUSÍ ZŮSTATI takovou, jakou jsem JÁ vám DAL. A kdo se pokouší ji otřásti, musí být VYŘAZEM Z MILOSTI podávati ji druhým.
Již při SLOVECH JEŽÍŠOVÝCH se dostatečně ZHŘEŠILO tím, že LIDSKÁ moudrost ZLEPŠOVALA to, čemu NEROZUMĚLA a poněvadž mnohé se zdálo POHODLNĚJŠÍ pro POZEMSKÉ uskutečnění. Nechalo se RADĚJI stát pozemské a ZKŘIVILO SE SLOVO, aby byl nalezen SOUZVUK s LIDSKÝM způsobem myšlení.>
 
PeterFranko  
Odporúčam zaradiť do zaujímavých príspevkov príspevok pána Slobodu, pod názvom: Všetko sa do bodky naplní! zo dňa 9. srpen 2009 o 7:43:23.

Tým je povedaná vecná odpoveď pre všetkých tých, ktorí sa snažia poprieť príchod Pána Imanueľa ako Kráľa tisíc ročnej ríše, ktorého pôsobenie je nám oznámené v Posolstve Grálu od Pána Abdrushina. Proti týmto Slovám Pána Abdrushina, ktoré sú činom a do bodky sa vyplnia, nieto žiadneho vecného argumentu od ľudí, ktorí sa na jednej strane odvolávajú na Posolstvo Grálu od Pána Abdrushina a zároveň svojimi skutkami popierajú jeho bezpodmienečné naplnenie.

Slovo Posolstva Grálu proste a jednoducho JE!
Reakce na | Vlákno  
JAN. jan.jan@post.sk 
Všetko sa do bodky naplní!,,Poselství není lidské slovo. Přináším Slovo svého Poselství ze Světla, od Boha a každé Slovo je i svatým splněním! Mé Slovo je život, čin! A to, co nyní budete muset prožívat dnes i v budoucnu, je účinek Slova, které jsem přinesl z vůle Boží! Mé Slovo tedy nebylo proroctvím, nýbrž činem, jenž táhne za sebou všechny důsledky.

Jakmile jsem vyřkl Slovo, vždy tím byl hned položen základ k dnešním účinkům, zrodu nebo uvolnění všeho dění, nazvěte to, jak chcete, v tomto významu a ve skutečnosti je to totéž. A TAK SE KAŽDÉ Z MÝCH SLOV NEOMYLNĚ NAPLNÍ, PROTOŽE SLOVA JSOU ŽIVÁ A NESOU V SOBĚ PRASÍLU, neboť Boží vůle se tím stala formou, která svému činu v této hmotnosti dala směr.

Snažte se to pochopit, lidé, a pak naleznete pravou cestu k mému Slovu a poznáte jeho cenu. Můj pohled je jiný než váš, nevychází z této Země, nýbrž já se dívám ze Světla k vám. Tak se také musí přijímat a chápat vše, co říkám. Vyřaďte přitom své pozemsky lidské počínání a přijměte to jako Boží dar. Pak vykvete vám radost a štěstí, neboť potom budete mé Slovo přijímat v pokoře tak, jak to musí být. Tím ale také najdete v něm ještě poklady, které by vám musely zůstat stále uzavřeny, kdybyste jednali jinak a Slovo považovali za dílo lidského myšlení.

Musíte dosáhnout toho bodu, který jsem vám těmito slovy vyložil. Dříve od vás Soud neustoupí. Neboť jedině poznání mého Slova je zlatým klíčem, který vám otevře bránu k míru a novému bytí.

VŠECHNO STARÉ MUSÍ ZANIKNOUT, PROTOŽE V SOBĚ NESE JED FALEŠNÉHO MYŠLENÍ.“ Abdrushin - Svatý Boží soud.


„A TAK SE KAŽDÉ Z MÝCH SLOV NEOMYLNĚ NAPLNÍ, PROTOŽE SLOVA JSOU ŽIVÁ A NESOU V SOBĚ PRASÍLU…“, lenže niektorí chytráci si povedali, že oni bude meniť opäť Slovo Božie, len čo Syn Boha odišiel z tejto Zeme, keď pozmenili opäť Posolstvo Boha - Posolstvo Grálu, a vybrali skoro všetko to, čo sa týkalo opätovného príchodu IMANUELA!

Ale ako vidno, tak majú aj dnes verných nasledovníkov, ktorí síce poukazujú na neupravené predvojnové vydanie Posolstva Grálu, ale opäť majú tu drzosť tvrdiť, že IMANUELOVO poslanie bolo ukončené, hoci sám Syn Boha hovorí, ŽE JEHO SLOVO JE ČIN A VŠETKO SA DO BODKY NAPLNÍ! To znamená, že všetko sa presné tak naplní ako chce Boh a nie ľudia, alebo si ozaj tí chytráci myslia, že oni majú tu silu, aby mohli samotným Bohom zasľúbenia zastaviť? Veruže nie, akurát môžu Pravdu zahmlievať, to je tak všetko, ale nič nemôžu zastaviť, tobôž zasľúbenia samotného Boha Otca, medzi ktoré patrí to veľké zasľúbenie o zrode Imanuela ako Kráľa Tisícročnej ríše, tesné pred započatím Veľkej očisty Zeme!

Ján Anton Sloboda.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Oskar


Oskar, tak takéto meno sa dnes oslavuje na Slovensku.

OSCAR – meno pochádza zo starobylej nemčiny a je zložené z ANS, ASS – BOH – a zo slova Gaiza – kopija, oštep – s významom Božia kopija, Boží oštep.

Preto nie je ani prekvapujúce, že Duch Pravdy - Oskar Ernst Bernhardt - Imanuel Abdrushin niesol aj toto meno pri svojom druhom pozemskom pôsobení.

Oskar Ernst Bernhardt sa narodil o 13.30 hod. Ak zrátame číslice, tak nám vyjde číslo 7. To iste nám vyjde, ak zrátame deň Jeho narodenia - 18.4.1875, kde nám tak isto vyjde číslo 7. Náhoda?, asi ťažko, nakoľko náhody nejestvujú! Len potvrdenie pravosti božského pôvodu Oskara Ernst Bernhardta - IMANUELA PARSIFALA ABDRUSHINA.

A ešte niečo by som rád chcel pripomenúť v tento deň.

Zjavenie Jána, ktoré sa už niekoľko stáročí nachádza v Biblii, ako posledné proroctvo v uvedenej knihe, a ktoré tak dlhú dobu nedokázal nikto správne otvoriť a vyložiť, lebo to je možné vždy len tomu, kto je k tomu povolaný a vyvolený samotným Svetlom, teda Bohom! Na naše šťastie, začo buď BOHU veľká vďaka, sa nám odpovedí dostalo prostredníctvom tej, ktorá ho pod vedením samotného Autora Zjavenia Jána dokázala otvoriť a vyložiť, a tým pootvoriť, pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktoré sa teda nachádza pootvorené a vyložené vo Večných zákonoch 1,2,3.

,,Odpoveď vždy prichádza v pravý čas...ale len vtedy, ak človek ozaj stojí o skutočnú a nefalšovanú Pravdu.

Ján Anton Sloboda.

 
Preklady prednášok od Abdrushina.
Prvý prekladateľ Posolstva Grálu do čekého jazyka bol Abdrushinov učeník - pán Josef Kovář.
Tento preklad sám Abdrushin schválil.
V úvode knihy Poselství doznívá je veta o ďalších prednáškach: <Jejich řazení a obsah byly Pánem přesně určeny pro čtenáře v naší zemi.>
Tzv. našou zemou bolo medzi dvomi svetovými vojnami Československo aj so Zakarpatskou Ukrajinou. Takže pre národy vtedajšieho Československa boli prednášky z Doznievaní určené v inom poradí a v inom obsahu, než bol nemecký originál! Pánom to bolo určené! Veď napr. prednáška Svaté Slovo je v nemeckom origináli hneď prvá, ale pre čitateľov bývalého Československa bola táto prednáška daná ako dvadsiatapiata.
Navyše by som chcel ešte pripomenúť, že v texte niektorých prednášok v Doznievaniach, ktoré preložil pán Kovář na pokyn Abdrushina, je toho viac než v nemeckom origináli. Aj toto si želal Pán takto preložiť pre čitateľov vo vtedajšej <našej zemi>.
Takže dnešné slovenské či české preklady z nemeckého pôvodného originálu nie sú presné a zhodné s tým, čo pre našich čitateľov poslal k prekladu samotný Pán.

Preto nepovažujem za najšťastnejšie zverejňovať na internete celé prednášky Abdrushina, tobôž nie tak, aby si to mohol hocikto len tak jednoducho stiahnuť do počítača bez väčšej vynaloženej námahy k získaniu tohto najväčšieho pokladu na Zemi.

Chcel by som teda zopakovať, že preklad, ktorý samotný Abdrushin schválil pre čitateľov v našej zemi, vydáva dnes v češtine jedine vydavateľstvo Hlas v Zlíne.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Hospodin je môj pastier


To je dobré, že už nám neviete prísť na meno, lebo to je u vás pokrok, tak rýchlo nájdite najbližší východ, zatvorte za sebou dvere, neobzerajte sa, a viac sa sem už nevracajte, lebo to tu ozaj nie je pre vás, ako ste neraz tvrdili a tvrdíte.

A máte pravdu v tom, že pravdu o narodení a opätovnom príchode IMANUELA sa vám nepodarí umlčať, lebo ono sa to už stalo, a IMANUEL prichádza, aby zasadil temnu, jeho prisluhovačom a jeho vodcovi posledný úder, aby mohla povstať Nová doba, doba bez vplyvu temna, doba pod velením samotného IMANUELA, ako jediného a pravého Vodcu pre počiatok Tisícročnej ríše!!!

,,Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza.

Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy." Žalm Dávidov.

Ján Anton Sloboda.

 
JaromirSouhradsky  
Nové fórum
Pozoruji tuto nešťastnou diskuzi už nějaký čas a dovoluji si oznámit, že všichni ti, kteří se chtějí vyjádřit nebo se podělit o své postřehy k otázkám ohledně Poselství Grálu mají tuto možnost na dnes založeném diskuzním fóru:

http://www.okoun.cz/boards/poselstvi_gralu

Jaromír Souhradský
 
...Pán Caballero 1 máte pravdu začali sa na tomto nete diať čudné vecí.Títo predstavitelia ja im skutočne neviem prísť na meno si myslia,že takto zlikvidujú pravdu a svetlo.Ja hovorím,že nikdy sa im to nepodarí. pred pravdou a svetlom sa ujsť nedá...Želám Vám všetkým pekný deň.
Caballero1  
Opět se rádo stalo, i když tento příspěvek bude pravděpodobně vymazán. Moderátor žel jen zcela naplňuje Abdrushinova slova:

"Kdyby měli vnitřně pevnou oporu, tak nechají prostě mluvit věc proti věci a osoby při tom vyřadí. Toho však nejsou schopni. Také se tomu úmyslně vyhýbají, protože cítí nebo zčásti vědí, že by při takovémto uspořádaném turnaji byli rychle vyhozeni ze sedla."

Proto se zde mažou věci, které j ruší v jejich poklidném spánku. Ale to nic. Stávají se horší věci v životě.

...Pán Caballero1 ďakujem Vám aj za tento článok skutočne vibruje tak ako má.Nemal som ani tušenie,že ak som niekomu vďačný za jeho napísané slova aj toto sa tu likviduje a vymazáva.Skutočne obdivuhodne praktiky.Pripadá mi to ako hon na čarodejnice.Keď niekto píše vecí,ktoré nie sú pravdivé tak to ma byť správne?Tak,že buďme ako ovce a je to!Opozíciu treba vykynožiť aj s korením.VIVAT KOALÍCIA...
Caballero1  
Děkuji pane cenzore Devinsky za zablokování přístupu a na vaše přání znovu vkládám Abdrushinova slova z přednášky "Boj", která jste zcenzuroval:

Zcela nápadnou činí se bezobsažná méněcennost útoků vždy zjevně právě v tom, že tyto nejsou nikdy čistě věcné! Vždy jsou to skrytá nebo otevřená špinění osoby hledatele Pravdy. To dělá jen ten, kdo není schopen nic věcného namítnout. Hledatel Pravdy nebo nositel Pravdy nedává se přece osobně, nýbrž přináší to, co říká.

Musí se zkoumat slovo, ne osoba! Že si vždycky nejprve snaží posvítit na osobu a potom zvažují, mají-li se její slova poslouchat, je zvykem lidí rozumu. Ve své úzce omezené chápavosti potřebují takovouto zevní oporu, protože se musí přidržovat zevnějšku, aby nepřišli ve zmatek. To je přece právě ta dutá stavba, kterou budují, která je nedostatečná pro lidstvo a je velikou překážkou postupu vpřed. Kdyby měli vnitřně pevnou oporu, tak nechají prostě mluvit věc proti věci a osoby při tom vyřadí. Toho však nejsou schopni. Také se tomu úmyslně vyhýbají, protože cítí nebo zčásti vědí, že by při takovémto uspořádaném turnaji byli rychle vyhozeni ze sedla. Ten často používaný poukaz na “laické kazatele” nebo “laický výklad” ukazuje něco tak směšně domýšlivého, že každý opravdový člověk ihned pocítí: “Zde se používá štít, aby se křečovitě zakryla prázdnota. Vlastní prázdnota zakrývá se laciným vývěsním štítem!”

Těžkopádná strategie, která se nemůže dlouho udržet. Má za cíl hledatele Pravdy, kteří se mohou stát nepohodlnými, postavit v očích bližních předem na “podřízený” stupeň, ne-li dokonce zesměšnit nebo je však přinejmenším zařadit do třídy “fušerů”, aby nemohli být bráni vážně. Takovýmto jednáním chtějí zabránit tomu, aby se vůbec někdo zabýval vážně jejich slovy. Podnětem k takovému počínání není však starost, že by bližní mohli být mylným učením zdržováni od vnitřního vzestupu, nýbrž je to neurčitý strach, ze ztráty vlivu a tím nutnosti samostatně hlouběji proniknout než doposud a muset změnit mnohé, které dosud mělo platit za nedotknutelné a bylo pohodlné.
...KRÁSNA REČ JE PRIEPLAVOM POKOJA. Krásna a ušľachtilá reč,ktorá je naladená v harmonickom tóne,prináša nielen tomu kto tak hovorí,ale aj všetkým ostatným vnútorný pokoj,a tým aj možnosť sústredeného počúvania.Taká reč by mala tiež šetriť množstvom mechanických a len výpomocných slov.Nesmie strácať smer a cieľ.Zároveň sa snaží o výstižnosť odovzdanej myšlienky alebo odovzdávaného obrazu.Ak totiž chceme odovzdať druhým nejakú myšlienku musíme byť zrozumiteľní.To znamená ujasniť si najskôr myšlienku,ktorú si dokážeme svojím duchom sformovať,do jasného obrazu.Potom už len stačí jednoduchými a krásnymi slovami popisovať ho druhým ľuďom.Tu presne a jasne platia Ježíšove slová:"Vaša reč nech je áno alebo nie."To znamená,ľudia,šetríte svojimi slovami tak,aby ste dokázali jednoducho odovzdať dôležitú myšlienku a neplytvajte slovami na ničotnosti,ktoré svojou povrchnosťou odvádzajú človeka od toho človeka od toho,čo je dôležité a prinášajú tak len skazu...
Caballero  
Doplnění:
Požehnání může vzejíti jen tomu, kdo se hrdě a zcela odevzdá do vůle Boží, která nese stvoření ve svých přírodních zákonech. Ale to může jen ten, kdo je správně zná.

Nauky, které hlásají slepou víru, nutno zavrhnouti jako mrtvé a proto škodlivé. Jen takové nauky, které skrze Krista volají k oživení, to jest k uvažování a zkoumání, aby ze skutečného pochopení mohlo vyrůsti přesvědčení, přinášejí osvobození a spásu.

Z Poselství Grálu: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!