Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Vážený pane Franko,
neměl jsem svými příspěvky v úmyslu kohokoliv poškodit nebo pošpinit. Možná moje otázky vyzněly jinak, ale mým cílem je pouze a jedině najít Pravdu. Cesta k nalezení Pravdy však nemusí být vždy jen dlážděná štěstím a harmonií.

Jestliže si mnozí myslí, že čtením knihy Poselství Grálu nebo Věčných zákonů našli Pravdu, tak se hluboce mýlí. Našli jsme pouze cestu k ní, po níž musí ze všech sil putovat.

Otázky mohou pomoci najít Pravdu, jejich potlačování však nikdy. Děkuji Vám za Vaší upřímnost a přeji mnoho sil do dalšího putování k Pravdě.

Caballero
 
PeterFranko  
Dobrý deň Caba llero

Hodnotil som Vás ako človeka, ktorý prišiel s úmyslom škodiť poslaniu Pani Makedonovej. V tom zmysle som Vás posudzoval. Avšak Vás nepoznám a neviem jednoznačne povedať či ste človek skutočne hľadajúci alebo len pretvarujúci sa ako hľadajúci.

Ja ako človek snažiaci sa žiť podľa Posolstva Grálu a Večných Zákonov, ak chcem ísť osobným príkladom vzorného života, sa Vám musím ospravedlniť, že som Vás zaradil niekam bez toho, že by som Vás skutočne poznal. Preto prijmite moje ospravedlnenie.

Nenarúšať harmóniu!

V ďalšom mojom pôsobení sa budem snažiť nenechať sa vtiahnuť medzi osobné spory. Je mi ľahostajné, čo si kto o mne myslí. Budem sa snažiť nepodľahnúť pocitom krivdy ak ma niekto nesprávne hodnotí a prisudzuje mi niečo čo nie je pravda. V tom je pasca následnej domýšľavosti a ješitnosti. Zároveň sa budem snažiť vyvarovať sa súdenia iných a do vnucovania, aby druhý riešil situáciu tak ako ja chcem. Nezávisle od toho či mám alebo nemám pravdu, musíme rešpektovať slobodnú vôľu druhých. Ak robia chybu, treba ich upozorniť, prípadne pokarhať, ale netreba im vnucovať aby problém riešili podľa mňa. V tom je pasca, že človek ľahko podľahne panovačnosti a ješitnosti.

Preto prajem všetkým aby našli skutočnú jedinú pravú cestu k Bohu, s prianím veľa síl, že to zvládnu a každý problém prekonajú. Snažme sa svoje duchovné vlastnosti – charakterové schopnosti, ktoré sú nám vlastné, požívať pozitívne a vyvarovať sa ich negatívnemu využívaniu. Veľmi pekne je to vykreslené Pani Makedonovou v Novom evanjeliu - vo Večných Zákonoch 1, v kapitole Nové pokolenie.
 
Proč myslíte, že se přetvařuji?

Co máte na mysli tím "odpoveď už máte dopredu pripravenú"?

Jaké vysvětlení máte na mysli, kterému "chýba logika"?

Co podle Vás tvrdohlavě odmítám?

Dal jsem Vám několik věcných otázek, které mi vyvstaly při čtení VZ. Chcete, abych přijímal učení paní Makedonové bezmyšlenkovitě, bez zkoumání, a bez přesvědčení?

PeterFranko  
Načo sa potom pretvarujete, že Vás zaujíma odpoveď vami položenej otázky, keď odpoveď už máte dopredu pripravenú. Vášmu vysvetleniu chýba logika. Je to len tvrdohlavé odmietanie.
Vaše vysvětlení zní sice logicky, ale nemá oporu v Poselství Grálu. Maria ani Irmingard nejsou praduchovní bytosti, ale pocházejí z božského, Maria dokonce z bezbytostného a k ostrovům Růží a Lilií se „pouze“ sklání pod ochranou Prakrálovny Elisabeth. (Duchovní úrovně VI.) Nepůsobí tedy na ostrovech osobně, jen skrze vyzařování.

Naproti tomu se paní Makedonová vůbec nezmiňuje o tom, že by Is-ma-el byl z páté úrovně Prastvoření, ale jednoznačně píše, že je jeho působištěm sedmá úroveň - Patmos. Ismael není Prastvořený (ale čistě duchovní), jak správně píše paní Makedonová a tedy nemůže působit na více úrovních současně. Máte i pro tyto fakta nějaké vysvětlení? Děkuji
PeterFranko  
Nie je v tom žiadny rozpor s Posolstvom Grálu. Tak ako najvyšší prastvorení prebývajú v najvyšších úrovniach, zároveň pôsobia aj v nižších úrovniach. Napríklad Mária na ostrove Ruží alebo Irmingard na ostrove Lalií. Rovnako aj Ismael pôvodom je vo vyššom piatom stupni a zároveň pôsobí v Patmose. Obyvatelia Patmosu sa zúčastňujú na prípravách Ismaela, ktorý pripravuje príchod Božích Synov do pozdejšieho stvorenia.
Přece jen bych měl ještě dotaz pane Franko.

Právě si pročítám VZ a narazil jsem na pasáž o Izmaelovi (správně Is-ma-el) a paní Makedonová označuje za místo jeho působení nejnižší úroveň Prastvoření – Patmos. V přednášce Duchovní úrovně VII. však Abdrushin označuje místo jeho působení na páté úrovni, tedy o 2 úrovně výše, zatímco Patmos – ostrov vyvolených, je až na sedmé úrovni, nejnižší úrovni Prastvoření.

Můžete mi tento jasný rozpor prosím objasnit? Děkuji

Hezký večer
 
PeterFranko  
Tiež Vám prajem pekný deň.
Jako vtip by to bylo dobré, ale tak jako v mnoha případech, tak i v tomto se hluboce mýlíte.

Pánovo Slovo se vyplní do poslední tečky, v tom máte jistě pravdu, ale, jak tomu tak většinou bývá, zcela jinak, než si lidé myslí.

Hezký den
PeterFranko  
Ďakujem za podporu, beriem to ako potvrdenie, že súhlasíte s článkom uvedeným na stránke: www.vysvetlenie.szm.sk

Pánovo Slovo sa vyplní do poslednej bodky a spolu s ním všetky Božie zasľubenia!

K zamyšlení
Zkuste se pane Franko na oplátku zamyslet nad Pánovými slovy:

"Kdekoliv jsou některému pozemskému člověku přinesena nějaká slova ze Světla, tam člověk ve chtění rozuměti jim podle svého, pozemského lidského návyku zamění jejich smysl a strhává tím slovo do úzkého okruhu svých očekávání a přání.

Aniž by změnil smysl v jeho slovním znění, přece jej snižuje, poněvadž zapomíná, že takováto slova nevycházejí z lidského smyslu, nýbrž že přicházejí z té výše, která je jeho chápání nepochopitelná.

On se však také ani nesnaží, aby v takových případech změnil způsob svého myšlení a pokusil se sledovati aspoň zčásti onu cestu, po níž Slovo k němu přišlo dolů, nebo aby je přinejmenším položil za základ své snahy k pochopení. Ve své domýšlivosti jednoduše předpokládá, že Bůh musí k němu hovořit z lidského stanoviska, chce-li mu říci něco, co je pro jeho spásu.

Nemá žádného smyslu vzpouzeti se této skutečnosti, neboť je tomu tak, jak se to vždy denně opět a opět ukazuje!" Abdrushin - Propast vlastních přání


 
PeterFranko  
Imanuel Kráľ tisíc ročnej ríše
Pre tých , ktorí odmietajú príchod Imanuela odporúčam si prečítať stránku :

www.vysvetlenie.szm.sk

Zároveň sa chcem poďakovať autorovi tohto článku. 
Věrné očekávání?
Lidstvo již dvakrát odmítlo a i zavraždilo Božího Vyslance. Poprvé Ježíše a po druhé Abdrushina ve kterém přišel Imanuel, jak bylo zaslíbeno prorokem Izaiášem.

Nezdá se vám poněkud domýšlivé očekávat třetí příchod Božího Syna?

Myslíte, že lidstvo má pro Světlo takovou cenu, aby své Vyslance nechalo trpět do nekonečna?

Cožpak nestačí Slovo k tomu, abychom se stali opravdovými lidmi?

Cožpak by další příchod Imanuele lidstvo změnil?
 
TRABANTI
„Preto len trabanti pokojne pokračujte ďalej. Pravdu neotrasiete len upevníte! Svedčíte znovu len o tom, že temno musí slúžiť koniec koncov teraz Svetlu.“Pán Franko, to snáď nemyslíte vážne, čo ste napísali! Trabanti – sú prisluhovači temna!

Všetkých, ktorý majú iný názor na pôsobenie p. Makedonovej ste označili za temných! Bez rozdielu!

Akou mierou súdime iných, takou mierou budeme súdení!
Mi ľudia sme neboli určený aby sme boli sudcami svojich blížnych!!!
- - - - - - - - - - - - - - - -

Vytvorme z NAT98 miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi.

Každé vaše slovo, které promluvíte, nechť zrcadlí lásku, kterou vám Bůh poskytuje.
Pak stane se bytí radostí každému na této zemi, kdo smí na ní žít. ***Abdrushin


BEZ KOMENTARA....
 
Anonym_001  
Pomoc nejvyšší!
Pane PeterFranko, je od Vás milé, že chcete tolik pomáhat. Bůh sám již poskytl lidstvu pomoc nejvyšší a zároveň už poslední tím, že vyslal Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy - Syna Člověka, aby nás uvedl do PRAVDY veškeré!

Možno, že jste se jen trochu minul v prostoru a čase, proto dejte pozor, abyste se nestal další obětí klamu, neb temno také již vyslalo své zvěstovatele! Ne jednoho, ale hned celé zástupy falešných proroků a jejich pomocníků, kteří se nás snaží zmást a odvést co nejdále od oné čisté PRAVDY!
 
PeterFranko  
Tí, ktorí odmietli Večné Zákony od Pani Makedonovej, prečo sa stále nimi zaoberáte?

Vaše pôsobenie len dokazuje, že Vám dielo pani Makedonovej nedá pokoja.

Čím viacej Pani Makedonovú napádate a jej Nové evanjelium, tým moje presvedčenie rastie.

Zaoberám sa stále nejakým novým pohľadom z popudu posmievačikov. Preto ďakujem všetkým, vďaka ním spoznávam stále niečo iné, aj z pohľadu ľudí, ktorí príchod Imanuela odmietajú. Nič nie je náhodou. V bežnom živote budeme môcť lepšie pomôcť tým, ktorí hľadajú a pomoc si zaslúžia. Vážim si ľudí, ktorí sú verný a očakávajú Imanuelov príchod. Vďaka tomuto fóru som v osobnom živote spoznal veľa nových dobrých ľudí.

Preto len trabanti pokojne pokračujte ďalej. Pravdu neotrasiete len upevníte! Svedčíte znovu len o tom, že temno musí slúžiť koniec koncov teraz Svetlu.
 
Projevem duchovní lenosti je neschopnost odlišit falešné proroky od těch pravých.

Projevem odvahy je na tyto falešné proroky poukázat a zároveň přijmout ty pravé, i když se jako praví tváří všichni.

Projevem pokory je schopnost odlišit to nové a to co se jen jako nové tváří důrazně odmítnout.

Zda VZ 123 ruší něco na Poselství Grálu? - Velmi mnoho, např. právě ony věcné zákony, které jsou neměnné a tedy nepřipouští žádné změny, které však pí. Makedonová připouští.

P.S.: Cenzura nepohodlných příspěvků jistě nevede ke kýženému cíli...
 
PeterFranko  
Prejavom duchovnej lenivosti je aj to, že sa porovnávajú vyššie svety s hrubohmotnosťou. Len rozum môže porovnávať nerovnorodé.

Prejavom strachu je aj to, že sa upozorňuje na falošných prorokov a odmieta sa každá osoba, čo povie niečo nové. Pritom sa zabúda, že v upozornení na falošných prorokov spočíva upozornenie, že príde pravý.

Prejavom domýšľavosti vo veľkosť vlastného vedenia je aj to, že sa odmieta všetko nové. Pritom sa zabúda, že nové stavia na starom, dopĺňa ho a nič zo starého neruší. Azda Večné Zákony 1, 2 a 3 rušia niečo na Posolstve Grálu?
 
PeterFranko  
Ďakujem ja Vám prajem tiež veľa síl do ďalších dní.
Máte opravdu zvláštní představy o vyšších a jemnějších světech pane Franko. Podle Vás by tedy měli duchové a bytosti ve vyšších světech cestovat auty nebo na motorce, jen proto, že to máme zde na zemi? Opravdu děsivé představy! Nenapadlo Vás někdy, že existují věci, které jsou nutné jen v hrubohmotnosti jako např. hrubohmotný mozek a z něj vyšlý rozum, tělesné rozmnožování, dopravní prostředky a pod..?

Mimochodem, kromě zaslíbení příchodu Syna Člověka nám bylo dáno i varování před falešnými proroky. Bděte, abyste nemusel po smrti stát v "Zemi soumraku" a čekat na své rozhodnutí ke skutečné pokoře o níž jste zatím pouze jen psal...Přeji Vám k tomu mnoho síly.