Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Imanuel Kráľ tisíc ročnej ríše
Pre tých , ktorí odmietajú príchod Imanuela odporúčam si prečítať stránku :

www.vysvetlenie.szm.sk

Zároveň sa chcem poďakovať autorovi tohto článku. 
Věrné očekávání?
Lidstvo již dvakrát odmítlo a i zavraždilo Božího Vyslance. Poprvé Ježíše a po druhé Abdrushina ve kterém přišel Imanuel, jak bylo zaslíbeno prorokem Izaiášem.

Nezdá se vám poněkud domýšlivé očekávat třetí příchod Božího Syna?

Myslíte, že lidstvo má pro Světlo takovou cenu, aby své Vyslance nechalo trpět do nekonečna?

Cožpak nestačí Slovo k tomu, abychom se stali opravdovými lidmi?

Cožpak by další příchod Imanuele lidstvo změnil?
 
TRABANTI
„Preto len trabanti pokojne pokračujte ďalej. Pravdu neotrasiete len upevníte! Svedčíte znovu len o tom, že temno musí slúžiť koniec koncov teraz Svetlu.“Pán Franko, to snáď nemyslíte vážne, čo ste napísali! Trabanti – sú prisluhovači temna!

Všetkých, ktorý majú iný názor na pôsobenie p. Makedonovej ste označili za temných! Bez rozdielu!

Akou mierou súdime iných, takou mierou budeme súdení!
Mi ľudia sme neboli určený aby sme boli sudcami svojich blížnych!!!
- - - - - - - - - - - - - - - -

Vytvorme z NAT98 miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi.

Každé vaše slovo, které promluvíte, nechť zrcadlí lásku, kterou vám Bůh poskytuje.
Pak stane se bytí radostí každému na této zemi, kdo smí na ní žít. ***Abdrushin


BEZ KOMENTARA....
 
Anonym_001  
Pomoc nejvyšší!
Pane PeterFranko, je od Vás milé, že chcete tolik pomáhat. Bůh sám již poskytl lidstvu pomoc nejvyšší a zároveň už poslední tím, že vyslal Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy - Syna Člověka, aby nás uvedl do PRAVDY veškeré!

Možno, že jste se jen trochu minul v prostoru a čase, proto dejte pozor, abyste se nestal další obětí klamu, neb temno také již vyslalo své zvěstovatele! Ne jednoho, ale hned celé zástupy falešných proroků a jejich pomocníků, kteří se nás snaží zmást a odvést co nejdále od oné čisté PRAVDY!
 
PeterFranko  
Tí, ktorí odmietli Večné Zákony od Pani Makedonovej, prečo sa stále nimi zaoberáte?

Vaše pôsobenie len dokazuje, že Vám dielo pani Makedonovej nedá pokoja.

Čím viacej Pani Makedonovú napádate a jej Nové evanjelium, tým moje presvedčenie rastie.

Zaoberám sa stále nejakým novým pohľadom z popudu posmievačikov. Preto ďakujem všetkým, vďaka ním spoznávam stále niečo iné, aj z pohľadu ľudí, ktorí príchod Imanuela odmietajú. Nič nie je náhodou. V bežnom živote budeme môcť lepšie pomôcť tým, ktorí hľadajú a pomoc si zaslúžia. Vážim si ľudí, ktorí sú verný a očakávajú Imanuelov príchod. Vďaka tomuto fóru som v osobnom živote spoznal veľa nových dobrých ľudí.

Preto len trabanti pokojne pokračujte ďalej. Pravdu neotrasiete len upevníte! Svedčíte znovu len o tom, že temno musí slúžiť koniec koncov teraz Svetlu.
 
Projevem duchovní lenosti je neschopnost odlišit falešné proroky od těch pravých.

Projevem odvahy je na tyto falešné proroky poukázat a zároveň přijmout ty pravé, i když se jako praví tváří všichni.

Projevem pokory je schopnost odlišit to nové a to co se jen jako nové tváří důrazně odmítnout.

Zda VZ 123 ruší něco na Poselství Grálu? - Velmi mnoho, např. právě ony věcné zákony, které jsou neměnné a tedy nepřipouští žádné změny, které však pí. Makedonová připouští.

P.S.: Cenzura nepohodlných příspěvků jistě nevede ke kýženému cíli...
 
PeterFranko  
Prejavom duchovnej lenivosti je aj to, že sa porovnávajú vyššie svety s hrubohmotnosťou. Len rozum môže porovnávať nerovnorodé.

Prejavom strachu je aj to, že sa upozorňuje na falošných prorokov a odmieta sa každá osoba, čo povie niečo nové. Pritom sa zabúda, že v upozornení na falošných prorokov spočíva upozornenie, že príde pravý.

Prejavom domýšľavosti vo veľkosť vlastného vedenia je aj to, že sa odmieta všetko nové. Pritom sa zabúda, že nové stavia na starom, dopĺňa ho a nič zo starého neruší. Azda Večné Zákony 1, 2 a 3 rušia niečo na Posolstve Grálu?
 
PeterFranko  
Ďakujem ja Vám prajem tiež veľa síl do ďalších dní.
Máte opravdu zvláštní představy o vyšších a jemnějších světech pane Franko. Podle Vás by tedy měli duchové a bytosti ve vyšších světech cestovat auty nebo na motorce, jen proto, že to máme zde na zemi? Opravdu děsivé představy! Nenapadlo Vás někdy, že existují věci, které jsou nutné jen v hrubohmotnosti jako např. hrubohmotný mozek a z něj vyšlý rozum, tělesné rozmnožování, dopravní prostředky a pod..?

Mimochodem, kromě zaslíbení příchodu Syna Člověka nám bylo dáno i varování před falešnými proroky. Bděte, abyste nemusel po smrti stát v "Zemi soumraku" a čekat na své rozhodnutí ke skutečné pokoře o níž jste zatím pouze jen psal...Přeji Vám k tomu mnoho síly.

PeterFranko  
Pokora
Jediný kto sa pohybuje vo vesmíre sme my pozemskí ľudia, temní návštevníci, prípadne astrálne bytosti a už nikto iný?

Veď všetko čo sme „vymysleli“ tu na zemi má svoj predobraz vo vyšších svetlých úrovniach.

To, že pozemskí ľudia majú vesmírne dopravné prostriedky je samotným dôkazom existencie predobrazu z vyšších svetlých úrovní. Bez predobrazu, kde podobné už je stvorené by sme my ľudia nič nevymysleli, ani temní, ani nikto iný.

To, že verím v UFO predsa neznamená , že popieram Božie Slovo prinesené Pánom Ježišom alebo Pánom Abdrushinom.

Ľudia, ktorí prijali Slovo zo Svetla často napádajú nové Slovo zo Svetla.

Židia veriac v Starý Zákon napádali Pána Ježiša a odkazovali jeho Slovo do sfér rozprávok. Len preto, že doteraz nič podobné nepočuli. Čo Pán Ježiš hovoril bolo pre nich nové a to nové nevedeli prijať.

Kresťania veriac v Nový Zákon napádali Pána Abdrushina a odkazovali jeho Slovo tiež do sfér rozprávok. Len preto, že doteraz nič podobné nepočuli. Čo Pán Abdrushin hovoril bolo pre nich nové. A to nové nevedeli prijať. Ako reagovali kresťania keď nám Pán hovoril o bytostných, o jednotlivých úrovniach v stvorení, o pôvode človeka a ďalších veciach?

Ľudia veriac v Posolstvo Grálu napádajú Pani Makedonovú a odkazujú jej Slovo tiež do sfér rozprávok. Len preto, že doteraz nič podobné nepočuli. Čo Páni Makedonová hovorila bolo pre nich nové. A to nové nevedia prijať. Ako reagujú čitatelia Posolstva Grálu , keď nám Pani Makedonová hovorila o príchode Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše?

Aký je rozdiel medzi židmi čo odmietli Pána Ježiša, kresťanmi čo odmietli Pána Abdrushina a čitateľmi Posolstva Grálu čo odmietajú Večné Zákony 1, 2 a 3 ? Čo je tým? Azda strach, že urobia chybu? Alebo duchovná lenivosť? A či domýšľavosť vo veľkosť svojho vedenia?

Sme tak maličkí, že to čo poznáme je len zrnko z Veľkej Pravdy!

 
PeterFranko  
Pán Albert Grubler načo potom čítate príspevky tohto fóra. Hľadáte niečo ?
AlbertGrubler  
To je pane PeterFranko opravdu krásné vyznání víry! Také jsem přesvědčen o pravdivosti Slova Božího v případě Ježíše i Syna Člověka. Jen mi do toho jaksi nezapadají ty Večné Zákony - 1,2,3! Obzvláště 2. a 3.díl nesvědčí o tom, že by Imanuel - Syn Človeka byl jejich autorem. Ale nebudeme tady o Pravdě hlasovat.

Chápu Vaši nesmírnou vděčnost vůči paní Natálii, považujete-li však za nutné, prohlašovat VZ-1,2,3 za Slovo Boží, pak byste měl být pamětliv také přikázání Syna Člověka, abychom vše čemu věříme podrobili tvrdému a kritickému zkoumání.

Syn Človeka nám k tomu dal dokonalý nástroj a zkušební kámen – svoje Slovo, které byste měl přijmout, jako jedinou Pravdu. Také o to Vás žádala Paní Makedonová. Vy však jste padl do léčky a nástrah vlastní slepé víry.

Pamatujte na to, co řekl Abd-ru-shin: Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!
Devínsky  
Agnostic:
Pompéznym štýlom píšete v podstate o sebe, o vlastnom vnútornom napätí, o pseudostrachu nezasväteného človeka, ktorý tvrdošijne odmieta VZ-1,2,3, kôli čomu Vám ono tajomstvo narodenia Imanuela musí zostať Knihe všetkých kníh naveky skryté.

Tento Váš výkrik obsahuje zároveň aj informáciu o príčine Vášho stavu, ale myslím si, že aj Vy viete že sa z neho von ťažko dostanete takým spôsobom, akým si to v príspevku želáte.

Viete predsa, že neveriacemu Tomášovi ani priame svedectvá nestačili!
PeterFranko  
Dôkazom o pôvode autora je Slovo samé!
Slovo je svedkom!

Ježišovo Slovo svedčí o ňom, že je Boží Syn.

Prorocké Slovo Jánovo v Zjavení Jánovom, svedčí že jeho autorom je Imanuel Syn Človeka.

Abdrushinovo Slovo svedčí o ňom, že je Alfa i Omega Syn Človeka Imanuel Parsifal.

Prijaté Slovo vo Večných Zákonoch 1, 2 a 3 svedčí, že jeho autorom je Imanuel.

Podľa Slova spoznáme kto je jeho Autorom.

Kto spoznal Posolstvo Grálu ako Božie Slovo a v osobe Pána Abdrushina skrze Slovo spoznal Božieho Syna. Tak isto treba spoznať aj Večné Zákony 1, 2 a 3 ako odkaz od Imanuela Božieho Syna a v osobe Pani Makedonovej spoznať Prakráľovnú.

Ja som spoznal skrze Slovo, že Posolstvo Grálu je Božím Slovom a skrze Slovo som spoznal autora Posolstva Grálu ako Božieho Syna Syna Človeka Parsifala. Ja som spoznal Večné Zákony 1, 2 a 3 skrze Slovo, že jeho skutočným autorom je Imanuel. Slovo je pre mňa dostatočným dôkazom! Nič iné nepotrebujem a žiadne iné dôkazy nevyhľadávam.
 
Tajemství víry a uplné mystérium Labutí Panny
Vážení pánové a ochánci VZ-1,2,3, čas se již naplnil! Od příchodu a tajupného zmizení novozrozeného Imanuele - Krále Tísicileté Říše a v očekávání jeho vytouženého návratu na naši Zemi, uplynulo již dlouhých 10 let. Ale nestalo nic se mimořádného! Imanuel se dosud nevrátil a důkazy o jeho narození jsou jen vaše pouho-pouhé numerologické spekulace! Jsou tu jen stále větší a větší pochybnosti! Paní Makedonová ve své knize však napsala, že při jeho narození budou přítomni povolaní svědkové, kteří pak v pravý čas vydají svá svědectví.

Avšak kam se poděli všichni nejvyšší zasvěcenci a očití svědkové onoho utajeného porodu! Místo toho, aby vydali světu své svědectví, stále jen mlčí a trpí hanobení Večných zákonov 1,2,3 a zesměšňování jemnohmotného těhotenství i porodu. Proč tedy konečně nevydáte své přísně utajované svědectví a nezaženete útoky skeptiků a pochybovačů? Splňte přísahu, kterou jste paní Natálii stvrdili svým podpisem!

Cenzurou a mazáním všech nepohodlných příspěvků jen prokazujete svoje slabiny a vlastní pochybnosti! Nic víc!!

Také by konečně bylo záhodno všem rozumářům, písmákům a pochybovačům poukázat na ona jim skrytá místa v Poselství Grálu, která hovoří o tom, proč v případě příchodu vyslanců z Božského, je nutné jemnohmotné plození i jemnohmotné těhotenství a porod. Taktéž proč všemi skeptiky je stále odmítána možnost prostého zhmotnění Imanuele v hrubé hmotě i když to absolutně není nutné? Jako by nevěděli, že již Synové Nebes za dob proroka Henocha se dokázali zhmotnit a dokonce si brali za manželky dcery človeka a ony jim rodili pozemské děti. Je nyní jen na Vás, abyste celému světu odhalili velké tajemství a mystérium Labutí Panny a Schwanhildy, matky novozrozeného Imanuele, neboť nezasvěceným lidem, kteří tvrdošíjně odmítají VZ-1,2,3 , musí jinak toto tajemství zůstat v Knize všech knih na věky skryto!

Doufám, že se Vám podaří jasným a pravdivým svědectvím jednou provždy rozptýlit všechny pochybnosti a přesvědčit i nevěřící Tomáše! Přeji vám k tomu mnoho odvahy a pomoc samotného Imanuele!
 
PeterFranko  
Nemám záujem na Vašu otázku odpovedať. Ak je pre Vás odpoveď životne dôležitá musíte sa obrátiť niekam inam. Takým vševetkom tu bol pred časom napr. Albert. Skúste sa obrátiť na neho pôsobí na inom fóre.
Pokud vím, tak Zjevení Jana nijak nesouvisí s "Deskami Zákonů" které nakonec Mojžíš rozbil. Opravdu by mně zajímalo, jak z hlediska učení pí. Makedonové to s nimi opravdu bylo. Díky za odpověď.
 
PeterFranko  
Zjavenie Jána 2
K Večným Zákonom 1, 2 a 3 od Pani Makedonovej len toľko. Chcem vyjadriť veľkú vďaku za jej dielo. V knihách Večné Zákony 1, 2 a 3 Pani Makedonová vysvetlila Zjavenie Jána, na nej sa zároveň v roku 1998 aj vyplnilo.

V Zjavení Jána sú opísané udalosti , ktoré sa majú ešte len odohrať. Čiže udalosti opisované v Zjavení Jána opisujú budúce udalosti, ktoré sa ešte neodohrali v čase jej zvestovania ľuďom.

Úvod Zjavenia Jána z Biblie: „Zjavenie, ktoré mu zveril Boh, aby ukázal jeho služobníkom, čo sa má stať zakrátko.“
Z toho je jasné, že celé zjavenie opisuje deje budúce, ktoré sa majú odohrať až po Ježišovej vražde.

Zároveň v Posolstve Grálu v prednáške „Duchovné úrovne VII“ sa píše o Zjavení Jána. „ ... veľké zjavenia o terajších udalostiach, ktoré sú všeobecne známe ako „ Zjavenie Jánovo“ . “
Z toho je jasné, že Zjavenie Jána neopisuje udalosti minulé.


Zjavenie Jána bolo prijaté na zemi po Ježišovej vražde. V odpovediach na otázky od Pána Abdrushina je odpoveď pod názvom: „Zjavenie Jána“. Pán sa vyjadruje o kapitole 7, verš 14 a 15. Časť z odpovede citujem: „ Aj ďalšie výklady v Zjavení Jánovom ukazujú v popisovanom deji ľudstvu ...“ .
Čiže zjavenie Jánovo má ukázať ľudstvu čo ho čaká.

Každý sa s týmto musí vysporiadať sám čo ukazujú ľudstvu výklady v Zjavení Jánovom. Kto neprijme ako základ skúmania Zjavenia Jána, že udalosti v čase jeho zvestovania popisujú budúce deje, vrátane 12 kapitoly, tak nikdy nepokročí ďalej v pochopení terajších udalostí. A tomu je zbytočné niečo vysvetľovať o Večných Zákonoch od Pani Makedonovej.
 
watchman  
Dotaz
V knize "Večné zákony" od pí. Makedonové stojí:
"Z Biblie vieme, že Mojžiš na Zemi telepaticky komunikoval priamo s Bohom, lebo z hľadiska jeho vysokého duchovného pôvodu to bolo možné. Tabuľky s Božími zákonmi mu však odovzdal nie samotný Boh, ale jeho posol, anjel v UFO."

Otázka zní: Co se stalo, když Mojžíš ve hněvu zklamání tyto desky rozbil? Přiletělo UFO znovu a dalo mu rezervní? Pomozte mi prosím rozklíčovat tuto záhadu. Díky
 
PeterFranko  
Dobrý deň všetkým čítajúcim.

Chcel by som sa verejne poďakovať pánovi Miroslavovi Ivánkovi.

Ilustroval a vysvetlil z pohľadu astronómie a astrológie narodenie Imanuela – Kráľa Tisícročnej ríše dňa 28.11.1998 Prakráľovnej Svanhilne Natálii de Lemény Makedonovej.

Dokument pod názvom „Dátum narodenia Imanuela 28.11.1998“ mi odovzdal začiatkom roku 2008. Uvedený dokument ma osobne inšpiroval k napísaniu článku, ktorý som zverejnil na NAT98 dňa 17.3. a 18.3.2008. Dokument od pána Ivánka odporúčam hľadajúcim si prečítať.

Obidvaja s manželkou sa nestotožňujeme s VZ 4, ktorá je v rozpore aj s Večnými Zákonmi 1,2, a 3 a Posolstvom Grálu od Pána Abdrushina. Svojimi príspevkami som sa jasne vyjadril aj k VZ4, formou mne vlastnou, napr.: v príspevku, ktorý je zaradený v zaujímavých príspevkoch pod názvom „ Zjavenie Jána“. Kto má záujem môžem mu odpovedať individuálne, moja adresa je peter.franko@orangemail.sk


S pozdravom

Peter a Anna Frankoví