Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Prejavom duchovnej lenivosti je aj to, že sa porovnávajú vyššie svety s hrubohmotnosťou. Len rozum môže porovnávať nerovnorodé.

Prejavom strachu je aj to, že sa upozorňuje na falošných prorokov a odmieta sa každá osoba, čo povie niečo nové. Pritom sa zabúda, že v upozornení na falošných prorokov spočíva upozornenie, že príde pravý.

Prejavom domýšľavosti vo veľkosť vlastného vedenia je aj to, že sa odmieta všetko nové. Pritom sa zabúda, že nové stavia na starom, dopĺňa ho a nič zo starého neruší. Azda Večné Zákony 1, 2 a 3 rušia niečo na Posolstve Grálu?
 
PeterFranko  
Ďakujem ja Vám prajem tiež veľa síl do ďalších dní.
Máte opravdu zvláštní představy o vyšších a jemnějších světech pane Franko. Podle Vás by tedy měli duchové a bytosti ve vyšších světech cestovat auty nebo na motorce, jen proto, že to máme zde na zemi? Opravdu děsivé představy! Nenapadlo Vás někdy, že existují věci, které jsou nutné jen v hrubohmotnosti jako např. hrubohmotný mozek a z něj vyšlý rozum, tělesné rozmnožování, dopravní prostředky a pod..?

Mimochodem, kromě zaslíbení příchodu Syna Člověka nám bylo dáno i varování před falešnými proroky. Bděte, abyste nemusel po smrti stát v "Zemi soumraku" a čekat na své rozhodnutí ke skutečné pokoře o níž jste zatím pouze jen psal...Přeji Vám k tomu mnoho síly.

PeterFranko  
Pokora
Jediný kto sa pohybuje vo vesmíre sme my pozemskí ľudia, temní návštevníci, prípadne astrálne bytosti a už nikto iný?

Veď všetko čo sme „vymysleli“ tu na zemi má svoj predobraz vo vyšších svetlých úrovniach.

To, že pozemskí ľudia majú vesmírne dopravné prostriedky je samotným dôkazom existencie predobrazu z vyšších svetlých úrovní. Bez predobrazu, kde podobné už je stvorené by sme my ľudia nič nevymysleli, ani temní, ani nikto iný.

To, že verím v UFO predsa neznamená , že popieram Božie Slovo prinesené Pánom Ježišom alebo Pánom Abdrushinom.

Ľudia, ktorí prijali Slovo zo Svetla často napádajú nové Slovo zo Svetla.

Židia veriac v Starý Zákon napádali Pána Ježiša a odkazovali jeho Slovo do sfér rozprávok. Len preto, že doteraz nič podobné nepočuli. Čo Pán Ježiš hovoril bolo pre nich nové a to nové nevedeli prijať.

Kresťania veriac v Nový Zákon napádali Pána Abdrushina a odkazovali jeho Slovo tiež do sfér rozprávok. Len preto, že doteraz nič podobné nepočuli. Čo Pán Abdrushin hovoril bolo pre nich nové. A to nové nevedeli prijať. Ako reagovali kresťania keď nám Pán hovoril o bytostných, o jednotlivých úrovniach v stvorení, o pôvode človeka a ďalších veciach?

Ľudia veriac v Posolstvo Grálu napádajú Pani Makedonovú a odkazujú jej Slovo tiež do sfér rozprávok. Len preto, že doteraz nič podobné nepočuli. Čo Páni Makedonová hovorila bolo pre nich nové. A to nové nevedia prijať. Ako reagujú čitatelia Posolstva Grálu , keď nám Pani Makedonová hovorila o príchode Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše?

Aký je rozdiel medzi židmi čo odmietli Pána Ježiša, kresťanmi čo odmietli Pána Abdrushina a čitateľmi Posolstva Grálu čo odmietajú Večné Zákony 1, 2 a 3 ? Čo je tým? Azda strach, že urobia chybu? Alebo duchovná lenivosť? A či domýšľavosť vo veľkosť svojho vedenia?

Sme tak maličkí, že to čo poznáme je len zrnko z Veľkej Pravdy!

 
PeterFranko  
Pán Albert Grubler načo potom čítate príspevky tohto fóra. Hľadáte niečo ?
AlbertGrubler  
To je pane PeterFranko opravdu krásné vyznání víry! Také jsem přesvědčen o pravdivosti Slova Božího v případě Ježíše i Syna Člověka. Jen mi do toho jaksi nezapadají ty Večné Zákony - 1,2,3! Obzvláště 2. a 3.díl nesvědčí o tom, že by Imanuel - Syn Človeka byl jejich autorem. Ale nebudeme tady o Pravdě hlasovat.

Chápu Vaši nesmírnou vděčnost vůči paní Natálii, považujete-li však za nutné, prohlašovat VZ-1,2,3 za Slovo Boží, pak byste měl být pamětliv také přikázání Syna Člověka, abychom vše čemu věříme podrobili tvrdému a kritickému zkoumání.

Syn Človeka nám k tomu dal dokonalý nástroj a zkušební kámen – svoje Slovo, které byste měl přijmout, jako jedinou Pravdu. Také o to Vás žádala Paní Makedonová. Vy však jste padl do léčky a nástrah vlastní slepé víry.

Pamatujte na to, co řekl Abd-ru-shin: Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!
Devínsky  
Agnostic:
Pompéznym štýlom píšete v podstate o sebe, o vlastnom vnútornom napätí, o pseudostrachu nezasväteného človeka, ktorý tvrdošijne odmieta VZ-1,2,3, kôli čomu Vám ono tajomstvo narodenia Imanuela musí zostať Knihe všetkých kníh naveky skryté.

Tento Váš výkrik obsahuje zároveň aj informáciu o príčine Vášho stavu, ale myslím si, že aj Vy viete že sa z neho von ťažko dostanete takým spôsobom, akým si to v príspevku želáte.

Viete predsa, že neveriacemu Tomášovi ani priame svedectvá nestačili!
PeterFranko  
Dôkazom o pôvode autora je Slovo samé!
Slovo je svedkom!

Ježišovo Slovo svedčí o ňom, že je Boží Syn.

Prorocké Slovo Jánovo v Zjavení Jánovom, svedčí že jeho autorom je Imanuel Syn Človeka.

Abdrushinovo Slovo svedčí o ňom, že je Alfa i Omega Syn Človeka Imanuel Parsifal.

Prijaté Slovo vo Večných Zákonoch 1, 2 a 3 svedčí, že jeho autorom je Imanuel.

Podľa Slova spoznáme kto je jeho Autorom.

Kto spoznal Posolstvo Grálu ako Božie Slovo a v osobe Pána Abdrushina skrze Slovo spoznal Božieho Syna. Tak isto treba spoznať aj Večné Zákony 1, 2 a 3 ako odkaz od Imanuela Božieho Syna a v osobe Pani Makedonovej spoznať Prakráľovnú.

Ja som spoznal skrze Slovo, že Posolstvo Grálu je Božím Slovom a skrze Slovo som spoznal autora Posolstva Grálu ako Božieho Syna Syna Človeka Parsifala. Ja som spoznal Večné Zákony 1, 2 a 3 skrze Slovo, že jeho skutočným autorom je Imanuel. Slovo je pre mňa dostatočným dôkazom! Nič iné nepotrebujem a žiadne iné dôkazy nevyhľadávam.
 
Tajemství víry a uplné mystérium Labutí Panny
Vážení pánové a ochánci VZ-1,2,3, čas se již naplnil! Od příchodu a tajupného zmizení novozrozeného Imanuele - Krále Tísicileté Říše a v očekávání jeho vytouženého návratu na naši Zemi, uplynulo již dlouhých 10 let. Ale nestalo nic se mimořádného! Imanuel se dosud nevrátil a důkazy o jeho narození jsou jen vaše pouho-pouhé numerologické spekulace! Jsou tu jen stále větší a větší pochybnosti! Paní Makedonová ve své knize však napsala, že při jeho narození budou přítomni povolaní svědkové, kteří pak v pravý čas vydají svá svědectví.

Avšak kam se poděli všichni nejvyšší zasvěcenci a očití svědkové onoho utajeného porodu! Místo toho, aby vydali světu své svědectví, stále jen mlčí a trpí hanobení Večných zákonov 1,2,3 a zesměšňování jemnohmotného těhotenství i porodu. Proč tedy konečně nevydáte své přísně utajované svědectví a nezaženete útoky skeptiků a pochybovačů? Splňte přísahu, kterou jste paní Natálii stvrdili svým podpisem!

Cenzurou a mazáním všech nepohodlných příspěvků jen prokazujete svoje slabiny a vlastní pochybnosti! Nic víc!!

Také by konečně bylo záhodno všem rozumářům, písmákům a pochybovačům poukázat na ona jim skrytá místa v Poselství Grálu, která hovoří o tom, proč v případě příchodu vyslanců z Božského, je nutné jemnohmotné plození i jemnohmotné těhotenství a porod. Taktéž proč všemi skeptiky je stále odmítána možnost prostého zhmotnění Imanuele v hrubé hmotě i když to absolutně není nutné? Jako by nevěděli, že již Synové Nebes za dob proroka Henocha se dokázali zhmotnit a dokonce si brali za manželky dcery človeka a ony jim rodili pozemské děti. Je nyní jen na Vás, abyste celému světu odhalili velké tajemství a mystérium Labutí Panny a Schwanhildy, matky novozrozeného Imanuele, neboť nezasvěceným lidem, kteří tvrdošíjně odmítají VZ-1,2,3 , musí jinak toto tajemství zůstat v Knize všech knih na věky skryto!

Doufám, že se Vám podaří jasným a pravdivým svědectvím jednou provždy rozptýlit všechny pochybnosti a přesvědčit i nevěřící Tomáše! Přeji vám k tomu mnoho odvahy a pomoc samotného Imanuele!
 
PeterFranko  
Nemám záujem na Vašu otázku odpovedať. Ak je pre Vás odpoveď životne dôležitá musíte sa obrátiť niekam inam. Takým vševetkom tu bol pred časom napr. Albert. Skúste sa obrátiť na neho pôsobí na inom fóre.
PeterFranko  
Zjavenie Jána 2
K Večným Zákonom 1, 2 a 3 od Pani Makedonovej len toľko. Chcem vyjadriť veľkú vďaku za jej dielo. V knihách Večné Zákony 1, 2 a 3 Pani Makedonová vysvetlila Zjavenie Jána, na nej sa zároveň v roku 1998 aj vyplnilo.

V Zjavení Jána sú opísané udalosti , ktoré sa majú ešte len odohrať. Čiže udalosti opisované v Zjavení Jána opisujú budúce udalosti, ktoré sa ešte neodohrali v čase jej zvestovania ľuďom.

Úvod Zjavenia Jána z Biblie: „Zjavenie, ktoré mu zveril Boh, aby ukázal jeho služobníkom, čo sa má stať zakrátko.“
Z toho je jasné, že celé zjavenie opisuje deje budúce, ktoré sa majú odohrať až po Ježišovej vražde.

Zároveň v Posolstve Grálu v prednáške „Duchovné úrovne VII“ sa píše o Zjavení Jána. „ ... veľké zjavenia o terajších udalostiach, ktoré sú všeobecne známe ako „ Zjavenie Jánovo“ . “
Z toho je jasné, že Zjavenie Jána neopisuje udalosti minulé.


Zjavenie Jána bolo prijaté na zemi po Ježišovej vražde. V odpovediach na otázky od Pána Abdrushina je odpoveď pod názvom: „Zjavenie Jána“. Pán sa vyjadruje o kapitole 7, verš 14 a 15. Časť z odpovede citujem: „ Aj ďalšie výklady v Zjavení Jánovom ukazujú v popisovanom deji ľudstvu ...“ .
Čiže zjavenie Jánovo má ukázať ľudstvu čo ho čaká.

Každý sa s týmto musí vysporiadať sám čo ukazujú ľudstvu výklady v Zjavení Jánovom. Kto neprijme ako základ skúmania Zjavenia Jána, že udalosti v čase jeho zvestovania popisujú budúce deje, vrátane 12 kapitoly, tak nikdy nepokročí ďalej v pochopení terajších udalostí. A tomu je zbytočné niečo vysvetľovať o Večných Zákonoch od Pani Makedonovej.
 
watchman  
Dotaz
V knize "Večné zákony" od pí. Makedonové stojí:
"Z Biblie vieme, že Mojžiš na Zemi telepaticky komunikoval priamo s Bohom, lebo z hľadiska jeho vysokého duchovného pôvodu to bolo možné. Tabuľky s Božími zákonmi mu však odovzdal nie samotný Boh, ale jeho posol, anjel v UFO."

Otázka zní: Co se stalo, když Mojžíš ve hněvu zklamání tyto desky rozbil? Přiletělo UFO znovu a dalo mu rezervní? Pomozte mi prosím rozklíčovat tuto záhadu. Díky
 
PeterFranko  
Dobrý deň všetkým čítajúcim.

Chcel by som sa verejne poďakovať pánovi Miroslavovi Ivánkovi.

Ilustroval a vysvetlil z pohľadu astronómie a astrológie narodenie Imanuela – Kráľa Tisícročnej ríše dňa 28.11.1998 Prakráľovnej Svanhilne Natálii de Lemény Makedonovej.

Dokument pod názvom „Dátum narodenia Imanuela 28.11.1998“ mi odovzdal začiatkom roku 2008. Uvedený dokument ma osobne inšpiroval k napísaniu článku, ktorý som zverejnil na NAT98 dňa 17.3. a 18.3.2008. Dokument od pána Ivánka odporúčam hľadajúcim si prečítať.

Obidvaja s manželkou sa nestotožňujeme s VZ 4, ktorá je v rozpore aj s Večnými Zákonmi 1,2, a 3 a Posolstvom Grálu od Pána Abdrushina. Svojimi príspevkami som sa jasne vyjadril aj k VZ4, formou mne vlastnou, napr.: v príspevku, ktorý je zaradený v zaujímavých príspevkoch pod názvom „ Zjavenie Jána“. Kto má záujem môžem mu odpovedať individuálne, moja adresa je peter.franko@orangemail.sk


S pozdravom

Peter a Anna Frankoví

 
Sopka
Predstavme si peknú, rozmanitú krajinu, bohatú na všemožné druhy rastlinstva a zveri, krásne lúky, jazerá, rieky, pekné dedinky a spokojné obyvateľstvo.
Jednej noci však neočakávane vybuchne na blízkej hore sopka, ktorá úplne rozmetá celý kopec nad dedinou na nepoznanie. Najprv sa prevalí okolím sopky tlaková vlna, potom sa preženie hrozný spaľujúci mrak, začne padať horúci popolček, aby nakoniec všetko dokonala žeravá láva.
A všetko v určitom dosahu sopky je spálené, zničené, umiera.
Neznalí ľudia začnú hovoriť o krutosti prírody.
Aj takéto udalosti sú často veľmi dobrým námetom pre scenáristov rôznych katastrofických filmov, či dokumentov, ktoré však poväčšine len pošteklia ľudí v tom, že sa dívajú na takéto smutné príbehy ľudí z diaľky, z teplúčka svojej obývačky, pričom málokedy dochádza či už zo strany tvorcov týchto diel alebo aj divákov k uvedomovaniu si súvislostí, prečo sa to takto udialo.

Vždy, keď má dôjsť k erupcii sopky, začínajú sa vopred v jej blízkosti prejavovať určité zmeny, okoliu sú dávané určité náznaky, že sa niečo veľké chystá. Poväčšine v blízkosti sopky začne zo zeme vyvierať horúca voda, vystupujú na povrch rôzne horúce vnútrozemské pary a plyny, ktoré sú pre normálny život rastlinstva alebo živočíšstva na povrchu zeme neprijateľné – sú pre nás jedovaté.
Sopečná činnosť má však nielen túto zdanlivo temnú stránku veci, čiže spaľovanie a ničenie, ale najmä svoju pozitívnu, očistnú funkciu, ktorá je vlastne podstatná.
Sopka vybuchuje len vtedy, keď sa nahromadí sila vo vnútri zeme do takej miery, že dôjde na slabších miestach zemskej kôry k explózii. Sopka ale vybuchuje len tam, kde je potreba očistiť tzv. ohňom a sírou to, čo sa už inak očistiť nedá.
Planéta Zem sa teda okrem iných spôsobov aj takto regeneruje a očisťuje na rôznych miestach svojho povrchu – vždy podľa potreby, ktorú ale neurčuje človek.
Povedané inými slovami – deje sa to podľa Jeho vôle, čiže vôle toho, vďaka ktorému táto Zem vôbec mohla vzniknúť, lebo len ON je jej majiteľom.

V dávnych dobách, keď žili ľudia v úzkom vzťahu s prírodou, takže spočiatku vedome vnímali, videli a počuli rôzne bytosti prírody, boli tieto národy zavčasu vopred upozornené a varované, že tam, kde žijú, dôjde k nejakej veľkej geologickej alebo podnebnej zmene, takže bolo nutné odísť preč.
A ľudia poslúchali.
Prvé prírodné národy boli takto odvádzané bytosťami prírody od nebezpečných miest na zemi a privádzané tam, kde boli najvhodnejšie podmienky pre ich ďalší vývoj.
Postupom času sa ľudia čoraz viac odkláňali od prírody pod neustále väčším vplyvom rozumu, prestali vnímať bytosti prírody, napojili sa na temné sily a ich vnuknutia, až to došlo do terajšej fázy, keď škriatkovia, víly, trpaslíci, elfovia a iné bytosti prírody sú rozumovým ľudstvom presunuté do ríše legiend a rozprávok, a tak sa ľudstvo vedome odpojilo od prirodzených pomocí.

A ako je to s ľuďmi samotnými? V medziľudských vzťahoch už nevybuchujú žiadne „sopky“, ktoré ich zmenia na nepoznanie?
Ľudia sa sami ukrátili o také pomoci z prírody, ktoré im žiadne technické prístroje nenahradia, pretože sa vo svojej samoľúbosti naučili viac načúvať nástrahám temna než varovaniam zo Svetla. A tak dochádza k prirodzenému očisťovaniu planéty spojenému s veľkými a zbytočnými stratami na životoch a samozrejme aj na materiálnych statkoch.
Ľudstvo namiesto toho, aby sa v pokore sklonilo pred silami prírody a aby si uvedomilo svoj podiel na tom, že došlo niekde k nešťastiu, a že takto museli postihnutí zrejme prežiť len to, čo si zaslúžili, namiesto toho, aby si všetci usporiadali svoje životy podľa určených pravidiel, repcú mnohí na svoj zlý osud ďalej, začínajú sa porovnávať s druhými, pričom vzniká neustále väčšia nespokojnosť s daným stavom, čo je zase živnou pôdou pre vznik skrytej závisti, prechádzajúcou v konečnom štádiu v otvorenú nenávisť.
A tak sa jemnohmotné centrály zla čoraz viac posilňujú zo všetkých strán Zeme, šíri sa nákaza a zlo, ktoré sa vracia opäť so zosilneným účinkom naspäť k samotným pôvodcom tohto zla. Zlo plodí len zlo.
Človek, ktorý pozná zmysel života a chápe pôsobenie večných, prírodných Božích zákonov, vie, že nech by ho čokoľvek postihlo, je to vždy len dôsledok jeho predchádzajúcich rozhodnutí, chápe, že aj údery osudu sú prejavom lásky.
A to aj vtedy, keď ho napádajú temnoty.
Keďže okrem Vyslancov Božích na Zemi nie je nikto, kto by nemusel niečo naprávať, je jasné, že temnoty predovšetkým napádajú tých ľudí, ktorí sa chcú od nich odpojiť, takže mnohé životné problémy sú vlastne požehnaním pre človeka v zrýchlenom chode udalostí pri jeho vlastnom očisťovaní seba samého, alebo pri plnení jeho vlastného sľubu.
Každý vediaci by mal v pochopení a v pokore aj tento druh milosti privítať.
Ak totiž človek dovolí, aby sa v jeho vnútri dlhšie usídlila rozožierajúca nespokojnosť s osudovými nitkami, spôsobených v jeho predchádzajúcich rozhodnutiach, či už v tomto alebo v minulých životoch, dáva tým vlastne najavo, že protestuje, čiže nepochopil správne vôľu Toho, ktorý mu často na vlastnú prosbu dáva šancu vyvíjať sa a očisťovať sa na Zemi – aj za sťažených životných podmienok.
Nespokojnosť so životom, ktorý mi bol daný k môjmu osobnému prežívaniu a zdokonaľovaniu, je vlastne obyčajné pohŕdanie darom Božím! Ak sa táto počiatočná nespokojnosť rýchlo nezmení, vedie každého človeka nakoniec len a len do skazy a k nevyhnutnému pádu.
A potom sa mnohokrát čudujeme, že na rôznych miestach Zeme ľudia vykonajú v amoku také činy, ktoré šokujú ich okolie, pretože by to o nich nikto predtým nepredpokladal. Ale aj v ľuďoch samotných sa mnohokrát nahromadí obrovská negatívna energia, posilnená centrálami zla, na ktoré sa však predtým dobrovoľne napojili, dusením v sebe to posilňovali, aby nakoniec vybuchli nekontrolovane ako sopka, pričom ničia všetko okolo seba hlava-nehlava.
A tak vidíme, že tu a tam vybuchla nejaká ľudská ničivá sopka, pretože podľa zákonov prírody bolo treba očistiť všetko to, čo tento znečistený človek v sebe nedokázal správnym spôsobom vyčistiť inak. Dovolil túto nákazu prerásť v sebe samom až ku kritickej medzi, a tak došlo k erupcii.
To, do akej miery tento výbuch poškodí aj jeho samého a poznačí ho do budúcnosti, záleží už len na ňom samotnom. Veľmi záleží na tom, koľko sily neprirodzeným spôsobom v sebe udusil a koľko síl mu ešte zostalo na nápravu.

Tak ako pred výbuchom sopky, aj u ľudí dochádza vopred k poznateľným zmenám, ktoré vysielajú do okolia varovné signály, že s dotyčným človekom nie je niečo v poriadku.
Je to na jeho vnútornej sile a túžbe, či to najprv dokáže zvládať samostatne za pomoci SILY ZO SVETLA.
Až potom by malo aktívnejšie začať pomáhať jeho okolie. Ale aj to len v takom prípade, keď postihnutý je ochotný a schopný pravú pomoc ešte vôbec prijať. Ak teda takýto človek nemá už síl zvládať a znášať svoj osud sám a okolie to vidí, treba mu pomôcť pravou láskou. Ale táto láska ho nebude chlácholiť a tým ho nepriamo aj podporovať v jeho ďalšom klesaní, hĺbaní, bedákaní a sebaľutovaní. Pravá láska je prísna a mnohokrát až mrazivá. Preto je pre pokrivených ľudí neľúbivá a nepríjemná.

Ak to došlo až do takého štádia, že sopka s jedovatými splodinami je v postihnutom tesne pred výbuchom, je otrávený sám svojím hĺbaním a pitvaním seba samého do takej miery, že už nič nevyciťuje, signály zvonku v ošiali už neregistruje, už si sám ani neuvedomuje, že šíri vôkol seba čoraz viac „jedovatých výparov“, keď si vo svojej pokrivenosti dokonca môže myslieť, že koná dobre, prichádza k poslednému bodu pred erupciou: nechce na svojom terajšom smerovaní už nič meniť. Niekto preto, že by musel priznať chyby, niekto preto, že v zatemnení už nevie, čo činí.
Vzdoroval a znemožňoval si sám akúkoľvek pomoc, hoci volal o pomoc. Takýto postihnutý si priam vyžaduje, aby mu niekto druhý odstraňoval z cesty to, čo si na ňu nakládol on sám. Ale to nejde. To podľa večných zákonov nefunguje.
Svoj batoh si má každý nosiť sám, každý musí začať svoje vlastné uzlíky rozväzovať sám, v pokore prijímať spätné karmické účinky, až potom prichádza pomoc. Nijak inak!
Pomoc mi nepríde, pokiaľ budem len požadovať.

Kritická fáza pred erupciou by mala byť posledným varovným signálom čo najrýchlejšie sopku opustiť, alebo vytvoriť si takú ochranu, že účinky erupcie sa dotknú pripraveného človeka len symbolicky, pričom nepriaznivo zasiahnu len nepripravených, nevidiacich, nepočujúcich, ...
Ale tak ako pred blížiacimi sa prírodnými katastrofami prichádzajú rôzne signály a varovania, prichádzajú aj v prípade ľudí signály a varovania, že sa k niečomu schyľuje.
Tak ako v prírode, aj medzi ľuďmi sú bytosti, ktoré ostatných vopred a zavčas varujú, že sa blíži niečo zlé. Tam, kde pomoc má ešte prísť, vždy je k dispozícii – prostredníctvom ľudí, duchovných alebo bytostných pomocníkov. Stačí sa tejto pomoci len správne otvoriť a potom sa podľa toho aj zariadiť.
Tí, ktorí sú ostražití a ochotní načúvať varovaniam, opúšťajú nebezpečné miesto erupcie zavčasu, takže potom môžu z diaľky, častokrát so smútkom v duši, pozorovať, ako sopka ničí nielen seba a svoje okolie, ale aj tých, ktorí nechceli počuť a nechceli vidieť.
Žiaľ, pre mnohých je však potom na záchranu už neskoro.

Bojujme teda voči temnu, ale hlavne v nás samotných!

Nehrajme sa na nejakých dobrákov tam, kde je nevyhnutné pomáhať k prebudeniu blížneho svojho – trebárs aj dobre mierenou fackou a potom, keď si nedá povedať, aj nechaním ho osamote.
Nebuďme preto ľahostajní, nevšímaví a necitliví tam, kde sa k nám dostávajú priamo alebo nepriamo varovné signály, že s niekým, s kým sa aj ja stretávam a komunikujem, sa deje niečo nedobré.

Posielajme si navzájom posilnenie, aby sme v sebe našli zavčasu dostatok odvahy priznať si chyby, odpútať sa od nich, a aby sme opäť boli schopní čo najviac čerpať SAMOSTATNE z tej nekonečne veľkej neutrálnej SILY, ktorá prichádza od NAJVYŠŠIEHO, pre rozkvet a blaho celého stvorenia.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre túto chvíľu
,,Pravda má len jednú tvár, lož mnoho." Ján Anton Sloboda.
 
Cesta a cesta
Predstavme si preplnený vlak.
Ľudia vchádzajú doň rôznymi dverami, jedni sú v 1.triede, iní, v 2.triede, ďalší v lôžkových vagónoch a iní aj stoja po chodbách vagónov.
Je to ten istý vlak, ale z každej strany vyzerá inak, a každý pasažier ho vníma inak, každý prežíva svoje cestovanie inak.
A predsa všetci v tom istom vlaku smerujú po jednej Ceste do toho istého Cieľa.
Je rovnaké prežívanie cesty týmto istým vlakom pre toho, kto ju môže prespať v lôžkovom vozni a toho, ktorý sa postojačky tlačí celú cestu niekde na chodbe vagónu?

Platí niečo iné, keď chcú doputovať ľudia do Cieľa peši?
Ak na vrchol Hory chcú vystúpiť ľudia z rôznych strán, pre každého z nich tá istá Hora vyzerá inak, hoci má len jeden vrchol. Každý vníma svoju cestu nahor po svojom.
Ak je niekto už pod vrcholom a má sa ešte na svojej púti nahor stretnúť len s jedným človekom, je to to isté, ako keď niekto na úpätí Hory vie, že cestou nahor musí ešte stretnúť mnoho ľudí?
Je aj púť na vrchol tejto Hory pre všetkých ľudí rovnaká, keď je smer (vrchol Hory) a spôsob cesty (kráčanie nahor) rovnaký?

A v putovaní duše je to ako?
Principiálne je len jedna CESTA správna – Cesta dodržiavania pravidiel, Cesta dodržiavania večných zákonov, Cesta života podľa Božej vôle, ale každý na tejto Ceste za Svetlom má iné prekážky, iné „uzlíky rozviazať“, iné prežívanie, inú karmu.
Jeden má na tejto Ceste viac tŕňov, iný menej, jeden je ďalej od Cieľa, druhý bližšie.
Majú ľudské duše na Ceste Pravdy k Najvyššiemu svoje cesty rovnaké, keď sa snažia do Cieľa dostať sa podľa rovnakého princípu – podľa Božej vôle?
Majú mať napr. deti a rodičia rovnaké svoje cesty ich vlastnými pozemskými životmi alebo aj v záhrobí? Nestačia im pravidlá Najvyššieho na ich vlastných cestách?

Ak Syn Boží hovoril, že On je Cesta, Pravda a Život, myslel tým, že do Kráľovstva Jeho Otca sa môže dostať len ten, ktorý bude na svojej púti kráčať jedine Cestou Pravdy a pravidiel Života večného!
On nikdy nepovedal, že na Ceste do Kráľovstva Božieho máme všetci rovnakú cestu, pretože by potom nemohli platiť Jeho vlastné slová „vaše skutky idú za vami“, čiže – a rozmenené na drobné – každý môj minulý skutok mi prinesie iné prežívanie na mojej ceste a iné prekážky, čiže aj inú moju vlastnú cestu, než je cesta hociktorého iného človeka.
Obidvaja pútnici sa rovnakou mierou môžu snažiť kráčať k Svetlu podľa pravidiel Slova Pravdy, a predsa nebudú rovnako ďaleko od svojho Cieľa, lebo každý z nich má inú minulosť, a tým vytvorenú aj inú budúcnosť, čiže inú vlastnú cestu.
Len Cieľ a spôsob putovania podľa jedinej Pravdy majú rovnaký!

Rovnakú Cestu a tiež cestu by mali len takí dvaja pútnici, ktorí by mali presne rovnakú aj minulosť a všetky ich karmnické nitky. A takí dvaja sa v stvorení nenachádzajú.

Ježiš hovoril o sebe samom, že je Cesta, Pravda a Život! Tu sa oznámil iba princíp, pri ktorého dodržiavaní môžeš sa, človeče, vrátiť DOMOV! Ale musíš to urobiť TY a sám.

Takže CESTA, čiže život podľa pravidiel Najvyššieho, je len jedna správna, ale na tejto CESTE do výšin sa všetci pútnici blížia k Cieľu z iného miesta hmotných úrovní – čiže každý jedinec má svoju vlastnú cestu nahor, odlišnú od druhého, napriek rovnakej snahe doputovať na Ceste Pravdy do Života večného.

Nepokúšajme sa teda obliecť do jednej rovnošaty všetkých pútnikov naokolo, nehľadajme teda rovnakú cestu tam, kde jej niet, ale snažme sa v sebe samých prebudiť toľko túžby a vnútorného chcenia, že nájdeme tú jedinú CESTU PRAVDY, aby sme po nej dokázali neutrálnu Silu zo svetlých výšin spracovať tak, že nebudeme už viac potrebovať „visieť“ jeden na druhom ako parazit, ale budeme samostatne s radosťou kráčať Cestou k Najvyššiemu vedľa seba ako slobodní priatelia.

Potom sa jedného dňa všetci môžeme v radosti a večnom šťastí stretnúť DOMA.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
1.1.2009Dozneli salvy, dozneli prípitky, dozneli kde tu bujaré oslavy, začal sa Nový rok 2009, hoci sa nezačal práve najlepšie pre nás Slovákov. Vstupom do Nového roku 2009 prišli sme o vlastnú slovenskú korunu, ktorú nahrádza Euro, teda niečo cudzie, štát z dôvodu záväzku a sľubu voči EU, odpája druhý blok v Jaslovských Bohuniciach, čím sa stávame po rokoch závislí na dovoze elektriny, my, ktorí sme ešte donedávna tu elektrinu vyvážali!, teda prichádzame o ďalšie výdobytky našej nezávislosti...

Áno, malo sme dbali na varovania, ktoré sa nachádzajú vo Večných zákonoch! Preto postupne prichádzame o to, čo nás robilo nezávislými a svojbytnými! Všetko sa to začalo tým, že sme vstúpili do EU a NATO, takže varovania pre nás Slovákov sa stali úplne zbytočné, preto musíme žať teraz to, čo sme si zasiali, hoci verím, že väčšina čitateľov Večných zákonov a Posolstva Grálu bola proti vstupu do týchto spolkov, teda aspoň ja určite. A tento stav u mňa aj naďalej trvá, s tým sa ja osobne nikdy nestotožním, bez ohľadu nato, že tu musím žiť, predsa vždy mi to ostane cudzie, teda neprijateľné.

Možno uvidíme opäť správach, že ako majú politici, a nie len oni na tvárach úsmev, ako si pripíjajú nato, že sme vstúpili do eurozóny. Ale veru, mne ten úsmev veru bude chýbať, mne je skôr clivo z toho, že ako ľahko sa niečoho vzdávame, čo je naše, čo charakterizuje nás samých, náš národ. Možno stačilo len tak málo páni politici, aby ste opýtali národa v referende, že či národ aj súhlasí s takým niečím? Ale vy ste sa neopýtali, vy ste sa sami rozhodli, vy ste zabudli nato, že vo vláde, v poslaneckých kreslách, ste len vďaka ľudom, ktorí vás volili, teda tá zodpovednosť padá hlavne na vás samých, lebo vy ste sa tak sami rozhodli. Tu by opäť pokojne mohlo zaznieť to známe: ,,Bez nás, o nás.“

1.1.1993 sa Slovensko stalo samostatným a zvrchovaným štátom...1.1.2009, prichádzame o vlastnú menu. Smutné, že prichádzame o niečo svoje a vlastné práve v deň, keď si pripomíname vznik samostatného Slovenského štátu.

Našťastie, život ide ďalej, aj napriek takým zakopnutiam, nesprávnym rozhodnutiam...,možno niekedy aj druhých, nie len nás samých, hoci sa nás to tiež týka, lebo aj z toho sa treba poučiť, aby sa to už nemuselo viac opakovať.

Preto pevné verím, že sa nám to bude dariť v čo najväčšej miere, aj v tom Novom roku 2009, lebo patríme k tým šťastným, ktorí majú ten najlepší scenár a návod v rukách, samostatné Slovo Božie. Stačí predsa tak málo, a predsa tak veľa, nasledovať ho, a žiť život tak, aby bol v čo najväčšom súlade s ním samým.

Želám všetkým ľudom dobrej vôle, aby mali tento rok 2009 čo najšťastnejší, a pokiaľ nie, tak aby ho zvládli čo najlepšie, v zmysle zákonov Pána... Všetko dobré teda.

Takže záverom prijmite odo mňa tento hudobný darček od Lighthouse Family – High, veď nakoniec žiť je tak krásne, len treba ten život aj správne žiť. Pekný hudobný zážitok a šťastný Nový rok 2009.http://www.youtube.com/watch?v=59LnsrWkyFM

Ján Anton Sloboda.

 
Novoročné predsavzatie

Niečo o šírení Pravdy.

Ak sme už vo svojom vnútri vlastným prežitím presvedčení, že sme našli Pravdu, ak sme už dostatočne oslobodení od nemorálnych zväzkov manželských a ostatných nás pútajúcich príbuzenských, či iných nezdravých spoločenských väzieb...

„Urobme šťastných najskôr tých čo sú nám na blízku, až potom sa k nám dobrovoľne priblížia aj tí, čo sú od nás na míle ďaleko“ –– nezáleží na tom či na duchovnej, alebo pozemskej ceste.
(staré čínske príslovie)

Božie Slovo je pratvorivé, ale slovo ľudské, i keď je verným obrazom Slova Božieho, treba najskôr dostáť, v dobrovoľne a radostne vykonaných skutkoch, v našich šľachetných činoch.


Tam kde nerozumejú našim slovám musia prehovoriť naše skutky.

A k tým radostným skutkom, prajem všetkým spolupútnikom, ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle do roku 2009 hlavne veľa odvahy, tej je podľa mňa na Slovensku ešte stále málo.

Dušan Zámečník.

 
... do nového roka
K sviatku Žiariacej hviezdy, ktorý sa bude skutočne sláviť až po porazení všetkého temna, želám všetkým, aby silu Svetla dokázali vnútorne využiť na pozdvihnutie vlastného ducha a tak sa kvalifikovali ako pomoc vo víťaznom boji a následnej výstavbe.

Žije vo mne nádej, že duchovné znovuzrodenia v tom pravom zmysle sa prejavia aj v obsahoch novoročných príspevkov na tomto fóre, že aj napriek rozličnému spôsobu videnia a rozumového chápania ich bude navzájom spájať niť pokory a lásky.
 
PeterFranko  
Odkaz pre hľadajúcich, ktorý nám dal Pán Ježiš je veľmi potrebný. Aby hľadajúci nastúpil na tu jedinú pravú cestu k Najvyššiemu. V tom spočíva Božia milosť ako nádej pre hľadajúcich. Z každého miesta v stvorení môže hľadajúci nastúpiť na pravú jedinú cestu vedúcu k Bohu. V tom odkaze spočíva odpoveď, že každý hľadajúci môže nájsť ČO HĽADÁ!

Evanjelium podľa Jána 14. : Pane, neviem, kam ideš, akože môžeme poznať cestu? Ježiš odpovedal: „Ja som Cesta, Pravda i Život. Nik neprichádza k otcovi, ak nie skrze mňa.“

Cesta k Bohu je vyznačená a Bohom ľuďom určená. Je daná! Každý hľadajúci musí na tú pravú cestu nastúpiť z vlastnej vôle a kráčať po nej musí samostatne ako slobodný človek. K Svetlu vedie len jediná cesta. Je nesprávne hovoriť, že ku Svetlu vedie mnoho ciest.