Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

RE.Re.Straky

Vážený pán Popadič.

Neprihlasoval som sa do tohto fóra preto, aby som tu s niekým viedol nekonečné slovné zápasy. Nechcel som ani hádzať do nikoho kameň, pretože tiež nie som bez viny. Necítim sa byť nad niekým, alebo nad niečím. Napriek tomu chcem reagovať na Vašu anti reakciu.
Celá moja úvaha „Straky“ nie je iba o mojich osobných pocitoch. Nedovolil by som si v nej ani odsudzovať ľudí, ktorý usilujú z ktoréhokoľvek miesta na Zemi, vlastnej zrelosti podmieneným spôsobom k Pravde. Keďže emócie pokladám za súčasť nášho života, preto som ich ani neskrýval a tak niektoré pasáže z môjho príspevku môžu pôsobiť najmä na oponentov „Večných Zákonov“ v skutku demagogicky.
K „strakám“ v tejto úvahe vôbec neprirovnávam domáce obyvateľstvo českej obce Straky, ale iba všetkých stúpencov Posolstva Grálu, ktorí napriek odmietavému postoju voči poslaniu a prínosu pani Natálie, čerpajú svoje najnovšie duchovné inšpirácie práve prostredníctvom jej diela. No a o tomto fakte svedčia okrem mnohého iného už len samotné nadpisy ich knižných diel v ktorých viacnásobne používajú kľúčové slovo jej tvorby „zákony“. Dôkazov na toto duchovné pirátstvo je oveľa viac, to slovo „zákony“ ma k nim iba priviedlo, ale ja skutočne ani teraz nebudem nikoho presviedčať, presvedčiť sa musí každý sám.
Avšak v konečnom dôsledku som vďaka týmto „strakám“ pochopil a prežil sám na sebe, kde sa vlastne z pohľadu Pravdy pri jej uskutočňovaní vo svojom najbližšom okolí nachádzam. Veď predsa nemôžeme „Vodu kázať a víno piť.“
A v náprotivnom konečnom dôsledku mi to všetci títo ľudia sústredení nejakým spôsobom okolo spomínaného záhradného dvora umožnili. Som im za to úprimne vďačný.
Chcem teda čisto vecne a fakticky – dôkazovo, vyzvať všetkých na „strakách“zúčastnených, nie iba na spomínaných „duchovných strakách“ českých, ale aj na pomyselných „duchovných strakách“ kdekoľvek na Slovensku, aby svoj postoj voči poslaniu pani Natálie prehodnotili. Ak si dokážu verejne priznať svoj pretrvávajúci omyl a jej poslanie následne prijať, tak už v tom okamihu prestávajú z môjho pohľadu byť tými parádychtivými „strakami“. Duchovné pirátstvo sa týmto dobrovoľným aktom ich vôle skončí! Pretože prehodnotením a zmenou svojho postoja voči najnovšiemu duchovnému poznaniu, ktoré doteraz odmietali, začnú odovzdávať svojou úprimnou vďakou spracovanú základnú silu tomu, komu patrí.

V spomínanom príspevku „Straky“ som sa aspoň teraz, svojim spôsobom pokúsil poďakovať pani Natálii nie iba za to, čo som vďaka jej Večným Zákonomi z PG prijal, ale hlavne za to, že som vôbec PG našiel.
Mojim prvoradým cieľom bolo obhajovať Pannu, ktorá sa už nemá ako brániť. Pannu ktorej som ani ja nebol v hodine „H“ nápomocný.
Osloviť tých ktorý aj pod vplyvom kadejakých„strák“ o pravosti jej poslania pochybujú.
A upozorniť tých ktorý blúdia na rôznych v súčasnosti masívne prezentovaných duchovných skratkách a nechávajú sa nevedomky duchovnou nadmierou zotročovať.


Do Strák- Záhradného dvora som sa dostal zdanlivou náhodou, ale ak by som bol dostatočne bdelý, tak by som toto prežitie nepotreboval.
Je to moje vlastné prežitie a ak sa v ňom niečo odchyľuje od Pravdy, alebo ju popiera som pripravený niesť za to plnú zodpovednosť.

Pani Natália prišla na túto Zem potiahnuť i pritiahnuť niť pánom Abdrushinom započatej deľby duchovne zrelého zrna od pliev. Jej ďalšou úlohou bolo zhromaždenie životaschopných, alebo duchovnej premeny schopných zŕn k budúcej sejbe. Tým však nechcem ani len naznačiť, že tento proces sa už skončil. Kedy sa skončí tento „očistec“ povolaných to vie iba Pán Boh.
Podľa mňa ešte stále máme možnosť rozhodnúť sa kde patríme. I keď určite táto možnosť nemôže byť z pohľadu spravodlivosti nekonečná.

(Oveľa viac o tom ako to vlastne po Pravde s pani Natáliou, všetko bolo sa dočítate vo Večných Zákonoch č.4, od p. K. Kopeckého, v tejto knihe sú dopodrobna rozpísané, a astrologicky, numerologicky i symbolicky vyvrátené všetky takzvané „zlyhania“ pani Makedonovej.)

Ja napríklad žijem od narodenia v Novom Meste nad Váhom. To je teda kľúčový priestor pre moju pozemskú i duchovnú tvorbu, ak mám byť pri vzájomnej spolupráci s mojim najbližším okolím celou svojou bytosťou bezozvyšku pre spoločnosť prospešný. To je spravodlivý a dokonalý zákon karmy o ktorom nepochybujem. Preto je neprípustné, aby som po akési požehnanie či duchovné batérie cestoval stovky kilometrov do akejkoľvek krajiny. Ak cestovanie vyslovene nie je mojim poslaním, tak je to pomýlené. To potom je, nie iba: „Vodu kázať a víno piť“, ale to je „Víno kázať a vodu piť“! Je to iba ďalší stupeň našej nekonečnej domýšľavosti, ale aj duchovného pokrytectva, ktoré je spôsobené vedomím či nevedomím sledovaním určitého vlastného cieľa, alebo pýchou.

O ZAVRHNUTIAHODNOM CIELI

Odvádzanie pozornosti nepravým smerom aj prostredníctvom vody světla, to vari nie je zavrhnutiahodný cieľ? To nie sú tie často spomínané duchovné kamene namiesto chleba? Vari môže byť pre kohokoľvek duchovnou pomocou užitie akéhokoľvek zázračného prípravku? Nemá toto Stvorenie a v ňom naša Zem už sama o sebe, ako Božia záhrada vo svojej prírode a prirodzenosti zázračných prípravkov pre nás už dosť?
Má –– , len sme ich akosi začali prehliadať, respektíve prestali vidieť. Myslíte si, že sa ich takouto cestou naučia ľudia vidieť, vnímať, rozlišovať a používať? Veríte tomu, že sa tak konečne naučia rozumieť svojmu telu a jeho najzákladnejším potrebám, ktoré zatiaľ už aj prostredníctvom vody světla iba potláčajú a odsúvajú stranou? VS je podľa vás ten pravý spôsob ako ich naučiť k absolútnej duchovnej bdelosti?
Ja som presvedčený, že nie. VS je praobyčajná duchovná skratka, ktorá je ako každá duchovná skratka z pohľadu večných zákonov nefunkčná! Pretože neexistuje žiadna duchovná skratka. Každý musí cestu ku svetlu preputovať celkom sám a používať k tomu svoje údy schopnosti a zmysly, iba tak ich môže rozvinúť. Práve takýmto pracným spôsobom aj cestou vlastného utrpenia sa stávame ešte duchovne bdelými, pretože bez tejto bdelosti sa do raja nemáme ako dostať. Neexistuje iný spôsob, pred tým dôrazne varuje Slovo Pána.
Ponuka VS je lákavá, vábivá, priam neodolateľná. Táto duchovná pomôcka – barlička, ponúka urýchlené vyslobodenie od všetkého trápenia. Lenže v skutočnosti akékoľvek a akokoľvek rýchle vyslobodenie od akýchkoľvek psychologických, alebo fyziologických – zdravotných ťažkostí bez patričného pochopenia príčin týchto ťažkostí, dotyčného nikam nevedie! Táto cesta je spočiatku široká, ale slepá. VS preto nemôže vyslobodzovať, ale v skutočnosti ľudí spútava do nových a nových reťazí závislosti a duchovnej viazanosti. Okrem toho človeka zamotáva aj do spletitých vlákien vlastnej povrchnosti a nezodpovednosti voči svojmu telu. Navyše svojich užívateľov dostáva VS pod vplyv niekoho cudzieho, otvára ich jeho vôli, ktorá musí byť v tomto prípade bezpochyby v rozpore s vôľou Božou. Dostáva ľudí do začarovaného kruhu a vtedy, keď už ľudia nevedia ako z neho von, –– vtedy, naisto nie skôr, pretože sú už príliš pohodlný na poctivé hľadanie. –– Až vtedy si dobrovoľne nájdu obete VS čas, na povedal by som „zákulisné Slovo Pravdy“, pretože v skutočnosti im ho v takejto zákulisnej podobe výrobcovia VS ponúkajú.
Žiaľ, ale toto Živé Slovo je pre väčšinu z nich zrazu zapečatené a preto nemôže očistne účinkovať. Vo svojej pohodlnosti sa ním nedokážu samostatne duchovne liečiť. Ľudia boli prostredníctvom VS zvyknutý na takmer okamžitý účinok, takže akýkoľvek duchovný úspech - pokrok, ktorý je možný iba poctivou dlhodobou a neustálou prácou na sebe samom, je u mnohého vopred vylúčený! Vari iba táto skutočnosť v súvislosti s VS, už nie je dostatočne zavrhnutiahodný cieľ?
Používanie Božieho Slova nadarmo, dokonca na propagáciu akejsi nefunkčnej a navyše zavádzajúcej duchovnej skratky!? Otvárať môžeme predsa iba tým čo klopú! Avšak drvivá väčšina, tých ktorí siahajú po VS chcú iba pomôcť od bolesti. Oni nechcú nič v svojom živote meniť, pretože si nedokážu nájsť na takúto zmenu čas. Nemajú čas ani hľadať príčiny svojich ťažkostí, preto zďaleka i keď možno nechtiac obchádzajú akékoľvek vyslobodzujúce poznanie. Vlastne iba nepriamo hľadajú spôsob, ako by mohli ďalej proti svojmu telu bezbolestne a čo možno najdlhšie hrešiť. Vodou svetla im v tom chtiac nechtiac jej distribútori pomáhajú. Práve utrpenie sprevádzajúce ťažké choroby nám ešte dokáže tento čas potrebný na duchovnú očistu nájsť. U mnohých nič iné iba neznesiteľná bolesť ich ešte dokáže duchovne prebudiť.
Či vari nadmiera duchovných právd, ktorá sa ponúka v plných priehrštiach, práve na podobných duchovných maratónoch akým sú aj „straky“, nie je taktiež zavrhnutiahodným cieľom, zneužívaným na sebapropagáciu, na propagáciu vlastného cieľa, konkrétne VS?
Nie je pred duchovnou nadmierou dostatočne vážne a zrozumiteľne varované aj v Posolstve aj vo Večných Zákonoch?

Či vari všetky tieto hrubé chyby, ktoré dokážu znova zotročovať davy nepochádzajú z duchovnej pýchy tých, ktorý neprijali Slovo zasľúbenej Panny? Tej ktorá nás prišla varovať aj pred takýmito nebezpečenstvami. Ktorá nás prišla upozorniť na mnohé podceňované, alebo dostatočne nepochopené duchovne veľmi škodlivé skutočnosti, ktoré už roky prehliadajú na svoje vedenie o Stvorení pyšný stúpenci Hnutia Grálu.
Tí čo sa okrem iného aj mylne snažia prezentovať, tisícročnú ríšu mieru zasľúbenú Božími synmi, akoby už pánom Abdrushinom započatú. V skutočnosti však táto ríša ešte nastať nemohla, my ešte zďaleka nie sme pokorní a čistí v svojom duchu! Tento mylný výklad je pre všetkých vážnych hľadačov Pravdy najväčším nebezpečenstvom, pretože sa prirodzene prestávajú usilovať o možnosť zúčastnenia sa na budovaní tejto ríše, aj zmenou svojich vnútorných postojov, sebareflexiou...

Na svete nie sú rešpektované a ani vyciťované kasty, už len tento jediný dôvod nedáva žiadny priestor na úspech akejkoľvek súčasnej „samozvanej“ tisicročnej ríši!
V rovnakom svetle Pravdy sú akékoľvek hromadné duchovné podujatia a zhromaždenia hoci aj s tým najvznešenejším cieľom, pretože nefungujú kasty a mnohí skutočne mnohí, nie sme ešte schopní a ani hodní vyciťovať! Totiž v týchto prípadoch sa na podobných zhromaždeniach vždy musí i keď nechtiac a nevedome ponúkať duchovná nadmiera, z dôvodu nerovnakej zrelosti poslucháčov. A to je znova iba duchovný úpadok a stagnácia. Aj z tohto dôvodu sme boli viackrát varovaní pred zhromažďovaním.

Nie som a ani nechcem byť voči nikomu zaujatý. Pani Natália nás, nech sme kdekoľvek a v ktoromkoľvek štáte, prišla svojim až materským spôsobom, upozornením na pravý zdroj, zjednotiť hlavne duchovne. Tomu však nevyhnutne musí predchádzať individuálna očista jednotlivca a tá, ešte raz zdôrazňujem, nie je možná u nikoho žiadnou duchovnou skratkou!

Z tohto pohľadu je popieranie poslania pani Natálie znova iba zavrhnutiahodným cieľom. I keď možno neúmyselné, ale prekrúcanie skutočností o budúcom dianí robí ľudí znova vlažnými, nepripravenými, nebdelými. A tak sa mnohým môže stať, že keď konečne príde Pán, budú si musieť ísť do svojich pohasínajúcich lámp kúpiť olej, lenže keď sa vrátia...

Akékoľvek hromadné nadväzovanie kontaktov s prírodnými bytosťami v tejto tak pre ľudského ducha vážnej dobe je znova len nadmierou. Žiaľ iba preto, lebo veľká väčšina z nás sa ešte stále nedokáže ubrániť vlastným pôžitkárskym a seba zotročujúcim prianiam. Keďže sa ešte nedokážeme ubrániť sami pred sebou, čo by bolo po nejakom čase s tými bytosťami? Čo by bolo s našou Zemou? Slúžili by tie bytosti po nadviazaní kontaktu s nami ešte Pánu Bohu, alebo viac- menej už iba našim množiacim sa prianiam? Pre takéto podujatia budú pre budúcnosť znova dôležité a samozrejmé kasty!
Práve pani Natálii sa jej nadpozemsky ženským citom, podarilo vybrúsiť Živé Slovo Pána Abdrushina do podoby našej duchovnej biede najzrozumiteľnejšej. Preto som si dovolil nazvať jej jednoduché a pre nás mnohých výstižné slovné spojenia z jej diela duchovnými šperkami. Nie je to nadmiera, je to šperk ktorý je krásny, pretože ho nie je veľa, alebo nikdy dosť. Na to, že pani Natália si svoje poslanie nevymyslela už existujú logické dôkazy, ak má človek len trochu vôľu vecne bez akejkoľvek zaujatosti ich skúmať...

SAMOZVANÍ SUDCOVIA: najskôr odsúdili pani Natáliu aj s jej dielom a potom s tým čo sa im z neho najviac hodilo začali obchodovať.

Ja nechcem a ani nemôžem pripisovať dielo PG pani Natálii a ani ona sama to nerobila. Ani netvrdím, že iba stúpenci jej slova majú akési výhradné právo na čokoľvek čo pochádza z tejto Pravdy, či v minulosti po Zemi„rozptýlenej“ Pravdy.

Preto dávam na zreteľ všetkým, ak chcete reagovať hoc aj s odporom a opovrhnutím na moju úvahu „Straky“, reagujte v prvom rade na globálny duchovný prínos a poslanie pani Natálie z pohľadu Pravdy, nie na to, ako rozdielne každý z nás vníma skutočnosť a s ňou aj duchovné pravdy obsiahnuté v Posolstve Grálu, ktoré sú jedine práve pre neho práve „teraz“ užitočné, pretože toto Slovo je skutočne Živé. Táto rozdielnosť chápania je, ale z pohľadu ľudského duchovného vývoja celkom prirodzená.

Ďalší dôležitý fakt je aj ten, že nikto z jej verných a skutočných stúpencov nie je odporcom diela Pána Abdrushina, práve naopak všetci sme zároveň a celkom prirodzene, ak aj nie hneď stúpencami, ale celkom iste takmer okamžite jeho prívržencami.
Všetky pochybnosti a rekonštrukcie vznikajú hlavne na strane druhej, na strane odporcov pani Natálie. Dôvod: neschopnosť sebareflexie v dôsledku prebudenej duchovnej pýchy. Neschopnosť priznať si svoje staré zaprášené a milión krát zopakované chyby a nedorozumenia. Avšak opakovaním týchto chýb vznikajú potom chyby vytrvale nové a nové, vzniká z nich sieť.

Na záver Vás pán Popadič chcem ubezpečiť, že ak by som bol s týmto presvedčením na tomto fóre celkom sám, tak by som si iba kvoli Vám nedal s tými vysvetleniami určite toľko námahy. Mám tušenie, že už teraz máte pripravené nejaké šikovné rekonštrukcie, alebo Vám vyhovujúce torzá mojich myšlienok, ktorými ma budete chcieť znova chytiť za slovo, respektíve za myšlienku, alebo sa bude o to snažiť niekto ešte šikovnejší. K tejto reakcii na Vaše stanovisko som sa odhodlal hlavne z vďaky tým nemnohým, ktorý ostali poslaniu pani Natálie verní.
( Pre nich ešte raz dávam do pozornosti veľmi dôležitú, v súčasnosti pre priaznivcov pani Natálie kľúčovú vyššie spomenutú knihu „VZ č.4“. Totiž keď som si tak listoval na tomto fóre, mal som pocit ,že sa tu vôbec nespomínala.(?) )

Do nového roku nám všetkým, ktorí o to úprimne usilujeme želám, hlavne silu dokázať si nájsť v tomto zhone dneška, každý deň iba chvíľku času na seba a potom v tom čase zasa odvahu hľadať a priznať si svoje chyby, lebo práve tak sa začína pokora a tá je nepochybne bránou na akomkoľvek splňovaní.

S vianočným pozdravom pre všetkých Váš koaličný i opozičný spolupútnik

Zámečník Dušan

Ospravedlňujem sa pánovi Potúčkovi, že musím rozrušiť jeho "želanie" svojou reakciou, priznám sa váhal som chvíľu či to nepočká. Rozhodol som sa, že možno pre niektorých, práve pred Sviatkom Žiariace hviezdy, ale aj pred vstupom do ešte náročnejšieho obdobia nového roka končiaceho deviatkou bude moja reakcia isto užitočná.
Ďakujem
 
Želanie
Chcel by som všetkým, ktorí myslia v dobrom aj na druhých, zaželať požehnané Vianočné sviatky a upokojenie rozbúrenej hladiny v duši, aby bolo možné počas Sviatku Žiariacej hviezdy prijať čo najviac sily, potrebnej do ďalšieho náročného obdobia.
 
Re: Straky
Napísali ste, že by ste si vedome nedovolili niekoho presviedčať alebo prehovárať, v ďalších riadkoch však píšete niečo, čo je v rozpore s tým.

Vaše slová p.Zámečník:

„Nie je mojou snahou nikoho presviedčať alebo prehovárať. Po prijatí Živého Slova by som si to jednoducho vedome nedovolil, pretože ako nás pred tým varuje Slovo Pána:
„To čo jednému prospieva môže druhému škodiť!“.“

„Keď som si vďaka Bohu pospájal toto všetko do súvisu Záhradnú slávnosť, Večné zákony, „šperky“, národ Český, národ Slovenský, pán Mečiar ... odrazu som akoby duchovným zrakom uvidel veľmi kultivované a predsa „do neba“ nahlas škriekajúce Straky.

„Straky“ , ktoré sa vrhli na kľúčové pojmy i kľúčové obrázky „Večných zákonov“, na „duchovné šperky“ pani Natálie bez ktorých by muselo byť pre nás mnohých chorobne ctižiadostivých a márnomyseľných Posolstvo Grálu hoc aj poznané, predsa však na veky v mnohom zapečatené.

Ak aj vy, nech už ste ktokoľvek, odporca či priaznivec pani Natálie neveríte už v žiadnu náhodu, istotne neuveríte ani tomu, že nie náhodou sa odporcovia „Večných Zákonov“, teda aj pani Natálie usídlili práve v obci Straky. Bolo to bezpochyby Niekým zariadené. To, že si toho doteraz, štvaní svojim pocitom rastúcej viny, ani len nevšimli a neuvedomili, svedčí o ich duchovnej stagnácii, krátkozrakosti a chcenej či nechcenej viazanosti, ale aj o zavrhnutiahodnom cieli pre ktorý to či už vedome, alebo nevedome robia. Tento názov najvernejšie symbolizuje a charakterizuje, priamo vystihuje ich skutočnú vnútornú snahu, tak ako sa v pravde ukazuje pred večnými zákonmi nášho Stvoriteľa Boha a Pána.“

Naozaj ste si istý, p.Zámečník, že ste si všetko správne dali do súvisu vďaka Jeho vedeniu a podľa Jeho vôle?

Názov obce Straky v žiadnom prípade nesúvisí s nekalou protizákonnou činnosťou alebo určitou povahovou vlastnosťou obyvateľov obce v takom obraze, ako sa to snaží vykresliť p. Dušan Zámečník. Každý z návštevníkov má možnosť počas záhradnej slávnosti i mimo nej opýtať sa na pôvod tohto názvu a i na mnoho iného. Dostalo by sa mu vysvetlenia, ktoré by mu neumožňovalo napísať niečo v tom zmysle, ako to popisuje p. Dušan Zámečník, avšak jedine v tom prípade, ak by pisateľ chcel zámerne uviesť ostatných do omylu alebo by v tom bol úmysel poškodiť na povesti určité osoby. To, s akým zámerom k tomu každý pristupuje, predsa každý cíti „až do končekov svojich prstov“...
Názvy obcí alebo miest sa v minulosti dávali podľa určitých geografických, pôdnych alebo iných pomerov. V tomto prípade táto rôznorodosť pôdnych druhov v oblasti Strák je v češtine hovorovo pomenovaná ako „strakatá půda“...

Záhradný dvor Listen:

„Čtyřikrát do roka pořádáme Zahradní slavnosti, kdy je zahrada a část dvora otevřená mnoha návštěvníkům, aby mohli spolu s námi přivítat přicházející roční období a oslavit společnou práci člověka a přírodních bytostí při obhospodařování země.“
„Mnoho věcí zůstává běžnému návštěvníku této zahrady ještě skryto, včetně přírodních bytostí, které zde stále vzorně plní svěřené úlohy. Mnozí lidé však mohou jejich přítomnost vycítit.“

http://www.listen.cz/listy.php

Chce to len poctivejší prístup k druhým a najmä k sebe a umelo vykonštruované senzáciechtivé teórie nebudú mať možnosť prejavu práve u tých, ktorí sa sami pred sebou hlásia k Pravde.
Tak sa stáva, že sa čitateľ Večných zákonov a Posolstva Grálu cíti zaskočený a dokonca pobúrený tým, čo vidí, zabúdajúc pritom na to, že práve ten ľudský duch, ktorí poznal Pravdu a hlási sa k nej, má sa stať novým a pracovať na sebe, aby bol vo svojom druhu príkladný a využíval darované mu schopnosti ku prospechu okolia.

Vaše slová p.Zámečník:

„A tak sa stalo, že mnohý “najhorlivejší stúpenci“ – Pravdy, samozvaní sudcovia, ktorý si brali knihy pani Natálie do rúk s tým aby v nich odhalili všetky jej „chyby, prešľapy a nedorozumenia“, nabrali si pri tom z jej duchovných „šperkov“ plnými priehrštiami. Netrvalo dlho a teraz sa ich pokúšajú tlmočiť verejnosti, preštylizované ich vydávajú za svoje, obchodujú s nimi!?“

Duchovné „šperky“ p. Natálie, ktoré spomínate p.Zámečník, nie sú určené len pre priaznivcov pani Makedonovej a jej kníh a nie sú jej vlastníctvom. Pochádzajú z nevyčerpateľného poznávania duchovných či prírodných zákonitostí, ktoré sú prejavom Stvoriteľovej vôle, vďaka ktorým človek môže a má poznávať ich prejav vo svojom živote spolu s druhými ľuďmi a v kontakte s prírodou a sú mu ukazovateľmi na jeho ceste k duchovnému domovu, pravdaže jedine vtedy, ak to chce poznať...
Sú známe tiež z obdobia, keď žil na Zemi Syn Boží a vtedajšiemu ľudstvu boli sprístupnené spôsobom vhodným pre ich vtedajšiu zrelosť, stále však ostávajú v platnosti. Podrobne sú vysvetlené v Posolstve Grálu od pána Abdrushina.

Posolstvo Grálu - I.diel , prednáška Strnulosť /úryvok/:

„V mojom Posolstve som priniesol vedenie o stvorení spolu s vysvetlením všetkých samočinne pôsobiacich zákonov vo stvorení, ktoré možno nazvať aj zákonmi prírodnými. V tomto vedení ukazuje sa bez medzier celé tkanie vo stvorení a umožňuje jasne poznávať všetky deje. Tak rozvíja v nedotknuteľnej dôslednosti účel ľudského života, tiež jeho otázku „odkiaľ" a „kam", takže dáva odpoveď na každú otázku, ak človek vážne hľadá.

Pri tomto sa musia zastaviť aj tí najzlomyseľnejší protivníci, pretože ich prefíkanosti už nestačia na to, aby mohli rušivo vniknúť do tohto dokonale povedaného celku a aby tak ľuďom vzali i túto pomoc.“

Abdrushin


Vaše slová p.Zámečník:

„Iba sa pýšia cudzím perím. Od hlavy až po päty ozdobený vznešenými prostými a pravdivými vetami, odmietajú ich sprostredkovateľku, nedokážuc vo svojej duchovnej pýche taktiež prebudenej jej dielom, prijať jej vysoký duchovný pôvod i poslanie.
„Každému co jeho jest, alebo Kto chce kam..““

V modlitbe Otčenáš sú slová ...buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi...

Podľa Vás, p.Zámečník, sú všetci tí, u ktorých je úprimná snaha sprístupniť spoznané duchovné poklady zo spomínaného Diela podľa svojho najlepšieho chcenia a vedomia, vhodná na označenie „samozvaní sudcovia“ a že sa chvália „cudzím perím“? Dúfam, že poctivosť a čestnosť ešte má u Vás miesto.

Na tomto fóre je už nepekným zvykom iných ako „JA“ označiť za ...sektárov, duchovne stagnujúcich, krátkozrakých, zatratených, zavrhnutých, samozvaných a pod. ... a tým dať priestor na to, aby dotyčný človek sám seba označil za „vediaceho“, berúc si neraz pritom na pomoc meno Najvyššieho, aby ten jeho vlastný názor mal pred ostatnými patričnú váhu. Čitatelia Posolstva Grálu vedia, čo z toho vyplýva....

Chýba tu porozumenie a rešpektovanie duchovnej zrelosti a rôznorodosti pováh, schopností a talentov, ktoré má každý rozvíjať tak, aby dával druhým zo seba to najlepšie v tom národe, kde momentálne pôsobí a v rešpektovaní toho najvyššieho princípu, ktorý napĺňa jeho srdce.

Vám ostatným, ktorí sa stotožňujete s príspevkom p.Zámečníka, chcem dať na vedomie jedno, na ktoré sa často nedbá:


Posolstvo Grálu - I.diel , prednáška Strnulosť /úryvok/:

„Hovoril som už tiež dostatočne o moci slova, o tajomstve, že dokonca ľudské slovo môže v okruhu zeme pôsobiť na činnosť stvorenia dočasne tvorivo alebo rozkladne. Znením, tónom a zaradením slova sa totiž uvádzajú do pohybu sily vo stvorení, ktoré nepôsobia podľa úmyslu rečníka, ale v zmysle slova, podľa jeho vlastného významu.

Význam slova bol však kedysi daný silami, ktoré slovo uvádzajú do pohybu a ktoré sú tým presne naladené na správny význam alebo obrátene, ale nie na chcenie hovoriaceho. Zmysel a slovo povstali z pohybu príslušných síl, a preto sú neoddeliteľne jedno!

Myslenie človeka pohýna zase iné prúdy síl, ktoré zodpovedajú zmyslu myslenia. Človek by sa preto mal namáhať vyberať správne slová na vyjadrenie svojho myslenia, a tým správnejšie a jasnejšie vyciťovať.

Dajme tomu, že sa človeka spýtajú na niečo, o čom počul, alebo čiastočne aj mohol vidieť. Po opýtaní by bez všetkého tvrdil, že on to vie!

Podľa mienky mnohých povrchných ľudí bola by táto odpoveď správna, a predsa podľa Pravdy je nesprávna a hodna zavrhnutia. „Vedieť", to predsa znamená môcť podať presné vysvetlenie od začiatku až do konca o každej podrobnosti, bez medzier a z vlastného prežitia. Len potom môže človek povedať, že to vie.

Veľká zodpovednosť spočíva vo výraze, a s tým spojenom pojme „vedieť"!

Raz som už poukázal na veľký rozdiel medzi „vedením" a „naučeným". Učenosť ešte ani zďaleka nie je skutočné vedenie, ktoré môže byť len čisto osobné, zatiaľ čo naučené ostáva vždy len prijatie niečoho neosobného.

Niečo počuť, prípadne aj čiastočne vidieť, nie je ešte ani zďaleka samotným vedením! Človek nesmie tvrdiť: Viem to, ale nanajvýš by mohol povedať: Počul som o tom, alebo videl som to. Ak však chce jednať správne, je podľa pravdy povinný povedať: Neviem to!

Tak by to bolo v každom ohľade správnejšie konanie, ako keby podával správu o niečom, s čím on sám nemal nič spoločné, čo teda ani nemôže byť skutočným vedením. Neúplnými správami by len uvaľoval podozrenie na iných ľudí, alebo by ich obviňoval a možno ich dokonca vrhal zbytočne aj do nešťastia bez toho, že by poznal vlastné súvislosti. Preto zvažujte starostlivo svojím cítením každé slovo, ktoré chcete použiť.“

Abdrushin


S pozdravom P.Popadič
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re: Straky


Veľmi poučný a výstižný príspevok ,,Straky", za čo pisateľovi patrí úprimná vďaka.

Preto doporučujem správcovi fóra , p. Devínskemu, zaradiť ho medzi zaujímavé príspevky.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: Som rád, že sa už tak stalo.

PeterFranko  
Aj keď si rada prečítam články na tomto fóre, nie som tu registrovaná, preto som sa prihlásila na manželovo heslo,samozrejme s jeho súhlasom. Chcela by som len reagovať na príspevok pána Dušana "Straky", ktorý ma veľmi zaujal a som rada, že bol pridaný medzi zaujímavé príspevky. Je to príspevok na zamyslenie a je naozaj výstižný. Je mi veľmi ľúto, že dielo Večné zákony od pani Natálie je mnohými ľuďmi zatracované. Pre mňa sú knihy Večné zákony a Posolstvo Grálu tými jedinými.
Prajem všetkým krásne, požehnané Vianoce, plné lásky, radosti a pokoja v duši. Anna Franková
 
Kniha Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu
Užitečný odkaz na původní Poselství Grálu kompletně zatím ve čtyřech jazycích. http://www.abdrushin.sk
 
Straky

Nie je mojou snahou nikoho presviedčať alebo prehovárať. Po prijatí Živého Slova by som si to jednoducho vedome nedovolil, pretože ako nás pred tým varuje Slovo Pána:
„To čo jednému prospieva môže druhému škodiť!“.
Chcem sa s vami iba podeliť o jedno moje nedávne sobotňajšie prežitie, kedy som síce zažil na telesnej úrovni značnú energetickú stratu, ale v konečnom dôsledku ma táto skúsenosť veľmi duchovne posilnila.
Dňa 20. 9. 2008 som sa zúčastnil záhradnej slávnosti jesennej rovnodennosti v záhradnom dvore Listen na pokraji českej obci Straky. Zmieňujem sa o celodennom cykle duchovných prednášok situovanom v prírodnej scenérii záhradného dvora. Po okraj naplnený súbor prednášok bol poprepletaný bohatým taktiež duchovne ladeným sprievodným programom. Divadielko, balet na trávniku, ... a všetko vrátane prednášok zaznievalo v zmysle diela POSOLSTVO GRÁLU od Pána Abd-ru-shina.
Dlhú chvíľu sa mi javilo všetko také, aké by malo byť. Zúčastnený človek vtedy pociťoval prirodzenú potrebu zjednotiť sa s tým všetkým a oddať sa spoločnému duchovnému rozjímaniu. Po častých obdobiach znásobenej opustenosti, prameniacej v nepochopení najbližšieho okolia, ktoré sprevádza púť mnohého vážneho hľadača, či prívrženca Pravdy, je takáto ponuka podružného prežívania sviatočného dňa priam neodolateľná.
Zažiadalo sa aj mne, jednoducho si zaplatiť za jeden deň „spoločnej jazdy“ na takomto starostlivo zorganizovanom duchovnom „tandeme“. Dlho som sa však „neviezol“, pretože už po prvej prednáške sa pocity mojej duchovnej spolupatričnosti značne rozptýlili, a to aj napriek tomu, že som s jej obsahom v jadre súhlasil. Lenže práve prostredníctvom informácii prijatých z tejto prednášky, som ešte väčšmi precitol a uvedomil si svoje telesné vyčerpanie po takmer prebdenej (precestovanej) noci. Pod vplyvom toľkých kilometrov, peňazí ale aj iných prekonaných ťažkostí som si únavu nedokázal sprvoti ani len pripustiť.
Avšak po takomto „upozornení – napomenutí“, som sa už nemohol stotožňovať s prednášajúcim, ktorý rozprával o dôležitosti zachovávania osobných biorytmov. Podľa jeho slov ozajstné požehnanie každého dňa sa začneme učiť prijímať až zosúladením vlastného biorytmu so slnečnou ( bytostnou ) vlnou. Nemal som najmenšie ťažkosti s prijatím týchto informácii, pretože ich mám v živote už odskúšané. Rozkol vo mne nastal, keď som si priznal, že už len účasťou na tejto slávnosti tieto pravdy v mojom živote znova hrubo popieram!
Záverečné prednášateľovo upozornenie na to, že: „Stále a pravidelné dodržiavanie nášho biorytmu zosúladeného s bytostnou vlnou ( slnečná aj mesačná púť a ďalšie cykly), je prakticky nevyhnutným základom, ktorý nás v priebehu celého roka postupne pripravuje pre prijímanie požehnania pri účasti nielen na duchovných sviatostiach alebo slávnostiach.“
Toto tvrdenie má silnú logiku aj z pohľadu PG, z toho dôvodu ma celkom zneistilo. V tichosti som sa pýtal sám seba, že čo tam teda vlastne hľadám(?).
Rozporuplné cítenie narušené vo svojej harmónii, ktoré vo mne vzniklo už na začiatku slávnosti sa nepodarilo prehlušiť už ani jednej z nasledujúcich prednášok. Ani rozprava o živej vode, –– o nesmiernom význame kryštáľovo čistej vody pre náš organizmus a teda aj pre našu dušu a nášho ducha moje prežívanie už nezjednotila. Naopak, pozitívne závistlivý povzdych rečníka počas nej:
„Na Slovensku máte tých najrozmanitejších druhov studní, studničiek, prameňov a potôčikov veru požehnane, takmer všade kde sa človek pohne, alebo len pozrie... A práve preto sa tam vždy rád vraciam...“ Tento povzdych ma ešte viac rozptýlil. Ten pán mal pravdu, na Slovensku máme skutočne prebohato rozvetvenú sieť takýchto kryštáľovo čistých, ale aj minerálnych prameňov a pramienkov... a nielen to!
Žiaľ my, Slováci...(?) „Zatiaľ iba čo je cudzie, to nám aj z ďaleka pekne hudie.“Ak by som ešte, tak ako nedávno veril v náhodu, tak by sa ma toto prednášateľom neplánované „upozornenie“ ani nedotklo, ale keďže už 10 rokov verím v Boha a v nekončiace zázraky Jeho stvorenia, tak mi tie studničky a pramienky, iba potvrdili slová pani Natálie o našej národnej vyvolenosti.
To jednoducho nemôže byť náhoda, že Slováci dostali od Stvoriteľa taký malebný, čarokrásny a rozmanitý kus Zeme. Rozprávku. Pramienky, kamienky, potôčiky, riečky, kvietky, lúky, jaskynky ... Tatry! Toto netreba ďalej rozvádzať, každý kto už vie ako vo svojej jednoduchej dokonalosti pracujú nepodplatiteľné večné zákony, nášho Stvoriteľa a Pána, už nepotrebuje ďalšie dôkazy. Takéto dary a poklady je nevyhnutné si najskôr zaslúžiť.
Vo svojom vnútri som od samého začiatku tušil, že títo ľudkovia nechcú o poslaní pani Natálie radšej ani počuť, ale pre istotu som sa jednej mojej spolucestovateľky opýtal. Nemýlil som sa.
Mňa to však v mojom presvedčení ani len neodchýlilo, práve naopak posilnilo. Moja viera v Boha, je vzkriesená a odchovaná na „Večných zákonoch“ a nehanbím sa to povedať nahlas, pri všetkej úcte k Posolstvu Grálu. Ak by som uveril čo i len prášok z toho čo na osobu pani Natálie nakládli za ten krátky čas čo od nás odišla, a medzi inými aj urazení „stúpenci“ Abdrushinovho Slova, ba aj jej vlastní, poprel by som si pred svetom svoju duchovnú matku!
S touto neoblomnou vierou som sa potom krok za krokom, postupne dostával do širších už aj pozemsky viditeľných a nevyvratiteľných duchovných súvislostí nášho tichého, ale predsa pretrvávajúceho, akoby vytrvale „podčiarkovaného“ národného zlyhania. Pod vplyvom tohto môjho ostrého vnútorného nesúladu s prítomnými som zrazu uvidel v predajnom stánku knižky s prekvapivo prostými názvami:
„Učebnice člověk a zákony“, Malé příběhy o velkých zákonech“, „Zákony pro život na Zemi“.
V zápätí som si kládol túto otázku : Čím to je, že odporcovia pani Natálie si odrazu tak bezprostredne osvojili už aj na obálkach svojich diel, práve toto kľúčové slovo jej výnimočného diela? Veď práve ono dokázalo vo svojej jednoduchosti osloviť, upútať a v mnohých prípadoch aj odomknúť vekmi zatvrdnuté srdcia mnohých materialistov!
Ako to, že z každej prednášky bolo chvíľami počuť v češtine rozvinuté citáty pani Natálie? Je to vari náhoda, že až teraz po vydaní jej knihy sa začalo otvorene kritizovať hnutie Grálu? Čím to je, že jej dielo mnohí vážny hľadači Pravdy odmietli, napriek tomu, že z neho chtiac-nechtiac čerpajú, a podvedome, ale aj vedome sa pokúšajú o jeho reformáciu v dielach svojich? ...
„Na miesto toho čo sme jej mali vtedy verne slúžiť, chceli by sme ju teraz súdiť“ Súdiť, iba za štylistické, alebo dokonca gramatické či kozmetické chyby. Chyby ktoré vznikali našim zlyhaním, našou neúčasťou, neprítomnosťou, lenivosťou nášho ducha, ale aj zbabelosťou, nesúcosťou a nehodnosťou.
Je len ďalším zázrakom, že tých chýb bolo tak málo, keď vezmeme do úvahy, že v tom najvážnejšom období splňovania zlyhali pani Natálii takmer všetky ľudské pomoci!
Ako je toto možné???! Kde sa v nás berie toľká drzosť, zadubenosť, úzkoprsosť a krátkozrakosť??! Kde sme boli vtedy (1998)?! A kde bola naša viera!?
Je nám už predsa mnohým jasné, že: „Skôr než sa stane zázrak, musí prísť viera!“ Naša zjednotená viera...
Ako sme to mohli dopustiť?
A čoho sa to dopúšťame teraz???
Pravdivú a logickú odpoveď na podobné otázky dokážeme nájsť práve prostredníctvom diela Pána Abd-ru-shina. Pri poctivom hľadaní v ňom, dokážeme nájsť pravú príčinu akéhokoľvek ľudského zlyhania. Koreň mnohého je ukrytý v našej ľudskej, už chronickej ctižiadosti, ktorá v súčasnosti v nadbytkoch scivilizovaná –– , neznesie ani najmenší pocit viny, ktorý ju zákonite usvedčuje z nedokonalosti prosto ľudskej nízkosti! A keďže v tejto našej babylonskej domýšľavosti, nie sme schopní na seba vziať z vlastnej viny ani jediné zrnko i keď nám z pohľadu našej slobodnej vôle patrí všetka, preto musí byť „vinná“ iba pani Natália.
Absencia pokory = neschopnosť prijatia našej vlastnej malosti a zlyhania –– z nás nemnohých s odstupom času robí šialených sudcov z milosti zoslanej a do nám zrozumiteľnejšej podoby aktualizovanej Pravdy. Odporcov a nepriateľov spásy, ktorá spočíva v prvom rade, v hľadaní a odhaľovaní chýb svojich, vlastných, nie v obviňovaní a vyťahovaní smietky z oka blížneho! Duchovne posilnení Slovom, avšak najmä vo svojej pýche, zabúdame v okamihu na tú, ktorá nás k nemu neľahko priviedla. Jej poslanie bol nepredstaviteľne ťažký duchovne-pozemský zápas! A práve jej sa pokúšame „po tom všetkom“ naprávať zrak! Sme ako práceneschopní víťazi...
Neschopní akejkoľvek sebareflexie mnohí sa neubránime štvavému zápachu márnosti z našich úst: „To vlastne ona zlyhala, nie my!!! Veď si len prečítajte koľkých sa dopustila chýb?!... Koľko omylov obsahujú jej diela!...“ gágajú vlastnou vinou trafené husi.
Ako keď už odídenú vzácnu návštevu obviníme verejne z toho, že sa nevedela vôbec správať. Že v skutočnosti nemohla byť tá návšteva až taká vznešená, pretože si nedokázala ani svoju obuv odložiť do botníka a oblečenie zavesiť na vešiak, prehliadajúc to, že ani botník, ani vešiak neboli na tom správnom mieste, alebo, že boli obsadené, alebo, že sme jej to svojim správaním neumožnili, ba podaktorí sme ani botník, ani vešiak vtedy ešte nemali! ...že v skutočnosti nemohla byť tá návšteva taká ... pretože vzácny kvet ktorý nám priniesla zvädol skôr, než by sa rozvinuli všetky jeho puky, u mnohých aj skôr než tá navšteva odišla.
Dovolím si poznamenať, že rovnaký myšlienkový pochod zo základu našej bezhraničnej pýchy využilo s úspechom temno pri odvádzaní služobníkov a pomocníkov Pána Ježiša, Pána Abd-ru-shina, ale aj ďalších vyslancov Božích. Domnievam sa, že práve prostredníctvom tejto našej strašnej duchovnej plytčiny, dokázalo temno ústami v tej dobe vyvolených, masovo vykrikovať to zúfalé „Ukrižuj ho! On je vinný! Barabáš je nevinný!“
Žiaľ ako vidíme temno využíva túto našu najväčšiu slabinu s úspechom až dodnes!
A tak sa stalo, že mnohý “najhorlivejší stúpenci“ – Pravdy, samozvaní sudcovia, ktorý si brali knihy pani Natálie do rúk s tým aby v nich odhalili všetky jej „chyby, prešľapy a nedorozumenia“, nabrali si pri tom z jej duchovných „šperkov“ plnými priehrštiami. Netrvalo dlho a teraz sa ich pokúšajú tlmočiť verejnosti, preštylizované ich vydávajú za svoje, obchodujú s nimi!? A my?... namiesto horlivého hľadania a načúvania v sebe a vo svojom okolí, namiesto praktického uskutočňovania - spozemšťovania Slova, nechávame sa práve nimi, v neporaziteľnej lenivosti nášho ducha poúčať o tom aká je vôľa Božia! Aká to príjemná, ale predsa len ďalšia strašidelná uspávanka pre „vyvolených“. Zaživa duchovne zomierame a vôbec nič necítime, nie sme schopní si to uvedomiť a ani sa proti tomu brániť!
Ech, Slovač – Ledač! Hanba nám a beda. Ak sa konečne nevzchopíme k radostnému činu. V tichosti a nebadane, ako zdanlivo vyhasnutá sopka rastie vina národa, ktorý si nespoznal a neochránil svojho proroka! Čo si však zaslúžia tí, ktorý si zlyhanie nedokážu vo svojej duchovnej pýche priznať?! Ktorý sa najskôr nechali prebudiť a poučiť Slovom zasľúbenej Panny a teraz sa ho všemožnými rozumovými okľukami pred vlastným zvráteným svedomím pokúšajú zhanobiť, v tom „lepšom“ prípade naprávať!? Mnohí z nich sa práve takýmito nehanebnými spôsobmi pokúšajú podvedome zbaviť svojej minulej viny, –– viny v hodine splňovania, ktorú nedokážu prijať, ale ktorá napriek tomu neodčinená každým dňom rastie.


Po týchto zdrvujúcich úvahách ktoré som si aj ja – ako vytrvale zlyhávajúci Slovák, najskôr musel priznať a nájsť v nich svoj vlastný diel viny, aby som ich plne pochopil, som sa znova už aj v myšlienkach vrátil na záhradnú slávnosť.
Odrazu som však začal „šperky“ pani Natálie zreteľne počuť v každej ďalšej od prezentovanej prednáške . Jednoduché, krásne a výstižné duchovné „šperky“= kľúčové pojmy pani Natálie, ktorými toľkým otvorila oči, ktorými nás oslovila, ktorými nás získala na stranu Boha . Nebolo ich veľa, ale práve tým sa jagali, žiarili, zreteľne ich bolo počuť a tým boli pre každého pochopiteľnejšie. Vnímal som ich zrozumiteľne, avšak z úst ľudí ktorým nepatrili. Nie však preto, že by neboli národnosti Slovenskej, alebo preto že by boli nevhodne oblečený, alebo pre dáke iné pletky. Ale iba preto, lebo nedokážu, ba ani necítia žiadnu potrebu byť za ne vďační, a z tej vďaky užitočný, tam kde to práve teraz najviac treba.
Iba sa pýšia cudzím perím. Od hlavy až po päty ozdobený vznešenými prostými a pravdivými vetami, odmietajú ich sprostredkovateľku, nedokážuc vo svojej duchovnej pýche taktiež prebudenej jej dielom, prijať jej vysoký duchovný pôvod i poslanie.
„Každému co jeho jest, alebo Kto chce kam..“

Keď som si vďaka Bohu pospájal toto všetko do súvisu Záhradnú slávnosť, Večné zákony, „šperky“, národ Český, národ Slovenský, pán Mečiar ... odrazu som akoby duchovným zrakom uvidel veľmi kultivované a predsa „do neba“ nahlas škriekajúce Straky.

„Straky“ , ktoré sa vrhli na kľúčové pojmy i kľúčové obrázky „Večných zákonov“, na „duchovné šperky“ pani Natálie bez ktorých by muselo byť pre nás mnohých chorobne ctižiadostivých a márnomyseľných Posolstvo Grálu hoc aj poznané, predsa však na veky v mnohom zapečatené.

Ak aj vy, nech už ste ktokoľvek, odporca či priaznivec pani Natálie neveríte už v žiadnu náhodu, istotne neuveríte ani tomu, že nie náhodou sa odporcovia „Večných Zákonov“, teda aj pani Natálie usídlili práve v obci Straky. Bolo to bezpochyby Niekým zariadené. To, že si toho doteraz, štvaní svojim pocitom rastúcej viny, ani len nevšimli a neuvedomili, svedčí o ich duchovnej stagnácii, krátkozrakosti a chcenej či nechcenej viazanosti, ale aj o zavrhnutiahodnom cieli pre ktorý to či už vedome, alebo nevedome robia. Tento názov najvernejšie symbolizuje a charakterizuje, priamo vystihuje ich skutočnú vnútornú snahu, tak ako sa v pravde ukazuje pred večnými zákonmi nášho Stvoriteľa Boha a Pána.


18. 12. 2008
V Novom Meste Nad Váhom

ZÁMEČNÍK Dušan
 
K príspevku p. Zámečníka:
Ako som sa už v minulosti vyjadril, stále vo veľa veciach nemám jasno a plne im nerozumiem, preto sa k nim ani nevyjadrujem, ale Váš príspevok ma oslovil a zdá sa, že ste urobil, alebo v blízkej dobe urobíte dôležitý krok vpred. Roman
PeterFranko  
Poučný článok „Straky“, tiež ho odporúčam pridať medzi zaujímavé príspevky. A zároveň doporučujem všetkým oslobodiť sa od neveriacich kazateľov! V dnešnej dobe k neveriacim kazateľom patria aj tí, ktorí popierajú príchod Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše.
 
Cesta k Najvyššiemu
Jozef musím s Vami len súhlasiť. Zrejme to väčšina z nás aj vie, len si to musíme veľmi často pripomínať.
Cesta k Najvyššiemu
Nasledujúcu úvahu venujem všetkým takým fundamentalistom (a je úplne jedno, či sú to čitatelia Biblie, Posolstva Grálu alebo Večných zákonov-1,2,3), ktorí si myslia, že ak sa Slovo nedostane do rúk hľadajúcim cez nich, cez ich cirkev či skupinu, alebo prostredníctvom ich predstavy a ich ľudskej vôle, je lepšie, keď sa Slovo nedostane hľadajúcemu vôbec.
Akoby to Slovo išlo z nich samotných!
Akoby len oni mohli rozhodovať, kto sa k Pravde dostane a kto nie.
Akoby oni videli všetky osudové nitky, ktoré niekoho k niekomu privedú k rozuzleniu karmy...
Akoby oni najlepšie vedeli, čo je základom pre nastávajúcu výstavbu ...
Akoby oni boli sudcovia ...
Akoby...
Akoby...

A čo takto pokyn od Syna Človeka?: POMÁHAŤ SA MÁ LEN HĽADAJÚCIM!

*******

Cesta k Najvyššiemu

Predstavme si Horu, na ktorej sa nachádza Cieľ, ktorý treba dosiahnuť.
Ako sa na vrchol tejto Hory dá dostať? Len jednou cestou? Len zo severu, alebo z juhu? Len z východu alebo zo západu? Len tým vychodeným chodníčkom alebo aj zdolaním príkreho svahu?
Je pre každého pútnika vhodná len tá cesta, ktorou kráčajú iní? Ak sa niekto rozhodol kráčať tou menej náročnou cestou ale dlhšou, musí tá istá cesta vyhovovať aj ostatným? Máme určovať iným ľuďom, ako majú na vrchol dôjsť? Vieme my s takou istotou, čo všetko na svojej púti má prežiť okoloidúci, keď mu chceme určovať cestu podľa nás?
Nemôže sa niekto dostať na Horu aj iným spôsobom než my?
Samozrejme, aj tu treba vedieť odhadnúť svoje sily a možnosti, ktoré tiež určujú, ktorou cestou a z ktorej strany sa rozhodnem stúpať nahor. Aj v tomto platia určité základné pravidlá, ktoré treba na púti dodržiavať, aby sa niektorý pútnik nezrútil dolu. A treba myslieť aj na čas, ktorý nám na výstup zostáva.
Tu je nám to všetkým jasné.
Ale predsa to isté platí aj na púti ľudskej duše stvorením! Ale toto tu už vidí len málokto. Dokonca sú aj takí, čo hovoria, že Cestu k Najvyššiemu už našli, ale neraz by chceli určovať iným, ako a ktorou cestou majú kráčať k Nemu.

Čo je naším Cieľom? Kde je vrchol tej našej HORY?
V Posolstve Grálu sa píše:
„Kto má v sebe PEVNÚ VÔĽU K DOBRU a snaží sa dodať svojim MYŠLIENKAM čISTOTU, ten už NAŠIEL CESTU K NAJVYŠŠIEMU!
Tomu BUDE potom VŠETKO ostatné PRIDANÉ.
K tomu netreba ani kníh, ani námahy ducha, ani cvičenia v pokání a osamotenia.
UZDRAVÍ sa na TELE i na DUŠI...“
---
Aké jednoduché .... stačí pevná vôľa k dobru a čistota myšlienok a sme zdraví.
Ale naozaj? Jednoduché?

Pevná vôľa k dobru.
Je vždy dobro to, čo vykonávame? My si to myslíme. Ale je to tak aj podľa Vôle Najvyššieho? Pýtame sa vopred, než začneme niečo robiť podľa vlastnej vôle, či to, čo v dobrom snažení ideme urobiť, je správne a dobré aj podľa Jeho večných zákonov?
Alebo urobíme niečo, a až potom keď prichádza spätné pôsobenie, začíname hľadať príčiny a spomenieme si aj na Neho?
Čo je to teda pevná vôľa k dobru?
Moje názory? Moja cesta? Moja vôľa? Alebo nebodaj to, čo sa bude ľúbiť mojim blížnym? To je dobro?

Čistota myšlienok.
Hovorí sa: „Na myšlienky clo neplatí“. Naozaj? Tak načo by potom asi Syn Boží zdôraznil: „Udržuj krb svojich myšlienok čistý, založíš mier a budeš šťastný“.
Keby tu clo neplatilo, čiže keby sa „neplatilo“ aj za myšlienky, nemalo by ani toto doporučenie od Boha zmysel.
Ale to, čo nám Boh dáva, zmysel vždy má.
Takže zodpovedať sa budeme aj za svoje myšlienky, ktoré nikto z blížnych nemusí vôbec poznať.
Otázka znie: Ak sa chceme dostať na cestu k Najvyššiemu, môžeme kráčať k Nemu bez toho, že by sme poznali Jeho vôľu, bez toho, že by sme vedeli, čo od nás On požaduje? Alebo myslí si niekto, že nepožaduje? Všetko odpúšťa? Aj zlo? Nepotrebujeme pravidlá, zákony?
Načo by potom boli slová „udržuj krb myšlienok čistý“?
Udržujeme tento svoj krb čistý?
Nech si každý skúsi úprimne vo svojom vnútri zodpovedať, či by dokázal bez zaváhania zverejniť všetky myšlienky na verejnosť. A ani to by ešte nebola záruka, že je ten krb čistý aj podľa vôle Pánovej.

Snažme sa teda, vážne sa snažme o dobro a čistotu myšlienok, lebo len tak nám bude môcť byť všetko ostatné pridané. Inak nie! A my veľmi potrebujeme, aby sa nám zo Svetla pridalo, lebo kráčame vo veľmi hustých temnotách, kde nie je ťažké zablúdiť a stratiť sa. A času už niet nazvyš!
Darmo budeme poznať Cestu k Najvyššiemu, darmo budeme o tom písať, rečniť! Ak si zakalíme chcenie a čistotu myšlienok, nebude nám všetko ostatné pridané a sme predsa len stratení.
Ak nám však nebude to potrebné pridané, ako sa chceme uzdraviť na tele a na duši? Bez pomoci Najvyššieho? Chceme kráčať po Ceste k Nemu podľa našej vôle, bez rešpektovania Jeho vôle?

Uzdravenie na tele a na duši.
Čo znamená uzdraviť sa na tele, každý vie. Každý sa teší, keď nemá žiadne zdravotné problémy.
Choré telo by nemalo chodiť do práce, choré telo má obmedzený pohyb a vstup na rôzne miesta na zemi. Choré telo nemá toľko síl, nevládze tak, ako telo zdravé. Ak je pozemské telo veľmi zničené, nastáva pozemská smrť.
Je to s chorou dušou inak? Tá už vládze naplno? Môže chorá duša vojsť do Kráľovstva Božieho?
Ak nie, čo je to chorá duša? A hlavne, čo je to „uzdraviť sa na duši“?
Ak sa má ľudská duša uzdraviť, najprv musí ochorieť. Ak je duša zničená, nastáva smrť – druhá smrť.
A to je tá smrť, spomínaná v Zjavení Jána, ktorej sa máme obávať – duchovná smrť – večné zatratenie.
Ak môže byť pozemské telo napadnuté, oslabené a zničené napr. vírusmi, lebo jeho vyžarovanie to dovolilo, čo môže napadnúť, zoslabiť a nakoniec aj zničiť ľudskú dušu, ak to ľudský duch v tejto dušičke dovolí?
Predsa jeho vlastné CHCENIE a MYSLENIE!

Snažme sa usporiadať si svoje životy, svoje vnútro tak, aby naše konanie, myslenie a chcenie bolo v súlade s Vôľou Najvyššieho, aby sme tam nevkladali svoju vôľu, lebo len tak nám bude môcť byť od Neho všetko potrebné pridané a potom budeme môcť vyzdravieť na tele i na duši a vrátiť sa k Nemu!

Majme v sebe pevnú vôľu k dobru a snažme sa dodať svojim myšlienkam čistotu!
Postavme si najprv chrám a základ vo vnútri nás!
Čo je tým základom pre výstavbu?
Ako vydržať kráčať po Ceste k Najvyššiemu, AKO ŽIŤ, aby sme mohli nakoniec vojsť do Jeho Kráľovstva?

Odpoveď znie z Večnosti do večnosti:

„Varujem, varujem vás ešte raz! Každý VYVOLENÝ nielen že má povinnosti, ale má tiež v každom prípade ŽIŤ plne POSOLSTVOM GRÁLU!
Pretože ono je a zostáva ZÁKLADOM NOVEJ Ríše, a len z tohto základu môže každý plniť svoju povinnosť, len tak môže ísť VÝSTAVBA VPRED!“
*******
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky II. - 6.12.1941


Len pred dvomi dňami sme si pripomínali desať rokov od odchodu pani Makedonovej zo Zeme, a už je tu ďalšie výročie odchodu niekoho, niekoho tak veľkého významu, pozemského odchodu Pána ABDRUSHINA.

67 pozemských rokov, tak presne toľko ubehlo odvtedy, keď zo Zeme odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Parsifal Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

*Syn Svetla opustil túto Zem keď mal 66 rokov!, presné dvojnásobok rokov Ježišových. Iste náhoda to nie je.*

Viac v odkaze spred roka: http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=5638971

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky - 4.12.1998


Zajtra ubehne presne desať pozemských rokov, keď odišla z tejto Zeme veľká osobnosť, ktorá pôsobila v národe slovenskom, pani Natália de Lemeny – Makedonová.

Prišla nato, aby naplnila proroctvá, ktoré zvestovali zrod Syna Človeka IMANUELA, ako jediného a pravého Kráľa Tisícročnej ríše z vôle Božej.

Viac v odkaze spred roka: http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=5631732#article-5631732

Ján Anton Sloboda.

 
Mesiac a Venuša
Včera 1. decembra bol na večernej oblohe pozorovateľný zaujímavý úkaz, keď sa Mesiac priblížil k Venuši a zakryl ju. Kúsok nad týmto stretnutím svietila planéta Jupiter.

 
Dnes oslavujeme 10 výročie, kedy sa narodil Prakráľovne Svanhilde Natálií de Lemény – Makedonovej Imanuel - Kráľ tisíc ročnej ríše. Teraz očakávam Jeho návrat. Imanuel zničí temno, spúta Lucifera a v tisíc ročnej ríši povedie ľudstvo do vyššieho štádia duchovného vývoja.

V prednáške „ A vyplnilo se...! od Pána Abdrushina sa hovorí: „ A teď vyplní se veškerá zaslíbení, nezadržitelne a nezměnitelne, jak jest tomu v určení Božím! Ani jedno z nich nezústane otevřeno, neboť kruh začíná se již zvolna uzavírati. A s částí Abdrushin-Parsifal spojuje se nyní v samotném pozemském těle ješte i jeho část Božská a tak povstává nyni v této hrubohmotnosti Imanuel, který byl všemu lidstvu zalíben již prorokem Izaiášem!“ V proroctve sa hovorí, že matkou Imanuela bude Panna. Podľa Jeho matky, Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše spoznáme.

Príchod Prakráľovnej na zem bol zvestovaný už pred tritisíc rokmi prorokom Izaiášom : „Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel.“ Panna znamená, že počne nadpozemsky a otcom bude Duch Svätý. Prakráľovná napriek tomu, že je matkou ostáva Pannou. Čo potvrdzuje aj Pán Abdrushin v prednáške Prakráľovná:“ Jest však pannou! Přesto, že jest zvána Pramáti a Parsifal ji nazýva matkou.“

Príchod Prakráľovnej je zvestovaný aj v Zjavení Jána v 12. kapitole.: „ Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá Slnkom, pod jej nohami mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.“
Vieme, že autorom Zjavenia Jána je Duch Svätý Imanuel. Pravosť Zjavenia Jána potvrdzuje aj Duch Pravdy Abdrushin na viacerých miestach v Posolstve Grálu – Novej Biblií. Tým, že nepoukázal na žiadne chyby v Zjavení Jána potvrdil jej pravosť a tým aj jeho vyplnenie.

Bližšie zasľúbenie je proroctvo z roku 1917 , ktoré poznáme ako „ Zjavenie vo Fatime“ ktoré oznamuje príchod Prakráľovnej na zem. A oznámenie ako spoznáme Prakráľovnú, tým, že bude mať nezvyklé tehotenstvo a napíše Nové evanjelium. Novým evanjeliom sú Knihy Večné Zákony 1,2 a 3.

Dňa 14. 11 1998 poskytla Pani Makedonová rozhovor v ktorom hovorí:
„ Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať BOHOM ZASĽÚBENÚ matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.“ Tieto proroctvá sa nachádzajú v Starom Zákone, najkonkrétnejšie o tejto udalosti hovoril prorok Izaiáš, v Novom Zákone v Zjavení Jána a v bližšom proroctve, napríklad vo Fatimskom posolstve.
V uvedenom rozhovore zo 14.11.1998 je spomenuté aj nasledovné: „Je to pre náš národ pocta, ale zároveň aj záväzok voči Stvoriteľovi. Pocta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti, sa Boží Syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejších ľudí, lebo tí ako prví dokážu pochopiť vážnosť a zmysel jeho príchodu na Zem. Záväzok zase spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí , a aj vo svete. Čím viac ľudí to na Zemi pochopí, tým miernejšia bude očista Zeme.“

V prednáške Prakráľovná od Pána Abdrushina sa hovorí : „ Ja vím, co je Boží vúle a ona se splní na lidstvu v tom okamžiku, kdy splnění má přijít. Ani jediná vteřina nebude zmeškána. Jen všechny cesty až tam jsou ještě schopny pohybu a v tom jsou možné mnohé zmeny. Pevné stanovené body kotvišť jsou však nezměnitelné a nelze jich posunouti také ani o vlásek.“ Z toho jasne vyplýva, že priebeh súdu má svoje pevné body. Aj začatie tisíc ročnej ríše má svoj pevný bod. Tento pevný bod za života Pána Abdrushina nenastal, teraz sa blížime k nemu! Od nás závisí len ako prebehne očista, či mierne alebo ťažko. Aby mohla očista prebehnúť mierne prišiel Pán Ježiš a priniesol dar „ Nový Zákon“, prišiel Duch Pravdy Abdrushin Imanuel a priniesol dar „ Novú Bibliu“, a prišla Pani Makedonová a priniesla dar „Nové evanjelium“.

Pane Bože ďakujem ti za Tvoje darované Slovo a vynasnažím sa čo najlepšie podľa neho žiť.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zrod Imanuela


Deň za dňom sa míňa, rok za rokom, desaťročie za desaťročím, storočie za storočím, tisícročie za tisícročím... Všetko je uchované v knihe vesmíru, čo sa udialo počas dlhého vývoja ľudstva na Zemi, tak ako je už zaznamenaný aj zrod IMANUELA, ktorý sa udial tesne pred prvou Veľkou očistou Zeme – 28.11.1998.

Dnes je tomu presne desať pozemských rokov, keď sa udiala táto najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva, zrod KRÁĽA kráľov, PÁNA pánov, záchrancu neskoršieho stvorenia, Kráľa Tisícročnej ríše, Syna BOHA OTCA, IMANUELA ABDRUSHINA, začo buď BOHU veľká a pokorná vďaka. Viac v príspevku, ktorý sa nachádza v odkazoch - linky na zaujímavé príspevky - 28.11.1998 zrod Kráľa kráľov.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Žalm Dávidov.


Tak presne ten sa tu hodí, pre túto chvíľu, pre tento okamih, presne v zmysle slov pani Makedonovej: ,,Všetka úcta a vďaka patrí jedine BOHU!"

,,1Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku.

2Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza.

3Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.

4Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.

5Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

6Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy."

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor v rádiu - 14.11.1998


Dnes ubehlo presne desať rokov, keď bol urobený tento rozhovor s pani Makedonovou. Preto verím, že aj tento rozhovor, ktorý tak veľa osvetľuje, bude prínosom pre tých ľudí, pre ktorých je PRAVDA a BOH na prvom mieste.

Ján Anton Sloboda.


Zdravím vás, budeme sa baviť hneď takto na úvod s Natáliou de Lemeny-Makedonovou, ktorá napísala Večné zákony 1,2 a3, čiže prvý, druhý a tretí diel.
Je november a teda čas, kedy sa majú naplniť proroctvá o príchode Ducha Svätého na Zem a o začiatku Veľkej očisty Zeme. Týmto pádom sme si pozvali pani Natáliu do našej relácie, aby sme priamo s ňou upresnili význam a zmysel týchto udalostí, ktorých sa máme tento mesiac dočkať.

Pani Natália, ako ste prišli na to, že práve Vy máte byť matkou Ducha Svätého – Imanuela?

Ako som nato prišla? Tak môžem vám úprimne prezradiť, že sama som nato neprišla. Dozvedela som sa to pri písaní mojej knihy “Večné zákony”, v ktorých som mala zvestovať narodenie Ducha Svätého na Zemi podľa Biblie a aj iných proroctiev. Keď som túto udalosť písala, nevedela som ešte, kto bude jeho matkou. Až po dešifrovaní Apokalypsy – Zjavenia Jána som pochopila, že ňou mám byť ja. Úprimne sa priznávam, mala som čo robiť, aby som to strávila.

Ja sa tiež priznám, že je to dosť veľká odvaha, priznať si niečo takéto. Čo Vám dáva takú istotu, že sa nemýlite?

Veľa vecí, ktoré spomínam v knihe a ktoré som už tu spomínala.
Takže neviem, ako by som povedala… konkrétnejšie… kto nečítal knihu, tak toho by to aj tak nepresvedčilo - tie fakty, takže neostáva nič iné, iba kto je zvedavý, pozrie do knihy.

Ja myslím na to, že vo svojich výkladoch sa nemýlite v tom, že pri písaní jedného, druhého a tretieho diela ste sa dozvedeli, že máte byť matkou Ducha Svätého, čiže Imanuela. Čo Vás vedie k tomu, že v tomto sa nemýlite?

To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane.
Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas, a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.

Ako viete dokázať, že ste boli vedená pri jej dešifrovaní Bohom, nie jeho protikladom Satanom?

Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.
Iba jej dal Boh tú schopnosť otvoriť tieto proroctvá a naplniť ich.

Nie je možné, že pri narodení Ducha Svätého bude pôsobiť Satan?

Tak samozrejme, bude pôsobiť, bude sa snažiť to znemožniť. Ako je to v Biblii napísané, už počas tehotenstva môjho, aj počas narodenia, aj vlastne celý život sa bude snažiť znemožniť jeho poslanie, ktorým je vlastne – zničiť jeho vládu. Takže s tým sa počíta, to nie je nič nové, a preto aj toto tehotenstvo je také, aké je – nehmotné – aby ho nemohol zničiť už v tom tehotenstve.

Viac na: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5561567#article-5561567

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, z polovice novembra 1998


Starý svet, ktorý je celý pokrivený a nesprávny, zanikne a na prelome tisícročí vznikne nová ríša, Tisícročná ríša, ktorú bude viesť Boží Syn podľa večných zákonov.

-Tieto slová, ktoré v nás isto vyvolávajú divné pocity, nevyriekla Sibyla ani nijaký iný uznávaný či zaznávaný prorok, ale zatiaľ úplne obyčajná žena, žijúca v bratislavskej Petržalke, ktorá o sebe tvrdí, že už o pár dní ešte do konca tohto mesiaca porodí Božie dieťa, a to aj napriek tomu, že ešte dnes nemá nijaké vonkajšie znaky tehotnej ženy.-

Mám 48 rokov preč, mám už dve dospelé dcéry a to, že to tehotenstvo nie je na mne vidieť a dokonca ani lekársky nie je dokázateľné, tak to má svoju príčinu. A tou príčinou vlastne je to, aby mi ľudia uverili, lebo keby som ja len tak povedala, že budem mať Božieho Syna a mala by som riadne tehotenstvo, tak myslím si, že v dnešnej dobe pokrivenej a bláznivej by mi to asi málokto zobral.

Čo hovorí o príchode druhého Božieho Syna menom Imanuel Biblia a aké by malo byť podľa vás jeho poslanie na Zemi?

No, tak Biblia ho zvestuje, dá sa povedať, na dvoch miestach, určite aj na viacerých, lebo viacerí proroci hovoria o narodení budúceho Kráľa Tisícročnej ríše, ale tak jasne a podrobnejšie hovorí o jeho narodení staroveký prorok Izaiáš, ktorý ho doslova aj menuje, že vlastne to bude Imanuel a že bude vládcom Tisícročnej ríše, o tom hovoria prvá kniha a tretia kniha Izaiášova a potom Zjavenie Jána - Apokalypsa, toto proroctvo sa napísalo o tisíc rokov neskôr, tak tam je to ešte podrobnejšie popísané, dokonca aj to, že kto bude jeho matkou a aké ťažkosti v tehotenstve bude mať jeho matka.

-Pred niekoľkými dňami navštívila pani Makedonová gynekológa, ktorý však ani po vyšetrení ultrazvukom jej tehotenstvo nepotvrdil. Podľa budúcej matky práve takýto dôkaz potrebuje, aby jej ľudia neskôr uverili.-

Pred narodením Božieho Syna - Imanuela a takisto ešte aj počas doby, kým bude na Zemi, lebo on nebude stále na Zemi, zakrátko odíde podľa proroctiev, tak počas tejto doby sa budú ľudia na celom svete triediť. Budú sa triediť na schopných duchovnej premeny a na neschopných duchovnej premeny.
Najpodrobnejšie, že ako sa spozná tá matka Imanuelova, je to napísané v 3.Fatimskom posolstve, ktoré cirkev tají už takmer 40 rokov a nechce ho zverejniť, avšak tam je popísané, že tento Boží Syn sa narodí vo vyvolenom národe, ktorý je slovenský a sú tam uvedené ďalšie podrobnosti, že jeho matka sa spozná podľa toho, že napíše knihu „Nové evanjelium“.

-Pani Makedonová už zorganizovala viacero stretnutí s čitateľmi svojej knihy a jej informácie o narodení druhého Božieho Syna sa dostali do širokej verejnosti. Cirkevné autority, ktoré sme v tejto súvislosti požiadali o názor, sa však, žiaľ, zatiaľ rozhodli nevyjadrovať sa k celej záležitosti. -

Vy tvrdíte teda, že už o niekoľko dní sa vám narodí Božie dieťa. Viete už, kedy to presne bude a kde?

To neviem. Ja som dostala iba také vnuknutie, že mám hovoriť, že sa narodí v novembri tohto roku. Vedela som, kedy som počala, bolo to asi v marci a vtedy som sa teda dozvedela, že som počala z Ducha Svätého a aj celý čas mám také pocity, ako v tehotenstve, poznám ich lebo som mala dve deti.
Ako sa narodí, alebo kde sa narodí, to takisto neviem, že či teda na Zemi alebo mimo Zeme, keď som počala, ako píšem v mojej knižke, mimo Zeme, tak to naozaj neviem, ale pravdepodobne to bude asi pozemským spôsobom, aby bol taký dôkaz, že keď to tehotenstvo je už nehmotné, aby mi niekto nemohol vyčítať, ako som už počula, že asi si nejaké dieťa adoptujem a budem hovoriť, že to je Božie dieťa.

Čo bude tým presvedčovacím dôkazom, že naozaj ide o nevšedné, iné a nie úplne normálne pozemské dieťa?

Aby ľudia uverili tomu, čo ja tvrdím, keď niekto nebude chcieť veriť ani tomu tehotenstvu, ani mojej knihe, tak ešte dostanú od Boha ďalší dôkaz, a to bude, že v ten deň alebo v tú noc, keď sa narodí Imanuel, tak sa objaví na oblohe nová hviezda, ktorá bude obrovská, bude veľmi žiariť a bude oznamovať celému svetu, že sa narodil Duch Svätý - Imanuel. A nebude viditeľná len jednu noc, ale bude viditeľná dlhšiu dobu, po tú dobu, pokiaľ bude Imanuel na Zemi, aby všetci ľudia sa mohli dozvedieť, že čo to znamená.
A druhé znamenie bude, že bude v sebe mať také znamenie Imanuel, aké mal aj Ježiš, a síce zlatý kríž bude nosiť v sebe a bielu holubicu nad ním. Toto znamenie za čias Ježiša videl len prorok Ján Krstiteľ, ktorý ho zvestoval a jemu ľudia verili, lebo bol známym prorokom a v dnešnej dobe, keďže už prorokov nemáme, tak v dnešnej dobe bude viacero ľudí, nevieme, akí ľudia to budú, možno to budú aj obyčajní ľudia, alebo... neviem, akých ľudí si Boh vyberie, nemáme to vedieť vopred, ale viem len toľko, že to bude veľa ľudí, ktorí budú toto znamenie vidieť duchovným zrakom. Čiže dieťa bude riadne, pozemské, ale to znamenie budú vidieť len určití ľudia, ktorí budú mať dostatok vážnosti, aby im verili ostatní ľudia, že to je naozaj pravda.

Máte nato už len veľmi málo času presvedčiť ľudstvo o tom teda, že sa skutočne ten Boží Syn narodí. Čo sa stane, ak sa nenarodí?

Tak ja vôbec s takouto alternatívou nepočítam, lebo si uvedomujem, že keby sa toto stalo, tak celé to moje poslanie a to úsilie, ktoré som tomu venovala, by bolo zbytočné, a nehovoriac už o tom, akú hanbu by som si urobila, že vlastne by som bola odpísaná po každej stránke.

Akú máme záruku, že ste si to všetko nevymysleli?

No tak, ja si myslím, že už som tu naznačila určité úkazy nadpozemské, ktoré by mohli tých neveriacich presvedčiť ... ja vám tak poviem, mojou úlohou nie je vlastne presviedčať. Ja mám len oznamovať, že čo sa bude diať. Ja som to v tej mojej knižke vysvetlila podrobne, lebo to, čo tu poviem... ja hovorím len fakty. Ale ako som k nim došla a ako to vlastne je zvestované už niekoľko tisícročí, ako Boh tieto pomoci tým ľuďom, ktorí chcú kráčať správnym spôsobom v živote, ako ich On zosielal a ako ich ja dešifrujem v mojej knihe, tak toto všetko je určitá pomoc, ale je to oznamovanie.
ČIŽE, ČI NIEKTO VERÍ, ALEBO NEVERÍ, TO UŽ JE JEHO PROBLÉM A ČI SOM SI TO VYMYSLELA, ALEBO NIE, TAK TO JE TIEŽ JEHO PROBLÉM.

 
Prechodné obdobie veku Vodnára (1844 – 2029)

Ľudstvo prechádza v tejto dobe veľkou premenou, ktorá sa prejaví tým, že všetko staré sa zrúti a bude vybudované nové vplyvom zakotvenia Svetla na Zemi, t.j. vybuduje sa Božie kráľovstvo na Zemi – Tisícročná ríša.

O tejto ére (o dobe Vodnára) zvestovali už mnohí proroci.

Nie je tu v tomto písomnom materiáli účelom poukazovať na všetky zmienky z minulosti o tejto novej dobe na Zemi, ale treba poukázať na fakty, ktoré sa postupom času vynárajú akoby z hmly dejín a akoby „náhodne“ do seba úplne zapadajú.

Tí, ktorí vedia, že náhody vlastne neexistujú, pochopia.

Vopred treba všetkých upozorniť, že doleuvedené jednotlivé úryvky sú vyberané nie preto, aby hľadajúcich zaviedli niekam účelovo, ale preto, aby si každý uvedomil, že mozaika sa skladá vždy z jednotlivých dielov, a keď začnú do seba zapadať, tak budú určite správne ukladané. Nie je tu zmyslom uvádzať celé kapitoly a prednášky. Každý nech si uvedenú literatúru vyhľadá a môže si doplniť aj ďalšie jednotlivosti pre neho potrebné.

Na Abd-ru-shinovej náhrobnej doske, keď bol na Zemi Syn Človeka prvýkrát ako arabské knieža pred asi 3500 rokmi, je zmienka o dnešnej dobe na začiatku znamenia Vodnára. Je potrebné si celú túto dosku prečítať a preštudovať k celkovému prehľadu, čo sa už stalo a čo sa má ešte stať.

„Na obloze vystupuje znamení Vodnáře 228 a začíná veliká doba, největší a nejposvátnější na zemi. …

….. S nebe budou sjíždět blesky a hory budou pukat 243, války 244 a vzpoury 245 budou pustošit zemi, ale Abd-ru-shin bude bydlet v míru se svými služebníky 246. Lilie se líbezně rozvije v čistotě a cudnosti 247. Pohled na ni přináší lidem radost. Ze svatyně stoupají vzhůru plameny 248 pravé zbožnosti. Na obloze stojí plna zaslíbení Abd-ru-shinova hvězda 249; září z ní sedmero barev a svým svitem zastiňuje měsíc 250. Nad zemí svítí dvě slunce: nové je větší a mocnější 251 než staré 252. Až se toto nové slunce objeví, moře 253 se vzedme a znovu zatopí rozlehlé kraje, nad nimiž kdysi hučelo.

Z vod vystoupí jiná území, neboť jejich posvátné číslo 254 se naplnilo. Budou tam nalezeny prastaré nádoby 255, převrácené a prázdné. Zlato a stříbro, které v nich bylo skryto, leží nedaleko 256, ale během tisíciletí ztmavlo. Ostré meče 257, jež před dávnými časy protínaly vzduch jako blesky 258, jsou zrezavělé a sténají. ….. (Tu je potrebné poukázať na to, že pri Bahamách sa už začínajú vynárať postupne z Atlantického oceánu zachovalé pozostatky nám „neznámej“ vyvinutej civilizácie – Atlantídy!)

….. Až se posvátné číslo 280 naplní naposled, bude u slunce 281 a u měsíce 283 stát nová hvězda 282, ale bude zářit jasněji. Kusé dílo 284 se musí stát dokonalým 286, co bylo dole, usiluje vzhůru 287, neboť nadešla posvátná doba Holubice 289. Blažení, kdo ji prožijí. Miska 288 milosti je naplněna tolik, až přetéká.

Z meče 290 našeho vládce září posvátné znamení. Svým kopím 291 přemohl hada, který robil vždy jen zlo. Spoutal ho a uvrhl za pevné zámky a závory 292. Běda světu, až Pán bude muset jeho pouta opět uvolnit! Posvátné číslo tři 293 zářivě pozvedl a Jeho koruna 294 vládne i nad hrobem a smrtí. Světlo shůry 295 na něho září, když sedí na zlatém trůně 296. Je svatý, povznesený nade všechno. Jeho tvář je vlídná jako tvář otce a přísná jako tvář spravedlivého soudce. Až přijde jeho čas, bude rozdělovat vlídnost i přísnost. Podobno obětnímu plameni 297 bude před ním vystupovat uctívání. Had 298 se svíjí a falešná moudrost 299 musí zahanbena ustoupit stranou. Pak budou struny 300 opět znít čistě. …

(Had /Lucifer/ má byť spútaný po prípravnej dobe až tesne pred Tisícročnou ríšou a beda Zemi, až bude musieť byť po uplynutí 1000 rokov opäť na určitú dobu uvoľnený.)

Ďalšia dôležitá zmienka o dobe Vodnára a „Zlatom veku“ je v knihe „UFO: … A přece létají!“, kde na stranách 12-15 sa okrem iného hovorí:

„Začátek tohoto nového věku především znamená, že naše sluneční soustava se plně dostala do nebeské oblasti souhvězdí Vodnáře a tím bezprostředně do radiační oblasti Centrálního slunce galaxie. ….. Proto také nikoliv neprávem hovoříme o Zlatém věku.

Věk Vodnáře však byl signalizován již 3.února 1844, když jsme vstoupili do vnějšího okraje zlatého záření. Tak se v současné době nacházíme v kritické fázi přechodného období, kdy na jedné straně stále ještě dostáváme kmity minulého věku Ryb, které ovšem rychle slábnou, a na druhé straně nás ale také zasahuje vyzařování věku Vodnáře, které se stále více zesiluje. To, co se zde v průběhu 185 let odehrává, lze v menším měřítku zhruba přirovnat ke změně ročních období, kdy po zimě přichází jaro, přičemž ovšem tato změna probíhá pomalu a nikoliv ze dne na den.

Skončený věk Ryb byl v první řadě charakterizován vraždami a zabíjením, hrubým násilím, náboženským fanatismem, bludnou vírou, čáry, mystikou, nejrůznějšími kultovými jevy a dalšími negativními aspekty nejhoršího druhu a odstínu. Ryba patří k vodě, avšak Vodnář vzduchu, takže to vypadá tak, jakoby létající ryba vyskakovala z vody a během letu se proměnila v ptáka. A tato metamorfóza již trvá 185 let. Lidstvo postižené slepotou pomalu vystupuje z temné jeskyně a dostává se mu postupně stále více světla nového poznání. Toto přechodné období lze zřejmě nejlépe charakterizovat slovem „zlom“. Dosavadní staromódní budova našeho života, v níž jsme žili a která je na zhroucení, musí být za každou cenu stržena, bez ohledu na ztráty. Současně ale již vznikají základy pro vybudování nového domu. Vzhledem k nepříznivým vlivům věku Ryb však všechny tyto proměny, žel, neprobíhají bez komplikací, ba právě naopak. Jsou spojeny se strašnými válkami a revolucemi, s terorem, fanatismem, mocichtivými politiky, nenávistí, sváry, se lží a falší atd. Všechny tyto dluhy z minulosti je teď nutno draze splácet. …..

….. Často bývá věk Vodnáře také označován jako „Konečný věk“. To však souhlasí pouze v tom smyslu, že vše, co je přežilé a zastaralé, mizí, což také odpovídá skutečnosti. V žádném případě se však nejedná o definitivní konec, nýbrž o nový začátek, který se plně uplatní teprve v roce 2029. …..

….. V důsledku kosmických vlivů nás očekávají změny gigantických rozměrů, jaké svět dosud nepoznal. Tuto šanci je nutno využít a každý může svou hřivnou přispět k tomu, aby éra Vodnáře v budoucnu zazářila v plném lesku, což je přáním nás všech, kteří máme dobrou vůli.

…..

Z uvedenej literatúry vyplýva, že koniec plného pôsobenia veku Rýb pripadá na 3.2.1844, potom začína prechodné obdobie veku Vodnára a začiatok plného pôsobenia veku Vodnára pripadá na 3.2.2029.

Zoberme si teraz niektoré čísla pod drobnohľad a rátajme spolu:

Ježišom zvestovaný Duch Pravdy (ev.Jána kap.14/15-17,25,26 + kap.15/26 + kap.16/7-15), Duch Svätý – Imanuel, Syn Človeka, čiže Abd-ru-shin sa narodil v roku 1875, čo je 31 rokov po začiatku prechodného obdobia veku Vodnára. Presuňme sa teraz rýchlo obrazne na koniec prechodného obdobia veku Vodnára. Ak odpočítame od tohto konca, teda od roku 2029, rovnakých 31 rokov, dostaneme ……. rok 1998!!!

Ale predsa rok 1998 bol rokom, kedy bol zvestovaný pozemský príchod kráľa Tisícročnej ríše – Imanuela, Božieho syna, Ducha Svätého na Zem samotnou jeho matkou, ktorá napísala „Nové evanjelium“ v podobe kníh „Večné zákony“. Náhoda? Nech si každý odpovie.

Poďme ale ďalej vo výpočte – k polovici prechodného obdobia veku Vodnára, ktorá sa dá veľmi ľahko vyrátať. Vychádza to na druhú polovičku roka 1936.

Čo sa ale vlastne udialo v druhej polovici roku 1936 resp. na jeho konci? Aký to bol prelom? Kto pozná knihu „Sborník nezařazených přednášek“ od Abd-ru-shina, ten iste vie, že v tomto Sborníku je len jedna prednáška z roku 1936: „Slavnost Zářící Hvězdy (29.12.1936)“.

Abd-ru-shin na Slávnosti Zářící Hvězdy 29.decembra 1936 poukázal na to, že ľudia sú v duchu slabí a veľký pád si zavinili sami. Tento deň bol pravdepodobne jedným z prelomových, kedy už bolo jasné, že prostredníctvom nemeckého národa Boží Syn – Imanuel nebude môcť doviesť ľudstvo k vybudovaniu Tisícročnej ríše, ale bude musieť byť použitá iná cesta.

Je symbolické a dôležité vedieť, že práve v tento deň uplynulo presne sedem rokov od prehlásenia Abd-ru-shina dňa 29.decembra 1929:

„Já jsem Syn Člověka Imanuel Parsifal Abd-ru-shin Oskar Ernst Bernhardt, osmnáctého dubna jeden tisíc osm set sedmdesát pět, přicházející! ….. “

Tu je priam vhodné uviesť spomienku Herberta Vollmanna v knihe „A to Světlo ve tmě svítí…“:

Rokem 1936 začaly rozkladné jevy mezi povolanými na Hoře. Nejvyšší z povolaných selhali a odvrátili se od Abd-ru-shina. To patřilo k jeho nejtrpčím prožitkům…

…V dopise ze 2. února 1937 nositeli kříže A.Giesemu st. propůjčil svému hlubokému zklamání následující slova:

„Břemeno, které mně naložili v nevěře, kde jsem stavěl na věrnosti, stejně jako trestuhodná povrchnost a umíněnost, poutající mne jako tisíci řetězy, je mi téměř příliš velké. Zejména když tady na Hoře nemám skoro žádnou pozemskou pomoc, takže je toho na mne téměř přespříliš.“

Prelom rokov 1936/37 je veľmi dôležitý aj preto, aby si každý uvedomil, že vtedy fašisti v Nemecku upevňovali svoju hroznú mašinériu, ktorá nakoniec vohnala Nemcov a tiež celý svet do svetového vojnového konfliktu namiesto toho, aby prostredníctvom najduchovnejšieho povolaného nemeckého národa mohla byť Imanuelom vybudovaná už vtedy Bibliou zvestovaná Tisícročná ríša na Zemi.

V uvedenom Sborníku je uvedená tiež prednáška „18.duben 1937“, čiže časovo patriaca tesne po tomto prelome do počiatku druhej polovice prechodného obdobia veku Vodnára. V tejto prednáške Abd-ru-shin okrem iného jasne píše: „…I tento povolaný národ selhal. Sám sebe vymazal z věčné knihy života a jde vstříc svému osudu.

Vůle Boží tak rozhodla. Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrně přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a tím se urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.

Šťastný národ!

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Amen.“

Abd-ru-shin v prednáške „18.duben 1937“ neskrýval svoje sklamanie nad nemeckým národom, ba naopak poukázal na malý národ, ktorý verný svojej tradícii vždy stál pri Pravde Božej. Ale ktorý mal byť tento malý národ?

Ak si niekto myslí, že sú to členovia Hnutia Grálu, nemýľte sa! Hnutie Grálu vtedy nemalo predsa žiadnu tradíciu, o ktorej píše Abd-ru-shin v súvislosti s povolaným malým národom práve v tejto uvedenej prednáške.

Z horeuvedených faktov úplne logicky vyplýva, že prvá polovica prechodného obdobia doby Vodnára (do augusta 1936) má priamy súvis s Duchom Pravdy – Abd-ru-shinom a s veľkým a stáročiami pripravovaným povolaným nemeckým národom.

Abd-ru-shin v rokoch 1936, 1937 atď. otvorene vyjadroval svoje sklamanie najmä nad zradou povolaných na Hore, u ktorých to on vo svojej vlastnej čistote nikdy nepredpokladal.

Druhá polovica prípravného obdobia veku Vodnára (od augusta 1936) má priamy súvis s kráľom Tisícročnej ríše – Imanuelom a s jeho narodením do malého národa vyvolených služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti vo Svetle Pravdy.

V knihách „Večné zákony 1,2,3“ sa jasne uvádza termín november 1998, ako aj dôvody vedúce k tomu, prečo sa mal pred vrcholom prvej Veľkej očisty vteliť na Zem do slovenského národa Boží Syn, Duch Svätý - Imanuel, zvestovaný okrem iného prorokom Izaiášom a takisto Zjavením Jána priamo v Biblii, aby vybudoval po očiste v prípravnej dobe Kráľovstvo Božie na Zemi – Tisícročnú ríšu.

Dnešné skazené ľudstvo už v minulosti jasne dokázalo, že ani Boha vteleného na Zemi neprijalo.

„Znalci“ Starého zákona neprijali Syna Božieho, Ježiša, nespoznali ho, lebo nechceli, hoci bol osobne medzi nimi a … majú hlavný podiel viny na jeho ukrižovaní, čiže zavraždení.

„Znalci“ Starého aj Nového zákona neprijali druhého Syna Božieho, Imanuela, v Biblii Ježišom zvestovaného Ducha Pravdy, Ducha Svätého (dal ľudstvu opäť Posolstvo od Boha – Posolstvo Grálu), nespoznali ho, lebo nechceli, hoci aj on bol osobne medzi nimi a … takisto ho vlastne zavraždili, aj keď len morálne, čo je ale podľa večných Božích zákonov opäť vražda na Synovi Božom!

„Znalci“ Starého aj Nového zákona ako aj mnohí „znalci“ Posolstva Grálu opäť neprijali to, že sa má v malom vyvolenom národe (slovenskom) narodiť Syn Boží, Duch Svätý – Imanuel, aby bolo zakotvené Svetlo na Zemi ešte pred vrcholom očisty.

Nakoniec sa udalosti udiali tak, ako sa udiali – podľa Božej vôle a vlastne tiež podľa želania duchovne lenivého ľudstva.

Komu sa malo vlastne ukazovať ľudstvom neočakávané dieťa? Tým, ktorí ho vlastne len čakali a nič iné? Alebo tým, ktorí sa im ešte aj za tú malú námahu vysmievali? Duchovne boli ľudia vlažní a len očakávali zázraky, mnohí proste chceli byť vo svojej ješitnosti len pri tom. Ostatným to bolo jedno, či Imanuel príde na Zem, väčšina o ničom ani nevedela, a tak sa udalosti vyvinuli ináč, než sa mali.

Opäť sa dianie na Zemi udialo nie podľa predstáv ľudí, ale podľa Božej vôle! To si treba vštepiť – nielen do hlavy!

Ak bolo zo Svetla zvestované, že sa má narodiť v roku 1998, určite sa tak stalo!

Dieťa bolo ihneď po narodení vzaté k trónu tak, ako sa uvádza aj v Biblii. Aj ďalšie udalosti sa udiali – podľa vôle Božej!

Mnohé udalosti a zašifrované zvestovania prorokov sa objasnia až vtedy, keď sa uskutočnia, niektoré až po určitej dobe.

Kto neprebudí vo svojej duchovnej lenivosti svojho ducha zo spánku, ten ani nemôže pochopiť deje, ktoré sa dajú vycítiť len duchom a nikdy nie k Zemi pripútaným rozumom.

Ak niekto dodnes z akéhokoľvek dôvodu nechce poznať skladbu stvorenia, prazákony stvorenia, zmysel ľudského života, ten predsa logicky nemôže pochopiť ani zmysel a všetko, čo je späté s príchodom kráľa Tisícročnej ríše na Zem – Imanuela!

„… a prví budú poslední

a poslední budú prví!“

 

Jozef Potúček