Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Podobnosť
Vážení priatelia, náhodou som natrafil na rozhovor s pánom Mečiarom z 22.12.2011, ktorý je z cyklu ,,HovoryM“ publikovaných na bývalej stránke HZDS.
Zaujala mňa na ňom podobnosť so spomínanými ,,dvadsiatimi rokmi“ na Konferencii o právnom štáte 27.9.2017 a spomínaním ,,osmičky“ na prednáške ,,25 rokov a ako ďalej“ 4.12.2017.
Posúďte sami – citát z jednej odpovede Vladimíra Mečiara:

,,V. Mečiar: V dejinách tejto spoločnosti sú dve magické čísla, dvadsiatka a osmička. Dvadsiatka vždy znamená historickú etapu, v ktorej sa prehodnocuje minulosť a dáva sa zhruba strategické rozhodnutie na ďalších dvadsať rokov. Teraz je za nami dvadsať rokov, kedy bolo niečo postavené a treba prijať nové rozhodnutia o strategickom vývoji Slovenska. To znamená, predvídať ten vývoj až na dvadsať rokov“.

 
Pred dvadsiatimi rokmi...
Pred dvadsiatimi rokmi bola v televízii Markíza v relácii ,,V tieni“ pani Natália de Lemeny – Makedonová s vystúpením o svojej knihe Večné zákony.
Bolo to začiatkom februára – tretieho alebo štvrtého – presne už neviem, asi tretieho. Ale bolo to niečo, čo na mňa obrovsky zapôsobilo. Tým som sa vlastne dostal ku knihe Večné zákony a potom aj k Posolstvu Grálu.
Ďakujem Bohu za túto milosť!

Miroslav Ivánek
 
Abdrushin - Varovanie a povzbudenie ľuďom dobrého chcenia

Srdečne vás zdravím, dámy a páni.

Dnes ráno ma doslova čosi tlačilo k tomu, aby som sa prostredníctvom Slova Abdrushinovho vyjadril k prítomnosti vôkol nás.
Zrejme je to potrebné, a to nielen pre mňa samotného, ale aj pre všetkých tých, ktorí to dnes tiež nemajú „na ružiach ustlané“. Kto z nás ale má…?
Ja osobne keď sledujem súčasné dianie vo svete a mnoho „vidiacich“ ľudí, ktorí zvestujú to či ono, hoci aj správne a v dobrom chcení, prakticky všade v tých predpovediach chýba jedna základná podmienka pre naše duchovné prežitie a dôležitá informácia, ktorú pozemskému ľudstvu vo svojom Posolstve zanechal nielen Syn Boží - JEŽIŠ, ale aj Syn Človeka – IMANUEL:
ZNAMENIE SYNA ČLOVEKA a PRÍCHOD SYNA ČLOVEKA V OBLAKOCH!
Tesne pred vrcholom Prvej veľkej Očisty!

Bolo by dobré si uvedomiť aj to, že sa pohybujeme v čase Posledného súdu a v tejto dobe sa nechať odviesť do slepej uličky, môže niekoho stáť nielen pozemský život. Čas na naprávanie a rozuzlenie všetkých našich predchádzajúcich previnení sa totiž veľmi rýchlo kráti…

Samozrejme, nasledujúce úryvky, ktoré zaznejú v našich dušiach, sú iba časťou toho, čo si každý už podľa svojho vlastného uváženia môže samostatne doplniť zo SLOVA PRAVDY, aby úspešne prešiel mlynskými kameňmi prebiehajúcej Očisty.

Veľa síl na Ceste k Svetlu želá
Jozef Potúček, 3.2.2018


*******

Temno sa však sťahuje stále viac. Preto sa blíži čas, keď táto Zem bude musieť byť na nejakú dobu ponechaná vláde temna bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojím chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí museli privodiť tento koniec. Je to doba, ktorú smel kedysi vidieť Ján, kedy Boh zahaľuje svoju tvár.
Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu, čo je lepšie, hrozí utonutie, začínajú svitať ranné zore! Svitanie však prinesie vopred bôle veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude môcť začať záchrana všetkých vážne hľadajúcich.
***
Není-li jasného vědění o bytostném působení, není ani duchovního poznání! A bez jasného vědění o duchovnu a jeho působení nemůže vzniknouti ani poznání Boha!
***
Nemyslete si, že je tak snadné obstát v ústraní před věcnou spravedlností Boží! Pojmu nesmírné vážnosti tohoto slova jste ještě velice vzdáleni. KOMU JE MNOHO DÁNO, OD TOHO BUDE MNOHO POŽADOVÁNO! Vypalte si tento výrok hluboko do svých srdcí!
Volám k vám proto varovně ještě jednou: Prožívejte v utrpení bližního! Úplně se pak změníte. Prožívejte s těmi, kteří jsou vám úplně cizí! Nedopusťte, aby to dopadlo na ty, kteří jsou vám blízcí! Nebo na vás samé.
Jestliže to nepochopíte, pak je to vaše chyba, protože prožívání se nedá obejít. Bez skutečného prožívání není duchovního dozrávání!
Nuťte se proto vší silou k prožívání! Vmýšlejte se do cizího neštěstí, do cizí bolesti a probuďte tím v sobě milosrdenství. Pak se ve vás probudí RADOSTNÁ POHOTOVOST POMÁHAT tam, kde si to člověk ještě zaslouží. A jsou jich tisíce, MILIONY, kteří si to DNES ještě ZASLOUŽí!
***
Dobré chtění lidstva není nic platné, není-li toto chtění proměněno v čin – v čin lidmi samotnými, dříve nežli předstoupí před Boha s novými prosbami!
***
Úder k osvobození pravého ženství může nyní přijíti jen shůry! Lidstvo samo již tak učinit nemůže, protože se příliš zapletlo a zotročilo.
Zde nepomohou již zákony nebo nové formy. Záchrana jest pouze a jedině v pochopení všech prazákonů stvoření. Musíte konečně přijmouti Pravdu takovou, jaká skutečně jest – ne jak jste si ji vymyslili, když jste byli tak přístupnými našeptávání Lucifera.
***
Já však k vám dnes volám:
Nikdo pak nebude moci ke mně, jedině skrze Slovo! Jen svaté Slovo otevírá lidem bránu ke mně. Na zemi i v duchu.
Kdo chce ke mně přijít, ten musí již nést Slovo Poselství v sobě pevně a věrně! To si dnes vezměte s sebou!
***
Volám vás k bdělosti! Jednejte nyní! Myšlenky jsou vaší velikou mocí, jíž musíte všechno vyvolat! Moc, kterou tím budete vykonávat, je na zemi nedosažitelná, nepřekonatelná nepřáteli, poněvadž s tím je úzce spojena celá útočná síla duchovních bojovníků, kteří slouží Světlu! Tato síla se rozvine až do nejtěžších hrubohmotných říší!
Zostřete proto své myšlenky proti všem nepřátelům, proti všemu zlu, proti všemu temnu, zostřete je k věrné stráži a k silnému boji!
Neprovozujte s tím žádné nedbalé dětské hříčky! Jste nyní meči, jste nyní kopími, neboť svatá síla Božského Světla, jež vás k tomu určila, vede ke konečnému vítězství ve ztrnulé hrubohmotnosti tohoto světa!
Proto nechť nyní působí zákon, že meče myšlenek, které v budoucnosti nevytasíte v obraně proti nepříteli, a kopí vašeho chtění, které nechcete vrhnout do temnot k jejich zničení, budou silou Světla namířeny na vás samotné, aby ničivě zasáhla toho, kdo je příliš líný a příliš zbabělý vést je Bohem chtěným způsobem!
Bez odkladu má být Světlo ve stvoření! Již dlouho se v něm mohlo zdržovati temno.
***
Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!
Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť soud je zde! žádný člověk vám nyní již v nadcházející nouzi neporadí ani nepomůže. Jedině Bůh!
***
Pro každého pozemského člověka přijde proto nyní hodina jeho nouze, kdy bude Slova velmi potřebovat!
Já a Slovo jsme jedno! Kdo zná tedy mé Slovo, ten zná i mne. Osobní setkání není při tom nutné, neboť takový člověk obdržel tím duchovní spojení se mnou; je jedno, zda si je toho vědom nebo ne. Člověk, který přijal mé Slovo, přijal i mne a je se mnou spojen.
Kdo je však takovýmto způsobem spojen, nemůže býti odvlečen temnotami. Temnoty nemohou ho s sebou strhnouti do říši rozkladu, kam jsou samy nyní vytlačovány tlakem Světla!
A tato hodina nouze stane se rozhodujícím okamžikem pro každého lidského ducha!
***
Pochopíte, oč jde? Vám chybí přesvědčení o všemohoucnosti Boží, která je s vámi, působíte-li ve službě Grálu! A nedostatkem tohoto přesvědčení podvazujete účinky, které by se vámi musely vítězně projeviti ve veškerém vašem konání a dokonce i ve vašem myšlení!
Kdekoliv jste sraženi zpět, všude, kde z vašeho jednání a chtění nevyzařuje bezpodmínečné vítězství, jste sami vinni; chyběla vám síla přesvědčení, s níž musíte zvítězit!
Vy sloužíte Bohu svým chtěním, svými činy a Bůh jest s vámi, stojíte-li pevně v Jeho vůli a nestavíte-li mezi to vůli svou!
A kdyby se všechny mocnosti této země proti vám spojily, nic nepořídí, pokud vy následujete a provádíte to, co vám určuje vůle Boží.
***
Až se teď náhle zřítí všechno, oč se národy dosud opíraly, až zmizí víra v moc peněz i důvěra ve vědění rozumu a především, až zmizí poslední záblesk domněnek o lidské důstojnosti, pak ... pak nadejde váš čas, vy nositelé svatého kříže! Budete hlásat, musíte hlásat Pravdu, kterou znáte, neboť lidé budou ji od vás očekávat, budou o ni prosit a budete-li se zdráhat, budou ji od vás požadovat!
Buďte proto nyní připraveni! Doba přivede k vám lidstvo blíže! Nadejde vysokým duchovním vedením a jako samozřejmost! Jestliže neuhnete tomuto proudu, splníte svou povinnost! Blíží se to k vám! Buďte odvážní, hrdí a svobodní! Nežebrejte o přízeň lidí, nýbrž dávejte tam, kde vás budou o to prosit!
Na celé čáře zvítězíte, neboť s vámi je ona pomoc, jejíž moc je nejvyšší a se kterou se na zemi nemůže nic měřit!
Vy budete vítězi, neboť taková je vůle Boží!
***
Radujte se proto vy, kteří jste do sebe přijali mé Poselství, neboť vám zaslíbilo vítězství a přinese mír. Připravte se nyní, lidé, abyste pomáhali, abyste na NOVÉ zemi budovali také NOVÉ království! Království Boží tisíce let, v němž zlo a temno nenaleznou již žádný prostor!
***
A naplní se zaslíbení proroka, že přijdu v oblacích a oni uvidí mé Jméno a poznají mě!
A vystavím vám chrám vašeho Boha a Pána zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu.
Přijďte a následujte mne, neboť jsem zde!

*******
 
pekné video...
Zdravím vospolok,
...skutočne pekné video...

https://www.youtube.com/watch?v=Hfo-fXrwmFk
 
25. výročie versus 20. výročie vzniku SR
„Oslavy“ 25. výročia vzniku SR
versus
skutočne dôstojné oslavy 20. výročia vzniku SR

Okrúhle 25. narodeniny! Ak už sme sa raz rozhodli a bratsky sme sa v mieri rozišli v rámci Československa, čím sme sa navždy stali vzorom pre celý svet, máme sa snáď teraz za to hanbiť?!
Prestaneme si pripomínať a oslavovať historické míľniky našich národov a budeme čoraz menej spomínať na stáročia trvajúci národno-oslobodzovací boj, ktorý vyústil do plnej národnej štátnosti?

Presvedčme sa sami, čo sa zmenilo nielenže za 25 rokov existencie samostatného Slovenska, ale iba za púhych 5 rokov!
Pozrime sa spoločne na ten posun k okraju priepasti a zamyslime sa hlavne nad tým, ako vlastne to importované a zničujúce multi-kulti a gender myslenie, resp. EU politická korektnosť spojená s násilným a protiľudovým smerovaním Slovenska do akéhosi „jadra“ zmenili celkové nálady v spoločnosti iba za 5 rokov, ako sa medzi nami skryte plazí „šedo-hnedý had = občan EU“ a zradne sa vtiera do národného povedomia. MÁRNE!

Začiatkom roka 2013 sa oslavovalo - 20. výročie vzniku SR – v Slovenskej televízii (RTVS), v priamom prenose! Začalo to básňou „Modlitba za Slovensko“ od Milana Rúfusa, pokračovalo to okrem iného spomienkami na dobyvačné neúspechy Rimanov, hovorilo sa tam o víťazstve kresťanského kríža nad osmanským polmesiacom pri Viedni, spomínal sa tam nielen vznik Československa, ale aj prvej Slovenskej republiky, atď.
Hoci doleuvedený oslavný dokument, nahovorený skvelým hercom Dušanom Jamrichom, pod názvom „20. Výročie vzniku SR“ vyrobila (čuduj sa svete!) začiatkom roka 2013 práve RTVS, môže to dnes oprávnene vzbudzovať dojem, že k nám prichádza úplne z inej krajiny a preveľmi vzdialenej doby… A pritom je to iba 5 rokov!
https://www.youtube.com/watch?v=Mt3eE8tRhJI
https://rutube.ru/video/b711dfb767ff8659d60bac489f6def63/

A dnes, tesne po 1.1.2018, je to ako?
Všetko slovenské a národné už nie je v niektorých tzv. vysokých kruhoch, ktoré by chceli viesť Slovensko, „IN“! O tom svedčí, až na výnimky, celé štandardné politické spektrum, ale aj prezidentské slávnostné odovzdávanie najvyšších štátnych vyznamenaní viacerým tzv. Slovákom, ktorí samostatné Slovensko pred 25-timi rokmi vôbec nechceli a tento svoj názor doteraz nezmenili! Presvedčte sa sami:
https://www.hlavnespravy.sk/pred-25-rokmi-osobnosti-spisali-peticiu-proti-vzniku-slovenskej-republiky-pozrite-si-ich-zoznam/1265108

Slzy potupy, slzy žiaľu a bolesti ponižovaného a zbedačovaného národa sa postupne menia v ohni svätého hnevu…!
Však aj tie bytosti prírody, ako keby vedeli, čo sa bude v Bratislave na Nový rok 2018 diať, sa už na to nemohli prizerať, a tak nám Matička Príroda zahalila hlavné mesto Slovenskej republiky na prelome rokov 2017/18 do nepríjemnej, hustej hmly.
A čo verejno-právna Slovenská televízia (tá istá RTVS) – na 25.výročie samostatnosti Slovenska? Akým vývojom prešla iba za posledných 5 rokov? Spĺňa požiadavky svojich zamestnávateľov, čiže platcov koncesionárskych poplatkov a daňových poplatníkov?
Skúste ešte inde hľadať a zadať si napríklad v google alebo na youtube „25. výročie Slovenskej republiky“….. a zaplačete!
Naozaj výstižná symbolika „slepej uličky“, do ktorej Slovensko chcú vohnať...

Vari za toto bojovali a obetovali sa naši slovenskí velikáni, národní hrdinovia a vlastenci ?!

Hoj, MOR HO! Detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu!
Povstaňte, noví Chalúpkovia, Bottovia, Štúrovia, Štefánikovia a ďalší slovenskí hrdí junáci, pretože už ani vlastnú samostatnosť a suverenitu našej vlasti si dnešní mocipáni a ich lokaji vôbec nevážia!
SLOVAČ! SLOVENSKO JE NAŠE! MY SME TU DOMA!
… MOR TY LEN, A VOĽ NEBYŤ, AKO BYŤ OTROKOM!
 
Rozhovor s Vladimírom Mečiarom v Extraplus
Podávam ďalej info: V januárovom čísle časopisu Extraplus je obsiahly rozhovor s pánom Vladimírom Mečiarom s názvom ,,Reštart treťou silou".
 
Michal_Lazor  
Konečneeeeeeeeeee !!!!!!!!!
Pozor priatelia !!! Revolučný a abolútne prevratný oznam !!! Prečítajte si dané vyhlásenie od samotné šefredaktora Zem a Vek, čo sa chystá v revolučný rok 2018. Po prečítaní môžem povedať iba jedno. Chvála Bohu a konečne !!!!!!!!!! Zdieľajte to, šírte to a hovorte o tom čo najviac. Milí priatelia i nepriatelia, namiesto novoročného blahoželania, ktorých všetci dostávame v plnej hojnosti sa s vami chceme podeliť o víziu na rok 2018. Nedávno sme sformovali politickú platformu, ktorá v roku 2018 aktívne vstúpi do verejnej diskusie o budúcnosti našej vlasti. Jej prioritou bude motivovať a informovať ľudí rezonujúcich s ideami tejto platformy. Tá postaví svojho prezidentského kandidáta vo voľbách v apríli 2019. Jeho priority bude počas roku 2018 platforma veľmi dôsledne a intenzívne formulovať a zároveň šíriť v čo najmasívnejšom rozsahu. Už dnes vieme, že základné princípy, ktoré kandidát Slovensku ponúkne, budú nasledovné: 1. Výrazné posilnenie kompetencií prezidenta, spolu s jeho významným poradným tímom v oblasti vnútornej aj zahraničnej politiky viac na http://zemavek.sk/zasadna-zmena-slovenska-2018/
 
prednáška V.Mečiara s Harabinom o práve - komplet
 
Z prednášky pána Vladimíra Mečiara na konferencii o právnom štáte
Chcem do nového roku 2018 zaželať všetko len to najlepšie.
Dvakrát som sem dal link na video na youtube z prednášky pána Vladimíra Mečiara o právnom štáte zo dňa 27.9.2017 a dvakrát bolo to video na youtube zablokované a to z dôvodu upozornenia na porušenie autorských práv.
Podľa môjho názoru sa natíska otázka – kto teda vlastní autorské práva na video z prednášky pána Vladimíra Mečiara? Keď si otvoríte stránku pána Vladimíra Mečiara – z prvej ruky , tak zistíte, že aj tam je video z tejto konferencie z jeho prednášky nedostupné ...
Z tejto konferencie sú ale dostupné čiastkové videá, kde chcem upozorniť na jedno, kde pán Mečiar okrem iného hovorí: ,, ... a toto je dôvod, prečo tu stojím dneska pred vami a nie posledný raz ...“:

https://www.youtube.com/watch?v=zPcFsvWjy7c
 
Rozprávka o bratských národoch v srdci Európy (25rokov vzniku ČR a SR)
Rozprávka o bratských národoch v srdci Európy
(alias 25 rokov vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky)

Kde bolo, tam bolo, žili v srdci Európy malé bratské národy. Boli svojím počtom síce malé, ale spoločne patrili k jednej veľkej rodine Slovanov.
Keď po čase dozreli podmienky, začali sa rodiť dva nové samostatné štáty, ktoré sa rozhodli kráčať popri sebe síce spoločne, ale každý z nich nezávisle a slobodne.
Pre národy Čechov, Moravanov a Slezanov sa rodila Česká republika; pre slovenský národ sa začala rodiť zase jeho nová vlasť – Slovensko.
Novovzniknuté štátnosti na východ, aj na západ od rieky Moravy, sa rodili veľmi ťažko, v podmienkach, kedy ich ani doma ani vonku mnohí nechceli.
Ale na šťastie na obidvoch stranách stáli na čele chrabrí bohatieri Václav a Vladimír, ktorí sa dohodli priateľsky a rytiersky na mierovom rozchode, a hlavne na ďalšej najužšej spolupráci medzi týmito bratskými národmi.
Napriek lživým a finančne nákladným nenávistným kampaniam organizácií a ľudí, platených najmä zvonku, ktorých život spočíva iba v ničení, v chamtivosti a zlobe, sa rozišli tieto malé slovanské národy kultúrne, bez boja a bez zloby, čím sa stali vzorom pre celý svet.
Prešli svojím detským vekom, vyrástli a napriek neprajníkom dospeli.

Dňa 1.1.1993 sa narodili dve deti, dve štátnosti – česká a slovenská. Dnes majú spoločne 25 rokov svojho života. Štvrťstoročie uplynulo, a hoci sa tu oslavuje už všetko možné a nemožné, oficiálne štátne oslavy 25. narodenín príkladného mierového susedského spolunažívania a dospievania akosi vidno nebolo.
Pokiaľ sa dívame objektívne na naše spolužitie v rodine európskych národov, tak drvivá väčšina v súčasnosti konštatuje, že nikdy sme nemali tak blízko k sebe ako dnes. V slobode a nezávislosti sa rozvinuli predovšetkým naše vnútorné klady a schopnosti.
Akým vývojom prešli obidve krajiny, ako dospievali a kto všetko ich vlastne vychovával po narodení? Boli to vždy takí istí chrabrí bohatieri, ako Václav a Vladimír?
Žiaľ, musíme konštatovať, že na čele obidvoch štátov sa po ich zrode presadzovali čoraz viac nepraví a falošní vychovávatelia a vodcovia, práve takí, ktorí pôvodne boli proti samostatnosti týchto národov. Dialo sa tak aj vďaka narastajúcej naplánovanej beznádeji, apatie a ľahostajnosti sklamaného a oklamaného ľudu.
Pred 25. narodeninami obidvoch štátov sa bohatieri Václav a Vladimír znovu prekvapujúco stretli v decembri 2017 v Prahe, aby vysvetlili našim bratským národom mnohé, čo neprajníci slobody a Pravdy nechceli, aby verejne odznelo. Odznelo a každý sa môže slobodne rozhodnúť...

V Čechách si ľud uctil svojho bohatiera Václava aspoň tým, že ho ustanovil dvakrát svojím prezidentom. Treba tu len a len zagratulovať.
A na Slovensku? V deň 25-tych narodenín rozdával padlý anjel slovenské najvyššie štátne vyznamenania niektorým takým, ktorí vlastne zrod samostatného Slovenska pred 25-timi rokmi ani nechceli, čím bolo pošpinené aj meno slovenského velikána Ľudovíta Štúra.
A bohatier Vladimír? Akoby sa znovuzrodil, opäť hovorí a vysvetľuje národu – kaviarenskí povaľači sú v šoku! Padlí rytieri a zaplatení lokaji na Slovensku za finančnej pomoci zo zahraničia poriadajú na architekta a zakladateľa druhej slovenskej štátnosti doslova hon ako na lovnú zver a pokúšajú sa ho úplne umlčať.
Ľud na Slovensku sa nemá dozvedieť Pravdu! Podarí sa im to?
KTO MÁ UŠI, TEN POČUJE, KTO MÁ OČI, TEN VIDÍ, KTO MÁ SRDCE, TEN CÍTI!

Čas plynie, život ide ďalej, Božie mlyny melú pomaly ale isto.
Nejednu bitku medzi dobrom a zlom vyhralo temno a jeho služobníci. Avšak KONEČNÉ VÍŤAZSTVO, tak ako v každej normálnej rozprávke, bude oslavovať jedine LÁSKA, PRAVDA A SPRAVODLIVOSŤ !
 
Facebook - Priatelia pána JUDrVladimíra Mečiara - tvorcu novej SR
Dávam do pozornosti Facebook, kam sa treba prihlásiť, ak chcete čítať a písať príspevky:
Priatelia pána JUDrVladimíra Mečiara - tvorcu novej Slovenskej Republiky!
https://www.facebook.com/groups/114365732540521/
 
Po dlhoročnom skúmaní, pozorovaní a uvažovaní som dospel k pevnému presvedčeniu,
že autorom knihy Posolstvo grálu - Vo Svetle Pravdy - tzv.vydanie z poslednej ruky, vydanej pani Mariou v r.1949 je:

Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt.S pozdravom a prianím všetkého dobrého,

Branislav Rybár
 
Vladimír Mečiar – nové na youtube december 2017:


KONIEC SLOVENSKEJ CESTY? Mečiar nás varoval…
https://www.youtube.com/watch?v=UCy0_OQhiJg
Mečiar- autonehoda Dubčeka, referendum 98
https://www.youtube.com/watch?v=vc6M82uFGiM

Mečiar- Slovenské Švajčiarsko
https://www.youtube.com/watch?v=-OsdBP3EwsM&t=276s

Odkaz Mečiara pre Kisku,Fica,Danka a Bugara… (v RTVS 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=8ADWMBjCkxk
Mečiar- kauza Markíza
https://www.youtube.com/watch?v=Z_sTiBbqgls
Mečiar- Duckého zmenky a vražda
https://www.youtube.com/watch?v=zx_GP_JsXfI
Mečiar- televízie, noviny, rádia, média
https://www.youtube.com/watch?v=CesNVUFykPg
Mečiar- SaS, homosexualita, drogy
https://www.youtube.com/watch?v=0RiBrq77B5w

 
Slovensko a krajiny V4 v roku 2017. Ako ďalej, V4?

Deň 1. január 1993 bude navždy zapísaný do histórie národov bývalého Československa, pretože odvtedy jednak samostatná Česká republika ako aj samostatná Slovenská republika vykročili po desaťročiach spoločného štátu na cestu nezávislosti a suverenity.
Páni Václav Klaus a Vladimír Mečiar boli hlavnými strojcami tohto vzorového a hlavne nekrvavého(!) rozdelenia krajiny.
Hoci na obidvoch týchto bývalých premiérov nemajú všetci občania rovnaký názor, predsa len na Slovensku pod vplyvom domácich ako aj zahraničných rôznych tzv. odborníkov vidno enormnú snahu o pošpinenie zakladateľa novodobej slovenskej štátnosti, pána Vladimíra Mečiara, čo na jar 2017 vyústilo do zrušenia amnestií s účinnosťou do minulosti (svetový historický unikát!).
K pánovi Mečiarovi sa verejne neraz vyjadril aj jeden z najlepších, a zrejme aj najlepší právnik na Slovensku, pán doktor Štefan Harabin.
https://youtu.be/-bagOEI0kzI

*******
V rámci V4 to v roku 2015/16 vyzeralo tak, že pod vedením pána Roberta Fica bude Slovenská republika na čele odporu krajín strednej a východnej Európy proti politickému diktátu EU, najmä ohľadom imigrantov z ne-európskeho priestoru.
Je tomu tak aj teraz?
Máme veriť vám, politikom, že všetko je v poriadku, keď iba Slovensku z celej V4 odrazu nehrozia z politbyra EU žiadne sankcie kvôli prijímaniu imigrantov na naše územie? Kto dnes vlastne zrádza V4?
Po auguste 2017 si veľa ľudí položilo otázku: JE EŠTE SLOVENSKO SUVERÉNNOU KRAJINOU? Prečo? Tu máte jasnú odpoveď:
https://rutube.ru/video/a41bcef1ec677431c6aa20da777bf735/
https://www.youtube.com/watch?v=VU6fPTW0i-8&feature=youtu.be


*******
Na Nový rok si ľudia želajú navzájom všetko dobré, veľa zdravia, apod.
Zaželajme si aj my navzájom len to najlepšie, a určite popritom nie je od veci si opakovane pripomínať do budúcnosti to večne platné:
NIKDY NEROB DRUHÉMU TO, ČO NECHCEŠ, ABY TI ROBILI INÍ!
pretože
ČO ZASEJEŠ, BUDEŠ MUSIEŤ ZOŽAŤ!

*******
Ale popri želaniach treba byť aj ostražitý, nakoľko mnohým politikom sa veriť nedá!
Ak totiž vidíme, čo sa deje vo Francúzsku a v Nemecku, v krajinách, ktoré hlavne páni Fico, Kiska a Lajčák nám dávajú ako vzor pre budúce „Jadro EU“, tak normálnych občanov, ktorí sledujú dianie nielen z mainstreamu, až zamrazí!
Veď pán Lajčák (dobre strážený zamestnanec OSN) nám ostatným ľuďom (bez ochranky) vlastne odkazuje, citujem: „Realitou je, že MIGRÁCIA JE UŽ TU A PRIŠLA, ABY TU ZOSTALA(!). MUSÍME(!) TO AKCEPTOVAŤ, NAUČIŤ SA S TÝM ŽIŤ ...“
Naozaj to myslíte vážne, toto nám sem chcete dotlačiť?! Takúto budúcnosť chystáte svojim obyvateľom a voličom?!

Ľudia! Posúďte sami, čo už je dnes realitou v krajine v „Jadre EU“, v Nemecku.
Berme VAROVANIA vážne a dajme si SĽUB na celý rok:
NIKDY nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!

Nakoľko polícia v Nemecku a v Rakúsku (možno po voľbách 2017 to zmenia) v rámci politickej korektnosti nezverejňuje všetky zločiny ilegálnych imigrantov, resp. potomkov bývalých imigrantov, niekto si predsa len dal tú námahu vytvoriť webovú stránku, kde okrem mnohých informácií a aktualít o násilnostiach uvádza súbor bezpečnostných upozornení pre nemecké (aj rakúske) ženy:
http://www.rapefugees.net/
Na webe je zobrazená aj aktuálna mapa ohlásených miest (hlavne z Nemecka a z Rakúska, nakoľko web je v nemčine), kde už došlo k napadnutiu, k znásilneniu, k zavraždeniu žien alebo detí. Slúži to aj na to, aby najmä v inkriminovaných miestach boli ženy oveľa viac ostražité.
(CLICK HERE; open Rapemap / öffne Vergevaltigunskarte / TELL THE TRUTH!)
(KLIKNI SEM / otvor mapu znásilnení / POVEDZ PRAVDU!)

Pozn.: Kam sa to vlastne dostal ten vyspelý a demokratický Západ, v akej atmosfére dnes žijú ženy a dievky v Nemecku a v Rakúsku, najmä vo väčších mestách, keď vôbec ktosi cítil potrebu vytvoriť k Silvestru ale aj k iným spoločenským príležitostiam, či k všednému dňu takýto súbor upozornení a varovaní?
Chceme to isté prežívať aj my u nás doma?
Voľný preklad do slovenčiny (z webu http://www.rapefugees.net/):
So können Sie sich schützen – berichten Sie Ihren Freunden und Kollegen von diesen Tipps, damit auch sie nicht vergewaltigt werden, diese Tipps gelten das ganze Jahr
Takto sa môžete chrániť – upovedomte Vašich priateľov a kolegov na tieto tipy, aby ani oni neboli znásilnení, tieto tipy majú platnosť celý rok
Feiern Sie nicht mit bzw. bei Flüchtlingen oder Muslimen, beachten sie, dass fast alle Schwarzafrikaner in Deutschland muslimische Migranten aus Afrika sind. Meiden Sie Örtlichkeiten, in denen sich Muslime aufhalten
Neoslavujte napr. u utečencov alebo moslimov, nezabudnite na to, že skoro všetci čierni Afričania v Nemecku sú moslimskí migranti. Vystríhajte sa lokalitám, v ktorých sa zdržujú moslimovia;
Gehen sie nur in der Gruppe weg, als Frau keinesfalls alleine, insbesondere auf dem Hinweg und Heimweg
Choďte iba v skupine, ako žena v žiadnom prípade sama, obzvlášť na ceste z domu a domov;
Meiden Sie Bahnhöfe und Bahnhofsviertel (häufigster Tatort!), Bushaltestellen, dunkle Ecken, Flussufer, Parks, Hauseingänge und Hofeinfahrten, Gebüsche, öffentliche Toiletten, Toiletten in billigeren Restaurants und Discotheken nur zu zweit, Umfelder von Spielhallen, Wettbüros, “Shisha-Bars”, Asylheimen, Muslim- Vierteln und Dönerläden; Innenstädte sind leider auch HotSpots.
Vystríhajte sa nádražiam a štvrtiam pri nádražiach (najfrekventovanejšie miesto činu!); autobusovým zastávkam, tmavým zákutiam, brehom riek, parkom, vchodom do domov a vjazdom do dvorov, kroviskám, verejným toaletám, toaletám v lacných reštauráciách a diskotékach – iba po dvoch, okoliu telocviční, stávkovým kanceláriám, verejným barom, azylovým domom, moslimským štvrtiam; centrá miest sú, žiaľ, takisto rizikové lokality.
Folgen Sie auf keinen Fall einer Einladung durch Muslime mit nach Hause, oder von einer Party bzw. Gruppe weg zu gehen, auch nicht, wenn Sie von einer Freundin begleitet werden, oder den Flüchtling schon länger kennen. Lassen Sie sich von einem Flüchtling oder Muslim nicht nach Hause bringen.
V žiadnom prípade neprijímajte pozvanie domov od moslimov, alebo od nejakej partie resp. skupiny po návrhu ísť niekam preč, ani vtedy nie, keď Vás pritom bude sprevádzať nejaká priateľka, alebo už dlhšie známy utečenec. Nenechajte sa doprevádzať a doviesť domov žiadnym utečencom alebo moslimom;
Nutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere Bahnen und Straßenbahnen, meiden Sie Bahnhöfe
Nevyužívajte žiadne verejné dopravné prostriedky, predovšetkým vlaky a električky, vyhýbajte sa nádražiam;
Sollte sich ein öffentliches Verkehrsmittel nicht vermeiden lassen, setzen Sie sich in die Nähe von Deutschen oder Mitteleuropäern und immer auf einen äußeren Sitz und rücken Sie nicht nach innen wenn Fahrgäste sich setzen wollen, damit Sie sich schnell umsetzen können und bestimmen können, neben wem Sie sitzen.
Keby sa nedalo vyhnúť cestovaniu vo verejnej doprave, sadnite si do blízkosti Nemcov alebo Stredoeurópanov a vždy na sedadlo v uličke a neposuňte sa na vnútorné sedadlo, t.j. v prípade, že si chce iný cestujúci sadnúť, aby ste si mohli rýchlo presadnúť a rozhodnúť sa, vedľa koho budete sedieť;
Nutzen Sie im Zug großzügig die Notbremse, sollten Sie sich belästigt fühlen, oder eine Belästigung beobachten, bitte scheuen Sie sich nicht vor diesem sehr wichtigen Schritt
Použite bez zábran vo vlaku núdzovú brzdu, keby ste cítili, že budete obťažovaní, alebo ak budete pozorovať inde nejaké obťažovanie, neostýchajte sa urobiť tento veľmi dôležitý krok;
Wenn sie eine Gruppe Muslime sehen, wechseln Sie die Straßenseite, lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln, auch nicht, wenn der Mann oder die Männer bereits im Seniorenalter sind und äußerst freundlich wirken. Ziehen Sie ihre Freundinnen von den Männern weg, wenn sie sich verwickeln lassen
Keď budete vidieť skupinu moslimov, choďte na druhú stranu ulice, nenechajte sa voviesť do nejakého komplikovaného rozhovoru, ani vtedy nie, keď muž alebo muži sú už v seniorskom veku a navonok pôsobia priateľsky. Odtiahnite svoje priateľky preč od takýchto mužov, keď sa nechajú do toho zapliesť.
Trinken Sie nicht zu viel Alkohol, seien Sie jederzeit in der Lage, Angriffe und gefährliche Situationen zu erwarten, zu erkennen und diesen aus dem Weg zu gehen
Nepite príliš veľa alkoholu, buďte neustále v strehu pri očakávaní a rozpoznaní útoku alebo nebezpečnej situácie;
Beobachten Sie ihr Getränk, bestellen Sie möglichst Flaschen und bei offenen Getränken, beobachten Sie die Zubereitung, lassen Sie ihr Getränk nicht aus den Augen, halten Sie dieses nach Möglichkeit in den Händen, damit ihnen keiner etwas hineinwerfen kann. Lassen Sie sich nicht von Flüchtlingen und Muslimen zum Getränk einladen
Pozorujte Váš nápoj, nespúšťajte z neho oči, pozorujte jeho prípravu, majte všetko pod kontrolou, aby Vám niekto do nápoja niečo nevhodil. Nenechajte sa pozvať na drink zo strany utečencov a moslimov;
Bilden Sie keine Fahrgemeinschaften mit Flüchtlingen und Muslimen. Suchen Sie sich Taxis in denen Deutsche oder mitteleuropäische Taxifahrer sitzen. Setzen Sie sich im Taxi keinesfalls nach vorne neben den Fahrer, in vielen Kulturen wird das als Einladung zum Sex gedeutet, nicht nur in der muslimischen Welt. In kaum einem Land setzen sich Fahrgäste neben den Fahrer, das ist eine Deutsche Eigenart. Sie bestimmen wo Sie sitzen, dafür zahlen Sie. Macht der Fahrer hier eine Bemerkung, lehnen Sie die Fahrt ab, drehen Sie sich um und gehen Sie, auch wenn sie das Taxi bestellt haben, zahlen Sie bei Ablehnung der Fahrt kein Geld. Bei Stress oder Nachstellen: Polizei anrufen und weitergehen. Vorteil beim Hinten-sitzen: So quatscht der Fahrer Sie meist nicht so voll
Nevytvárajte žiadnu spoločnosť spolucestujúcich s utečencami a moslimami. Nájdite si taxi, v ktorých sedia Nemci alebo stredoeurópski taxikári. Nesadnite si v žiadnom prípade na sedadlo vedľa vodiča, v mnohých kultúrach sa to posudzuje ako pozvanie k sexu, nie iba v moslimskom svete. Takmer v žiadnej krajine si cestujúci nesadá vedľa vodiča, to je jedna nemecká zvláštnosť (pozn. aj európska). Vy si určujete, kde budete sedieť, za to si zaplatíte. Ak má vodič nejakú nevhodnú poznámku, odmietnite cestu, obráťte sa a odíďte, aj keď ste si taxi objednali, nezaplaťte pri odmietnutí jazdy nič. V prípade stresu alebo prenasledovania: volať políciu a ísť ďalej. Výhoda pri sedení vzadu: Takto Vám nemôže taxikár toľko tárať.
Vereinbaren Sie Treffpunkte, für den Fall, dass Sie sich verlieren und von Ihrer Gruppe getrennt werden
Dohodnite si vopred body stretnutia, pre prípad, že sa stratíte alebo oddelíte od Vašej skupiny;
Versuchen Sie bei einem Angriff zunächst wegzurennen, schreien Sie laut und treten Sie wild mit den Beinen in den Genitalbereich und wehren Sie sich mit aller Kraft um sich loszureissen, nutzen Sie Waffen
V prípade napadnutia najskôr skúste utiecť, hlasito kričte a divoko zasiahnite nohami oblasť genitálií a s plnou silou zabrániť Vášmu dorazeniu použitím zbrane.
Tragen sie ein Reizgas, nach Möglichkeit “CS Gas” und kein Pfefferspray, da dieses schneller und effektiver wirkt und sich stärker verteilt, halten Sie das Gas außerhalb von Örtlichkeiten immer griffbereit, wenn Sie einer Gefahrenzone entgegen laufen, nehmen Sie es in die Hand. Keine Waffe bringt Ihnen etwas, wenn sie erst in der Tasche nach ihr suchen müssen. Probieren Sie das Gas im Garten zunächst aus, um den Einsatz zu üben und ein Gefühl für die Reichweite zu bekommen. Das Gas zur Probe ist danach meist leer, also kaufen Sie sich mehrere Spays.
Noste dráždivý sprej, podľa možnosti „CS Gas“, žiadny korenistý sprej, pretože tieto sú rýchlejšie a efektívnejšie účinkujú a sú lepšie distribuované, majte plyn vonku v priestore vždy poruke. Keď prechádzate nejakou nebezpečnou zónou, vezmite si spray do ruky. Žiadna zbraň Vám žiadnu pomoc neprinesie, keď až potom ju budete musieť hľadať v taške. Vyskúšajte si najskôr plyn v záhrade, aby ste si použitie nacvičili a aby ste si uvedomili jeho dosah. Plyn po skúškach je väčšinou prázdny, takže kúpte si viacej sprejov.
Sehr effektiv sind auch stabile Nagelfeilen oder Nagelscheren. Diese werden Ihnen in der Regel auch nicht vom Türsteher abgenommen. Nehmen Sie diese in Faustgriff, Spitze nach unten und stechen Sie damit im Notfall auf den Gesichts und Halsbereich ein, nicht auf den Rumpf, üben Sie an einem Kürbis oder einer Wassermelone, um ein Gefühl dafür zu bekommen und die Angst vor dem Zuschlagen zu verlieren. Tragen Sie auch diese Gegenstände Griffbereit und nach Möglichkeit in der Hand haltend in der Jackentasche, insbesondere wenn Sie alleine unterwegs sind.
Veľmi efektívne sú aj pilníčky alebo nožničky na nechty. Tieto Vám nebudú odobraté v rámci predpisu na vrátniciach. Vezmite si ich do dlaní, špicou nadol a v prípade núdze bodnite s nimi do tváre a oblasti hrdla, nie do trupu, nacvičte si to na tekvici alebo melóne, aby ste dostali pocit istoty a stratili z tohto Vášho úderu strach.
Erschweren Sie eine Vergewaltigung, indem Sie Hosen statt Röcke tragen, darunter Strumpfhose und erst dann Slips, sehr effektiv ist auch Ganzkörperunterwäsche (Bodysuits), sowie Schichtungen
Znásilnenie bude sťažené, keď si namiesto sukne dáte nohavice, pod tým pančuchy a až potom spodné nohavičky, veľmi efektívne je tiež celotelové spodné prádlo (bodysuits).
Nach einer Straftat rufen Sie immer sofort die Polizei, sollten Sie eine Straftat beobachten, rufen Sie ebenfalls umgehend die Polizei. Merken Sie sich markante Kleidungsstücke, Narben, sowie andere Merkmale. Geben Sie diese noch am Telefon durch. Sollte die Polizei sie abwimmeln, schreiben Sie der Presse und auch uns bei Rapefugees.net. Wir berichten darüber.
Po trestnom čine vždy volajte okamžite políciu, keby ste pozorovali nejaký trestný čin, podobne volajte neodkladne políciu. Všímajte si na páchateľovi výrazné časti ošatenia, jazvy, ako aj iné znamenia. Poskytnite ich ešte počas telefónu. Keby Vás polícia odbila, napíšte to do tlače a tiež nám na webovú stránku http://www.rapefugees.net/ . My o tom správu podáme.
Besuchen Sie Selbstverteidigungskurse
Navštívte kurz sebaobrany.
Wählen Sie die demokratische Partei, die sich glaubwürdig gegen Zuwanderung ausspricht, wählen sie nicht mehr die Parteien, die für Ihre Sorgen verantwortlich sind
Voľte takú demokratickú stranu, ktorá sa vierohodne vyjadruje proti prisťahovalectvu, nevoľte nikdy viac strany, ktoré sú za Vaše starosti zodpovedné.
Vergessen Sie trotzdem nicht, eine schöne Zeit zu verbringen, lassen sie Flüchtlinge nicht noch ihr Silvester verderben!
Napriek tomu nezabudnite stráviť pekný čas, nenechajte si pokaziť ani Váš Silvester!

 
Klaus a Mečiar na CT24 - 25 rokov
Dnes večer dávala CT24 priamy prenos z bývalej sály Federálneho zhromaždenia v Prahe rozhovor s Klausom a Mečiarom ako pripomienku na dobu pred 25 rokmi, kedy oni dvaja boli pri tom rozdelení Československa.
Vladimír bol ako vždy skvelý, Václav taky, ale sme sa spolu zasmiali, keď Mečiar spomenul, že po rozdelení prišiel za ním diplomat z Belgicka a povedal asi v tom zmysle: "Vy ste si dovolili sa rozdeliť tak nekonfliktne, to vám EU určite nikdy nezabudne!"
Skvelé však? Aj o migrácii a postoji súčasnej vládnej garnitúry ako o chybnej hovoril Mečiar.
Pozrite si to:
https://www.facebook.com/institutvk/
 
Vďaka za linky.

O konferenci ,,25 rokov a ako ďalej" som sa dozvedel z článku:
http://zemavek.sk/meciar-naznacoval-vznik-noveho-politickeho-subjektu/ , kde je zaujímavý posledný odstavec.

Video, na ktoré som dal link 28.9., je nedostupné, ale našiel som video, ktoré je z prejavu pána Mečiara na konferencii o právnom štáte dňa 27.9.2017, dostupné:
https://www.youtube.com/watch?v=4cAr9sQLW9g&t=3367s
Rozhovory a decembrové novinky 2017 s Vladimírom Mečiarom
 
ADVENT malý a veľký

Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Božie!
 
Adventom sa dnes nazýva obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami, kedy si každý rok pripomíname narodenie Syna Božieho, Ježiša Krista.
V Jeho osobe prišla na Zem Láska Božia, Kráľovstvo Božie.
 
Ešte skôr, než Syn Boží začal činnosť pred svojím pokrstením pri rieke Jordán, Hlas volajúci na púšti – Ján Krstiteľ – volal [Matúšovo ev., 3.kap., 2.verš]:
„ČIŇTE POKÁNIE, LEBO SA PRIBLÍŽILO KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ!“
Láska Božia sa priblížila a symbolicky sa približuje každý rok v období adventu, a tak tento čas by mal byť časom nášho pokánia.
Advent je čas prípravy, čas čakania – na príchod Lásky Božej, ktorá je neoddeliteľná od Čistoty a Spravodlivosti.
Činiť pokánie počas adventu, to je čas, kedy máme poznať, akí v podstate sme, máme oľutovať všetko zlé v nás, je to čas, kedy by sme s konečnou platnosťou mali prestať robiť všetko to, čo je škodlivé, čo nie je správne, čo nie je podľa vôle Najvyššieho, máme čas naprávať všetko to, čo sa ešte napraviť dá, a pritom nebojácne vykročiť a vrátiť sa k Otcovi, ako ten nevydarený syn v podobenstve Ježišovom.
Máme vykročiť k Láske Božej, lebo ani Ona nás neprijme, ak nebudeme činiť pokánie v jeho pravej podobe.
Pokánie vôbec nie je padnúť na kolená a mrmlať pokrytecky „moja vina, moja preveľká vina...“, naopak, POKÁNIE je zvolanie k Bohu s úprimnou vďakou, že môžeme byť.
Ale byť - znamená byť dobrý a správny.
Byť dobrý a správny však znamená RADOSTNE ŽIŤ PODĽA BOŽEJ VÔLE.
 
Bolo by dobré si uvedomiť, že vedľa tohto vianočného adventu je tu ešte jeden advent –  veľký ADVENT. A tak dnes kráčame nielen v tomto malom advente – štyri nedele pred Vianocami, ktoré sú predo dvermi, ale taktiež vo veľkom Advente – pred Kráľovstvom Božím, ktoré je takisto pred nami.
Vieme, že Vianoce začínajú každý rok 24.decembra, čiže o niekoľko dní, ale kedy začne Kráľovstvo Božie na Zemi, to my nevieme! Vieme, kedy na Zem prišiel a kedy pôsobil Syn Boží, Ježiš a Syn Človeka, Imanuel, ale nevieme, kedy po Očiste v tomto Kráľovstve zasadne na trón jeho vládca.
Toto nebeské Kráľovstvo, na ktoré sa tiež pripravujeme, má začať už teraz – v nás! Chrám ku cti Božej musíme najprv my v nás samotných postaviť! My sa musíme už v dnešnej dobe chystať, ako tie panny s lampami, keď mal prísť ženích (viď. Biblia), ak máme byť po Očiste použiteľní pri výstavbe Kráľovstva Božieho na Zemi.
Nakoľko však pozemské ľudstvo kleslo viac, než sa vo Svetle predpokladalo, bolo nám neraz oznámené, že vymanenie sa z temnôt bude boľavé. Preto aj tento Advent bude boľavý.
 
Vianočný 4-týždňový advent je dosť krátky a tento rok sa už chýli ku koncu. A tak sa mnohí, aj veriaci, spoliehajú vo svojej duchovnej pohodlnosti nato, že je ešte dostatok času na nápravu, veď aj v budúcom roku bude advent a ľudstvu opätovne bude daná možnosť pripraviť sa v pokoji na ďalšie Vianoce a činiť pokánie.
Avšak málokto z nich dnes vie, že aj ten veľký ADVENT sa už chýli ku koncu a oproti malému adventu je tu jedna podstatná zmena – žiadny ďalší veľký Advent nebude!
Žijeme v období Posledného súdu, ktorý bol predpovedaný už starodávnymi prorokmi, žijeme tesne pred vyvrcholením prvej veľkej Očisty, žijeme v závere veľkého Adventu, žijeme tesne pred vybudovaním Tisícročnej ríše na Zemi.
Ako sme v tomto Advente činili pokánie? Ako sme využili tieto roky prípravy?
Ako napĺňame v našich životoch vôľu Božiu? Žijeme už dnes podľa večných zákonov, podľa Desatora Božích prikázaní? Vieme predsa, že keď len jedno prikázanie Božie nebudeme dodržiavať, je to to isté, ako keby sme žiadne nedodržiavali.
Už sme zhodili zo seba všetko to, čo nebude môcť vojsť do Kráľovstva Božieho?
Pokročili sme už všetci v tom našom pokání tak ďaleko, že sme pripravení na príchod Kráľovstva nebeského pri poznaní, že príde nečakane?
 
Neváhajme teda a ČIŇME POKÁNIE nielen v tomto vianočnom advente, ale najmä vo veľkom ADVENTE, aby sme si do našich lámp zavčasu pripravili potrebný olej, keď príde ženích – keď na Zem PRÍDE KRÁĽOVSTVO BOŽIE!
 
28. november 1998
Vo Večných zákonoch 2 je na str. 289, 290 v otázke č. 314 spomínaná francúzska mníška Katarína Labouré, ktorá mala v roku 1830 prorocké videnie. Podľa neho bol zhotovený medailón, ktorý je zobrazený vo Večných zákonoch 2 na strane 302.
Tento medailón je zobrazený aj na plagátiku - ,,ROZHODUJÚCI DÁTUM V DEJINÁCH ĽUDSTVA NOVEMBER 1998“, ktorý je uverejnený aj v úvode knihy Večné zákony 3 a ktorý sa šíril v roku 1998 a OZNAMOVAL NARODENIE IMANUELA - DUCHA SVÄTÉHO, SYNA ČLOVEKA, BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE NA ZEMI.

Z odpovede pani Natálie z ot. č. 314 vo Večných zákonoch 2:
Str. 289: ,,V roku 1830 mala 24-ročná francúzska mníška Katarína Labouré pri svojej modlitbe prorocké videnie. Podľa jej rozprávania sa zhotovili malé medailóny, ktoré mali ľudí vopred pripraviť na zjavenie sa Božej matky – Prakráľovnej vo Fatime. V súčasnosti, keď zmizli takmer všetky stopy po pravých posolstvách z jej zjavení, potvrdzujú medailóny najdôležitejšie fakty.
Opíšem, jako vyzerá medailón v súčasnosti a porovnám ho so skutečným videním Kataríny. Lícna strana znázorňuje Božiu matku, s rozopätými rukami, ktorá stojí na glóbuse, nohami zašľapuje hada. Tento obraz je zhodný s Katarininým videním, až na jeden detail - medailón je lemovaný temnom pridaným textom, ktorý namiesto Božej matky zvestuje, vraj bez hriechu počatú, Pannu Máriu. Týmto klamstvom sa temnu podarilo to, o čo sa usilovalo, že pri zjavení sa Prakráľovnej vo Fatime, ju ľudia nazvali Pannou Máriou.
Čo mal teda pôvodný obraz symbolizovať ? Mal zvestovať zjavenie sa a príchod Božej matky na Zem v čase obratu svetov, keď sa zachráni iba časť planéty – preto stála iba na tretine glóbusu. Had s rozmliaždenou hlavou pod jej nohami znázorňuje, že zneškodní na Zemi vteleného satana svojím Novým evanjeliom. Rozopätými rukami, z ktorých žiaria lúče, ponúka svoju náruč – pomoc všetkým, ktorí o ňu stoja.
Druhá strana medailónu je obrúbená dvanástimi hviezdami. V strede je veľký dvojitý kríž. Na spodnom kríži je zavesené veľké písmeno M. Pod krížmi sú dve srdcia – jedno ovinuté tŕňovými prútmi a druhé prebodnuté mečom.
Dvojitý kríž vyzerá presne ako kríž v slovenskom štátnom znaku. Znamená to, že v čase obratu svetov sa vtelia na Slovensku dvaja Boží vyslanci, ktorí budú viesť vyvolený národ. Spodný kríž s písmenom M prezrádza, že to bude opäť inkarnovaný Mojžiš. Menší kríž nad ním predstavuje Prakráľovnú, ktorej duchovný pôvod potvrdzuje dvanásť hviezd.
Dve srdcia pod krížom symbolizujú obeť z lásky, lebo obaja vyslanci prišli na Zem z lásky k ľuďom. Bez nej by nedokázali znášať utrpenia, ktorými ich trestá temno za ich poslanie - Prakráľovnú tŕňovými prútmi a Mojžiša mečom. Ani jeden z nich nemá, napriek vysokému duchovnému pôvodu, na Zemi na ružiach ustlané.
Srdcia zároveň symbolizujú, že obaja zídu do hmotnosti ako ľudia, lebo v duchovnom svete, ako už vieme, nemajú bytosti ani duchovia vnútorné orgány.
Dva kríže a dve srdcia teda pripomínajú dve osoby a nie iba jednu - Pannu Máriu, podľa ktorej je medailón nazvaný.
Keby Panna Mária naozaj plnila za svojho života spomínané úlohy Prakráľovnej - boj s Luciferom a výchovu nového pokolenia, žilo by na Zemi duchovne premenené ľudstvo bez pôsobenia temna už dvetisíc rokov."

Zaujímavé na tom je, že v rímskokatolíckom kalendári sa slávi táto mníška - Katarína Labouré - DŇA 28. NOVEMBRA, teda na deň výročia narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny – Makedonovej - 28.11.1998.
Toto videnie mala Katarína Labouré v sobotu podvečer pred 1. adventnou nedeľou – podľa údajov z internetu – bolo to 27.11.1830, teda 1 deň pred 28. novembrom.

V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1830 – 27.11.1830 videnie Kataríny Labouré zobrazené na medailóne, ktorý bol na plagátiku - ,,Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998“ a ktorý sa šíril v roku 1998.
V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1998 – 28.11.1998 sa NARODIL IMANUEL pani Natálii de Lemeny – Makedonovej – budúci Kráľ tisícročnej ríše.
Vďaka Bohu za túto milosť.

 
28.11.1998 IMANUEL – Kráľ kráľov, Pán pánov, sa nám narodil

Ak chcete, môžete sa k nám na diaľku pridať.
Večer 28.11. si doma slávnostne pri sviečkach a Slove Božom pripomenieme výročie, kedy sa v noci z 28. na 29. novembra 1998 naplnilo zasľúbenie o príchode Kráľa Tisícročnej ríše na Zem, zasľúbenie narodenia chlapca, ktorý hneď po narodení bol vzatý k Bohu a Jeho trónu, aby po návrate na očistenú planétu Zem – na počiatku Tisícročnej ríše, pre našu spásu, mohol Imanuel vládnuť „železným“ žezlom.
Vďaka Ti, Bože, za všetku tú milosť.