Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Verejná žiadosť členom predsedníctva Hnutia Slovenská liga
Verejná žiadosť členom predsedníctva Hnutia Slovenská liga o vysvetlenie k osobe pána Mečiara a jeho členstvu v hnutí.

Dobrý deň, členovia predsedníctva Hnutia Slovenská liga.
Hneď na úvod to podstatné z mojej strany: Osoba Vladimíra Mečiara pre mňa znamená viac než zakladateľ druhého Slovenského štátu…….
Na web stránke pána Vladimíra Mečiara, ktorej pravosť potvrdil on samotný v jednom z letných Hovorov M 2019, je dodnes oznam, viď: https://www.vladimirmeciar.sk/
„Dňa 28. novembra 2019 sa JUDr. Vladimír Mečiar vzdal funkcie predsedu aj členstva v Hnutí Slovenská liga pre závažné rozpory vo vedení hnutia. Tým čo spolupracovali Ďakuje a ľutuje premárnenú príležitosť.“
Na webe Hnutia Slovenská liga je ešte dnes, t.j. 13.12.2019, oznam, ktorý ale hovorí čosi úplne iné, viď. https://www.hnutieslovenskaliga.sk/slovensku-ligu-vedie-r-ruhig-zabranit-chce-totalitnemu-liberalizmu/ Úryvok:
„Zelenayová doplnila, že na sneme hnutia si zvolili jeho členovia za predsedu bývalého premiéra Vladimíra Mečiara. Ten však na kandidátke Slovenskej ligy nefiguruje.“
Takže podľa vyjadrenia na stránke pána Mečiara sa on vzdal nielen funkcie predsedu hnutia, ale skončil aj so svojím členstvom v Slovenskej lige! Vy však máte zverejnené predsedníctvo, kde pán Mečiar je stále vaším predsedom, čiže aj členom.
Ako je to teda?
Pani Zelenayová, pán Behýl, pán Ruhig, žiadam vás troch o verejné vysvetlenie tohto závažného rozporu.
Vo vašej video kolonke máte na webe uvedené posledné video zo dňa 30.11.2019: https://www.hnutieslovenskaliga.sk/kategoria/spravy/tv-video/
Prosím vás, kde je dostupný video záznam z vašej tlačovej konferencie 12.12.2019, na ktorú ste pozývali záujemcov?
Vari ste urobili tlačovku k nastávajúcim voľbám bez svojho predsedu, pána Mečiara? Znamená to zároveň, že na jeho vlastnej web stránke sa vyjadril o závažných rozporoch medzi vami niekto druhý, a on by o tom nevedel, nechal by to len tak bez komentára a vysvetlenia? On by na tlačovku ako predseda hnutia v takýchto vážnych chvíľach pred voľbami osobne neprišiel? Alebo tam bol a z neznámych príčin to nespomínate?
Pýtam sa verejne a otvorene: Kde máte svojho predsedu? Prosím vás, vyjdite s pravdou von na verejnosť!
Ako sa mám v tejto neistote zachovať, keď napríklad iba z môjho najbližšieho okolia traja ľudia skončili s členstvom vo vašom hnutí? Pán Mečiar hovoril o tom, že sa zakladajú štruktúry po celom Slovensku. Prečo teda nemáte na kandidátke do nastávajúcich volieb plný počet kandidátov – 150 ľudí?
Samé otázniky a zbytočné neznáme…
V prípade, že by pán Mečiar už odmietol byť vaším predsedom a členom, zverejnite to, aj tak sa to ľudia časom dozvedia, ak už nijak inak, tak iba z jeho horeuvedeného webu, alebo snáď z najbližších Hovorov M na Slobodnom vysielači.
Je mi z toho všetkého žalostne. Ja som vás troch hore-menovaných chcel voliť, ale iba za podmienky, že vás bude viesť alebo verejne podporovať osobne Vladimír Mečiar!
Ďakujem vám za pochopenie a vašu skorú odpoveď – najlepšie verejnú.
Želám vám všetkým veľa zdravia.
 
Zo stránky pána Vladimíra Mečiara - Z prvej ruky
Text zverejnený na stránke pána Vladimíra Mečiara - Z prvej ruky. Pravosť tejto stránky potvrdil pán Mečiar v jednom z Hovorov M.

,,Dňa 28. novembra 2019 sa JUDr. Vladimír Mečiar vzdal funkcie predsedu aj členstva v Hnutí Slovenská liga pre závažné rozpory vo vedení hnutia. Tým čo spolupracovali Ďakuje a ľutuje premárnenú príležitosť.

Publikované 29. novembra 2019"

Zdroj - link: https://www.vladimirmeciar.sk/
 
Poznámka k politickému procesu proti Rostasovi, t.j.proti nám všetkým

Poznámka k politickému procesu proti Rostasovi, t.j.proti nám všetkým – SLOBODNÝM …….VYDRŽAŤ!

Čas hrá proti nim, preto sú to VLASTIZRADNÍ ZÚFALCI. Sú to BOJOVNÍCI ZDOCHÝNAJÚCEJ KOBYLY TESNE PRED JEJ KONCOM, ICH PROGRESÍVNO-FAŠISTICKÝ TUNEL KONČÍ A NA JEHO KONCI NÁM SVIETI SVETLO PRAVDY A SLOBODY!
ZASTRAŠIŤ SA NEDÁME!
VYDRŽAŤ!
 
Narodenie Imanuela pani Natálii 28.11.1998.

Dnes je 21 rokov od narodenia Imanuela budúceho Kráľa tisícročnej ríše na Zemi pani Natálii de Lemeny – Makedonovej.

Vo Večných zákonoch 2 je na str. 289, 290 v otázke č. 314 spomínaná francúzska mníška Katarína Labouré, ktorá mala v roku 1830 prorocké videnie. Podľa neho bol zhotovený medailón, ktorý je zobrazený vo Večných zákonoch 2 na strane 302, tento medailón je zobrazený aj na plagátiku - ,,ROZHODUJÚCI DÁTUM V DEJINÁCH ĽUDSTVA NOVEMBER 1998“, ktorý je uverejnený aj v úvode knihy Večné zákony 3 a ktorý sa šíril v roku 1998 a oznamoval narodenie Imanuela - Ducha Svätého, Syna Človeka, budúceho Kráľa tisícročnej ríše na Zemi.

Z odpovede pani Natálie z ot. č. 314 vo Večných zákonoch 2:
Str. 289: ,,V roku 1830 mala 24-ročná francúzska mníška Katarína Labouré pri svojej modlitbe prorocké videnie. Podľa jej rozprávania sa zhotovili malé medailóny, ktoré mali ľudí vopred pripraviť na zjavenie sa Božej matky – Prakráľovnej vo Fatime. V súčasnosti, keď zmizli takmer všetky stopy po pravých posolstvách z jej zjavení, potvrdzujú medailóny najdôležitejšie fakty.

Opíšem, jako vyzerá medailón v súčasnosti a porovnám ho so skutečným videním Kataríny. Lícna strana znázorňuje Božiu matku, s rozopätými rukami, ktorá stojí na glóbuse, nohami zašľapuje hada. Tento obraz je zhodný s Katarininým videním, až na jeden detail - medailón je lemovaný temnom pridaným textom, ktorý namiesto Božej matky zvestuje, vraj bez hriechu počatú, Pannu Máriu. Týmto klamstvom sa temnu podarilo to, o čo sa usilovalo, že pri zjavení sa Prakráľovnej vo Fatime, ju ľudia nazvali Pannou Máriou.
Čo mal teda pôvodný obraz symbolizovať ? Mal zvestovať zjavenie sa a príchod Božej matky na Zem v čase obratu svetov, keď sa zachráni iba časť planéty – preto stála iba na tretine glóbusu. Had s rozmliaždenou hlavou pod jej nohami znázorňuje, že zneškodní na Zemi vteleného satana svojím Novým evanjeliom. Rozopätými rukami, z ktorých žiaria lúče, ponúka svoju náruč – pomoc všetkým, ktorí o ňu stoja.
Druhá strana medailónu je obrúbená dvanástimi hviezdami. V strede je veľký dvojitý kríž. Na spodnom kríži je zavesené veľké písmeno M. Pod krížmi sú dve srdcia – jedno ovinuté tŕňovými prútmi a druhé prebodnuté mečom.
Dvojitý kríž vyzerá presne ako kríž v slovenskom štátnom znaku. Znamená to, že v čase obratu svetov sa vtelia na Slovensku dvaja Boží vyslanci, ktorí budú viesť vyvolený národ. Spodný kríž s písmenom M prezrádza, že to bude opäť inkarnovaný Mojžiš. Menší kríž nad ním predstavuje Prakráľovnú, ktorej duchovný pôvod potvrdzuje dvanásť hviezd.
Dve srdcia pod krížom symbolizujú obeť z lásky, lebo obaja vyslanci prišli na Zem z lásky k ľuďom. Bez nej by nedokázali znášať utrpenia, ktorými ich trestá temno za ich poslanie - Prakráľovnú tŕňovými prútmi a Mojžiša mečom. Ani jeden z nich nemá, napriek vysokému duchovnému pôvodu, na Zemi na ružiach ustlané.
Srdcia zároveň symbolizujú, že obaja zídu do hmotnosti ako ľudia, lebo v duchovnom svete, ako už vieme, nemajú bytosti ani duchovia vnútorné orgány.
Dva kríže a dve srdcia teda pripomínajú dve osoby a nie iba jednu - Pannu Máriu, podľa ktorej je medailón nazvaný.
Keby Panna Mária naozaj plnila za svojho života spomínané úlohy Prakráľovnej - boj s Luciferom a výchovu nového pokolenia, žilo by na Zemi duchovne premenené ľudstvo bez pôsobenia temna už dvetisíc rokov."

Zaujímavé na tom je, že v rímskokatolíckom kalendári sa slávi táto mníška - Katarína Labouré - dňa 28. novembra, teda na deň výročia narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny – Makedonovej - 28.11.1998.

Toto videnie mala Katarína Labouré v sobotu podvečer pred 1. adventnou nedeľou – podľa údajov z internetu – bolo to 27.11.1830, teda deň pred 28. novembrom, 28. novembra 1998 sa pani Natálii narodil Imanuel budúci Kráľ tisícročnej ríše.

Prvé medailóny sa začali raziť 30.6.1832.

V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1830 – 27.11.1830 videnie Kataríny Labouré zobrazené na medailóne, ktorý bol na plagátiku - ,,Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998“ a ktorý sa šíril v roku 1998.

V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1998 – 28.11.1998 sa NARODIL IMANUEL pani Natálii de Lemeny – Makedonovej – budúci Kráľ tisícročnej ríše.


Link na plagátik: ,,Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998":
http://www.vecnezakony.weblahko.sk/Plagatik-a-obrazy.html

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny - Makedonovou: str. 67, 68:

,,...Čiže keď som napísala knihu, ktorá logicky vysvetľuje večné zákony, proroctvá, duchovný vývoj ľudstva a vlastne, že ja som mala byť tou matkou, tak potom už len ... ja som len nevedela termín. Čiže keď to už prišlo, a prišli aj tie príznaky, tak som si len potvrdila, že všetko ide podľa plánu – TAK, AKO MÁ ÍSŤ.
Takže ja nemám nato konkrétny dôkaz – nejaký fyzický, hmotný, akým by som Vás presvedčila.
MOJICH ČITATEĽOV PRESVIEDČA MOJA KNIHA. ONI MI VERIA A ONI NEPOTREBUJÚ ŽIADNE ... keď som aj povedala, že si dám spraviť ultrazvuk, ešte aj v deviatom mesiaci som si dala spraviť, 2. novembra, tak oni povedali, že oni to nepotrebujú, že im to stačí, že chápu všetko, že všetko im logicky zapadá.”

PANI NATÁLIA DE LEMENY - MAKEDONOVÁ 13. MARCA 1998 POČALA A 28. NOVEMBRA 1998 PORODILA IMANUELA – BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE NA ZEMI.

Miroslav Ivánek


 
Hovory M 10
20.11.2019 bol ďalší z rozhovorov s Vladimírom Mečiarom Hovory M 10:
https://www.youtube.com/watch?v=Wmr_ehhFvMw
 
30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia
30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia
(jeden text, dve video časti)

Som jednou z OBETÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU, nakoľko okrem sledovania mi agenti komunistickej ŠTB pred cca 35-timi rokmi pri prehliadke bytu, samozrejme za mojej neprítomnosti a proti mojej vôli, ukradli 500,- korún československých, čo približne zodpovedá dnešným 500,-€. Keď som vošiel do bytu, hneď som vedel, že sa čosi stalo, lebo naša mačka namiesto vrelého privítania sa ma doslova bála. Trvalo jej chvíľu, až sa upokojila.
Po 30-tich rokoch som znovu jednou z OBETÍ, tentoraz KAPITALISTICKÉHO REŽIMU, nakoľko som opäť nepohodlný pre nastupujúcu euro-totalitu, pretože sa znovu proti mojej vôli a v rozpore s mojimi ľudskými právami odpočúva môj telefón a dokonca som si náhodou (?) vypočul aj časť nahrávky môjho aktuálneho telefonického hovoru. Nejako to ušlo novodobým udavačom a gestapákom…
Naozaj, rok 2019 je rokom, kedy sa začína naplno odhaľovať všetko zlo, a už aj tá elektronika niekedy neposlúcha, akoby jej tvorcovia chceli.
Elektronický Frankenstein sa vymyká kontrole, prestáva počúvať, a tí, ktorí toto monštrum stvorili, prepadajú čoraz väčšiemu zúfalstvu, až po nekontrolovanú paniku.

A teraz Vy, tzv. demokrati, VLASTIZRADCOVIA!
CENZÚRA vás nezachráni!
Boli sme Vám dobrí na uliciach pred 30-timi rokmi nato, aby ste uchopili štátnu moc?
A dnes sme vám už na obtiaž, keď sa dožadujeme splnenia vašich sľubov a dodržiavania našich ľudských práv – bez sledovania a novodobého otroctva?!
Naozaj si myslíte, že sme všetci na hlavu padnutí?
Zabudnite… NÁROD SA PREBÚDZA…!

********************************

VIDEO:

1. časť: „30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“
https://vk.com/video569905594_456239017
2. časť: 30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia„30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“ pod názvom „ZVONIL SOM V NOVEMBRI 1989 ZA KONIEC JEDNEJ TOTALITY, ALE URČITE SOM NEZVONIL ZA...“
https://vk.com/video569905594_456239018

*******
Dôležité!
Pre ľudí sluchom postihnutých je k dispozícii aj verzia s TITULKAMI:
1. časť: „30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“ s titulkami:
https://vk.com/video569905594_456239019
2. časť: „30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“ s titulkami:
https://vk.com/video569905594_456239020

********************************
********************************

TEXT:

viď:
https://blog.infovojna.sk/30-rokov-od-neznej-revolucie-spomienky-a-poucenia-jeden-text-dve-video-casti/
 
Vladimír Mečiar vedie Hnutie Slovenská liga
Vladimír Mečiar: ,,...Ideme do boja za zmeny. Kým ich nedosiahneme, nevzdáme sa, bez ohľadu na výsledky volieb. Ani sa nedáme, ani sa nebojíme!"

https://www.hnutieslovenskaliga.sk/slovensku-ligu-vedie-vladimir-meciar/
 
Hnutie SLOVENSKÁ LIGA - facebook
 
SLOVENSKÁ LIGA - komentár
Ku vzniku Mečiarovej Slovenskej ligy mám iba jeden video komentár:

Vladimír Mečiar - architekt a zakladateľ novodobej slovenskej štátnosti https://rutube.ru/video/5ba9ff2510dfd0cacc017aaa843d691e/
 
Hovory M 09
Ďalší rozhovor s Vladimírom Mečiarom z cyklu Hovory M:
https://www.youtube.com/watch?v=shgwTWM_zss
 
KONOPE na Slobodnom vysielači 2019

Relácia AKO ĎALEJ nám na Slobodnom vysielači prostredníctvom pána Bullu sprostredkováva to, čo by malo robiť Ministerstvo zdravotníctva! Prečo aj mainstream mlčí?
Už tri razy za posledné mesiace.
Vrchnosti nezáleží na zdraví obyvateľstva, a tak SA STARAJME O SVOJE ZDRAVIE SAMI!
Počúvajte, overujte a skúste inú cestu, odlišnú od samovražednej cesty farma-biznisu !
https://slobodnyvysielac.sk/relacie/ako-dalej
Konope 1 Sativa - SV ako dalej 17 – 2019-06-25
Konope 2 Sativa - SV ako dalej 18 – 2019-07-23
Konope 3 liečivo - SV ako dalej 19 – 2019-08-20
+
https://cannavita.life/
https://www.horvathcannabis.ch/
 
VIVAT NOVEMBER 1989! Moje slávnostné novembrové NEWSPEAK-ové želanie
VIVAT NOVEMBER 1989!
Moje slávnostné novembrové NEWSPEAK-ové želanie 2019

*******
VIDEO:
s titulkami
https://rutube.ru/video/945c5242cd9089001f7ced28a92a385e/
bez titulkov
https://rutube.ru/video/b2c212c2f18edcc1d25c59ae49125278/
*******

TEXT:

S radosťou všetci vzhliadame na najbližšie týždne a dni, kedy na Slovensku a v Českej republike si budeme spoločne pripomínať tie zamatové dni roku 1989, ktoré umožnili mnohým, aby postupne ukázali pospolitému ľudu svoju pravú tvár, ako to vlastne mysleli s tou slobodou a známymi slovami jedného dramatika PRAVDA A LÁSKA ZVÍŤAZIA NAD LŽOU A NENÁVISŤOU.
Aj ja, ako tá malá iskrička nádeje, sa chcem k tomu pripojiť a posielam vám všetkým už vopred toto moje viacrozmerné a nadhľadové Orwellovsko-NEWSKEAK-ové želanie:
V prichádzajúcich novembrových dňoch a týždňoch nadčasových osláv želám vám všetkým veľa síl, hlavne psychických - pri nastávajúcom pozeraní, čítaní a počúvaní týchto humanoidov a psychopatov, ktorí budú exponenciálno-intenzívne, slušne a progresívne oslavovať, až do delíria tohto pro-drogového a žaluďového spektra preberačov moci.
Hlavne by som vám, jednoduchým ľuďom, chcel ale zaželať, aby ste v sebe našli toľko síl a vnútorných rezerv, že nestratíte v tejto globálno-univerzálnej, dúhovo-rodovej inkluzivite a eko-rozmanitosti svoju sociálno-radostnú udržateľnosť a predovšetkým svoj CHARAKTER...

Skoré poučenie a prebudenie počas slávnostných dní a týždňov
želá

Jozef Potúček,
oklamaný účastník
NEŽNO-NOVEMBROVEJ ZVONKOHRY na námestiach
 
6.10. - Natália
6.októbra sa v slovenskom kalendári slávi meno Natália!

Nie bez zaujímavosti je aj to, že výraz ,,natálny" podľa slovníka cudzích slov znamená -,,súvisiaci s NARODENÍM !"

6.10.1998 mala pani Natália de Lemeny - Makedonová rozhovor s čitateľmi jej kníh v Košiciach, kde sa čitatelia jej kníh Večné zákony 1,2,3. dozvedeli veľa dôležitých informácií. Nájdeme ho v knihe ,,Nezverejnené rozhovory s Natáliou..." na str.30.
Viac na: https://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/
 
Stretnutie s pánom Mečiarom a Hovory M 08 - videá
Linky na videá zo stretnutia s pánom Mečiarom 26.9.2019 v Bratislave v hoteli Bratislava a z pravidelnej relácie na Slobodnom vysielači Hovory M 08:

https://m.youtube.com/watch?v=VLdqS_dBQEI
https://m.youtube.com/watch?v=5-hsvbiltkw&t=1965s
 
Stretnutie s Vladimírom Mečiarom
 
Ako ľahko rozširovať les?
Ako ľahko rozširovať les? - proti nežiadúcim klimatickým zmenám - za čisté pľúca Zeme!

V rámci "zdravotného okienka" a zdravotnej vychádzky do lesa vám všetkým dávam do pozornosti krátke video "Ako ľahko rozširovať les?", aby ste aj vy mohli prispieť veľmi ľahkým a jednoduchým spôsobom, každý jednotlivec svojím dielom, k očisteniu znečistenej atmosféry planéty Zem.
Zameňte návštevy a prechádzky v "parkoch" (AU-PARK, apod.) za vychádzky do skutočných parkov a LESO-PARKOV!
Určite sa Matka ZEM z takýchto vašich aktivít poteší viac, než prázdnemu demagogickému EKO-rečneniu politikov, tzv. ekológov, aktivistov a tzv. záchrancov Zeme, ktorí len cucajú z rozpočtov, a pritom "SKUTEK UTEK"...
Video TU:
https://www.youtube.com/watch?v=b2JWZHPEJtU
 
Ako vysvetliť decku princíp fungovania EU?

Preložené do slovenčiny z webu myšlenky o cemkoli.blogspot.com
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2019/08/jak-vysvetlit-decku-princip-fungovani-eu.html#more

autor: Josef Zickler
kresba: Viki

https://rutube.ru/video/0c5e292780d39821be51e07ec2f3c5af/

EU ponúka:

- Ty mi dáš 10 korún a ja ti vrátim 15 korún. To sa predsa vyplatí, nie?

- Prikážem ti však, že si za moje peniaze musíš kúpiť sušienky. Stále super.

- Kúpiť ich musíš, od koho ti poviem a aké ti poviem, sám si vybrať nesmieš.

- … Nie. Sušienky od mamky neprichádzajú do úvahy.

- Že kúpiš inde lacnejšie, alebo že ti ich mamka dá? To ma nezaujíma, dostal si na to moje peniaze.

- Ak neposlúchneš, tak vrátiš celých 15 korún a dáš 5 korún naviac.

- Na sušienky musíš kúpiť krabicu odo mňa. Ak nekúpiš, nedostaneš na sušienky.

- Nemáš už peniaze? Nevadí, dostaneš ešte 5 korún na krabičku, ale mamka musí vyhodiť trúbu na pečenie sušienok.

- Dostal si peniaze, máš sušienky a máš krabičku na sušienky, si spokojný.

- Aby si bol ďalej spokojný, musíš k sebe do izbičky vziať tohto cudzieho chlapca.

- Nechceš, že ho nepoznáš? Ale ty musíš poslúchať!

- Inak už nedostaneš peniaze, bude pokuta, nebudú sušienky, krabička ti bude k ničomu a mamka ti už sušienky neupečie, pretože nemáte doma trúbu.

- Ak poslúchneš, bude dobre. A keď vezmeš do svojej izby viac cudzích chlapcov, možno dostaneš peniaze i na bonbóny.

- A ešte maličkosť - už nie si Janko ani chlapec, ale EURODIEŤA.

 
Zuzana Čaputová z inej strany
Zuzana Čaputová z inej strany
(po necelých 100 dňoch v Prezidentskom paláci)

1/ ÚVOD:
Keby sa niekto účelovo díval na automobil iba zvrchu a tento jediný tzv. správny pohľad na vyleštené auto by doslova nanucoval a ponúkal všetkým motoristom, bez toho, aby sa na toto auto pozreli aj z iných pohľadov, tak by ich po čase čakalo určite veľké sklamanie.
Pretože každý pojazdný automobil má aj podvozok, interiér, apod.
A to isté sklamanie čaká všetkých tých, ktorí naleteli na intenzívnu, perfektne pripravenú, marketingovú kampaň pri voľbe Zuzany Čaputovej na post prezidenta Slovenskej republiky, aby si v mnohých prípadoch na svojich facebookoch ako priatelia navzájom posielali fotky s nápisom „Volím Čaputovú“.
Ten mainstreamový, jediný akože správny pohľad, na pani Čaputovú veľmi dobre poznáme.
Pozrime sa teda na tú istú Zuzanu Čaputovú aj z iného, absolútne zamlčiavaného a neželaného, a pre mnohých aj neznámeho pohľadu.
Aby sme, podobne ako pri automobile, vedeli, kto je v súčasnosti dočasným prevádzkovateľom Prezidentského paláca na Slovensku.


2/ VIDEO DÔKAZY:
https://rutube.ru/video/b87c6210067567449ad4fc35f0b20488/
Čaputovej SĽUB (na Ústavu Slovenskej republiky)
Čaputovej VOLIČI (tí akože SLUŠNÍ a PROGRESÍVNI a tzv.ZOMRI...)
Čaputovej PORADKYŇA (stovky tisíce utečencov nie je pre SR problém)
Čaputovej KRAJINA (vnútro-krajinské výjazdy!…, krajina sem, krajina tam...)
Čaputovej PRÁVNICKÁ KARIÉRA (poslanec Blaha)
Čaputovej LIKVIDÁCIA SÚDNEJ MOCI (sudca NS SR Harabin)
Čaputovej DVOJITÝ METER (spolupáchatelia Kočner versus Kováč mladší)
Čaputovej KULT OSOBNOSTI A BÁSNIČKY O NEJ (Facebook, PLUS 7 DNÍ, plus INFOVOJNA komentár)

3/ ZÁVER:
Pani Čaputová.
Sľubovali ste pred voľbami aj po nich, že by ste chceli byť prezidentkou všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a slúžiť im.
Vy však v rozpore s vôľou drvivej väčšiny občanov Slovenska otvorene podporujete agendu LGBTI, ktorá ničí prirodzenú rodinu, ako aj presadzujete prijímanie státisícov imigrantov z iných kontinentov na územie našej vlasti.
Nie reči, ale Vaše skutky idú za Vami, ktoré sú priamym dôkazom toho, že VAŠA KRAJINA, na čele ktorej chcete stáť, je kdesi inde, ale určite to NIE JE SLOVENSKO!
Počujte už konečne HNEV A HLAS ĽUDU! NECHCEME VÁS!
Preto BEZODKLADNE A DEFINITÍVNE OPUSTITE PRIESTORY PRE VÝKON FUNKCIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY!
 
Európa, spomínaj, oslavuj a zapaľuj Sviečky Víťazstva!

11. a 12.september 1683
336. výročie od kresťansko-islamskej bitky pri Viedni

Deň 11. a 12. september je každý rok pamätným dňom pre Viedeň, pre Rakúsko – pre celú Európu!
Dňa 12. septembra 1683 zvíťazili kresťanskí bojovníci, naši otcovia, pra-pra-otcovia, nad osmanskými agresormi a votrelcami, a tak na stáročia zachránili Európu pred násilnou jej islamizáciou.
Dnes je tomu 336 rokov.
O tomto, pre nás dnes veľmi aktuálnom, víťazstve Lásky nad Nenávisťou natočili poľsko-taliansky historický film, je aj v slovenskom dabingu pod názvom „Bitka pri Viedni (11.september 1683)“. Pozrieť si ho môžete na:
https://gloria.tv/video/WAnPYmYFDaPr3q3LUPL4kG33F

Dnes a zajtra zapaľujem Sviečky Víťazstva Dobra nad Zlom.
Nezabudnite ich zapáliť aj vy všetci, spomínajte pritom a berme si svorne aj z minulosti poučenie pre dnešok a najbližšiu budúcnosť...!

*******

< Národy, ktoré nepoznajú svoju minulosť, nemajú ani budúcnosť! Naši otcovia, dedovia a pra-pra-dedovia boli ochotní položiť svoje životy pri ochrane svojej domoviny pred cudzími votrelcami s úplne inou kultúrou, a chrániť tak aj svoje rodiny a budúce potomstvo. Je tomu tak aj dnes? >

Video:
STOP ISLAMISATION in EUROPA – Wien, 12.9.1683 (SK-slovo + titulky)
https://rutube.ru/video/67dd2c19525cd739dfbb1ced2973dcd2/
STOP ISLAMISATION in EUROPA – Wien, 12.9.1683 (SK-slovo + bez titulkov)
https://rutube.ru/video/668b177e534ba91a6041f524fb19b458/
STOP ISLAMISATION in EUROPA – Wien, 12.9.1683 (bez SK-slova + titulky)
https://rutube.ru/video/71969ab6588ccd9c70d92e57f5457cf3/

Text z videa:
Viedeň (pre Osmanskú ríšu tzv. „Zlaté jablko“) víťazne prežila vo svojej histórii už dvakrát osmanské obliehanie a pokusy o jej obsadenie a následnú islamizáciu – prvé v roku 1529 a druhé v roku 1683.
Európa si dňa 12. septembra každoročne pripomína víťazný koniec druhého veľkého osmanského obliehania Viedne. Je známe, že po prípadnom víťazstve pri Viedni mali turecké vojská v pláne tiahnuť priamo na Rím – Vatikán. Čo by asi po porážke Ríma nasledovalo, si každý aspoň trošku znalý z histórie, a žiaľ už aj podľa diania zo súčasnosti, vie živo predstaviť – viď. islamské krvavé obsadenie kresťanského Konštantinopolu (Istanbulu), resp. krvavý teror dnešných islamských radikálov.
Porážka pri Viedni a následné ďalšie víťazné bitky Európanov pred vyše 300 rokmi totiž znamenali na veľmi dlhú dobu – STOP ISLAMIZÁCII EURÓPY!
Je zaujímavé, že ako kresťanskí bojovníci tak aj osmanskí votrelci sa pri Viedni modlili k svojmu Bohu, resp. Allahovi, aby porazili protivníka. Ale víťazmi v tejto rozhodujúcej bitke boli iba domáci kresťania, čiže tí, ktorí sa oprávnene bránili pred obliehaním islamských vražedných vojsk. Krvilační okupanti zrejme čosi neurobili správne, keď napriek značnej prevahe prehrali a na takú dlhú dobu boli prinútení sa v Európe „odmlčať“.
Aj v tomto konkrétnom prípade sa iba potvrdilo, že nie je pravda, čo tvrdia a ako dnes účelovo masírujú mysle ľudí dnešní vodcovia Európy, EU-politickí vlastizradcovia a, žiaľ, aj samotná hlava katolíckej cirkvi, že všetky hlavné svetové vierovyznania sa modlia k tomu istému a jedinému Bohu. Nie je to tak. Boh Lásky sa predsa nemôže stotožňovať s bohom nenávisti a smrti!

Dnešná Viedeň znovu prežíva veľmi problematické chvíle – aj s tureckým obyvateľstvom. Keďže Rakúsko (Viedeň) dlhodobo a otvorene vylučuje v tejto dobe prijatie Turecka do EU, vlastne tretíkrát chráni Európu – pred jej zrýchlenou islamizáciou.
Vieme, že v Afrike ako aj na Blízkom východe sú pripravované milióny tzv. utečencov na pochod a obsadenie Európy. Iba náhodou (hm?!) – prakticky všetci sú islamského vierovyznania...

Ako teda dopadne tretie tzv. „osmanské obliehanie“ - obliehanie Viedne – Rakúska – OBLIEHANIE EURÓPY?
Tak to v súčasnosti ešte môžeš ovplyvniť aj TY, obyvateľ Európy! Ešte stále môžu národy Európy mnohé zmeniť a napraviť – už v najbližších voľbách alebo v referende. Zatiaľ...

Dvoj-tisícročné tradície jednoduchého ľudu v Európe, napriek neľudskej a antikristovskej inkvizícii a mnohonásobnému zlyhaniu vatikánskej cirkvi, boli postavené na pravom kresťanstve, jeho morálnych hodnotách a večných Božích zákonoch, či Božích prikázaniach.
Každý európsky národ, ktorý sa odvráti od Krista, je odkázaný na postupnú likvidáciu a zánik. Prijať Ježiša Krista do srdca ale neznamená, že sa prihlásime do nejakej náboženskej obce alebo cirkvi. Dnes už totiž žiadna cirkev nie je Božia!
Prijať Ježiša Krista, Syna Božieho, do svojho srdca, znamená predsa prijať Jeho SLOVO, Jeho UČENIE – PRAVDU! To je jediná naša spása a záchrana. Potom nám aj sám Pán BOH pomôže, tak ako sa to neraz stalo prostredníctvom zázrakov v minulosti.

Ak chceme teda, aby aj toto novodobé obliehanie Európy dopadlo pre nás dobre,
postavme sa aktívne(!) aj dnes na stranu víťazov
a buďme v tejto ťažkej dobe pevní v presvedčení
v konečné VÍŤAZSTVO PRAVDY!