Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

K Sviatku Čistej Ľalie
Aj dnes, kedy slávime Sviatok Čistej Ľalie, mi v ušiach rezonujú slová od Abdrushina z prednášky ,,Záchrana! Spása!“, (1937):

,,Jen ostrý chlad Božské čistoty může proniknouti a proraziti cestu pravé lásce, směřující k vašemu duchu. Čistota jest ostrá, nezná žádného přikrašlování, ale také ne omluvy. Proto snad se bude mnohým lidem, kteří by si chtěli něco předstírati, muset jevit bezohlednou. Ale ona zraňuje ve skutečnosti jen tam, kde něco není v pořádku.“
 
Výstavba v 1000-ročnej ríši!!! „V“ nie „PRED“ !

IMANUEL v prednáške [Člověče, jaký jsi!] jasne hovorí o výstavbe v 1000-ročnej ríši, nie pred ňou! A zároveň zdôrazňuje, že pri tejto výstavbe nesmie v Jeho blízkosti zostať nič nepravého. V Jeho blízkosti – pri výstavbe v Tisícročnej ríši!

„Jen ten, kdo je schopen vítězně prožít toto samočinné třídění, jen ten je pak skutečně vyvolen k činu! K výstavbě V TISÍCILETÉ ŘÍŠI! A to všechno má sám ve svých rukou! …….
..….. Nic nepravého nesmí zůstati PŘI VÝSTAVBĚ V MÉ BLÍZKOSTI !“
 
Starší muž v oblaku 28.7.2018
Dňa 28.7.2018 popoludní som videl na oblohe oblak, ktorý znázorňoval tvár starého muža s bradou, jedno oko mal výrazné, druhé menej. Na ľavej ruke mal vztýčený došikma palec, akoby mi vravel: „vydržať!, bude to dobré.“
Díval som sa na tento obraz v oblaku asi pol minúty a nejako výrazne sa nezmenil. Chcel som si urobiť fotku, a tak som rýchlo zbehol do obývačky, kde som pri počítači mal fotoaparát. Trvalo to určite nie viac než 10 sekúnd, čo som sa vrátil k oknu. Obraz muža bol preč. Akoby to niekto rozmazal na oblohe...
Neskôr navečer mi v tejto súvislosti vystúpili pred oči slová, ktoré na Letnice 1929 vyriekol Abdrushin v prednáške „Veliká bolest jde všemi zeměmi“:
„Neboť všechno pozemské vědění, všechna lidská síla a moc žije jen v jejich představách, není ničím před Bohem. Bude odvanuta tentokrát všechna havěť temna! Roztříštěna všechna lidská domýšlivost!
Ti řídcí však, kteří chtějí slyšet, nechť slyší: Nákaza může zuřit jen tam, kde jí k tomu byla uvolněna cesta. Zátopa nestoupá ani o coul výše, než předem jí bylo určeno. Oheň z klína země a s oblak nešíří svou zkázu ani o píď dále, než smí. Bouře zuří svou určenou cestou. A když dosud pevná země kolísá, když řítí se hory, nové vyvstávají, když celé pruhy země řítí se v sutiny … nic neděje se bez pevného vedení Božské vůle! To budiž vám útěchou.“
 
Gratulácia
Zakladateľ Slovenskej republiky pán Vladimír Mečiar má dnes 76 rokov.
Chcel by som touto cestou popriať pánovi Mečiarovi všetko len to najlepšie, veľa zdravia a spokojnosti!

Miroslav Ivánek

 
17. júla - narodeniny pani Natálie
17. júla 2018 je ...

...68 rokov od narodenia pani Natálie de Lemeny – Makedonovej. Napísala Nové evanjelium - knihy Večné zákony 1,2,3., ktorých skutočným autorom je Imanuel, ako sama o tom napísala.

13. MARCA 1998 POČALA A 28. NOVEMBRA 1998 PORODILA BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE IMANUELA.

...21 rokov, kedy pani Natália prekonala Luciferov vplyv a napísala o narodení Imanuela na Zemi. Ako napísala v knihe Večné zákony 2 v deň jej narodenín – keď mala presne 47 rokov - 17. Júla 1997, PREKONALA VPLYV LUCIFERA A NAPÍSALA O NARODENÍ IMANUELA NA ZEMI. Večné zákony 2, str. 277, posledná veta:,,... Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny."

...26 rokov odvtedy, kedy Slovenská národná rada prijala DEKLARÁCIU O ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Teda, bolo to v deň jej 42. narodenín.

V roku 1997 a 1998 mala pani Natália niekoľko verejných stretnutí s ľuďmi a verejných vystúpení v televízii, rozhlase a bolo publikovaných niekoľko článkov a rozhovorov v tlači. Tam informovala verejnosť o jej knihách Večné zákony 1,2,3., 3. fatimskom proroctve a zvestovala, že sa jej v novembri 1998 narodí Boží Syn, Duch Svätý, Imanuel, Syn Človeka - budúci Kráľ tisícročnej ríše.

Pani Natália otvorila a naplnila tieto proroctvá:

IZAIÁŠOVO: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."

ZJAVENIE JÁNA: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."

3. FATIMSKÉ PROROCTVO: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráľ celosvetovej Tisícročnej ríše...".

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 111, 112:

,,...To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane. Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.“

,,...Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy. IBA JEJ DAL BOH TÚ SCHOPNOSŤ OTVORIŤ TIETO PROROCTVÁ A NAPLNIŤ ICH.“

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 95:

,,...A potom som sa ešte opýtala, že ,,prečo som ja dostala toto poslanie?“ A on povedal, že ,,ONO BY TO NIKTO NEDOKÁZAL...“ 
Vladimír Mečiar: Film o mne je lož za štátne peniaze
Na portáli ,,napalete" vyšiel rozhovor s pánom Vladimírom Mečiarom s vyššie uvedeným nadpisom:

https://www.napalete.sk/vladimir-meciar-film-o-mne-je-loz-za-statne-peniaze/
 
Vladimír Mečiar v Nitre
Stretnutie s pánom Mečiarom a pánom Harabínom z cyklu konferencií ,,25 rokov od obnovenia slovenskej štátnosti", ktoré sa malo uskutočniť 25. apríla v Nitre a ktoré sa neuskutočnilo, dozvedel som sa, že sa už uskutočnilo práve 6.6.2018 v Nitre. Nenašiel som nikde ani pozvánku a ani doteraz žiadne video z tejto konferencie.

https://www.hlavnespravy.sk/vladimir-meciar-franforce-roztrhal-politiku-vedenia-slovenska-eu-vyhlasil-ze-slovensko-pred-stvrtstorocim-nebolo-pripravene-rozdelenie-statu/1426916
 
Imanuelov odkaz vyvolenému národu - dvadsiate výročie
Pani Natália uverejnila v úvode knihy Večné zákony 2 Najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu prijatý dňa 6.6.1998, teda pred dvadsiatimi rokmi.


Blíži sa deň hnevu


Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva


Rozlúštenie proroctva nájdeme na strane č. 4 a 5 vo Večných zákonoch 2.
.
Vysvetlenie proroctva


Blíži sa deň hnevu
Tisícročia zvestovaný súd čoskoro vyvrcholí. Boh sa hnevá na ľudí, ktorí sa nevyvíjajú správnym spôsobom.


Radujme sa, prídu anjeli
Tí, ktorí sa dobrovoľne a dôsledne pripravujú na súd, majú dôvod radovať sa, lebo temno bude konečne potrestané a Zem očistená od zla.
Do hmotnosti zostúpia vysoké duchovné bytosti a budú duchovne aj pozemsky ochraňovať vyvolený ľud počas ťažkých a neznesiteľných chvíľ.


Boh nás zachráni
Imanuel si príde po vyvolených, ktorí napriek ťažkostiam budú veriť v jeho príchod. Potom zachráni aj mnoho tých, ktorí sa duchovne prebudia až v krízových situáciách.


Jeho deň je tu
Deň súd - Pánov deň sa konečne stane skutočnosťou.


Pripravte sa, bude voda
Na súd nepotrebujete nič iné, iba jednu výzbroj - dostatočne vyvinutého ducha. Preto ho nenechajte spať ani leňošiť. Súd vyvrcholí veľkou vodou, z ktorej bude vyvolený národ zachránený obrovskou kozmickou loďou. Preto archa opísaná v mojom sne stála na vode a nie na pevnine.
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Všetko sa zrýchľuje, aby sa ľudia prebudili z poblúdenia a nevedomosti. Náhle zmeny v myslení budú sprevádzať aj náhle zmeny počasia - búrky, horúčavy, chlad, dážď, všetko sa rúti do vrcholu. Zrýchlenie znamená zároveň skrátenie utrpenia. Boh je spokojný, lebo počet prebudených a dozrievajúcich rýchlo rastie.


Buďte bez obáv
Kto sa už teraz chystá na cestu, neprepadne panike a odíde prvým vlakom.


Bežte, ale neutečte
Ponáhľajte sa, lebo čas na duchovnú premenu sa rapídne skracuje. Nezdržujte sa ničím nepodstatným, aby ste nezmeškali svoj odchod.
Neopúšťajte svoje rodisko, vyvolený národ bude zachránený ako prvý.


Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči
Chlieb je dar Boží, ktorým denne živíme svoje telo. Táto kniha je tiež dar Boží, ale duchovný, živí nášho ducha. Preto ju denne otvárajte a čítajte. Keď ju spustíte z očí, duchovne vyhladnete, zoslabnete a nebudete schopní sa povzniesť.


Suché lístie opadáva
Kto sa čo najskôr nespamätá a duchovne neožije, ten padne ako suché lístie na zem, zhnije a rozloží sa.

 
Michal_Lazor  
Vladimír Mečiar na Slobodnom vysielači 31.5.2018 o 16:00
Pre všetkých tých ktorí nie sú na buku (facebooku) :) Tam už ten oznam visí niekoľko dní. Dnes bude Vladimír Mečiar na Slobodnom vysielači o 16:00. Tu je link https://slobodnyvysielac.sk/relacia/konspiracny-byt-63/ Všetko dobré :) Michal
 
Mečiar a Klaus vo Viedni
V Českej televízii ČT24 odvysielali dokument o stretnutí exprezidenta a zakladateľa Českej republiky Václava Klausa s expremiérom a zakladateľom Slovenskej republiky vo Viedni, neviem, či v slovenských médiách to niekde takto prezentovali:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2488351-mocnosti-deleni-ceskoslovenska-zkomplikovaly-shodli-se-ve-vidni-klaus-a-meciar
 
Harabin o Marakéšskej deklarácii 2018 a o výške sociálnych dávok novýc

Právnický rébus „na domácu úlohu“. Najmä pre vás, absolventov právnických fakúlt.
Ako je to teda so slovenskými vlastizradcami z pohľadu Ústavy SR a platných paragrafov, keď tak vážne varuje slovenskú verejnosť sudca Najvyššieho súdu SR, JUDr. Štefan Harabin?
- kto za Slovensko podpísal Marakéšsku deklaráciu a akčný plán euro-afrického dialógu o migrácii a rozvoji pre roky 2018 až 2020?;
- plus pár slov na zamyslenie o už prijatých migrantoch na Slovensku a výške ich sociálnych dávok, samozrejme, z našich daní;
(10:25 min výber z relácie Slobodného vysielača „S Harabinom o práve 45“)

https://www.youtube.com/watch?v=8zB4WQqf_ag&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/a2bb7b39663dbfd1b57b48e7c5a844b9/
 
Je Suis Alfie! I love Alfie! (spomienka na Alfieho Evansa 6 5 2018 BA
 
Pravda o založení novodobého Slovenska, pánovi Mečiarovi a mládež
Veľmi by som si prial, aby sa pánovi Mečiarovi dostávalo vždy a všade len samé uznanie, vďačnosť a ocenenie za všetko, čo pre Slovensko a slovenský národ urobil. Za založenie a vybudovanie samostatného a slobodného vlastného štátu, za odvahu a silu čeliť všetkým neprajníkom, za presvedčivé vedenie rozhovorov a rokovaní s predstaviteľmi svetových mocností o podpore a uznaní nového štátu a mnoho ďalších aktivít a práce v prospech Slovenska a jeho obyvateľov doma aj v zahraničí. Mnohí si vôbec neuvedomujú, že Slovensko stále funguje vďaka základom z práce a zásluh pána Mečiara.
Novodobý Slovenský štát nedávno oslávil 25 rokov svojej existencie. Teda, súčasní mladí ľudia vo veku okolo 15 až 30 rokov, nemôžu mať vlastné skúsenosti a poznatky o tom, ako vznikol štát, ako sa budoval, kto bol motorom a architektom založenia, budovania a fungovania mladého Slovenska. Sú odkázaní na to, čo sa im podsúva z názorov a spomienok ľudí, ktorí toto obdobie aktívne zažili a poznajú aj fakty a pravdivé skutočnosti z celého tohto obdobia. Čoho sme svedkami? Nuž toho, že pravda o pánovi Mečiarovi a celom období založenia a budovania Slovenského štátu je neustále blokovaná a prekrucovaná, len aby celé toto obdobie a aj samotný pán Mečiar bolo vnímané v negatívnom svetle. Prečo? Nuž v súčasnom dianí u nás a vo svete je veľa odpovedí na túto otázku.
Mňa veľmi mrzí, že vplyvom blokovania pravdy a faktov z obdobia vzniku a budovania novodobého Slovenska sa súčasnej mladej generácii dostávajú falošné a lživé, či prekrútené skutočnosti a fakty z tohto obdobia. Pamätníci a aktéri z tohto obdobia sú držaní bokom, umelo umlčiavaní a zastrašovaní pri šírení pravdy. Veľa z nich už nie je medzi nami.
Prečo toto uvádzam? Keď si prečítate tento článok, ktorého obsah prinieslo viacero médií a periodík, pochopí:
http://snn.sk/news/skolska-inspekcia-najskor-nic-nevidi/

 
JE SUIS ALFIE!

Ďalšia „nacistická“ štátna vražda Made in Britské kráľovstvo!
https://www.hlavnespravy.sk/co-hovorili-nacisti-co-hovorili-alfieho-kati-nemocnica-sudca/1388816
Ako za Hitlerovho nacizmu tak aj dnes: Rodičia nerozhodujú o živote svojich detí, ale sudca a „Mengeleovský“ tzv. zdravotný personál.
Britskí kati zabili občana Talianska – proti vôli rodičov!

-------
K takémuto „Jadru“ a euro-atlantickým hodnotám sa máme hlásiť?! A ešte aj máme byť solidárni s touto Veľkou Britániou?!
S tou Britániou, ktorá nás aj s Francúzskom zradila pred 2. svetovou vojnou a Československo doslova podhodili ako na podnose Hitlerovi?!
S tou Britániou, ktorá ako prvý štát zriadila prvé koncentračné tábory – ešte dávno pred nacistickým Nemeckom?! https://www.interez.sk/nacistov-predbehli-o-pol-storocia-v-desivych-britskych-koncentracnych-taboroch-zomreli-desattisice-ludi/
S tou Britániou, ktorá sa s USA spolupodieľala na rozvrate krajín na Blízkom a Strednom východe a na severe Afriky (hlavne Afganistan, Irak, Sýria, Lýbia, …), dôsledkom čoho sú milióny obetí na životoch a desiatky miliónov bezdomovcov, a tým aj pohyb miliónov utečencov do Európy, atď, atď,?!
S tou Britániou, ktorá po vzore nemeckých nacistov vraždí v nemocniciach už aj svoje vlastné deti?!

Alfie Evans bojoval aj bez prístrojov, bojoval aj za Tvojich potomkov a ešte nenarodených príbuzných, a hlavne dokázal celému svetu, že ľudská vôľa prekoná aj tú najväčšiu zlobu.
Zapáľme sviečky na jeho pamiatku!

*******

Božie mlyny melú pomaly, ale isto! Alfie už je na Pravde Božej, ale vy, kati v doktorských rúchach a sudcovských talároch, tešte sa! Aj vy ostatní, ktorí ste ľahostajní k cudziemu utrpeniu.
Aj na vás všetkých sa naplní SLOVO večnosti:
„ČO ZASEJEŠ, BUDEŠ MUSIEŤ ZOŽAŤ!“

Som veľmi zvedavý, či „Slušné Slovensko“, „Slušná Európa“, „Slušná Zemeguľa“ dá aj v tomto prípade úkladnej štátnej vraždy tak promptne vyrobiť a zásobovať celý svet odznakmi, plagátmi a vlajkami s nápisom:
„JE SUIS ALFIE!“

Mne to nemusíte posielať, ja tento nápis budem nosiť vo svojom srdci. Môžete sa pridať...

Jozef Potúček, 29.4.2018
 
Tak, mrzí ma to, ale momentálne som sa dozvedel telefonickým ,,pátraním" a overovaním času a miesta konania stretnutia s pánom Mečiarom, že vraj VČERA bolo miesto konania Dom Matice slovenskej a teda aj čas stretnutia s pánom Mečiarom zrušené a hľadá sa iné riešenie.
Teda stretnutie s pánom Mečiarom a pánom Harabínom v Dome Matice slovenskej v Nitre 25.4.2018 o 14.hod NEBUDE! Keď sa náhodou dozviem, dám vedieť! Prípadne, ak niekto iný, nech oznámi ostatným. Ďakujem.
Mne to tiež nejde. Ale nie je to zrušené, lebo môjmu známemu napr. to funguje
Ja mám takú informáciu, že stretnutie s pánom Mečiarom a pánom Harabínom bude v Dome Matice slovenskej v Nitre 25.4.2018 o 14.00 hod. a vstup bude voľný. Tiež, že to bude zverejnené na stránke ,,napalete.sk" a aj na Facebooku DMS. Neviem, prečo to doteraz nie je.
dotaz - facebook Priatelia Vladimíra Mečiara - zrušený?
Viete niekto, čo je s facebookom Priatelia Vladimíra Mečiara? Zrušili to?
https://www.facebook.com/groups/114365732540521/
 
Stretnutia
1/ Na InfoVojne pred pár dňami oznámili pozvánku na stretnutie v Nitre s Mečiarom a Harabinom od 14.hod., myslím si že to bolo na 27,4.2018
2/ V piatok 20.4.2018 v Bratislave je znovu zhromaždenie "My sme tu doma!"

Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/