Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Diskusia Vladimír Mečiar a Václav Klaus
Tu je link na video z diskusie Vladimíra Mečiara a Václava Klausa z 30.6.2022 k blížiacemu sa 30. výročiu zániku federácie a vzniku dvoch samostatných republík Slovenskej a Českej:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/19138#0
 
Iba dve veže na Slovensku majú na vrchole sochy
Iba dve veže na Slovensku majú na vrchole sochy.

V bratislavských Staromestských novinách bol 20. decembra 2021 uverejnený článok s názvom ,,Príbeh sochy sv. Michala archanjela z Michalskej veže.“ Článok je dostupný na internete, uvediem z neho iba krátky citát:

,,Mimochodom, tušili ste, že iba dve veže na Slovensku sú zakončené sochami? Okrem tej Michalskej ešte trnavská Mestská veža, na vrchole ktorej stojí Panna Mária Immaculata (pozn.:nepoškvrnená) Prečo boli vybratí práve títo dvaja svätci a prečo stoja práve na týchto dvoch vežiach, zatiaľ ostáva zahalené tajomstvom.

Na Slovensku sú teda iba v dvoch mestách na vrchole ich veží sochy. V Bratislave na vrchole Michalskej veže, pod ktorou je Michalská brána, je socha ,,archanjela Michaela“, ktorý zabíja draka.

Potom v Trnave na vrchole Mestskej veže na Trojičnom námestí je socha ,,Panny Márie“, ktorá má nad hlavou dvanásť hviezd a pod nohami kosáčik Mesiaca, presne, ako je uvedené v dvanástej kapitole Zjavenia Jána v Biblii.

Čitatelia Posolstva Grálu od Abdrushina a Večných zákonov 1,2,3 od Natálie de Lemeny – Makedonovej vedia, že v Bratislave na Michalskej veži socha nezobrazuje archanjela Michaela, ale Parsifala – Imanuela, ktorý zabíja draka, teda Lucifera a temno.

A v Trnave na vrchole Mestskej veže na Trojičnom námestí socha nezobrazuje Pannu Máriu, ale Prakráľovnú, ktorá je spomínaná v dvanástej kapitole Zjavenia Jána a má nad hlavou dvanásť hviezd a pod nohami Mesiac. Zároveň stojí na Zemskom glóbuse a zašľapuje hlavu hada.
Na Zemi v pozemskom tele ako Natália de Lemeny - Makedonová prekonala Luciferov vplyv a napísala o narodení Imanuela na Zemi, čo sa uskutočnilo na jej narodeniny 17. júla 1997 – tento rok (2022) to je 25 rokov od tejto udalosti – a 28. novembra 1998 porodila Imanuela budúceho Kráľa Tisícročnej ríše na Zemi – tento rok (2022) to bude 24 rokov.

 
6.6.2022 – 24. výročie od odkazu Imanuela
6.6.2022 – 24. výročie od odkazu Imanuela

Na zamyslenie - samé šestky.
V dátume 6.6.2022 sú tri šestky.
24. výročie – jedna šestka.
Duch Pravdy, Ježišom oznámený Tešiteľ sa dožil 66 pozemských rokov.
Matka Imanuela, kráľa Tisícročnej ríše, sa dožila 48 pozemských rokov (8x6, alebo 4+8=12=6+6).
 
6. 6. 1998.
Pani Natália uverejnila v úvode knihy Večné zákony 2 Najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu prijatý dňa 6.6.1998, teda pred dvadsiatimi štyrmi rokmi.


Blíži sa deň hnevu


Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva


Rozlúštenie proroctva nájdeme na strane č. 4 a 5 vo Večných zákonoch 2.
.
Vysvetlenie proroctva


Blíži sa deň hnevu
Tisícročia zvestovaný súd čoskoro vyvrcholí. Boh sa hnevá na ľudí, ktorí sa nevyvíjajú správnym spôsobom.


Radujme sa, prídu anjeli
Tí, ktorí sa dobrovoľne a dôsledne pripravujú na súd, majú dôvod radovať sa, lebo temno bude konečne potrestané a Zem očistená od zla.
Do hmotnosti zostúpia vysoké duchovné bytosti a budú duchovne aj pozemsky ochraňovať vyvolený ľud počas ťažkých a neznesiteľných chvíľ.


Boh nás zachráni
Imanuel si príde po vyvolených, ktorí napriek ťažkostiam budú veriť v jeho príchod. Potom zachráni aj mnoho tých, ktorí sa duchovne prebudia až v krízových situáciách.


Jeho deň je tu
Deň súd - Pánov deň sa konečne stane skutočnosťou.


Pripravte sa, bude voda
Na súd nepotrebujete nič iné, iba jednu výzbroj - dostatočne vyvinutého ducha. Preto ho nenechajte spať ani leňošiť. Súd vyvrcholí veľkou vodou, z ktorej bude vyvolený národ zachránený obrovskou kozmickou loďou. Preto archa opísaná v mojom sne stála na vode a nie na pevnine.
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Všetko sa zrýchľuje, aby sa ľudia prebudili z poblúdenia a nevedomosti. Náhle zmeny v myslení budú sprevádzať aj náhle zmeny počasia - búrky, horúčavy, chlad, dážď, všetko sa rúti do vrcholu. Zrýchlenie znamená zároveň skrátenie utrpenia. Boh je spokojný, lebo počet prebudených a dozrievajúcich rýchlo rastie.


Buďte bez obáv
Kto sa už teraz chystá na cestu, neprepadne panike a odíde prvým vlakom.


Bežte, ale neutečte
Ponáhľajte sa, lebo čas na duchovnú premenu sa rapídne skracuje. Nezdržujte sa ničím nepodstatným, aby ste nezmeškali svoj odchod.
Neopúšťajte svoje rodisko, vyvolený národ bude zachránený ako prvý.


Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči
Chlieb je dar Boží, ktorým denne živíme svoje telo. Táto kniha je tiež dar Boží, ale duchovný, živí nášho ducha. Preto ju denne otvárajte a čítajte. Keď ju spustíte z očí, duchovne vyhladnete, zoslabnete a nebudete schopní sa povzniesť.


Suché lístie opadáva
Kto sa čo najskôr nespamätá a duchovne neožije, ten padne ako suché lístie na zem, zhnije a rozloží sa.


--------------

Pozn.: Pán Abdrushin aj pani Natália viackrát povzbudzujú k prekonaniu strachu, napr. v Abdrushinových prednáškach ,,Veľká kométa“ v závere:

,,...AK DOKÁŽE POZDVIHOVAŤ SVOJ ZRAK K BOHU S PLNOU DÔVEROU, NESTANE SA MU NIČ ZLÉHO.“

Aj v prednáške – ,,Veľká bolesť ide nad všetkými krajinami!“ v závere:


,,...NIČ SA NESTANE BEZ PEVNÉHO VEDENIA BOŽEJ VÔLE! TO NECH VÁM JE ÚTECHOU!“

Pani Natália vo Večných zákonoch 2 v otázke č. 131 v odpovedi povzbudzuje na PRÍPRAVU NA DUCHOVNÚ PREMENU A K PREKONANIU STRACHU práve citátom z Abdrushinovej prednášky Veľká kométa .

A aj v tomto Imanuelovom odkaze je ... ABY SME BOLI BEZ OBÁV...

 
Euro-atlantické masochistické prilievanie oleja do ohňa
Euro-atlantické masochistické prilievanie oleja do ohňa. Kto nám nechce dobre?

EU sa snáď zbláznila. Keby niekto chcel naschvál zničiť mier a prosperitu v Európe, tak by robil presne to, čo robí vedenie EU v dnešných časoch.
Okrem devastačných nekompetentných zásahov počas Covid-krízy, ktorých výsledkom môže byť aj ekonomický kolaps, okrem samovražedných sankcií voči RF sa vedenie EU rozhodlo prilievať čoraz viac aj do ohňa antagonistického.
Aké druhy toho pomyselného oleja už dlhé roky vlieva vedenie EU do ohňa nenávisti, ktorý môže vyústiť do celoeurópskej občianskej vojny, výnimočného stavu a kolapsu civilizácie na starom kontinente?
1/ Dlhodobo pretláčaná agenda LGBTI, ktorá klasickú rodinu (otec, matka, deti) ako základnú bunku prosperujúcej spoločnosti akosi neuznáva.
2/ Na základe chybnej imigračnej politiky čoraz väčší počet a rozsah území, na ktorých v EU už neplatia štátne zákony, ale zákony šaria – tzv. NO-GO zóny.
3/ Totálna propagácia nacisticko-banderovského režimu na Ukrajine a myšlienky urýchleného prijatia Ukrajiny do EU.
A medzi tými tromi skupinami obyvateľov je majorita, ktorá je masmédiami masírovaná tým štýlom, že naším nepriateľom je niekto úplne iný, ktorý ani s týmito radikálnymi extrémistami nechce mať nič spoločné. Antagonistický vonkajší nepriateľ bol postupne prostredníctvom šialenej propagandy a cenzúry už naplno vykreslený, a tak sa takticky prekrýva ten pravý, vnútorný nepriateľ akéhokoľvek mierového nažívania rôznych národov a skupín na jednom veľkom území.
Tento vnútorný nepriateľ v EU je ten, kto vsadil na ZLO, ktoré sa nazýva – VZÁJOMNÁ NEZNÁŠANLIVOSŤ. Heslo akýchkoľvek agresorov „Rozdeľuj a panuj!“ v praxi.
-
Veď posúďme iba tie tri horeuvedené skupiny obyvateľov Európ y a ich vzájomné spolunažívanie.
Agenda LGBTI je jasná, tu niet už čo veľmi komentovať, rodina, ak sa to dá vôbec takto nazvať, v týchto komunitách vyzerá úplne inak, než to ľudstvo počas celej svojej histórie zažívalo. Dlhodobú schopnosť prežiť v rámci prírody a jej dokonalých zákonov u týchto ľudí si môže každý iba domyslieť.
V krajinách, kde vládne islam ako štátne náboženstvo, nie je možné, aby nejaký vyznávač LGBTI prežil. Čaká ho trest smrti. Ako by asi dopadli v niektorej islamskej republike fakľové pochody na podporu Stepana Banderu alebo podobných nacistov? Veľmi jednoduchá odpoveď.
EU sa už celé roky tvári, že sa nič zlého nedeje, ak sa znovu po rokoch v jej susedstve, na Ukrajine (najmä v západnej časti) rozširuje banderovský nacizmus založený na totálne rasistickom a fašistickom základe. Pre neo-banderovských kriminálnikov a zločincov sú všetci zlí, ktorí odmietajú kolektívnu nenávisť proti všetkému ruskému, ktorí odmietajú nenávisť voči iným rasám a etnikám.
-
Ako by dnes napríklad dopadli v takej európskej šaria NO-GO zóne účastníci Gay-Pride alebo nebodaj nacisti fakľového banderovského pochodu?
Keby sme vzali iba tieto tri skupiny, sú schopní dlhodobo žiť v mieri vedľa seba, bez toho, žeby jedna skupina nechcela ovládnuť tie ostatné aj s územím?
Zabezpečuje vedenie EU bezpečnosť svojich občanov tak, aby neboli vytvárané nové ohniská prípadných vzájomných občianskych nepokojov alebo totálnej občianskej vojny v uliciach európskych miest v rámci rôznych filozofických a náboženských vierovyznaní?
Spomenuté sú iba tri skupiny, žijúce v Európe. Nezabúdajme, že v EU máme ešte jednu skupinu, ktorá je najväčšia – kresťanská majorita, ktorej krédom je láska k blížnemu.
Pravých kresťanov, alebo dobrosrdečných ľudí bez akéhokoľvek oficiálneho vierovyznania, pre ktorých je PRAVDA tou jedinou životnou CESTOU, jemne povedané, nemusia ani extrémni vyznávači LGBTI, ani mnohí zo šaria NO-GO zón, ani nacisti.
A tak si tu žijeme spolu v pohodičke a niečo nám tu všetkým v EU pod nohami tiká a tiká...
-
Tak ako je to potom s tým mierovým spolunažívaním na území EU pod vedením jej komisie?
Je naozaj ten NÁŠ NAJHORŠÍ NEPRIATEĽ mimo EU, alebo sa „judášsky“ ukrýva MEDZI NAMI?
 
Výročie narodenia pána Abdrushina
Výročie narodenia pána Abdrushina.

Na dnešný Veľkonočný pondelok 18. 4. 2022 pripadne aj 147. výročie narodenia, samotným Synom Božím Ježišom zvestovaného, Ducha Pravdy, Ducha Svätého, Syna Človeka, Parsifala, Imanuela, Abdrushina, ktorý sa narodil 18. 4. 1875 v Nemecku, v Saskom meste Bischofswerda pod občianskym menom Oskar Ernst Bernhardt.

Pani Natália vo Večných zákonoch 1 na str. 194 píše:
,,Ježiš pred smrťou oznamoval svojim apoštolom zvesť, ktorú zaznamenal jedine Ján vo svojom evanjeliu, 14. až 16. Kapitole (text od 16. verša, 14. kapítoly skrátený):

,,Ja poprosím Otca a On vám dá iného Tešiteľa – Radcu, aby zostal s vami naveky - Ducha Pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná.“

14. kapitola, 26. verš:
,,Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého Otec pošle v mojom mene, vás všetko naučí a aj vám pripomenie všetko, čo som ja povedal...“

16. kapitola, 7.verš:
,,...ak neodídem, Radca k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. On ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Uvedie vás do plnej pravdy a zvestuje vám, čo má prísť...“

Abdrushin napísal dielo ,,Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“, ktoré je Božím Slovom, keďže ho napísal Boží Syn.

Veľká vďaka Bohu za túto milosť.
 
Veľký Piatok (2005)
Veľký Piatok (2005)

Na Veľkonočné sviatky si kresťania každoročne pripomínajú veľké udalosti, ktoré sa odohrali pred dvomi tisíckami rokov. Kríž sa stáva pre nich v tento deň znamením spásy.
Ježiš bol zradený Judášom, potom odsúdený na podnet židovských kňazov, mučený a nakoniec zavraždený ukrižovaním na kríži na Golgote, aby sa nakoniec ukázal opäť svojim učeníkom a apoštolom, hoci už v inej podobe (v inom tele), ako je to spomenuté aj v Biblii (Marek-16/12).
Ježiš nezaprel svoje učenie, pretože bol vteleným Slovom Božím a pre toto bol ochotný pokojne ísť aj na mučenícku smrť, o ktorej vopred vedel, že je neodvratná. Poznal skazené ľudstvo a poznal aj svojho zradcu.
Nebál sa položiť svoj pozemský život za pravdu, ktorú hlásal a stal sa tak vzorom pre mnohých ďalších mučeníkov, ktorí ani v budúcnosti nezapreli svoju vieru a pravdu, aj keď po ukrutnom mučení museli takisto bolestne opustiť túto Zem.
Mnohí dnešní veriaci si myslia, že záleží len na jednej veci, a to, či sme pod PRIKRYTÍM BOŽÍM, alebo nie.
Podľa týchto vysvetliviek sa chce „veriacim“ naozaj tvrdiť, že Pán Ježiš zaplatil svojou smrťou všetky naše dlžoby a hriechy, a tak Boh pod týmto Ježišovým prikrytím už nevidí našu hriešnosť a tým sme vlastne u Boha prijatí – spasení.
Ó, ako je tam všetkým tým „pokorným“ hriešnikom príjemne a hlavne bez obáv o ďalší svoj osud. Môžu tam kľudne podriemkavať s tým, že budú vynesení do Raja ...
Cirkev a jej nasledovníci si vlastne takto z Boha urobili sluhu! On pošle svojho Syna pozemšťanom na pomoc, oni Ho zavraždia, ale namiesto trestu budú hriešnici spasení, pretože túto vraždu svojvoľne vysvetľujú ako Bohom chcenú. Ale potom by predsa Judáš nemohol byť zradcom, ale nástrojom spásy. Prečo sa vlastne obesil? Nebodaj z toho dôvodu, že podľa týchto vysvetliviek prispel aj on ku spáse ľudstva?!
Takisto sa mnohí odvolávajú v tomto na niektoré výroky v Biblii o spáse ľudí skrze ich vieru v Ježiša. Títo si však neuvedomujú, že viera v Syna Božieho nespočíva v pasívnom prijímaní obete Ježišovej na kríži, ale v aktívnom napĺňaní slov Ježišových, teda Slova Božieho v každodennom živote!
Len veriť, ale nežiť podľa Slova Pánovho, nestačí. To je aj v Biblii jasne potvrdené na mnohých miestach.
Pozrime sa ale, čo na tému „Spravodlivosť Božia“ hovorí Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch (Evanjelium podľa Marka, 12.kapitola):
„1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." 7 Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!" 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.
9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.“
Tu je predsa tiež spomínaný pán a tí, ktorí mali na jeho majetku pracovať. Tu tiež zabili syna pána vinice. A ako to dopadlo? Tak, že vrahovia boli beztrestne oslobodení, dokonca spasení naveky? Neboli snáď vyhubení a vymenení inými vinohradníkmi?
O čom teda hovorilo toto podobenstvo od Syna Božieho? Len tak pre nič za nič bolo vyslovené? Nebolo v ňom skryté varovanie pozemskému ľudstvu?
Alebo bolo o tom, aby ľudia, keď zabijú Syna Majiteľa Zeme a všetkého, čo existuje, Syna nášho Stvoriteľa, budú za túto vraždu ešte aj odmenení tým, že ich hriechy zoberie na seba práve táto obeť ich násilia – Syn Boží?! Kvôli tomu vyslovil Ježiš toto podobenstvo?
Kvôli tomu, aby boli v podobenstve nevďační nájomcovia – vrahovia potrestaní, kým v skutočnosti pozemskí hriešnici majú byť na Zemi, ktorú tiež dostali do prenájmu, touto vraždou na Synovi Božom ešte aj spasení?! Za koho sa títo ľudia, ktorí oslavujú Ježišovo zavraždenie, považujú pred Bohom?! A za koho majú títo tzv. kresťania svojho Stvoriteľa?
Podľa tohto by ale nemali byť pozemšťania pokornými služobníkmi Božími, ale práve Boh aj so Synom Božím by mal slúžiť ľudstvu a mal by byť veľmi rád a samozrejme odmeniť každého, kto povie, že v Boha verí! Skutky podľa nich nie sú dôležité. Tie podľa tohto nepôjdu za nikým, lebo to nepovažujú zlí vinohradníci za podstatné. Podstatná je „PRIKRÝVKA“. Čo tam po Božích zákonoch, prikázaniach, podobenstvách ...
No to je naozaj skvelé!
A tí ostatní hľadajúci, ktorí chcú žiť podľa Božích zákonov a Jeho prikázaní, teda podľa Božej vôle, ale nehlásia sa ku žiadnej pozemskej cirkvi, či náboženskej obci alebo sekte, sú horší? Aj oni predsa hovoria, že sú voči Bohu ničím a mohli vzniknúť len z milosti Jeho vôle. Rozdiel je len v tom, že kým sa tzv.kresťania a im podobní utešujú, že Ježiš zmyl ich hriechy svojou smrťou na kríži a v tom pre nich spočíva spása, Pravda je iná.
Veľký Piatok označujú katolíci (viď liturgický kalendár) ako „Slávenie utrpenia a smrti Pána“. Tieto slová predsa jednoznačne vyjadrujú presný význam, ináč by neboli použité a namiesto nich by sa použili iné slová.
Oni teda oslavujú v toto smutné výročie zradu, lebo aj v Biblii je to tak pomenované, oslavujú utrpenie a následne aj vraždu ľudí na Synovi nášho Stvoriteľa! To je ale hrozná zvrátenosť! Ba nie, žiadna zvrátenosť, to je to najhrubšie rúhanie sa Bohu a neustále každoročné opakovanie ukrižovania Syna Božieho Ježiša na kríži !!!
Syn Boží, Ježiš, bol vteleným Slovom Božím na Zemi. On hlásal Slovo Božie a toto Slovo Božie sa aj po Jeho pozemskej smrti ďalej šírilo prostredníctvom apoštolov a neskôr čistými ľuďmi. V tomto Slove Božom, ktoré osvietilo temnoty, prišla na Zem spása!
Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ! Ale Jeho spása nespočíva v tom, že Ho ľudia dali zabiť, nespočíva v Jeho utrpení, ale Jeho spása spočíva v tom, čo je večné – SLOVO PÁNOVO!!! Vražda predsa nemôže byť večná, to je jednorázový odsúdeniahodný čin. Cirkev z toho urobila čin opakujúci, ktorý prikázala ešte aj oslavovať!
Dokedy chcú títo „kresťania“ SLOVO BOŽIE pribíjať na kríž ?!
Mali by si radšej uvedomiť, že to ich prikrytie nie je PRIKRYTIE BOŽIE, je to prikrytie cirkevné! Neskrývajte sa preto v samoľúbosti a v predstieranej pokore pod tento falošný plášť!
Veď aj samotný Ježiš nás varoval pred širokou cestou a bránou, vedúcou do zatratenia; naopak, doporučoval, aby sme vchádzali úzkou cestou a TESNOU BRÁNOU, pretože MÁLO BUDE TÝCH, čo touto úzkou bránou VOJDÚ DO ŽIVOTA.
Aké je ale obrovské množstvo týchto „veriacich“ (skoro TRETINA ĽUDSTVA! – to je tých MÁLO (?), o ktorých hovoril Ježiš?), nad ktorými cirkev rozprestrela svoju „PRIKRÝVKU“, ktorá však v skutočnosti nevedie k Bohu, ale ich oddeľuje od Boha, presne tak ako aj dáždnik od Slnka! Aj v tomto by sa im už konečne mohli otvoriť oči a potom by v tom videli veľavravnú symboliku!
Týmto poslušným „veriacim“ cirkev dláždi už stáročia pohodlnú cestu a širokú bránu ľahkého odpúšťania hriechov (predávanie odpustkov), ľahkého zmytia vlastných hriechov údajne Bohom chcenou vraždou na vlastnom Synovi Ježišovi (!!!), atď, atď.
Ale každý veriaci vie, kam vedie pohodlná cesta a široká brána .....
Tých, ktorí neboli, alebo nie sú poslušní cirkvi pozemskej, treba minimálne umlčať, ak to nie je možné, tak aj násilím – aj vraždou! Však aj Ježiša dali zabiť veľkňazi vtedajšej vládnucej cirkvi (židovskej). Cirkev počas dlhých stáročí nepohodlných prenasledovala, upaľovala, vraždila a potom mnohých z nich vyhlásila schizofrenicky (či opäť špekulatívne?) za svätých, hoci tu sa opäť cirkev dopúšťala a dopúšťa až dodnes rúhania sa Bohu, lebo len Pán Boh je Svätý!
Praví kresťania chcú v tejto špine radšej kráčať nepohodlnou cestou, aby mohli vojsť tesnou bránou do ŽIVOTA VEČNÉHO, a to tak, že na svojej púti splatia do posledného haliera všetko to, čo komu zostali dlžní (viď Starý Zákon). Títo odmietajú také pokrivené ľudské výklady pravdy Božej, že niekto iný, dokonca nami ľuďmi zavraždený Syn Boží, sňal naše hriechy, akoby On bol naším služobníkom; takže títo praví kresťania chcú podľa slov Syna Božieho Ježiša Krista zožať všetko to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali.
Kto zasial pravdu, Pravda ho vyslobodí; kto zasial lož, Pravda ho odmietne.
Pravda vedie hľadajúcich k slobode – nie k jarmu, k samostatnosti – nie k pozemskej závislosti, nie k cirkevným prikázaniam, ale k poznaniu Božích zákonov, Božích prikázaní – k SLOVU BOŽIEMU !!!
 
Euro-atlantickí klamári versus Sláva vám, hrdinovia a osloboditelia!
Euro-atlantickí klamári a kriminálnici
versus
Sláva vám, hrdinovia a osloboditelia!

Keď sme vstupovali do EU, sľubovali, že životná úroveň bude do 15 rokov ako v Nemecku a v Rakúsku. Dodržali sľub? Klamali.
Keď sme vstupovali do NATO, tvrdili, že je to pre našu bezpečnosť. Teraz budú prvýkrát na našu vlasť namierené rakety, voči ktorým je obrana NATO bezmocná. Sme teraz viac v bezpečí než pred vstupom do NATO? Klamali.
Klamali nám s Covid pandémiou, s očkovacími látkami a celým tým covid-cirkusom. Pýtam sa, priniesli nám covid-opatrenia väčšiu slobodu? Klamali.
Tí istí, ktorí nám takto už celé desaťročia klamú, nás teraz na jar 2022 presviedčajú cez tie isté masmédiá, čo je správne si myslieť aj o vojne na Ukrajine. Kto im už môže veriť?
Putin je ten najhorší, ale banderovskí nacisti na čele dnešnej Ukrajiny (pozor!, to sú tí „naši“ dobrí nacisti), tých treba podporovať, hlavne zbraňami, pretože platí to Orwellovské „Vojna je mier a pravda je lož“.
Euro-atlantickí jastrabi ponúkajú Rusku zmierenie, ale je tu jedna podmienka: na čele Ruska nesmie byť Putin. Poslúchne ich Rusko, na ktorom si doteraz „vylámali zuby“ všetci agresori?
-
Mladšej generácii by som rád pripomenul, že také niečo už sme na Slovensku zažili a boli to, čuduj sa svete, tie isté skupiny aktivistov doma aj v zahraničí, ktoré toto na pokyn niekoho „spoza opony“ vykonávali a vykonávajú aj dnes. Akoby ich jedna mater mala. Tie isté osoby, tá istá réžia – vtedy aj dnes. Na zamyslenie, nie?
V 90-tych rokoch nás nechceli do EU a NATO – kvôli jednej jedinej osobe – Vladimír Mečiar. Žiadna mafia, žiadna korupcia, osoba! Bez neho – NO problem. Všetko by bolo odpustené, aj zlodejiny, aj vraždy, všetko.
Zaujímavé, že sa história aj v tomto opakuje, vtedy nepohodlný Mečiar na Slovensku, teraz tzv. Putler v Rusku.
A tí tzv. demokrati, ktorým okrem iného vadia aj iní lídri po celom svete, pretože chcú to najlepšie pre svoje národy, títo vojnoví kriminálnici a zločinci sa objavujú a reinkarnujú z toho istého ľudského bahna, tá istá čvarga už celé desaťročia otravuje svet svojím liberálno-fašistickým diktátom. Veľmi sa usilujú, ale ich čas sa definitívne kráti...
-
Vrátim sa ale k tomu tzv. obrannému paktu NATO, ktorý podľa mojich vedomostí viedol doteraz iba útočné vojny s miliónmi zbytočných obetí na životoch.
Pokiaľ mi teda niekto nedá dôkaz, že aliancia NATO aspoň jedenkrát v histórii vojensky napadla nečlenský štát iba preto, že bol ním vojensky napadnutý niektorý členský štát severoatlantickej aliancie, dovtedy pre mňa bude značka NATO znamenať – North Atlantic Terrorist Organization, čiže Severo Atlantická Teroristická Organizácia.
Dohovoril som. HOWGH!
Jozef Potúček, 4.4.2022
-
P.S.: Veľavravná symbolika čísel:
Presne pred 77 rokmi, dňa 4.4.1945, bolo od fašizmu oslobodené Červenou armádou moje rodné mesto – Bratislava.
SLÁVA VÁM, hrdinovia a osloboditelia!
 
Šamani, liečitelia, kartári, dobro a zlo

Pani Natália nám zanechala jedno varovanie:
Povedia vám aj 95% pravdy, ale práve tých 5% vás môže odviesť od Cesty DOMOV.
-
Všetko sa zrýchľuje a to, čo sa človek dozvedel v priebehu týždňov a mesiacov, dnes je otázkou aj niekoľkých hodín. Je toho čoraz viac a niekedy to človeka zahltí až do vysilenia – úplne zbytočne.
Jedna vec je oboznámiť sa s neznámymi informáciami, a druhá vec je verejne to propagovať aj iným. Kde je tá hranica, kedy niečo odporučiť a kedy nie? Je riešenie nepoukázať na nič v obave a strachu, že by som sa mýlil?
Alebo radšej už nečítať a nepozerať nič iné, iba to jediné overené – Slovo Pravdy? Veru nie je čas na nepotrebné okľuky.
Avšak prichádzajúce informácie zvonku a udalosti vôkol nás by sme mali pozorne triediť v najvyššej duchovnej ostražitosti. Vyhnúť sa im ako nejaký pustovník v skale, to tiež asi nejde.
Každého cesta na Cestu k Svetlu je iná a často je určená aj osudovými uzlíkmi, ktoré musí človek rozpliesť, všetky, inak sa ďalej nedostane. A tak sa niektorým osudovým stretnutiam nedá vyhnúť.
Varovania zvnútra by však mal človek brať vážne. Kto svoj vnútorný varovný barometer nepočúva, ten nech sa potom nečuduje. Alebo ho počúva, ale urobí iné.
Ja nie som výnimkou.
Pomoc Božia prichádza k nám cez ľudí. A tak je to aj v rozhovoroch, verejných diskusiách, diskusných fórach, apod.
Ďakujem Najvyššiemu za každú pomoc, ktorú dostávam prostredníctvom iného človeka, hoci to nemusí byť vždy iba takým šetrným, vatičkovým spôsobom. Však ani ja nie som vždy iba ťuťuli-muťuli.
Takže vďaka, Peter, za tvrdé upozornenie.
-
Budem sa venovať dvom verejne známym ľuďom, ktorí sa rozhodli pomáhať. Ja do nich nevidím, ale už si budem celkovo dávať zvýšený pozor na všetkých a ten môj vnútorný barometer si znovu dám pred seba – ako pred rokmi, aby mi zatrúbil takým hlasným spôsobom, že ho už nebudem môcť viac ignorovať.
Duchovný barometer fungoval, ale rozumu som dovolil, aby rozhodol…

-------
1/ PETR CHOBOT
(na youtube, na facebooku, apod.)
Prvý dojem: Keď som ho videl prvýkrát, niečo ma varovalo. Išli sme ďalej...
Venuje sa rôznym spôsobom liečenia, meditáciám a rôznym formám pomoci aj prostredníctvom amazonských produktov.
Čo ma presvedčilo, sú tie amazonské produkty. To sme si v rodine vyskúšali viacerí, veriaci, neveriaci, nielen ja, a naozaj to funguje.
Bytosti prírody prinášajú požehnanie aj v iných častiach sveta. V niektorých prípadoch až nečakane skvele a rýchlo, napríklad „dračia krv“. Máme viaceré vyskúšané produkty Amazónie.
Ja osobne som sa žiadnych meditácií nezúčastňoval, tým smerom ma niečo úplne zabrzdilo. Doma som si to niekedy vypočul, ale do hĺbky som nešiel.
Potom tá liečebná kúra (niekde v Prahe to robia), ktorá pochádza z Ruska, kde aj vojakov, ťažko zranených, úspešne liečili, by bola fajn, ale objavila sa tam nejaká zmienka o úspešnej hypnóze. Ja neviem, v akej intenzite alebo do akej hĺbky sa tam išlo, ale zločin hypnózy je zločin, a tak som toto úplne zavrhol.
Amazonské bylinky v pohode.
Rozhovory s Petrom Chobotom prebiehali väčšinou na webe „Cesty k sobě“, mnohé sa nám páčili, akosi sa to vyvíjalo stále k lepšiemu, a odrazu to prišlo. Už som čakal, kedy prídu náznaky o príchode Syna Človeka...
Stačilo ale niekoľko video vystúpení tento rok na tému dnešnej Ukrajiny a pomaly najhoršieho tzv. Putlera (akoby kópia mainstreamu), témy absolútne mimo dovtedajšieho smerovania, mnohí jeho poslucháči zostali šokovaní, však mu aj naložili a skončili s ním, takže aj moje rozhodnutie sa naplnilo. Petr Chobot, čo sa týka rozhovorov a prednášok, u mňa skončil.
Amazonské produkty? Mám zavrhnúť aj prácu bytostných? Aj prostredníctvom týchto produktov som spoznal skvelých pozitívnych ľudí, takže tam som dvere nezabuchol.
-
2/ TAISHA TAUMA
(webová stránka: samanizmus.cz)
Prvý dojem: Keď som ju videl prvýkrát, niečo ma varovalo. Išli sme ďalej.
Viackrát ma niečo trhlo pri videách, najmä čo sa týka jej prostredia okolo nej, sošky, celková atmosféra interiéru, celkový „umelecký“ dojem, potom niečo neznáme, ale nejako som to nebral až tak vážne.
Zmienky o príchode Ducha Svätého boli nádejné, aj veštby na najbližšiu budúcnosť celkom sedeli, takisto som už čakal, kedy sa dozvie zo svojich zdrojov o príchode Syna Človeka v oblakoch. Čiastočné náznaky, ale nie a nie sa k tomu dostať.
Takto to vnímam aj u mnohých iných oznamovateľov, ktorí verejne opisujú najbližšie udalosti na Zemi. Chodia okolo horúcej kaše, a to najpodstatnejšie im ich duchovní (sú duchovní?) radcovia nejako nehovoria. Ale prečo by to nemali všetci ľudia vedieť už dnes?
Myslím, že som dvakrát doporučil pozrieť si videá od Taishi. Boli tam informácie, ktoré sme považovali za dôležité. Niektoré z nich sa naplnili a niektoré sú aktuálne aj dnes. Niektoré vyslovene pozitívne rady využívam dodnes. Žeby to bolo tých 95%...?
ALE.
Prišlo mi varovanie od Petra F., aby som si podrobnejšie pozrel niektoré jej úvahy na jej stránke. Doteraz som to vôbec nevidel. Urobil som tak, a tu sú krátke úryvky z dvoch úvah – môj komentár k tomu už ani netreba.
Téma Satana a Syna Božieho, tam by mal už mať každý, kto sa chce vrátiť Domov, úplne jasno…
-
Zdroj: web samanizmus.cz.
SATAN:
„Velekněz nás učí, jsme-li schopni tak osvíceného pochopení, že ZLO NEEXISTUJE bez skrytého dobra a DOBRO neexistuje, bez příměsi tmy. Nejsou dobří, ani zlí andělé ! Jsou jen andělé a každý se setká s těmi anděly, kteří mu mají co dát.“
„Potkáte-li Satana, nezapomeňte mu vyjádřit svou úctu, za to, že se obětoval, přijal roli „TOHO ZLÉHO“ a to jen proto, abychom se my mohli naučit být lepší. Protože, kdo jiný by vám asi poukazoval na vaše temné stíny ,kdyby tu nebyl ON?“
-
JEŽÍŠ MYSTÉRIA ZBAVENÝ ANEB PRVNÍ VELMISTR REIKI
„Nesnažím se o nic jiného, nežli pro zajímavost poukázat na téměř 100% podobnost Reiki systému a dalších alternativních technik s technikou využívanou Ježíšem z Nazaretu.“
„Z jakého důvodu považuji Ježíše za obyčejného člověka?
Ježíš se snažil lidem vysvětlit, že není Bůh , ale pouze syn člověka.“
„Učedníci se však museli učit stejně, jako se musí učit i dnešní žáci Reiki. Dokonce ani Ježíš nedokázal všechny uzdravit, ačkoliv je mu přisuzována Božskost : „I nosili k němu všechnynemocné.......i uzdravoval mnohé..... .“ viz. Marek 1: 32 a 34.
Takže tolik texty, ve kterým poznáváme Ježíše spíše jako obyčejného člověka.“
Koniec citátov.
-------

Pani Natália nám povedala, že ani jej úlohou nebolo zisťovať, kto je nástrojom temna NASADENÝ, čiže VEDOMÝ a kto je iba ZVEDENÝ. Jednoducho NÁSTROJ TEMNA.
„Vaše skutky idú za vami“.
Takže dajme na svoj cit a prvý úsudok, ten by mal byť pravý, tie hrubohmotné skutky prídu neskôr ako potvrdenie správneho prvotného duchovného rozhodnutia.
Sluha sa nesmie nikdy stať pánom…!
 
Dátum: 18.03.2022

Vložil: Jozef Potúček
Titulok: Informácie zo Svetla a zo Zeme

Možno, že sa to bude niekomu zdať ako nevhodné, ale aj pani Natália hovorila o barometri, ktorý budeme mať zapnutý, keď budeme čítať rôzne zdroje informácií, okrem samotného Slova.
Uvádzam teda dolu zoznam aktuálnych webov, ktoré najčastejšie sledujem, samozrejme, "nespapkám" všetko, čo sa tam uvádza, prechádza to prísnym filtrom. Ale informovať sa v plnej ostražitosti je prirodzenou súčasťou života človeka, pokiaľ chce v dnešnej dobe úspešne prežiť vrchol Prvej veľkej očisty planéty Zem.
Treba vedieť vycítiť, čo je v súlade s Pravdou a potom nehrozia ani veľké sklamania, ani žiadne hrozby psychického zrútenia sa, pretože toto všetko predpovedal Syn Boží, Syn Človeka a Prakráľovná.
Slová zo Svetla sa napĺňajú každým dňom...
-

-
Takže popri napájaniu sa na Imanuela prostredníctvom Jeho Slova môžeme sa aj oboznamovať o tom, čo sa okolo nás hrubohmotne deje:
https://www.infovojna.bz/;
https://zemavek.sk/;
https://vitazstvosvetla.org/;
https://www.podtatransky-kurier.sk/;
https://skspravy.sk/;
https://cz24.news/;
https://aeronet.news/;
https://www.otevrisvoumysl.cz/;
https://tadesco.org/;
https://www.badatel.net/;
https://necenzurovanapravda.cz/;


 
Nadpozemské počatie pani Natálie - 13. marca 1998
Nadpozemské počatie pani Natálie - 13. marca 1998

Dnes si pripomeňme 24. výročie počatia pani Natálie de Lemeny – Makedonovej.

A naplnil sa výrok proroka Izaiáša – Biblia – 7. kapitola, 14. verš – ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel.“

A skutočne, pani Natália 13. 3. 1998 počala a 28. 11. 1998 porodila Imanuela Ducha Svätého Syna Človeka – budúceho Kráľa Tisícročnej ríše na Zemi.

Zaujímavá podobnosť: 13 x 3 = 39
28 + 11 = 39

P. S.: Je zaujímavé, že aj Hovory M s Vladimírom Mečiarom začali na Slobodnom vysielači práve na 21. výročie počatia pani Natálie a to 13. 3. 2019 a trvajú a dúfajme, že budú trvať aj naďalej...
 
Vydržať v dobrom chcení...

Abdrushin – Odpovede na otázky - Bojazliví veriaci:

,,...Aké celkom iné je to, keď tí, ktorí našli Pravdu, pokojne predstúpia pred všetko, pevne, neochvejne a odhodlane. Aj ostro, ak sa to nedá inak, len aby si udržali ten najväčší klenot a ochránili ostatných pred novou vinou. Protivník sa iba tak môže naučiť vážiť si nejakú vec! Nikdy nie zbabelou povoľnosťou. Nejeden človek bezohľadne obetuje ihneď to najsvätejšie v sebe, len aby tým iného úbohého človiečika nevyprovokoval k hnevu, alebo aby ho neurazil a možno aj preto, aby si prechodne nedal narušiť svoj pozemský pokoj a pohodlie.

Toto nie sú tí veriaci, ktorí niekedy budú smieť vojsť do ríše toho Boha, ktorého zapierajú takýmto spôsobom. Potom musia ísť k tým, ktorým dali prednosť slúžiť im tu na zemi. Teraz sú už preč tie časy, keď sa na nutnosť takého skrývania pozeralo ako na martýrstvo Nedá sa ničím ospravedlniť.
Každý má bojovať za to, čo prechováva v sebe, inak nie je toho hoden! Bude mu to vzaté.“...

Záverečný odstavec z Odpovedí na otázky od pána Abdrushina s názvom Bojazliví veriaci:

,,...Ľud Pánov sa konečne zhromaždí pod Jeho zástavou a bude v ochrane. Ale len tí, ktorí majú odvahu priznať sa k tomuto ľudu! Nikto iný. Stojíme už na začiatku tejto hodiny.“
-------------


ĽUDIA, buďme ľuďmi, ak chceme, aby nám možnosť byť ľuďmi nebola vzatá! Ale musíme byť ľuďmi, akými nás chce Boh mať vo stvorení. Teda, podľa Vôle Božej.
Musíme žiť podľa Vôle Božej, podľa Večných zákonov, podľa Božích prikázaní.

SLOVÁCI, vlastenci, občania Slovenskej republiky, vážme si našu vlasť, vážme si náš samostatný štát, vážme si Slovensko a bojujme za svoju vlasť. ...Aby nám nebola vzatá!
Vážme si aj zakladateľa Slovenskej republiky pána Vladimíra Mečiara, ktorý nám vybojoval samostatnosť a nedal sa odradiť domácimi ani zahraničnými neprajníkmi.

ČITATELIA VEČNÝCH ZÁKONOV PANI NATÁLIE DE LEMENY – MAKEDONOVEJ.
Vieme, že pani Natália bola pri písaní jej kníh vedená Bohom – Imanuelom. Keď sme jej verili vtedy, keď bola medzi nami, verme jej aj teraz!
Buďme skutočne jej duchovným potomstvom, ako o tom píše Biblia v Zjavení Jána aj ona vo svojich knihách. Buďme všetci takými, akými nás chce Boh mať vo stvorení, aby sme sa mohli stať Novým pokolením a obyvateľmi Novej ríše radosti a pokoja, obyvateľmi Kráľovstva Božieho!

Nebude nám môcť nikto nič zobrať, ak budeme bdelí a ostražití, ak nebudeme ako takí ,,Inkovia“ a budeme žiť na Zemi v súlade s Večnými zákonmi a teda aj zákonom rovnováhy –
teda buďme bdelí duchovne a aj pozemsky!
Nedajme sa od dobrého chcenia odradiť ani v ňom oslabiť nejakými problémami a prekážkami...!

Človeče, ak chceš byť, tak buď!
----------

P.S.: Dnes o 17.30 až 19.30 hod.sú na Slobodnom vysielači Hovory M 59 s pánom Vladimírom Mečiarom


 
Corona - domino už začalo padať...
A teraz k pozemským aktualitám.
V Kanade vieme, čo sa deje.
V Rakúsku dnes všetky hlavné masmédiá oznamujú mediálnu bombu! Ozval sa Ústavný súd a oficiálne chce veľmi nepríjemnými a podrobnými otázkami od súčasnej nacistickej rakúskej vlády do polovice februára jasné odpovede. A nebudú to mať zrejme tie šorošovské bábky v tomto ľahké, nuž ale neľutujme ich, oni takisto sa iba vyhrážajú a nemajú cit s obeťami, ktorých sú pôvodcom.
Ono stále platí to známe: "Pomôž si sám, človeče, aj Pán Boh ti pomôže." A zdá sa, že tá pomoc Božia je opäť bližšie.
Corona-totalita, postavená na "stračej nôžke", tento PCR-testovací domček z karát, sa asi začína viditeľne rúcať. A corono-domino sa zrejme pohlo a to nenávratne - za Atlantikom a dúfajme, že čoskoro aj v EU.
Takže:
Tak ako je Kanada pri krachu corona-fašizmu rozbuškou v Amerike, tak bude možno Rakúsko rozbuškou v EU. Sem sa totiž úpenlivo upierajú zraky všetkých novodobých Adolfov a Josefov (Mengeleovcov). Nadarmo, bumerang sa vracia ...
Alebo žeby Slovensko prešlo do prvej línie?
Nespoliehajme sa teda iba na to Rusko, hoci ono hrá veľmi dôležitú rolu, aj my máme predsa čo k tomu povedať...
MOR HO! Detvo môjho rodu...!
ODVÁŽNE VPRED JE BOHU MILÉ!
 
Na deň sviatočný, posledný v januári 2022
Opäť na deň sviatočný sme mali v poradí ďalšiu prednášku z Poselství doznívá "BUDIŽ SVĚTLO".
A tam ma dnes zaujali tieto slová:
"Zem sa teda stala poslednou pevnosťou Svetla na pôde nepriateľskej Svetlu. Preto je tu teraz zakotvený konečný bod Svetla. Čím viac sa napína deň za dňom bezprostredná línia trojjedinosti pôsobenia Svetla: Imanuel - Parcifal - Abd-ru-shin, tým citeľnejší a viditeľnejší je účinok sily v Božej vôli. Táto sila robí poriadok a všemožne opäť narovnáva všetko, čo ľudstvo pokrivilo, pokiaľ sa to ešte narovnať dá. Čo sa narovnať nedá, to sa musí zlomiť. Polovičatosť sila Svetla nikdy nepripúšťa.
Až v priamom napnutí tejto línie Svetla sa zachveje svet a ľudstvo potom spozná v Abd-ru-shinovi Imanuela!"
-
Takže ľudstvo spozná Imanuela.
Ľudstvo! Ešte raz - ľudstvo. Nie iba niektorí jednotlivci.
A keďže sa Imanuel vyjadril, že každé Jeho SLOVO sa naplní, lebo je to ČIN, tak aj toto zvestovanie bude naplnené.
Už aj medzi čitateľmi Pososlstva Grálu sa šíria myšlienky, že tým, že ľudstvo sklamalo, mnohé, čo Pán oznamoval, sa nenaplní.
Ale naplní. A všetko, čo nám Pán zanechal vo svojom Posolstve! Nič sa nestratilo a všetko sa všetkým vysvetlí.
A tak aj v tomto svetle vidím všetky tie predpovede a veštby, ktoré napríklad minulý rok na jar oznamovali, že koncom leta sa to zlo na Zemi viditeľne zlomí a oslabí, ako bude už iba lepšie a lepšie, potom to bolo presunuté na neskorú jeseň, na tzv. "Červený Október", potom to bol december a teraz je to február, za ním už bol oznámený apríl 2022, možno leto a možno aj jeseň a ....... a možno už niekto konečne aj čosi "trafí" ...
Už som to tu naznačil niekedy.
Mne vo všetkých týchto predpovediach chýba IMANUEL - SYN ČLOVEKA. Kde o ňom zmienka nie je, tam to beriem iba s rezervou, alebo to odmietnem cakumprásk.
Je jasné, že Jeho príchod v oblakoch je blízko, a preto je tu toľko nesplnených predpovedí od "falošných Kristov".
BDIME a MODLIME SA! Aby sme dokázali až do "konca dní" putovať iba podľa Vôle Božej! ZÁCHRANA A SPÁSA JE JEDINE V SLOVE BOŽOM!
Veľa síl.
 
Dôvera a presvedčenie
Čítal som raz taký príbeh, ako v jednej dedine bolo veľké sucho a bola ohrozená aj úroda.
Obyvatelia obce sa rozhodli, že sa budú všetci v nedeľu v kostole modliť za dážď.
Po skončení modlitby všetkým kňaz povedal, že iba jedna dievčina sa modlila za dážď doopravdy a s presvedčením.
Keď sa ho veriaci pýtali, ako na to prišiel, tak im odpovedal, že iba tá jedna dievčina si už aj so sebou zobrala dáždnik.
Teda len ona bola presvedčená, že jej modlitba bude aj vyslyšaná.
 
Svetlé nitky nad vami.
Dobrý deň vážení priatelia Živého Slova. Dovoľte mi podeliť sa s vami o neuveriteľne duševne povznášajúcu hudbu, ktorú keď som cca tretí krát počúval, tak sa mi vybavil nadpis tejto prednášky. Posúdte sami, čo vám táto, na môj vkus zázračná hudba dokáže priniesť, alebo aj odniesť. Nech sa páči. Ospravedlňujem sa ale neviem ešte kopírovať "živé" linky https://www.youtube.com/results?search_query=hania+rani+live+from+studio+s2
 
A čo teraz? V dobe tesne pred všeobecným kolapsom.

Dvadsaťosem rokov je tomu, čo som svoj život začal pomaličky upravovať podľa Posolstva Grálu od Abdrushina. Najprv podľa prerobeného 3-dielneho PG a potom po roku 1998 podľa pôvodného neprerobeného PG.
Cca 3 roky trvá, čo si prečítame postupne všetky prednášky Posolstva, aj s nezaradenými a dodatkami. Každý týždeň jedna, prípadne dve kratšie prednášky, pekne podľa poradia pôvodného Posolstva.
Dnes sme si pripravili na nedeľnú pobožnosť prednášku z Poselství doznívá „USILUJTE O PŘESVĚDČENÍ“.
Doteraz za tie dlhé roky som si v tejto prednáške nevšimol niektoré jasné odpovede nato, čo máme alebo nemáme robiť práve v tejto dobe. Nakoľko Slovo od Imanuela je živé Slovo, aj v tomto prípade sa mi otvorilo iba to, načo som dozrel.
A boli to odkazy a pokyny pre nás všetkých, ktorí sme už s Posolstvom Grálu preputovali nejaký ten rôčik a chceli by sme byť vzorom pre Novú dobu na Zemi, ktorá nám už klope na dvere.
-
Ak máte čas, skúste aj vy, ktorí chcete svietiť v tmách, vnoriť sa do Slova tejto prednášky, nájdete tam vyslovene praktické odpovede, kam ísť, kam neísť, ako máte pôsobiť navonok dnes a akým spôsobom.
Naznačím iba jedno:
O krbe čistých myšlienok dávno vieme, o sile myšlienok tiež vieme, ale mnohokrát asi nedoceňujeme, že silou našich spoločných myšlienok posielame Bojovníkov Svetla tam, kam sa my hrubohmotne nemáme ako dostať.
O harmónii v kruhoch povolaných je tiež dôležité vedieť. Avšak požadovaná harmónia s ľuďmi, ktorí Boha zavrhli, sa zrejme ťažko môže budovať, nato treba zmenu v ich viere a v presvedčení.
-
Putujme teda po Zemi tak, aby sme v najkritickejšej dobe ako tie majáky svietili hľadajúcim aj na ich ceste za spásou, aby sme splnili v prichádzajúcom Kráľovstve Božom všetko, čo sme Najvyššiemu sľúbili.
 
+ poznámka
K predchádzajúcemu príspevku:
Vždy som si hovoril, keď som niečo zverejňoval, že jeden je viac než nula. Aj v tomto.
Koľko ľudí zaočkovaných sa preberie? Preberú sa tí, ktorí už minimálne raz zapreli Boha a prijali znamenie šelmy? A dostanú ešte šancu od Toho, ktorého zapreli? Toto naozaj neviem.
Jedno je ale isté, že tých zachránených bude asi pramálo.
Urobme všetko preto, aby sme my nechýbali medzi tými, ktorí si "vybielia svoje rúcha".
 
Hlavný dôkaz na okamžité zrušenie súčasného celosvetového očkovania

Ako len ten čas nám ubehol. A zase sme skoro všetci spoločne NA JEDNEJ LODI – vy ZAOČKOVANÍ, aj my NE-ZAOČKOVANÍ.
Klamali vás, lebo ste buď boli vydieraní a dotlačení k experimentálnemu očkovaniu falošnými argumentami, alebo ste naozaj uverili, že „Vakcína je sloboda.“
A teraz je pred vami znovu veľmi vážne ROZHODNUTIE pred 3., 4., … (n+1) tzv.vakcínou. Rozdiel oproti minulosti je iba v tom, že už sú na svete mnohé výsledky a dôkazy o katastrofálnych dôsledkoch tohto celosvetového zdravotníckeho experimentu na ľuďoch – vojnového zločinu proti ľudskosti v ROZPORE S NORIMBERSKÝM KÓDEXOM A LISTINOU ĽUDSKÝCH PRÁV.
*******
Posledné závažné DÔKAZY na okamžité zrušenie súčasného celosvetového tzv. očkovania sú ZVEREJNENÉ!
Krátke video s českými titulkami: https://otevrisvoumysl.cz/analytici-objevili-nebezpecne-sarze-covid-vakcin-ktere-jsou-stale-v-obehu/ , resp. americký originál: https://rumble.com/vrvjfu-breaking-deadly-vax-lot-numbers-identified-still-in-circulation.html , plus web stránka: https://www.howbad.info/
-
V jednoduchosti je pravda.
Ak teda Dr. Jane Ruby a jej priatelia zverejnili fakty, kde poukazujú na konkrétne nebezpečné šarže (aj pre deti), že v súčasnej celosvetovej vakcinačnej kampani, ktorá postupne prerastá v povinné očkovanie, ide o KOORDINOVANÝ a vopred NAPLÁNOVANÝ POSTUP hlavných očkovacích farma-firiem a ich dealerov, pričom VAKCINAČNÁ TOXICITA SA LÍŠI PODĽA ČÍSEL RÔZNYCH ŠARŽÍ, kde niektoré toxické a supertoxické šarže majú smrteľný účinok (10x viac v USA než v EU), niektoré menej toxické šarže spôsobujú nepriaznivé zdravotné reakcie alebo rôzne druhy poškodenia ľudského organizmu (10x viac v EU než v USA) a niektoré šarže sú bez akýchkoľvek škodlivých dôsledkov, tak je práve ľudstvu predložený hlavný dôkaz, že tu nemôže za žiadnych okolností ísť o nejakú pomáhajúcu očkovaciu látku proti akémukoľvek vírusu, ale o GLOBÁLNY ZDRAVOTNÍCKY EXPERIMENT NA ĽUĎOCH!
PRAVÁ OČKOVACIA LÁTKA konkrétneho a jedinečného typu v danom časovom intervale musí mať predsa iba JEDNO JEDINEČNÉ A NEMENNÉ ZLOŽENIE – vo všetkých šaržách! Inak to pomáhajúca očkovacia látka nie je, ale experimentálna zlúčenina.
*******
VAROVANIE!
Treba po celom svete varovať politikov, lekárov, zdravotníkov, farmaceutov, hygienikov, právnikov, sudcov, prokurátorov, štátnych zamestnancov, zamestnávateľov, novinárov a všetkých ostatných, ktorí dnes rozhodujú a ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na propagácii až vynucovaní tohto globálneho experimentu na ľuďoch, aby s tým okamžite prestali, aby sa nepodieľali na ničení zdravia ľudí alebo na ich usmrcovaní, pretože sa to v krátkej budúcnosti pred medzinárodným tribunálom bude hodnotiť ako VOJNOVÝ ZLOČIN PROTI ĽUDSKOSTI a tomu budú zodpovedať aj tresty.
-
Horeuvedené dôkazy vedú iba k jednému rezultátu:
Tento GLOBÁLNY VAKCINAČNÝ ZLOČIN NA OBYVATEĽSTVE PLANÉTY ZEM JE POTREBNÉ S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU CELOSVETOVO ZASTAVIŤ A VINNÍKOV SPRAVODLIVO POTRESTAŤ.
*******
 
Stanovisko HZDS Praha
Uvádzam link na fb stránku, kde je publikované stanovisko HZDS Praha k nespravodlivému rozhodnutiu v tzv. kauze ,,Mečiarových amnestií":

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=217385247245317&id=100069215290103