Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

146. výročie narodenia pána Abdrushina
Dnes je presne 146 rokov, kedy sa na Zemi 18. apríla 1875 v Nemecku v Saskom meste Bischofswerda pod občianskym menom Oskar Ernst Bernhardt narodil pán Abdrushin, Duch Pravdy, Syn Človeka, Parsifal, Imanuel, vtelené Slovo Božie, autor Posolstva Grálu.

Viac na: https://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/

Pozn.: V knihe od ,,Abdrushina, Sborník nezařazených přednášek“, vydavateľstvo Hlas Zlín, 1997, je na str.165 prednáška s názvom 18. duben 1937, teda na deň svojich narodenín, kde píše Abdrushin o malom národe, ,,...který věren své tradici vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrně přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a tím se urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.“
 
Vakcíny versus prežitie ľudského rodu
Zdravím vospolok.
Na nižšie uvedenom linku som zverejnil príspevok ku GEN-vakcínam v súvislosti so znakom šelmy zo Zjavenia Jána.
https://blog.infovojna.sk/vakciny-versus-prezitie-ludskeho-rodu/

P.S.:
Pevne verím, že sa nikto z vás nedal zaočkovať.
VYDRŽAŤ!
 
Najväčšie covidové experimenty – na dvoch národoch. Čo majú spoločné?

Celosvetové covidové šialenstvo sa prejavuje dvomi spôsobmi: testovanie a očkovanie. Ktoré dva národy sveta sú najviac skúšané týmito dvomi likvidačnými metódami novodobých Mengeleovcov a služobníkov temna?
V Izraeli je už 80 percent obyvateľstva zaočkovaných novými genetickými vakcínami, pričom fatálne negatívne dôsledky sa čoraz viac prejavujú.
Podobne je to aj na Slovensku, aj s vážnymi dôsledkami (hlavne na psychike ľudí), ibaže tu ide o celoplošné testovanie obyvateľstva. Zatiaľ.
Ale čo majú tieto dva národy spoločné, keď sú takto ťažko skúšané – z tej istej centrály Zla? Je nebodaj skrytý záujem, aby obidva tieto národy už definitívne zmizli z povrchu zemského?
*******
Pred vyše 2000 rokmi sa do židovského národa narodil Ježiš Kristus, Syn Boží. Pred vyše 20 rokmi sa do slovenského národa narodil Imanuel, Kráľ Tisícročnej ríše. Vyslanec Boží sa rodí vždy do národa, ktorý je duchovne najvyvinutejší.
Možno tento fakt vysvetľuje častú otázku: Prečo práve dnešný Izrael a prečo práve dnešné Slovensko...
 
žeby Ríša IS-RA?
 
Veľká Noc 2021 a Hmyzí hotel
Nakoľko som k textu pridal aj tú fotku, uvádzam sem link, kde je to komplet:
https://blog.infovojna.sk/velka-noc-2021-a-hmyzi-hotel/
 
Zmena DNA, chemtrails, morgelony, testovanie, očkovanie, VYŽAROVANIE
Zmena DNA, chemtrails, morgelony, testovanie, očkovanie, VYŽAROVANIE - je dôvod mať strach?

Už pred vyše 5 rokmi som sa oboznámil s témou MORGELONOV. Opäť s touto témou som sa stretol v článku od Tadesco https://tadesco.org/neni-to-zadna-vakcina-ale-operacni-system/ Odporúčam každému, kto o tomto ešte nič nevie, navyše sa tam možno dozvedieť čosi duchovné, čo málokto tušil.
Takže nie je to preto, aby sa čitateľovi, resp, divákovi s hrôzou zježili všetky vlasy a chlpy, aby prepadol panike, ktorú doslova účelovo vyrábajú tí, čo chcú ovládnuť svet, naopak, práve v tomto článku sa okrem zla, ktoré šíria niektoré mocichtivé skupiny temných bytostí na Zemi, nachádza aj jedna dôležitá informácia a súvislosť medzi DNA a VEČNOSŤOU.
Táto dôležitá informácia v základe má súvis – s BOHOM.
Citujem úryvok:
„Jedna z otázek, kterou jsem položil, je, co je mRNA a jak se liší od DNA? Ok, DNA, to je velice dobrá otázka. DNA je jen zkratka pro mnohem delší název kyselina deoxyribonukleová. Deoxy má kořeny v latině. Když budete zkoumat význam, zjistíme, že to znamená Bůh. Ribo znamená to samé jako rabi nebo rob arabsky, znamená to mistr nebo pán. Takže zde máme deoxyribo – božskou, mistrovskou nukleovou kyselinu v našem středu. Kyselina je jako chemický oheň. Takže kyselina deoxyribonukleová, co to znamená? Bůh a vládce ohně v mém bytí. A co k tomu říká Bible? Na začátku bylo Slovo, a co bylo to slovo? Bůh. (konstruktivní ((tvořivá)) síla vesmíru).Takže DNA je ve své podstatě božská molekula.
Je to vlastně to, jak je člověk stavěn. Každá molekula, každý protein, každá substance vašeho těla byla zakódována v tomto programu vaší DNA. Ale jak se vyjadřuje protein, např. ve svalech nebo kostech? Jak se to fyzicky vyjádří slovy? Jak se to ukáže v mase? To je messenger RNA, mRNA. Malé písmeno m znamená messenger. Je to téměř teologické, pokud je DNA božskou molekulou, jak Bůh komunikuje se světem? Jsou to poslové, proroci a učitelé s poselstvím. Například, nějaké buňce v těle se přihodí zranění (poškození), třeba si naříznete kůži, jako já mám toto malé zranění tady, takže DNA pošle zprávu buňce, že byl v buňce poškozen protein. Potřebujeme 300 jednotek toho proteinu, abychom nahradili to, co bylo poškozeno. Messenger DNA přijde s touto zprávou a kódován pro tento protein. Poté je buňka zaměstnána tím, že vyrábí 300 kopií přesně tohoto proteinu. Je jedno, co to bylo za zranění, říkáme tomu hojení (léčení). Je to pro nás samozřejmé. Ale jak se to stalo?
DNA byla zodpovědná za předání příkazu messengeru RNA, aby buňka vyráběla protein. To je Stvoření, které se děje každou minutu a sekundu. Proč? Protože Bůh je v centru našeho bytí. Co tedy chtějí nepřítel Boha a těch spravedlivých udělat? Chce poslat cizí Slovo a cizí posly DNA, ne slovo boží, které pochází z božského, ale zvenčí, lépe řečeno od Billa Gatese. Jaký druh zprávy by chtěl Bill Gates poslat do tvých buněk? Ten, dvě nebo tři generace starý genocidní Eugenik? Nenáviděl černé lidi stejně jako jeho otec a děd. Ti všichni věřili v Eugeniku, redukci populace, ale neměli ty prostředky, aby toho dosáhli. Ale teď je tady malý Billy, má ten prostředek ve svých rukou, aby uskutečnil agendu svého otce i děda. Máme zde co dočinění s historií.“
Koniec citátu.
*******
Ako to Syn Človeka vlastne povedal?
„KTO MOJE SLOVO PRIJÍMA, MŇA PRIJÍMA A JE SO MNOU SPOJENÝ. A PADAJÚCE TEMNOTY HO NEMÔŽU STRHNÚŤ DO PRIEPASTI VEČNÉHO ROZKLADU ...“
Inými slovami: Kto SLOVO Božie prijíma, čiže snaží sa podľa Božej vôle žiť, ten sa nemusí ničoho báť.
O čo teda ide v tejto dobe upadajúcej civilizácie? O záchranu iba pozemského života? Alebo predsa len o záchranu života večného? Chceme sa vrátiť DOMOV, ktorý ale nie je na planéte Zem?
Tak by sme sa nemali báť toho, čo vymyslel hrubohmotný ľudský rozum.
Veď aj tie morgelony v ovzduší, aj tie parazity v testovacích tyčinkách, aj tie genetické materiály vo vakcínach, všetko toto je poskladané iba z tých základných dielcov – atómov a molekúl (viď.Lego), ktoré boli stvorené iba z vôle Najvyššieho. Všetko, aj to hmotné, aj vyžarovanie 5G, je iba jednou z foriem žiarenia a energie, ktoré majú svoj pôvod v neutrálnom vyžarovaní zo Svetla.
Nemôžeme sa naladiť na vyššie frekvencie a amplitúdy, na Silu Vesmíru?
A sme pri žiarení. Aké žiarenie má vyššiu frekvenciu a silu než žiarenie od Boha? Žiadne.
A sme na počiatku horeuvedeného citátu o DNA, ale zároveň aj na Počiatku, kedy bolo ako prvé SLOVO a BOH bol to SLOVO...
*******

Moje spoločné želanie:
Nech vás všetkých sprevádzajú také myšlienky, slová, skutky a chcenie, ktoré vás nikdy neoddelia od Slova Božieho, aj keby sa vám zdalo, že sa to už vydržať nedá.
Svorne so Slovom Večnosti každý slobodomyseľný pútnik kráča neomylne s ďalšími spolupútnikmi k Víťazstvu Svetla Pravdy nad zlyhávajúcim temnom.
VYDRŽAŤ!

Jozef Potúček 14.3.2021
 
12.marec – deň vzdialenia sa; 13. marec – deň priblíženia
Vďaka Miroslav, priznávam, ja som už zabudol nato.
Tu je to ešte raz tak, ako som to napísal presne pred 10-timi rokmi:
12.marec – deň vzdialenia sa; 13. marec – deň priblíženia
*******

A kruhy sa znovu uzatvárajú a otvárajú:

12. marec 1938 bol jeden zo smutných dní v minulom storočí. Do Rakúska vtrhli nemecké okupačné vojská, Abdrushin bol fašistami zatknutý a Syn Človeka -Imanuel v tento deň skončil svoje osobné pôsobenie na Hore na Vomperbergu.
Ježišom oznamovaný Duch Pravdy, aj keď ešte na Zemi žil niekoľko rokov, vlastne bol nútený sa 12. marca 1938 vzdialiť – bol to DEŇ VZDIALENIA SA.

Prešlo presne 60 ROKOV a ocitli sme sa na prahu toho času, kedy Panna počala Syna, aby mu dala meno IMANUEL.
Jeden kruh sa 12.marca 1998 po 60-tich rokoch uzavrel a ďalší kruh sa na druhý deň otvoril.
Hoci k narodeniu ešte chýbali mesiace, vlastne 13.marca 1998 sa Kráľ Tisícročnej ríše priblížil – bol to DEŇ PRIBLÍŽENIA.
 
23. výročie počatia pani Natálie
13. marca 2021 je 23. výročie počatia pani Natálie de Lemeny - Makedonovej.

V spoločnom liste pani Natálie svojim čitateľom jej kníh z 23.9.1998 upozorňuje pani Natália aj na to, aby sme ČÍTALI OBČAS AJ ,,SLOVENSKÚ REPUBLIKU“ /pozn.: noviny HZDS, ktorého predsedom bol pán Vladimír Mečiar/, POČÚVALI SLOVENSKÝ ROZHLAS A POZERALI AJ STV /pozn.: verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna TV v roku 1998/“.

Preto som si aj začiatkom apríla 1999 kúpil noviny ,,Slovenská Republika”. Keďže bol piatok, bolo rozšírené vydanie s víkendovou prílohou. V tejto prílohe bol aj kvíz s otázkou pre čitateľov k obrázku, na ktorom bol Murillov obraz s názvom - ,,Nepoškvrnené počatie”, kde je zobrazená ,,Žena, ktorá má pod nohami Mesiac“, čo je znakom toho, že sa jedná o Ženu zo Zjavenia Jána – 12. kapitoly. Otázka v novinách v kvíze k tomuto obrázku znela:,, Či je fyzikálne možné, aby kosáčik Mesiaca bol tak symetricky naležato?“ Odpoveď je jasná, že fyzikálne nemôže, lebo kosáčik by nemohol byť naležato symetrický, lebo vždy existuje určité posunutie Mesiaca voči zvislej osi prechádzajúcej Slnkom.
V ten moment ma okamžite napadlo, že je to fyzikálne možné, ale za predpokladu, že je spln Mesiaca a zároveň sa vyskytuje čiastočné zatmenie Mesiaca tak, že je vidno len symetrický kosáčik Mesiaca naležato. Keďže som si pamätal, že pani Natália de Lemeny - Makedonová spomínala v televíznej relácii ,,Zoči-voči“ v novembri 1998, že počala niekedy v marci, napadlo ma, že zavolám do hurbanovskej hviezdárne a spýtam sa, či nebolo náhodou čiastočné zatmenie Mesiaca v marci 1998. Na moje veľké prekvapenie som sa dozvedel, že bolo a to 13.3.1998. To ma utvrdilo o správnosti môjho úsudku o termíne nehmotného počatia pani Natálie.

Pozn.: Dovolil by som si uviesť ešte link na príspevok pána Jozefa Potúčka z 10.3.2011 na tomto diskusnom fóre, kde nazval 12. marec 1938 ,,Dňom vzdialenia sa“ a 13. marec 1998 ,,Dňom priblíženia sa“. Táto jeho úvaha ukazuje aj ďalšie súvislosti s Dňom počatia pani Natálie 13. marca 1998:

https://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=1063667358#article-1063667358

A ešte jedna zaujímavosť – dňa 13.3.2019 začal cyklus rozhovorov Hovory M s pánom Vladimírom Mečiarom na Slobodnom vysielači, ktorý trvá doteraz. A dúfajme, že bude trvať aj naďalej.


 
Realita
 
Dobrý deň. Guten Tag. Jó napot.

V Rakúsku sú skoro všetky obchody otvorené, takže sa neničí ekonomika, hlavne strednej triedy, v takej miere ako na Slovensku. Nie je povinné dobrovoľno-vydieračské plošné testovanie, ani očkovanie - zatiaľ, rúšky vonku skoro nikto nenosí, iba tí najväčší strachopudi, čo podľahli tej propagande.
Zomierajú azda na uliciach obyvatelia Rakúska vo väčšej miere než u nás, majú teda horšie výsledky postihnutých na koronu než na Slovensku? Nie? A vám to nehovorí nič?
A predsa! Rakúšania protestujú skoro každý týždeň - v tisícoch, desaťtisícoch. Asi najväčší protestný pochod Viedňou od začiatku tohto Korona-podvodu - v sobotu 6.3.2021:
https://m.youtube.com/watch?v=OP71kxuQGsg&t=51s
-
A na Slovensku? Zhrbení otroci, porobené stádo, sem-tam niekto slobodne vyžarujúci, proste hrozný pohľad. Je mi z toho veľmi smutno. Toto ste dovolili?
Ja som si myslel, že pochádzam z národa, kde "nad Tatrou sa blýska a hromy divo bijú", resp.  že pochádzam z Chalúpkovho národa MOR HO! Alebo to nechápem preto, lebo som po mame pol Maďar, a Maďari sa predsa len dokázali v mnohom vzoprieť aj voči vedeniu EU? Majú inú vládu? Pronárodnú?
A čo vám na Slovensku bránilo, aby ste aj vy mali pronárodnú vládu a svojho vlastenca v prezidentskom paláci? Vy sami, slovenskí otroci, ste si navine! Žiadny psychopat, či Soros-Bárbie, žiadna oligarchia, či neo-nacisti, ale jedine len vy, obyvatelia Slovenska, vy ste sa zle rozhodli, a teraz vari chcete dobré dôsledky? Takto si myslíte, že funguje VESMÍR?
Nebedákajte, ale čo najskôr naprávajte to, čo ste sami pokazili! BUDÍČEK, SLOVAČ!
Rúška, testovanie, vakcinácia, domáce väzenie, ...? Kde si myslíte, že toto skončí? Dúfate, že ďalším obmedzením vašich ľudských práv a slobôd to už nebude pokračovať? Nesnívajte!
WHO popiera samú seba, pred rokom stačilo si dať na ksicht hocičo, len aby bacily neprešli do vás, teraz už je treba nosiť respirátory, pred rokom boli najlepšie PCR testy, teraz samotná WHO prehlasuje, že sú nespoľahlivé pri presnej diagnostike korony, pred pár mesiacmi bolo očkovanie cestou k slobode (však pani z pezinskej skládky a jej podobní?), dnes už aj z WHO oznamujú, že súčasné vakcíny zrejme nebudú účinné pri nových mutáciách vírusu, atď, atď.
Dnes vás oblbnú a nasľubujú, aká sloboda vás čaká, aby to už o krátku dobu neplatilo, lebo sa im znovu a znovu podarilo okolo vašich krkov nasadiť ďalšiu radu otrockých reťazí, a vy čo? Prestávate veriť všetkému, čo už vôbec nefunguje, ani právo, ani starostlivosť o zdravie, ani vzdelávanie, ani sloboda pohybu, ani medziľudské vzťahy. Nič už pomaly na Slovensku nefunguje.
Jediné, čo spoľahlivo funguje bez prerušenia: POMALÉ ALE ČORAZ RAZANTNEJŠIE OBMEDZOVANIE A RUŠENIE VAŠICH ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH SLOBÔD A PRÁV.
Gratulujem.
VEĽKÝ SCHENGEN! Voľné cestovanie a jednotná mena. Ja som už roky tušil a verejne prehlasoval, že je to iba pasca pre národy strednej a východnej Európy.
Ani sa nečudujem. Odrazu mám zakázané vstúpiť do svojho rodného mesta, do Bratislavy, lebo som odmietol NACISTICKÝ KOVIDOVÝ KONCENTRAČNÝ TÁBOR, odmietam rúška, testovanie ako nejaká pokusná zver, odmietam akékoľvek očkovanie.
Čo mi ale nikto z týchto novodobých Hitlerov kdekoľvek na Zemi nemôže zakázať a ani zobrať, je DAR, ktorý som dostal OD BOHA, ako aj vy všetci – SLOBODNÁ VÔĽA v našom každodennom rozhodnutí.
-
Každý z nás sme denno-denne častokrát na rázcestí:
Buď ideš dolu do priepasti TMY ako poslušný otrok, alebo kráčaš hrdo so vztýčenou hlavou ako SLOBODNÝ VÍŤAZ NAHOR KU SVETLU. Slobodný vnútorne...
Každý deň to môžeš ešte zmeniť, ale času je málo a čoskoro príde DEŇ, kedy už Tvoje prosby o pomoc nebudú vyslyšané, budeš musieť prežívať už iba DÔSLEDKY svojich predchádzajúcich rozhodnutí, a tak sa neodvratne a dokonale naplnia slová dávneho zasľúbenia: VAŠE SKUTKY IDÚ ZA VAMI.
-
JA SA STAVIAM NA STRANU VÍŤAZSTVA, NA STRANU SVETLA A DOBRA, a preto ODMIETAM SÚČASNÚ KORONA-TOTALITU án-blok, radšej stratím život pozemský ako ŽIVOT VEČNÝ...
 
VAKZINE MACHT FREI! Vážení ĽUDIA (ktorí ste ešte snáď zostali)!

Toto mi poslal blízky a veľmi dobrý ČLOVEK, ktorý odmietol v robote nosiť rúško (ako ja), a prežíva teraz nacistickú segregáciu ako UNTERMENSCH v Hitlerovskom Nemecku. Nemôže chodiť do práce a čaká protizákonnú výpoveď.
"No čo už, čakám výpoveď, veď kaderník dal príkaz, kto sa nedá testovať a aj očkovať, tak do práce nee...a ja sa veru nedám, tak bude asi pá pá, ale zatiaľ na neplatenom voľne, asi čakajú, že sám poviem, že ju dávam...no nedám, čo som im aj vlastne vysvetlil, že ja dodnes žiadny zákon som neporušil a nejaké debilné vyhlášky a nariadenia mi môžu byť ukradnuté, ktoré vydal ten naj športovec na SK... A tak  hlavne čakám ten koniec starého sveta, nie so založenými rukami, ale v plnej bdelosti a pripravenosti...sme u konca...sme v cieli s cieľovou páskou na hrudi..."
Koniec citátu toho, ktorého si ako ČLOVEKA vážim viac, než všetkých zbabelcov dohromady, ktorí tiež svojím ustupovaním ZLU prispeli nepriamo aj k tomuto konkrétnemu prípadu delenia obyvateľstva na tých dobrých označkovaných testovaných alebo s tou najúžasnejšou "FREEDOM-vakcínou" v krvi, a tých druhých "zlých - nezodpovedných".
-
Keď už nič iné, tak by sa každý (EŠTE-ČLOVEK) mal aspoň zamyslieť nad tým, že takýchto APARTHEIDOM ODVRHNUTÝCH ĽUDÍ sú na Slovensku TISÍCE. Aspoň v myšlienkach by ste mali poslať posilnenie a úctu ku všetkým tým neznámym trpiacim núdzou, ktorí svojou odvahou bojujú aj teraz za posledné zvyšky slobody vašej a vašich najbližších v blízkej budúcnosti!
-
A potom ešte ten mne blízky ČLOVEK uviedol link, kde sa jeden z málo odvážnych lekárov na hanbu celého Slovenska musí pýtať: "NAOZAJ by ste podporovali LOCKDOWN, ak by ste VY prišli o prácu a živobytie?" (MUDr. Bukovský)
https://www.youtube.com/watch?v=p8Alvz3nMMs
-
Mimochodom, viete vôbec, čo znamená, resp. ešte pred nedávnom znamenal pojem „LOCKDOWN“?
1/ V českej verzii WIKIPEDIE je v 3.odstavci veta: Původní význam slova lockdown je uzamčení vězňů v celách jako dočasné bezpečnostní opatření.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lockdown
2/ Vo webslovníku zoznam.sk túto ŠOKUJÚCU skutočnosť potvrdzujú naplno: LOCKDOWN = OBMEDZENIE POHYBU VÄZŇOV.
https://webslovnik.zoznam.sk/anglicko-slovensky/?s=lockdown
Samozrejme, ten kto čítal Orwellov román „1984“ a jeho úvod o „Novej reči“ = „NEWSPEAK“, tak hneď pochopí, že aj v dnešnej dobe sa pojem „lockdown“ mení podľa potrieb tých novodobých fašistických diktátorov, ktorí uzatváranie ľudí do väzení (doma, v okresoch, štátoch) zľahčujú a obaľujú peknými rečičkami o údajnej snahe týchto neo-feudálov o zdravotný stav doslova svojich poddaných. Väzenie ale zostáva vždy väzením...

*******

Čo sú teda všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom na túto špinavú hru s Covidom-19 týchto nacistických neo-marxistov pristúpili?
Dobrovoľní VÄZNI !!! Vo vlastnom štáte, v okresoch a vlastných domácnostiach! A nemuseli vás ani nikam voziť. Ako v celoštátnom nacistickom koncentráku…, viď pani Zuzana: „OČKOVANIE JE SLOBODA!“ alebo ešte lepšie „VAKZINE MACHT FREI!“

"WELCOME" NACIZMUS na Slovensku!
BUDÍČEK, ĽUDIA!!!
 
Svedkovia Mečiaroví versus Svedkovia 90-tych rokov

Nakoľko ani tu mi text nevzalo, uvádzam link, kde si to môžete prečítať celé:
https://blog.infovojna.sk/svedkovia-meciarovi-versus-svedkovia-90-tych-rokov/
 
Koľko ľudí nepatrí na Zem?

Mnoho ľudí sa zamýšľa dnes nad myšlienkou, kde sa tu na Zemi vzalo toľko zla? A pritom je to také jednoduché.
Je ale až zarážajúce, keď tomu nerozumejú ani samotní čitatelia Posolstva Grálu.
Vo falošnej nádeji si myslia, že tento pozemský „ľudský materiál“ to zvládne snáď aj sám. Niektorí dokonca prehlasujú verejne, že už sú súčasťou výstavby Tisícročnej ríše na Zemi – „budovatelia“ už budujú, bez toho, že by sa to staré zrútilo, nakoľko bolo zo Svetla zvestované, že VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ.
Iní sa zase naivne nádejajú, že snáď až polovica dnešného ľudstva bude môcť byť tá, ktorá si zaslúži vstúpiť do blížiaceho sa „Kráľovstva Božieho na Zemi“.
Ďalší si myslia, že nejakým čarovným prútikom, bez odpykania starých vín, sa situácia na Zemi zmení k lepšiemu, stačia iba nejaké hromadné meditácie a podobné techniky, a všetci budeme stúpať nahor k 4D, 5D, 12D, a pritom málokde sa človek dopátra, čo konkrétne si pod tými 5D a 12D vôbec má predstaviť, apod.
Hotová katastrofa. Ako cirkev „svätá“, ktorá dláždi pre svojich slepých a nevedomých nasledovníkov pohodlnú a širokú cestu veľkou bránou .... kam asi?
Mnohé vysvetlenia dnešných tzv. „duchovných pastierov“ sú zložité, vyumelkované a nadmieru „odborné“, ale SLOVO PRAVDY je predsa také jasné a jednoduché, že ho môže pochopiť aj posledný človek v akomkoľvek zapadákove. Stačí iba otvorené srdce.
Akoby všetci zabudli na prorocké slová Syna Božieho, že iba máloktorí vstúpia úzkou bránou do Kráľovstva Jeho Otca. Akoby čarovným prútikom niekto zmazal karmu celých národov, jednotlivcov, akoby mali prestať platiť tri základné prazákony stvorenia, akoby bez vlastného pričinenia mali byť oslobodení mnohí dnešní „otroci“ rozumu, pretože v našej slnečnej sústave vidieť pohyb mimozemských civilizácií.
A tak ľudská domýšľavosť opäť raz triumfuje – „počkáme si a oni nás už nejako snáď vyslobodia...“
Samozrejme, určite je veľmi prospešné a dôležité každé vnútorne slobodné spoločenstvo rovnorodých ľudí na Zemi, ktorí aj cielene posilňujú myšlienkové centrály Dobra, ako aj vznik tzv. „dobrodejov“, či iných svetlých citových a myšlienkových foriem, ktoré pomáhajú všetkým dnes utláčaným a zbedačovaným.
-
Syn Človeka, Imanuel, vo svojej poslednej Slávnosti Žiariacej hviezdy v roku 1937 oznámil, že mal stokrát viac zradcov než Syn Boží. Takisto predtým povedal, že ľudstvo od smrti Syna Božieho kleslo viac, než sa vo Svetle predpokladalo a nebyť tých zopár Svetlu verných, ani pomoc zhora by nebola možná a planéta Zem aj so všetkými svojimi obyvateľmi by bola stratená.
Ak Imanuel prehlásil, že všetci pozemšťania – bez výnimky! – si budeme musieť samostatne prejsť utrpením Veľkého Piatku, tak to je obžaloba, nie oslava! Je to prísne a láskavé upozornenie, aby sme sa pripravili, lebo všetky menej bolestné alternatívy ľudstvo odmietlo a proroctvá sa naplnia v tých najtvrdších scenároch.
A tak by sme my, stúpenci Imanuela, mali byť tie svetielká pre hľadajúcich, keď už skoro všetko vôkol nás pohasne...!
Ak Abdrushinove prednášky po roku 1935, na rozdiel od prednášok predtým, boli ladené veľmi ostro a kriticky voči pozemskému ľudstvu, ktoré znovu vo veľkom zlyhávalo, potom sa asi opätovne neudialo všetko tak, ako sa pôvodne vo Svetle plánovalo. Abdrushin svoje veľké sklamanie neskrýval.
Ak zlyhal staroveký židovský národ zavraždením Syna Božieho na kríži, ak zlyhal veľký nemecký národ morálnym zavraždením Syna Človeka, ak zlyhal malý vyvolený národ, ktorý mal učiť všetky národy sveta novej múdrosti vo Svetle Pravdy, tak celé pozemské ľudstvo nebodaj zostalo, alebo dokonca stúpalo nahor k Svetlu?
Všetci veľmi dobre vieme, aké duše privádzajú ženy a matky, ktoré sa spreneverili svojmu poslaniu byť strážkyňami plameňa túžby po Svetle.
Pandémia temna sa rozrastá a dnes to vyzerá tak, že inkarnácia svetlých duší je už snáď len výnimkou. Duše z temných planét obsadzujú planétu Zem a prichádzajú si sem doslova užiť ten svoj jeden život a matky-NEženy im to svojím vnútorným životom čoraz viac umožňujú. Tu nie sme svedkami pandémie nejakého vírusu, ale na celej Zemi prebieha on-line PANDÉMIA ZLA zo spodných úrovní.
Ľudia na celom svete si poslušne nasadili náhubky (symbol podriadenia sa – komu...?), nechávajú testovaním prevádzať na sebe lekárske experimenty (v rozpore aj s Norimberským kódexom) a prichádza očkovanie, ktoré mení genetiku ľudí.
Koľkí sa vzoprú a nezapredajú svoju dušu prijatím znamenia šelmy, viď Zjavenie Jána: „a tí, ktorí neprijmú toto znamenie, nebudú môcť nakúpiť ani predať...“
Ale tento zákaz vstupu do obchodov a do bánk, apod., aby sa nedalo nakupovať, ani predávať, sa už pri testovaní udial a znovu sa to ide zopakovať! Nakúpiš iba vtedy, ak prijmeš ich podmienky, ak sa podvolíš štátnej moci, ktorá dnes po celom svete reprezentuje záujmy úzkej skupiny zločincov a novodobých „Mengeleov“.
Aké percento dnešných ľudí neprijme takto rafinovane ukryté znamenie šelmy?
Čo si potom myslieť, keď aj niektorí čitatelia Posolstva Grálu hovoria, že predsa Abdrushin pomaly pred sto rokmi hovoril o polovici tých, ktorí patria na Zem, a teda by to možno mohlo platiť aj dnes? To naozaj?
A čo vývoj, čo ten morálny úpadok a doslova invázia otvoreného zla medzi ľuďmi? To budeme ignorovať? Ak ON vtedy napísal, že viac než polovica ľudí nepatrí na Zem, tak pri pohľade na totálny úpadok ľudskej spoločnosti dnes to bude určite drvivá väčšina, NAJVÄČŠIA ČASŤ ĽUDSTVA, najmä ak pozorne čítame celé Jeho Posolstvo.
-
IMANUEL vo svojej láske a prísnosti nám predsa dal obrovskú silu a nádej v slovách: „KTO MOJE SLOVO PRIJÍMA, MŇA PRIJÍMA A PADAJÚCE TEMNOTY HO NEMÔŽU STRHNÚŤ DO ROZKLADU.“
Každé zlyhanie voči Pravde Božej sprevádza pokles a úpadok.
Preto nasledujúce úryvky z Posolstva od Syna Človeka by sme mali chápať tak, že to hovoril pred vyše 80-timi rokmi, ale odvtedy celosvetový morálny úpadok spôsobil, že percento ľudí, ktorí nevojdú do Kráľovstvo Božieho, sa žiaľ iba zvyšuje.
Už v Jeho dobe platilo, že „NAJVÄČŠIA ČASŤ ĽUDSTVA“ nespĺňala Božie požiadavky o napĺňaní pravého ČLOVEČENSTVA a ĽUDSKOSTI. Čo potom dnes?
-
A tak sa vlastne dostávame do situácie, kedy si treba otvorene priznať: Bez pomoci zhora – zo Svetla, bez Božej pomoci to my, pozemskí ľudia, nezvládneme.
Pripomeňme si teda slová Syna Božieho, ktorý hovoril o ZNAMENÍ SYNA ČLOVEKA a o PRÍCHODE SYNA ČLOVEKA V OBLAKOCH.
Viď článok: https://www.cestyksobe.cz/koniec-sveta-tesitel-kral-tisicrocnej-rise-prichod-syna-cloveka-v-oblakoch/34402

*******

IMANUEL – ABDRUSHIN (úryvky):

Co dělí dnes tak mnoho lidí od Světla?

VÍCE NEŽ POLOVINA VŠECH LIDÍ v přítomnosti nepatří vůbec na tuto zemi!
Již po tisíciletí lidstvo pokleslo a žije tak silně v temnotách, že ve svém nečistém chtění nastavělo mnoho mostů k temným sférám, které jsou hluboko pod zemskou úrovní. Tam žijí hluboce kleslí, jichž jemnohmotná váha nepřipouštěla nikdy možnost, dostati se nahoru na tuto zemskou pláň.

*******

Svaté Slovo.

Obešla mne hrůza, poněvadž jsem viděl, že lidem již nelze pomoci jinak, než ukázati jim onu cestu, po které musí jíti, aby unikli zničení.
To mne učinilo nevýslovně smutným. Vždyť při dnešním způsobu lidstva mohl nastati pouze jediný konec: JISTOTA, že NEJVĚTŠÍ ČÁST VEŠKERÉHO LIDSTVA musí býti bezpodmínečně ZTRACENA, pokud jim bude přenecháno svobodné rozhodnutí při každém rozhodování!
Tato svobodná vůle rozhodování nemůže však býti podle zákonů stvoření odňata lidskému duchu nikdy! Ona spočívá v druhu ducha!
A na tom, tedy samy na sobě zhroutí se nyní veliké masy v nynějším soudu!

*******

Světlé nitky nad vámi.

Prohlédněte si však nitky dnes, v nynějším čase a vašim zrakům se zjeví BEZNADĚJNÝ obraz. Mnoho těchto nitek, ba NEJVĚTŠÍ část z nich visí dolů, aniž by nacházely spojení u pozemských lidí. Vlají volně sem i tam, vůbec nepoužité, nepřijaté těmi místy, jež byly jimi v pomáhající lásce obmyšleny.
Tyto nitky takto visící usvědčují vás z viny, pozemští lidé, tak jako již mnohé výkřikem ŽALUJE vaši vinu do stvoření až vzhůru k Tvůrci, který vás svou láskou zahrnoval a který svatými zákony vám tolik ulehčil poznání cesty, kterou máte jít!
Jak hluboce se zastydíte, až přijde poznání! Jste těmi jedinými, kteří to, co dostáváte, nedáváte dál a v tomto případě jako prostředníci jste úplně selhali, protože už dávno nejste vůbec schopni něco přijímati.

*******

Nový rok 1935.

NEJVĚTŠÍ ČÁST LIDÍ má dnes v srdci ZLOBU, NENÁVIST a ZÁVIST vůči spolulidem, kterým nepřejí nic dobrého. Skrytě myslí na utrpení a zničení, pomstychtivě kují plány, které mají být uskutečněny v novém roce.
JEN NEMNOZÍ, jen NĚKOLIK LIDÍ tiše sepne své ruce v pokorné modlitbě, aby se v duchu VDĚČNĚ přiblížili k BOHU a poděkovali za milostiplné vedení ve starém roce! Děkují za to, že směli prožít bolesti i radosti, které vzbudily jejich ducha a daly rychleji uzrávati poznání.

*******

Věřící ze zvyku.

Také NEJVĚTŠÍ část dnešních VĚŘÍCÍCH v Boha patří v prvé řadě k duchovně líným. To jsou ti vlažní, kteří mají být VYVRŽENI v den soudu!

*******

Velká očista.

Není ničeho na této zemi, co byste vy, lidé, mohli z vděčnosti dát za to, že vás Bůh osvobodí od temné havěti, kterou jste sami rozmnožili svým falešným chtěním!
Kdybyste se alespoň snažili pochopiti, že boj Světla proti všemu temnému není Světlu žádnou radostí, nýbrž přemáháním a ničením vší špíny nejodpornějšího druhu! A při tom NEJVĚTŠÍ ČÁST LIDÍ, pro jejichž osvobození se tak děje, se ke všemu staví ještě NA STRANU JEDOVATÝCH TEMNOT, jen aby svým nízkým myšlením ztěžovali cestu nositeli Světla!
Hněv všemohoucího Boha bije již do řad těchto rouhačů, kteří jsou jako NEJOHAVNĚJŠÍ HAVĚŤ ODSOUZENI k zadušení ve svých odporných slinách. SVĚT MUSÍ BÝT OČISTĚN OD TOLIKA ZLA!
 
VÝZVA! Nacistickí “MENGELEovci“ dnes - experimenty na ľuďoch...
Nacistickí „MENGELEovci“ vstali z mŕtvych – experimenty na ľuďoch – porušovanie „Norimberského kódexu“. Zatajovanie úmrtí po očkovaní!
*******
VÝZVA NÁRODOM SLOVENSKA
A ČESKEJ REPUBLIKY!
Ako aj NÁRODOM CELEJ ZEMEGULE!
*******

Začnime pekne od konca.
Vyzývam všetkých občanov Slovenska a Českej republiky, všetky národy sveta, aby si už konečne uvedomili, že politická vrchnosť v mnohých štátoch nás občanov považuje za pokusných králikov v najväčšom nanútenom experimente na ľuďoch v celej našej histórii.

Dôkaz:
„NORIMBERSKÝ KÓDEX“, toto „Norimberské desatoro“ po 2. svetovej vojne, platí dodnes pre celý svet, je teda záväzný aj pre náš štát, a jedine takto si môžete sami overiť, čo sú hoaxy a čo sú konšpirácie v rámci tohto najväčšieho podvodu na ľudstve v celej jeho existencii.
Uvedomte si, že iba vtedy, ak pochopíte, že ste obeťou celoplošného globálneho experimentu s jasným cieľom, ale s veľmi rizikovým zdravotným výsledkom na vás, nakoľko skúšky a overovanie tejto kvalitatívne úplne inej novej vakcíny proti Covid-19 prebehlo v rozpore so všetkými doterajšími platnými pravidlami – „v zrýchlenom konaní“ počas niekoľkých mesiacov – až vtedy sa budete vedieť správne rozhodovať.
A k tomu vám pomáha poznanie a informovanosť, ktorej sa, žiaľ, z mainstreamu ľuďom nedostáva.
Ľudia nie sú veľmi ochotní študovať mnohé paragrafy, zákony a ústavu, ktoré samozrejme sú vo veľkom dnes porušované našou dnešnou politickou vrchnosťou, ale 10 bodov, ktoré sa týkajú každého z nás, to by mohol pochopiť aj ten najposlednejší tupec niekde v zapadákove. Pokiaľ len chce.
-
Preto aj táto moja VÝZVA vám všetkým, ktorí máte tú možnosť OPAKOVANE ZVEREJŇOVAŤ „NORIMBERSKÝ KÓDEX“, lebo takto si každý jednotlivec vo svojom živote a prežívaní môže sám zistiť a overiť, v ktorých konkrétnych bodoch tohto kódexu sa stal súčasťou nedobrovoľného, resp. štátnym vydieraním vynúteného testovania alebo aj očkovania, čiže EXPERIMENTU NA ĽUĎOCH V ROZPORE S NAŠIMI ĽUDSKÝMI PRÁVAMI!
-
Samozrejme, že je potrebné, aby tu boli aktuálne, pravdivé svedectvá a odborné články o tejto tématike, ale ľudia sú aj pokriveným vzdelávacím systémom a výplachom z masmédií dnes vedení k povrchnosti a apatii tak, že oni jednoducho sledovať všetko to, čo im môže zachrániť aj životy, nie sú veľmi ochotní, ale „Norimberský kódex“, to je iba 10 krátkych bodov, ktorých prečítanie a pochopenie predsa netrvá dlho.
Skúsme to teda.
Stačí na internete iba OPAKOVAŤ TEXT „NORIMBERSKÉHO KÓDEXU“, alebo neustále sa odvolávať na neho, čiže PRESNE TÁ ISTÁ TAKTIKA, ktorou ľuďom jednoduchým spôsobom denno-denne vyplachujú mozgy novými číslami o mŕtvych a chorých, čím sa STRACH v ľuďoch pomaly mení v paniku – už skoro rok.
Nezabudli sme? KLIN KLINOM SA VYBÍJA!
Ak môžete, dajte si „NORIMBERSKÝ KÓDEX“ na čelné miesta na vašich weboch, facebookoch, twitteroch, apod., aby to pri otvorení vašich stránok návštevníkovi doslova bilo do očí. Nezabúdajme tu na ďalšie pravdivé slová: OPAKOVANIE JE MATKOU MÚDROSTI.
Keby teda celá alternatíva (a to nielen v ČR a SR, ale po celej EU, USA, po celom svete) zverejňovala opakovane text Norimberského kódexu, informovaní ľudia by všade vo svojom okolí sami od seba v rámci pudu sebazáchovy doslova začali „bombardovať“ svoje samosprávy, svojich zdravotníkov, zamestnávateľov, susedov, príbuzných a známych na dôležitých postoch, proste celé svoje blízke okolie vo svojom bydlisku, aby konali iba v súlade s ich právami, tak potom všetci tí čelní ministerskí či poslaneckí vlastizradcovia v hlavných mestách by si ani nepípli...
-
Takže v bode 2/ opakujem celý text „Norimberského kódexu“. Je to dostupné aj vo wikipédii vo všetkých jazykoch.
-

VYDRŽAŤ! Už to dlho trvať nebude...

*******

1/ Ako je to s dôsledkami očkovania proti Covid-19 v celom svete?

Ako inak možno nazvať mlčanie masmédií po celom svete o množstve nových úmrtí a ťažkých zdravotných postihnutiach všade tam, kde skoro žiadne problémy predtým neboli, než ZATAJOVANIE ÚMRTÍ A ŤAŽKÝCH UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ TESNE PO OČKOVANÍ PROTI COVID-19?
POZOR! A už to nie sú správy o úmrtiach po očkovaní iba zo zahraničia!
-
PARADOX (podľa mňa schválnosť) tejto kovidovej doby:
Ak niekto umrie hocikde, hľadá sa spôsob, ako zvaliť príčinu jeho úmrtia na vírus Covid-19. Ale ak umrie niekto po očkovaní proti Covid-19, hľadá sa príčina jeho úmrtia v jeho chorobách. Nie je vám toto podozrivé?
-
Situácia po očkovaní v nemocnici Bratislava-Ružinov – zdravotná sestra a jej zúfalý telefonát, asi s kamarátkou (prikladám aj v prílohe v MP4, pokiaľ je to súčasťou emailu):
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0fEa1zGSDWe9Ji0GqzSwyTVPcwpkxtRl6Yj21olMN99hGEJz6FMT2drB8&v=niKqzJcTmkA&feature=youtu.be
-
V zariadení Arcus v Košiciach zomrelo na COVID-19 v priebehu týždňa 16 klientov. Pilotné očkovanie pre nepriaznivú situáciu prerušili
https://www.czechfreepress.cz/slovensko/v-zariadeni-arcus-v-kosiciach-zomrelo-na-covid-19-v-priebehu-tyzdna-16-klientov-pilotne-ockovanie-pre-nepriaznivu-situaciu-prerusili.html
-
Zdravotník z Kalifornie zemřel po druhé dávce vakcíny Pfizer
https://otevrisvoumysl.cz/zdravotnik-z-kalifornie-zemrel-po-druhe-davce-vakciny-pfizer/
-
Katolický kněz odhaluje podvodnou pandemii
https://otevrisvoumysl.cz/katolicky-knez-odhaluje-podvodnou-pandemii/
-
Svědectví pracovníka pečovatelského domu: Naši pacienti po očkování padají jako mouchy. 14 mrtvých po pár týdnech
https://otevrisvoumysl.cz/svedectvi-pracovnika-pecovatelskeho-domu-nasi-pacienti-po-ockovani-padaji-jako-mouchy-14-mrtvych-po-par-tydnech/
-
53 mrtvých na Gibraltaru za 10 dní po očkování na COVID-19
https://otevrisvoumysl.cz/53-mrtvych-na-gibraltaru-za-10-dni-po-ockovani-na-covid-19/
-
JUDr.Ján Drgonec, expert na ústavné právo, hovoril aj o podmienkach neľudských experimentov na ľuďoch Dr.Mengelem a súvislostiach s dneškom.
Sú Slováci zase pokusné myši v rámci experimentu s celoplošným testovaním?
https://www.eurorespekt.sk/su-slovaci-zase-pokusne-mysi-v-ramci-experimentu-s-celoplosnym-testovanim/
-
Matovič verejnosti zatajil, že plošné testovanie bola zahraničná klinická štúdia, britský experiment na Slovákoch na objednávku Bruselu.
Tento výskum bol financovaný zo zdrojov nadácie Bill & Melinda Gates Foundation, ďalej z prostriedkov z programu Európskej únie pre výskum a inovácie, zdrojov britského Ministerstva zdravotníctva V. Británie a ďalších sponzorov.
https://www.dolezite.sk/clanky/matovic-verejnosti-zatajil-ze-plosne-testovanie-bola-zahranicna-klinicka-studia-britsky-experiment-na-slovakoch-na-objednavku-bruselu

*******

2/ NORIMBERSKÝ KÓDEX (slovenský text)

1. DOBROVOĽNÝ SÚHLAS ľudskej osoby je ABSOLÚTNE NEVYHNUTNÝ. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to BEZ OVPLYVŇOVANIA AKÝMKOĽVEK NÁSILÍM, PODVODOM, KLAMSTVOM/ZAVÁDZANÍM, HROZBAMI, PREHÁŇANÍM, či inou SKRYTOU/ZÁLUDNOU podobou OBMEDZOVANIA alebo DONUCOVANIA.
Musí tiež mať DOSTATOČNÉ POZNANIE A POCHOPENIE PODSTATY predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a NEBEZPEČENSTVAMI, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.
Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.
2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré NEMOŽNO ZÍSKAŤ INÝMI SPÔSOBMI či PROSTRIEDKAMI a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.
3. Pokus MUSÍ byť založený na výsledkoch pokusov NA ZVIERATÁCH i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.
4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému ZBYTOČNÉMU telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.
5. NESMIE byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť SMRŤ alebo ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.
6. STUPEŇ RIZIKA, podstupovaného ÚČASTNÍKMI pokusu, nesmie NIKDY prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.
7. Musí byť vykonaná PRIMERANÁ PRÍPRAVA a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.
8. Pokus smú vykonávať LEN VEDECKY VZDELANÉ OSOBY. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.
9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu SLOBODU UKONČIŤ SVOJU ÚČASŤ, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.
10. Príslušný vedec MUSÍ byť pripravený PRERUŠIŤ prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí POŠKODENIE ZDRAVIA, ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE alebo SMRŤ účastníkovi pokusu.

 
ZDRAVOTNÉ OKIENKO 2021 - CELOSVETOVÝ PODVOD s testovaním a očkovaním

Zdravím vospolok (aj všetkých ne-slovenských občanov).

S čím súvisí naše zdravie? Aj s psychikou.
Dali vám náhubky, otestovali si vašu ohybnosť a tupú odovzdanosť, zatvorili vás v domácom väzení, obmedzili pohyb, znemožnili voľný styk s najbližšími počas najväčších sviatkov v roku, úspešne zasiali to najdôležitejšie pre ovládanie vašich myslí – STRACH!
A teraz prichádza finále – očkovanie, od ktorého dôsledkov dáva každý ruky preč.
Myslíte si, že to všetko dobre pôsobí na vaše zdravie a hlavne na psychiku? Žiaľ, toto je iba taká predohra, čo majú na vás nachystané, to hlavné prichádza…
Strašenie? Nie. Treba sa pripraviť.
Zmätok na celej Zemi iba začína, a to ešte nepovedala svoje posledné slovo Pani PRÍRODA.. a najmä Majiteľ planéty Zem.
-
Budem sa ďalej venovať téme, ktorú som cca pred rokom a pol zverejňoval. Totálny BLACKOUT, čiže celoplošný výpadok elektrického prúdu.
Čo všetko by sa vám vyplo a nefungovalo, keby ste nemali elektrický prúd, si viete veľmi dobre predstaviť. Rakúske informačné zdroje pred pár dňami zverejnili, že Európa sa iba tesne minula od plošného výpadku elektrickej energie.
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/hoehere-blackout-gefahr-stromversorger-schlagen-alarm/460655918?fbclid=IwAR1ux5LXiXZQH7M5bBLS7J_kEasIAFkDb-mPN2o7TC-caQ2ooLjmtr4eoK8
V tejto súvislosti vám všetkým iba oznamujem nasledovné – DOBRÉ RADY:
A/ Už teraz si zožeňte najnutnejšie trvanlivé potraviny a nápoje, ktorých záruka, resp. príprava nezávisí od žiadnych elektrických zariadení. Takisto sú výborné aj potravinové doplnky, vitamíny, sušené trvanlivé jadierka, … dnes ich ešte dostanete kúpiť v obchodoch s potravinami a v lekárňach v pokoji bez paniky. Zatiaľ...
B/ Pokiaľ bývate v husto zastavanej oblasti, v činžiakoch, apod., už teraz si dohodnite so známymi, s príbuznými na vidieku, kam by ste mohli seba a svojich najbližších doslova evakuovať na určitý nevyhnutný čas. Tam si vopred pripravte časť svojich potravín a nápojov, liekov, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, oblečenia, apod.
C/ Už teraz si pripravte najnutnejšie batohy, v ktorých budete mať najnutnejšie veci, napr. nepremokavé oblečenie, obuv a lieky pre prípad, že by ste museli náhle opustiť svoje bydlisko vo väčších sídliskách a mestách.
D/ Pokiaľ by nastal plošný výpadok elektriny, máte MAXIMÁLNE DVA DNI na bezpečné opustenie husto obývanej oblasti. Potom nastáva veľký problém – epidemiologický a tiež bezpečnostný. Deti a starších, menej mobilných, by som odviezol na vidiek už po prvom dni blackoutu.
E/ Tých rád a pokynov je viac, takže musíte zapnúť aj svoje vlastné myslenie a pud sebazáchovy.

*******
Zatiaľ elektrina funguje, takže na záver uvádzam 5 aktualít, týkajúcich sa TESTOVANIA a OČKOVANIA.

1/ Ďalšie „očkovanie – NE-očkovanie“: Kamala Harris (Bidenova viceprezidentka USA) – PODVOD S VAKCINÁCIOU!!! Je teda skutočné očkovanie určené iba pre tých „dolných“ 99% obyvateľstva na Zemi? Ako mám veriť tým „našim“, že im naozaj vstrekli vakcínu proti Covidu?
https://www.facebook.com/hanna.schwejk.31/videos/222931092739889

2/ Znovu je tu téma testovania. Povinným celoplošným testovaním k celonárodnej pandémie rakoviny? Prečo práve po celoplošnom slovenskom testovaní tak enormne stúpli počty nakazených a mŕtvych? Z prvého miesta na svete na skoro posledné? Nesľubovali nám opak? Však sa tešili, ako to skvele zvládli. A čo vlastne zvládli? Mám si myslieť, že nakazenie aj tých zdravých…?
-
V súvislosti s rakovinou vám chcem oznámiť to, čo ani lekári a liečitelia nepopierajú, iba sa okolo toho tak tíško prešľapuje:
KAŽDÝ DRUH RAKOVINY ODCHÁDZA Z TELA V PRÍPADE, ŽE SI VYLIEČITE PEČEŇ! Pečeň je kľúčom k vyliečeniu rakoviny.
-
Ak vás 9 krát niekto oklame, budete mu veriť aj 10-ty krát? Blbec áno. Dnešní vládcovia nás oklamali už nespočetne krát.
Takže vy, ktorí ste sa nechali vydierať a šli ste na testy, makajte na svojom detoxe! Lebo neviete, či nasledujúci odkaz z internetu alebo časť z neho nie je pravdou:
„Písala mi známa, lekárka z oblasti na Slovensku, kde sa pravidelne pretestováva antigenom, že strašne veľa ľudí v nemocnici zomiera. 5 za deň. CT-snímok sa zmenil, pľúca sú celé biele. Ľudia nemajú krvné zrazeniny, ale ich zaleje voda z tela. Chorobnosť sa zvýšila po testovaní. Ľudový snem dával na oficiálny rozbor antigénne testy (nie je to test, ale nasalna vakcína, ktorú na nás testujú) a zistilo sa, že obsahuje kortizon, ktorý pôsobí na obličky, a iné chemikálie, ktoré spôsobujú nádorové bujnenie. Elity predpovedali rakovinovú pandémiu na jar. Tiež iné laboratórium vo svete objavilo v nasal vakcínach nanoboty, ktoré dokážu na diaľku dávkovať látku. NETESTUJTE SA, JE TO GENOCÍDA. Zdieľajte, nech sa už konečne ovce zobudia.“
Pozn.: Ja nemám svoje laboratórium, takže nemôžem toto info overiť, ale už nás oklamali toľkokrát, že určite … IM NEVERÍM.
Tých tzv. konšpirátorov „vyrábajú“ ONI svojím neprestávajúcim klamstvom.

3/ Ďalší otrasný prípad OBETE VAKCINÁCIE proti Covid-19. A opäť so žiaľom jedno zúfalé odporúčanie príbuzného všetkým ostatným: NENECHAJTE SA ZAOČKOVAŤ!
A to je iba niekoľko týždňov od začiatku tohto „spásonosného“ očkovania. Aké dôsledky to prinesie o niekoľko mesiacov, či rokov? Vari len toto chcete? Nech sa páči...
https://otevrisvoumysl.cz/vazna-neprizniva-reakce-na-vakcinu-proti-covid-19/

4/ Pandémia? Celosvetová? Milióny mŕtvych? Kdeže! Stačí sa pozrieť iba na celkový počet úmrtí v 4 vybraných európskych štátoch (v ostatných je to približne rovnaké...) za poslednú necelú dekádu rokov a zistíme, že vo všetkých týchto 4 štátoch bol počet úmrtí v roku 2012 väčší než v „pandemickom“ roku 2020! (napr. v Rakúsku bolo úmrtí v roku 2012 = 79 436 a v „covidovom“ roku 2020 = 77 331 – menej!). Myslíte si, že v Čechách a na Slovensku to bolo úplne inak?
https://www.mimikama.at/aktuelles/sterblichkeit-auf-jahressicht/
Každodenné správy od rána do noci hovoria o strašných počtoch ďalších mŕtvych, totálne mainstreamové BU-BU-BU, iba tá celková oficiálna štatistika hovorí o pravom opaku. Alebo nebodaj v tej štatistike za rok 2020 bol v celej EU zahrnutý iba samotný Covid-19, pretože ostatné ochorenia pred Covidom utiekli do nenávratna? O posilňovaní imunity organizmu – NIČ!
Ani samotný nacista Goebles by sa za takúto neo-marxistickú propagandu nemusel hanbiť.
https://www.facebook.com/Tralkapub/photos/823979568457106

5/ Právna analýza ústavného právnika sa vracia k roku 2020 z pohľadu nákazy Covid-19 a rozpadu právneho štátu na Slovensku. Už len názov stačí mnohým, aby vycítili, čo sme vlastne všetci dovolili: OBČAN MAL, COVID VZAL. Každý normálny človek pochopí, že vírus Covid-19 nám nevzal nič…
Je to rozsiahly právny text k naštudovaniu, ktorý bol navyše aj nahovorený do audio verzie.
https://www.infovojna.sk/article/video-doc-judr-jan-drgonec-drsc-obcan-mal-covid-vzal
Doporučujem, najmä právnikom, ale ani obyčajný človek sa v tom nestratí. Poučné...

*******
...nastupujúca totalita kope ako tá zúfalá zdochýňajúca kobyla, ale už je pre ňu neskoro, nestihnú nás úplne ovládnuť a zotročiť, otrokom sa môžeš stať iba TY sám!

OSLOBOĎ HLAVNE SVOJU MYSEĽ!
Mysli nielen na TELESNÝ, ale aj na Tvoj DUŠEVNÝ DETOX!
-
Veľa zdravia a buďme už konečne ĽUĎMI!
Pretože iba PRAVÉ ČLOVEČENSTVO A ĽUDSKOSŤ bude mať po Očiste svoje miesto na Novej Zemi...
 
PeterFranko  
Dobrý deň všetkým
Je na čase postaviť sa odvážne na stranu Boha.
Vyznať koho Slovo uctievame a aké Zákony dodržiavame.

Ak sa vás budú pýtať:
- prečo odmietate testovanie, očkovanie,
- prečo odmietate nosiť rúško.
Odpoveď, ktorá ich ochromí je:
BOH je na prvom mieste!

Potom ak budú argumentovať:
- úmrtnosťou,
- chorobnosťou,
- trvalými následkami.
Odpoveď je :
Všetko čo sa mi stane je pre moje dobro!

Čo v skutočnosti znamená rúško – odstup – ruky.
Rúško = mlčať.
Odstup ( treba dať dĺžeň na ú odstÚp) = vzdať sa.
Umývanie rúk = zmytie zodpovednosti, slobody, odovzdať svoju slobodu do cudzích rúk, zmyť svoju vieru v Boha .

rúško - odstup - ruky = mlčky - sa vzdať - slobody /// mlčky - sa vzdať - Boha.

Korona pandémia je otázka hodnôt. Nenechať sa dotlačiť do takej argumentácie, ktorú oni chcú: porovnávanie s chrípkou, porovnávanie úmrtnosti s minulým obdobím, nepresnosťou štatistických údajov, zložením vakcíny, ... To prenechajte ľuďom, ktorí ešte len musia dospieť k presvedčeniu, že Boh je na prvom mieste. Nie zdravie je na prvom mieste. Zdravie je dôležité ale v poradí hodnôt až na ostatnom mieste. Na prvom mieste je BOH, na druhom Láska, na treťom Spravodlivosť.

Argumentujte presmerovaním na otázku hodnôt.
Boh je na prvom mieste. Dôverujem Bohu a jeho dielu. Dôverujem prirodzenej imunite, ktorú stvoril Boh . Preto nedôverujem umelej imunite vytvorenej chemickou vakcínou, ktorá ani nie je vakcínou vyrobenou vedcami, ktorá vytvára len nedokonalú umelú imunitu s vedľajšími škodlivými účinkami.

Modlitba:
Boh je na prvom mieste
a všetko čo sa mi stane je pre moje dobro.

Veľa svetla
 
EXPERIMENTY NA ĽUĎOCH DNES a NORIMBERSKÝ KÓDEX

1/ TESTOVANIE versus OČKOVANIE - zase dvojitý meter vo vyhodnocovaní!
(zrelé na NORIMBERSKÝ TRIBUNÁL č.2)

Ako sa dá zneužiť nechutným spôsobom dvojitý meter pri testovaní, resp. očkovaní?
Keď sa to týka TESTOVANIA s pozitívnym výsledkom, mŕtvi zomreli na Covid-19. Keď sa to týka VAKCINÁCIE, príčiny úmrtia sa odrazu hľadajú v chorobách, na ktoré obeť predtým trpela.
Takže v mainstreame nás tzv. „odborníci“ neustále presviedčajú o tomto:
A1/ Ak zomrel človek, chorý na rôzne choroby, a mal zároveň aj pozitívny test na Covid-19, je automaticky zaradený do počtu obetí na Covid-19, nie s Covidom-19.
A2/ Ak ťažko ochorel alebo zomrel človek tesne po očkovaní proti Covid-19, chorý na rôzne iné choroby, je veľmi pravdepodobné, že za príčinu jeho ťažkého zdravotného postihnutia alebo predčasnej smrti budú označené jeho predchádzajúce ochorenia.
A3/ Ak ťažko ochorel alebo zomrel človek po očkovaní, ktorý predtým nemal žiadne zdravotné potiaže, začne propaganda chrliť protiargumenty v štýle: "Neexistujú presvedčivé dôkazy o súvislosti s očkovaním..." Na nič iné sa totiž nezmôžu.
ONI, ktorí tieto klamstvá rozširujú, resp. všetko toto zapríčinili, poukazujú paradoxne na nedostatok dôkazov o účinkoch farma-produktu, hoci veľmi dobre vedia, že výskum novej vakcíny proti Covid-19 trval necelý rok, a teda očkovaný má iba PREDPOKLADANÝ prospech!
*******
Vážení! A čo keď je to celé presne naopak?
Keď sa povie "A", treba povedať aj "B".
Takže tu máme nevyvrátiteľnú, a dokonca veľmi pravdepodobnú realitu toho, čo sa naozaj dnes deje v súvislostiach s tzv. pandémiou Covid-19:
B1/ Ak zomrel človek, chorý na rôzne choroby, a mal zároveň aj pozitívny test na Covid-19, je veľmi pravdepodobné, že zomrel s Covidom-19 v dôsledku zníženej imunity na tú chorobu, na ktorú by zomrel aj bez Covidu-19. Možno o niečo neskôr. Základnou príčinou jeho smrti v drvivej väčšine prípadov nie je ale samotný vírus Covid-19.
B2/ Ak človek ťažko ochorel alebo zomrel tesne po očkovaní proti Covid-19, chorý na rôzne iné choroby, je veľmi pravdepodobné, že príčinou jeho ťažkého zdravotného postihnutia alebo predčasnej smrti bola práve vakcína proti Covid-19.
B3/ Ak ťažko ochorel alebo zomrel človek po očkovaní, hoci predtým nemal žiadne zdravotné potiaže, je skoro naprosto isté, že príčinou tejto zbytočnej tragédie bola samotná vakcína.
*******
ONI veľmi dobre vedia, že ŠIROKÁ VEREJNOSŤ je práve tou LABORATÓRNOU POKUSNOU ZVEROU v tomto ich Covid-projekte. Preto tá NACISTICKÁ PROPAGANDA…
Toto všetko je zrelé na NORIMBERSKÝ TRIBUNÁL č.2 – o zákaze lekárskych („Mengeleovských“) pokusov na ľuďoch, ktorí s tým nesúhlasia!

*******

2/ Ako je to s tým PODMIENEČNÝM povolením EK na uvedenie úplne novej vakcíny na trh?
Citujem z doleuvedeného webu:
„Počas núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia sa môže lieku alebo vakcíne udeliť PODMIENEČNÉ POVOLENIE NA UVEDENIE NA TRH.
Stáva sa to vtedy, keď PRÍNOS ich okamžitého poskytnutia prevažuje nad RIZIKOM, že budú k dispozícii MENEJ KOMPLEXNÉ ÚDAJE, než sa požadujú za normálnych okolností. V týchto prípadoch sa VÝROBCA zaviaže, že POSKYTNE DODATOČNÉ ÚDAJE v súlade so stanoveným harmonogramom.“
Inými slovami:
VÝROBCA NOVEJ VAKCÍNY MÁ ZO STRANY EURÓPSKEJ KOMISIE POVOLENIE POSKYTNÚŤ DODATOČNÉ ÚDAJE AJ NA ZÁKLADE EXPERIMENTÁLNEHO VÝSKUMU, KTORÝ BUDE PREVÁDZAŤ ON-LINE NA OBYVATEĽSTVE V CELEJ EU !!!
Opakuje sa Mníchovský diktát z r. 1938: „O NÁS – BEZ NÁS“...
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/how-are-vaccines-developed-authorised-and-put-market_sk

3/ Norimberský kódex (zdroj: Wikipédia)
Desať bodov norimberského kódexu, t.j. neoficiálne „DESATORO MEDICÍNSKEJ ETIKY PRE EXPERIMENTY NA ĽUĎOCH“.

Norimberský kódex je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.
1. DOBROVOĽNÝ SÚHLAS ľudskej osoby je ABSOLÚTNE NEVYHNUTNÝ. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to BEZ OVPLYVŇOVANIA AKÝMKOĽVEK NÁSILÍM, PODVODOM, KLAMSTVOM/ZAVÁDZANÍM, HROZBAMI, PREHÁŇANÍM, či inou SKRYTOU/ZÁLUDNOU podobou OBMEDZOVANIA alebo DONUCOVANIA.
Musí tiež mať DOSTATOČNÉ POZNANIE A POCHOPENIE PODSTATY predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a NEBEZPEČENSTVAMI, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.
Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.
2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré NEMOŽNO ZÍSKAŤ INÝMI SPÔSOBMI či PROSTRIEDKAMI a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.
3. Pokus MUSÍ byť založený na výsledkoch pokusov NA ZVIERATÁCH i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.
4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému ZBYTOČNÉMU telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.
5. NESMIE byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť SMRŤ alebo ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.
6. STUPEŇ RIZIKA, podstupovaného ÚČASTNÍKMI pokusu, nesmie NIKDY prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.
7. Musí byť vykonaná PRIMERANÁ PRÍPRAVA a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.
8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.
9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.
10. Príslušný vedec MUSÍ byť pripravený PRERUŠIŤ prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí POŠKODENIE ZDRAVIA, ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE alebo SMRŤ účastníkovi pokusu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Koľko bodov Norimberského kódexu bolo porušených pri dobrovoľno-vydieračskom testovaní a koľko ich bude asi porušených pri pripravovanej akože „dobrovoľnej“ vakcinácii s obmedzeniami pre „neočkovaných“ a už teraz ohlasovanými privilégiami pre tých „zodpovedných – zaočkovaných“ … ?
-
V Zjavení Jána sa hovorí o znaku a čísle šelmy a o ľuďoch, ktorí znak šelmy neprijmú. Ako dôsledok tohto ich rozhodnutia je, že nepredajú a nenakúpia (ZjJ kap.13).
A je to tu! Sami sme svedkami udalostí, že ľuďom, ktorí odmietli rúška, ktorí odmietli testovanie na Covid-19, bolo na mnohých miestach zakázané ísť nielenže do práce, ale odmietli ich vpustiť aj do banky (aj podnikateľov), na poštu alebo do obchodu.
Takže reálne sa napĺňa proroctvo zo Zjavenia Jána, že ľudia po odmietnutí symbolov novodobej tyranie – PO ODMIETNUTÍ ZNAKOV ŠELMY – NENAKÚPIA A NEPREDAJÚ…
Dnešní nepraví vládcovia Zeme, neo-nacisti a neo-marxisti, majú pre nás na pláne aj ďalšie „mňamky“: opakované očkovanie, zníženie počtu obyvateľov Zeme, zrušenie hotovosti, ľudí namiesto rodných čísel označkujú novými číslami, ľudí po vzore zvierat očipujú (aby sa nebodaj nestratili...) ...… celosvetový koncentračný tábor – NWO – novodobé otroctvo...
-
Plány sú aj nato, aby sa niektoré z nich nepodarilo naplniť. ONI si čosi zlé s nami už dávno naplánovali a MY im to s pomocou SVETLA PRAVDY prekazíme…
VYDRŽAŤ!

*******

P.S.:
O tom, do akej absurdnej doby sme sa dopracovali, svedčí aj veľavravný vtip, kde sú zobrazené dve myši, ktoré zdá sa že sú chytrejšie než mnohí ľudia:
- Necháš sa očkovať proti Covidu?
- Hrabe ti? Veď ešte nemajú dokončené ani pokusy na ľuďoch!
 
PeterFranko  
Príchod pred súdom
Slová Pána Abdrushina z prednášky Nový rok 1935: „...protože jsem tím splňoval a pro toto splnění jsem na zem přišel!
...
Tak stalo se mé Slovo činem a přineslo soud ve všech světech tak jako nyní na této zemi přinese soud vám!“

To sú slová Pána Abdrushina Imanuela, že priniesol Súd. Čiže narodil sa pred súdom, aby súd priniesol a ním - jeho príchodom Súd začal!

Pán splňoval, čo povedal to sa aj splnilo a naplní do poslednej bodky!

Kto pochopí správne, ten vidí, že je v tom jasný dôkaz opätovného príchodu Imanuela PO SÚDE ako Kráľa tisíc ročnej ríše. Lebo tisícročná ríša začne až po súde, po očiste.

Začiatkom súdu nemohla súčasne začať aj tisíc ročná ríša. Preto príchodom Pána Abdrushina ani nemohla začať tisíc ročná ríša, lebo ako Pán Abdrushin povedal, jeho príchodom začal Súd!

Bolo veľa ľudí, ktorí verili a ešte aj dnes veria, že Pán Abdrushin prišiel ako kráľ a ním začne kráľovstvo Božie na Zemi, ako tisíc ročná ríša. Tak ako Judáš chcel v Ježišovi vidieť kráľa, tak ho zradil, tak aj tí čo vidia v príchode pred súdom Pána Abdrushina ako kráľa, sú takí istí ako Judáš. Preto Pán Abdrushin povedal Ježiš mal zradcu len jedného - Judáša. Pan Abdrushin mal takých Judášov sto. A k dnešnému dňu ich mnoho ďalších pribudlo. Patria k ním aj takí: ktorý sa vidí ako nositeľ meča, samozvaný prastvorený, lebo neočakávajú Imanuelov opätovný príchod PO SÚDE!
 
Enya - O Come, O Come, Imanuel (432) - slovenský preklad
Slovenský preklad piesne vo videu:
Enya - O Come, O Come, Imanuel (432)
https://www.youtube.com/watch?v=kQ1aYyxeCpU
 
IMANUEL - BOH S NAMI a KRÍŽ PRAVDY

V tieto Vianočné dni si po celom svete pripomínajú narodenie Syna Božieho, Ježiša Krista.
Dve mená, Ježiš a Imanuel, boli počas stáročí ponímané ako mená pre jednu a tú istú osobu, takisto aj pojem Syn Boží a Syn Človeka. Málokto teda vie, že samotným Ježišom Kristom oznamovaný Príchod Syna Človeka v oblakoch je spojený s Duchom Svätým, Imanuelom.
To starozákonné „BOH JE S NAMI“ platí pre meno IMANUEL a je aktuálne aj v dnešnej dobe.
*******
Video z kázne Charlesa H. Spurgeona na Štedrý večer v roku 1854 posielam v prílohe. Prepis textu videa do slovenčiny:
Nech ťa Boh naučí význam toho mena
IMANUEL
BOH S NAMI !!!
IMANUEL
Je to záhada múdrosti
BOH S NAMI !

Mudrci sa pozerajú v údive,
anjeli túžia, aby mohli vidieť,
olovnica mysle nedosiahne ani do polovice hlbiny toho mena,
orlie krídla vedy nedokážu vyletieť tak vysoko
a prenikavé oko supa výskumu ho nemôže vidieť.

BOH S NAMI,
je to postrach pekla,
satan sa trasie pri zvuku toho mena,
jeho légie utekajú
a čierny drak z hlbín pekla je pred ním ako prepelica,
satan k tebe znenazdania príde
a ty len zašepkáš to slovo
IMANUEL - BOH S NAMI
a on odpadáva prekvapený a zmätený,
satan sa trasie, keď to meno počuje.

BOH S NAMI,
je silou pracujúceho.
Ako by mohol kázať Evanjelium
ako by zohol kolená v modlitbe,
ako by misionár mohol ísť do cudzej krajiny,
ako by mučeník stál na hranici,
ako by sa vyznávajúci priznal k svojmu Pánovi,
ako by človek mohol pracovať,
keby to slovo bolo odňaté od neho?

BOH S NAMI,
je potechou trpiaceho,
ja balzamom pre jeho žiaľ,
je zmiernením jeho trápenia,
je spánkom, ktorý dáva BOH svojmu milovanému,
je oddychom po námahe a drine.

BOH S NAMI,
je sonetom večnosti,
nebeským HALELUJA,
výkrikom oslávených,
piesňou vykúpených,
refrénom anjelov,
a je to nikdy nekončiace oratórium veľkého nebeského orchestra.

BOH S NAMI
IMANUEL - BOH S NAMI
IMANUEL - BOH S NAMI ...
IMANUEL ...

*******
Aj ďalšie doleuvedené videá vnímavý divák a poslucháč chápe ako volanie k Duchu Svätému – IMANUELOVI.
Zvolajme teda svorne:
IMANUEL – BOH JE S NAMI!
*******

https://www.youtube.com/watch?v=7xtpJ4Q_Q-4
https://www.youtube.com/watch?v=01BcaggibDw
https://www.youtube.com/watch?v=iO7ySn-Swwc

*******
P.S.:
Pred vyše 15-timi rokmi som mal sen, kde sa mi potvrdilo, že aj žiarivý zlatý Kríž Pravdy, presne ako v tých filmoch o upíroch, má rovnaký účinok : temno a zlo prchajú kade ľahšie…
Sedel som na stoličke a odrazu ma niekto začal zozadu škrtiť. Bol som ako paralyzovaný, nevládal som sa na obranu ani pohnúť, začal som strácať nielen dych, ale aj vedomie.
Vtom mi akoby na pomoc prišlo: Vytvor si predstavu zlatého žiariaceho rovnoramenného Kríža Pravdy!
Akonáhle svietil predo mnou Kríž Pravdy, akoby sa vôkol rozvidnelo, škrtenie povolilo, ten, ktorý ma škrtil, okamžite zmizol, vedel som, že ma Svetlo Najvyššieho zachránilo.
Celý spotený som sa zobudil, ale … oslobodený…
*******

Takže na pomoc nám, ktorí sa chceme vrátiť DOMOV, prichádza IMANUEL a KRÍŽ PRAVDY.