Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

A čo teraz? V dobe tesne pred všeobecným kolapsom.

Dvadsaťosem rokov je tomu, čo som svoj život začal pomaličky upravovať podľa Posolstva Grálu od Abdrushina. Najprv podľa prerobeného 3-dielneho PG a potom po roku 1998 podľa pôvodného neprerobeného PG.
Cca 3 roky trvá, čo si prečítame postupne všetky prednášky Posolstva, aj s nezaradenými a dodatkami. Každý týždeň jedna, prípadne dve kratšie prednášky, pekne podľa poradia pôvodného Posolstva.
Dnes sme si pripravili na nedeľnú pobožnosť prednášku z Poselství doznívá „USILUJTE O PŘESVĚDČENÍ“.
Doteraz za tie dlhé roky som si v tejto prednáške nevšimol niektoré jasné odpovede nato, čo máme alebo nemáme robiť práve v tejto dobe. Nakoľko Slovo od Imanuela je živé Slovo, aj v tomto prípade sa mi otvorilo iba to, načo som dozrel.
A boli to odkazy a pokyny pre nás všetkých, ktorí sme už s Posolstvom Grálu preputovali nejaký ten rôčik a chceli by sme byť vzorom pre Novú dobu na Zemi, ktorá nám už klope na dvere.
-
Ak máte čas, skúste aj vy, ktorí chcete svietiť v tmách, vnoriť sa do Slova tejto prednášky, nájdete tam vyslovene praktické odpovede, kam ísť, kam neísť, ako máte pôsobiť navonok dnes a akým spôsobom.
Naznačím iba jedno:
O krbe čistých myšlienok dávno vieme, o sile myšlienok tiež vieme, ale mnohokrát asi nedoceňujeme, že silou našich spoločných myšlienok posielame Bojovníkov Svetla tam, kam sa my hrubohmotne nemáme ako dostať.
O harmónii v kruhoch povolaných je tiež dôležité vedieť. Avšak požadovaná harmónia s ľuďmi, ktorí Boha zavrhli, sa zrejme ťažko môže budovať, nato treba zmenu v ich viere a v presvedčení.
-
Putujme teda po Zemi tak, aby sme v najkritickejšej dobe ako tie majáky svietili hľadajúcim aj na ich ceste za spásou, aby sme splnili v prichádzajúcom Kráľovstve Božom všetko, čo sme Najvyššiemu sľúbili.
 
+ poznámka
K predchádzajúcemu príspevku:
Vždy som si hovoril, keď som niečo zverejňoval, že jeden je viac než nula. Aj v tomto.
Koľko ľudí zaočkovaných sa preberie? Preberú sa tí, ktorí už minimálne raz zapreli Boha a prijali znamenie šelmy? A dostanú ešte šancu od Toho, ktorého zapreli? Toto naozaj neviem.
Jedno je ale isté, že tých zachránených bude asi pramálo.
Urobme všetko preto, aby sme my nechýbali medzi tými, ktorí si "vybielia svoje rúcha".
 
Hlavný dôkaz na okamžité zrušenie súčasného celosvetového očkovania

Ako len ten čas nám ubehol. A zase sme skoro všetci spoločne NA JEDNEJ LODI – vy ZAOČKOVANÍ, aj my NE-ZAOČKOVANÍ.
Klamali vás, lebo ste buď boli vydieraní a dotlačení k experimentálnemu očkovaniu falošnými argumentami, alebo ste naozaj uverili, že „Vakcína je sloboda.“
A teraz je pred vami znovu veľmi vážne ROZHODNUTIE pred 3., 4., … (n+1) tzv.vakcínou. Rozdiel oproti minulosti je iba v tom, že už sú na svete mnohé výsledky a dôkazy o katastrofálnych dôsledkoch tohto celosvetového zdravotníckeho experimentu na ľuďoch – vojnového zločinu proti ľudskosti v ROZPORE S NORIMBERSKÝM KÓDEXOM A LISTINOU ĽUDSKÝCH PRÁV.
*******
Posledné závažné DÔKAZY na okamžité zrušenie súčasného celosvetového tzv. očkovania sú ZVEREJNENÉ!
Krátke video s českými titulkami: https://otevrisvoumysl.cz/analytici-objevili-nebezpecne-sarze-covid-vakcin-ktere-jsou-stale-v-obehu/ , resp. americký originál: https://rumble.com/vrvjfu-breaking-deadly-vax-lot-numbers-identified-still-in-circulation.html , plus web stránka: https://www.howbad.info/
-
V jednoduchosti je pravda.
Ak teda Dr. Jane Ruby a jej priatelia zverejnili fakty, kde poukazujú na konkrétne nebezpečné šarže (aj pre deti), že v súčasnej celosvetovej vakcinačnej kampani, ktorá postupne prerastá v povinné očkovanie, ide o KOORDINOVANÝ a vopred NAPLÁNOVANÝ POSTUP hlavných očkovacích farma-firiem a ich dealerov, pričom VAKCINAČNÁ TOXICITA SA LÍŠI PODĽA ČÍSEL RÔZNYCH ŠARŽÍ, kde niektoré toxické a supertoxické šarže majú smrteľný účinok (10x viac v USA než v EU), niektoré menej toxické šarže spôsobujú nepriaznivé zdravotné reakcie alebo rôzne druhy poškodenia ľudského organizmu (10x viac v EU než v USA) a niektoré šarže sú bez akýchkoľvek škodlivých dôsledkov, tak je práve ľudstvu predložený hlavný dôkaz, že tu nemôže za žiadnych okolností ísť o nejakú pomáhajúcu očkovaciu látku proti akémukoľvek vírusu, ale o GLOBÁLNY ZDRAVOTNÍCKY EXPERIMENT NA ĽUĎOCH!
PRAVÁ OČKOVACIA LÁTKA konkrétneho a jedinečného typu v danom časovom intervale musí mať predsa iba JEDNO JEDINEČNÉ A NEMENNÉ ZLOŽENIE – vo všetkých šaržách! Inak to pomáhajúca očkovacia látka nie je, ale experimentálna zlúčenina.
*******
VAROVANIE!
Treba po celom svete varovať politikov, lekárov, zdravotníkov, farmaceutov, hygienikov, právnikov, sudcov, prokurátorov, štátnych zamestnancov, zamestnávateľov, novinárov a všetkých ostatných, ktorí dnes rozhodujú a ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na propagácii až vynucovaní tohto globálneho experimentu na ľuďoch, aby s tým okamžite prestali, aby sa nepodieľali na ničení zdravia ľudí alebo na ich usmrcovaní, pretože sa to v krátkej budúcnosti pred medzinárodným tribunálom bude hodnotiť ako VOJNOVÝ ZLOČIN PROTI ĽUDSKOSTI a tomu budú zodpovedať aj tresty.
-
Horeuvedené dôkazy vedú iba k jednému rezultátu:
Tento GLOBÁLNY VAKCINAČNÝ ZLOČIN NA OBYVATEĽSTVE PLANÉTY ZEM JE POTREBNÉ S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU CELOSVETOVO ZASTAVIŤ A VINNÍKOV SPRAVODLIVO POTRESTAŤ.
*******
 
Stanovisko HZDS Praha
Uvádzam link na fb stránku, kde je publikované stanovisko HZDS Praha k nespravodlivému rozhodnutiu v tzv. kauze ,,Mečiarových amnestií":

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=217385247245317&id=100069215290103
 
Veľká kométa

O Veľkej kométa píše pán Abdrushin v ,,Poselství Grálu“ na str. 479, 480 v prednáške ,,Velká kometa“, (Ve Světle Pravdy – Poselství Grálu od Abdrushina nakl. Hlas Zlín, 1996):

...,,může býti zvána hvězdou Betlémskou, protože jest úplně téhož druhu, jako byla ona. Její síla vyssává vodu vysoko vzhůru, přináší živelné karastrofy a ještě více. Země se třese, když přijme její paprsky.

OD UDÁLOSTI V BETLEMĚ NEBYLO TU NIC PODOBNÉHO.“...

Pani Natália de Lemeny – Makedonová vo Večných zákonoch 1 na str. 252 píše o novej hviezde – kométe, o ktorej neskôr prezradila vo VZ 2 v ot. č. 123, že je to Hale – Boppova kométa, ktorá prelietala popri Zemi 22. marca 1997 a bola viditeľná voľným okom rekordných 19 mesiacov.

VZ 1, str. 252, ...,,Popri duchovnej pomoci plní kométa aj očistnú funkciu. Urýchli už začatý rozkladný proces planéty formou prírodných katastrof, spôsobí dvíhanie vodných hladín, ale aj opačné úkazy, horúčavy, spaľujúce suchá a vysávanie vody, tiež vetry, búrky, víchrice a zemetrasenia.“...

...,,Okrem zvestovania očisty, hviezda zároveň OZNAMUJE SPLNENIE BOŽIEHO PRÍSĽUBU – BLÍZKY PRÍCHOD SYNA ČLOVEKA NA ZEM – JEHO NARODENIE.

Vedci potvrdili, že táto kométa sa zjavila v našej slnečnej sústave aj pred tritisíc rokmi, teda v období, keď sa na Zemi po prvý raz NARODIL SYN ČLOVEKA AKO KNIEŽA ABDRUSHIN.“

Pani Natália neskôr uvádza, že pôsobenie kométy bude trvať ešte veľa rokov – až do začiatku Tisícročnej ríše aj keď už nebude viditeľná.

Je teda úplne zrejmé, že Veľká kométa, o ktorej píše pán Abdrushin v Posolstve Grálu, je kométa Hale – Bopp, ktorá tu bola v rokoch 1997 a 1998.
Teda Veľká kométa tu už bola a netreba ju preto ďalej očakávať.

Veď, ktorá kométa by mohla byť ,,väčšou“ ako tá, ktorá ZVESTUJE A OZNAMUJE BLÍZKE NARODENIE BOHA – SYNA ČLOVEKA NA ZEMI AKO KOMÉTA HALE – BOPP?

Pán Abdrushin píše, že ...od udalosti v Betleheme nebolo tu nič podobného...Vieme, že v Betleheme sa narodil pred viac ako dvetisíc rokmi Boh – Ježiš – Božia Láska...

V závere prednášky Velká kometa povzbudivo píše pán Abdrushin: ...,,BUDE TO TRVATI LÉTA, AŽ K TOMUTO BODU A DALŠÍ LÉTA, NEŽ SE ZEMĚ OPĚT Z TOHOTO VLIVU VYBAVÍ. A PAK BUDE OČIŠTĚNA A OSVĚŽENA V KAŽDÉM SMĚRU, K POŽEHNÁNÍ A RADOSTI OBYVATEL. NIKDY NEBYLA ZEMĚ KRÁSNĚJŠÍ, NEŽ BUDE POTOM. PROTO MÁ KAŽDÝ VĚŘÍCÍ HLEDĚTI DO BUDOUCNOSTI S KLIDNOU DŮVĚROU A NELEKATI SE, NECHŤ PŘIJDE V PŘÍŠTÍCH LETECH COKOLIV. DOVEDE-LI PLN DŮVĚRY VZHLÍŽETI K BOHU, NESTANE SE MU NIC ZLÉHO.“


 
PeterFranko  
Príchod – zjavenie sa Syna Človeka v oblakoch
Zjavenie sa Syna Človeka v oblakoch.
Konkrétny termín nikto nepozná.
Boží Synovia, ani Pani Makedonová termín neoznamovali, a ani nikdy nebude termín dopredu oznámený! Len to zrazu príde. Možno v túto hodinu, možno zajtra, možno o rok, možno o 10 rokov. Tu hodinu nikto nepozná len Boh Otec!

Čo nám bolo povedané k príchodu v oblakoch je dostačujúce, a žiadne nové už nebude!
Na termíne nezáleží, záleží len na tom či sme pripravení!
Ako byť pripravený je uvedené presne v Slove Božom! Tam je návod!

Ak je niekto netrpezlivý, hľadá a čaká, kedy príde Pánov príchod v oblakoch, tak tá netrpezlivosť a nedočkavosť len dokazuje, že ešte nie je dosť pripravený, očistený, zdokonalený. Neprešiel duchovnou premenou. Ináč by sa nepýtal a nehľadal, kedy to príde.

Buďme radi, že to neprichádza lebo máme ešte čas na prípravu. Od odchodu Pána Abdrushina ubehlo 80 rokov. Ľudstvo malo doteraz 80 rokov na prípravu. Súčasní čitatelia Posolstva Grálu poznajú Slovo desiatky rokov. Každý mal dosť času zariadiť si pozemský život po novom.

Kto je už tak pripravený, že si myslí, že on je tým, ktorý bude zachránený. Lepšie je si to o sebe nemyslieť. Kto má Božiu Pečať na čele? Kto si to už o sebe myslí, že už je vyvolený?

Termínom príchodu v oblakoch je zbytočné sa zapodievať a ešte zbytočnejšie je na to hľadať odpoveď! Žiadna nepríde! Je zbytočné hľadať na internete videa o UFO. Je zbytočné hľadať odpovede u veštkýň a všelikde po internete a pod... Je zbytočné dotazovať sa, kto bude bližšie oznamovať príchod Syna Človeka v oblakoch. Nebude už v tomto smere nič bližšie oznámené. Dôležitá je len príprava a osobná očista podľa Božieho Slova. Len to je dôležité.

Kto oznamuje presné termíny pred tým sa treba mať na pozore a nepreberať to!

Máme sa venovať svojej osobnej príprave. Každý by mal byť tak ďaleko, že súčasné dianie by sa ho nemalo až tak dotýkať. Mal by byť duchovne pripravený a svoju duchovnú prípravu dokázať aj pozemsky, činom. Mal by byť tak pripravený aby bol, čo najmenej závislý. Menej závislý od štátu, od zamestnávateľa, od trhov, od obchodov, od peňazí a pod... Lenže to treba prekonať svoju lenivosť a pohodlnosť, domýšľavosť a nenechať sa uspať len čakaním. Nezotrvávať v starom spôsobe života. Treba žiť po novom. Skôr, kým dôjde k príchodu Pána v oblakoch sa musí v ťažkých časoch najprv každý ukázať aký je.

Kto verí ten koná. Viera sa dokazuje činom! Len tak sa stane presvedčením!

Duchovná príprava nie je poznať a čítať Slovo Božie, ale prenášanie duchovných právd a poznatkov do pozemskej praxe. Pri dodržiavaní čistoty myšlienok, ľahko spoznáme naše vnútorné vedenie, ktoré nás povedie pri rozlišovaní a rozhodovaní. Nikto neostane bez pomoci. Treba len začať, kým nebude neskoro. Hlavne nečakať! Neodkladať na potom.

Dôverujme Bohu. Boh nedopustí aby niekto prežíval niečo čo nedokáže zvládnuť v ťažkých časoch. Až keď to bude neúnosné, až potom príde najprv ZNAMENIE NA NEBI.
 
6.12. - 80 rokov
Spomínajme a prežívajme...
Dnes večer si vypočujeme prednášku SVATÉ SLOVO.
Pán so všetkými.
 
PeterFranko  
Dôležitá je očista!
Sústrediť sa na prítomné prežívanie.
Plne si uvedomovať aktuálny stav.
Temno sa nafukuje a je na love ľudských duší.

Nenechať sa odviesť od príprav!
Nezastavovať v očiste seba a svojho okolia!

Budovať svoju prirodzenú ľudskosť.
Pracovať na svojom dozrievaní.
Očistiť svoje vnútro.

Svetlo neničí, svetlo tvorí a buduje.
Svetlo dodá silu každej práci, rovnako dobrej aj zlej.
Ľudská práca je ako dofukovanie svojho dozrievania.
Svetlo dodá každému silu a každý viac si dofúkne čo tvorí.

Naplní sa zákon tiaže.
Napnú sa vlákna!

Kto dofukuje správne svoju prirodzenú ľudskosť to ho , nadľahčí a vyzdvihne k Svetlu.
Vo vyzdvihnutí je ochrana. Tomu sa vlákna posilnia a jeho udržia.
Kto dofukuje nesprávne tomu praskne čo tvorí, ostane len prázdny obal, čo ho zatlačí a klesne k temnu. Tomu prasknú vlákna. Ostane bez spojenia so Svetlom. Upne sa na prázdny obal s ktorým spoluklesne nižšie.

Bude plač a škrípanie zubov. Zúfalstvo a beznádej.
Až potom príde ZNAMENIE!

Na čo stále čakáme?
Čo stále ešte hľadáme?
Už bolo všetko povedané, všetko oznámené!
Už ostalo len ísť a prežívať!
 
4.12.1998
Približne o tejto dobe dňa 4.12.1998 ukončila pani Natália pri Slov.Ľupči svoju pozemskú púť. Bola to autonehoda.
V noci zo 4.12 na 5.12.1998, keď sme prišli niektorí z Bratislavy do Banskej Bystrice do nemocnice, som ja osobne mal dovolené ísť za vodičom pani Natálie. A vtedy mi povedal: "Keby sme mali ešte pol hodinu, ušli by sme im..." Vtedy som na neho viac nenaliehal, teraz ľutujem, lebo potom neskôr sme sa k tomu už viac nedostali.
Tak teda spomínajme...
 
Príchod Syna Človeka v oblakoch a predpovede

Abdrushin vo svojej prednáške „Odpusť im, lebo nevedia, čo činia“ napísal, že tieto slová Syna Božieho už pre dnešné ľudstvo neplatia, pretože malo odvtedy dosť času vedieť.
Pani Natália v jednom zo svojich hovorov povedala, že pri čítaní rôznych iných kníh už budeme mať taký barometer, aby sme vedeli posúdiť, že to alebo ono nie je v poriadku. Takže nevylúčila, že sa budeme stretať aj s nepravdivými informáciami.
A tak je to dnes s mnohými ľuďmi, ktorí predpovedajú niečo z budúcnosti. Nebudem ich menovať, je ich dosť veľa.
Tým, že odkážem vás, čitateľov PG a VZ123, na nejakého človeka a jeho vyjadrenia, neznamená, že nabádam, aby ste mu verili vo všetkom. Predsa by ste mali mať všetci ten barometer, aj tí, ktorí ešte neprijali naplno Posolstvo od Imanuela. Všetci bez výnimky.
Iné je, keby som si ja začal vytvárať svoj vlastný kruh stúpencov a obdivovateľov a presviedčal ich nejakým spôsobom, aby mi vo všetkom verili. To by bol už čiastočný tlak a tam by som už bral aj zodpovednosť, keby sa pod mojím vedením a pokynmi niekto dostal do slepej uličky.
Nemienim tu vôbec polemizovať o tom, čo konkrétne ma oslovilo a kde mi varovne zasvietil ten barometer v rozhovoroch rôznych ľudí na internete, aj tých, ktorých som doporučil si vypočuť. To je práca a ostražitosť každého z nás, pretože všetci už dnes musíme vedome vedieť, čo činíme.
Buďte preto ostražití, lebo iba v Slove Pánovom je celá a plná Pravda.
-
Predsa len sa vyjadrím aj k téme Príchodu Syna Človeka v oblakoch.
Všade naokolo čítame a počúvame o tom, že už v decembri 2021, v januári to začne, v auguste sa to preklopí na dobro, bude už len dobre, apod. Ale toto isté znelo už pred polrokom, minulým rokom a ešte skoršie.
Ja toto všetko beriem s rezervou. Všetky tieto termíny a hlavne to, že nebodaj to zvládneme aj sami – bez pomoci zo Svetla. A potom tie informácie, že snáď väčšina ľudstva prejde do Novej doby. Toto už vôbec neberiem. Prečo?
Symbolicky si opäť pomôžem s číslami.
Z Británie a Dolného Rakúska prichádzajú správy, že cca 80% obetí na Covid je medzi zaočkovanými. Iba 20% obetí je neočkovaných. Tí, ktorí Boha odmietli a prijali znak šelmy, je v Európe väčšina a pribúdajú ďalší. Aj v našom okolí a v rodinách je ich dosť.
Tento pomer 1:5 resp. 1:6 mi v tom najlepšom prípade vychádza medzi tými menšinovými, ktorí dokazujú svojimi skutkami, že patria na túto planétu Zem (pod 20%) a tými početnejšími, ktorí by mali dozrievať na temnejších planétach (nad 80%) a nemali sa tu ani inkarnovať. Prišli si sem iba užívať plody iných.
Ja som ich ale neodsúdil, o tom písal už skoro pred 100 rokmi Abdrushin.
Takže záchrana sa bude týkať koho? Všetkých? Väčšiny? Stačí si nebodaj „kúpiť lístok na vlak do neba“ - na poslednú chvíľu? Veru nie. Také ľahké to nebude.
Syn Boží povedal, že len málokto vojde úzkou bránou do Ríše Jeho Otca. A Syn Človeka vezme so sebou iba tých, ktorí budú schopní prejsť „duchovnou premenou“. Nie som sudca, ale vidím pri tomto morálnom a ľudskom úpadku tejto skazenej civilizácie toto percento iba v mizivom čísle.
Pandémia tu je, ale je to „pandémia neľudskosti“, ktorá besní po celej Zemi. A zdá sa, že neslabne, ale naopak silnie.
Málokde dnes počuť, že by niekto ohlasoval blížiaci sa Príchod Syna Človeka v oblakoch. Toto mi chýba skoro vo všetkých predpovediach a som zvedavý, kde a kedy to niekto vytiahne na svetlo sveta.
To ale neznamená, že sa nemôžem oboznámiť s tým, čo hovoria iní.
-
Zajtra v nedeľnej pobožnosti o 9.hod. si budeme doma čítať prednášku z Poselství Doznívá PD-22 Pohyb zákonem stvoření. Je to živé slovo, aj v ňom nachádzame poučenia v súčasnom dianí, môžete sa k nám pridať.
Keď si totiž neviem s niečím pomôcť, siahnem po Slove a tam vždy nájdem odpovede.
IMANUEL nám odkázal, že kto prijíma Jeho Slovo, je s Ním spojený a padajúce temnoty ho nemôžu strhnúť do rozkladu.
Sýťme sa teda Slovom Božím a potom sa bez strachu a obáv o pozemský život môžeme postaviť na stranu víťazov, na stranu Bojovníkov Svetla.
VYDRŽAŤ!
 
23. výročie odchodu pani Natálie
23. výročie odchodu pani Natálie z hrubohmotnosti Zeme

Dnes si pripomíname deň 4. 12.1998, ktorý je dňom odchodu pani Natálie zo Zeme.

Pripomeňme si z knihy Večné zákony 2 otázku č. 306 na str. 285, kde píše o svojom návrate na Zem po 1. Veľkej očiste:

,,...Vrátim sa spočiatku sama bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie....“
,,...Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti ani na Imanuela. to vraj preto, LEBO SOM BOLA DLHŠÍ ČAS MIMO ZEME.“

,,...Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zasadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa SPOZNAJÚ AKO JEHO MATKU A SPOMENÚ SI NA CIEĽ JEHO PRÍCHODU.“

Všimnime si, že pani Natália spomína, že BOLA DLHŠÍ ČAS MIMO ZEME... To znamená, že od jej odchodu po jej návrat uplynie nejaký dlhší čas...Keďže sa vráti po Očiste, tak potom aj od jej odchodu po vyvrcholenie 1. Veľkej očisty uplynie tiež NEJAKÝ DLHŠÍ ČAS... To možno dáva odpoveď na mnohé otázky, kedy nastane po jej odchode vyvrcholenie 1. Veľkej očisty...Či je ten ,,dlhší čas“ 23 rokov, alebo viac rokov, to nevie nikto, ale isté je, že je každým dňom bližšie a podľa vrcholiacich sa udalostí možno usúdiť, že je veľmi blízko...
-------

Podľa knihy Večné zákony 2, ot č. 159 sa prv ale ukáže na nebi ZNAMENIE SYNA ČLOVEKA – žiarivý kríž, ktorý vyzerá ako zlatý, lebo ho tvorí praduchovná energia.
Potom bude nasledovať ZJAVENIE SA SYNA ČLOVEKA V OBLAKOCH ALEBO PRÍCHOD SYNA ČLOVEKA V OBLAKOCH – v najkritickejšom okamihu sa vynorí na oblohe množstvo lietajúcich diskov, ktoré budú zachraňovať nové pokolenie.
Podľa pani Natálie vo VZ2 v ot. č. 224, zatiaľ nevieme, v akom časovom odstupe budú obe zasľúbenia po sebe nasledovať.
 
28. novembra 1998 - narodenie Imanuela pani Natálii
28. november 2021 – 23. výročie narodenia Imanuela pani Natálii.

DNES, 28. NOVEMBRA 2021, SI PRIPOMÍNAME 23. VÝROČIE NARODENIA BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE IMANUELA, SYNA ČLOVEKA, DUCHA SVÄTÉHO NA ZEMI PANI NATÁLII DE LEMENY – MAKEDONOVEJ...

...Určite si pamätáte na rok 2013, kedy kométa ISON, ktorá bola akýmsi hitom roku 2013, zanikla pri Slnku práve 28. novembra, teda bolo to na 15. výročie narodenia Imanuela pani Natálii, čo asi určite nebola nejaká náhoda.

Vtedy sa práve nachádzali planéty Zem a Venuša na svojich obežných dráhach okolo Slnka v určitých bodoch. Každých osem rokov sa tieto polohy na obežných dráhach Zeme a Venuše okolo Slnka opakujú, teda 28. novembra 2021 sú v tej istej polohe ako 28.11.2013.

Lenže, tie isté polohy Zeme a Venuše na svojich obežných dráhach okolo Slnka boli aj 6.12.1941 – deň, kedy opustil pán Abdrushin hrubohmotnosť Zeme – a 17.7.1950 – deň, kedy sa narodila pani Natália de Lemeny – Makedonová.

Akoby aj toto bolo symbolické znázornenie odovzdania poslednej pomoci pred súdom prastvorenej Svanhilde – Labutej panne, ako o tom píše pani Natália v Novom evanjeliu. Pani Natália je teda pokračovateľkou Abdrushinovho poslania na Zemi.

Večné zákony 1, str. 207 v závere:

,,Abdrushin podobne ako Ježiš, v tušení blízkej smrti odovzdal vo svojom diele ,,Posolstvo Grálu“ štafetu poslednej pomoci pred súdom prastvorenej Svanhilde – Labutej panne, ktorá sa za týmto účelom vtelila na Zem deväť rokov po Jeho odchode. V závere prednášky ,,Praduchovné úrovne VI“ Abdrushin píše:
,,Teraz bude mnohým z vás iste jasné, prečo v čase najväčších zasľúbení na Zemi, kde práve pôsobia Ruža i Ľalia, je potrebná ešte aj Labutia panna z Labutieho ostrova, aby v nich neostala medzera. Taká je láska Stvoriteľa, že dáva vznikať zázraku za zázrakom, aby ľudstvo v tisícročnej ríši dostalo dokonalú pomoc.“
------

Nezverejnené rozhovory s Natáliou... str. 67, 68:

,,...Čiže keď som napísala knihu, ktorá logicky vysvetľuje večné zákony, proroctvá, duchovný vývoj ľudstva a vlastne, že ja som mala byť tou matkou, tak potom už len ... ja som len nevedela termín. Čiže keď to už prišlo, a prišli aj tie príznaky, tak som si len potvrdila, ŽE VŠETKO IDE PODĽA PLÁNU – TAK, AKO MÁ ÍSŤ.
Takže ja nemám nato konkrétny dôkaz – nejaký fyzický, hmotný, akým by som Vás presvedčila.
MOJICH ČITATEĽOV PRESVIEDČA MOJA KNIHA. ONI MI VERIA A ONI NEPOTREBUJÚ ŽIADNE ... keď som aj povedala, že si dám spraviť ultrazvuk, ešte aj v deviatom mesiaci som si dala spraviť, 2. novembra, tak oni povedali, že ONI TO NEPOTREBUJÚ, ŽE IM TO STAČÍ, ŽE CHÁPU VŠETKO, ŽE VŠETKO IM LOGICKY ZAPADÁ.”
-------

V 7. kapitole v 14. verši v Biblii prorok Izaiáš hovorí: ,,PANNA POČNE A PORODÍ SYNA A DÁ MU MENO IMANUEL.“

A skutočne, PANI NATÁLIA 13. MARCA 1998 POČALA A 28. NOVEMBRA 1998 PORODILA IMANUELA – DUCHA SVÄTÉHO, SYNA ČLOVEKA, BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE NA ZEMI.

Pani Natália píše vo VZ - 2, otázka č. 181, že ,,PODĽA JEHO MATKY HO SPOZNÁ NOVÉ POKOLENIE AJ PO OČISTE, KEĎ SA MALÝ IMANUEL VRÁTI OD BOŽIEHO TRÓNU – ZNOVU NA ZEM!!!“

VIDÍME, ŽE HOVORÍ, ŽE PO OČISTE SA VRÁTI MALÝ IMANUEL NA ZEM, TEDA AKO DIEŤA. POČAS JEHO DETSTVA A DOSPIEVANIA BUDE NA ZEMI PRÍPRAVNÁ DOBA NA TISÍCROČNÚ RÍŠU.

TO, ŽE OD JEHO NARODENIA UPLYNULO UŽ 23 ROKOV, NIE JE PODSTATNÉ, LEBO ČAS JE RELATÍVNY A TAM HORE IDE ÚPLNE INAK, AKO NA ZEMI.

Miroslav Ivánek
 
Dolné Rakúsko: Zo siedmich úmrtí bolo šesť plne zaočkovaných!!!!!!!

Správy z Dolného Rakúska - ďalšie dôkazy o covidovom fašizme.
Keby v celom Rakúsku bol pri úmrtiach ten istý pomer zaočkovaných k nezaočkovaným, t.j. 6:1, ako je to v posledných dňoch v Dolnom Rakúsku, tak za posledný týždeň by štatisticky vychádzalo z celkového počtu 309 obetí na životoch v Rakúsku 265 obetí plne zaočkovaných a iba 44 nezaočkovaných!!!
https://www.heute.at/s/sieben-corona-tote-in-noe-sechs-opfer-waren-geimpft-100174823
Myslíte si, že je tento pomer na Slovensku opačný? Podľa vyjadrení tzv.odborníkov asi áno.
Koľko plne zaočkovaných u nás zomrelo, ak je tento pomer obetí 6:1 platný aj u nás?
Tie lockdowny pre nezaočkovaných a váľanie všetkého zla na nezaočkovaných vo svetle týchto pomerov obetí na životoch 6:1 v neprospech plne zaočkovaných nabáda totiž na podozrenie vlastizradných skutkov pomaly všetkých vladárov na zemi. Akoby tieto zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny boli vopred naplánované, zorganizované  a perfektne psychologicky aj zmenežované, vrátane mediálnej kampane v štýle: "VAKCÍNA JE SLOBODA - VAKZINE MACHT FREI!".
-
Malý výber voľného slovenského prekladu z článku HEUTE.AT zo dňa 21.11.2021:
"Koronavírus si vyžiadal ďalších 22 úmrtí, z toho sedem v Dolnom Rakúsku. Podrobnosti: Zo siedmich úmrtí bolo šesť plne zaočkovaných..."
"Za posledných sedem dní zaznamenali v Rakúsku celkovo 309 úmrtí..."
-
P.S.:
Ľudia po celom svete! MY SME TU DOMA! A preto treba vstať a dostať do väzenia ich!
Nie nechať sa nimi prenasledovať a zatvárať, nás nevinných a zdravých ľudí - bez klinických príznakov!

 
Dolné Rakúsko: Zo siedmich úmrtí bolo šesť plne zaočkovaných!!!!!!!

Správy z Dolného Rakúska - ďalšie dôkazy o covidovom fašizme.
Keby v celom Rakúsku bol pri úmrtiach ten istý pomer zaočkovaných k nezaočkovaným, t.j. 6:1, ako je to v posledných dňoch v Dolnom Rakúsku, tak za posledný týždeň by štatisticky vychádzalo z celkového počtu 309 obetí na životoch v Rakúsku 265 obetí plne zaočkovaných a iba 44 nezaočkovaných!!!
https://www.heute.at/s/sieben-corona-tote-in-noe-sechs-opfer-waren-geimpft-100174823
Myslíte si, že je tento pomer na Slovensku opačný? Podľa vyjadrení tzv.odborníkov asi áno.
Koľko plne zaočkovaných u nás zomrelo, ak je tento pomer obetí 6:1 platný aj u nás?
Tie lockdowny pre nezaočkovaných a váľanie všetkého zla na nezaočkovaných vo svetle týchto pomerov obetí na životoch 6:1 v neprospech plne zaočkovaných nabáda totiž na podozrenie vlastizradných skutkov pomaly všetkých vladárov na zemi. Akoby tieto zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny boli vopred naplánované, zorganizované  a perfektne psychologicky aj zmenežované, vrátane mediálnej kampane v štýle: "VAKCÍNA JE SLOBODA - VAKZINE MACHT FREI!".
-
Malý výber voľného slovenského prekladu z článku HEUTE.AT zo dňa 21.11.2021:
"Koronavírus si vyžiadal ďalších 22 úmrtí, z toho sedem v Dolnom Rakúsku. Podrobnosti: Zo siedmich úmrtí bolo šesť plne zaočkovaných..."
"Za posledných sedem dní zaznamenali v Rakúsku celkovo 309 úmrtí..."
-
P.S.:
Ľudia po celom svete! MY SME TU DOMA! A preto treba vstať a dostať do väzenia ich!
Nie nechať sa nimi prenasledovať a zatvárať, nás nevinných a zdravých ľudí - bez klinických príznakov!

 
17.november: SLOBODU TI NIKTO NEDARUJE, TÚ SI MUSÍŠ VYDOBIŤ SÁM!
​ Zvonil som v novembri 1989, ale nezvonil som za... (spomienky v r.2021, 2 časti)

VIDEO:
1. časť: https://vk.com/video569905594_456239017
https://www.brighteon.com/8df0673b-ad5c-4bb8-8724-02093c9fdacd
2. časť: https://vk.com/video569905594_456239018
https://www.brighteon.com/258ea34a-2189-4525-a8df-22e08f4c3514

Dôležité!
Pre ľudí SLUCHOM POSTIHNUTÝCH je k dispozícii aj verzia s TITULKAMI:
1. časť s titulkami: https://vk.com/video569905594_456239019;
https://www.brighteon.com/a668391c-e657-4e4e-82e2-1c4df2397b6f
2. časť s titulkami: https://vk.com/video569905594_456239020;
https://www.brighteon.com/2430005c-c3c7-46cd-8ee9-286e4796260f

********************************

Aktuálne z novembra 2021:
Určite som v uliciach Bratislavy v roku 1989 nezvonil za to, aby sme v rozpore s Norimberským kódexom ako „Podľudia = Untermenschen“ znášali na sebe celosvetovú vakcináciu experimentálnymi roztokmi ako laboratórne zvery podľa hesla „Vakzine Macht Frei!“ a totalitnú segregáciu neočkovaných versus očkovaní v réžii zmŕtvych-vstalých novodobých nacistických Mengeleovcov, alias dnešných panovníkov nielen v Európe, ale aj po celom svete. Vytvárajú NWO-koncentrák systémom varenej žaby, resp. salámovou metódou postupných krokov. Skrývajú sa za ľudské práva, ale tieto porušujú sami doslova vraždením v zmysle vojnových zločinov a plošnou genocídou celých národov.
Vinníci však spravodlivosti neujdú...
-
Z minulých rokov:
Som takisto jednou z OBETÍ MINULÉHO REŽIMU, nakoľko okrem sledovania a prenasledovania najbližších mi agenti ŠTB pred vyše 35-timi rokmi pri prehliadke bytu, samozrejme za mojej neprítomnosti a proti mojej vôli, ukradli 500,- korún československých, čo približne zodpovedá dnešným 500,-€. Nemalá to čiastka. Keď som vošiel do bytu, hneď som vedel, že sa čosi stalo, lebo naša mačka namiesto vrelého privítania sa ma doslova bála. Trvalo jej chvíľu, až sa upokojila. Mne sa osobne nič nestalo, ale ktovie, čo by nastalo neskôr, keby sa ten totalitný režim nerozpadol aj sám v sebe.
Po vyše 30-tich rokoch som znovu jednou z OBETÍ, tentoraz LIBERÁLNO-FAŠISTICKÉHO REŽIMU, nakoľko som opäť nepohodlný pre nastupujúcu euro-totalitu.
Môj pohyb ako nezaočkovaného je obmedzený v rámci Šengenu, hlavná vec, že ilegálni imigranti v tisícoch a desaťtisícoch vstupujú na územie EÚ bez registrácie a bez dokladov.
Znovu som sledovaný. Proti mojej vôli a v rozpore s mojimi ľudskými právami odpočúva ktosi môj telefón a dokonca som si náhodou(?) dodatočne vypočul aj časť nahrávky môjho aktuálneho telefonického hovoru. Nejako to ušlo novodobým udavačom a euro-atlantickým gestapákom…
Naozaj, rok 2019 bol rokom, kedy sa začínalo naplno odhaľovať všetko zlo, a už aj tá elektronika niekedy neposlúchala, akoby jej tvorcovia chceli.
Elektronický Frankenstein sa vymyká kontrole, prestáva poslúchať, a tí, ktorí toto monštrum stvorili, prepadajú čoraz väčšiemu zúfalstvu, až po nekontrolovanú paniku. Boja sa oprávnene...
-
A teraz vám, tzv. demokrati, VLASTIZRADCOVIA!
BLACKOUT tejto skazenej civilizácie je na spadnutie...
CENZÚRA vás nezachráni!
Boli sme Vám dobrí na uliciach pred vyše 30-timi rokmi nato, aby ste uchopili štátnu moc? A dnes sme vám my, obyčajní ľudia, už na obtiaž? Keď sa dožadujeme splnenia vašich sľubov a dodržiavania našich ľudských práv – bez sledovania a novodobého kovidového otroctva?!
Naozaj si myslíte, že sme všetci na hlavu padnutí?
Zabudnite… NÁROD SA PREBÚDZA a SPRAVODLIVOSŤ SA BLÍŽI…!
-
V novembri 2016 som na internete zverejnil moje osobné spomienky na november 1989 pod názvom „Svedectvo jedného z tých, ktorý zvonil a „zvoní“ aj dnes.“ Nič sa také vážne nestalo.
Dňa 16.11.2017 som k doplnenému textu zverejnil aj video. A už sa mašinéria rozbehla. Po pár hodinách boli moje spomienky na youtube zablokované, neskôr bolo možné si to s upozornením a obmedzeniami predsa len pozrieť. Po ďalšom roku bolo to znovu úplne zablokované: https://www.youtube.com/watch?v=zvb_Vtv9tU8
Text odôvodnenia zablokovania môjho videa zo strany youtube bol na 100 % identický s tým textom, ktorý pred časom obdržal aj pán Harabin, keď mu ten istý youtube zablokoval jeho video o Marakéšskom protokole. Iba osoby a názov videa boli v texte zamenené.
Aj ten formulár na odvolanie voči zablokovaniu je zo strany youtube iba výsmechom demokracie, pretože tam je priestor pre celé odvolanie – cca na dva riadky (!?). Principiálne je to čosi podobné, ako keby vám sudca v súdnom procese vymedzil priestor pre obhajobu na cca dve krátke vety. Ako vidíme dnes, už ani obvineného netreba v pojednávacej miestnosti, stačí rozsudok (vopred stanovený).
Keďže mi vtedy prevádzkovatelia youtube znemožnili odvolanie, ako som si ho komplet pripravil, napísal som im dňa 19.11.2017 do odvolacieho formulára toto:
„Každý mladý človek sa môže týmto videom iba naučiť samostatne rozmýšľať a rozlišovať DOBRO a ZLO. Nedávate možnosť napísať do odvolania viac dôvodov, je to bezprávie a nedemokratické! Ako v totalite!“
Pýtam sa politicky nekorektne: Toto je tá proklamovaná euro-atlantická transparentnosť a fair-play? Toto je dnešné slušné Slovensko? Cenzúra? Segregácia ako za nacizmu? Domáce väzenie – vynútené politickou vlastizradnou mocou?
Komu vadí v dnešnej demokracii PRAVDA a LÁSKA...?

********************************
Text z obidvoch spomienkových videí:
https://blog.infovojna.sk/17-november-slobodu-ti-nikto-nedaruje-tu-si-musis-vydobit-sam/
 
14.11.1998 s Natáliou
Spomínam na ten deň. kedy 21 blízkych ľudí sme sa zúčastnili "Poslednej večere" u pani Natálie, ako ju ona sama nazvala.
Neskoro pred polnocou ešte v Nitre doslova vybojovala posledný rozhovor, kde prečítala dôležité informácie, aj o narodení Imanuela a jeho pobyte na Zemi.
Čím ďalej, tým viac sa ukazuje to, že jej knihy a rozhovory čerpali z Pravdy.
VYDRŽAŤ!
Jozef Potúček
 
Bratislava a Praha v novembri 1989
(č-b dokument nafilmoval v r.1989 Jozef Potúček – novembrový „vyháňač zlých duchov“)

https://jozefpotucek.hippovideo.io/video/play/XU13Wha8PkdmbTURS2J27rJiq3z2rlEC6NPfb84xYTY?org_tok=iUA2ijIsot9YhiOTsczcxQ&utm_source=hv-campaigns&hreferer=private&_=1636444457
https://www.brighteon.com/80c62a16-0577-4a45-8c52-60fd1b71edfb
https://vk.com/video380932549_456239017

Zdravím vospolok.
Koncom roka 1989 som behal po uliciach Bratislavy a Prahy s kamerou v ruke s tým, že filmujem historické dianie v radostných chvíľach, kedy konečne mala jedna totalita skončiť a už bude panovať iba dobro a láska.
Dávam vám to k dispozícii, môžete to vo svojich debatách o Nežnej zamatovej revolúcii, alias o „Organizovanom zamatovom prevrate“, použiť. Sami totiž uvidíte, že mnohé vtedy aj vtipné výzvy a oznamy vo výkladoch našich obchodov by sa dali použiť aj dnes.
Nech vás neodradí menšia kvalita tohto čierno-bieleho historického dokumentu. Bude súčasťou mojich dvojdielnych video-spomienok na Veľký November 1989 pod názvom „30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“.
-
Nikdy by ma pred 30-timi rokmi nenapadlo, že nasledovné historické (žiaľ aj nekvalitné) zábery z Bratislavy a z Prahy roku 1989 s mojou staručkou čierno-bielou kamerou Admira 8, ktorú som mal ešte po tatkovi, budem niekde a niekedy zverejňovať, aby som prispel k budíčku národa, ktorý sa zase raz nechal uspať, tentoraz liberálno-fašistickým jedovatým multi-kulti koktejlom.
Pozrite si tie zábery dobre, lebo zdá sa, že takej doby otvorenosti a celospoločenského uvoľnenia ako vtedy už sa vy ani nemusíte dožiť. Je to na vás...
Všetko dobré.
 
7.11.1998 Natália - 23 rokov od stretnutia a večerného vysielania
https://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/

05.11.2021
Vložil: pohľadnice s ružami
Titulok: Dostala som info, že viacerí mali sny v týchto dňoch... Môj z 12.10.2021 (alebo o deň skôr).
Začalo to tým, že som stála na brehu. Breh bol podobný ako pri Dunaji v Bratislave. Veľké kamene-balvany nepravidelných tvarov poukladané na sebe. Ja som stála na jednom z nich. Spodné kamene končili vo vode. S tými spodnými balvanmi, tým že boli také veľké a ťažké sa nedalo hýbať. Pôsobil na ne tlak horných kameňov a vody, do ktorej sa ponárali. Okrem mňa tam asi ešte boli ľudia, alebo niekto. Len som ich vnímala, ale nepozerala sa na nich. Sústredila som sa s tým niekym (alebo viacerými ľuďmi?) na rozhýbanie jedného spodného kameňa - balvanu. Zo začiatku sa nič nedialo, nedalo sa samozrejme s tým pohnúť. Nepamätám sa kto, ako, alebo aká sila to rozhýbala. Dovtedy bola hladina vody úplne kľudná, ale v tom momente rozhýbania kameňa som sa pozrela na hladinu predo mnou. Celý čas som nevidela druhý breh, či náprotivný breh tej vody. Preto to popisujem ako vodu, lebo neviem, či to bola rieka, jazero, oceán... Z môjho pohľadu to bola pred momentom rozhýbania balvanu pokojná hladina vody. V momente rozhýbania sa pohla hladina vody. Z vnútra vody vystúpila kolmo hore nad hladinu žena s malým dieťaťom, čo ma prekvapilo. V zápätí som sa bez vysvetlenia ocitla v autobuse aj s tou ženou a dieťaťom. Celý čas som sa s nimi rozprávala, sedeli sme za sebou. Z celého rozhovoru si pamätám dokola, že som im opakovala, že majú 2,5 dňa na to, aby sa z tadeto - rozumej "zo Zeme" dostali preč, a aby rozmýšľali ako... Že je to veľmi dôležité aby za 2,5 dňa z tadeto boli preč, lebo vystúpili z môjho pohľadu "z krajiny mŕtvych" v zmysle, "že neboli tu už hodne dlhý čas na Zemi, ale boli niekde inde"... a preto je dôležité aby tu nezostávali, lebo je na ten prechod určený krátky časový limit 2,5 dňa a potom to už nebude možné. Prečo to nebude možné? - to neviem. Ten autobus zvonka vyzeral ako autobusy s oblými hranami zo šesťdesiatych rokov, ale zvnútra bol moderný ako teraz. Z hľadiska obsadenosti autobusu: niektorí ľudia postávali a držali sa tyčí, ale väčšinou posedávali. Keby si všetci posadali, tak by možno obsadili všetky miesta a mala som dojem, že by nikto nezostal stáť. Takže obsadenosť nebola veľká a možno nedosahovala ani celkovú 50% kapacitu autobusu. Autobus šoféroval profesionálny vodič z povolania, ktorý bol oblečený v uniforme a mal na hlave aj k uniforme príslušiacu čiapku. (Kedysi ich vodiči mávali, tak ako aj policajti, vojaci...) Ja som si myslela, že niekde vystúpim, ale celý čas som sa rozprávala s tou ženou s dieťaťom. Keď som sa pozerala občas von oknom, tak som videla, že prechádzame mestom kde sú rozkopané ulice.. plné boli všakovakého stavebného materiálu, vodovodných rúr krížom krážom cez cestu, mačacích kociek na kopách, sutín, pracujúcich ľudí na cestách, ktorí ich dávali do poriadku aby sa po nich dalo opäť jazdiť... Bolo mi to divné, lebo som nevedela, čo sa udialo alebo deje, že tie cesty sú všade dookola neprejazdné (a nebolo to spôsobené žiadnymi zápchami...iné vozidlá či autá si na ceste nepamätám). Smer cesty, ktorý si zvolil náš šofér bolo cez štvrť, ktorá stúpala do kopca. Nechápala som ako tými ulicami dokáže jazdiť, keď evidentne sa nemal ako vyhýbať sutinám, stavebnému materiálu všade naokolo a pod nami. Jednoducho jazdil cez ne-po nich. Myslela som si, že niekde asi budem vystupovať keď zastaví a preto som opäť opakovala tej žene s dieťaťom, že jej prajem aby našla to riešenie cesty ako sa z tadeto dostať za tých 2,5 dňa, ktoré na to časovo má. Ona si z toho nič nerobila :-)) A ja som si v tom momente uvedomila, že už nevystúpim, lebo autobus už nestúpa ale odlieta s nami všetkými preč z tejto hmotnosti :-))) Došlo mi, že už zobral všetkých cestujúcich, po ktorých prišiel a stáli o to dlhodobo... už sme sa nedotýkali kolesami cesty, leteli sme a vzďaľovali sa v ovzduší od mesta...

 
Pozemský život vo večnosti

V matematike sme sa učili, že existujú nielen kladné ale aj záporné čísla. Spoznali sme pojmy ako „Mínus nekonečno“ – „Nula“ - „Plus nekonečno“.
Inými slovami by sme to mohli obrazne pomenovať ako Minulosť – Prítomnosť – Budúcnosť.
-
Čo znamená interval 100 pozemských rokov v rozsahu celej večnosti? Prakticky nič! Náš jeden pozemský život plynie v toku večnosti ako nepatrná, až mizivá čiastočka celku. Vyzerá to tak, že tento jeden život ani nemôže ovplyvniť dianie vo večnosti.
Akoby sa to všetko dialo iba tak náhodne – bez akéhokoľvek poriadku a pravidiel.
Ten, kto verí iba v jeden život na Zemi v celom našom putovaní Stvorením, vlastne dáva nepriamo najavo, že na tej časovej osi od mínus nekonečna až po plus nekonečno akoby ani nežil. Akoby nikdy ani neexistoval. Taký je pomer jedného pozemského života ku večnosti.
Ale každý z nás tu bol, on tu je a on tu bude! Mnohokrát. Iba tak to dáva zmysel, aby sa človek snažil byť človekom, pretože v jednom živote nemusí ani všetko stihnúť. Keby totiž vedel, že nič nemusí naprávať, aký zmysel by mal vôbec život a najmä akú motiváciu robiť dobro by mali ľudia, keby aj tak všetko skončilo ich pozemskou smrťou?
Vesmír ale nevznikol nato, aby v ňom vládli nelogičnosti, náhody a bezprávie.
-
Ak by sme teda pripustili, že nežijeme na zemi iba raz, kde by každý z nás mal nelogicky a nespravodlivo inú štartovaciu pozíciu pri narodení, hneď by sa odstránili žaloby ľudí, že oni to mali od detstva ťažšie než tí druhí. Pretože by vedeli, že dnešné utrpenie si spôsobili svojou činnosťou v niektorých z minulých životoch. A osudové náhody a nespravodlivosť by odrazu zmizli, a takisto aj horekovanie nad zlým osudom.
Z toho negatívneho v živote by zostalo iba zlo, ktoré si ľudia robia navzájom v prítomnosti, čím si doslova „štrikujú“ aj svoju budúcnosť – a nemusí sa to všetko stihnúť vrátiť iba v tomto súčasnom živote.
Ale tak isto si už dnes svojimi dobrými skutkami, ktoré idú za nami, tvoríme aj svoju svetlú budúcnosť. A nemusí sa to v plnej miere prejaviť už v tomto dnešnom živote.
-
Jedna dôležitá otázka:
Mohli by sme si zničiť celú budúcu večnosť (plus nekonečno) kvôli takému maličkému časovému intervalu, ako je jeden pozemský život, nakoľko našu minulosť (mínus nekonečno) máme už za sebou?
Pokiaľ by to bol jeden z prvých životov, kde je predpoklad na nápravu v budúcnosti, tak nie.
Na časovej osi od mínus po plus nekonečno je totiž niekoľko míľnikov, cez ktoré musíme všetci bez výnimky prejsť. Sú to skúšky života, ako sme v škole museli zvládnuť jednotlivé ročníky, maturitu, štátnice, apod.
A tak ako je to pri záverečných písomkách, testoch a skúškach a prechode na vyšší stupeň školy, tak aj v prírode a vo vesmíre ako celku dochádza k revízii, kontrole, oprave a očiste všetkého toho opotrebovaného a chorého, alebo nepotrebného, ktoré je nahradené novým, aby sa na vyššej energetickej úrovni mohli ľudia vyvíjať ďalej. Akoby postúpili do vyššej formy vzdelávania.
Dnešná doba plná chaosu a otvorenej zloby je zrelá na očistu, kde je doslova nevyhnutné zbaviť sa všetkého toho, čo odporuje najvyšším zákonom ľudskosti.
Je to prevratná doba, kedy všetci ľudia na Zemi odhadzujú masky a kedy sa všetko postupne vyhrocuje iba na dve protichodné strany: buď – alebo, Pravda alebo Lož, Svetlo alebo Tma, Vývoj vo Večnosti alebo Úpadok v zániku.
Každý má možnosť si slobodne vybrať, informácie sú k dispozícii.
-
Je mnoho aj takých, ktorí veria síce v reinkarnáciu, ale zároveň si myslia, že donekonečna môžu opravovať svoje chyby. Omyl.
Aj táto ŠKOLA ŽIVOTA má posledný ročník, ktorý končí KONEČNOU SKÚŠKOU, kde každý jednotlivec na základe svojho vyžarovania, ktoré nadobudol počas mnohých životov, bude musieť nastúpiť buď svoju vlastnú Cestu Zániku alebo CESTU VEČNOSTI.
V tom spočíva dokonalá Spravodlivosť a záruka, že napriek mnohonásobnému pošpineniu Vesmíru sa Stvorenie pravidelne čistí a obnovuje od všetkého, čo mu škodí. Pravidelne, v celej časovej šírke – z mínus nekonečna do plus nekonečna...
-
Poučenie?
Ak veríš iba v jeden život, zmysel života sa stráca.
Ak veríš vo viac životov na Zemi, dávaj si veľký pozor, aby si prešiel najbližšou veľkou Skúškou Života, aby si splnil svoju opravdivú úlohu, kvôli ktorej si vôbec vznikol:
MÁŠ SA STAŤ ČLOVEKOM!
 
NATÁLIA
Dnes je meno Natália.
Spomínajme!
Sviečka horí a svedčí o Večnosti...