Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Prajem Vám pokoj v duši, ale zároveň bdelého ducha vážení priatelia. Myslím si, a zrejme to bude celkom prirodzené, že v tomto veľmi náročnom a prelomovom období, je tou najaktuálnejšou otázkou to, na koho stranu sa svojim rozhodnutím pridáme... ....teda v konečnom dôsledku čo vnímame ako zlo a čo ako dobro. Toto triedenie pred koncom starého sveta, bolo a je dlhodobo prorokované. A nám tu zúčastneným to netreba zvlášť zdôrazňovať. Ale napriek tomu  "Bdejme a modlime sa!" až do "posledných" chvíľ.  Je to skutočne pre mnohých z nás --- , veľmi, veľmi náročné, pre niektorých možno "konečné", keď už sa tak rozhodli, ale pre niektorých bez pochýb zároveň začiatočné rozhodnutie , ktoré musí každý a každý sám za seba (s výnimkou našich detí a...)....pred počiatkom Nového sveta urobiť. Zložité a náročné je to najmä preto, že dotované a zjednotené média nám pred našimi očami i deťmi, a s našou aktívnou, alebo aj pasívnou pomocou poprevracali tie najzákladnejšie životné hodnoty a tak mnohí netušiac, nehľadajúc Boha, vytrvalo blúdime vo svete, aj v sebe samých. A  práve pre túto zložitosť i náročnosť  mi dovoľte vyzvať najmä tú chápajúcu a  Stvoriteľovi hlboko veriacu časť obyvateľstva na vzájomnú toleranciu, rešpekt a úctu."(Odpustime im, pretože oni celkom vážne nevedia čo činia.)" Odpustime, ale v žiadnom prípade sa nedajme zastrašiť ich strachom, pretože tento strach sa bude rozmnožovať. Hoci v súčasnosti by sa vo svete malo  v prvom rade rozprávať o rešpekte očkovaných voči neočkovaným, pretože opačne je to celkom prirodzené, napriek tomu priatelia, Slovania, rešpektujme sa navzájom. Na pretrvávajúcom a násobiacom sa strachu očkovaných a v ňom prameniacom nerešpekte a stupňujúcom sa tlaku voči neočkovaným  je pozoruhodný fakt, že všetci očkovaní sa vlastne svojim rozhodnutím hoci si to neuvedomili,priamo odklonili, odpojili od Božieho plánu, ktorý bol vždy a bude najdokonalejší a preto je celkom prirodzené, že  znášajú ten  znásobený strach a neistotu. Dalo by sa o tom ešte napísať, že ak iste mnohý človek zaočkovaný, teda z istého uhlu pohľadu , človek v Božiu dokonalosť neveriaci, bude či teraz ,alebo aj potom zomierať i tak so strachom, pretože jeho viera nie je živá, kdež to mnohí ľudia nezaočkovaný aj keď zomrú možno skôr, ale zomierajúc s hlbokou vierou a odhodlaním v srdci zomrú odvzdane a spokojnejšie,či už s covidom , alebo bez neho.....Božie dielo je dokonalé a smrťou sa naše bytie nekončí priatelia...Pán Boh s nami až na Veky Vekov. Amen "Čím tmavšia je noc, tým bližšie je svitanie!"
 
Narodeniny pani Natálie
Narodeniny pani Natálie.

1. Dnes 17.7.2021 si pripomíname 71. výročie narodenia pani Natálie de Lemeny – Makedonovej – matky Imanuela – budúceho Kráľa tisícročnej ríše, autorky kníh Nového evanjelia – Večných zákonov 1,2,3., ktorá tak veľa urobila pre ľudstvo.

Na jej dátum narodenia 17.7. pripadajú aj ďalšie významné udalosti, spomeňme nasledovné:

2. Na jej 47. narodeniny – 17.7.1997, čo je pred 24. rokmi , prekonala vplyv Lucifera a napísala o narodení Imanuela na Zemi.


3. Na jej 42. narodeniny, teda pred 29. rokmi , bola Slovenskou národnou radou prijatá Deklarácia o Zvrchovanosti Slovenskej republiky.
 
NO Experimental VACCINE! – Healthy-Gesund-Zdravý
NO Experimental VACCINE! – Healthy-Gesund-Zdravý
(komplet aj s obrázkom je to na:https://blog.infovojna.sk/no-experimental-vaccine-healthy-gesund-zdravy/)

V nacistickom Nemecku označili Židov žltými hviezdami, lebo nepatrili do členstva „čistej Árijskej rasy“, boli menejcenní ľudia – UNTERMENSCH. Tak nejako sa začínala doba koncentračných táborov smrti.
Dnes sa znovu v EU začína segregácia na zaočkovaných a nezaočkovaných. Už dnes, v júli 2021, znovu ako za Hitlera, nie sú rovnaké práva pre všetkých. Niekto môže vojsť, alebo kúpiť, niekto nesmie … vraj kvôli zdravotnej bezpečnosti...
Zrejme príde čas, kedy tí tzv. „nezodpovední“, možno aj ich obydlia, budú označení nejakými viditeľnými varovnými symbolmi, resp. zaočkovaní budú mať nejaké vonkajšie znaky na rýchlejšie odlíšenie tých privilegovaných zmagnetizovaných BIOROBOTOV od tých zatracovaných druhoradých občanov, avšak ešte stále ĽUDÍ.
-
Možno si niekto povie, čo keby som dodal odvahy aj ostatným a dal si na seba už teraz označenie – NIE EXPERIMENTÁLNA VAKCÍNA! Nebojme sa!
A pod 7-cípu žltú hviezdu, ktorá na rozdiel od nanútenej 6-cípej žltej hviezdy z nacistickej éry bude znakom vzdoru voči súčasnej celosvetovej covid-tyranii, sa verejne prejavím ako ZDRAVÝ – HEALTHY – GESUND, HRDÝ a SLOBODNÝ ČLOVEK.

Jozef Potúček
(… človekom som bol, človekom zostanem...)
 
Imanuelov odkaz 6.6.1998
 
Blíži sa Deň hnevu
Pani Natália uverejnila v úvode knihy Večné zákony 2 Najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu prijatý dňa 6.6.1998, teda pred dvadsiatimi tromi rokmi.


Blíži sa deň hnevu


Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva


Rozlúštenie proroctva nájdeme na strane č. 4 a 5 vo Večných zákonoch 2.
.
Vysvetlenie proroctva


Blíži sa deň hnevu
Tisícročia zvestovaný súd čoskoro vyvrcholí. Boh sa hnevá na ľudí, ktorí sa nevyvíjajú správnym spôsobom.


Radujme sa, prídu anjeli
Tí, ktorí sa dobrovoľne a dôsledne pripravujú na súd, majú dôvod radovať sa, lebo temno bude konečne potrestané a Zem očistená od zla.
Do hmotnosti zostúpia vysoké duchovné bytosti a budú duchovne aj pozemsky ochraňovať vyvolený ľud počas ťažkých a neznesiteľných chvíľ.


Boh nás zachráni
Imanuel si príde po vyvolených, ktorí napriek ťažkostiam budú veriť v jeho príchod. Potom zachráni aj mnoho tých, ktorí sa duchovne prebudia až v krízových situáciách.


Jeho deň je tu
Deň súd - Pánov deň sa konečne stane skutočnosťou.


Pripravte sa, bude voda
Na súd nepotrebujete nič iné, iba jednu výzbroj - dostatočne vyvinutého ducha. Preto ho nenechajte spať ani leňošiť. Súd vyvrcholí veľkou vodou, z ktorej bude vyvolený národ zachránený obrovskou kozmickou loďou. Preto archa opísaná v mojom sne stála na vode a nie na pevnine.

Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Všetko sa zrýchľuje, aby sa ľudia prebudili z poblúdenia a nevedomosti. Náhle zmeny v myslení budú sprevádzať aj náhle zmeny počasia - búrky, horúčavy, chlad, dážď, všetko sa rúti do vrcholu. Zrýchlenie znamená zároveň skrátenie utrpenia. Boh je spokojný, lebo počet prebudených a dozrievajúcich rýchlo rastie.


Buďte bez obáv
Kto sa už teraz chystá na cestu, neprepadne panike a odíde prvým vlakom.


Bežte, ale neutečte
Ponáhľajte sa, lebo čas na duchovnú premenu sa rapídne skracuje. Nezdržujte sa ničím nepodstatným, aby ste nezmeškali svoj odchod.
Neopúšťajte svoje rodisko, vyvolený národ bude zachránený ako prvý.


Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči
Chlieb je dar Boží, ktorým denne živíme svoje telo. Táto kniha je tiež dar Boží, ale duchovný, živí nášho ducha. Preto ju denne otvárajte a čítajte. Keď ju spustíte z očí, duchovne vyhladnete, zoslabnete a nebudete schopní sa povzniesť.


Suché lístie opadáva
Kto sa čo najskôr nespamätá a duchovne neožije, ten padne ako suché lístie na zem, zhnije a rozloží sa.

 
Abyste vy, lidé, mohli v hrubé hmotnosti uzrávat, dal vám Stvořitel jednu velikou milost: Schopnost formovati slova! Nikdy jste neznali opravdovou cenu tohoto vznešeného daru, protože jste se o to nikdy nesnažili a používali této schopnosti velmi lehkomyslně. Nyní musíte hořce protrpět všechny následky svého falešného jednání. Utrpení jest již kolem vás a vy ještě neznáte příčin, jejichž následování přináší takové utrpení. S dary Všemohoucího si nesmí nikdo hrát, aniž by si neuškodil. Tak tomu chce zákon, působící ve stvoření, který se nedá oklamat. A myslíte-li, že tato schopnost mluviti, tedy vaše schopnost formovati slova, která pak mluvením prosazují vaše chtění hrubé hmotnosti, jest neobyčejně důležitým darem vašeho Tvůrce, pak vězte také, že vám z toho vyrůstají povinnosti. Vyvstává vám nezměrná zodpovědnost, neboť vy máte řečí působiti ve stvoření! Slova a věty, které formujete, tvoří váš zevní osud na této zemi. Jsou jako setba v zahradě, kterou kolem sebe vysazujete, neboť každé lidské slovo patří k tomu nejživějšímu, co můžete vy v tomto stvoření pro sebe udělat. Dávám vám dnes k uvážení výstrahu: V každém slově spočívá oživující schopnost, protože všechna slova jsou pevně zakotvena v prazákonech stvoření! Každé slovo, vytvořené člověkem, vzniklo pod tlakem vyšších zákonů. Musí se podle svého použití tvořivě vyžít zcela určitým způsobem! Použití jest v rukou lidí. Podle jejich svobodné vůle. Vyžití však nikdo nemůže zvládnout, neboť je přísně spravedlivě vedeno svatým zákonem takovou mocí, kterou lidé dosud neznají. Proto musí v konečném zúčtování přijít jen bědy na každého člověka, který zneužíval tajuplné působivosti slov! … /POSELSTVÍ DOZNÍVÁ, 63. Lidské slovo./
Na zamyslenie.
Môže sa BOH mýliť?

Človeku po prečítaní všetkých týchto internetových „info“ ani nič iné neostáva, len tomu uveriť.

Ako môže byť BOH proti BOHU. Ako môže byť vôbec nejaké Abdrushin proti Irmingard, Abdrushin proti Márii či Irmingard proti Márii?

Ak by to bolo tak, potom sa musí BOH mýliť a byť sám proti sebe.

Ako môže byť odrazu toľko nových tzv.“info“, ktoré si na toľkých rôznych www stránkach tak mnohokrát odporujú. Spoločné majú iba to, čo sa skopírovalo z Abdrushinovho Posolstva Grálu.

Kto je skutočným pôvodcom tohto chaosu?

Nie je iba to luciferovské „ROZDEĽUJ A PANUJ“?

Kde je “V JEDNOTE JE SILA“?

Ak by človek mál tomu všetkému skutočne uveriť, nemusel by azda v sebe potlačiť presvedčenie o Božej dokonalosti a o BOHU samom?

Ostalo by mu iba „SLEPO VERIŤ“!


S pozdravom a prianím všetkého dobrého.

Branislav
 
pred Svätodušným dňom 2021
V sobotu 29.5.2021 je predslávnosť, o 17.hod.
V nedeľu je hlavná Slávnosť Svätej Holubice, o 11.hod.
V pondelok je poslávnosť, o 9.hod.
-
Ešte nikdy som sa tak dôkladne nepripravoval na Svätodušný deň ako tento rok. Žeby to bol posledný pred vrcholom Prvej veľkej očisty?
Chcel by som vám všetkým odcitovať dôležité a veľmi aktuálne slová - posledné slová z poslednej Pánovej Slávnosti Svätej Holubice v roku 1937 na Zemi.
Želám vám všetkým, aby ste vo chvíli, kedy sa približne na obed počas Slávnosti Svätej Holubice otvárajú nebesia, prijali čo najviac sily zo Svetla.
Z prednášky Den Svatodušní 1937:
"Jen Pravda je s to svým zvláštním druhem povznésti ducha, jen ona nikdy nevede dolů! Jen Pravda je tím paprskem, po němž se může snésti požehnání ze Světla do každého lidského ducha, aby ho posílila a rozradostnila na jeho pouti po zemi.
Lidé, kteří nosí v sobě toto toužebné hledání Světla a Pravdy, svítí jako pochodeň v hlubinách této země. A pro tyto lidi je milostivě dán den svatodušní s obnovením síly ze světlých výšin - ale také jen pro ně! Ostatní této milosti nemohou býti vůbec účastni, protože nejsou pro ni otevřeni.
Kdo chce skutečně v sobě prožíti den svatodušní, obnovení proudů sil ze Světla, ten musí mít v sobě touhu po Světle a po Pravdě nezkalenou! Jen tím se může otevříti, aby i do něj mohla prouditi milost Boží!
Odhoďte všechny ostatní touhy, namířené k pozemským věcem, pak se vám požehnáním ze Světla dostane mnohem více, než jste si sami mohli přát, a to i splnění různých pozemských věcí, hodných vašeho úsilí.
Jestliže si pak nebudete ničeho žádati pro sebe, bude vám dáno vše! Jakmile sami sebe nabídnete Světlu, se vším svým chtěním a bytím, pak jste teprve otevřeni Svaté Síle, která se vylévá do všech stvoření!"
 
PG pôvodné či 3-dielne
Zdravím vospolok.
Mňa k návratu na Cestu k Svetlu priviedlo 3-dielne Posolstvo. ALE.
Aj pyramídy svedčia:
http://www.zmeny-posolstva-gralu.duchovnapremena.sk/pyramidy-posolstva-gralu/index.html
 
Ismael
 
Na zamyslenie.
V Posolstve Grálu v prednáške Praduchovné úrovne V. sa vážne hľadajúci čitateľ dočíta (prepis):

"Mária prišla totiž k posvätnému spojeniu ako časť Božej lásky (v slovenskom preklade je Božská láska, ale "der Gottliebe" je Božia láska), ktorou je Ježiš a ako časť Imanuela. Nemá so ženskosťou ako takou nič do činenia, avšak voči celému ľudstvu stojí ako Láska Božia.

Ženskosť stvorenia má do činenia len s Irmingard. Ona prišla dolu do hradu Grálu v praduchovne z božskej úrovne a vstúpila do praduchovnej nádoby už pripravenej pre ňu.

Odhliadnuc od toho, že aktom Božej vôle bola do nej vnorená iskra bezbytostnosti, aby Imanuel mohol teraz už ako trojica pôsobiť v celom stvorení. Imanuelova trojica vo stvorení je: Parsifal - Mária - Irmingard, teda spravodlivosť, láska a čistota.
Imanuel pôsobí teda v poslednom, najsvätejšom spĺňaní teraz vo stvorení súčasne v Parsifalovi, Márií a Irmingard."


Teda podľa toho, vážne a logický uvažujúcemu človeku ostáva iba pochopiť jednoduchú, ale najsvätejšiu samozrejmosť. Že ak sa píše alebo hovorí, že Imanuel niečo napísal, vlastne to je to isté, ak povieme, že to napísali Parsifal alebo Mária či Irmingard. Pretože sú vlastne jedno. Teda ak niečo napísala Mária alebo Irmingard, logický to vlastne napísal Imanuel. A keďže Imanuel - Božia vôľa je časťou Boha, ostatné je úplne jednoduché a zrozumiteľné.

Jedná zo ctihodných žien IRMINGARD - Božia Čistota, 15. mája 1956 napísala prehlásenie, kde hneď v úvode je toto:

"Posolstvo Grálu bolo svojím autorom, pánom Oskarom Ernstom Bernhardtom samotným v rokoch 1939 až 1941 prepracované."


Ak človek uznáva Božiu múdrosť a je presvedčení o jeho dokonalosti, dá sa zlúčiť tento rozpor ohľadom trojdielneho Posolstva grálu - tzv.vydanie s poslednej ruky, s jeho vlastnou nedokonalosťou či nevedomosťou. On, ktorý pôsobí cez Imanuela a tým aj cez Irmingard, ktorý je sám Večný Zákon, by nevedome či dokonca vedome šíril omyly?

Podľa všetkého čo sa človek o tomto popieraní 3.PG dočítal, BOH nevie čo robí?

Je smutné, že Tvorcu všetkého, samotného BOHA sme sa my ľudia odvážili znížiť do pozície, akoby nevedel čo robí.


Pani Makedonová v knihe VZ1 v prednáške Syn Človeka napísala toto:

"Avšak popieranie a hanenie Syna Človeka - Abd-ru-shina nemôže byť odpustené, lebo už na to nebude čas. Do súdu nebudú mať vinníci ďalšie životy na nápravu svojich chýb. Preto Ježiš hovoril, že hriechy spáchané na jeho osobe môžu byť odpustené, ale na Svätom duchu nie.
Píše sa o tom v Matúšovom evanjeliu, 12. kapitole, 31. verši:
Ľuďom sa odpustí každý hriech, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Kto by povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom."S pozdravom a prianím všetkého dobrého.

Branislav
 
GEN-vakcíny, NE-ľudskosť a ZNAK ŠELMY na ČELO a PRAVÚ RUKU

Ako sa mám dívať a správať sa k niekomu, kto bol ešte nedávno človek, aspoň tak vyzeral, prejavoval sa ako človek, stretávali sme sa, či už v práci, v kruhu kamarátov, apod., ale rozhodol sa sám a dobrovoľne, že od určitého dňa bude vlastne NE-ČLOVEK, ale zviera to takisto nebude?
Čo to potom je? Ako tohto živočícha nazvať? BIO-ROBOT, asi najpriliehavejšie pomenovanie. Ako inak nazvať BÝVALÝCH ĽUDÍ, keď boli schopní prijať myšlienku, že „VAKCÍNA JE SLOBODA“?
Všetci predsa vieme, netaja sa s tým ani výrobcovia vakcín, ani politici v najvyšších kruhoch EU, ani vládcovia v jednotlivých štátoch po celom svete, tieto NOVÉ GENETICKÉ VAKCÍNY SÚ EXPERIMENTÁLNE!
COVID-TYRANIA sa začala „Petriho miskami“ na tvárach, pokračovala špáraním sa v nose a hrdle, aby sa to celé uzavrelo experimentálnymi tzv. „vakcínami slobody“. Čo naplánovali potom?
Treba sa pýtať:
Kto zo štátnych úradníkov zaručí, že denno-denne hodiny a hodiny povinne nevdychujú nositelia rúšok a respirátorov konzervačné karcinogénne látky, namiesto prepotrebného kyslíku?
Kto zo štátnych úradníkov zaručí, že v tyčinkách, ktorými sa vystrašeným ľuďom vydieračským spôsobom doslova rýpu aj ne-odborníci opakovane v nosohltanoch, že sa tam nevyskytujú sterilizačné karcinogénne látky, morgelony alebo aj parazity?
Kto zo štátnych úradníkov zaručí, že následky po experimentálnych vakcínach budú niesť konkrétni jednotlivci, štátni zamestnanci, novinári a tzv. experti, ktorí sa najviac pričinili o to, že vydesení ľudia po zavádzajúcich štatistických vyhodnoteniach a po mnohonásobnom bolestivom testovaní si dali radšej vstreknúť neznámu vakcínu, aby mali pokoj, alebo naleteli masívnej reklame tzv. celebrít?
Prečo sa napríklad netestujú všetci záujemcovia napľuvaním na nejakú vonkajšiu plochu, prečo sa tieto najbezpečnejšie pľuvacie testy skoro nikde neuznávajú, ale nútia nás prijímať do našich tiel látky, ktorých škodlivosť sa v praxi ukazuje čoraz častejšie?
To, čo nám vlády vnucujú PRIJÍMAŤ, a čo sa nesmie nikde spochybňovať, lebo CENZÚRA, to sa presadzuje veľmi intenzívne, až je to podozrivé:
DÝCHANIE POD MASKAMI a RESPIRÁTORMI (jedovatými?)
TYČINKY (jedovaté?) V NOSOHLTANE
GENETICKÉ EXPERIMENTÁLNE VAKCÍNY (jedovaté?)
V rozpore s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a v rozpore s rozhodnutiami Norimberského procesu po 2.svetovej vojne, konkrétne v úplnom rozpore s Norimberským kódexom (10 bodov), v rozpore so samotnou ľudskosťou, sa ZOPÁR ĽUDÍ ROZHODLO, že už NEBUDÚ POTREBNÉ LABORATÓRIÁ S POKUSNÝMI ZVIERATAMI, lebo si NAŠLI LEPŠIU EXPERIMENTÁLNU A TESTOVACIU VZORKU – globálny zdravotnícky EXPERIMENT „á la Mengele“ bude prevedený NA ĽUĎOCH celej planéty Zem!
A ľudia v mnohých prípadoch si to ani neuvedomujú, že sa sami dobrovoľne stávajú tými pokusnými myškami a králikmi v experimente niekoho, kto to až tak pekne s nami všetkými určite nemyslí. Opakujem – DOBROVOĽNE.
Ľudkovia, inými slovami, dobrovoľne kráčate so sklonenými hlavami s očami upretými v tých vašich „chytrých“ telefónoch – NA BITÚNOK. Skvelé to stádo...
Pýtam sa: Má nárok tá osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla, že bude hodnotovo menej než pokusný králik – zviera, ktoré sa nemôže adekvátne brániť ako obeť nejakého experimentu, ktorý skoro vždy končí jeho smrťou, či už počas alebo po experimente, ešte nazývať človekom?
Však on nemusel, vtedy ešte ako človek, zúčastniť sa experimentu na ľuďoch, on sa nemusel dať zaočkovať ako zver v labáku! Nemusel sa odľudštiť! Iba preto, aby si mohol čosi nakúpiť a niekam ísť, akože slobodne?!
Zahodil dobrovoľne svoju ĽUDSKOSŤ – odteraz je BÝVALÝ ČLOVEK!
To pokusné a nevinné zviera na výber nemalo, zvieraťom bolo od narodenia a zvieraťom zostalo až do svojej smrti. Radšej by zomrelo na slobode.
Ale Ty, NE-ČLOVEK, ty si mal ešte ako slobodný človek na výber! Na rozdiel od toho nešťastného a trpiaceho zvieraťa, uzavretého v laboratóriu, si mohol EXPERIMENTÁLNU VAKCÍNU ODMIETNUŤ. Vybral si si ale úlohu otroka v zdanlivej matrixovej slobode, a tak sa nečuduj, keď Matka Príroda a Majiteľ planéty Zem aj s Tebou zatočí tak, že sa z toho už viac nespamätáš!
Aktuálne vyznievajú slová z listu apoštola Pavla Galaťanom: „Nemýľte sa: BOH SA VYSMIEVAŤ NEDÁ.“
ON a Jeho Vesmír má totiž väčšiu silu než hrubohmotne obmedzený a pokrivený rozum všetkých pozemšťanov...

*******

A teraz sa pokúsme na to isté zahľadieť sa zo strany duchovnej, napr. aj biblickej.
Odborníci, zaoberajúci sa duchovnou problematikou, hovoria, že Biblia je písaná na mnohých miestach tak, aby neodkryla všetko, čo sa v nej zvestuje. Do času... Prečítanie toho istého textu dnes alebo zajtra prináša iné duchovné obrazy, symboly a informácie. Vždy podľa toho, ako sa čitateľ, poslucháč otvorí – vnútorne, duchovne.
A tak, mnohé, zdanlivo dnes nepodstatné vety bývajú v budúcnosti práve tými hlavnými bodmi, kde sa odhaľuje čosi mimoriadne dôležité.
-
O znaku šelmy, resp. čísle 666 sa popísalo a nahovorilo už všeličo. Ale Pravda je založená na jednoduchosti. Pravdu má pochopiť každý.
A tak je to aj v tejto dobe kovidovej, resp. vakcinačnej.
Napĺňa sa jeden z dôležitých míľnikov histórie ľudstva: Ľudia môžu alebo nesmú kupovať či predávať, ak neprijmú to, čo im nevolení vládcovia ponúknu – tzv. „Cestu k slobode“.
Áno, po celej Zemeguli sú to dobrovoľno-vydieračské genetické experimentálne vakcíny.
Kto nepríjme neznáme vakcíny do svojho tela, nebude mať SLOBODU. Ak ju bude mať, tak len obmedzenú a zrejme aj tú len dočasnú.
-
Poďme sa teda úplne jednoduchým spôsobom pozrieť bližšie na to PRIJATIE ZNAKU ŠELMY NA ČELO A NA PRAVÚ RUKU.
ČELO – je na hlave a v hlave za čelom sa nachádza predný mozog – jeho produktom je rozum, myšlienky, ROZHODNUTIE, ...
PRAVÁ RUKA – bez ohľadu nato, či je niekto pravák alebo ľavák, pri stretnutí ľudí sa podávajú pravé ruky. Podávanie ruky obrazne a symbolicky znamená PRIJATIE do blízkosti… Prijali sme niekoho alebo niečo k nám, … do nás.
Preto aj DO NÁS, lebo všetko hmotné je iba rôzna forma energie. Rozhodli sme sa prijať nejakú neznámu energiu. Ale táto energia, tieto zhmotnené vakcinačné pasy, ktoré sa znázorňujú QR-kódmi, čiže presne vymedzenými ZNAKmi, nás majú oprávňovať slobodnejšie sa pohybovať a vykonávať niektoré činnosti, ktoré ne-zaočkovaní nebudú môcť, napr. KÚPIŤ si letenku, lístok na športové alebo kultúrne podujatie, alebo vstúpiť niekam, napr. do banky, na trhovisko a PREDAŤ nejaký tovar. Predtým mali možnosť vykonávať všetci všetko bez rozdielu a obmedzení.
Skrátka: KTO sa na základe rozumového zváženia vo svojej hlave, symbolicky ČELO, rozhodne NEPRIJAŤ, symbolicky NEPODAŤ PRAVÚ RUKU experimentálnym a genetickým vakcínam, aby obdržal VAKCINAČNÝ PAS (vlastný QR-ZNAK, podobne ako čísla ľudí v nacistických koncentračných vyhladzovacích táboroch), ten bude mať problémy s NÁKUPOM ALEBO PREDAJOM.
Biblickou rečou:
KTO NEPRIJME ZNAK ŠELMY NA ČELO ALEBO PRAVÚ RUKU, TEN NENAKÚPI A NEPREDÁ. Avšak takýto, ešte stále ČLOVEK, nebude v konečnom dôsledku musieť nasledovať šelmu do „sírneho ohnivého jazera“ večného zatratenia…
-
Ani sme sa teda v tejto tzv. demokracii nenazdali, ako sa práve v našich súčasných životoch napĺňa posledné veľké proroctvo v Biblii – Zjavenie Jána, v tomto prípade záver 13.kapitoly.
„Verš-16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, verš-17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena.“
Takým istým spôsobom sa bude napĺňať všetko, čo je v Zjavení Jánovom napísané a dodnes ešte ukryté, a mnohé sa objasní a zjaví na verejnosť až vtedy, keď to bude aktuálne. A mnohokrát to bude v „dobe potom“, keď sa ľudia už predtým vlastne vnútorne a slobodne rozhodnú, či budú nasledovať TEMNO DO VEČNÉHO ROZKLADU, alebo SVETLO DO VEČNÉHO ŽIVOTA.
Už aj dnes ide o všetko, …sme na rázcestí...
18. verš v 13.kapitole prináša ďalšie potvrdenie pravdivosti Zjavenia Jána: „Verš-18 v tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“
Bližšie vysvetlenie aj tohto zašifrovaného zvestovania (666) čaká na presne stanovený čas svojho odhalenia. Buďme trpezliví, dlho to už trvať nebude.
-
Opäť sa tu vynárajú ako z Večnosti slová Ježiša Krista, ktoré doplnia a pomôžu mnohým ešte lepšie pochopiť, čo sa dnes vlastne deje.
Ježiš povedal (Lukášovo evanjelium, 11. kapitola, verš 52):
„Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“
Tu sa hovorí aj o tých dnešných tzv. zákonníkoch, ktorí protizákonnými aktami rozhodujú o celom globálnom vakcinačnom besnení, lockdownoch a ničení samotnej ľudskej podstaty.
Oni totiž vedia, že sú stratení a že už nemajú šancu vojsť do ríše Otca Kristovho, a tak v tej zlobe a závisti robia všetko preto, aby sa DOMOV vrátilo čo najmenej ostatných dušičiek.
„KĽÚČ POZNANIA“, o ktorom Syn Boží hovoril, je ale neustále k dispozícii každému...

*******

Človeče, Boží tvor, nech sa deje v Tvojom okolí čokoľvek, ZOSTAŇ ČLOVEKOM až do konca...!

VYDRŽAŤ!
Jozef Potúček, 17.5.2021
 
OXID CHLORIČITÝ, MMS-CDS, prečo sa o tomto nehovorí všade!?
OXID CHLORIČITÝ, MMS-CDS, prečo sa o tomto nehovorí všade!?

VIRUS? NO PROBLEM!
*******
Podľa mojich vlastných skúseností z posledných rokov (nielen covidové šialenstvo), ak sa v EU čosi zakazuje ako zdraviu škodlivé, tak sa nato určite idem pozrieť bližšie, veď farma-biznis nás už toľkokrát oklamal, takže idem si hlavne overiť, či to nie je trebárs naopak, či to nakoniec nepomáha zdraviu človeka.
Nuž, KDE BOLO, TAM BOLO, stalo sa to pred pár rokmi: OXID CHLORIČITÝ, MMS-CDS NAOZAJ FUNGUJE!!!
Opakujem, už vyše 8 rokov nepoznám zubnú pastu, zubnou kefkou si nanášam presne stanovenú a zriedenú MMS a čistím a likvidujem patogény...
Osem rokov neviem, čo je zubný kaz, každý začínajúci zápal okolo zubov, zápal v ústnej dutine zlikvidujem do dvoch-troch dní výplachom oxidom chloričitým, MMS v ústach, ...... a div sa svete, prežil som. Takže žiadna otrava, žiadne SAVO! Naopak, cítim sa stále lepšie a lepšie...
Dezinfikujem tým rany a vonkajšie plochy, aj na ľudskom, aj na zvieracom tele, aj od komárov, kliešťov, apod.
Máte problém s bolesťami zlomených alebo zapálených obrúsených zubov pod uvoľnenými mostíkmi, lebo sa tam čosi z potravy dostalo, a nemôžete sa momentálne dostať k svojmu lekárovi kvôli tomu, že odmietate sa dať ako zver otestovať alebo zaočkovať? Hrozí Vám akútny zápal okostice? Poškodený alebo uvoľnený mostík Vám naozaj môže opraviť iba zubár, ale ten čas, kedy prípadne musíte vyčkať kvôli korona-šialenstvu štátnych vlastizradcov a kvôli ich protiprávnym obmedzeniam v slobodnom pohybe (vydieračské nespoľahlivé testy a smrtiace experimentálne vakcíny), môžete prečkať s prípravkami MMS-CDS. A zápal odíde, ako prišiel... A potom, keď tá ďalšia ich covid-vlna prehrmí, poďho rýchlo k zubárovi opraviť mostík ...
Alebo. Chce snáď niekto povedať, že nemecký ovčiak je sprostý? A keď si to takýto inteligentný pes pýta sám a pije to, ide ho to snáď zničiť? Naozaj? Videli ste už vari niekde vlčiakov – samovrahov? Tí naši domáci mazlíčkovia vedia totiž mnohokrát lepšie, čo im prospeje, než mnohí ľudia, tzv. páni tvorstva, resp. totálni kovidoví obmedzenci a tupci.
A ako je to dnes, v dobe kovidovej so mnou?
Všade, kam idem von z domu, beriem si vlastný rozprašovač, kde je patrične namiešané CDS a dezinfikujem plochy, ktorých sa dotýkam (nákupný vozík, atď.) alebo svoje ruky. Keď ma vidia napr. pred obchodom, že si po vydezinfikovaní rúk a nakúpeného tovaru striekam tú istú dezinfekciu aj na pery a ešte aj do úst, možno si myslia o mne, že som sa načisto zbláznil. Nebojte sa, nezbláznil.
Veď kto by si dobrovoľne striekal do úst to, čo je iba na ruky a je pri konzumácii škodlivé, ba až jedovaté? Dovoľte mi, aby som sa práve pri tomto zasmial. Akoby Vaša pokožka na rukách nedýchala a nevstrebávala ten zničujúci koktajl, čo si na dlane denno-denne v obchodoch striekate, lebo ... tzv. odborníci povedali v TV!? Fakt, prijímate zvonku iba to, čo prejde ústami? Vy nemáte oči, kožu, resp. pokožku? Týmito cestami do Vášho tela nič nevchádza? To myslíte vážne?
Ja si to môžem dovoliť, je to rokmi potvrdené a overené, ale iba s vlastnou MMS-CDS súpravou, nie cudzou, rakovinotvornou dezinfekciou z neovereného a neznámeho zdroja! V každom ďalšom vchode do obchodu je totiž iný druh dezinfekcie a ja si tento jedovatý mišung mám dať na svoju pokožku, a teda aj do krvného riečišťa? Čo všetko si potom donesiete domov po návšteve takého väčšieho nákupného centra?
Vážení, nie ja s mojou liečivou MMS-CDS, ale všetky tie tupé ovce a nesvojprávni zarúškovaní (už aj zavakcinovaní) bio-roboti, ktorí sa v priebehu zopár minút dezinfikujú všelijakými rôznorodými (možno aj karcinogénnymi) prípravkami a gelmi, sú blázni a samovrahovia! Jednoducho SVEDKOVIA KOVIDOVI!
-
Ku koncu apríla 2021 sa na webe https://otevrisvoumysl.cz/ objavili informácie o oxide chloričitom, ktorý je v EU a USA ako prostriedok na zlepšenie zdravia – ZAKÁZANÝ. Je to proste bielidlo.
https://otevrisvoumysl.cz/univerzalni-lek-veda-a-pribeh-oxidu-chloriciteho-cesky-dabing/
https://otevrisvoumysl.cz/proc-je-tento-vysoce-ucinny-lek-tajen-lidstvu/

*******
POZOR! Všetky základné INFORMÁCIE a POKYNY (treba to striktne dodržiavať, iba tak to potom účinkuje a funguje) a všetko okolo MMS-CDS-DMSO sú na stránke:
http://www.cz-mms.info/
Na tejto stránke okrem obrovského množstva životne dôležitých informácií v boji proti Covid-19 sú v úvode aj aktuálne správy z latinskej Ameriky, kde už oxid chloričitý je schválený, viď uvedené niektoré linky. A majú s Covidom 100%-né výsledky! Nestačí?
1/ Oxid chloričitý. Likviduje Covid -19 během několika dnů:
https://vimeo.com/515982096
2/ Aktivní ochrana proti Covid 19 - smazané video z Youtube:
https://vimeo.com/465722622
3/ Likvidujte Covid 19 sami, za 3 dny.. doma..
https://vimeo.com/500792079
4/ V Bolívii je oxid chloričitý schválen tamní vládou k likvidaci Covid 19 u lidí:
https://vimeo.com/464998199
5/ Dr. Manuel Aparicio, přední lékař celosvětového sdružení Comusav, které propaguje a používá k likvidaci Covid - 19 oxid chloričitý
https://vimeo.com/522062802

*******
Ešte jedna veľmi dôležitá vec!
Najmä pre tých váhavcov alebo aj pochybovačov, ktorým pri MMS-CDS, čiže oxide chloričitom chýbajú VEDECKY PODLOŽENÉ ARGUMENTY, si dovolím uviesť významný fakt, že práve vynálezca CDS, Andreas Kalcker, je tiež vedec, ktorý svoje verejné názory opiera o výsledky laboratórnych skúšok a klinických štúdií. Takže žiadne šarlatánstvo, naopak obrovské množstvo VYLIEČENÝCH, ako sa hovorí „ZA BABKU“.
https://andreaskalcker.com/cs/koronavirus/%C3%BAvod.html

*******
Takže zopakujme si. Pravá MMS-CDS sa nemusí iba piť, ale dá sa to použiť aj ako dezinfekcia rôznych povrchov, do kúpeľov, alebo inhalovať, apod.
Vo vlastnom záujme to KUPUJTE IBA U PREVERENÉHO DODÁVATEĽA, tak je to od tvorcov MMS-CDS aj doporučené, viď už zmienený web http://www.cz-mms.info/.
U všetkých iných dodávateľov je možné riziko, že to nemusí byť pravé a čisté! Môže a nemusí, ale načo riskovať. Nasadení šmejdi sú aktívni aj v tomto. Potom sú iba zbytočné zdravotné problémy, pochybnosti, odmietnutie, apod.:
https://czchem.cz/
https://www.skchem.sk/
Pri striktnom dodržiavaní pravidiel správneho a doporučeného dávkovania je k dispozícii na záver k tomu všetkému ešte jeden veľmi dôležitý BONUS PLUS, ktorý pri farma-biznise zväčša chýba: LIEČBA BEZ KONTRAINDIKÁCIÍ!
-
Záverečné upozornenie.
Zle sa môže na začiatku užívania cítiť skoro každý, kto sa rozhodne očistiť svoje telo od zbytočných látok a patogénov, ktoré škodia jeho zdraviu. Toto je jedna zo základných informácií pre všetkých, ktorí začínajú s akýmkoľvek účinnejším detoxom, ktorý ľuďom vracia zdravie a život v plnej sile a radosti.

*******

V ZDRAVOM TELE – ZDRAVÝ DUCH.
VYDRŽAŤ!
 
PeterFranko  
SLOVO JE ČIN!

Splňovať znamená napĺňať,
napĺňať znamená uskutočňovať,
uskutočňovať znamená konať.

Pán Abdrushin Silou zo seba splňoval, čiže svoje Slovo, ktoré vyslovil sa stalo hneď činom.

Nič na tom nemení základný fakt, že Pán Abdrushin splňoval. To znamená , že čo povedal to sa začalo hneď uskutočňovať a vykonávať. Z jeho Slova sa nič nestratilo, nezaniklo, nezmenilo.
Tak ako bolo Pánom povedané a pôvodne napísané tak sa aj do poslednej bodky naplní.

A temno na tom nič nezmení : vymazaním, prepísaním a prepracovaním Posolstva Grálu.
Nič iné ma nezaujíma len, že Božie Slovo je ČIN! Žiadne iné akože „argumenty“ neobstoja!

Nič sa nestratilo, všetko čo bolo Pánom vyslovené a napísané sa uskutoční!

Vyjadrenie pochybujúcich ľudí, že Slovo sa malo zmeniť nesplnením povinností zo strany ľudí neobstojí ,lebo na to ľudia svojou silou aj keby sa všetci spojili nestačia, aby niečo zo Slova zamedzili naplniť a tým uskutočniť v čin!

Počas života Pána Abdrushina pri jeho druhej inkarnácií si zasa ľudia vymedzili príliš veľkú úlohu. Pán Abdrushin svojim príchodom „pred súdom“ mal splňovať a „zahájiť súd“. Čo sa aj stalo pri Obrate svetov v roku 1929. Začalo sa triedenie a ľudia sa sami na jeho Slove roztriedia. Súčasne prebehne očista. A po očiste „po súde“ bude Pán sám osobne viesť začiatok výstavby tisícročnej ríše, tak ako povedal a napísal v pôvodnom Posolstve Grálu.

Ľudia počas života Pána Abdrushina mali začať nie s výstavbou tisícročnej ríše ako si to mnohí mysleli a v svojom ľudskom očakávaní dokonca vyžadovali. Podobne ako Judáš.

Výstavba tisícročnej ríše je predsa tak ako Pán povedal vyhradená až po ukončení súdu a nie pri zahájení súdu.

Ľudia mali Pánovi pomáhať pri zahájení súdu! Ľudia čo spoznali Posolstvo Grálu ako Božie Slovo mali a aj teraz majú napomáhať hľadajúcim a pýtajúcim , aby sa pri ich konečnom a poslednom rozhodnutí správne rozhodli! A v tom spočíva posledný súd. A to sa všetko deje teraz počas súdu. Avšak zlyhanie povolaných ľudí na samotný priebeh Súdu nemá žiadny vplyv. A neodsunie sa zo Slova nič ani o vlások a uskutoční sa v presne stanovený čas!
 
Na zamyslenie.
Jedná zo ctihodných žien IRMINGARD - Božia Čistota, 15. mája 1956 napísala prehlásenie, kde hneď v úvode je toto:

"Posolstvo Grálu bolo svojím autorom, pánom Oskarom Ernstom Bernhardtom samotným v rokoch 1939 až 1941 prepracované."

Pani Makedonová v knihe VZ1 v prednáške Syn Človeka napísala toto:

"Avšak popieranie a hanenie Syna Človeka - Abd-ru-shina nemôže byť odpustené, lebo už na to nebude čas. Do súdu nebudú mať vinníci ďalšie životy na nápravu svojich chýb. Preto Ježiš hovoril, že hriechy spáchané na jeho osobe môžu byť odpustené, ale na Svätom duchu nie.
Píše sa o tom v Matúšovom evanjeliu, 12. kapitole, 31. verši:
Ľuďom sa odpustí každý hriech, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Kto by povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom."


S pozdravom a prianím všetkého dobrého.

Branislav
 
Na zamyslenie.

IRMINGARD poskytla dve oficiálne vyhlásenia, kde jasne a zreteľne potvrdila, že autorom 3.dielného Posolstva Grálu -tzv.vydanie s poslednej ruky je Abdrushin.

LUCIFEROVI sa opäť podaril superťah hodný jeho mena, keď znevažovaním a pošpinením osoby p.Márie - Božej Lásky a p.Irmingard - Božej Čistoty, vlastne pošpinil a znevážil aj 3. Posolstvo Grálu - tzv. vydanie s poslednej ruky.

Všetko dobré.

Branislav
 
Na zamyslenie - VZ-1,2,3 a pôvodné nezmenené PG

Zdravím vospolok.
Rád by som pánovi Branislavovi a podobne zmýšľajúcim na pomoc uviedol 3 body. Ostatné je už iba na hľadajúcich, tam už ja nepovažujem za potrebné k tomu niečo dodávať.

1/ O mnohých akože sporných veciach vo VZ-1,2,3 sme sa verejne zhovárali tu na tomto diskusnom fóre už roky. Preto by som odporúčal začať pekne od začiatku, roky dozadu a tam sa tieto témy premieľali niekedy dokolečka dokola.
K zmienenému úryvku, ktorý je v 3-dielnom PG a nie je v pôvodnom PG či PD uvádzam jeden fakt, že Doznievaní malo byť podľa informácií až 8 zväzkov. V nemčine boli dva, v češtine jeden komplet. Kto vie dnes povedať, či ten úryvok už nebol napísaný a mal byť v niektorej z ďalších prednášok v PD? Imanuel podobne ako aj Ježiš odišli zo Zeme predčasne.
Napokon aj sám Abdrushin postupne menil znenie svojich prednášok, o čom svedčia Odpovede na otázky v časopisoch Gralsblätter, Stimme a Der Ruf, ako aj fialové "malé" vydanie PG v roku 1926.
Nehovoriac už o tom, že aj PD v nemeckom origináli sa odlišovalo od českého prekladu PD, pričom v českom PD boli niektoré odseky navyše, ktoré v nemeckom origináli nie sú.
V tejto súvislosti odporúčam všetkým, ktorí majú pochybnosti:
Zoberte si 3-dielne PG a všetky tie prednášky, ktoré v ňom nie sú, ako aj odseky a vety v prednáškach s tými istými názvami (aj nezaradené, aj dodatky, odpovede v tých horeuvedených časopisoch), a čítajte iba to, čo sa do povojnového PG nedostalo.
Ja som si túto námahu dal, a našiel som odpovede. Postavil som si vopred dotaz, ako je to s VZ123? Presne ako odporúčal Abdrushin. Trvalo to skoro pol roka, ale vyjasnilo sa to.
Po náhlom odchode pani Natálie sme všetci mali pochybnosti, možno som to mal jednoduchšie, lebo už predtým som 6 rokov čítal PG, a tak som si postupne zaobstaral všetky pôvodné prednášky a poznanie prišlo.

2/ Pani Natália mala iba písať a o vydavateľstvo sa mali starať jej pomocníci, ktorí ale zlyhali, a tak nastúpili náhradní. Bol som osobne pritom a zažil som takú situáciu, kedy pani Natália ako jedna láskavá žena bola doma v jeden novembrový deň ako oheň a síra na tých pomocníkov, ja som vzal knihy a pratal som sa radšej preč, aby sa aj mne neušlo.
Aj knihy VZ-1,2,3 prešli zmenami, ona sama povedala, že keby mala viac času, bolo by to zoštylizované ešte lepšie. Hrubohmotne lepšie! Odkaz Imanuela pre ľudského ducha zostal v nich ale nemenne - vo všetkých vydaniach!
Možno to tak malo byť, že sa k pôvodným prednáškam nemala dostať pred napísaním VZ. Je tu niekto, kto to vie 100-percentne?

3/ Mnohé doplňujúce informácie ohľadom témy "Dôležité informácie a súvislosti so zmenami v Posolstve od Abdrushina" sú uvedené na http://www.zmeny-posolstva-gralu.duchovnapremena.sk/
Som si istý, že je to veľmi dôležité vedieť, aby sa čitateľ PG vedel rozhodovať slobodne a samostatne. Aj v pohľade na pani Natáliu a jej knihy.

Veľa síl.
 
Na zamyslenie.
Prečo by vlastne skutočný autor VZ „vnukol“ p. Makedonovej obsah z 3. Posolstva Grálu, ktorý sa mimochodom nenachádza v predvojnovej verzii, ak 3.dielne Posolstvo Grálu nebolo jeho dielom?

Ak má človek vziať knihu VZ vážne a byť presvedčený o jej skutočnom autorovi, ktorý ju napísal prostredníctvom p. Makedonovej, tak z toho všetkého logický vychádzajú človeku len dve veci. A to aj na základe Ježišovho áno je áno a nie je nie, všetko čo je nad tým je od zlého.

1.Ak nie je 3. Posolstvo Grálu tzv. z poslednej ruky autentické, potom človek nemôže brať VZ vážne. Azda skutočný autor by nevedel pri vnuknutiach p. Makedonovej o okolnostiach okolo Posolstva Grálu? Azda Boh hraje ľudské rozumové hry? Nevie čo robí?

2.Takže človeku z toho nakoniec vychádza vlastné jediné. VZ sa môžu brať vážne iba vtedy, ak je presvedčenie o tom, že 3. dielne Posolstvo Grálu-tzv. vydanie z poslednej ruky je napísane vlastnoručne Abdrushinom.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého.

Branislav
 
Re: Na zamyslenie
Re: Na zamyslenie...

...pán Branok, dovolil by som si zopár poznámok k Vášmu príspevku.
To, že pani Natália bola pri písaní svojich kníh vedená Imanuelom, sa dá dokázať spomínaním veľmi veľa faktov a textov v jej knihách, o ktorých píše Abdrushin v pôvodnom Posolstve Grálu, v Poselství doznívá, či aj v Sborníku nezařazených přednášek, vydaných vydavateľstvom Hlas Zlín v roku 1997, ktoré ona nemala a ani ich nečítala. Odkiaľ by potom mohla o tom vedieť?
Spomeniem len niektoré.
V otázke č. 164, str. 148, 149 vo VZ 2 píše pani Natália o tom, že Imanuel bude osobne prítomný v hrubohmotnom tele pri výstavbe tisícročnej ríše po očiste, ale len na jej začiatku, lebo neskôr prevezmú vládu vyšší duchovia.

V Poselství doznívá píše Abrushin v prednáške č. 13 s názvom Říše tisíce let na str. 78, 79 toto: ,,...Božská vůle sama nezůstane však na Zemi v KRVI A MASE po tisíc let, nýbrž po vykonané výstavbě odejde vzhůru do hradu Grálu. Na Jeho místě bude však vládnouti na Zemi během těchto tisíce roků vždy nositel Jeho vůle, který s ním bude přímo spojen. Bude to vždy jeden z Prastvořených,...“

Vidíme, že Abdrushin píše, že Boží Vůle bude v Tisícročnej ríši v MASE A KRVI, teda v hrubohmotnom tele. Vieme ale, že do mäsa a krvi sa dostávame inkarnáciou, narodením.
Teda presne ako píše a zvestuje pani Natália vo Večných zákonoch 1,2,3., že sa Imanuel narodí v NOVEMBRI 1998.

IMANUEL SA SKUTOČNE NARODIL 28. NOVEMBRA 1998, BOL HNEĎ PO NARODENÍ VZATÝ K BOHU A JEHO TRÚNU, PO OČISTE SA VRÁTI NA ZEM.

V Sborníku nezařazených přednášek píše Abdrushin v prednáške 18. duben 1937 na str. 165 o malom národe, ktorý bude učit všetky národy novej múdrosti Vo Svetle Pravdy..., no a pani Natália hovorila v jednom zo svojich rozhovorov konkrétne uvedené v knihe Nezverejnené rozhovory s pani Natáliou na str. 108, z rozhovoru 7.11.1998 toto:
,,...mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale, že bude to malý národ.“
Vidíme tu zrejmý poukaz na to, čo píše Abrushin v Sborníku v prednáške 18. Duben 1937.

Ale od jedného veľmi blízkeho pomocníka pani Natálie, ktorý s ňou priamo komunikoval, nebudem tajiť, že to je pán Jozef Potúček, viem, že on si chcel od nej požičať knihu Sborník nezařazených přednášek v novembri 1998, na čo mu ona odpovedala, že ona to ešte NEMÁ PREČÍTANÉ!
(Pozn.: Pán Potúček mi dovolil o tomto písať).
Takže ona tieto knihy z vydavateľstva Hlas Zlín – pôvodné Posolstvo, Poselství doznívá aj Sborník nemala ešte v novembri 1998 prečítané!

Treba si uvedomiť, že všetky jej citáty z Posolstva, ktoré uvádza vo Večných zákonoch sú z 3 – dielneho povojnového Posolstva. Ktoré, ale je z prednášok pána Abdrushina, poprehadzovaných oproti pôvodnému, s upraveným obsahom, väčšinou s vynechanými dôležitými textami, možno aj pridanými z niektorých iných Pánových textov.

Abdrushin ale vo svojom pôvodnom Posolstve jasne upozorňuje na viacerých miestach, že Jeho Slová sa nesmú meniť, ani vynechávať alebo inak upravovať, ale musí sa prijať tak, ako od Neho vyšlo!

V Předmluvě vydavatele v knihe Poselství doznívá sa píše toto: ,,Vážení čtenáři, přicházíme k Vám s přednáškami od Abdrushina, které postupně vycházeli v letech 1932 až 1937 péčí našeho nakladatelství pod souhrnným názvem ,,Poselství Grálu doznívá“. JEJICH ŘAZENÍ A OBSAH BYLY PÁNEM PŘESNĚ URČENY PRO ČTENÁŘE V NAŠÍ ZEMI. (Teda pre čitateľov z predvojnového Československa – národy Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny.)

 
Na zamyslenie.
„Prezradíte čitateľom, prečo ste sa rozhodli napísať knihu o večných zákonoch?

Som rada, že ste mi položili túto otázku. Chcem, aby čitateľ vedel hneď na začiatku, že ja nie som autorkou múdrosti, s ktorou sa tu bude postupne oboznamovať. Sama by som sa nikdy nerozhodla napísať takúto knihu. Pripadalo by mi to trúfalé.“ ( VZ1,str.3)


Toto je prvá informácia, ktorú dostane čitateľ ihneď v úvode. Kto je skutočným autorom VZ, je objasnené na viacerých miestach VZ.


Jediný priamy dotaz o čase narodenia Imanuela v celých VZ, je posledná otázka 6. kapitoly č.: 171, VZ2.

„Už viete, kedy sa vám narodí Imanuel?

Bude to tesne pred vrcholom súdu, resp. Veľkej očisty. Jej presný dátum nepozná nikto, ani vládca temna, ani jeho zjavenia a médiá, hoci tvrdia opak. Jej približný čas zaujímavo vyjadrili súčasní indiánski proroci:
Keď Malá sestra prehovorí a Veľký brat jej odpovie, nastane Veľká očista. Malá sestra už začala hovoriť Novým evanjeliom. Veľký brat jej odpovie, keď sa vtelí na Zem.

V prednáške „Ja som vzkriesenie“ píše Abd-ru-shin toto:
So zakotvením Svetla, príchodom Božieho vyslanca, zosilnie sila Svetla bez pričinenia ľudských duchov natoľko, že nastane očista. Táto povznesie tým omilostenú časť hmotnosti ešte v poslednej chvíli do svetlejších výšin, takže minie nálevku rozkladu a môže zostať zachovaná.“


Táto pasáž textu je z 3. dielneho Posolstva Grálu - tzv. vydanie s poslednej ruky. V pôvodnom Posolstve Grálu sa nenachádza.

Tu nastane v človeku veľký rozpor a vynorí sa vážna otázka:

Ak skutočný autor VZ naozaj viedol p. Makedonovú a pri tak závažnej otázke jej vnukol tento obsah, azda nevedel, či je autorom 3. dielneho Posolstvo Grálu alebo nie?

S pozdravom a prianím všetkého dobrého.

Branislav