Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

KulturaLiteratura

Spravuje:

Konrád

Může vás zajímatReklamaTento klub by měl sloužit jako doplnění k již stávajících klubů Co právě čtu a Oblíbené knihy. Jeho cílem je upozorňovat na novinky v literárním dění (především v Česku) a diskutovat o nich. Vítáno je zejména linkování či psaní recenzí, úvah atp, dále ukázky z nově vyšlých literárních děl atd. atd. Příspěvky bez informační hodnoty budou okamžitě mazány.

Záhlaví časem doplním.


cichlasoma_meeki Free East Turkestan 
No vždyť – zdá se mi z různých Gabrišové vyjádření jasné, že jak o tom, které básnířky budou v první části, které v druhé, a které jen v rejstříku, tak o tom, kterou báseň či básně od nich případně zařadí, rozhodovala zhruba metodou popsanou v druhém z citátů v mém minulém příspěvku. (Říkat tomu "nastavení síta" asi lze, proč ne...)
Natasha Oheň šlehne  výš
Inu, určitě je "síto" nastavené nějak, aby některé autorky byly v té první části, která snad chce doplnit kánon, a některé byly v té druhé — a další tedy zřejmě jen v rejstříku.
Už k tomu vlastně nemohu nic dodat (konkrétní jména přítomná vs. nepřítomná), neboť mi k ruce chybí ta kniha samotná, zmínky o ní jsou z webu VM i z ISSUU aktuálně staženy, jak jsem právě zjistila.
cichlasoma_meeki Free East Turkestan 
Podle mě se Gabrišová vyjádřila dostatečně zřetelně, viz třeba:

"Antologie nemá sloužit jako přehled, ale jako čítanka, kterou si může kdokoli otevřít a může si třeba najít jednu báseň nebo vícero, ale nepotřebuje k tomu slovník, přehled dějin literatury ani kontext – pokud nechce. A pokud chce, tak si ho může dohledat."

"na běžné čtení, tak jak je zamýšlena i tato antologie, mi úplně stačí, když tu báseň čtu, aby se mi tam něco líbilo nebo nelíbilo nebo abych si v souvislosti s nějakým obrazem na něco vzpomněla nebo aby ve mně zatrnulo – cokoliv takového".

https://brno.rozhlas.cz/co-tim-chtel-basnik-rici-aneb-o-co-slo-editorce-antologie-mila-macho-zuzane-8286750

(V rejstříku jsou prý sbírky všechny, básní je v knize, kolik jich tam je, tak kam míříš tou sítí a oky, moc nevím, pokud to tedy není zodpovězeno už třeba těmi dvěma citáty.)

Ano, zaregistroval jsem, že někteří dali najevo, že z nějakého důvodu uznávají jen antologie založené na nějakém "literárněvědném přístupu", případně antologie obsahující krom básní i studii a komentáře, apod., prostě pojaté méně "subjektivně". Já jsem tady napsal, že se (jakkoli obecně proti teorii v zásadě nic nemám) velice těším na velmi osobní výběr Gabrišové a můžu dodat, že jsem rád, že neobsahuje žádnou studii apod. (Myslím mimochodem, že podobný postoj má i část "literární komunity", ať už tím přesně myslíš cokoli.)

Je samozřejmě nepříjemné, že některé básnířky, které by o to stály, nedostaly předem možnost otištění básně, kterou si Gabrišová vybrala, zakázat (nebo aspoň zkontrolovat sazbu), ale je skvělé, že se básnířky ozvaly, konflikt zásadně různých přístupů k poesii vyšel najevo včas, a věřím, že si všichni uvědomí, že není na nic pozdě a zatím se nic hrozného nestihlo stát. Možná mi něco uniká, ale opravdu nevidím žádný problém v tom, aby ještě několik básnířek řeklo, že si přejí, aby se jejich báseň začernila, atd., jak píšu níže, opravdu by tím pro mě kniha získala další rozměr a koupil bych jich nejspíš několik. (Editorka a nakladatel by se mohli rozhodnout, jestli v knize nechají o skvrnách informaci, čí báseň se pod nimi skrývá, případně z které sbírky, případně konkrétně která, případně by dokonce mohli dát z těch možností jednotlivým básnířkám vybrat.) Vzhledem k charakteru (této) antologie na žádné úplnosti nezáleží.
Natasha Oheň šlehne  výš
Ještě k tomu, jak je vybíráno: o nedostatečném literárněvědném přístupu, absenci odborné studie nebo obšírného komentáře padlo také mnohé. Ono už padlo mnohé úplně o všem. Snad je to tak, že literární komunita chce vědět, jak hustá byla síť, kdo propadl oky, kde je ono měřítko. Z. G. se tím veřejně nezaobírá a pro editora-básníka to není netypické.

Já k té knize samé nemohu nic říct, neviděla jsem ji, ač tam tedy též jsem. Resp. následkem reakce určené editorce na iLiteratuře nyní už vím, jaký tam mám text, to jest pokrok. Uvidíme, jak to celé dopadne.
Natasha Oheň šlehne  výš
Souhlasím, že ty medailonky jsou řešeny nešikovně. Snad se časem podaří ten web poněkud modernizovat.
cichlasoma_meeki Free East Turkestan 
Dík.
Osobně souhlasím skoro se vším v textech skoro všech v Ravtu. (Ravtu i Tvaru ovšem vytýkám, že se mi nedaří proklikat na medailonky "Profily" autorů, z nichž se pod články zobrazuje jen začátek.)

Kupodivu mě překvapuje kousek jedné věty Marie Šťastné. Píše: "[kniha] je mi proti srsti zaměřením, způsobem výběru, názvem…" Jestli tím "způsobem výběru" myslí obecně to, že editorka vybírala básně zcela "subjektivně" a "pocitově", ne něco speciálnějšího, jednak jsem překvapen, jednak konstatuju, že mě tohle na knize nejvíc láká (v případě téhle editorky, ovšem). Pokud se budou nějaké básně začerňovat, navrhoval bych — ať není čtenář o něco ochuzen planou stránkou —, aby se vedle černé skvrny náhradou otiskla (třeba pomocí dětské tiskárničky) nějaká báseň Zuzany Gabrišové (dle jejího subjektivního výběru).
Natasha Oheň šlehne  výš
V případě, že vás zajímají další názory na věc, račte číst nový Ravt č. 14 , který se tím přímo zabývá. Obsahuje řadu protichůdných názorů — Lipár, Škrabal, Šťastná, Šulc... Kromě toho vyšel v h7o další text Alžběty Stančákové obecně o poměrech.