Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravují:

Stranger,
Šnek,
ghort

Může vás zajímatReklamaTento klub je určen k diskusím o křesťanství a o všem, co se ho týká.

Tento klub není určen k bezmyšlenkovitému odkládání odkazů nebo obrázků, které Vám přijdou pod ruku.

Pro speciálnější dotazy je možno využít též klubů Bible a Církevní dějiny.


Ze samé podstaty křesťanství plyne rozmanitost, kterážto v klubu občas vede ke drobným různicím...

... ztěžujícím pokojnou diskusi. Proto kromě mocných moderátorů a ještě mocnějších správců tématu nad klubem bdí falanga očišťovatelů, vybavených právem mazati, v současném složení St.Martin, Japok, Ocs, Jan.S.Harold, Tander Lee, Cichlasoma, Maftík, Fukung.


Co je původní křesťanství?
To nevím jak. Pokud narážíš na staroslověnštinu, tak pokud vím, zavedli do liturgie takovou verzi staroslověnštiny, která (už?) nebyla běžně používaná.
Guyver Cum fossa et forca!   sralbotkové - DO KRYTU!
Tak tohle jsem jednou zažil:

„...náhle jsem se začal smát v Duchu (svatém), a smál jsem se a smál a smál...“ (Kenneth Hagin /baptistický kazatel/ a hnutí Svatého smíchu).

A nebylo to na žádné letniční akci. Bylo to stejné jako když se člověk zhulí, jenže bez té travky. Bylo mi vysvětleno, že se jedná o lehké předávkování a že je to více méně nežádoucí jev.

Guyver Cum fossa et forca!   sralbotkové - DO KRYTU!
Návrat k prvotnímu křesťanství postrádá smysl. Stejně jako postrádá smysl návrat do první třídy, pokud jsme absolvovali vyšší stupně. Na druhou stranu má smysl návrat k původnímu křesťanství.
Guyver Cum fossa et forca!   sralbotkové - DO KRYTU!
Tak pravoslavní s tím mají vlastní zkušenosti: http://en.wikipedia.org/wiki/Khlysts
Guyver Cum fossa et forca!   sralbotkové - DO KRYTU!
Tak tuhle tezi vyvrátili už Cyroš s Metúdem!
Já nechci hned nějak apriorně nesouhlasit (něco z toho by mne samotného asi lákalo), to vůbec ne, jen si říkám, zda stav, kdy platilo např. že "sami apoštolové zastávali myšlenky, za které by o pár století později byli okamžitě vyloučeni z církve" (o které mimochodem šlo?), není relativně přirozený, pokud se církev teprve ustavovala. Navíc, první cca 2-3 století bylo křesťanství chiliastické.
Ještě ohledně zcela prvotní církve jako předkládanému vzoru/ideálu, k němuž se mnohá společenství chtějí vracet. Četl jsem k tomu jednou podle mne dost pádnou námitku. Totiž, v těchto případech se mluví o národních jazycích v liturgii, svobodě poznávání atd., ale nikdo už nevzpomene např. na tehdy nesmírně tvrdou praxi pokání nebo zákaz vykonávat některá povolání, aby se člověk vůbec mohl stát křesťanem. Proč? Když návrat k prvotní církvi, proč ne se vším všudy, nýbrž pouze selektivně?
cichlasoma_meeki  
(!)
Šnek tu vůbec  není
Protiva: Uveď příklad toho, co je dle tebe v ŘKC (popř. kdekoliv jinde) neobnovitelné.

Svobodné poznávání věcí pozemských i božských?

V dobách apoštolů nebyla ještě etablovaná dogmatika, žily vedle sebe názory zcela protichůdné, sami apoštolové zastávali myšlenky, za které by o pár století později byli okamžitě vyloučeni z církve. Struktura učení prostě nebyla pevná, apoštolské učení bylo živé.

Krásně se to dá ilustrovat na té latině a Tvé odpovědi ohledně ní. Křesťanská bohoslužba byla od začátku konána v jazyce, kterému lidé rozuměli — a tohle byl dokonce jeden z podstatných rysů křesťanství vůči celé řadě pohanských tradic. A latinsky se začala bohoslužba dělat nikoliv proto, že by latina byla pro bohoslužbu nějak zvláště vhodný nebo zvlášť svatý jazyk, nýbrž proto, že nevzdělaní křesťané v západní části Říše nerozuměli řecky, tak se musel zvolit jazyk jim bližší — dokonce ani ne klasická latina, nýbrž taková slavnostnější forma vulgární latiny. Zkrátka z nouze ctnost, aby lidé chápali, o čem se v bohoslužbě mluví. A dnes, po staletích, má spousta lidí pocit, že latina je "správná" právě v její nesrozumitelnosti, nebo dokonce — jak neuvěřitelné — že "zaručuje plnou katolicitu". Přesně to je případ toho zkamenění, té ztráty života. A já mám obavu, že tohle ŘKC jako celek nezvládne, že to zvládnou jednotlivci, ale budou mít nad hlavou Damoklův meč exkomunikace (on i otec František by už asi dávno za své názory byl odsunut na mlčení do kláštera, kdyby nebyl římským biskupem, nýbrž jen řadovým teologem).

BTW, já jsem tomu lépe studený než vlažný nikdy moc nerozuměl - v tom smyslu, že jediná výhoda studenosti bude v efinále v tom, že studený nebude v tom pekle tak hluboko. Rád se dovím i jiný význam.
Nemělo tohle být na Šneka?
Protiva obyčejný chlap, příšerný dědek 
Asi v tom, že každý se snaží "pomáhat" Duchu svatému dle svých vlastních představ.
Protiva obyčejný chlap, příšerný dědek 
Ad účinná obnova: zatím jsem ještě neviděl ani neměl tu čest. Snad se někdy dostanu k tomu, abych k vám na bohoslužbu přišel. Pokud na mne nebudeš čekat s brokovnicí s upilovanou hlavní.
Protiva obyčejný chlap, příšerný dědek 
Ad Steve Ryder: toho pána jsem viděl dokonce osobně. Neudělal na mne žádný zvláštní dojem, a sice proto, že uzdravoval lidi, kteří následně chodili bez berlí a neseděli na invalidním vozíku apod. .... jenže druhý den byli v těch vozících zpátky a mělo to na ně šeredný psychický dopad. Nebyl ostatně sám (Ryder), kdo tady něco takového prováděl. Ani se nedivím ruské pravoslavné církvi, že tenhle letniční neřád u nich nechce. Něco k počtení na toto téma třeba tady. Poláci jsou kapitola sama pro sebe, ale oni na to přijdou taky.
Protiva obyčejný chlap, příšerný dědek 
To nevím, ale podle toho co tam čtu tak bych souhlasil. Přijde od toho kdo co napsal a na jaké téma. Jinak pravoslavní si dle mých zkušeností nepotrpí na lásku za každou cenu, a když na to přijde, tak oponentovi sprostě vynadají. Ostatně koukni se přímo do záhlaví tohoto klubu, kde uvidíš rvačku v chrámu Božího hrobu.
Protiva obyčejný chlap, příšerný dědek 
Prdlajs.

Obnova mše v češtině neni až zas takový pokrok. Ta mše měla zůstat v latině, protože latina zaručuje plnou katolicitu - byla by srozumitelná pro každého ve všech zemích světa, kde stojí katolické kostely. A naučit se mši v latině není až zas takový nápor na bednu, skoro bych řekl že i menší než prokousávat se tvými čarodějnými řečmi.

Uveď příklad toho, co je dle tebe v ŘKC (popř. kdekoliv jinde) neobnovitelné. S tímto argumentem jsem se ještě nesetkal a rád si poslechnu (zde: počtu) detaily.

Ad vanutí ducha kontra moje oblíbené chlívky:stejně tak bych mohl říct i já, že i ty máš zase svoje chlívky. Smiř se s tím, že kde lidé zakotví, tam zcela automaticky vznikne chlívek! I Kristus mluví o ovčincích - co to je jiného než chlívky!?

Ad nenávist: je to láska, ale s opačným znaménkem. S tím nic nenadělám, maximálně mohu upozornit že něco není úplně košer. A nakonec: je lépe býti horský nebo studený než vlažný - jinak nás Kristus vyplivne! Jina co do toho, co je kdo komu dlužen: souhlasím s Bigvilikem, že tady je to jeden = 18 a druhý = -2 + 20

Aha, ale to nechápu, v jakém smyslu je to "fixlování"
Guyver Cum fossa et forca!   sralbotkové - DO KRYTU!
Jinak pro ty, kdo nechodí do přímé akce: http://www.citizengo.org/en/10475-real-help-persecuted-christians
 
Kde že Protiva mluvil o té fixlaci?