Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravují:

Stranger,
Šnek,
ghort

Může vás zajímatReklamaTento klub je určen k diskusím o křesťanství a o všem, co se ho týká.

Tento klub není určen k bezmyšlenkovitému odkládání odkazů nebo obrázků, které Vám přijdou pod ruku.

Pro speciálnější dotazy je možno využít též klubů Bible a Církevní dějiny.


Ze samé podstaty křesťanství plyne rozmanitost, kterážto v klubu občas vede ke drobným různicím...

... ztěžujícím pokojnou diskusi. Proto kromě mocných moderátorů a ještě mocnějších správců tématu nad klubem bdí falanga očišťovatelů, vybavených právem mazati, v současném složení St.Martin, Japok, Ocs, Jan.S.Harold, Tander Lee, Cichlasoma, Maftík, Fukung.


Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
Ony ty posty jsou taky různé a různě stupňované...
 
Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
Ale jó. :)
tigr_papirosowy Naše přání nejvroucnější  zplynovat městské liberály
Tady tvrdí že méně než 100.
tigr_papirosowy Naše přání nejvroucnější  zplynovat městské liberály
Tuším v pravoslaví to vychází na nějakých 100 - 150 dnů bez půstu ročně.
Protiva školní strašidlo z Bradavic  - popíjí deset litrů vína denně.
Pardon! Nemluvme teď o tom. Tak jsem to skutečně nemyslel, ani se nechtěl nikoho dotknout. Ale popravdě, sám mám s podobnými nehodami vlastní zkušenosti a setkal se s pár průseráři, že se to za mnou táhne jako červená nit už podstatnou část mého života. Rád bych téma předurčení někdy blíže rozvedl, musím si to ale taky připravit, hlavně za jaký konec to uchopit. Aby bylo jasné o čem je řeč.
El_Diablo Nikdo není dokonalý, až na  Chucka Norrise!
Asi se líp modlil...
Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
Jakože by mu stoletej Simeon poslal do Mělníka cisternu do protisměru?
Protiva školní strašidlo z Bradavic  - popíjí deset litrů vína denně.
Hele, a neměla ta jeho smrt něco společného s těmi tahanicemi v prostoru pravoslavné církve? Pokud vím, byl i ve sporu s vladykou Simeonem.
Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
 
Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
Po nedávné tragické nehodě dnes ve věku 53 let podlehl zraněním a odevzdal svou duši Hospodinu náš litoměřický duchovní archimandrita ThDr. Marek Krupica, ThD. Pomodlete se za něj. Věčná paměť!

 
Protiva školní strašidlo z Bradavic  - popíjí deset litrů vína denně.
Pardon! Mám tomu rozumět tak, že Marek Krupica už to má za sebou?
Guyver Dej zlu mrkev, ať strčí si ji do prdele  Třeba se pak všem zlepší zrak.
Jesť dobro, piť dobro! (heslo Neviditelné univerzity v Ankh Morporku)
Guyver Dej zlu mrkev, ať strčí si ji do prdele  Třeba se pak všem zlepší zrak.
Plus ještě jeden: tvorbu idejí, vědomou či nevědomou. Tím se liší sexualita lidská od zvířecí. Pokud se to použije blbě, jsme v té Sodomě a Gomoře. A katolická církev má k tomu dobře nakročeno.
Ach jo... víme od M. Šantina. Bůh buď milostiv jeho duši...
fukung. starý fukung s novým heslem 
IMHO zajímavý rozhovor Martina Vaňáče s nemocničním kaplanem - premonstratem o zneužívání
https://www.getsemany.cz/node/3581
 

(A) Nikdy by mě nenapadlo komukoli zakazovat život s pravidelnými posty a/nebo život s omezováním sexu (resp. v celibátu), anebo takové způsoby života jakkoli zlehčovat. Znám několik řádových sester, které doprovázeli (a některé (třeba jiné) asi i dnes doprovázejí) těžce nemocné a nemohoucí bližní v jejich posledním časovém intervalu na tomto světě. Tyto sestry praktikují posty a celibát a tato praxe je pro ně důležitá. Obdivuji je, je mi ctí, že jsem se (snad) s nimi trochu podílel na společném díle, a doufám, že jsem se jimi nechal v mnoha směrech ovlivnit.

(B) Vnímám a uznávám složitost tohoto světa, ale (patrně i s pomocí toho, nač poukazuji v (A)), si dovoluji tvrdit, že některé věci až tak moc složité nejsou:
(B1) Je velký rozdíl mezi výrokem „tato cesta má smysl pro mne a mé druhy, se kterými se na této cestě sdílím“ (dále „typ ⱻ“) a na druhé straně výrokem „takto by měli činit všichni, jiné cesty je třeba odmítnout“ (dále „typ Ɐ“).
(B2) Půst, celibát, mluvení jazyky, život v klášteře, poustevně či na sloupu považuji za typ ⱻ. V linkovaném videu to vyjadřuje věta „rozdílnost v postu dokazuje jednotu víry“ (~9:30), byť její struktura ne zcela odpovídá suchým pravidlům logiky.
(B3) Věta „nikdo bychom neměli přehlížet utrpení, o němž pojednává IÚ“ je typu Ɐ a osobně ji považuji za správnou.
(B4) Některé věty typu Ɐ považuji za nesprávné, například: „Pozře-li kdokoli v Arménii během postní doby sýr a/nebo vejce, ať je buď jako duchovní z církve vyvržen nebo coby laik od církve oddělen. (Linkované video ~15:30).

(C) Něco přece jen poněkud složité může být, např.:
(C1) Větu „kdo se nepostil, nemůže důstojně oslavovat“ (Athanasios a video ~13:30) mohu vnímat buď jako typ ⱻ, pak oslavím nedůstojně a neděsím se oddělení od smysluplné cesty, anebo ji vnímám jako typ Ɐ a děsím se.
(C2) Podobně větu „kdo nemluví u vytržení jazyky, nepatří do naší elitní skupiny duchovních siláků“ mohu chápat jako typ ⱻ, zůstat mimo skupinu, nestarat se o ni a nechat se inspirovat třeba zvěstí Ježíše z Nazareta. Pokud tu větu ale siláci doplňují o část „a toho Kristus odmítne“, nárokují pro ni (v křesťanském prostředí) typ Ɐ. Podle mne je v tomto případě dobré onu větu odmítnout, neb posouvá jasnou zvěst NZ do příšeří a temnot. (Analogií v oblasti rozumu je posouvání od filosofie k filozofii, které považuji za nedobré a rozhodně ne dětinské.)
(C3) Podobně jako na půst z C1 a mluvení jazyky z C2 nahlížím i na omezování sexu. Pokud je typu Ɐ, může traumatizovat a znehybňovat některé bližní, kteří by jinak byli schopni smysluplné cesty.

(D) Svá prohlášení z 3. listopadu 2018 11:16:52 považuji spíše za nesložitá.

(Nejsložitěji na mne zapůsobila část videa (~11:30), kde je počítáno 7 týdnů + jeden den (velká sobota) + půl neděle = 36,5 dne.)

Kdysi mi jeden katolický charismatik řekl, že nejdůležitější pro charismatike je: "Dobře jíst, dobře spát a zůstat normální." A měl pravdu.
Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
Ale tak, to je složitější... :))

Jan.S.Harold [3. listopadu 2018 15:55:21]: Pravoslavní don't agree.

Mk 7,18.19: „Tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje?“ Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté.
Řím 14,3: Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí.

Pravoslavní nesouhlasí?

Protiva školní strašidlo z Bradavic  - popíjí deset litrů vína denně.
Díky za rýpanec, opravdu rád pozorně čtu:-) zejména takovéto tlustospisy. Uznávám, že sestavit něco takového muselo stát spoustu práce a energie! Vynasnažím se, aby nepřišla nazmar.