Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravují:

Stranger,
Šnek,
ghort

Může vás zajímatReklamaTento klub je určen k diskusím o křesťanství a o všem, co se ho týká.

Tento klub není určen k bezmyšlenkovitému odkládání odkazů nebo obrázků, které Vám přijdou pod ruku.

Pro speciálnější dotazy je možno využít též klubů Bible a Církevní dějiny.


Ze samé podstaty křesťanství plyne rozmanitost, kterážto v klubu občas vede ke drobným různicím...

... ztěžujícím pokojnou diskusi. Proto kromě mocných moderátorů a ještě mocnějších správců tématu nad klubem bdí falanga očišťovatelů, vybavených právem mazati, v současném složení St.Martin, Japok, Ocs, Jan.S.Harold, Tander Lee, Cichlasoma, Maftík, Fukung.


fukung. starý fukung s novým heslem 
Další evangeličtí ekumenici
 
Tak to je jiná, tohle jsem nevěděl. Jinak že si Prataseviče podají o tom nepochybuji. Ale to je všude na světě. Snad si ještě pamatuješ jak dopadl Chášukdží či jak se ten saúdskoarabský investigativní novinář jmenoval. V Turecku byl rozřezán zaživa. Ale abych pravdu řekl, osobně nemám novináře taky moc rád, protože už zkazili spoustu akcí, které měly zůstat utajeny.
Nazemidan  

ondrejdvorak [27. července 2021 23:36:29]: „v debatě jsem stavěl Křesťanství proti jiným vyznáním s tím, že je zcela pacifické“

Obávám se, že chtě nechtě musíme rozlišit dvě věci:

1. Zvěst Ježíše z Nazareta, jak ji lze zahlédnout v evangeliích, případně i v tradici křesťanských církví pod krustou církevního učení – Tato zvěst je hluboce lidská. Zároveň je „božská“ v nejlepším významu toho slova. Lze ji dát i přívlastky „nedogmatická“, „velkorysá“, „laskavá“, a také „pacifistická“.

2. Učení křesťanských církví – Tato učení bývají zhusta dogmatická, nelítostně tvrdá a militantní. Za účelem upevnění moci církví se v těchto učeních upozaďuje lidství Ježíše z Nazareta a vytváří se konstrukt abstraktního Krista Spasitele, jenž funguje přinucujícím způsobem po vzoru přírodních či společenských zákonů. Křesťanství reprezentované církvemi příliš pacifistické nebývá. Buddhismus má jistě k pacifismu mnohem blíže.

Nazemidan  

ondrejdvorak [27. července 2021 23:36:29]: Lk 19,27 coby „slabé místo“ Nového „zákona“

Vypreparování jednoho verše z Bible (obecněji: nějakého krátkého úryvku z jakékoli hodnotné knihy) a činění závěrů na základě takové části bývá pošetilé. Perikopa od Lk 1,12 po Lk 19,27 (dvacet šest veršů) je Ježíšem vyprávěný (nejspíše smyšlený) příběh, jedním slovem „podobenství“. Výrok „mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte“ není výrokem Ježíše, jímž by cosi žádal od svých posluchačů. Je to součást vyprávěného podobenství.
Smysl je možná takový: V tomto světě je běžné, že jsme nuceni sloužit různým mocným lidem (zde: „uchazeči o královskou hodnost“) nebo jiným světským silám. Ti lidé či síly se často projevují necitelně (berou, co nedali/y, sklízí, co nezaseli/y…), naše služba pro ně nám není vždy po chuti (Lk 19,14: Nechceme tohoto člověka za krále) a pokud se vzepřeme, dopadneme špatně (Lk 19, 27). I když nám ta služba nepřináší uspokojení, vykonáváme ji často aktivně a iniciativně. Činíváme tak pro odměnu (verše 16 až 19) nebo ze strachu (verše 21 a 22). Ty benefity nebo průšvihy často nemusí být vidět bezprostředně při našem snažení, přijdou se zpožděním (Lk 19, 15: Když se však jako král vrátil).

Služba Bohu (resp. hledání „království Božího“) má některé rysy podobné. Za prvé při hledání Božího království je třeba naše aktivita a iniciativnost, nestačí jen pasivní dodržování nějakých příkazů a zákazů. Za druhé úspěch toho hledání nemusí být vidět hned (Lk 19, 11). Vedle podobnosti je tu ale také rozdíl. Boží království je (na rozdíl od zákonů fyziky, ekonomie a státní moci) nepřinucující. Ten rozdíl není explicitně formulován v žádném verši onoho podobenství. Je ale nepřehlédnutelným poselstvím celku zvěsti Ježíše z Nazareta.

Podle mne existují jiná „slabá místa“ Nového „zákona“. Např. Sk 5, 1–10 (trest smrti za špatně vyplněné majetkové přiznání) nebo 1Tm 2, 12 (Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést). Ale celek Nového odkazu vyznívá jasně nenásilně, ba dokonce nedogmaticky (Mk 2, 27: Člověk tu není pro sobotu, ale sobota je pro člověka; Mk 7, 15–23: Co vchází do člověka, to ho nemůže znečistit etc.).

Nazemidan  

Protiva [27. července 2021 18:56:27]: „Nic politicky extremistického jsem tam (u Volného bloku) nenašel“

Lubomír Volný rád uplatňuje násilí (rvačka o mikrofon), případně násilím vyhrožuje (výrok o „flákanci“). Slyšel jsem jeho vystoupení v Poslanecké sněmovně, v němž schvaloval mučení uneseného Ramana Prataseviče Běloruskou KGB s odůvodněním, že o Pratasevičovi je známo, že „je nácek“ a že „někde hajloval“. Tato obvinění Prataseviče jsou s vysokou pravděpodobností smyšlená. (O dezinformační kampani Běloruska a Ruska lze číst např. na „https://www.facebook.com/manipulatori/posts/1684127365103761“, „https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fasista-terorista-agent-cia-nejvetsi-dezinformace-o-zadrzenem-novinari-167231“ nebo na „https://www.fakticke.info/ne-neexistuji-zadne-verohodne-dukazy-ze-raman-pratasevic-hajloval/“.

Ať si L. Volný a jeho příznivci napíší jakýkoli program, domnívám se, že slušný člověk nemůže tyto přívržence násilí a státního teroru obhajovat.

Já jsem úplně klidnej!!!!
To odpovídá. Podmínkou členství v církvi je být hříšník.
Ti byli předání světské moci k milosrdné smrti, aby ani kapka jejich krve nevytekla ...... to upalování kacířů mi taky leží v žaludku. Na druhou stranu s jistou dávkou černého humoru bych mohl říci, že kolem sebe vidím spoustu lidí, o kterých bych si mohl myslet, že by hořeli nádherně a dlouze. A já sám taky, protože v lockdownu (a to jsem měl ještě pár týdnů domácího vězení zvaného karanténa) jsem přibral 10 - 15 kg a jsem teď k nepoznání.
No, myslím že taková menší slovní půtka v lidovém jazyce Hermeneutiku nepotřebuje, ale budiž:-)
To jsi takový slepičář?
NP pokus - omyl - výbuch 
až tohle nastane - bude boží království za dveřmi = Římanům 5, 20 ...kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost...
gumatex že jsem KOKOT nepište, už to vím 
jednoho dne bude mít každý kostel svého imáma
gumatex že jsem KOKOT nepište, už to vím 
píše se tam

V posledních letech se naopak vlivem změny demografické struktury a většího počtu imigrantů zvyšuje počet muslimů žijících v Německu. Zatímco v roce 1945 se jejich počet pohyboval okolo šesti tisíc, v roce 1972 to bylo už půl milionu. V loňském roce žilo v zemi 5,5 milionu lidí, kteří se hlásí k islámu. Od roku 2015 jejich počet stoupl o milion.

..............
jak smutné
100 miliard s inflační doložkou křesťanství v Česku jistí.
Investice jdou hlavně do pivovarů .... rozumná orientace.
arnost Snad zas nechci tak  moks
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/nemci-hromadne-utikaji-od-krestanskych-cirkvi

Jen v loňském roce katolické a evangelické církve přišly o 441 tisíc věřících. A v roce 2019 to bylo dokonce přes půl milionu členů. Trend znechucení nad institucionalizovaným náboženstvím zesiluje, před deseti lety se odchody pohybovaly okolo 300 tisíc ročně.
 
gumatex že jsem KOKOT nepište, už to vím 
(někde třeba rozvíjí myšlenku myšlenku, proč tady my křesťané nemáme ještě ráj, ...... no protože nedokážeme skutečně odpustit a proto nepřijde království nebeské ...... a podobné filozofické otázky náboženství)
gumatex že jsem KOKOT nepište, už to vím 
Je křesťanství morální náboženství?
https://www.youtube.com/watch?v=jL0mS3ID18U


navrhuji trochu intelektuální téma..
poslechl jsem si tohoto "pána", nabízí hodně věcí k zamyšlení, i když ne ve všem s ním lze souhlasit

https://www.youtube.com/channel/UCEQZNCGGr2SgUb3LNp0-qaA/videos
 
gumatex že jsem KOKOT nepište, už to vím 
Protiva to zvládne :-)
fukung. starý fukung s novým heslem 
Tos to moc neuklidnil :)