Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravují:

Stranger,
Šnek,
ghort

Může vás zajímatReklamaTento klub je určen k diskusím o křesťanství a o všem, co se ho týká.

Tento klub není určen k bezmyšlenkovitému odkládání odkazů nebo obrázků, které Vám přijdou pod ruku.

Pro speciálnější dotazy je možno využít též klubů Bible a Církevní dějiny.


Ze samé podstaty křesťanství plyne rozmanitost, kterážto v klubu občas vede ke drobným různicím...

... ztěžujícím pokojnou diskusi. Proto kromě mocných moderátorů a ještě mocnějších správců tématu nad klubem bdí falanga očišťovatelů, vybavených právem mazati, v současném složení St.Martin, Japok, Ocs, Jan.S.Harold, Tander Lee, Cichlasoma, Maftík, Fukung.


ED: Ve slově „mešní víno“ máš několik překlepů.
Která církev používá násilí? Snad nějaká církev karatistů?
Asi jo. Ti přece prosazovali přijímání pod obojí způsobou tj. chleba i vína.
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
Kterákoliv která používá násilí!
Otec Chura  
Krvežíznivá církev jsou utrakvisti?
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
Mučicí nástroje využívala krvežíznivá křesťanská církev poměrně ráda...
Inu, právě takto.

(1) Podívej se na mučicí nástroje užívané tehdy v celém světě (včetně hindské a muslimské Indie). Opravdu se nejedná o nic, co by byl vymyslel nějaký krvežíznivý křesťan proti hinduům.

(2) František Xaverský s tím měl společného dost málo. Zemřel 1552, zatímco „Inquisição de Goa“ byla založena 1560.
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
NO nevím:
We can see that there were specially designed sharp instruments with spikes for cutting the ears of Hindus, for breaking their legs and shin, for disembowelling them over the rack, for breaking their jaws, for tearing their tongues and finally there was a specially designed Christian equipment (designed with Christian compassion of rigorous mercy!) for tearing apart the female breasts! I acknowledge my debt to Shri Maanoj Rakhit, a great Hindutva scholar from Bombay for helping me with the above rare photographs of the implements and tools of Christian torture in Goa during the days of the Holy Inquisition!
Inu, když se zeptáš hinduistických fundamentalistů, tak dostaneš hinduisticky fundamentalistickou odpověď.

(Obdobně bys i Cyrila a Metoděje mohl označit za surové potlačovatele pohanských tradic na Moravě.)

El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
Tak to jsem ani netušil!

St. Francis Xavier landed in Goa on 6 May 1542, with a resolve of ‘uprooting paganism’ from the soil of India and planting Christianity in its place. And so all plans of persecution and oppression of the Hindus came along with him. All religious policies and procedures of forcible and fraudulent conversions and demolitions of the Hindu Temples and idols were undertaken under his guidance and missionary zeal. Thus it was St.Francis Xavier who laid the foundation for the ‘compassionate’ (barbarous!) for an organised system of Holy Inquisition against the Hindus in Goa.

https://www.hindujagruti.org/hindu-issues/hatkatro-khaamb/francis-xavier
 
Nazemidan  

hermit_boi [21. února 2021 18:40:26]: „Chci se nechat pokřtít, ale nemám zrovna zájem o nějaké přípravy ani o členství v určité církvi.“

xid [21. února 2021 19:20:45]: „budou pravděpodobně zkoumat, jestli jsou motivy ke křtu vedoucí kompatibilní s…“

Křesťané své označení odvozují od slova „Kristus“ („Christos“). „Být křesťanem“ by mělo znamenat „snažit se následovat Ježíše – Krista“. Z evangelií, z dalších knih Nového „zákona“ i z tradic všech možných variant křesťanství se zdá docela zřetelně vyplývat, že ono následování se uskutečňuje ve společenství. V některých křesťanských společenstvích je toto sdílení vázáno na konkrétní „učení“, jehož projevy mohou spočívat v přijetí nějakých dogmat, v liturgických úkonech apod. V takových společenstvích je logické, že se u uchazeče o křest „zkoumá kompatibilita“ s daným „učením“. V některých společenstvích se na konkrétním „učení“ příliš nebazíruje, respektuje se různost darů Ducha Svatého a „zkoumání“ tam může být minimální.

Přiznávám se, že ten druhý typ společenství je mi bližší. Přesto se domnívám, že to společenství, byť s minimem předpisů a dogmat, je důležitou a nejspíš i nezbytnou složkou křesťanství. Proto bych váženému Hermitu Boii doporučoval, aby si ujasnil, co od křtu očekává. Pokud chce být součástí společenství křesťanů, byť nechce každou neděli trávit v kostele, nechť si najde církev, které jej nebude příliš tlačit do formace, v níž nechce být, a nechť do té církve vstoupí. Pokud nechce být součástí společenství, ať od křtu upustí. A to i v případě, že najde natolik velkorysého faráře či pastora, jenž by jej nezkoumal. Pokud to bude rozumný farář či pastor, bude totiž důvod nezkoumání spočívat nejspíše v respektu k individualitě a předpokládaným jedinečným vlastnostem osoby, jež chce vstoupit do společenství křesťanů. Že by někdo chtěl být pokřtěn a přitom by nechtěl být součástí společenství, to by ani rozumného faráře či pastora nemuselo vůbec napadnout.

I ve společenstvích, které nepodmiňují křest vstupem do konkrétní církve, budou pravděpodobně zkoumat, jestli jsou motivy ke křtu vedoucí kompatibilní s biblickým učením, či učením té které církve.
zkuste se zeptat u nejakeho mohela, za penize vas urctire obkřtí
Chci se oženit, ale bez nevěsty. Jde mi jen o samotný akt svatby.
Otec Chura  
A k čemu by to bylo dobré?
hermit_boi  
Zdravím všechny. Chci se nechat pokřtít, ale nemám zrovna zájem o nějaké přípravy ani o členství v určité církvi, jde mi jen o samotný akt křtu. Je to vůbec někde možné?
 
Nazemidan  

Díky za pět bodů, jež jsou přehledné a prosty ideologie.

A) Ku 2, 4, 5: Vůbec nezpochybňuji teorii, podle níž skupina, v níž se „volně krade“, mívá nižší šanci na prosperitu či na přežití. Ani náznakem nezpochybňuji tezi, že se „vědecky“ (zde to budou spíše společenské vědy: sociologie, ekonomie, politologie, historie, právo etc.) dá dokázat následující implikace: „Chceme-li dosáhnout co nejvyššího blaha pro co nejvyšší počet členů společnosti, je efektivní (mimo jiné) prohlásit krádež za nelegální (stíhat ji pomocí k tomu vytvořeného represivního systému) a pokusit se vzbudit v lidech pocit, že je i nelegitimní (pokoušet se o etickou osvětu a výchovu.)“

B) Ku 1 a 3: Mírně zpochybňuji názor, podle nějž lze ne základě nezaujatého kalkulu (tedy: „vědecky“) efektivně určit, kudy vést hranice oné množiny („skupiny“, „společnosti“ či „společenství“) pro jejíž prvky máme maximalizovat blaho. Vědecky lze jistě popsat, jak se v různých lidských skupinách vytvářela a vytvářejí různá sebepojetí nebo(li) ideologie. Podle těchto sebepojetí (ideologií) se pak dokazovalo a dodnes dokazuje, že k utrpení bytostí, jež do „naší“ skupiny nepatří, máme být lhostejní a že je žádoucí, aby bylo budováno „naše“ blaho na úkor blaha těch druhých. Nechci se zbytečně rozepisovat o nacismu či komunismu, neboť na „vědeckost“ těchto ideologií snad většina dnešních lidí nevěří. Ale jak by se dalo „vědecky“ analyzovat, máme-li „právo“ na to, abychom kradli přírodní a kulturní hodnoty Eskymákům, indiánům a jiným od nás odlišným kulturám? A jak „vědecky“ určit, máme-li právo krást životní prostředí medvědům ledním nebo chřástalům kropenatým? Lze jistě počítat, kolik životů bytostí mimo „naši“ skupinu je ničeno v důsledku „naší“ činnosti (plíživé otravy, devastace prostředí, u lidí pak např. alkoholismus, vykořenění, beznaděj…) a porovnávat to s životy ukončovanými útoky predátorů a úrazy při dřívějším způsobu života, ale nemyslím si, že taková statistika, byť „vědecká“, má nahradit úžas nad stvořením, pokoru a soucit. Pochybuji o tom i proto, že utrpení, jež se dnes jeví, jakoby se nás netýkalo, se nás dříve či později dotkne. A to bez ohledu na možnost a případný úspěch či neúspěch vědecké analýzy onoho doteku. Viz Lk10,29.

C) Ku mému tvrzení „nelze vědecky dokázat, že se nemá krást“ : Napsal jsem výše, že nezpochybňuji „vědeckost“ implikace: „Pokud má moje skupina prosperovat, je efektivní prohlásit krádež za nelegální, případně také posilovat pocit, že je i nelegitimní.“ V této implikaci se ale nalézá předpoklad „skupina má prosperovat“. Ten předpoklad není (a to z principu) „vědecky dokazatelný“. Principem vědy je totiž nezaujatý popis faktů. Řečeno s Davidem Humem: „Vědecky mohu popsat to, co je, nikoli to, co má být.“ Na svém tvrzení trvám, pro jistotu je zopakuji včetně kontextu:
1) Váží si lidí, kteří hledají pro svůj život smyslu–plnost, mají v úctě hodnoty a snaží se podle těch hodnot žít.
2) Podle mého názoru je smysluplné mít v úctě (mimo jiné(?) i) hodnoty duchovní.
3) Hodnotový systém (včetně „neduchovní“(?) teze „krást se nemá“) lze pomocí vědy popisovat (např. vytvářet statistiky), ale nelze jej vědecky sestavovat a „dokazovat“ jeho správnost či jeho smysluplnost.

Jedním souvětím: Mravnost je stěžejní praxe života, etika ji může teoreticky (vědecky) analyzovat, nikoli ale vytvářet.

El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
V naprosto stejném!
V jiném smyslu než lidé.
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
I opice jsou děti boží...