Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Realtime Gaychat index1. Přikázání: Nesrat se do ničeho a do nikoho na Okoun.cz. Například NENÍ DOBRÝ NÁPAD zakládat nekonstruktivní kluby.
2. Přikázání: Nestíháš číst klub? Čti compressor.

V případě kreativní krize využijte některého z dostupných generátorů:

Kompost Strip Creator - Caracho's Strip Creator - Haiku creator - Animtext creator - Šipka creator - Bublina creator - Standa creator - Epilepsy creator - Ještě horší creator - Image Komposter - MTG karty creator

Starý, to jsme pro mladší účastníky dělali už za komančů na pionýráku...
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
Ačkoli tomu asi nebudete věřit, skutečně jsem se dočetl, že směsí moče a vody lze otřít ovoce a zeleninu, tím se odstraní veškeré plísně a chemické látky použité k jejich ošetření.
Sperma vám všem leze na mozek, Vy kreténi...
Pište raději něco k věci!!§
 
sam_hofgins  
ŽŽena se vžždy krčila k zemi jako křepelka chránící svá mláďata. Mne vžždycky táhla nespoutaná touha po toulkách na zářivé cesty a vžždycky mě mé hvězdné stezky přivedly zpátky k ní, k věčné postavě, k ženě, k jediné žženě, jejힾ náruč jsem tolik potřeboval, žže uzavřen v ní jsem zapomínal na hvězdy.

Pro ni jsem vykonal odyseje, šplhal se na hory, procházel napříč pouštěmi, pro ni jsem řídil lov a byl v první řadě v bitvě, pro ni a jí jsem zpíval písně o tom, co jsem vykonal. Díky jí jsem prožžíval všechny extáze žživota a rapsódie rozkoše. A teď, na samém konci, mohu říci, žže jsem nepoznal sladší, hlubší šílenství bytí nežž utápět se ve vonné nádheře a zapomnění jejích vlasů.
 
V.I.L. člen chlebové skupiny  přijďte na návštěvu...
jedničky a osmičky bych zakázal...
 
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
To sú kokotiny, no počuvajte toto, naozajstné bomby:

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 108, rozhovor v štúdiu – 7.11.1998:
,,...Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ....“

Teda, Abdrushin napísal o ,,malom národe“ v prednáške 18. duben 1937 – na deň svojich narodenín.

A na deň narodenín pani Natálie de Lemeny – Makedonovej bola 17. júla 1992 prijatá Slovenskou národnou radou Deklarácia o Zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Slovenská republika vznikla 1.1.1993. Ak k tomuto dátumu pripočítame zaujímavých 7777 dní, dostaneme 18. apríla 2014 - deň Abdrushinových narodenín. A vtedy je zaujímavých 77 rokov od dátumu 18. apríla 1937, kedy je datovaná jeho vyššie uvedená prednáška.

Poznámka: Zopár zaujímavých faktov...:
Albert Einstein – významný fyzik - sa narodil 14.3.1879 / 14.3.1939 vznikla prvá Slovenská republika/, zomrel 18.4.1955, teda na výročie narodenia Abdrushina.
Prezident prvého Slovenského štátu Jozef Tiso bol popravený na deň narodenín pána Abdrushina – a to 18.4.1947.
Sardelli Ještírci chtějí moje játra 
To je nějaký remake zvacího dopisu z 68 ?
Shake krmte troly! 
Otevřený dopis
Vladimír Vladimírovič Putin
Prezident ruské federace
Palác Moskevský Kreml
Rudé náměstí,
Moskva,RF
Vážený pane prezidente,
s velkou obavou neustále sledujeme nepřátelské útoky Iluminátů na Vaši osobu a celé Rusko.
Vývoj politické situace se začíná hrotit v celosvětový konflikt.
Vážený pane prezidente, dovolujeme si Vám vyjádřit nesmírný obdiv za Vaši statečnost, moudrost, obětavost a snahu o udržení celosvětového míru. Šíříme Vaši Mírovou výzvu a burcujeme všemi dosažitelnými prostředky všechny národy světa k velkému protestu proti agresorovi, který neviditelnou strukturou pomalu ničí svět se a zabíjí vše co se mu postaví do cesty. Patříte mezi nejváženější a nejoblíbenější politiky světa, a proto má také Vaše slovo největší moc a sílu. Vaše schopnost pro spravedlnost, mír, potírání Iluminátů a všech chtivých ničemů je nevídaná. Víme, s jakými problémy se potýkáte a s jakými individui musíte bojovat, abyste mohl splnit Váš slib Vašemu národu.
Nechceme pouze přihlížet, jak mocní, nezodpovědní a duševně nemocní lidé používají peněžní toky ke zbytečným vraždám jen pro jejich potěchu a hru. Hrozivá a neúnosná situace strachu z III. světové války vyburcovala národy nejen v Evropě, ale na všech kontinentech světa ke sjednocení a podpoře Vaší Mírové výzvy .
Nepřítel z řad bohatých filantropů, který zaměnil mírumilovnost za genocidu, napadl a vyvolal válku na Ukrajině a plíživě s zákeřnou líbivou propagandou o demokracii , zachvátil takřka celý svět. Ukrajinu, která byla součástí SSSR a kterou my jako Evropané stále považujeme za součást Ruska, ovládl krutovládce a krvelačný maniak Petr Porošenko.Tento muž neustále krvelačně provokuje Rusko a posílá dospívající ukrajinskou mládež na frontu jako živé terče. Tito mladí muži umírají zcela zbytečně na frontě kvůli zájmům několika duševně chorých deviantů, kteří se chtějí zmocnit Ruska a ovládnout tak svět svým NWO.
Tato skupinka lidí zavádějící NWO na planetě se nezastavuje před zákeřnými vraždami státníků, politiků tam, kde je odmítli následovat a poslušně plnit jejich zkázonosné příkazy .
Víme, že máte spoustu nepřátel okolo sebe z řad spolupracovníků těchto iluminátů a kteří se velmi těžko odhalují. Chceme Vám vyjádřit obrovský obdiv a podporu, při zatýkání všech světokazičů. Spoléháme na Vás, že zachráníte planetu Zemi a spolu s novým prezidentem USA Donaldem Trumpem uskutečníte mírové pochody vojsk a zajistíte mír na planetě. Vaši plánovanou spolupráci s Donaldem Trumpem, prezidentem USA nadšeně podporujeme a naším přáním je, aby obě mocnosti zůstaly v klidu zbraní a ve vzájemné spolupráci a respektu. Podporujeme Váš nový mezinárodní měnový vývoj BRICS a věříme, že nahradí zločinný Mezinárodní měnový fond a brzy budeme i my jeho členy, jen co vyměníme naši prounijní vládu.
Budoucnost a bezpečnost všech národů a planety je ve Vašich rukou, neboť se ještě nenarodil kromě Vás člověk, který by to dokázal. Planeta je nás všech a všichni máme právo na spokojený život v míru. Vinou hrstkou deviantů /Iluminátů/došlo k porušení všech mezinárodních mírových dohod i paktů o nevměšování do jiných zemí. OSN pod nátlakem a zločinných praktik přestala plnit svoji funkci, Rada bezpečnosti planety přestala fungovat a Evropský soud pro lidská práva ovládla zločinná chapadla
neviditelného nepřítele. Neexistuje dovolání ani v mezinárodním měřítku na porušování lidských práv a svobod občanů. Z Evropy se tak stává kus pevniny bez budoucnosti a z Evropanů sluhové muslimů.
Několik vládních úředníků Československa požádal tento neviditelný nepřítel pod rouškou slibu úspěchu, moci, beztrestnosti a dožití na neznámém místě ve Spojených státech amerických, zmanipulovat a rozdělit Československo na dva samostatné státy. Zrovna tak byl podvodem a lstí rozdělen SSSR. Domníváme se, že toto byl jednostranný záměr, aby se rozpadla rovnováha zeměkoule, kterou zabezpečovala RVHP a aby neviditelný nepřítel lehce dobyl a snadno realizoval svůj plán řízení světa pouze jedním vládcem.
Vážený pane prezidente, žádáme rovněž dopisem pana prezidenta USA Donalda Trumpa o pomoc Evropanům a to takovou, aby nám vojska NATO, když již jsou v Evropě, pomohla zatknout všechny neviditelným nepřítelem zkorumpované vládní úředníky včetně jejich kompliců, kteří tímto způsobem ničili a nadále ničí ekonomiky , hospodářství, národní majetek, průmysl, kulturu, tradice, školství, zdravotnictví, obranu, zemědělství všech států Evropy a předala k potrestání spravedlivému Mezinárodnímu soudu. Zvláštní pomoc vojsk NATO by národy Evropy také uvítaly při deportaci migrantů do jejich rodných zemí, neboť tito byli rovněž nepřítelem zmanipulováni a proti své vůli deportováni do Evropy.
Jsme rozhořčeni zničujícím a nespravedlivým uvalováním sankcí proti Rusku, s kterými zásadně nesouhlasíme a požadujeme po všech, kteří tyto nespravedlivé sankce podepsali odškodnění újmy, která vznikla všem ruským občanům.
S heslem „Rusko války nezačíná, Rusko války vyhrává a končí“ jsme připraveni bojovat proti společnému nepříteli s oboustrannou podporou a vůlí dokážeme tohoto nepřítele porazit, odstranit veškerý chaos i světovou nestabilitu a bude opět nastolena světová rovnováha ke spokojenosti, míru a rozkvětu všech národů světa.
Československý sněm 25.únor 2017
Evropané
 
Mrdat poetteringovic rh děvky do ucha!!§

 
 
V poho... Ale už se vyserte na nějaké špulení, jako!!§
 
V.I.L. člen chlebové skupiny  přijďte na návštěvu...
Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Panna Marie stojí pod křížem spolu s Janem. Ježíš je mrtev, připozdívá se, a tak židé chtějí, aby byl Ježíš sundán z kříže. Jeden člen velerady jménem Josef, ušlechtilý a spravedlivý člověk z Judského města Arimatie, který také očekával Boží království zašel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo, které sňal s kříže a položil do hrobky ve skále, kde nebyl ještě nikdo pochován.

Před tím než byl Pán Ježíš pochován ho objala jeho maminka a naše maminka Panna Maria. Co asi prožívala ? Jak by bylo matce jejíž dítě úplně nevinné a úplně odevzdané je bito, mučeno, a pak na kříž přibíjeno ? Panna Maria prožívá tuto nesmírnou bolest. Bolestná Matko, tvá duše tone v žalu, a přece se odevzdaně klaníš vůli Otcově. Tvoje srdce je navěky spojené se srdcem Ježíšovým. A proto pokud chceme být pevní ve víře, odevzdejme se Marii naší Matce. Vždyť ona dokázala milovat i ty, kteří zabili jejího syna a veškeré utrpení překonala silnou vírou. Kéž by jsme měli víru jako Maria.

Prosíme tě, Pane, pro utrpení Panny Marie a pro tvé utrpení, aby jsme byli jednotní. Aby jsme chtěli dobro, lásku, a to aby jsi byl milován. Dej nám Pane, prosíme, tuto milost.

Díky Bože za Marii.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..
Ne, to si od nás ten mladý muž nezaslouží, Vy kreténi!!§
 
V.I.L. člen chlebové skupiny  přijďte na návštěvu...
ztřískáme masque...
 
Shake krmte troly! 
Veselé velikonoce, kreténi
 
V.I.L. člen chlebové skupiny  přijďte na návštěvu...
už tam visí pět hodin, kdo ho pude sundat, kokoti...!!!!!!!!!!!!!!§§§§§§§§
 
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
Nevymejšlej píčoviny a vyšpul.
 
Hodil bych na tu prdel světa atomovku...
 
kill bflmpsvz 
 
Sardelli Ještírci chtějí moje játra