Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiPro lingvisty

Spravuje:

japokReklamaVztah jazyka a myšlení, odraz kultury v jazyce, jazykový obraz světa, konceptuální rozdíly mezi jazyky, jazyk a ideologie, spor univerzalismu a relativismu...
Pro ostatní případy navštivte klub Jazykový koutek
Divoké spekulace a nepodložené hypotézy vítány
Zdroje: B. L. Whorf: Language, thought, and reality, Franz Boas: Introduction to Handbook of American Indian Languages, Edward Sapir: The Status of Linguistics as a Science, Wilhelm von Humboldt: On Language, John Lucy: Linguistic Relativity, Stephen Levinson: Language and Mind: Let's Get the Issues Straight!, Nicholas Evans, Stephen Levinson: The Myth of Language Universals, John Gumperz, Stephen Levinson: Linguistic relativity re-eximanited, Dan Slobin: From "thought and language" to "thinking for speaking", Lera Boroditsky: How Language Shapes Thought, Debi Roberson: Color categories are culturally diverse in cognition as well as in language, Daniel Everett: Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Piraha, Nick Enfield: Ethnosyntax: Introduction , Ernst Cassirer: Filosofie symbolických forem I, Jazyk, Leo Weisgerber, Jerzy Bartmiński, Anna Wierzbicka a stohy dalších...

cichlasoma_meeki  
No podle toho, co uvádějí Machek a Rejzek, nevidím k takové domněnce důvod.
Šnek tu vůbec  není
CM: Dnes už ne. Zda někdy v minulosti nikala, nevíme. Ovšem vznikání, pronikání a další nikání napovídá, že dost dobře mohla.
cichlasoma_meeki  
:-) Ale větev do toho prostoru ani neniká.
Šnek tu vůbec  není
CM: já nevidím, proč má k sobě blíže "ragen" a "nikati" než "ragen" a "stand"

Protože co dělá "ragen"? Třeba větev trčící do prostoru. Zatímco "stand" bys u ní sotva řekl.

cichlasoma_meeki  
Pardon, tam mělo být "že by se idiomaticky říkalo něco s doslovným smyslem "trčící uši"", jsem to nějak pomrvil při editaci. Jsem chtěl říct, že to "outstanding" může mít i v tomto spojení zhruba význam "trčící" (což je blízko k "vyčnívající") a že základní smysl "outstanding" může být prostě "vyčnívající", ač se to používá i v "outstanding ears".
Pokud jde o to, že "stand" je jiný obraz - "stand" může znamenat více věcí a já nevidím, proč má k sobě blíže "ragen" a "nikati" než "ragen" a "stand".
Šnek tu vůbec  není
CM: "Trčící" ale nutně pozitivně nepoužíváme. (Jenže to také není nutně to vynikání, trčet mohou například všichni, aniž kdokoli vyniká.)
cichlasoma_meeki  
Ok, "outstanding ears" je zas něco jiného než "stojící mimo", ale je to argument. Byť si lze asi představit, že by se česky idiomaticky něco s doslovným smyslem "trčící uši".
Šnek tu vůbec  není
CM: Například obraz "outstanding ears", tedy "odstávající uši", ukazuje, že ten obrazový materiál je tam jiný než u vynikání.
Šnek tu vůbec  není
CM: Ano, jeden z možných obrazů to je, ale je otázka, zda tento obraz byl základem toho negativního použití "outstanding". (Navíc, jak říkám, už ten základ "stand" je o něčem jiném, než na co jsem se ptal. Česky také můžeme říci, že se něco "vymyká", v záporném smyslu, ale právě "mykat" není "nikat" ani "trčet".)
cichlasoma_meeki  
(No... Vzhledem k tomu, že "vyčnívat, trčet" je jeden z možných obrazů, který se s "outstanding" může, vycházíme-li ze skladby slova, pojit (Ty říkáš, že druhý možný význam by byl "stát mimo", to mě nikdy nenapadlo), a v tomto významu se to skutečně používá, plus se to používá v "přenesených" významech, které mají slova znamenající "vyčnívat" v jiných jazycích, tak myslím, že zde ty slovníkové významy i něco napoví... Ale můžeme se zeptat třeba v klubu English, tam několik skoro rodilých mluvčích je.)
Šnek tu vůbec  není
CM: Slovníkové významy právě nepomohou. Například české "vynikající" dnes už neznamená "vyčnívající", tedy ve slovníku to nenajdeš, jako obraz to však ve slově je.
cichlasoma_meeki  
"Nedokážu tedy posoudit, zda rodilý mluvčí, když slyší "outstanding", v tom slyší spíše "vyvstávající", nebo "mimostojící"."

No, když se podíváš do slovníku na všechny významy... Považuju za dosti nepravděpodobné, že by mluvčí slyšeli "stojící mimo", a používali to nejen jako "vynikající, pozoruhodný, význačný", ale taky jako "vyčnívající, čnící, trčící", nikoli však jako "stojící mimo".
Tak "vynikat" je asi dost specifické sloveso. Možná by ale stálo za to se trochu povrtat v těch image-schemas, zdá se, že "ven/uvnitř v jazyce dost často souvisí s "nad/pod" a naprostá většina metafor používá "nad" k vyjádření buď lepší kvality, nebo většího množství.
Šnek tu vůbec  není
CM: Pohybové je to tím obrazem, který je v tom skryt. Nedokážu tedy posoudit, zda rodilý mluvčí, když slyší "outstanding", v tom slyší spíše "vyvstávající", nebo "mimostojící".
cichlasoma_meeki  
(Nevěděl jsem, že "ragen" je pohybové, naopak "stand" může být i "vstát" a "stand out" je prostě "vyčnívat, vynikat, trčet, být nápadný". Ale můžeš mít pravdu...)
Šnek tu vůbec  není
("Outstanding" jazykovým obrazem může znamenat totiž také "stojící mimo", "stojící vně". Ta ostatní slovesa znamenají, že něco vystupuje odněkud ven, tedy jsou to slovesa pohybová, nikoliv stavová.)
Šnek tu vůbec  není
Stromovous: Ale "znakomity" právě není složenina předpony "ven" a slovesa znamenajícího čnění.
Šnek tu vůbec  není
CM: "Stand" je úplně jiný obraz než "(pro)nikat", "ragen" nebo "cellere".
V polštině mě napadají tři slova, do kterých by se dalo "vynikající" přeložit, ale nevím, které z nich by se dalo označit za nejbližší. Nejspíše bych vybrala "znakomity", tam je význam jasně pozitivní. Avšak příbuzné české slovo "znamenitý" kdysi mělo neutrální význam.
cichlasoma_meeki  
Tak můžeš vysvětlit, co je ten přesný obraz společný pro "vynikající", "hervorragend" a "excellentus", ale už ne pro "outstanding"? (Asi mi něco zásadního uniká...)