Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Vítejte.
Ať už vás zajímá vietnamská válka, středověká hereze, sexuální zaměření Alexandra Velikého či hmotnost čelisti první ženy Lucy, nebojte projevit své názory.

Nějaké linky:
Antika
Starověké říše
Český středověk
Živá historie


Dám na tebe, tahle tematika není moje silná stránka .) Btw malá technická, židé začali ve větším množství prchat - nejen do Ameriky - až po Hitlerově Machtergreifungu. Velká většina kultury (tím nemyslím "kulturu" v opozici k "civilizaci") "swingujícícho" Berlína dvacátých let tvořili právě židé, tu nacisté (včetně souputníků z pravicové části spektra) s odporem považovali za západní, kosmopolitní, dekadentní, ve skrytu homosexuální. Německo dvacátých let zažilo sexuální revoluci o čtyřicet let dříve než ostatní svět a bylo plné (polo)perverzních revuí, klubů, divadel, většinu z nich vlastnili židé - hezky (ale filmově uhlazeněji) to zobrazuje Kabaret.
No jo, jenomže němečtí Židé zase tvrdili, že je s ostatními Němci spojuje právě ta kultura. Celý jeden psychologickojazykovědný směr, věnovaný studiu "kultury" a národní mentality, byl tvořenej skoro převážně židy (kteří se většinou chápali jako Němci židovského vyznání) https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerpsychologie
A když pak ve dvacátém století zdrhali před nacismem do Ameriky, tak si tuhle fascinaci kulturou nesli sebou.
Civilizace, ne? .) Univerzity a zejména jejich profesoři byli převážně na straně kultury. Heinrich von Treitschke psal už koncem 19. století o německém setkání s osudem a varoval židy, aby se „mladému národu"nepletli pod nohy.
No, ono spousta německých intelektuálů byli také židi a i ti uvažovali spíš v termínech kultury než civilizace.
Asi spíš teritoriálně než ideově. Němečtí intelektuálové vždycky snili o velkých pláních na Východě osídlených germánskými selskými komunitami jak si idealizovali ze středověku.
Možná, Zánik Západu jsem nečetl (Johnson se ostatně proti Spenglerovi - nazývá ho potrhlým a školometským učitelem - ostře vymezuje).
ertegun staromládenecký divnočlověk/lidový mudrc 
Mám dojem, že by s tímhle rozlišováním mohlo pomoct nakouknout do Spenglera.
Jinak dík, i když myslím, že Elias to vysvětluje úplně jinak.
A ví se, co myslel tím tažením Německa na Východ? To němečtí šlechtici, generálové, statkáři, luteráni a univerzitní profesoři vzhlíželi k carskému Rusku?
Ano, třeba u Paula Johnsona:
"...Jde v podstatě o rozdělení na Západ a Východ, jeden ze základních problémů dvacátého století, který vznikl právě v souvislosti s osudem Německa. Hlavní charakteristikou německého před[prvo]válečného režimu šlechticů, generálů a statkářů byla úzkoprsá konzervativní nesvobodomyslnost. Univerzitní profesoři práva jí propůjčili akademické zdání pravdy a luteránští pastoři ji zaštítili morálně. Tato vládnoucí kasta nenáviděla Západ s vášnivým pohrdáním jednak pro jeho liberální myšlení, jednak pro hrubý materialismus a nedostatek duchovních kvalit, jimiž podle jejich názoru toto myšlení trpělo. Chtěli zachovat Německo "nedotčené" Západem a právě proto se chystali obnovit středověké podmanění a osídlení Východu, aby mohli z Německa vytvořit kontinentální říši, která by byla nezávislá na anglosaském světovém systému. Tito stoupenci Východu rozlišovali zásadně mezi "civilizací", kterou považovali za povrchní, kosmopolitickou, nemorální, neněmeckou, západnickou, materialistickou a rasově zprzněnou, a "kulturou", která byla neposkvrněná, národní, německá, duchovní a nefalšovaná. Civilizace táhla Německo na Západ, kultura na Východ. Skutečné Německo nebylo součástí mezinárodní civilizace, nýbrž mělo svou vlastní národní kulturu. Jestliže podléhalo vlivu Západu, hrozila mu katastrofa; pokud spatřovalo svůj osud na Východě, čekala je prosperita...."
Jen tak btw, delší dobu narážím na to, že za první světové války vedla Osa válku ve jménu kultury, zatímco Spojenci ve jménu civilizace.
Ono to může znít prašť jako uhoď, ale Norbert Elias to docela zajímavě vysvětluje společenským vývojem. Ostatně je to asi důvod, že Britové založili "sociální antropologii", zatímco Američané (tj. zhusta němečtí židovští imigranti) antropologii "kulturní".
Setkali jste se tím ještě někde?
 
Otec Chura  
Dík!
Dík!
Šenkalu
Šenkalu bude dozajista toto https://en.wikipedia.org/wiki/Shanqella
 
Pěkné čtení na Vltavě: Daniel Defoe, Deník morového roku
 
Otec Chura  
Děkuji.
IMHO neidentifikovatelné asi na jih od Habeše. Jestli se nepletu, tak v tom tematickém dílu Velkých dějin zemí Koruny české - Cestovatelství - je jen letmá hypotéza že to snad mohlo být v Somálsku.
Otec Chura  
Co byla východoafrická země Šenkalu, kterou na začátku 18. stol. navštívili františkáni Josef Římař a Václav Prutký?
 
Jen si tu odlozim: Dokument u Burske valce:
https://www.youtube.com/watch?v=XOPwZB2rIFo
 
TARJAN Nech brouka žít. 
Děkuji za reakce všem. Zlomky = matematika, tak i dočítání jsem považoval za něco matematického. Na jaké slovo bych to měl hledat netuším, že to tu bylo také ne, tak se omlouvám a raději zůstanu u svých sudých jmenovatelů.
Reakce na | Vlákno