Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravují:

bard,
snop

Může vás zajímatReklamaProklatě nízko zavěšené myšlenky.

Uzitecne linky:

Episteme Links slusny prehled temat, autoru, textu a tak


snop lev je sice král zvířat, ale surikata  nevystupuje v cirkusu
uz Diogenes Laertský, když popisuje epikurejskou nauku, píše: πᾶς γὰρ λόγος ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἤρτηται.
snop lev je sice král zvířat, ale surikata  nevystupuje v cirkusu
!!!
cichlasoma_meeki Zeman – Putin's slut 
třeba měli předtím francovku v ruce, v puse, v žaludku atd., tak ji teď klidně mohou mít v intelektu.
(Všichni si to pamatují! Bylo to v tom dopise vlevo dole vedle reklamy na francovku!)
Tady šalomounsky vynechávají sloveso úplně.
cichlasoma_meeki Zeman – Putin's slut 
cichlasoma_meeki Zeman – Putin's slut 
"Every one knows the celebrated aphorism cited by Locke in a letter to Leibnitz, “Nihil est in intellectu quod non prius in sensu: ” and of the no less celebrated addition which Leibnitz made to it, when, in his reply to the English philosopher, he returned it in this extended form, “Nihil est in intellectu quod non prius in sensu, nisi intellectus ipse"

https://books.google.cz/books?id=DoZFAQAAMAAJ&pg=PA289&lpg=PA289&dq=%22cited+by+locke+in+a+letter%22&source=bl&ots=kZiThli0rj&sig=0ZOKLMjzfVwph2J_9xyjma0MBVc&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiV_oHey9jZAhWhKsAKHRyHDCkQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%22cited%20by%20locke%20in%20a%20letter%22&f=false
 
cichlasoma_meeki Zeman – Putin's slut 
(nějak se mi to nedaří účinně nalinkovat na tom sci-hubu, prostě je třeba hledat "https://doi.org/10.1093/jhmas/XXV.1.77" tady: http://sci-hub.la/ . v článku jsou i další zajímavosti o dějinách toho dikta.)
 
Díky.

Jinak, ono by to klidně mohlo být i u Locka, protože ty své anglické texty tu a tam prokládá latinskými frázemi.

cichlasoma_meeki Zeman – Putin's slut 
PAUL F. CRANEFIELD: On the Origin of the Phrase NIHIL EST IN INTELLECTU QUOD NON PRIUS PUERIT IN SENSU:

"The phrase Nihil est in intellectu quod non prius juerit in sensu is often associated with the philosophical position of John Locke. I have wondered for some time where the phrase might first have appeared in something like its usual form. In its Latin form it obviously cannot have originated in any of the works written by Locke in English. The nearest to it that I can locate in Locke's works is the statement 'There appear not to be any ideas in the mind before the senses have conveyed any in,' which is found in An Essay concerning Human Understanding, Book 2, Chapter 1, Paragraph 23. The Latin form of the phrase presumably became associated with Locke because Leibniz put both Locke's English phrase and his famous rejoinder to it in Latin, saying, 'Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, excipe: nisi ipse intellectus.' 3 Locke very probably drew on Gassendi for many ideas, and the phrase is found in Gassendi, along with another phrase reminiscent of Locke, in the passage reading 'Hue proinde spectat celebre Ef- fatum, Nihil in Intellectu est, quod prius nonfuerit in Sensu. Spectat & quod dicunt Intellectual, seu Mentem esse tabulam rasilem, in qua nihil caelatum, depictumve sit.'"

https://www.jstor.org/stable/24622181?seq=1#page_scan_tab_contents

http://sci-hub.la/https://doi.org/10.1093/jhmas/XXV.1.77">https://doi.org/10.1093/jhmas/XXV.1.77">http://sci-hub.la/https://doi.org/10.1093/jhmas/XXV.1.77
Každopádně děkuji. (Velmi sivá, všiměte si, je tam také ta změna z prézentu na perfektum.)
A vida ho.

Hm, a veleslavní empirici a skeptici to se slepou vírou přebírají jeden od druhého a citují to jakožto Lockův výrok.

 
ertegun botův mulťák 
Podle mě ji v téhle formě nikde nemá.
Locked Quote
Neví někdo z přítomných, kde přesně John Locke vyslovil větu nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu, případně zda to byl skutečně on, kdo ji vyslovil? Nacházím na to všude odkazy, ale při prohledávání různých onlajn Lockových děl to zatím nenalézám. Nicméně nevím o žádném webu, kde by se daly fulltextově prohledat kompletní sebrané Lockovy spisy.
 
cichlasoma_meeki Zeman – Putin's slut 
Ježi pardon, já na tohle zapomněl zareagovat. No dík za shrnutí, jak říkáš, jistě to nechává něco stranou, ale třeba to někomu k něčemu bejt může.

Ale jdu sem proto, že 4. díl Dějin sexuality je na světě! http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=foucault+chaire&open=0&res=25&view=simple&phrase=0&column=def

(1) [7. listopad 2017 22:49:54]: snažit se celou tu situaci, že se něco jeví, popsat vycházeje jen z ní samé, ne z těch představ o "mechanismech", které to zařizují (atomy, neurony, mozek, velkej třesk, židle existující i bez jevení…)
(2) [14. listopad 2017 5:43:03]: H. chce zachytit, jak se nabízí bytí teď "nám", přičemž kam přesně sahá to "my", neřeší
(3) [14. listopad 2017 1:02:13]: jevení není (u H.) něco uzavřeného v nějaké substanci "mého vědomí", která by byla někde vedle světa
(4) [14. listopad 2017 0:45:32]: (U H.)není žádný subjekt, který by byl nějaké "něco", nějaká substance, a už vůbec to není nějaký tvůrce, "výrobce" jevů. Prostě je tu zjevnost a ta zjevnost vyvstává tak, že vyvstávám i já.
(5) [14. listopad 2017 0:45:32]: že Dasein je "místo zjevnosti", je výstižné. Ale není možno to chápat tak, že já bych byl něco či někdo, kdo je až "dodatečně" nebo "mimo jiné" místem zjevnosti. Heideggerovsky vzato, já "v základě" nejsem nic jiného než "místo zjevnosti", nejsem nic jiného než to, že něco se zjevuje ("mně"; ale všechny charakteristiky mě jsou až druhotné, musí se taky zjevovat, a to mohou až díky tomu, že je tu ta zjevnost - i nějaké výslovné či tematické "já jsem" je možné až na základě toho)
(6) [16. listopad 2017 3:03:37]: v BaČ (r. 1927) je pobyt (tj. Dasein) konkretisovaný, pobyt je to jsoucno, které rozumí bytí, tj. kterému se něco jeví, a toto jsoucno je vždy konkrétní, má i jiné rysy než ty základní, které se pojí k samotnému rozumění bytí. V Metaph. Anfangsgründe, což je přednáška z letního semestru 1928, H. začne říkat "pobyt" jen těm základním charakteristikám spojeným se samotným rozuměním bytí, jen téhle rovině člověka.
(7) [14. listopad 2017 0:45:32]: Seyn je celá zjevnost, Dasein je jeden její vždy-přítomný aspekt

…Nešlo by těchto sedm formulací zástupně nabídnout za ono stručné (či až srozumitelné) sdělení vocogo, o něž žádal L_O_U_S v [7. listopad 2017 16:20:39]? (1) by bylo za východisko fenomenologie, (2) až (4) za azimut Heideggerova směřování, (5) a (6) za pobyt – zdebytí – Dasein a (7) za Seyn. (Mě to docela dává smysl, ale jistě v tom jsou nebezpečí. Člověk neseznámený s kontextem to nemusí seznat jasně a zřetelně vysvětlujícím a člověku vystavenému vlnobití různých kontextů se to zase může jevit třeba poněkud mimo jím preferované důrazy.)

cichlasoma_meeki  
protože nevím, kdy budu mít čas to prozkoumat, napíšu, jak se mi jeví ty myšlenky v anfangsgründe předběžně - heidegger tam říká, že pobyt je neutrální vůči pohlaví a dalším určením, a dokonce, že pobyt sám není tím, kdo existuje - existuje vždy až určitá konkretisace, a to není pobyt, ale člověk v tom smyslu je opravdu pobyt bytností člověka.

jsem přesvědčen, že v BaČ to tak není - pobyt je tam konkretisovaný, pobyt se říká onomu jsoucnu, které rozumí bytí, tj. kterému se něco jeví, a toto jsoucno je vždy konkrétní, má i jiné rysy než ty základní, které se pojí k samotnému rozumění bytí. v anfangsgründe, což je přednáška z letního semestru 1928, heidegger začne říkat "pobyt" jen těm základním charakteristikám spojeným se samotným rozuměním bytí, jen téhle rovině člověka. jestli je s tím spojený nějaký vyloženě věcný, nejen terminologický posun, v téhle chvíli netuším.
 
cichlasoma_meeki  
(předběžně mám za to, že heidegger v těch anfagsgründe skutečně tvrdí jiné věci než v bytí a času i než "po kehre". to by nebylo moc překvapivé, byl to filosof neustále hledající nové cesty; i dodatečně sebeinterpretace, které tvrdí něco jiného než, co přímo myslel v době psaní interpretovaného textu jsou běžné nejen u něj. určitě to prozkoumám podrobně a vyjádřím se tu, jen teď nevím, kdy to bude.)
 
cichlasoma_meeki  
Já si mimochodem matně pamatuju, že Kuneš v nějakém textu mluví o krátké periodě Heideggerova myšlení, která má následovat po BaČ a trvat jen několik málo let a v níž se H. intensivně zabýval mj. Kantem. Já tohle krátké období skoro neznám. Koukám do těch Anfangsgründe, a on tam opravdu Heidegger tvrdí, že Daseinem v BaČ myslel vlastně něco neutrálního (což ale prý je něco úplně jiného "abstraktního"). Některý jeho formulace mě tam opravdu zarážej, teď ale nemám čas se tomu věnovat. Ale ještě jednou dík za odkazy.