Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Diskuze o ekonomických tématech

Minislovník ekonomických výrazů


no jo, pravda. Dřív se zdaňoval majetek, nikoli příjmy. To bylo imho lepší.
tigr_papirosowy Naše přání nejvroucnější  bojovat hrozně rád
Do čehož se počítá veškeré movité i nemovité bohatství.
Rok 1902
Zcela jinak opět jeví se obtížení daněmi, vyplývajícími z každoročních rozpočtů jednotlivých státův.

V okrouhlých číslicích činí rozpočet Německa (spolkových států i říšských zemí) 4 miliardy, neboli jinými slovy řečeno věnuje Německo na veřejné vydaje 2 procenta svého celkového bohatství. V Anglii (rozpočet 3 miliardy), obnáší tento poměr pouze 1 procento; ve Francii (rozpočet 3½ miliardy) 1,4 procenta; v Rusku (rozpočet 2 miliardy 700 milionů) 1,7 procenta; pro Rakousko jest poměr ten při rozpočtu 2 miliard (1,9%) ještě nepříznivější. V Italii (1,8 miliardy) obnáší dokonce 2,3 procenta; Belgie spokojuje se s 1,5 procenta (rozpočet 375 milionů), v Holandsku pak obnáší tento poměr 1,4 procenta (rozpočet 300 milionů).

Z toho vysvítá, že vysoký rozpočet neznamená ještě vysoké zatížení poplatnictva, je-li národní jmění dosti veliké. Z uvedených číslic však následuje, že nejvíce zatíženi jsou poplatníci v Italii, pak následuje Německo, Rakousko, Rusko, Belgie, Francie, Holandsko a Anglie.