Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!

FAQ Ústavu pro jazyk český - zkuste navštívit ještě před některými dotazy :-)
Pravidla českého pravopisu (alespoň ta základní)

Internetová jazyková příručka ÚJČ

V případě nejasností s některými výrazy se moderátor radí se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1998, dotisk 2000; 2. doplněné a opravené vydání) - abych to už nemusel příště psát :-)


Dobrý nápad, např. řezání vodním paprskem.
Reakce na | Vlákno  
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
Reakce na | Vlákno  
Paprsek je mimo?
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
To je smutné, nicméně terminologie je zavedená.
asym Hier bin ich Barsch,   hier darf ich's sein
Při vší úctě, vy jste ten můj příspěvek nečetl příliš pozorně:) Jinak teda proud se nehodí mimo jiné proto, že potřebuju rozlišit jetting a streaming;)
Zaslouží si to pozornější přečtení. Tryska třeba jako struska.
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
jet je proud, tryska je nozzle
asym Hier bin ich Barsch,   hier darf ich's sein
Dotaz - tryska
Potřebuji do technické publikace česky pojmenovat to, čemu se anglicky říká "jet" -- tj. rychlý proud tekutiny, který odněkud vyletuje. Výtrysk ani proud se z různých důvodů nehodí. Napadlo mě říkat tomu prostě "tryska", i když vím, že to spíš evokuje tu součást, ze které ta tekutina tryská (angl. nozzle). Dovedli byste to v samonostné technické zprávě přijmout v tom mém významu? (Bylo by to samozřejmě jasně deklarováno, že tomu tak budu v publikaci říkat.) Nebo znáte jiný vhodnější/zavedený termín?