Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!

FAQ Ústavu pro jazyk český - zkuste navštívit ještě před některými dotazy :-)
Pravidla českého pravopisu (alespoň ta základní)

Internetová jazyková příručka ÚJČ

V případě nejasností s některými výrazy se moderátor radí se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1998, dotisk 2000; 2. doplněné a opravené vydání) - abych to už nemusel příště psát :-)


Mvek Believe me, I am emotionally compromised  Blog a osobní stránky - Mvekův brlogh
Já vím, ale tam právě není o 1. p. taky ani zmínka, a na samotném webu je uvedeno, že jde jen o některé pády.
Aranel jen ovce čeká na vlka  a listí na svůj listopad.
Ano, posun myšlení. Reakce až na DadBa.
Mvek Believe me, I am emotionally compromised  Blog a osobní stránky - Mvekův brlogh
Asi posun myšlení, šlo o 7. pád, a to asi "chrchle" ne.
tapeworm the ballet of extiction, it's  nice
máš-li sucho v hubě, kup si chrchle v tubě.
Aranel jen ovce čeká na vlka  a listí na svůj listopad.
Dík. Pozoruju u sebe tendenci k tvrdému skloňování - ale "chrchel" by podle mě v plurálu bylo "chrchle".
Díky. To je přesně ono. Ta „silná tendence“ při čtení titulku mne přinutila nadhodit otázku.
DadB jsem zralý na  šrotovné
2 Neživotná podstatná jména
2.1 Jména na -l

U některých jmen s tvarotvorným základem na -l se kromě pravidelného skloňování podle měkkého vzoru „stroj“ objevuje zároveň i skloňování podle vzoru tvrdého „hrad“. Paradigma těchto jmen má dva samostatné tvarové soubory skloňování tvrdého i měkkého.
...
jména s vkladným -e-: cumel, chrchel, kotel, sopel, uhel;
...
Podle PMČ je dnes skutečně kolísajících pouze několik: kotel, plevel, kužel, chrchel. Projevuje se totiž silná tendence příklonu jmen tohoto typu ke tvrdému skloňování
...

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=220