Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!

FAQ Ústavu pro jazyk český - zkuste navštívit ještě před některými dotazy :-)
Pravidla českého pravopisu (alespoň ta základní)

Internetová jazyková příručka ÚJČ

V případě nejasností s některými výrazy se moderátor radí se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1998, dotisk 2000; 2. doplněné a opravené vydání) - abych to už nemusel příště psát :-)


pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
nene, jak říkáš. Pojem "příbuzenstvo" zahrnuje obojí.
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Švagrovstvo na Slovensku a východnější Moravě používá se asi víc než ve středních Čechách.

"Sešvagření" beru jako běžný výraz - "byli spolu sešvagřeni" - i včetně takového toho případného trochu pejorativního podtónu, že příbuzné si člověk sice nevybírá, ale aspoň je zná odmalička, zato sešvagření s kdejakým kujónem se může přihodit, ani nevíš jak:)

Jak píšu, jsou to slova, která asi nepatří mezi běžnou aktivní zásobu, ale člověk s trochou čtenářské zkušenosti si je rozklíčuje, když na ně narazí.

Je to asi podobné, jako u termínu "tovaryšstvo" (a našel bych toho asi víc) - vsadil bych se, že většina lidí tak nějak tuší význam, ale kdyby měla přesně definovat, ošívala by se.
 
cajti Nebojte se  zeptat
Zase tomu můžeš dát ty správné nuance.

Vyženění příbuzní jsou příbuznými do okamžiku, kdy zjistíš, že volí Zemana/žerou děti/cokoli opovrženíhodného. Pak se z nich obratem stávají odporní sešvagřenci ... :o)
tak to už jsou hádám nuance, které odvisí od vztahů v rodině, chceš-li zdůraznit, že nejsou krví tvé krve, hůl si najdeš, nepotřebuješ-li to, jsou to příbuzní...
to jo, ale když mluvím souhrnně o svých snachách a švagrech, použiju nejspíš termit "příbuzní", když už specifikuju, tak nejspíš "přivdaní/přiženění příbuzní" nebo "nepokrevní příbuzní", zatímco nějaké to "sešvagřenci" či jak tam pochopím, ale v aktivní slovní zásobě nevedu.
stare a fishfull of  errors
Nový občanský zákoník znovuzavádí do našeho občanského práva pojem švagrovství , specifikovaný jako poměr obdobný příbuzenství , který je vázán na vznik manželství . Vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela . Švagrovství nezaniká , pokud dojde k zániku manželství smrtí jednoho z manželů .

Základy soukromého práva, 2013

 
mně přijde, že švagr/snacha jsou běžnou součástí jazyka...
 
asym Hier bin ich Barsch,   hier darf ich's sein
Jo takhle to myslíš, že příbuzenství přijalo švagrovství jako svou podmnožinu. Já to nejdřív pochopil tak, že to sloučení je ve významu - tj., že ta slova podle tebe dnes znamenají totéž.
ocs sine ira et studio  OCSite
Strach krajem obchází sešvagřen s beznadějí:
Slova jsou v nesnázích, jen málo v textech znějí.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
A jako zdroj by se dal vzít asi i Google – na dotaz na švagrovství, švagrovstvo vrací takřka výhradně právnické odkazy (vč. odkazů typu "Chcete vědět, co to je švagrovství, na právnických kurzech UJEP se to dozvíte") a pár odkazů na bibli. Prakticky nula užití v přirozeném textu.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Třeba ten odkaz na wikipedii níže. Prakticky všechny rodinné vztahy byly nahrazeny jen přímopříbuzenskými názvy a ty švagrovské z jazyka prakticky vymizely.
ocs sine ira et studio  OCSite
Namátkou a jen tak z hlavy, „... kulak v obci být musel, ten opravdový byl sešvagřen s předsedou MNV, a tak byl rozkulačen pan Brada“, Černí Baroni, jazyk tedy povýtce současný, žádnej Neruda.
asym Hier bin ich Barsch,   hier darf ich's sein
příbuzenstvo se švagrovstvím se sloučilo

Zdroj?
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Já to v běžné řeči nikdy použít neslyšel. Jen příbuzenstvo, nanejvýš z té či oné strany. Ale švagrovstvo a švagrovství jsem viděl prvně teprve včera.
Reakce na | Vlákno  
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Není to úplně každodenní slovní zásoba, jasně; ale pokud se takhle použije, sečtělejšímu posluchači to myslím dojde.
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Ano. Příbuzenstvo a švagrovstvo. Sezval p. i š.
ocs sine ira et studio  OCSite
V běžném jazyce to ani náhodou nezaniklo, jedno je v něm „příbuzný“ a druhé „sešvagřený“.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
V běžné jazyce to zaniklo a příbuzenstvo se švagrovstvím se sloučilo a rozlišuje se jen pokrevní/nepokrevní příbuznost. Ale pojem odpovídající "in-law" máme jen ten nepoužívaný právnický. A pak v nářečích, třeba na Slovácku se to částečně rozlišuje, ale pomalu to zaniká.
PK: (1) Hledám označení těch skupin, nikoli vztahů. (2) Jde mi o to, zda se to reálně používalo v běžném jazyce, tedy zda třeba tchýně se sestrou a sestřinými dětmi mohla být označena např. "švagrovstvo", aby tomu okolní lidé rozuměli.
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
V zákonech ne, v učebnicích práva ano.