Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!

FAQ Ústavu pro jazyk český - zkuste navštívit ještě před některými dotazy :-)
Pravidla českého pravopisu (alespoň ta základní)

Internetová jazyková příručka ÚJČ

V případě nejasností s některými výrazy se moderátor radí se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1998, dotisk 2000; 2. doplněné a opravené vydání) - abych to už nemusel příště psát :-)


Paprsek je mimo?
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
To je smutné, nicméně terminologie je zavedená.
asym Hier bin ich Barsch,   hier darf ich's sein
Při vší úctě, vy jste ten můj příspěvek nečetl příliš pozorně:) Jinak teda proud se nehodí mimo jiné proto, že potřebuju rozlišit jetting a streaming;)
Zaslouží si to pozornější přečtení. Tryska třeba jako struska.
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
Alespoň staříci jako Tesař nebo Šafařík tomu tak budou říkat určitě, např. https://dspace.cvut.cz/handle/10467/76047
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
jet je proud, tryska je nozzle
asym Hier bin ich Barsch,   hier darf ich's sein
Dotaz - tryska
Potřebuji do technické publikace česky pojmenovat to, čemu se anglicky říká "jet" -- tj. rychlý proud tekutiny, který odněkud vyletuje. Výtrysk ani proud se z různých důvodů nehodí. Napadlo mě říkat tomu prostě "tryska", i když vím, že to spíš evokuje tu součást, ze které ta tekutina tryská (angl. nozzle). Dovedli byste to v samonosné technické zprávě přijmout v tom mém významu? (Bylo by to samozřejmě jasně deklarováno, že tomu tak budu v publikaci říkat.) Nebo znáte jiný vhodnější/zavedený termín?
 
DJ Slamák revem nerevaj. no nerozumel mi  aj reval.
Jistěže jde, nevadí-li ti, že osprchuješ své spolustolovníky rozžvýkaným kolorbordelem.
DJS: Jasně. Jen jsem poukazoval na to, že ve Walesu se to nejen nedělá, nýbrž to ani nejde.
DJ Slamák revem nerevaj. no nerozumel mi  aj reval.
Inu, s plnou pusou se nemluví - nejen ve Walesu.
Jistě, ale zkus to udělat při jídle!
Pixycz: Synekdocha je druh metonymie.
DJ Slamák revem nerevaj. no nerozumel mi  aj reval.
To mluvíte o -ll-? To není tak těžké, stačí dát jazyk do polohy "l" a vysyknout trochu vzduchu tak, aby proudil po stranách jazyka.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Já jsem to vzdal a zjednodušil jsem si to na jakési měkké "ch" [χj] nebo tvrdé "š" (jako když řekneš "š" s otevřenou pusou).
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Není tady to správné slovo spíš metonymie?
Adhil Iam seges est ubi Troia fuit 
Díky moc.
(1) Je to druh synekdochy.

(2) Čárky správně, ale psal bych "vyprávějí".
(Já jsem si z toho odnesl především poučení, že velšsky se opravdu nedá mluvit při jídle.)
Adhil Iam seges est ubi Troia fuit 
Volám jazykovědné síly Okouna! Poraďte mi, prosím - má nějaký odborný název, když sebe sama ve větě nahradím označením celku? Kostrbatý popis, tak příklad: "Nebojím se, protože MY HASIČI máme pro strach uděláno!"

A když bude věta: "Víš, že se o nás červenkách v některých cizích zemích vypráví různé pověsti?", mám správně čárky?
 
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Snažim se, ale nejde mi z huby. Říct současně "ch", "š", "l" a "j" moje mluvidla principiálně odmítají