Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!

FAQ Ústavu pro jazyk český - zkuste navštívit ještě před některými dotazy :-)
Pravidla českého pravopisu (alespoň ta základní)

Internetová jazyková příručka ÚJČ

V případě nejasností s některými výrazy se moderátor radí se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1998, dotisk 2000; 2. doplněné a opravené vydání) - abych to už nemusel příště psát :-)


pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Jo, tahla tendence má reflexi i v těch Pravidlech minimálně od vydání 1978. Ale to přece je úplně jiný příběh - ustálené spojení má oslabenou funkci věty, což se odráží i v pravopise. Nikterak se to netýká té čistokrevné věty vedlejší vložené, kde naopak oboustranné oddělení čárkami čtení a pochopení syntaktických vztahů v tom souvětí usnadňuje. Já možná tuším, co tam cítíš - kontaminaci mluveným přednesem, kde se ta čárka často jakoby neuplatňuje?
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Mluvilo a psalo se o tom mj., když v r. 2013 vycházela Akademická příručka, tehdy se myslím hodně zmiňovalo vypouštění kdysi povinných čárek, hlavně kolem všelijakých ustálených konstant a vsuvek – prosím, myslím, jak vidím, řekl bych, popravdě řečeno, bohužel, naštěstí, mimochodem, celkem vzato apod.), v ustálených spojeních (padni komu padni, ať dělám co dělám), zvolání, pozdravy apod. Kdesi kdysi jsem o tom trendu četl zajímavý rozhovor s někým z újčav, ale nedokážu ho dohledat.
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Navíc zrovna pravopis čárek mi nepřipadá jako pole, kde se výrazně ukazuje filosofie jazyka a posuny v jejím vývoji, vnímání atakdále.
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Já tedy, omlouvám se, žádný smysl v nepsání té čárky nevidím, a ani tu údajnou tendenci v omezování čárek nijak neshledávám.
Micana Finish your plokta. 
Já bych tam tu čárku určitě napsala, i když přiznávám, že čím déle do toho brejlím, tím mám víc pocit, že tam může být a nemusí.

Ke smyslu jazyka ve vztahu k čárce před "a" třeba tady:

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6811

Odkaz na článek sem dávám proto, že zrovna čárka před "a" je sémantikou mimořádně zasažený jev. Takový ten názor, že kromě asi tak dvou vyjmenovaných případů tam ta čárka rozhodně nepatří, je hodně zavádějící, a pak to vede k mnohým rozbrojům mezi korektory a autory textů (ono dá leckdy práci už jenom rozluštit, co je čistě slučovací poměr.)

O trendu zbavování se čárek slyším poprvé, to je zajímavé. O dopravních značkách to vím, těch je moc, ale čárky jsem doteďka považovala za užitečný a celkem předvídatelný nástroj orientace v textu a úplně nevím, kde by se jich dalo zbavovat - napadá mě jeden jediný případ, související s pomlčkami.

(Ostatně asi nejmíň předvídatelná mi právě připadá ta čárka před "a", která mnohdy záleží na výkladu nebo může být prostě rytmizační, když se to s ní umí.)
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
V PČP to asi najdete, přinejmenším ve vydání z r. 93 je ještě výslovně uvedeno, že se taková vedlejší věta má oddělovat z obou stran čárkami, a to i před slučovacími spojkami. Jak je to v novějších vydáních nevím, a jaká je nad tím aktuální shoda mezi újčavami, netuším – vím jen, že trend je zbavovat se zbytných čárek, protože čeština začala být obludně přečárkovaná. Tolik k preskriptivní jazykovědě, a nyní zpět k normálnímu jazyku, a zde znova zopakuju, že pro tu čárku zde není vůbec žádný důvod, tudíž nedává žádný smysl ji tam psát.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Aha, vy jste preskriptivisti. Nehledáte smysl jazyka, ale autoritatovní vyhlášku. To jste měli říct rovnou.
Jojo. Já jsem si jen spekulovala, jak si takové pravidlo mohl pixycz z nějakého zdroje vyvodit.
Teď sem s tím jdu, že jde o čárky před "a", takže v prvním případě se řeší první čárka, ve druhém druhá, ani jedno tedy se psaní čárky v dotazované větě není v rozporu.
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Taky to tak cítím. Jen jsem si říkal, jestli to není nějaká kontamitace jako u "komponenty" apod.
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Je také dobré si uvědomit, že pravidlo 6.5 mluví o "a", které je ZA tou vloženou větou.
Já ten důvod pořád nevidím.

PČP teď nemám po ruce, proto kopíruju IJP:
" 1.5 Spojka a v souvětí nemusí vždy stát právě jen mezi větami, které spojuje. Může se dostat i do pozice před některou z vedlejších vět v souvětí. V takovém případě před a píšeme čárku: Šli jsme na výlet, a protože začalo pršet, vrátili jsme se domů (= šli jsme na výlet a vrátili jsme se domů, protože začalo pršet). Plísně jsou nebezpečné, a jakmile se objeví, musí se okamžitě zlikvidovat. Hráli jsme špatně, a i když ve druhém poločase přišlo zlepšení, gól jsme nedali."

Ale fakt je, že v IJP je jedno blbě formulované místo: "6.5 Čárkami oddělujeme vedlejší věty: b/ vložené mezi dvě hlavní věty, je-li vedlejší věta závislá na první hlavní větě: Bylo to v revíru, který patří známému, a všichni si to pamatují. Říká se, že starý Loukota bojoval v Itálii, a málokdo o tom pochybuje." Protože kdo si všimne nenápadně předsunutého "Vedlejší věty mohou vstupovat do složitých syntaktických vztahů. Nelze zde v úplnosti popsat všechny syntaktické konstrukce, ve kterých se mohou vyskytnout, vybíráme proto nejtypičtější případy."

Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
Já znám akorát plonkajznu.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Čárka se píše, pokud je mezi dvě hlavní věty (souřadně spojené) vložena vedlejší věta závislá na první hlavní větě. Není důvod ji tam psát, pokud jde o předsunutou vedlejší větu závislou na té druhé hlavní.

Železo koroduje a musíme ho natírat, aby vydrželo déle.
Železo koroduje a aby vydrželo déle, musíme ho natírat.

Pro čárku před "a" není žádný důvod.
ocs sine ira et studio  OCSite
Obě varianty jsou pokud vím stylově zcela rovnocenné. Mně se víc líbí femininum, ale to asi bude čistě jen věcí vkusu.
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Hamak, nebo hamaka?
 
Díky moc.
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Používejte mě opakovaně a dejte mi šanci na nový život, až dosloužím.

Vsunuto je, srry.
No ale ta vedlejší věta je ta uprostřed, ne? Typ "Plísně jsou nebezpečné, a jakmile se objeví, musí se okamžitě zlikvidovat."
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Vůbec ne. Jde o dvě věty v souřadném vztahu, přičemž ta druhá má podřízenou příslovečnou větu. Není tam nic vsunuto.