Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Lehké metafyzično

Spravují:

Šnek,
ghort

Může vás zajímatReklamaGhortovo přivítání:

Caute!
Mam za to, ze kazdy by minimalne jednou v zivote mel otevrit Bibli a celou si ji precist (dobra, nebo alespon vetsi cast). Zajimalo by me, jak se na Bibli divate vy ;)
Takze nevahejte... a diskutujte (a prosim snazte se diskutovat k veci a bez predsudku, dekuji :p)

Šnekovo přivítání:

Když fundamentalismus, tak fundovaně!

Několik odkazů:

Bible Kralická
Bible (EKU)
Bible ve velmi mnoha jazycích a verzích
Theophilos
Srovnání několika překladů
Odkaz pro slovenské přátele
Bible v mnoha jazycích, konkordance a slovník
Starozákonní apokryfy se vším, co k tomu patří
Digitalizace biblických rukopisů a inkunábulí Vatikánské knihovny

Klikl jsem, sračkoidní záhadolog, asi selfpromo.
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?
Neklikl jsem, ale zaručeně spam.
Jukni sem.
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
Protiva Hospodinův vagabund  - pravý sovětský alkoholik
:-) Jinak mne napadlo, že pokud bys na těch vašich výletech pravidelně rozdělával oheň, chodila by na ně ráda s tím, že si při nich bezvadně vyhřeje kožich :-)
Nazemidan  
Hledal jsem. Předem jsem si stanovil podmínku, že další pes musí být dostatečně velký a fyzicky zdatný, abychom se společně mohli věnovat turistice a podobným činnostem. Byl jsem rozhodnut vrátit čas před bod, v němž začalo předešlou fenu dostihovat stáří. Potkal jsem z tohoto hlediska naprosto nevyhovující fenu z útulku, která má krátké nohy a tepla domova si cení o dost výše než outdoorových aktivit. Jenže na mě dělala psí oči a dávala najevo, že není dobře být psovi samotnému. Už se mnou bydlí. Netušil jsem, jak širokou platnost má Př 16,9. Člověk se stále učí.
:-)
Mám naději že jednou "na nebesích"..
Protiva Hospodinův vagabund  - pravý sovětský alkoholik
To mne mrzí. Náhradu nehledáš? Není dobře být člověku samotnému .....
Nazemidan  
Ten pes byla fena a loni bohužel uhynula.
Protiva Hospodinův vagabund  - pravý sovětský alkoholik
Což samo o sobě zpochybňuje to oficiální "odloučení". Lidi resp. křesťané na to prostě kašlou a jedou dál podle toho jak to vidí a ne podle toho jak je jim diktováno to vidět. Deo gracias!
Protiva Hospodinův vagabund  - pravý sovětský alkoholik
Musím uznat, že obdivuji to přesné schéma kterým jsi tento záběr popsal. JUá bych to takto asi nesvedl.
Protiva Hospodinův vagabund  - pravý sovětský alkoholik
Já tě chápu a problémy s tím cos napsal nemám. Mimochodem: rád bych se optal zda je ještě naživu ten tvůj ohromný pes. Moje malá psy miluje, takže bych ji vzal s sebou a ona by se s ním báječně zabavila. A my se můžem věnovat debatám resp. pivu.
Protiva Hospodinův vagabund  - pravý sovětský alkoholik
S prapradědečkem si dnes již popovídáš snad jen na spiritistické seanci. Což nedoporučuji. Jinak již to co jsem napsal níže.
Protiva Hospodinův vagabund  - pravý sovětský alkoholik
Podotýkám, že mi je 57 let. Mým životem je cvičení (s vlastní váhou těla i kulturistika) a evangelium. Jsem spolumoderátorem klubu Kulturistika a bodybuilding.
Nazemidan  

„když kolega Infidel upozorní na to“

O ne(římsko)katoličnosti mých tezí nepsal kolega Infidel, ale mpts.

„pokud jsem někoho zmátl, tak se omlouvám“

Omluv rozhodně netřeba. Je snad v pořádku, když rozhovor vede ke zpřesnění formulací a snížení informačního šumu.

„že římsko-katolická nauka hlásá negace tvých tezí“

Je férové připomenout, že v přípisu, jenž mě i Tebe vedl k výrokům o společenství římských katolíků, se explicitně nevyskytuje negace žádných výroků. Konstatuje se jinakost (v lecčem značná jinakost) římsko-katolické nauky. Může jít o jinakost ve smyslu absence jakékoli spojitosti. Zařazením do vlákna se ovšem taková interpretace poněkud zastírá.

Nenapadlo mne, že když kolega Infidel upozorní na to, že tvoje teze T1 - T3 nejsou katolickou naukou a já upozorním, že zřejmě myslí římsko-katolickou nauku, tak z toho někdo může vyvozovat, že římsko-katolická nauka hlásá negace tvých tezí.
Tak pokud jsem někoho zmátl, tak se omlouvám.
Jinak odpusťte, že zobecňování církve římsko-katolické s církví katolickou ve mne občas probudí mé škodolibější já. Pak jsem třeba schopen dotyčného - je-li římský katolík - oslovovat "odloučený bratře" ...
Jinak s řadou římských katolíků (a i jiných katolíků) vycházím opravdu velice dobře :-)
Nazemidan  

Ad PEC07 [28. ledna 2021 0:26:12]

Jako člověk, jehož oslovila zvěst Ježíše z Nazareta, pak i hebrejská část Bible a ideje křesťanství (nepíši „nauky“), se snažím, aby byl můj život pokud možno kompatibilní s těmito idejemi, apely či hodnotami. Nejsem si zcela jist, zda to mohu říci úplně natvrdo, ale doufám, že „patřím do církve obecné“. (A taky jsem evangelík.) Jsem si jist, že mnohé osoby z římsko-katolické církve do té obecné církve patří. Církev (ani tu obecnou, ani ty registrované nebo evidované podle zákona č. 3/2002 Sb. V ČR) nepovažuji za souhrn navzájem izolovaných individuí. Vnímám u členů obecné církve (i úředně evidovaných církví) určitou sounáležitost, sdílení se, společné směřování, práci na společném díle. Proto tuším, že má touha být členem obecné církve souvisí s pohledem na toto společenství, na jeho členyy i na skupiny jeho členů.

V rozhovoru s kolegou Infidelem jsem formuloval jakési „teze o pekle“. (Myslím, že nauku nikoli.) Pominu-li ty z nich, jež alibisticky relativizuji frázemi „nepředstavuji si“ „nedivil bych se“, „myslím si“ apod., šlo o tato tvrzení:

T1: Pro nasměrování člověka na cestu do pekla je určující jeho způsob života na tomto světě. (Např. nechá-li se zotročit pýchou, mocí, mamonem nebo já nevím čím.)
T2: Obraz čertů s vidlemi je analogie, nikoli reálný popis.
T3.1: Bůh o lidech dostávajících se do moci pekla ví.
T3.2: Bohu nejsou tito lidé lhostejní.

(Poznámka: T1 jsem ve snaze o stručnost nedoprovodil pojednáním o Boží milosti (např. J 1,16, J 3,16–18), neboť se domnívám, že v klubech „Křesťanství“ a „Bible“ lze předpokládat o Boží milosti povědomí, avšak lze snadno pobloudit mezi její nelaciností (Mt 25,41–45) a nevtěsnatelností do diferenciálních rovnic (Mt 25,34–40, J 3,17 etc.).)

V přípisu [27. ledna 2021 7:32:23] jsem sdělil, že se nechci podílet na tom, aby o jistých osobách, o nichž jsem si jist, že jsou členkami obecné církve, byl kreslen nelichotivý obraz. Totiž že jakožto římské katoličky jsou povinny věřit nejméně jednomu z následujících tvrzení:

NegT1: Pro nasměrování člověka na cestu do pekla není určující, zda se nechá či nenechá zotročit pýchou, mocí, mamonem nebo něčím podobným.
NegT2: Obraz čertů s vidlemi je reálný popis.
NegT3.1: Bůh o lidech dostávajících se do moci pekla neví.
NegT3.2: Bohu jsou tito lidé lhostejní.

Nazemidan  

Ad Protiva [27. ledna 2021 18:44:31]

Pro sebe si říkám asi toto:
1. Projevem svobody je mj. ochota přijmout zodpovědnost a riziko. Svévole je buď odmítá, anebo je nezná.
2. Svévole je často doprovázena povyšováním, ponižováním a přinucováním. Svoboda se se jim buď vyhýbá, nebo jimi dosti šetří.
3. Svobodně lze milovat a nelze znásilňovat. U svévole je tomu přesně naopak.
4. Svoboda souvisí s kultivací lidské vlohy k dobrému, svévole souvisí s lidským sklonem ke zlu.

Ale uznávám, že je to dost obecné a v praxi to může být obtížně odlišitelné. Při čtení Bible si ono rozlišení připomínám nejen v explicitní formulaci veršů Ga 5,13 nebo Mt 12,33, ale také např. čtu-li Lk 19, 3–7, Rt 1, 18 nebo 1Kr 8,41–43.

vitmrazek  
Ariánství je už out nebo se vraci na plny koule?