Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládeži

Spravuje:

PřebralReklamaKupodivu jsem tu nic takového nenašel a když už je tu antropologie, tak archeologie nemůže chybět.Náplň klubu budiž jakákoli s alespoň letmým vztahem k tématu.


Archaeology - An Introduction - V podstatě rozcestník, ale organizovaný jako učebnice.
Archaia - Nestátní archeologická společnost.Výzkumy, popularizace.
archeologicke.misto.cz - Rozsáhlé stránky, velká část materiálů jsou odkazy jinam. Mimo toho ale i seznam aktuálních výstav, přednášek a tak.
archnet.asu.edu - Obsáhlý a přehledně organizovaný celosvětový rozcestník.
www.archaeologica.cz - Archeologický e-magazín, zaměřený na popularizaci.Celkem dobře zpracované, ve flashi. A taky to dělaj lidi z naší katedry...
www.arup.cas.cz - Archeologický ústav AV ČR v Praze.
www.kar.zcu.cz - Katedra archeologie na ZČU v Plzni. Moje domovská, řada článků v elektronické podobě.
Ústav archeologie a muzeologie při MU v Brně - oddělení archeologie - Výzkumy, nabídka publikací, články, informace o ústavu.
Archaeowiki

Vakovlk Vládni, Čechie! 
Kdo a kdy ho našel (uvádí se povrchovým sběrem), jaká byla nálezová situace, kde je teď originál? Otázky... Obligátní interpretace nejspíš bude, že se používal ke kultovním účelům.

fotka za lepšího světla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chloumek_-_hradi%C5%A1t%C4%9B_%C5%A0v%C3%A9dsk%C3%A9_%C5%A1ance_na_vrchu_Chlum_(9).jpg
Vakovlk Vládni, Čechie! 
Vakovlk Vládni, Čechie! 
Je takovej beran z kamene odněkud z Mladoboleslavska – ne socha spíš reliéf. Náhodou jsem ho viděl v jednom pořadu Otomara Dvořáka. Dokážete někdo k němu napsat víc informací?
 
ertegun Barbarus sum et nil barbari a me alienum 
V dárkovém obchůdku ji mívali jako strouhátko na tužky. Ale kdo dneska používá tužku? https://www.britishmuseumshoponline.org/inspired-by/rosetta-stone.html?p=2
a když už tam jsme...
Rosettská deska (196 př. n. l.) obsahuje hieroglyfy, démotické písmo a starořecké písmo a umožnila rozluštění hieroglyfů
 
z téhle strany ji určitě fotí často, ale ne tak zblízka
 
Hasanlu, Írán, okolo 800 př. n. l. (obě kostry jsou mužské)
 
(mázl bych to vod 3.července 2021 21:17:38 ažposem)
 
Od občanů v moderní demokraticky orientované společnosti se očekává aktivní účast na společenském dění. Stádní myšlení tupounů jdoucích na porážku není žádoucí. A proto přimět člověka ke kritickému myšlení je zcela na místě. Nemyslíš?
ertegun Barbarus sum et nil barbari a me alienum 
Moderator pls.
T á b o r.

FREDEGAROVA KRONIKA. Jediné útržky z kroniky, v níž je popsána historie Tábora z dob Sámovy říše, někdo ukradl.

..................................................

„Ne! Už vás tam nepustím! A mrzí mě, že jsem vám dávala ty staré papíry. Měla jsem je spálit všechny, hned jak jsem je našla,“ opáčila obyvatelka táborského Starého Města, která si nepřeje být jmenována. Náš redaktor po ní totiž chtěl, aby oznámila archeologům, co našla ve sklepě historického domu, kde bydlí.

K názoru rozhořčené ženy se přidává i její soused, jemuž by nevadilo, kdyby byl jmenován, ale vlivem podroušeného stavu si nemůže vzpomenout na své jméno. „Já už to tak dělám léta,“ prohlašuje. „Když třeba při práci na zahrádce u domu najdu nějaké staré hliněné střepy, hned je roztluču, vyhážu do popelnice a ještě zasypu pořádnou vrstvou popela. Jednou jsem totiž archeologům oznámil, že jsem našel ve sklepě starou keramiku – a už jsem je tam měl. Čtvrt roku se tam hrabali, vrtali, kopali a stejně nic kloudného nenašli. Zato já musel ze sklepa vyklidit všechny svoje věci a nakonec se mi zkazily švestkové kompoty, protože se mi už nevešly do ledničky. Od té doby říkám, nic neoznamovat. Na jaře jsme malovali v přízemí a museli jsme předtím otlouct staré nátěry. Na zdi se najednou objevil obraz, taková mazanice, mně se to nelíbilo. Byly na tom namalované dřevěné vozy a panáci s nějakými klacky v rukách. Hned jsem to pořádně přetřel a mlčím o tom jak zařezanej.“

Není žádná novinka, že někteří občané nechtějí oznamovat nálezy historických reálií kvůli svému pohodlí. Tentokrát ale město Tábor přišlo o exkluzivní materiály, díky nimž se mohlo stát historickým středobodem celé Evropy. Obyvatelka domu, která si nepřeje být jmenována, totiž na jaře zakopla ve sklepě a zajímalo ji, o co si pohmoždila malíček u nohy. Její sklep je, podobně jako další sklepy domů ve Starém Městě, vytesán do skály. Při podrobnějším ohledání zjistila, že do podlahy je zapuštěna oválná kamenná deska přibližně o průměru jednoho a půl metru. Společně se svým synem desku vypáčila. Před jejich zraky se objevil vstup do dalšího patra sklepa a uvnitř mnoho starodávných knih a svitků.

„Máma to hned začala pálit,“ vypravuje syn. „Byla tam i nějaká veliká městská kniha z Tábora, psaná ručně. Tipuju tak z patnáctého století. Byla pěkně proschlá a výborně hořela v kotli. Větší výhřevnost než brikety!“

Syn přesto část jedné knihy zachránil, když k němu zrovna jeho matka stála zády, neboť otloukala ze zdi nápisy jmen všech táborských hejtmanů a kazatelů z let 1420 až 1424. Poskytl listiny naší redakci a my je poslali do Prahy jedné odbornici na latinu. Odhadli jsme, že patrně v tomto jazyce jsou spisy napsány. Následující den nám odbornice radostně telefonovala, že jsme učinili objev nedozírné hodnoty.

„Není to latina, ale stará francouzština,“ sdělila. „Kolegyně, která se tímto jazykem zabývá, zjistila, že listiny pocházejí z Fredegarovy kroniky neboli Historie Francorum, kterou napsalo několik autorů v 7. století v Burgundsku a dodnes se z ní zachovaly jen zlomky. Ihned telefonovala odborníkům do Rakouské národní knihovny, kde jsou torza kroniky uložena. Rakušané potvrdili, že se opravdu jedná o Fredegarovu kroniku a že jsme objevili právě tu část, ve které je popsáno, kde se nacházel hrad Wogastisburg.“

Tento hrad nedává historikům pokoje. Sloužil jako pohraniční pevnost Sámovy říše. Kníže Sámo se slovanským vojskem u ní v roce 631 nebo 632 porazil franského krále Dagoberta I. Jenomže se nevědělo, kde hrad stával. Opatrné odhady uváděly, že někde ve střední Evropě, zatímco jiní historikové ho situovali dokonce do severozápadních či západních Čech. Ještě donedávna se také nevědělo, jak se Wogastisburg jmenoval ve slovanštině.

„Už je vše jasné,“ raduje se odbornice. „Ve spisu se píše, že Wogastisburg stál na ostrohu nad řekou, které Slované říkali Lužnice, a tamtéž také byla důkladně popsána celá jeho historie. Čili pokud jste listiny našli v nově objeveném táborském sklepě, je jasné, že oblast historického města Tábora je právě tím místem, kde ležel Wogastisburg. V Táboře tedy začínala Sámova říše. Ve fragmentu se rovněž píše, jak Slované Wogastisburg nazývali. Franské slovo přizpůsobovali svým kmenovým nářečím, a sice v těchto variantách: Tysburk, Tasburk, Tasbork a Tábork. Posledně jmenovaný tvar převažoval. Na jiném místě dávný autor uvádí, že právě při boji u této pevnosti ztratil panovník Sámo dva předměty, které při sobě nosil pro štěstí. Malou bronzovou sošku kančíka a minci císaře Hadriana. Obojí se už v Táboře našlo, jen dosud nebyl znám původ předmětů. Je mi líto, že nevíme, jakým způsobem se dostala část Fredegarovy kroniky do Burgundska. A že ji nemáme kompletní. Jistě těch spisů bylo tolik, že by zaplnily celý sklep,“ povzdechla si odbornice.

Zato zmíněná obyvatelka táborského domu si libuje. „Topila jsem těmi papíry až do začátku prosince,“ říká spokojeně a dodává: „Nevím, co na tom máte. Vždyť obrázky v těch zašpiněných knihách byly tak primitivní. Náš tříletý Pavlík kreslí ve školce mnohem líp.“

Zachráněné listiny však vyjevily další neznámou skutečnost. Kopec, na kterém stál Wogastisburg, je skrz naskrz protkán podzemními sklepy a chodbami, povětšinou vytesanými ve skále. Prý v tuctu podlažích pod sebou! Slovanský Tábork byla totiž především ohromná podzemní pevnost.
„Mám stejný názor,“ potvrzuje syn majitelky, jehož nyní trochu mrzí, že nezabránil zničení zbývajících spisů. „Z objeveného sklepa se dá otvorem sestoupit do ještě nižšího patra. Tam je to ale skoro ke stropu zatopené vodou. Je jasné, že se jedná o vodu z vodní nádrže Jordán, který v dobách knížete Sáma ještě neexistoval. Vzpomínám si, že můj praděda mi vyprávěl pověst o tom, že na dně Jordána je pod bahnem zaplavený vchod do táborského podzemí. Další chodba prý vedla až někam k Harrachovce. Jako malý jsem toužil její vchod najít.“

A co na to historikové?
„Takové informace se nesmějí dostat na veřejnost! Úplně by převrátily naše dosavadní bádání v oblasti Tábora! Vy se mě ptáte jaké?! No přece osídlení oblasti ve třináctém století v podobě města Hradiště nebo pozdější zrod husitského Tábora – to by všechno bylo jinak! Nikomu nic neříkejte, ani mým kolegům! Kam že jste ty spisy poslali?“ křičel do telefonu historik z Prahy, který si, jak jinak, také nepřeje být jmenován, nicméně trvá na tom, abychom zveřejnili, že své jméno zná už od dob studií na střední škole.

Události nabírají nečekaný spád. Dnes, 30. června 2021 v časných ranních hodinách, telefonovala do naší redakce lingvistka, které jsme spisy před časem poskytli. „Někdo se k nám do ústavu vloupal a kroniku mi ukradl z šuplete. Prosím vás, nepište, jak se jmenuju, nebo budu mít strašnou ostudu,“ úpěla. Šetření případu přebírá policie a naše redakce o něm bude informovat.
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
 
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
Není zcela vyloučené, že by dinosauři mohli používat nástroje
3. července 2021

Nedávno zesnulý kanadský paleontolog Dale Alan Russell (1937-2019) spolu s výtvarníkem Ronem Séguinem v roce 1982 vytvořili model hypotetického vysoce inteligentního dinosaura. Tento koncept tzv. dinosauroida tehdy ohromil vědecký svět.

Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/veda/dinosaurus-dinosauroid-mozek-centrum-mysleni-eq-stenonychosaurus-inequalis-deinonychosauri.A210702_143307_veda_vse
 
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
Sov není nikdy dost!
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
Pod stavbou obchvatu Opavy našli pravěká sídliště včetně pecí na keramiku
1. července 2021 16:49

Přes šest tisíc let staré pozůstatky osídlení objevili archeologové pod stavbou severního obchvatu Opavy. Pracují tam na poslední části záchranného výzkumu, přičemž v Kateřinkách odkryli pravěké zásobní jámy i zbytky domů.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/archeologicke-nalezy-pravek-jama-keramika-obchvat-opava.A210701_615557_ostrava-zpravy_zah
 
Adhil Iam seges est ubi Troia fuit 
V tomto osvíceném klubu asi budu nosit sovy do Atén, ale dodal bych, že obecně jsou paleolitické jeskynní malby mnohem realističtější, složitější a umělecky i symbolicky propracovanější, než se jim v obecném povědomí přisuzuje. A nejde jen o kresby, ale i o práci se světlem a stínem. Existuje třeba vyobrazení tuším pratura, kde je uhlem naznačeno jen pár čar, celá vyklenutá záda se ale vykreslí jako stíny na kameni, když si k němu stoupnete s ohněm. Doporučuji knihu Mysl v jeskyni od Davida Lewis-Williamse.
Úžasné!
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!
Dosti věrné!
Lvi, 37 000 – 28 000 př. n. l., Chauvetova jeskyně, Francie
 
El_Diablo Ultraortodoxní ateista a fanoušek  Chucka Norrise!