Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Může vás zajímatReklamabudovatel aktualne bezi na adresach http://www.budovatel.cz a

A kdopak asi může za to, že si teď pobroukávám – Žé káždý dén – Marně vzpomínám, kde jsem se to naučil a při jaké příležitosti zpíval. Paměťová archeologie občas vyhodí pěkné obludnosti. Navazuje Cолнечный круг.
Hmm. Mnoho slov o ničem. Konstruování škatulek a jejich naplňování. Přesné součty nepřesných čísel. Prázdné jako Klusákovy komentáře či jiná hodnocení jakýchkoli jiných kulturních projevů.
arnost snad nechci tak   moks
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/

namatkou:

Třetím typem masové písně byly texty hymnické. Jestliže texty pochodových písní kladly hlavní důraz na úkoly a překážky, jež musejí budovatelé zdolat, a zisk z podobného hrdinství a požitek ze „socialistického ráje“ odkládaly do budoucna, hymnické písně vyjadřovaly okouzlení z přítomnosti, poukazovaly na to, že „ráj“ není jen obtížně dosažitelným cílem, ale zpřítomňuje se všude kolem, vystupuje na povrch všedního koloběhu. Z perspektivy uskutečňova- né idyly příznačně vyrůstal pocit šťastného klidu, jímž své verše ze stavby socialismu (velkovepřína Gigant) nechal prostoupit Jan Pilař (Gigant, 1950, hudba Alois Hába). Touhu spočinout napořád v budovatelské arkádii spojoval Pilařův lyrický mluvčí i s tím, jak se budoucnost samozřejmě odráží ve zjevu stavebníků, „těch, co už dávno měli v očích zítřek“. Oproti pochodovým písním bylo tedy naladění budovatelských hymnů mnohem vlídnější, svým způsobem konejšivé, z čehož také pramenila jejich mimořádná odezva. Idylizující pohled na přítomnost se nikoli náhodou prosadil v textu Pavla Kohouta Zítra se bude tančit všude (1953, hudba Ludvík Podéšt), který se stal symbolem naivních nadějí své doby: „Písní a šťastným úsměvem / vítáme nová jitra, / už dnes je krásná naše zem, / oč hezčí bude zítra!“ Nejzásadnější manifestací tohoto typu tvorby se pak stala píseň Miroslava Zachaty Rozkvetlý den (1950, hudba Radim Drejsl). Jednotlivé idylické motivy Zachata scelil do programové podoby: tak jako „bez chleba nelze jíst / a bez vody nelze pít“, nelze ani „bez radosti žít“. Ten, kdo věnuje každodennímu životu láskyplnou pozornost a neobětuje ho vzdáleným cílům, si z něj odnáší víc než ten, kdo je ke každodennosti slepý. Netečnost vůči dnešku a škarohlídství jsou osobním nedostatkem, nikoli před- ností budovatele, neboť nemají oporu ve skutečnosti. Ta je podle refrénu již dnes přímo nabita krásami: „Dým z továren / a houfy dětí nad pískem, / tisícem věcí život rozkvétá / a rozvíjí se v nás.“

a dale:

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/II/budovatelsk%C3%A1%20proza.pdf

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/II/budovatelsk%C3%A9%20drama.pdf

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/II/spory%20o%20podobu%20socialistick%C3%A9%20literatury.pdf

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/II/rozru%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD%20budovatelsk%C3%A9.pdf

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/I/cel%C3%A1%20kniha.pdf