Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Může vás zajímatReklamabudovatel aktualne bezi na adresach http://www.budovatel.cz a

Vám také.
Dík!
abadonna Vidíte přece, že má brýle 
Kniha knih.
A.A.Hoch: Roboti na postupu. Mladá fronta 1958.
V úvodu se píše, že stojíme na prahu atomového věku, na prahu automatizace, která vytváří předpoklady k rozvoji tvořivé lidské osobnosti, a která je možná pouze v socialistické společnosti. Nejnovější vývoj automatiky záměrně řídí "nejmonopoličtější" kapitalismus světa", v USA, a to proto, aby porobil pracující lid, kdežto v Sovětském Svazu se zavádí automatika proto, aby pracujícím umožnila pracovat méně, čímž by jim umožnil ve volném čase lépe a všestranně rozvíjet svou osobnost.
Následuje historie všech automatických hraček a pomůcek z minulosti, aby autor přešel k zářivé současnosti a ještě zářivější a jasnější budoucnosti. Vše dokumentováno přesvědčivými příklady.
Již v r. 1868 představil ruský mechanik Vlasenko tzv. žací mlátičku, což byl první kombajn, tažený párem koní, posekal za 10 hodin "půlsedma hektaru". V Americe se začaly používat podobné kombajny až o deset let později!
Další automatickou akvizicí ze SSSR je kombajn cukrovkový, který inovovala trojice kolchozníků (Pavlov, Gerasimov, Sivačenko) tak, že zvládal tři řádky najednou, za což byli odměněni Stalinovou cenou.
Významný posun v automatizaci se projevil i u dojičky krav, kde sovětští technikové, po důkladném prozkoumání způsobu, kterým ssaje tele, sestrojili elektrickou dojičku trojtaktní: ssání - stlačení vemene - přestávka. "Sovětské krávy v sovchozech a pokrokových kolchozech se dojí ve skupinách v dojičském salonu, prostorné, světlé místnosti, kde všechno září čistotou."
Taktéž soustruhy byly doménou výzkumu ruských a sovětských odborníků. A. Nartov vynalezl suport s podélným posuvem již 70 let před Maudslayem, kterému je tato meta neprávem připisována.
V kapitole "Americká technika dumala - sovětská zatím provedla" je vylíčeno vítězství sovětské vědy nad kapitalistickým nepružným systémem. V r. 1951 se v americkém odborném časopise objevil článek o automatické výrobní lince na výrobu automobilových pístů, v němž se předpokládalo, že bude realizována nejdříve v r. 1960! Nějak se opomnělo, že takový závod běží v Sovětském svazu již od r. 1950!
V mlynářství se technický pokrok mohl uskutečnit až v hospodářství socialistickém, důkazem toho jsou sovětské automatické mlýny, mezi nimiž vévodí "Nejautomatisovanější velkomlýn"
Taktéž českoslovenští konstruktéři jsou v knize zmínění: vlaková brzda Dako, kterou vymysleli v r. 1954, byla uznána Mezinárodní unií železniční. Ukázalo se, že je lepší než podobné nejmodernější brzdy západní.
Nutno poznamenat, že autor celkem objektivně informuje čtenáře (na úrovni své doby) o veškerých možnostech automatizace a robotizace ve většině průmyslových odvětvích. Ve většině z nich sovětští inženýři navrch prostě neměli. Vsuvky o sovětském prvenství byly as povinnou úlitbou, potřebnou k vydání knihy. Trochu mi to připomnělo knihu Vynálezy ruských a sovětských vědců a inženýrů (nebo jak se to jmenovalo).