Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Může vás zajímatReklamabudovatel aktualne bezi na adresach http://www.budovatel.cz a

!!
V. A. Rur. - Atomová doba

Dejte jenom atomy,
do rukou zlým dětem;
oni nám pak ukáží,
jak zahýbat světem.

Navrtají zeměkouli - -
voda nám z ní uteče,
slunko jasné rozpálí ji,
každý z nás se upeče.

Zůstanou jen mastné fleky,
na zemi, kde žil kdys lid,
nemocní a nemluvňata,
budou snad víc štěstí mít.

Přihlížejme nečinně - -
kdo atomy tvoří,
učme se zas němčině,
s jinou řečí každý shoří.

Udělejme konferenci,
sem tam dlouhou schůzi,
jsme přec všichni v jednom hrnci,
dočkejme se hrůzy.

Diskuse a hádky své,
veďme dále prudce;
velkým lidem stane se,
kdo to umí krutce.

Strach a hrůzu nahání nám
atomová společnost;
na světě k těm vynálezům,
pěstujme jen netečnost.


(Věrná stráž, týdeník Svazu Čechů z Volyně, 1948)
 
Bertold Brecht - Chvála komunismu

Co vlastně mluví proti komunismu?
Vždyť je rozumný, srozumitelný. A snadný.
Nejsi přece kořistník, můžeš jej pochopit.
Chce jen tvé dobro. Jdi, informuj se o něm.
Jen hlupák jej nazývá hloupým, jen špinavec mluví o špíně.
Je proti špinavosti a proti hlupství.
Jen kořistník říká, že je to zločin,
ale my víme:
Znamená konec všem zločinům.
Není to šílenství, ale konec všech šílenství.
Není to hádanka, ale řešení.
Je to ta prostá věc,
co těžce se dělá.

(Havířská pravda, závodní noviny Dolu Čs. armády, nositele Řádu práce, Karviná 2, 1961)

 
(krásná knížka plná fotek paneláků a sídlišť)
Ján Kostra (v knize Architektonická bilance KPÚ, 1973)

Zamával křídlem jako orel - král
a povznesl se nad pach člověčiny.
Duch střásl pouta a prach zemské hlíny
a v čirém éteru s věčností obcoval.

Nad žulu smutku, zraňujících skal,
tak rád bych vzletěl, ale čas je jiný.
Z hliníku máme křídla, však ten žal,
svět výšin dobře známe - nehostinný.

A drahá nám je zem, ta tvárná hlína,
i vůně dětí, chleba, parfém žen,
družnost a víno, čisté lidské klíma,

úporná práce, tvorba, projekt - sen.
Jak starý baraba, jak minér básník dnes
surovou zemí rube cestu cest

 
popcorp S tim káblošem  se nekamaraď
!!!
W roku 1949, w związku z 70. rocznicą urodzin Stalina, ogłoszono konkurs na poemat o nim, w którym Broniewski wziął udział. "Słowo o Stalinie" - jak sam Broniewski wyznawał - napisane zostało w trakcie trzydniowego ciągu alkoholowego, ale sam poeta uważał ten wiersz, w którym krwawy dyktator opisywany jest jako motorniczy dziejów, za literacko bardzo dobry. Uległość wobec władzy miała jednak dla Broniewskiego pewne granice. Bolesław Bierut poprosił poetę o napisanie nowego hymnu Polski, Broniewski, oczywiście pijany, odmówił bardzo stanowczo. "Bo to tak, jakbym orłowi polskiemu urwał głowę" - argumentował poeta, co zapamiętała Maria Dąbrowska.

...