Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Může vás zajímatReklamabudovatel aktualne bezi na adresach http://www.budovatel.cz a

no toto
arnost Snad zas nechci tak  moks
puvabna je ovsem sifra H.B., nebot kadernicke oznaceni "havel" nepochazelo od nikoho jineho, nez Karla Havlicka Borovskeho.
Česko-třebovská bruska, závodní časopis podniku Česká armaturka, 1954

 
s. František Vymazal v časopise Rozběh, 1954
Rudý prapor

Na stavbách vodních my bojujem,
na stavbách mohutných přehradních zdí,
abychom dravé vody zastavili,
pro blaho lidí k práci přinutili,
vyrábět proud v elektrárnách pod přehradní zdí.

Tam v kraji prvním,
kde ocelové srdce naší vlasti roste,
které pak tepem svým rozechvívat bude zem,
v tom kraji my zkrotíme vody řek
a jejich vodou napájet
a elektřinou pohánět
budeme toto srdce - by mělo dlouhý věk.

A v kraji druhém,
kde je pitné vody nedostatek,
my zemní hrází zastavíme řeky tok
a pitnou vodu odvedem do sídel lidských
by člověk jí měl dostatek po celý rok.

Ve třetím kraji,
kde město veliké odpadovými vodami
pohřbilo v řece své život ryb,
my stavbou největší čistírny vod
ozdravíme kraj
a dopřejem jí také žít!

I drobné stavby v různých krajích
naši soudruzi poctivě staví,
a když pak dílo úspěšně dokončí,
vítězství toto společně slaví.

Stavíme s jásotem, s úsměvem na tváři,
stavíme pro sebe a pro své děti,
nechť jejich oči se štěstím rozzáří,
když jim budeme o naší práci vyprávěti…

Vykročmě směle stejnou cestou dál,
zatněme svorné svoje pěsti -
vždyť na této cestě nás čeká štěstí,
a to je přec nás všech ideál!

Pracovat chceme vzorně dál,
aby náš prapor hrdě vlál,
aby vlál nad stavbami socialismu
a náš lid dovedl ke komunismu!
Zlevnění

Dodržujíc naše vláda
zářijové prohlášení,
vyhlásila již po třetí
cenové snížení.
Snížila nám značně ceny
textilu i potravin,
obuv, různé druhy zboží,
mnohých strojů, stavebnin.
Záleží však nyní na nás,
zda si ceny udržíme.
Svojí prací, svojí pílí
vládu podpoříme.
Budeme teď ještě lépe
plnit svoje úkoly,
produktivitu dál zvyšovat
a útočit na normy!
Černé mzdy a měkké normy
bezpodmínečně odstranit,
neboť tyto by nám mohly
prodej zboží ohrozit.
S chutí proto v další práci
všichni rádi znovu jdem -
a na počest snížení se zavazujem
zkrátit roční úkol o týden.
Guatemala

Guatemala, země malá,
dýchající svobodně,
byla vojskem z Hondurasu
napadena záludně.

Lidé země přepadené
zbraně se hned chápali,
aby bandy zlořečené
ze své země vyhnali.

Do boje šli s láskou v srdci
k demokratickému zřízení,
aby zabránili okupaci
a svých domů zničení.

Čtyři léta volně žili.
Arbenz rozdal půdu těm,
kteří na ní pracovali -
kapitalisty zas vyhnal ven.

Všichni zrádci země malé
kuli plány proti ní,
aby lány přebohaté
do svých rukou dostali.

Za dolary špinavé
kupovali vojáky,
aby potom ozbrojené
vyhnali je do války.

Ozbrojené bandy z venku
s velitelem Armasem
a uvnitř se zrádnou klikou
s plukovníkem Diasem.

Tito zrádci peněz chtiví
zradili svou vládu - lid
a teď budou z jeho bídy
jenom sami dobře žít.

Nad zemí teď vládnout bude
zas společnost s banány
(která nenáviděná je všude),
United Fruit Company.

Lid, jenž v té zemi pracuje,
bojovati bude zas -
po čase však zocelí se
a zlomí všem zrádcům vaz!Díky vám...

Vám, kteří svou poctivou prací,
vám, kteří svého oboru jste mistři i žáci,
vám, kteří celý rok jste se snažili,
abychom pětiletý náš plán splnili,
vám, kopáči, kteří jste jámy,
rýhy a studně vykopali,
vám dělníkům, kteří štětové stěny
ve dne i v noci beranili
vám tesařům, již těžkou práci měli,
aby vždy včas objekty obednili,
by mohli za nimi železáři zas
armaturu do bednění uložit včas,
vám, kteří jste beton vyrobili
a hlavně těm, kteří jej do bednění uložili,
i zedníkům, kteří bez výtky
nahodili na beton dobré omítky,
vám, kteří stroje v chodu udržovali
a poruchy na nich rychle opravovali,
i vám, kteří o proud se starali
a v době vypnutí agregát hlídali,
vám, kteří plány ve skutky měnili
a objekty podle nich v terénu tyčili,
vám všem, kteří překážky odstraňovali
a mnohými těžkostmi odradit se nedali,
vám, kteří o naše žaludky se starali
i vám, již o čistotu světnic dbali,
vám všem steré díky patří,
vám všem, soudruzi - bratři.

Do nového roku

A do nového roku slibme si,
že nebude druh druhu vlkem si,
že budeme všichni vzorně pracovat
a našim dětem štěstí budovat.

Slibme si všichni navzájem,
že odstraníme ze srdcí nezájem
o naši práci - o náš plán,
by splnění jeho bylo cílem nám.

Slibme si, že špatnou docházku
odstraníme jak zbytečnou otázku,
že dodržovat budem dobu pracovní
a zásadu, pracovních že šest je dní.

Slibme si, že všude bude pořádek,
že nebudeme používat nadávek,
že budem šetřit stroje, nářadí,
že odstraníme každé bezpráví.

Přejme si, by nebylo osob těch,
jež brzdily by stavby běh,
ať stavba celá vzorná je,
ať každý s láskou pracuje.

A proto všichni s novým rokem
vykročme hrdě s pevným krokem,
neb chceme pilnou prací svou
bránit mír - i zemi svou!

Věnováno zaměstnancům stavby Ústřední kanalisační čistírny v Brně Modřicích
 
 
Ten Nezval, to byl naprostý megahit, na to jsem v různých časopisech narazil třeba dvacetkrát nebo i víckrát. Přitom je to obludnost, kterou snad ani autor nemohl myslet vážně a ve verši "syn z Dědic, Stadic naší Hané" nebo když rýmuje Koreu s gonorrheou se s tím ani netají.
arnost Snad zas nechci tak  moks
V cisle je ovsem tento Janousek

http://budovatel.cz/poezie.phtml/svetla_nad_vodou

ktery konci citaci Nezvala prozpevovaneho z utrob prehrady:

Tak zpívám já –
– prostý kopáč jsem z Víru,
tobě, přehrado milená,
a v tobě, přehrado má,
celému světu zpívám zpěv míru!


arnost Snad zas nechci tak  moks
Dokonce ani v Rozbehu se se v umrtnim cisle zadna tryzna neobjevila. Mozna byl jen zal prekryt radosti nad dokoncenim Virske prehrady:

http://www.virvudolisvratky.cz/wp-content/uploads/2011/12/zavodni-casopis-rozbeh.pdf
dočetl jsem k "život plodů a naopak", matně zaregistroval že ve zraku je prostřeno k písni (synestezie zraku a chuti a sluchu?) a vzdal to.
arnost Snad zas nechci tak  moks
tomuhle nerozumim

"kde soudruhy objímáš podivně bezruký."

resp. asi to ma predznamenavat

"Díky - a i když se ruce Tvé vzdalují,"

Rychle jsem projel zaznam z pohrbu: https://www.youtube.com/watch?v=BgHXltTSh74 a ruce tam normalne ma.

ale asi to bude nejaky slozity poeticky kod, protoze stejne potize mi dela:

"ze slzy vděk a vzdech mrazné tísni
posílá bílých vzpomínek lodici..."

(neni to nejaka rafinovana narazka na menovou reformu?)
básniček za s. Zápotockého asi už tolik nebude?Luděk Drábek: Ještě jedenkrát soudruhu presidente

díky,
díky za život plodů a naopak,
proč zrána vichřice černého flóru
zákeřně ubíjí planoucí zrak,
v němž národ sta dělnických sborů

má prostřeno k svobodné písni?
Teď na mrtvá ústa nejtišší kytici,
ze slzy vděk a vzdech mrazné tísni
posílá bílých vzpomínek lodici…

Díky,
mnohem kratčeji srdce se rozpadne.
Horoucí lásky jsou už jen úprky
mlhavých jiter do noci proradné,
kde soudruhy objímáš podivně bezruký.

Ať slyšíš ještě to drsné děkuji
za tolik vlídnosti lidských skutků!
Díky - a i když se ruce Tvé vzdalují,
jsme pevni, však plni těžkého smutku…


(Zpravodaj Energostroje, čtrnáctideník zaměstnanců Energostroje, 1957)
 
Přestavuju si, jak byl Ilja Bart na ty rýmy v poslední sloce hrdý. A tu první báseň s těma třiadvaceti tečkama, to musela bejt radost recitovat, možná si to později zkusím.
 
arnost Snad zas nechci tak  moks
Pokusil jsem se dat pohnevanemu uhli ten spravny narativni oblouk, ale u tech ilustraci bez textu trochu tapu.
arnost Snad zas nechci tak  moks
Pozdrav je psany docela zacerstva, protoze Malenkov v pozici moc dlouho nevydrzel.
Ilja Bart: Slib soudruhu Gottwaldovi

Dnes odešel nám soudruh Gottwald za Stalinem
jak za ním neochvějně celý život šel.
Odešel otec revoluce se svým věrným synem.
Z nás každý po druhé dnes osiřel.

Umřel nám soudruh Klement Gottwald,
soudruzi . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
V nás žije dál. Je slunce našich dějin,
on, nejvěrnější dědic Tábora.
Zachránil naši vlast - vrátil jí slávu její,
velitel Května, vítěz Února.

Soudruzi - hlavy vzhůru! Zadržte v očích slzy!
Ať smutek náš se v gottwaldovskou sílu probolí.
Teď každá továrno - buď gottwaldovskou tvrzí
a každé pole - gottwaldovské předpolí.

Vy neklamte se, války zločinci a lidstva nepřátelé,
že lid náš v bolesti je bezbranný.
Svou zemi oblékli jsme do ocele -
jsme gottwaldovským lidem ve zbrani.

Soudruzi, slyšte denní rozkaz rodné strany:
V šik pevný semkněte se! K zítřku směle - vpřed!
Jak život Gottwaldův nám byl tou nejvěrnější zbraní
i v letech poroby i v letech budování -
smrt jeho budiž nám tím nejpevnějším pancéřem!Ilja Bart: Pozdrav novému presidentu

První den jara… Slunce v tiché modři plane.
Ač bolest pálí ještě v přehluboké ráně,
oči již k zítřkům hledí gottwaldovsky.
Dnes druhý dělník stal se prezidentem na Hradčanech,
kormidlo vlasti převzal soudruh Zápotocký.
To, čím je moudré hlavě statečné a věrné srdce,
to, čím je hrdinovi meče blýskající ocel,
to, čím je pšeničnému lánu úsvit purpurový -
tím ve všech vítězných a slavných bitvách revoluce
byl soudruh Zápotocký soudruhu Gottwaldovi.

Z nejčistší krve dělnické. Vykován rudým Kladnem.
Statečný tribun lidu v stávkách, demonstracích,
byl tvrdou pěstí třídy proti panské smečce zrádné,
šel směle proti smrti ve hlavních a na bodácích,
i proti dýmu z pecí v koncentrácích…

On - jeden z prvních nesl poselství mé vlasti Leninovi!
Když nepřátelé zaplavili zemi lidu drahocennou krví,
do ticha zazněl hlas - hlas jeho burcující:
Na troskách světa starého se zdvihne lid - lid vítězný a nový,
na hrobech padlých hrdinů nám vstanou noví bojovníci.

A my jsme vstali! Veď nás do slunečních roků příštích,
ať jako krásná zahrada vlast naše porozkvete,
ať píseň vítězného míru hřímá na všech staveništích,
ať vstanou noví bojovníci z nových pětiletek!

Buď naše láska k zemi Stalinově - nejryzejší kov!
Na věčné časy gottwaldovská Praha bude sestrou Moskvy!
Ať žije v Kremlu soudruh Malenkov!
Ať žije na Hradčanech soudruh Zápotocký!


(Práce, 1953)
 
Svob. Ivo Štuka: Dívenka z korejského souboru

Voňavou nocí rychlík letí.
Přede mnou dívka snědé pleti,
Džon On Su.
Do světel hledí podél trati:
Kdypak se k nám též světla vrátí?
U nás - tma.
Zpívám tu s vámi, s druhy svými.
Doma teď možná zabili mi
maminku.
Kéž by z té písně vstala síla,
která by u nás rozsvítila!
Koreo!


(Práce: list Revolučního odborového hnutí, 18. 7. 1953)
 
arnost Snad zas nechci tak  moks
nojo, srovnam to, az zjistim spravne poradi
trošku out of order
arnost Snad zas nechci tak  moks