Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Může vás zajímatReklamabudovatel aktualne bezi na adresach http://www.budovatel.cz a

Oldřich Adamec: Americký válečný koráb

Připlouvají, aby jako červi nenasytní
mohly útroby země rozhlodat,
připlouvají, aby Evropa
jako starý vrak na dno klesla,
připlouvají, aby lidu
vyrazili z rukou vesla,
připlouvají koráby válečné,
na palubách tanky a děla,
připlouvají pomáhat Evropě,
aby co nejrychleji zrezivěla.

Americký důstojník,
o zábradlí na palubě opřen,
do dálky se dívá,
dalekohled ohledal
pobřeží v dáli,
americký důstojník
spokojeně odešel k svým plánům a mapám.

Teď stmívá se
a nebe olověné
nad mořem se rozeklenulo.

Na nebi není hvězd,
jen na palubě osiřelé
vlajka země pruhů a hvězd
se třepotá jak pták poraněný.

Válečný koráb mlčí,
světla jsou zhasnuta,
koráb je jako němý.

Několik už dní americký koráb válečný,
naložený děly a tanky,
po moři pluje,
jak zmije klikatí svůj směr,
američtí důstojníci v kajutách
mění jeden evropský přístav po druhém
a za noci jako krysy
vylézají z děr.

Janov, Benátky, Spezia,
anebo snad Palermo na Sicilii?

Tam snad by bylo nejlépe,
kdyby se pěkně v tichu vylodili...

Sytý baryton přehlušil
ostatní hlasy.
"Jaképak dlouhé okolky?"
kapitán s můstku hlásí:

"Před námi pobřeží
jak zázrak leží
a ten zázrak je přístav Neapol."
Válečný koráb americký
jak zloděj v přístavu tiše zakotvil.

Několik vyplašených racků
se dotklo bílými křídly
přídě korábu.

Však přístav je mrtvý -
Američtí důstojníci si šeptají:
"To že je krásná Neapol?"

"Ne, není mrtvý," šeptají po chvíli
američtí důstojníci rozechvěle,
"přístav Neapol."
V ocelových přilbách
policisté naskákali s mol
do malých člunů
a u korábu přirazili.

"Signore Americano,"
hlásí jeden z nich,
"až bude ráno
váš koráb bude vyložen."
Uznale poklepal
otylý Yankee
členovi bleskové Scelbovy policie
na rameno.
"I am sorry," řekl, "že neznám vaše jméno,
však pochopíte tu naši cestu tajuplnou,
my dlouho váhali jsme,
kde tanky, děla vyložit.
Vždyť přece znáte to:
my chceme, aby v Itálii byl klid."

"Dobře jste udělali,
signore Americano,
že zvolili jste Neapol,
nás tady k vykládání
je celý zesílený policejní sbor."

"I am sorry," řekl zas s úsměvem
americký důstojník,
"že neznám vaše jméno,
však nám že u Scelby jste,
úplně postačí.
Jen řekněte nám ještě,
kdo teď tam v přístavě
jak uragán burácí!"

Policista ztišil hlas
a přes rty mu přešlo nesměle:

"Signore Americano,
to ženy jsou a děti
a přístavní dělníci neapolští."
"Co chtějí tu v tak pozdní noci?"
zeptal se důstojník zachmuřen.

"Signore Americano, odpusťte,
my použili veškeré své moci
jak přimět je ke klidu.
Automat z Bílého domu
dobrou službu vykonal,
však jistější je mluva děl a tanků."
"Já rozumím vám,
ač neznám vaše jméno.
Překvapení přichystali jsme
pro vaši krásnou zem,
byste snad nemyslili
že vás jen krmit železem chcem.
Dole v podpalubí naší lodě
je náklad převzácný uložen."

"Signore Americano,
já vidím na vašich rtech, co chcete říci:
uhlí a pšenici veze
vaše loď."

Yankee nasupil se
a jeho hlas hněvem se třás':

"Copak nechápete,
že macaroni
a gondoly pro Benátky
spasí vás?
A protože jste zbožný lid,
my přivezli jsme vám
svíce na oltáře
a elektrická křesla.
Tomu, kdo nebude se chtít
Milostivému létu podrobit."

"Signore Americanom
teď už plně chápu
vaši pomoc
a za Scelbu a de Gasperiho
z plna srdce děkuji.
Mé slovo na to,
že do svítání
váš vzácný náklad bude vyložen,
to vám svatosvatě slibuji."


(časopis Svobodná země, 1950)
 
ertegun staromládenecký divnočlověk/lidový mudrc 
Poslední sloku do Lotyšského nevtipu.
arnost Snad zas nechci tak  moks
Nerad bych nosil blato do Borsic, ale Anezka Gorlova je docela slavna autorka: https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2015/12-2015/550d9bdf7be69
Anežka Gorlová: Cvrček a jezevec

Ten starý jezevec
zalez' si do díry.
Co se mu nestalo?
Přespal zimy čtyři.

O čas ni o dění,
to jemu neběží;
on se jen zahrabal
do díry pod mezí!

Přes jezevčí čichy
mraveneček leze.
Sděluje každému:
rozorají meze!

S jezevcem to trhlo.
Není mu po chuti:
Do toho se musí
řádně zasáhnouti.

Vylez' sobě z díry,
za hroudu se kryje,
a pláče a zuří
a zlé sliny plije.

Cvrčka chtěl zadávit
(i když ho Bůh stvořil),
že i on písničku
o těch mezích složil.

"Ty, čvrčku, škrobáku,
ztichni, běda tobě,
mezí nět? Kde chudí
odpočinou sobě?

A cvrček si dále
na housličky hude,
"Jezevče, neprskej,
už nemáme chudé!"

Jezevec nad ptáčky
velké slzy roní:
"Vzali vám, ach, vzali
keře, hlohy, trní!"

Však jezevčí čichy
začichaly manu.
Pech - to je zpěv ptačí!
Odkud? Z větrolamu!

Jezevče, kmotříčku,
stáhni svoji slinu,
pojď s námi nebo spi
svoji věčnou zimu!


(Mladá vesnice, čtrnáctideník ČSM, 1954)
 
ertegun staromládenecký divnočlověk/lidový mudrc 
Frázek!
arnost Snad zas nechci tak  moks
Ohlasova poezie s primocarymi prvky homosexualni a v zaveru i trans erotiky. A pak, ze jsme v padesatych letech nedrzeli prst na tepu doby. Dykes on Tractors.
Anežka Gorlová: Ešče nemám galánečku

Ešče nemám galánečkum
ale budu brzo mět,
bude na ňu má mamičko
bude milo pohledět.

Sotva první vlaštovička
skoro ráno švitorí
už si jede pres dědinu
na červeném zetory.

Můj traktůrek má dva pásy,
ten její je kolový.
Povidala: dohoň ty mňa,
holůbečku můj sivý.

Chystajte mně má mamičko
košulenku svazácků,
nech ňa ona dobre vidí
na tom mojém pásáčku.

Milý seje husté rádky,
milá zrno vozila
a ten večer pro milého
rozmarínek sadila.


(Mladá vesnice, čtrnáctideník ČSM, 1954)
 
Frázek: Volám SOS

Strana a vláda chce
jen dobré u nás,
budoucnost šťastnou chce
připravit pro nás.

My chceme pomoci,
nechcem být zpátky,
budovat to, co si
přejeme já - ty.

Snižovat náklady
je úkol průmyslu,
musíme pracovat
všichni v tom smyslu.

My chceme, pravda,
radostně žíti,
podmínkou však tu je
náklady snížiti.

U nás však, jako vždy,
děláme opak,
zvyšujem náklady,
zkuste se optat.

Na schůzích říkáme
dlouhou už dobu
že naše náklady
musí jít dolů.

Víc však neděláme,
darmo se zlobit,
ty vlastní náklady
ne a ne shodit.

V čem vězí náklady
výroby naší,
krčí se rameny -
tady jsme v kaši.

Rcete nám, účtaři,
v čem nás to tíží?
Najde se spasitel
a náklady sníží?

Když se však spojíme
a potáhnem spolu,
náklady snížíme,
věřte přec tomu.

Strana a vláda
sníží nám ceny,
rodiny naše pak,
budou spokojeny.

Budem žít v nadbytku
my i naše děti,
všichni naši nepřátelé
budou nám záviděti.


(Krušnohorský keramik, závodní časopis zaměstnanců n. p. Spojené keramické závody, Teplice, 1954)
 
JeromeHeretic #Black matter lives!  (Stephen Hawking)
Panecku, to jsou rymy level laska-praska!
Oi Polloi - Anarcho Pie

Pastry / Mixed veg / Red bean / Courgettes / Walnuts / Cashews / Almonds / Mushrooms!!

Let's make a tasty anarcho-pie - Ace vegan food for you and I
Let's make a tasty anarcho-pie - Ace vegan food for you and I

Take eight ounces of pastry and, leaving a little bit aside, roll out two equal portions each a quarter inch thick. Then use one of these to carefully line the bottom of your chosen pie dish

Cook the ingredients for the pie filling separately and then place these inside the pie dish on top of the pastry base. Wetting the top of the edge of the pastry base, affix the pastry cover to the anarcho-pie

Now comes the important bit: Using the spare bits of pastry, decorate the top of the pie with a pastry anarchy sign - symbolising our never-ending resistance to the omnicidal system that perverts our lives

After baking the pie in the oven for between thirty and thirty five minutes at approximately four hundred degrees farenheit it should be ready fir serving and by this time should have developed a good crust!
děkuji. tak ten jsem ještě neviděl.
Rudolf Novotný: Něco o ROH

Kdo jsi členem ROH,
plať poctivě, co se má.
Procento se musí platit,
i kdybys měl sebe zkrátit.
Když jsem správný hospodář,
platím celý honorář!

Nevrť se a nevymlouvej:
"Procento je moc, ach ouvej!"

ROH je dobrá věc,
život dali mnozí přec.

Jsem-li dělník, chci-li žíti,
u ROH musím býti.
Jsem-li jenom přívěsek,
pak nestojím o dnešek.

Lépe bylo za pánů?
Dostals od nich jen ránu,
vyhodili tě, kdy chtěli,
neboť ROH neměli.

S ROH je život jiný,
pro toho, kdo není líný.
Příspěvky kdo řádně platí,
jinak se mu zase vrátí.

Léčení a rekreace
na prstech dá spočítat se,
že to stojí koruny,
na to přispíváme my!

Nevíš, kdy se hodí tobě,
žes přispíval v každé době,
ROH tě nezkrátí,
v tvé dobro se vše obrátí.

Proto buď vždy řádným členem,
k placení se postav čelem,
známky si dej do pořádku,
udělej už konec zmatků!
Ať nová závodní rada
po staré to vezme ráda.Rudolf Novotný: Našim opozdilcům

Ten, kdo pozdě chodí,
zdalipak ví, komu škodí?
Nejvíc že jen sobě,
pozná při výplatní době.

Potom chodí, hubuje,
kde že to jsme, jak to je?!
"To je ňáké budování,
když jsme jenom oklamáni!"

Když se koukne na píchačku,
co tam má těch pozdních háčků,
to mu ovšem nevadí,
říká: "To se nahradí!"

Musíš si už zvyknout,
o minutu sebou smyknout,
choditi včas do práce,
život není legrace.

Budeš-li k sobě krutý,
nebudeš potom dutý!
Všechno bude v pořádku,
nebudeš psán to řádků,
do řádků opozdílků,
nezmeškáš-li ani chvilku.

Nauč se už řádně žít,
budeš z toho radost mít!
Místo pokut radost
a povinnosti zadost!

Vezmi toto každý za své,
ať tvůj pozdní příchod zhasne!

(časopis Náš rozvoj, Tesla Vršovice, 1954)
 
arnost Snad zas nechci tak  moks
V ramci Zlateho palcatu vznikla Pisen o gulasi (vsimnete si casti s receptem)

https://www.youtube.com/watch?v=nQTu2HIPzdI
arnost Snad zas nechci tak  moks
Já a můj vlčák Jan
https://www.youtube.com/watch?v=KpTkXqH-N5c

(Zdenek Bartak, autor hitu Nonstop)

 
Je to z časopisu Středočeských strojíren Na start. Viz Vladislav Merhaut, Grafik Vladimír Boudník (Torst 2009)
děkuji. třeba jenom v jakém to bylo časopise, kdybych ho náhodou potkal.
Nějaké jsou v té Merhautově knize, doma dohledám.
uka
Vzpomněl jsem si na Boudníkovy obrázky pro podnikový časopis...