Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Společnost

Spravuje:

Šnek

Může vás zajímatReklamaJak je uspořádána lidská společnost, jak funguje, kde má své největší problémy? Měla by být uspořádána jinak? Dají se její problémy řešit?

Všechna tato i další více či méně příbuzná témata jsou v tomto klubu vítána.


Guyver Cum fossa et forca!  
Když vidíš, tak nevěříš.
ok 2.dubna 
Z definice. Jak jsi sám psal: "...postuluješ aktem víry, prostě je za takové prohlásíš a nediskutuješ o nich...". Pokud si něco sice myslíš, ale diskutuješ o tom, zpochybňuješ to, není to víra, ale řekněme třeba důvěra, poznání. Narozdíl od víry, poznání s každou další zkušeností reviduješ a měníš.

A ano - každé, vyjma náhodného, rozhodnutí je založeno na aktuálním stavu poznání, ovšem již hned další rozhodnutí je založeno na jiném poznání, nikoliv na stejné víře. A navíc na spoustě zde vyjmenovaných takzvaných projevů víry vůbec nezáleží - nezáleží na tom, jestli tvoje smyslové vnímání koresponduje s realitou, nezáleží na tom, jestli je kolem realita, Matrix, nebo čirá halucinace. Důležité je, jestli se tvé okolí chová vzhledem k tvému aktuálnímu poznání předvídatelně - jestli provádíš rozhodnutí, která mají očekávaný odraz v realitě/matrixu/halucinaci. Systém funguje tak jako tak - rozhodneš se, pokud se odraz tvého rozhodnutí ukáže (a je celkem jedno, čím ten úkaz naměříš, stejně tak je jedno, jestli to měření odpovídá něčemu objektivnímu) nevhodný, poznání upravíš.

Na objektivnosti reality ani jejího měření vůbec nezáleží, jde jenom o vnitřní konzistenci cyklu meření-rozhodnutí-meření.
(Vskutečnosti všichni ležíme v umělém spánku v malých kójích napojeni na hadičky s výživou a šnek je Neo)
vlad_tepes občas dělá  kravinki
ech, ale ty věříš, že se díváš na přístroje, že:)

(upřímě, pokud budeme vycházet z takové argumentace, diskuse ztrácí smysl, co já vím, jestli nejste jen výplodem mé fantazie, žejo)
Ustanovíš si normu. Podle ní kalibruješ přístroje, které pak fungují s definovanou provozní spolehlivostí a přesností měření.
Jaký je mezi tím rozdíl? Já to vidím jako totožné, pokud je smyslové vnímání založené na víře, pak cokoliv je založené na víře (a tedy pro mě totožné s vírou), protože smyslové vnímání nelze ověřit.
Istral: Snaha o vtip? Jak víš, co nějaký přístroj vlastně zaznamenává? Pro každý přístroj se dá sestrojit jiný přístroj, který zaznamená jiné "skutečnosti". Podle čeho je rozlišíš?
Protože nejsou schopny víry.
Istral: A jak víš, že ty měřící přístroje zaznamenávají skutečné děje?
Ok: Narozdíl od víry, která je nesporná...

Jak jsi dospěl k přesvědčení, že víra je nesporná?

Jistě. Záznamy z měřících přístrojů.
Istral: A to umíš nějak dokázat, nebo tomu prostě věříš?
Wolfii: Tedy veškeré smyslové vnímání je víra...

Ale to už je zase Tvůj myšlenkový zkrat. Já neříkám, že veškeré smyslové vnímání je víra, nýbrž že veškeré smyslové vnímání je na víře založeno. Hovořme prosím přesně, jinak to nemá vůbec smysl.

No, ty tu argumentuješ, že například to, co vidíš, je tvá víra, protože věříš v to, co vidíš. Tedy veškeré smyslové vnímání je víra (sice říkáš, že člověk věří jen v to, co nemůže smyslově ověřit, ale fakt je, že smyslově ověřit nelze spolehlivě nic - zrovna teď mě můžou veškeré mé smysly klamat a já místo psaní odpovědi na Okounu ležím někde ve svěrací kazajce), tedy naprosto vše je víra. O vesmíru (a čemkoliv v něm) tedy můžeme prohlásit, že existuje, jen protože v něj věříme - nic ve vesmíru nelze objektivně posoudit, všichni vědci se mohou kolektivně mýlit nebo nás mohou klamat naše smysly a výpočty.

Nebo, pokud se pletu, mohl bys uvést příklad něčeho, co "není" víra?
Že jsou to záznamy skutečných dějů.
ok 2.dubna 
Narozdíl od víry, která je nesporná, já pracuji pouze s poznáním, které je naopak nutné ověřovat/dokazovat neustále. Nezapadá-li něco do dosavadního poznání, své poznání reviduju (na všech úrovních). Ty samozřejmě můžeš naopak redefinovat realitu (či matrix, či moji halucinaci tebe, to je celkem jedno) - použít úmyslně slovo "víra" v širokém významu, abys tím jakože dokázal obecnou platnost i jeho úzkého významu, což ti umožňuje uchovávat si svou nezpochybnitelnou víru nezávisle na nezapadajících pozorováních, jako jsi to právě ukázal. Nicméně tento tvůj způsob diskuze plně koresponduje s mými předchozími pozorováními, tedy nemám důvod se dál podílet na tvém točení se v bludném kruhu.
Ok: (1) Jak se ukáže? (2) Jak na rozdíl od víry? (3) Jak je přehodnotíš?

Jde o to, že stále pracuješ se spoustou nedokazovaných předpokladů (kterým jenom věříš).

ok 2.dubna 
Na tom nezáleží, protože když se ukáže, že zaznamenané údaje nevedou k uspokojivým rozhodnutím, narozdíl od víry, je přehodnotíš.
Mpts: Bludný kruh v tom není, navíc osel tu víru nemá.
Istral: A že zaznamenané údaje nějak souvisí se skutečností, to se domníváš na základě čeho?