Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Společnost

Spravuje:

ogreReklamaVadí Vám pomalé soudy? Měli by být soudci odvolatelní? Jste pro trest smrti? Co si myslíte o nezávislosti soudní moci? Věříte v Kajínkovu nevinu? Má v dnešní době smysl soudit se o 10.000,- Kč? Myslíte si, že devětadvacetiletý člověk nemůže být dobrý soudce? Už na Vaše dveře někdy klepal exekutor? Mají soudci větší plat, než si zaslouží? Nechápete justiční systém v ČR? Chtěli byste se stát přísedícím? A zapisovatelkou? A jaký je vlastně Váš názor na princip neúplné apelace v odvolacím řízení :-)?

Co by se tu mělo a mohlo:
- diskutovat o našem justičním systému (soudech, ministerstvu spravedlnosti, vězeňství,...),
- rozhořčovat se nad aktuálními kauzami,
- probírat právní úpravu,
- vymýšlet zjednodušující návrhy a jednoduché recepty na zlepšení stavu,
- radit ministrovi, soudcům, statním zástupcům a advokátům, co mají dělat jinak,
- a semlít i všechno, co s tím souvisí.

Cenzura je výjimečné opatření. Autocenzura je lepší.


Altaroffilth je Ing. Miloš Zeman 
Tak.
Mně jde, jak jsem se snažil vyvětlit, o ten opačný případ. (A nejde mi o Nečase a spol., do toho bohužel vůbec nevidím.)

Už vícekrát se mi stalo, že někde leží např. složka na místě, kde bych očekával svou, a já teprve po chvíli listování a hledání v té složce zjistím, že hledám v úplně cizích papírech. S trapností zaklapnu složku a prchám hledat tu svou, ale pamatuji si pořádnou porci cizích informací.

Pokud na svou složku z plezíru napíšeš "PŘÍSNĚ TAJNÉ" a způsobíš tím někomu škodu (protože dotyčného uvedeš v omyl neoprávněným použitím označení v zákoně vyhrazeného pouze pro zákonem určené typy informací ve státním aparátu), měl bys minimálně uhradit škodu, popř. by se mohlo jednat o trestný čin "přisvojení pravomoci úřadu" (ale to v extrémnějších případech).

Ale jinak podle mě ti do tvých složek nemá kdo lézt a ty si na ně můžeš psát naprosto co chceš :)
ocs sine ira et studio  OCSite
(Mně připadá velmi logické, smysluplné a naprosto správné, aby složka, na niž napíšeš Ty „přísně tajné“, požívala přinejmenším stejné ochrany, jaká je dopřána složce, na kterou totéž napíše nějaký zhola nezajímavý úředník.)
Barclay: Takže když si na svou složku z plezíru napíšu "PŘÍSNĚ TAJNÉ", tak mi tam nikdo nesmí lézt?

Nejde o neznalost zákona, ale o rozpoznání. Jako například není v mých běžných silách rozpoznat, zda je nějaká občanka falešná nebo zda je na fotce skutečně onen člověk, který ji předkládá.

Pořád platí "neznalost zákona neomlouvá" a značení utajovaných složek je dáno přímo zákonem. Takže bys měl i jako obyčejný občan. (Zvlášť pokud děláš vrchní ředitelku Sekce kabinetu předsedy vlády České republiky.)

Myslím si, že označování DŮVĚRNÉ, TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ je srozumitelné i pro laika.
Barclay: Jsem jakožto běžný občan povinen rozpoznat u každé složky ono "příslušné označení"?
Když nechám na stole složku s příslušným označením a ty nebudeš mít oprávnění ji číst, tak ji podle zákona nemáš ani otevírat, natož někomu napráskat obsah. Že jsem nebyl úplně opatrný a nezavřel ji do trezoru, s tím úplně nesouvisí. Každý je odpovědný za své chování, natož vysoce postavení úředníci na Úřadu vlády.
cajti Porozumění psanému textu -   víc po vás nechci ...
To jo, ale přijde mi to jako stíhat sestru, co poškodila pacienta a kašlat na doktora, který ji řekl, co má tomu pacientovi píchnout.

Když řeším únik utajované informace, tak mě primárně zajímá prověřená osoba, která ji vykecala. Ti ostatní až v druhém sledu, ne?
pan_kreas Rozptyl do moře podléhá předpisům  pro pobřežní vody daného státu.
Spíš mi připadá pikantní řešení případů, kde je nějaký stupeň utajení, v ansámblech okresních soudů dle místa spáchání TrČ, kam nyní podle ÚS budou výhradně patřit.

Když špionáž, tak u Prachatic!
 
El_Diablo Nikdo není dokonalý, až na  Chucka Norrise!
Ten zákon by se měl zrušit, tady se stejně všechno vykecá...
Altaroffilth je Ing. Miloš Zeman 
"Každý, kdo měl nebo má přístup k utajované informaci, je povinen zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné osobě."

Povinnosti při nakládání s utajovenými informacemi se týkají každého, kdo s nimi přijde do styku.
Altaroffilth je Ing. Miloš Zeman 
Nevytrhl, vysvětloval tím, že se to ještě poněkud potáhne, protože SZ bude muset předkládat nová tvrzení a důkazy, kterými bude reagovat na obhajobu. Jako procesní taktika mi to ale samozřejmě připadá zcela legitimní.
cajti Porozumění psanému textu -   víc po vás nechci ...
Nevytrhl. Bylo to celé jeho vyjádření (pak tedy pokračoval, že musí na to nějak reagovat etc.)

Já měl za to, že prověrku nepotřebují pouze volené funkce, ostatní (jmenované) prostě prověrku mít musí. A nejsem si vědom, že by ji Nečasová měla ...
Tos poněkud vytrhl z kontextu, ne? Asi SZ pokračoval popisem způsobu, jakým se hájili ... nebo ne?

Nagyová asi měla k těm utajovaným informacím přístup...? Nemusí mít pravomoc s nimi nakládat, aby bylo trestné jejich poskytnutí třetí osobě.
cajti Porozumění psanému textu -   víc po vás nechci ...
Dnes mě v rádiu pobavil státní zástupce, co žaluje Nečasovou a Rittiga se svým vyjádřením : " ... situace se zkomplikovala tím, že obžalovaní začali vypovídat a hájit se ....."

Ale stále mi vrtá hlavou, že když chce státní zástupce někoho soudit za únik utajovaných informací, tak neměl by být mezi obžalovanými zejména ten, kdo s utajovanými informacemi může nakládat a má k nim oficiální přístup?
 
Altaroffilth je Ing. Miloš Zeman 
Zajímavý problém. Podle mně by se měl výklad ubírat postupnou evolucí na individuálním základě podle obecných principů. Tj. dosažení spravedlnosti, ochrana slabší strany atd. Následně praxí ustálit. Imho to tak tak nějak i odpovídá úmyslu tvůrců NOZ. Ovšem, jak znám českou justici, brzy se na to vytvoří nějaké pravidlo, které bude směřovat k pravému opaku, zato půjde aplikovat perfektně mechanicky.
xxl idealistický pesimista... a tak 
Pokud by způsobili oba, tak by zase ani nemohli vzájemně "uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu", pokud by tato spočívala v plnění smlouvy, bylo by to asi zajímavé.
Asi bude záležet, v čem spočívá ta nezákonnost, protože "způsobili neplatnost oba" se může vyložit i tak, že nezpůsobil nikdo, respektive, zda bude v případě sporu možné konstatovat, že právě namítající tuto způsobil.
xxl idealistický pesimista... a tak 
Zajímavá úvaha.

Zaznamenal jsem v této souvislosti diskuzi, jak je to s námitkou relativní neplatnosti podle NOZ oproti dovolání se této neplatnosti podle SOZ, kde i komentáře vycházejí z toho, že by taková námitka mohla být uplatněna výhradně v soudním řízení (tedy samotné dovolání se neplatnosti vůči druhé smluvní straně nepostačuje).

To vše v kombinaci s tím, že právo vznést námitku relativní neplatnosti podléhá promlčení, mohlo by se třeba i právo namítat neplatnost pro rozpor se zákonem promlčet ještě před vznikem možného sporu o plnění. Případně být v řízení uplatněno pozdě-
ogre what goes around comes back stronger 
Anketa
Takže k předchozímu příspěvku, kdo se jím prokousal:

Máme (relativně) neplatnou smlouvu pro rozpor se zákonem, kde neplatnost vyžaduje smysl a účel zákona (§ 580 odst. 1 NOZ). Máme prokázáno, že kontraktační proces probíhal tak nějak vyváženě a že tedy za neplatnost „mohou“ srovnatelným dílem obě strany (ne jako u adhezních spotřebitelských smluv, kde je předem připravený text smlouvy spotřebiteli „vnucen“).

Otázka:
Mohou (relativní) neplatnost smlouvy namítnout obě strany smlouvy, anebo je prostě jasné, že se bude plnit podle takové se zákonem rozporné smlouvy, protože neplatnost nemůže namítnout nikdo? (Podle § 579 odst. 1 NOZ nemůže neplatnost právního jednání namítnout ten, kdo ji způsobil.)