Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Společnost

Spravuje:

ogreReklamaVadí Vám pomalé soudy? Měli by být soudci odvolatelní? Jste pro trest smrti? Co si myslíte o nezávislosti soudní moci? Věříte v Kajínkovu nevinu? Má v dnešní době smysl soudit se o 10.000,- Kč? Myslíte si, že devětadvacetiletý člověk nemůže být dobrý soudce? Už na Vaše dveře někdy klepal exekutor? Mají soudci větší plat, než si zaslouží? Nechápete justiční systém v ČR? Chtěli byste se stát přísedícím? A zapisovatelkou? A jaký je vlastně Váš názor na princip neúplné apelace v odvolacím řízení :-)?

Co by se tu mělo a mohlo:
- diskutovat o našem justičním systému (soudech, ministerstvu spravedlnosti, vězeňství,...),
- rozhořčovat se nad aktuálními kauzami,
- probírat právní úpravu,
- vymýšlet zjednodušující návrhy a jednoduché recepty na zlepšení stavu,
- radit ministrovi, soudcům, statním zástupcům a advokátům, co mají dělat jinak,
- a semlít i všechno, co s tím souvisí.

Cenzura je výjimečné opatření. Autocenzura je lepší.


Altaroffilth je Ing. Miloš Zeman  13.srpen 2014 22:27:20
To je spíš nepochopení postavení advokáta, imho.
ogre what goes around comes back stronger  13.srpen 2014 18:59:14
Ad Korbel
Kolega z vedlejšího fóra zmínil osobu Mgr. Korbela, tak přidám jednu osobní zkušenost z praxe, snad už je to všechno promlčené... :-))

Soudil jsem asi tak 14 dnů, vyjukaný úplně ze všeho, když mi na stole přistálo předběžko. Navrhovatel občanské sdružení: "V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín" nebo něco podobně obskurního, zástupce Mgr. Korbel jako advokát, placené samozřejmě od a až po zet z rakouských peněz, zahraniční znalecké posudky, štosy srovnávacích studií, že Temelín co nevidět bouchne, snad celý šanon toho byl a petit chtěli dorvat přes § 472 odst. 2 (s.) obč. zák. jako odvrácení hrozící škodě, že se má ČEZ zdržet provozování Temelína. No tak jsem se orosil a přes víkend to zamítl.

Korbel sice podal odvolání, mailem s elektronicky zaručeným podpisem, což byla tehdy veliká vymoženost, to měl málokdo. Jenže když jsem to předložil na odvolačku a klepal se, jak obstojím, vrátila mi to známá předsedkyně senátu - sekernice a rutinérka BVV (bez věcného vyřízení), že je to přece podané mailem a nedoplněné písemně, takže se k takovému cancu nepřihlíží. A bylo, tím to celé skončilo :-))

Dodnes se směju, kroutím hlavou a zvedám obočí, jestli je loajalita sprosté slovo. Nic proti zeleným a proti gustu žádný dišputát, ale mně to nejde dohromady - podávat předběžko, které by minimálně dočasně ohrozilo životní zájmy státu a krátce nato se stát vysoce postaveným státním úředníkem.

xxl idealistický pesimista... a tak  5.září 2013 21:08:47
Tak prof. Hrušáková už dlouhá léta tvrdí, že se přes § 104 ZOR dá aplikovat úrok z prodlení podle OZ, zatím jsem ale nepotkal soud, který by je přiznal.

Hmm, tak na Slovensku jsou progresivní :-).
ogre what goes around comes back stronger  5.září 2013 21:00:19
Ne, ani u výživného literatura nepřesvědčila a to já prosím pěkně taky nechápu proč. Na Slovensku to nedávno zavedli, že lze k výživnému exekuovat úrok z prodlení (dohledám zdroj).

(No jistěže :-)

xxl idealistický pesimista... a tak  5.září 2013 20:55:51
Jako žalobu o zaplacení zákonného úroku z prodlení z příslušenství jako samostatný nárok? Takové soudní perpetuum mobile u neplatičů by asi bylo vtipné.
Mno, to se raději budou tvářit, že je specifický případ asi jako výživné (tam, pokud vím, zatím literatura soudy nepřesvědčila o tom, že lze požadovat úrok z prodlení).

(A SOP a náklady by se vypočetly jako u opakujícího se plnění na dobu neurčitou.)
ogre what goes around comes back stronger  5.září 2013 20:19:41
Ne, ale kdyby se náklady řízení nezaplatily ve lhůtě, bylo by možno samostatně žalovat jejich příslušenství (úrok z prodlení z nich). A v novém soudním řízení by vznikly nové náklady řízení a tak pořád dokola :-) Perpetum mobile.
xxl idealistický pesimista... a tak  5.září 2013 19:41:26
O to mi tak trochu šlo, zda tedy ty "předžalobní" náklady jsou zásadně hmotněprávní, které by se s žalobou v některých případech transformovaly na procesní.

Ještě k těm úrokům z prodlení - to by se přiznávaly podmíněně, tedy v situaci, kdy k prodlení ještě nedošlo?
ogre what goes around comes back stronger  5.září 2013 19:02:50
xxl: No to je přesně ta nesystémovost! :-) Když dlužník zaplatí na předžalobní výzvu a k soudnímu řízení nedojde, tak jsou to hmotněprávní náklady spojené s vymáháním pohledávky a to lze samostatně žalovat. Kdežto když nezaplatí, tak se mu to transformuje to nákladů vyvolaného soudního řízení :-)

A k první otázce: kdo řekne A, musí říct i B. Takže pokud jsou náklady řízení samostatnou pohledávkou, lze z nich požadovat i úrok z prodlení, Jsem asi jediný v republice, kdo si to myslí :-/

xxl idealistický pesimista... a tak  5.září 2013 15:50:03
Ten paušál je, pokud se nepletu, jen pro podnikatelské vztahy.
No, ono je to taky o tom soudním citu. Někdy mi to nepřijde nezbytné mít povinnou výzvu, třeba u žaloby na vyklizení (btw i vyklizení bytu po výpovědi z nájmu bytu a poučením musí předcházet samostatná výzva). A u vyklizení osoby užívající bez právního důvodu se mi stalo, že zaslání výzvy na adresu toho bytu soud posoudil tak, že tam není adresa pro doručování.

(jinak předžalobní výzvy dělám vždy, alespoň je šance, že se věc začne řešit)
Serendipity a stejně nevím, co tu dělám  a kdo vlastně jsem 5.září 2013 0:50:42
Imho náklady na výzvu se vejdou pod paušál, co máme nově v nařízení 142/1994 Sb. Já jsem teda ještě pořád příznivcem povinné předžalobní výzvy, ale možná mě praxe vyvede z omylu.
xxl idealistický pesimista... a tak  4.září 2013 23:23:09
Tedy i s možným příslušenstvím pro případ prodlení (vracím se k první otázce)?

Jo, šlo mi o ten úkon-výzvu, která je zásadně předpokladem k přiznání nákladů řízení* a předchází zahájení řízení, ale takovou výzvu mohu učinit i bez sledování procesních souvislostí, tedy když výzvu nebude zasílat advokát, bude hmotněprávním nákladem (dopis s výzvou)?

(BTW ve chvíli zaslání výzvy vlastně advokát ve věci činí už druhý úkon, převzetí a příprava + výzva, když dlužník po výzvě zaplatí, může se věřitel domáhat samostatně náhrady "nákladů", které nejsou náklady řízení?)

---
* ne moc šťastně řešená záležitost iniciativních poslanců, která zasahuje i jiné spory než peněžitá plnění a IMHO s trochou soudního citu by to bylo řešitelné i beze změn zákona.
ogre what goes around comes back stronger  4.září 2013 21:46:35
Z pohledy hmoty by se to chovalo úplně normálně, akorát by to prostě nebylo příslušenství něčeho, ale samostatný nárok.

Znalecký posudek k vyčíslení škody před zahájením řízení je typicky hmotněprávní příslušenství pohledávky (náklady spojené s vymáháním pohledávky) a jako takové se musí žalovat (nelze to dohnat tím, že se to bude rvát do nákladů řízení).

Náklady řízení pojmově nemohou vznikat předtím, než existuje řízení samo :-)
Výjimkou je paušál podle § 13 odst. 3 AT za udělení procesní plné moci a podání žaloby (dva úkony právní služby), protože to oddělit od vlastního řízení nelze (zahajuje-li se řízení podáním žaloby). Teď nám bohužel k tomu nesystémově přibyl třetí úkon (předžalobní výzva podle § 142a o.s.ř., což je institut, který nadělal a ještě nadělá víc škody než užitku).

xxl idealistický pesimista... a tak  4.září 2013 21:36:37
Náklady řízení by tedy byly samostatným nárokem? A jak by se to chovalo z pohledu hmoty (započtení, postoupení, promlčení a pod.)

Mimochodem, třeba znalecký posudek k vyčíslení výše škody před zahájením řízení by byl hmotněprávní (náklad spojený s uplatněním), nebo procesní (náklad k účelnému uplatnění), případně výzva k plnění - když to bude dopis věřitele, tak bude hmotněprávní, když ho sepíše advokát, tak to bude úkon právní služby a pak spolu s tím nárok procesní ;-).
xxl idealistický pesimista... a tak  4.září 2013 20:50:36
Proto jsem napsal, že to IMHO má řešit jen povahu toho nároku (je příslušenství), nikoliv jeho vznik nebo výši.

Spíše pak působí absurdně, že (ve vztazích podřízených ObZ) se náklady promlčí jako pohledávka sama, ale kdyby to bylo u nepeněžitého plnění, tak za 10 let od právní moci (?).
ogre what goes around comes back stronger  4.září 2013 20:48:16
Solidní samomluva :-)
ogre what goes around comes back stronger  4.září 2013 20:47:33
Navíc je proces tak samožerný, že produkuje samostatná řízení, která vůbec nemají oporu v hmotném právu a řeší jen procesní záležitosti.
(Vylučovací žaloba v exekuci, všechny incidenty v rámci insolvencí atd.)

Kde tam najít nějakou hmotněprávní pohledávku, ke které bych píchnul náklady řízení jako její příslušenství?! Nikde není, nemůže být :-)

Suma sumárum: nejvyšší čas na úplnou emancipaci procesního práva :-)

ogre what goes around comes back stronger  4.září 2013 20:42:48
Stejně jako například máme kontradikci právní úkon (hmota) x podání (proces). O tom nikdo nepochybuje. Na procesní podání se neaplikuje hmota (§ 37 oz, určitost projevu vůle a všechno tohle), procesní podání není absolutně neplatné, to je prostě vadné a odstraňují se vady podle § 43 o.s.ř.

A takových dvojiček bych mohl na požádání vysypat z rukávu mnoho. Tak nevím, proč se praxe tak brání rozlišení náklady spojené s vymáháním pohledávky (hmota) x náklady řízení (proces), když to bez problémů rozlišit jde a navíc je to teoreticky správně :-)

ogre what goes around comes back stronger  4.září 2013 20:37:22
No však já to dobře znám, to je dokonce rozhodnutí velkého senátu a hluboce se s ním nesouhlasím. Dokonce i velký procesualista Drápal (21 Cdo) tomu bludu propadnul ;-(
ogre what goes around comes back stronger  4.září 2013 20:35:50
Mno náklady spojené s vymáháním pohledávky mohou pochopitelně vznikat i u nepeněžité pohledávky (reklamace opravy vady typicky).

Ale u žalovaného, který se v soudním řízení jen brání uplatňování práva žalobce, žádnou pohledávku nevyčaruju, ani nulovou, žádnou. Nebýt soudního řízení, nebyly by jeho náklady, nemá to prostě základ v hmotném právu, ne a nemá :-)

xxl idealistický pesimista... a tak  4.září 2013 20:34:23
Nejvyšší soud má zatím jiný názor a na náklady řízení § 121 odst. 3 OZ aplikuje:

Lze tedy v posuzované věci shrnout, že promlčela-li se podle § 408 obch. zák. pohledávka (jistina) přisouzená oprávněnému pravomocným platebním rozkazem, pak se jako příslušenství této pohledávky (§ 121 odst. 3 o. s. ř.) promlčel i nárok na náhradu nákladů řízení přiznaný oprávněnému tímto exekučním titulem.

podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 488/2009, ze dne 15. 6. 2011