Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu
Dobrý večer, pred chvíľkou som poslal toto.
Ako inokedy, aj teraz platí:
Zverejňovať, šíriť ďalej a informovať.
Držte sa.
J.P.

Slovenská republika:
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
http://www.history.sav.sk/
email: histinst@savba.sk

Česká republika:
Historický ústav Akademie věd České republiky
http://www.hiu.cas.cz/cs/
email: volesakova@hiu.cas.cz OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu
(otázky historikom a akademikom SR a ČR)

Dolupodpísaný Jozef Potúček, občan Slovenskej republiky, sa obraciam na vás ako na odborníkov, historikov, vo veci <OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu>, ktorá zároveň aj so zákonom ŠARIA v obrovskej miere hýbe prakticky celým kontinentom.
Neobraciam sa na vás, zamestnancov v Akadémiách vied SR ako aj ČR, na základe platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale ako na morálne vedecké osobnosti, ktoré sa históriou zaoberajú dlhodobo a majú možnosť uviesť mnohé nezrovnalosti na pravú mieru, čím môžu upokojiť veľmi napätú situáciu v spoločnosti.
Nie nútiace paragrafy, nie politicky korektný prístup, ale vaša morálka, vaše vnútro a vaše srdcia nech rozhodnú o tom, akú informáciu v tomto prípade verejne dáte slovenskému a českému ľudu.
Odpoveď mi, prosím, pošlite na emailovú adresu, odkiaľ vám posielam túto žiadosť. Ja sa už postarám o to, aby to určite vedeli všetci v SR a ČR, ktorí to budú chcieť vedieť.

Čo sa teda týka témy <OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu>, je v tom veľa nejasností a protichodných názorov a bolo by nutné širokej verejnosti, ktorá má oprávnené dôvody na obavy z ohrozenia doterajšieho spôsobu života v Európe a niekedy aj na obavy z ohrozenia vlastných životov v budúcnosti, vysvetliť po odbornej stránke, KDE, KEDY, PREČO a ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ vznikla OMAROVA ZMLUVA a samozrejme by ste ako odborníci mali poukázať jasne a jednoznačne, či aj dnes nám môže resp. v blízkej budúcnosti práve z napĺňania Omarovej zmluvy a s ňou spolusúvisiacim právom ŠARIA v praxi čosi hroziť, konkrétne myslím obyvateľstvu na Slovensku a takisto aj v Čechách.
Opieram sa totiž v týchto úvahách o informácie, že pre vyznávačov islamu je údajne OMAROVA ZMLUVA platná dodnes, iba sa to ututláva a zahmlieva pred európskou populáciou. Potom sa opieram o konkrétny dlhoročný výskum zakladateľa medzinárodného „Centra pre štúdium politického islamu“, profesora Dr. Billa Warnera, ktorý viaceré výsledky skúmania zverejnil vo svojich knihách, prednáškach a rozhovoroch.
Tu sú niektoré základné linky, kde si môžete pozrieť v českých titulkoch niektoré výsledky jeho výskumu:
Dr. Bill Warner - Why Are People Afraid (Proč se lidé bojí 1400 let starého tajemství)
https://www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI
Koran - The truth about the holy book of Islam
https://www.youtube.com/watch?v=Gu9u6fY982Y
Christianity vs Islam
https://www.youtube.com/watch?v=0cICzvvMaGo
Dualism - Why is Islam puzzling?
https://www.youtube.com/watch?v=NX4nNxfvip4
Submission - Islam does not mean peace
https://www.youtube.com/watch?v=NqAE1_aUvhM
What Does Sharia Dictate To Non-Muslims?
https://www.youtube.com/watch?v=-UU4KEyUwzI
Sharia - Why Islam concerns us all
https://www.youtube.com/watch?v=B6MiiR9XKAY
Islamic Supremacy Begins With Immigration
https://www.youtube.com/watch?v=xRHNopee9wA
non-Muslims will receive punishment - Translation of a Muslim prayer
https://www.youtube.com/watch?v=LFPdQRFpaQk
Jihad - What Makes Political Islam Successful
https://www.youtube.com/watch?v=nTqUdjlhsnw

Núti ma tu ďalej uviesť aj body spomínanej Omarovej zmluvy, ktoré sú dnes dostupné na internete. Nejedná sa tu iba o znenie Omarovej zmluvy, ale aj o zákon ŠARIA a o málo známy pojem v európskom priestore, a to <DHIMMÍ >.
Ja ako laik neviem, či je to všetko pravda a či je to kompletné alebo niečo primyslené, tzv. konšpiračné, na to ste tu vy, platení štátni zamestnanci. Je to na vás, odborníkov historikov, aby ste slovenskej a českej verejnosti podali vyčerpávajúcu vedecky podloženú informáciu, ako sa má naše obyvateľstvo k tejto aktuálnej téme vlastne postaviť.
Vy by ste nás, obyčajných občanov, ako nezávislí vedci a historici mali na základe dokázateľných a nevyvrátiteľných objektívnych faktov v tomto usmerniť. Potom nebudú vznikať tie zbytočné a odsúdeniahodné konšpirácie, hraničiace často s poplašnými správami.

OMAROVA ZMLUVA (z internetu):
Nebudeme v našich městech ani v jejich sousedství stavět nové kláštery, kostely, klášterní školy nebo mnišské cely, ve dne ani v noci nebudeme opravovat ty, které se rozpadají, nebo se nachází v muslimských čtvrtích.
Naše brány musí být otevřené pro kolemjdoucí a cestující. Poskytneme stravu a nocleh všem muslimům, kteří jedou kolem. Nebudeme v našich kostelech nebo příbytcích poskytovat úkryt špehům, ani je ukrývat před muslimy.
Nebudeme veřejně projevovat svou víru, ani k ní nebudeme nikoho přivádět.
Nebudeme žádnému ze svých dětí bránit v tom, aby přešlo na islám, pokud si to přeje.
Budeme projevovat úctu vůči muslimům a povstaneme a uvolníme místo, pokud si muslimové přejí sednout.
Nebudeme se snažit vypadat jako muslimové tím, že budeme napodobovat některé jejich oděvy.
Nebudeme si sedat na koně, ani nebudeme mít meč, nebo nosit jakýkoli druh zbraně, ani je vlastnit.
Nebudeme vyrývat arabské nápisy na naše pečeti.
Nebudeme prodávat zkvašené nápoje (alkohol).
Přistřihneme si vlasy na přední části hlavy (udržovat krátký pramen vlasů jako znak podrobení).
Budeme vždy oděni stejným způsobem, ať jsme kdekoli, a kolem pasu si uvážeme zunár. (Křesťané a židé museli nosit speciální oblečení).
Nebudeme vystavovat kříže nebo své knihy u muslimských cest nebo tržnic. V kostelech udeříme srdcem zvonu jen velmi zlehka. Nebudeme zvyšovat hlas při vyprovázení mrtvých. Nebudeme přijímat otroky, kteří byli přiděleni muslimům.
Nebudeme stavět vyšší domy, než mají muslimové.
Kdokoli, kdo úmyslně udeří muslima, ztrácí ochranu danou touto dohodou.
„Kromě toho DHIMMÍ nemohli vypovídat u soudů zřízených na základě šaríe, a tedy neměli žádnou právní oporu při sporu s muslimem. DHIMMÍ nemohli kritizovat Mohameda, nebo s muslimem mluvit o křesťanství.
ŠARIA a její vztah k DHIMMÍ objasňuje, jak se křesťanské národy Turecka, Egypta, severní Afriky, Libanonu, Sýrie, Iráku a Etiopie staly islámskými.
Džihád dal muslimům politickou nadvládu a ustanovil právo šaría. Poté se všichni křesťané stali DHIMMÍ. Staletí útlaku, kdy platili džizju a byli třetiřadí občané, je přiměla k tomu, aby konvertovali. Byly to právo šaría a status dhimmí, které zničily křesťanství v islámských zemích. Západní civilizace nemá pod právem šaría šanci na přežití.“

Vážení akademici v SR a ČR.
Záverom by som vám chcel zopakovať už známu vec: ste platení zo štátneho rozpočtu a ten čerpá zase peniaze od nás, daňových poplatníkov. Takže vás, ako jeden z týchto daňových poplatníkov, prosím o jednoznačné, jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenie k téme <OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu>, aby to pochopili všetci občania Slovenska a Českej republiky, ktorí na základe vašich odpovedí budú sa vedieť aj zariadiť.

Ďakujem vám a želám vám
mnoho pracovných úspechov a veľa zdravia.

Dňa 21.8.2016

Dipl. Ing. Jozef Potúček, rodák z Bratislavy
 
Dve júlové narodeninové výročia
Pred desiatimi dňami - 17. júla - sme si pripomenuli 66. výročie narodenia pani Natálie de Lemeny – Makedonovej a včera - 26. júla - oslávil pán Vladimír Mečiar 74. narodeniny.

Pani Natália sa narodila v roku 1950 - čo je 9 rokov, kedy pán Abdrushin opustil hrubohmotnosť tejto Zeme. Abdrushin opustil hrubohmotnosť tejto Zeme v roku 1941 – teda v roku, kedy mal práve 66 rokov. A zároveň rok 1950 je 33. rokom od roku 1917, kedy bolo Prakráľovnou zvestované 3. fatimské proroctvo.

Pán Vladimír Mečiar - oslávil 24. Júla meniny a 26. júla svoje 74. narodeniny. Čo dodať - aspoň dodatočne ... PEVNÉ ZDRAVIE A VŠETKO NAJLEPŠIE k Vašim meninám aj narodeninám, pán Mečiar...
 
Teror a dvojitý meter v EU - reakcia občana SR
Nasledujúci text som poslal dnes, 23.7.2016, premiérovi SR, Národnej rade SR, parlamentným aj neparlamentným stranám, slovenským euro-poslancom, prezidentovi ČR, pánovi Okamurovi, hlavným slovenským TV masmédiám a denníkom, ako aj rôznym nezávislým a necenzurovaným médiám v Čechách a na Slovensku. A samozrejme mnohým známym.

Dobrý deň, Vám všetkým prajem vospolok;
všetkým tým, ktorí sú, aj ktorí nie sú politicky korektní.

Je mi ľúto, že znovu treba čosi vyjadriť okrem ľútosti nad zbytočnými obeťami v Európe.
Otázky, ktorými sa zaoberám dnes nie iba ja sám, znejú celou Európou. Nezostaňme voči utrpeniu vzdialených a blízkych necitliví.

Všetko dobré a veľa síl.
Jozef Potúček, rodák z Bratislavy


Kolektívna vina versus NIE-kolektívna vina

Znovu máme na scéne dvojitý meter „západu“. Kto reprezentuje tento západ? No predsa najdemokratickejšia demokracia v USA a ich najposlušnejšie satelity v EU.

Prvý (prísny) meter západu:
Keď sa zistí zrejme účelovo motivovaným vyšetrovaním s vopred stanoveným výsledkom, že v minulosti športovci dnešnej „politicky nekorektnej“ krajiny mohli užívať zakázané povzbudivé prostriedky (možno niekedy aj bez vlastného vedomia), západ a jeho oddaní služobníčkovia v rôznych medzinárodných organizáciách rozhodnú o kolektívnej vine a vydajú zákaz účasti ruských športovcov (zrejme aj telesne postihnutých paraolympionikov) na blížiacich sa olympijských hrách v Brazílii.
Rozsudok o kolektívnej vine nevinných športovcov predstaviteľom západnej demokracie vôbec nevadí, pretože sa tu jedná o Rusko.

Druhý (benevolentný) meter západu:
Keď v januári 2016 v parížskom klube Bataclan vyše sto ľudí krutým a barbarským spôsobom zahynulo, pričom sa dodatočne zverejňujú utajované svedectvá policajtov, že mnohé z obetí tie netvory neľudsky mučili a doslova rezali či sekali ešte pred popravou, a „náhodou“ to boli vyznávači moslimskej viery, tak západ to pred verejnosťou zľahčoval s tým, že to predsa neboli tí umiernení a normálni moslimovia, ale tí radikálni.
Keď pred týždňom „neveriaci“ moslim v Nice, ktorý sa „zradikalizoval“ iba niekoľko týždňov pred týmto činom, zavraždil na promenáde 84 ľudí novou zbraňou hromadného ničenia (nákladným autom) a na druhý deň sa k tejto masovej vražde prihlásil dokonca aj Islamský štát, západ cez svoje masmédiá tvrdil, že to bolo síce dielo teroristické, ale v žiadnom prípade s tým nemá nič spoločné samotný islam, hoci sa neskôr ukázalo, že pri tomto naplánovanom barbarskom čine mal vrah aj svojich komplicov.
Keď o pár dní v Nemecku došlo vo vlaku k barbarskému útoku nožom a sekerou afgánskeho mladého muža, nového imigranta, pričom ťažko zranil štyroch cestujúcich, aby ho poriadkové služby museli nakoniec zastreliť, tak to pre západný svet bol skutok frustrovaného jednotlivca, hoci sa potencionálny vrah na to vedome pripravoval, nahral si vopred aj video, kde zdôvodnil, prečo to vlastne ide urobiť. Jasne prehlásil, že sa ide západu pomstiť. Aj toto je obraz vďaky poľutovaniahodného vojnového utečenca...
Keď o ďalších pár dní neskôr vo francúzskych Alpách v reštaurácii jeden Marokánec napadol nožom ženu s tromi malými deťmi kvôli ich „nevhodnému“ oblečeniu, brutálne ich dobodal, pričom najmladšia dcéra bola na pokraji smrti a musela byť transportovaná helikoptérou do Grenoblu, tak masmédiá radšej mlčali a keby sa to predsa len prevalílo a verejnosť v EU by sa to dozvedela, tak sa slniečkári v mediálnom svete určite už postarajú o politicky korektné vysvetlenie verejnosti, že tu šlo znovu a znovu iba o skrat psychicky narušeného jedinca. Ale napriek snahe ututlať to všetko sa predsa len neodbytne tlačí do popredia „dotieravá“ otázka. Akého vierovyznania bol ten útočník, keď napadol cudziu ženu a jej deti iba kvôli oblečeniu? Správna odpoveď je len jedna.
Keď sa teraz v piatok, týždeň po barbarskom útoku v Nice, odohrala teroristická dráma v Mníchove, kde bolo priamo zabitých minimálne 9 ľudí a viacerí sú ťažko zranení, žiaľ, ukázalo sa opäť, že napriek prvým správam, kedy podľa očitých svedkov boli útočníci traja s dlhými zbraňami, ktorých polícia naháňa v okolí, ráno v sobotu to už bola oficiálna verzia iba o jednom zločincovi s krátkou ručnou zbraňou, ktorý bol čiste „náhodne“ 18-ročný mladík s nemecko-iránskym občianstvom a jeho hromadnú vraždu západ prehodnotil z teroristického činu (z piatku) na čin psychiatricky liečeného agresora – jednotlivca (v sobotu), hoci ešte v piatok večer podľa vyjadrenia očitej svedkyne v CNN vykrikoval počas streľby „Allah agbar“...

Myslí si niekto naivne, že do Európy importovaný teror európskymi vlastizradcami prostredníctvom „frustrovaných, depresívne ladených a psychicky narušených“ moslimov sa skončil krvavým piatkom 22.7.2016?
Aký SPOLOČNÝ MENOVATEĽ spája všetkých týchto horeuvedených teroristov, agresorov a násilníkov? Na čo by si Európa mala dať pozor, aby preventívne predišla ďalším stratám na majetku a hlavne na životoch svojich občanov? Je to zamestnanie? Je to štátna príslušnosť? Je to národnosť? Je to farba pleti? Nie.
Je to vierovyznanie! ISLAM!
Ak zločinci na území Európy na miestach činu vykrikujú „Allah agbar“, alebo sa k ich skutkom prihlási Islamský štát, tak to určite nebude dielo neveriacich, alebo židov, kresťanov, hinduistov, budhistov či veriacich iných náboženstiev, atď., naopak, treba to už konečne pomenovať priamo! Sú to zločiny moslimov proti ľudskosti!

A čo teraz?
Pokiaľ sa postup choroby v ľudskom tele, hoci aj v pokročilom štádiu, nezastaví tým, že popri ozdravovaní duše a tela budeme skúmať a odstraňovať hlavne jej príčiny, vždy je tu riziko, že sa ochorenie znovu vráti a zničí nás samotných. Metastázy sú vždy dôkazom toho, že sa niečo zanedbalo a podcenilo.
Takže pokiaľ sa Európa rázne a rýchlo nezbaví „metastáz teroru“ vo vnútri a nezačne sama dôsledne a urýchlene odstraňovať pravú príčinu nárastu terorizmu a zločinnosti, namiesto vzájomného si kondolovania po každom ďalšom terore a potľapkávania sa po pleci s prázdnymi neomarxistickými heslami „My to zvládneme...“ alebo „Európske hodnoty ubránime...“, tak Európu, akú ju poznáme, čaká neodvratný zánik.

Ak teda na vyčistenie športového diania na Zemi „demokratický“ svet použije metódu kolektívnej viny a vylúči zo súťaží športovcov z cieľovej krajiny iba kvôli niektorým nezodpovedným jednotlivcom a funkcionárom v nej, pričom títo škodcovia etiky športu svojím konaním neohrozili ani na zdraví, ani na životoch nikoho zo širokej verejnosti, tak nie je potom priam povinnosťou toho istého demokratického a slobodomyseľného sveta zaviesť minimálne tú istú metódu kolektívnej viny ako odpoveď na hromadné barbarské vraždenie, lúpeže, znásilňovanie a iné protizákonné zločinecké činnosti vo vnútri samotnej EU?
Ak teda na barbarských činoch v Európe a na ich obrovskom náraste, ktoré ohrozujú samotné základy harmonického spolunažívania všetkých európskych národov na starom kontinente – bez vojen, majú skoro bez výnimky najväčší podiel príslušníci iba jednej jedinej skupiny ľudí, bez ohľadu na to či bývajú v Európe už od narodenia, alebo sem boli organizovane dopravení v minulých rokoch, a veľmi často spája týchto teroristov jednotný výkrik „Alláh agbar“, nemá potom vyústiť použitie tej istej horeuvedenej osvedčenej očistnej demokratickej metódy nášho západného sveta iba do jedného a jediného logického rozhodnutia?
ZÁKAZ ISLAMU V CELEJ EURÓPE ! (?)
Nie je predsa možné v časoch dnešnej informovanosti občanov, aby nám naši čelní predstavitelia zo všetkých strán cez všetky masmédiá naznačovali, že snáď športovci sú pre svetové spoločenstvo nebezpečnejší než sfanatizovaní vrahovia, ktorým niekto vopred predostrel raj po samovražednej mučeníckej smrti! Zákazy euro-atlantickej spoločnosti totiž o tom iba svedčia! VAŠE SKUTKY IDÚ ZA VAMI, súdruhovia z Bruselu!

Výzva!
Politici, novinári, umelci a všetci tí, ktorí máte hlavný dosah na dianie v spoločnosti!
Vám to naozaj nedochádza? Že tieto kroky západného sveta, hlavne v dnešnej neslobodnej Európe, sa dajú zrovnať s cielenou samovraždou nás všetkých? Kto už len zdravý a normálny si do svojho príbytku dobrovoľne nasťahuje neznámych jedincov, najmä v prípade, keď už v susedstve predtým videl, že to dopadlo veľmi zle – so susedom, ktorý postavil humanizmus nad zákon a ústavu!?
Kto nás ohrozuje viac? Tí, ktorí proti vôli národov prišli do Európy, alebo tí, ktorí ich sem pozvali?
Alebo si naozaj máme myslieť, že sa napĺňajú tzv. konšpiračné teórie o plánovanej likvidácii pôvodných európskych národov politickými a finančnými elitami násilným premiešaním s etnikami z iných kontinentov? Je teda v ďalšom kroku organizátorov Nového svetového poriadku (NWO – New World Order) na pláne postupná fyzická likvidácia nepohodlných obyvateľov Zeme až na vyhovujúcich 500 miliónov očipovaných otrokov v novej Svetovej totalite? (mimochodom načo má slúžiť vyše 40 000 nových gilotín, ktoré kúpila US vláda...?)
Nesmejte sa uštipačne, vy, tzv. smotánka a celebrity dnešnej európskej spoločnosti, vy ste takisto vinní, pretože svojím konaním alebo aj mlčaním v strachu o svoje posty, priamo či nepriamo, dávate neustále obyčajným Európanom dôvody myslieť si, že tie akože konšpiračné teórie sú nakoniec pravdivé.

Ak sa hovorí, že nádej zomiera ako posledná, tak nezúfajme! Po každej búrke a po každej noci sa rozjasní a rozvidnie. A tak to bude aj na planéte Zem. Záleží iba na každom z nás, kam sa sami predtým dobrovoľne zaradíme: či do večnej noci alebo do večného dňa.
V prírode dokonale a neomylne platí: ČO ZASEJEŠ, BUDEŠ MUSIEŤ ZOŽAŤ. Takže ak žneme dnes čosi zlé, museli sme v minulosti siať aj zlé; a tí, ktorí dnes sejú iba zlo, dobro ich v budúcnosti určite nečaká.
Skúsme byť preto v tejto nepokojnej dobe predsa len dobrí, ale na rozdiel od Inkov – nie až takí naivní! Predsa tam, kde je temno, zlo a jeho aktívni služobníci (na dnešnej planéte Zem), iba dobro samotné nestačí.
Takže DOBRO, INFORMOVANOSŤ a OSTRAŽITOSŤ nech sa šíri naším prostredníctvom celou Európou a odtiaľ do celého vesmíru, aby sme vlastnú budúcnosť či už na Zemi, alebo v živote po pozemskom živote, mohli prežívať k spokojnosti nielen svojej, ale hlavne v harmónii celku – Božieho Stvorenia.

https://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/ (zo dňa 20.10.2015)
https://www.youtube.com/watch?v=uJ2AEP9YxQY (zo dňa 21.2.2016)
 
doplnenie...


Keďže som doplnil úvahu na mojej stránke, na ktorú som v príspevku zo 16.5.2016 dal sem link,
uvádzam ho znovu.

Zároveň by som si dovolil uviesť link na príspevok z 28.11. 2011 na tejto diskusii ,,nat98":


http://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=1064247656#article-1064247656

http://www.slnkomesiac.weblahko.sk/Medailon.html


prajem pekný deň,

Miroslav Ivánek
 
K slávnostnému dňu 17.7.
Zdravím vospolok.
Dnes je tomu 66 rokov, čo sa na Zemi narodila pani Natália de Lemeny Makedonová.
Dnes je tomu 19 rokov, čo prekonala vplyv Lucifera a napísala o narodení Kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela na Zemi.
Dnes je tomu 8 rokov, čo som ku dňu 17.7. napísal toto:
http://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=6236493#article-6236493
Všetko dobré.
 
6. jún 1998

Dňa 6. júna 2016 je presne 18 rokov od prijatia Najnovšieho Imanuelovho odkazu vyvolenému národu /teda od 6.6.1998/, ktorý zverejnila pani Natália de Lemeny - Makedonová na str. 3 v knihe Večné zákony 2:Blíži sa deň hnevu


Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva


Rozlúštenie proroctva nájdeme na str. č. 4 a 5 vo Večných zákonoch 2.

Poznámka:
18 rokov = /6 + 6 + 6/ rokov


 
Směrnice pro návštěvníky Hory (od Abdrushina)
Směrnice pro návštěvníky Hory
(od Abdrushina)

Grálské SLAVNOSTI:
V každém roce budou konány na Svaté Hoře tři grálské Slavnosti a sice:
30. kvetna (30.5.) dopoledne v 11 hodin: SLAVNOST SVATÉ HOLUBICE
7. září (7.9.) dopoledne v 10 hodin: SLAVNOST ČISTÉ LILIE
29. prosince (29.12.) dopoledne v 10 hodin: SLAVNOST ZÁŘÍCÍl HVĚZDY

Všechny tři Slavnosti den předem, v 17 hodin, mají přípravnou PŘEDSLAVNOST.
Den po každé Slavnosti dopoledne v 9 hodin se koná POSLAVNOST.
Ve dnech po Slavnosti se konají denně přednášky a hodiny, kdy se člověk koří Bohu (slavnostní týden).
...atd....
 
Pekný citát a odkazy...

Zdravím vospolok,

...natrafil som na pekný citát známeho matematika a filozofa a ponúkam ho aj čitateľom tohto fóra spolu s odkazmi na články:


POZNÁVANIE PRAVDY JE ZDRAVIE ĹUDSKÉHO DUCHA.

René Descartes, francúzsky matematik a filozof,Odkazy:

http://www.slnkomesiac.weblahko.sk/Medailon.html

http://www.slnkomesiac.weblahko.sk/Prechody-a-duha.html


prajem všetkým krásne a nielen májové dni,

Miroslav Ivánek
 
 
TEŠITEĽ a slovenský národ (18-4-2016)

Dnes je tomu 141 rokov, kedy v tichosti na Zem prišiel Ježišom ohlásený Tešiteľ - Duch Pravdy, Syn Človeka, Parsifal.
A práve Syn Človeka, Abdrushin, o 62 rokov neskôr hovoril vo svojej prednáške „18.apríl 1937“ (Zborník nezaradených prednášok) o zlyhaní židovského národa, o zlyhaní nemeckého národa a o povolaní malého národa, ktorý sa mal stať vyvoleným, aby učil národy sveta Pravde Božej.

Aj slovenský národ v tichosti a skromnosti putoval k svojmu poslaniu a dospieval celé stáročia a tisícročia, aby sa tesne pred vrcholom Očisty celý svet dozvedel, že práve slovenský národ je pôvodným a najstarším slovanským národom.
Dnes, 18.4.2016, som totiž natrafil na článok, pojednávajúci o jednej stránke histórie slovenského národa: http://www.hlavnespravy.sk/slovaci-rekordermi-etnickej-autenticity/769022#disqus_thread

Skúsme pri čítaní nasledujúcich riadkov vypnúť rozum a zapnúť srdce, aby informácie zo zaviatych dôb osviežili dnešnú pochmúrnu prítomnosť a vniesli iskru nádeje do blízkej budúcnosti.


Slováci – rekordéri etnickej autenticity?
(Bratislava 18. apríla 2016)

Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov – Slovenov (Sloven, Slovenka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec.
Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi.
Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. Gény, ktoré máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi.
Obdobný genetický výskum radí Walesanov na druhé miesto. Totiž cez 70% obyvateľov Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na ich územie.
Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili Maďari, nakoľko len 5% obyvateľov Maďarska má gény staromaďarské. Polovica Maďarov má gény slovanské (slovenské). Celé generácie Maďarov, potláčaním pravdy, žijú teda už niekoľko storočí vo veľkom klame a sebaklame.
Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik L. L. Cavalli Sforza, profesor Stanfordskej univerzity (USA). Výsledky svojej veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska zhodnotil profesor následovne:
Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. „Maďarských génov niet.” (Scientic American, november 1991).
Vyššie spomínaná informácia od profesora Sforzu nie je pre mnohých z nás žiadna novinka, nakoľko územie Slovenska bolo v minulosti rozsiahle. Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna krajina. Ešte za čias nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom jazere vybudoval panónske kniežatstvo Blatnohrad, patrilo terajšie južné územie Maďarska Slovákom. Až maďarské kmene vrazili medzi nás Slovákov-Slovenov a Slovincov klin, ktorý nás ako národ rozdelil a obdobie cez vyše 1000 rokov sa uberáme ako samostatné národy.
Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským národom.
V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a lingvistu prof. Pricea, ktorý považoval slovenčinu za „kľúč ku všetkým slovanským jazykom” a za médium na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J. Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave.
Poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali poľský návrh:
„Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky”. (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989).
Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj historický prameň ruského stredovekého kronikára a letopisca Nestora (1056 – 1114). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci „Povesti dávnych liet“ obdobne tvrdí, že Slováci (Sloveni) sú pôvodným a teda najstarším slovanským národom…
 
Modlitba z velikonoční neděle 1935 a Z listu od pani Natálie ...

Keď som predvčerom na veľkonočnú nedeľu čítal v ,,Sborníku nezařazených přednášek" uvedenú ,,Modlitbu z velikonoční neděle 1935", spomenul som si aj na Spoločný list od pani Natálie z roku 1998. Aj Abdrushin aj pani Natália píšu o 144 tisícoch pomocníkov, ktorí im mali pomáhať:

Modlitba z velikonoční neděle 1935 – Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina, nakladatelství Hlas Zlín, 1997,str. 134:

,,Otče, ze všech těch, kteří kdysi ve Světle slibovali radostně sloužit a Tvou milostí směli jít na malou zemi, je nyní jenom malý zástup připraven dokončit velké dílo v Tvé Síle! Ty múžeš propujčit jednotlivci tisíceronásobnou sílu, jestliže chceš.
Ve Tvé milosti vykoná malý zástup to, k čemu bylo vyvoleno 144 tisíc! Váhaví ale mohou nyní, chvějíce se pod Tvými ranami, přijít k poznání!
Velké vítězství je již také na zemi pro nás rozhodnuto, tím se splňuje každé Slovo, které bylo kdysi zaslíbeno!
Chváleno buď Tvé Jméno nyní ve všech světech a na věky věkúv!
Amen.


Zo spoločného listu pani Natálie čitateľom svojich kníh Večné zákony 1,2,3. v roku 1998:

,,... Všetci, ktorým sa moja kniha páči, sa majú za ňu odmeniť Bohu tým, že budú robiť pomocníkov. Ste to tí istí ľudia, ktorí ste sklamali ako pomocníci pri Ježišovi aj Abdrushinovi. Niektorí ste vyšší duchovia, niektorí ľudskí. Aj Ježiš aj Abdrushin aj ja sme mali mať vyše 100 000 pomocníkov, aby zvíťazilo Svetlo nad temnom. Tým, že ste vtedy svoju úlohu zanedbali, ani Ježišovo ani Abdrushinovo poslanie namalo takú silu preraziť odpor temna a preto má dnes takú moc ...“
 
Nadpozemské počatie pani Natálie

13. marca si pripomíname výročie nadpozemského počatia pani Natálie de Lemeny – Makedonovej.

Dňa 13.3.1998 bolo čiastočné zatmenie Mesiaca (úkaz na nebi).
Práve čiastočné zatmenie Mesiaca môže spôsobiť, že pri splne Mesiaca je vidno z jeho jasného kotúča pri splne len ,,kosáčik” naležato.
Presne tak, ako to namaľoval maliar Murillo na svojom obraze s názvom ,,Nepoškvrnené počatie”, kde znázornil Ženu, ktorá má pod nohami Mesiac, teda Ženu zo Zjavenia Jána - 12. kap. Úkaz na Mesiaci vyjadruje čas, kedy sa to odohralo.


 
EU: FAŠIZMUS PRIJATEĽNÝ versus FAŠIZMUS NEPRIJATEĽNÝ

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážení predsedovia najväčších politických strán na Slovensku, vážení slovenskí poslanci v Európskom parlamente.
(poslané 7.3.2016, neskorý večer)

Parlamentné voľby 2016 sú za nami.
Výsledky ukázali pre väčšinu politikov jednu šokujúcu skutočnosť: do slovenského parlamentu vstupuje strana Mariána Kotlebu s tým, že ani ľavica a ani pravica nie sú schopní zostaviť takú vládu, aká bola v ich predstavách pred voľbami. Ukázali nám po voľbách v plnej nahote, akí sú jednotní a o čo im ide. Hrozia predčasné voľby, resp. dočasná úradnícka vláda. Otázka: Komu by toto vlastne vyhovovalo?
Všetci v tejto patovej situácii jednotne zvaľujú vinu na tých druhých, odmietajú svorne Kotlebu, predsa s obhajcami kléro-fašistického režimu z 2.svetovej vojny nemôžu spolupracovať. Bolo počuť aj razantnejšie slová o fašistoch a radikálnych extrémistoch v novom slovenskom parlamente a z Bruselu nám televízia zase ukázala nápis o tom, že Slovensko volilo nacistov, atď, atď.

Vopred upozorňujem, že ja neviem, čo presne zamýšľa pán Kotleba a ako bude jeho strana jednať v budúcnosti, to sa iba ukáže, pretože sú v parlamente noví. Takže nasledujúce slová nie sú vôbec jeho obhajobou, ale obžalobou adresovanou práve vám, politikom v tzv. štandardných stranách, ktorých skutky v parlamente a vo vláde už poznáme!

Ak platí v celom vesmíre zákon <čo zaseješ, budeš musieť zožať>, tak vám, slovenskí mejnstrímoví politici, sa dôsledky vašich skutkov takisto musia iba vrátiť. A časť z nich sa vám vrátila už teraz. Dôsledky vidíme v chaose a vašej bezradnosti, pretože v ďalších, možno predčasných, parlamentných voľbách môže Kotlebova strana získať aj dvojnásobok, nakoľko mnohí, ktorí mu nedali hlas z obavy, že ich hlas prepadne, teraz už vedia, že prieskumy boli, slušne povedané, v Kotlebovom prípade úplne odtrhnuté od reality, samozrejme v jeho neprospech.
Takže vy, pro-euro-atlantickí politici, podrobne analyzujete a vyhodnocujete dôsledky, ale mali by ste sa bližšie pozrieť najprv do zrkadla Pravdy, priznať si vlastné chyby a skúmať príčiny vlastného zlyhania. Možno že vám pomôže nasledujúci zoznam chýb, ktorých ste sa dopustili :
PRVÁ najhlavnejšia CHYBA: Podcenili ste slovenských občanov.
DRUHÁ CHYBA: Nepostavili ste sa zásadovo a pravdivo k fašistickému protiústavnému prevratu na Ukrajine, ktorého iniciátori a sponzori sú už dnes veľmi dobre známi, naopak, mlčaním za aktívnej účasti hlavno-prúdových médií, ste vyjadrili minimálne tichú podporu šíreniu banderovského krvavého teroru na Ukrajine, pričom neboli Slováci informovaní z hlavných médií ani o prenasledovaní a genocíde páchanej na tých Ukrajincoch, ktorí nesúhlasili s militaristickou politikou zvonku dosadenej chunty. Neiniciovali ste sankcie voči tejto pučistickej bande ani vtedy, keď boli v Odese upálení zaživa desiatky nevinných obetí v lete 2014. A to všetko sa deje v Európe v 21. storočí, v našom susedstve – za vášho euro-atlantického taktického mlčania!
TRETIA CHYBA: Keď prostredníctvom humanitárneho bombardovania a otvorenej podpory teroristických organizácií na Blízkom východe a v Afrike nastal chaos postupne v Kosove, v Iraku, v Sýrii a v Lýbii, tiež ste mnohí boli politicky korektne ticho. Azda ste si aj tu mysleli, že celoeurópska cenzúra vám donekonečna pomôže zamlčať pravdu? Ešte si stále niektorí myslíte, že utečenecká tsunami, valiaca sa na Európu, vznikla teraz alebo minulý rok? Áno, dôsledky pociťujeme dnes, ale príčiny sú úplne inde. Je multi-kulti to pravé pre Európu?
Obranná aliancia NATO sa správa ako svetový žandár, pretože kam vstúpi noha vojaka NATO, tam sa začínajú vnútorné rozpory, rozvrat a dobre organizovaný chaos, pričom nositeľ Nobelovej ceny za mier – EU sa tomu nielen že prizerá, ale to aj aktívne podporuje. Politici, mysleli ste si aj v tejto veci, že Slováci sú na hlavu padnutí? Že informácie im do hlavy nalejete jedine vy, po vzore vašich totalitných predchodcov – cez poplatné a jednostranne cenzurované médiá? Pýtali ste sa občanov Slovenska, či chcú žiť v spoločnosti vojnových zločincov, pre ktorých 500 tisíc detských irackých obetí stálo za to, aby na základe vymysleného dôvodu vtrhli armády NATO na čele s USA do Iraku bez mandátu OSN a nastolili tam nefungujúcu západnú „demokraciu“?
ŠTVRTÁ CHYBA: Kto z vás, štandardných politikov, ste sa pýtali občanov Slovenska, či je im lepšie žiť v závislosti na milosti komisárov z EU bez vlastnej potravinovej sebestačnosti, alebo uživiť Slovensko iba vlastnou prácou? Ktorí z Vás ste mali odvahu pred voľbami 2016 otvoriť otázku tak utajovanej zmluvy TTIP medzi EU a USA, ktorá má byť v dohľadnej dobe podpísaná, kde ani europoslanci doteraz nemajú kompletné informácie o tom, čo sa na nás Európanov vlastne v zákulisí EU chystá? Prečo to utajovanie? Kde je tu transparentnosť?
Ak prichádzajú z mnohých strán podozrenia, že naplánovaná totalita a korporátny fašizmus ovládne naše stravovanie, ekonomiku, zdravie a životné prostredie, čiže záujmy nadnárodných korporácií by mali byť postavené nad záujmami národných štátov, vy nič?! Je vám snáď jedno, čo budete vy, vaši príbuzní a potomkovia mať v blízkej budúcnosti napr. na tanieri? Hovorí vám niečo pojem <genetické potraviny> a ich zničujúca škodlivosť pre naše zdravie? Ak nie, spýtajte sa vlastných občanov, väčšina z nich v tom má jasno! Ste v tejto veci v súlade s názorom občanov alebo opäť odtrhnutí od svojich voličov? Je TTIP výhodná pre Európu?
PIATA CHYBA: Kto z vás sa spýtal verejne občanov, či vôbec chcú akýkoľvek limit (v súčasnosti potrebná účasť 50%) pre platnosť ľudového hlasovania, referenda? Pohne aspoň trochu vaším svedomím skutočnosť, že minuloročné NEPLATNÉ referendum o rodine podporil väčší počet občanov, než bol počet voličov najsilnejšej strany v PLATNÝCH voľbách 2016? Všetci do jedného ste sa dostali tento rok do parlamentu s menším mandátom, než bola vôľa slovenských občanov v roku 2015 ohľadom rodiny! Dôjde pri referende k zrušeniu kvóra?

Štandardní slovenskí politici!
Boli ste vo svojej pravdo-láskarskej činnosti až do takej miery euro-atlanticky politicky korektní, že vám musel sám život ukázať realitu.
Alebo ste už zabudli na múdre porekadlo, že si najprv treba poupratovať pred vlastným prahom, aby ste až potom mohli poukazovať na špinu u tých druhých? A vy, ktorí sa hlásite ku kresťanským hodnotám, zabudli ste na slová Syna Božieho, že si treba najprv vybrať brvno vo vlastnom oku a až potom ukazovať na triesku v oku brata svojho?
Niektorí poukazujete na neprijateľných fašistov, neonacistov a extrémistov v novom slovenskom parlamente, ale zároveň – minimálne svojím pasívnym a alibistickým postojom – dávate najavo svoj tichý súhlas s tým, že napríklad ten banderovský fašizmus hneď za východnými hranicami Slovenska je pre vás zdá sa ten ľudský a prijateľný? Má to slovenský občan pochopiť tak, že v EU máme FAŠIZMUS NEPRIJATEĽNÝ – ten domáci, a na druhej strane FAŠIZMUS PRIJATEĽNÝ – humanitárny, euro-atlantický?
Hovoríte o pravicových radikáloch, a nevadia vám vojnoví zločinci , ktorí kam vstúpia, tam začínajú nepokoje, občianska vojna a nechávajú za sebou zničené hospodárstvo, množstvo obetí a milióny utečencov? Presne podľa známeho: Rozdeľuj a panuj!
Keby ste horeuvedené chyby neurobili, nedožili by ste sa šoku, že sa do slovenského parlamentu dostala strana Mariána Kotlebu. To vy ste ju tam nepriamo poslali! A hlavne by ste sa nedožili toho, že slovenská parlamentná strana okrem iného bude urýchlene iniciovať vystúpenie SR zo zločineckého paktu NATO a referendum za vystúpenie SR z Európskej únie. To je vaša práca, ľavo-praví súdruhovia!

Spamätajte sa, slovenskí politici! Vedzte, že dvojitý meter vedie do pekla!
Začnite sa už konečne zaujímať o vôľu slovenských občanov, ktorí sú veľmi trpezliví a dali vám opäť dôveru. Nesklamte ich, pretože aj v budúcich voľbách vám Slovensko predloží – nový účet! Hlas ľudu nech je vám bližší než pokyny zvonku! Žiadna vláda nikdy nedokázala vymeniť občanov, ale občania dokážu vymeniť vládu...
Majte na zreteli, že vaše skutky idú takisto za vami, takže je načase definitívne skoncovať s dlhoročnou zradou na vlastnom ľude! Vo vlastnom záujme.
Slovák vydrží veľa, je ako luk, dlho ohnutý, ale keď ho blesky hromu preberú a vzpriami sa, naplnia sa slová slovenskej hymny:
<Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú, ….... Slováci ožijú!>

Jozef Potúček,
občan Slovenskej republiky
 
Stále aktuálne
Teraz sa bude rozhodovať na Slovensku, ako ďalej.
A možno onedlho to bude v Českej republike.
Takže podporme sa navzájom a
HLASUJME ZA SLOBODU A ZA PRAVDU!


Výzva ženám Európy:
http://rutube.ru/video/b9c4255c1b42810a533aed5d6d4967a1/
https://youtu.be/uJ2AEP9YxQY

Pomalá samovražda Európy - Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle:
(v jednom celku) - http://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/
alebo
(1.časť) - https://www.youtube.com/watch?v=4i8O7N27bE4&feature=youtu.be
(2.časť) - https://www.youtube.com/watch?v=AetpJvOFbvAň
(3.časť) - https://www.youtube.com/watch?v=4jQk0XceW0A
 
Bratislava 6.2.2016
Urobme si poriadok najprv pred vlastným prahom, vo vlastnom rajóne a potom nebude treba žiadnych protestov, pretože na čele prebudeného ľudu a národa bude namiesto vlastizradcu ten pravý kráľ.

V sobotu 6.2.2016 som bol účastníkom stretnutia na námestí SNP v Bratislave a urobil som z toho krátky 12-minútový záznam:
https://www.youtube.com/watch?v=NMWbQZ5dVvc&feature=youtu.be
Osobne môžem potvrdiť, že RTVS klame Slovákom (za ich koncesionárske poplatky), pretože spomínali v spravodajstve večer zopár desiatok zúčastnených na tejto akcii. Pred začiatkom to naozaj vyzeralo na pár desiatok, ale ku koncu tam bolo aj tisíc ľudí. No a RTVS tam natáčala aj na konci akcie...
Tisíc je viac než nula, ale zase na Bratislavu alebo Slovensko je to úboho málo. A pokiaľ som sa obzrel po okolostojacich, tak v drvivej väčšine to boli ľudia starší než 45 a 50 rokov. Mladých ako šafránu. Väčšinou iba tí s transparentami.
Mladí sa nechali „uvariť“ v konzume, alebo zotročiť v úverovom otroctve, z ktorého môže vyplynúť iba strach, neistota a neochota zabojovať za svoju vlastnú slobodu.
Čo už. Každý si ľahne, ako si ustelie.

Veľa síl do najbližších týždňov a mesiacov.
 
Výzva ženám EU 2016
Zdravím vospolok, bojovníci za slobodu, rodinu a spravodlivosť.
Napísal som výzvu (podľa mňa veľmi dôležitú a aktuálnu) európskym ženám, ktorú Vám práve odovzdávam.
Som iba jednoduchý strojný diplomovaný inžinier, Jozef Potúček, narodený v Bratislave, a preto sa tu podpisujem pod pseudonymom "Jozef von Bratislava".
Dúfam, že Vám nič nebráni, aby ste to umiestnili na svoje facebooky, web stránky apod., alebo prečítali to
na verejných zhromaždeniach, prípadne poslali čo najväčšiemu počtu ľudí, ako aj iným
neskompromitovaným stranám a samozrejme, môžete to poslať aj do zahraničia, aby to znelo po celej
Európe vo všetkých európskych jazykoch.
Preto okrem slovenskej verzie som urobil aj českú, nemeckú a anglickú, ostatné preklady už nech si
urobia ľudia sami. Ak bude čas, nahrám to aj na video.
Európanky nech sú symbolicky v čele Veľkej očisty Európy a potom aj celej Zeme!
Všetko dobré a veľa síl.
Jozef von Bratislava

=======

Výzva ženám Európy

Žena! Čo všetko si mala byť, a nie si. Čo všetko sme my, muži, mali byť, a nie sme. Kam sme sa to vlastne dostali, do akej doby sme sa to narodili? Kam sme posunuli svoje hranice normálnosti a morálky?
Je to normálne, aby sme na ulici zbadali idúce ženy, z ktorých sa nakoniec vykľujú muži? Kto má chrániť pred vonkajším nebezpečenstvom svoju vlastnú rodinu, svoje okolie, svoju vlasť? Cudzí žoldnieri? Alebo snáď dnešné mnohé mužatky?
Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešné armády v EU majú iné úlohy v zahraničných misiách pod cudzími vlajkami, než chrániť vlastné obyvateľstvo.
Kto má na tomto všeobecnom úpadku a marazme svoj najväčší podiel? Ženy, muži, finančníci, oligarchovia, umelci, či politici? A na koho sa budeme ešte vyhovárať? Nie sme to nakoniec my sami?
Kam to vlastne dospela Európa, keď sa na jej verejných priestranstvách a v mestách doslova odohráva „safari“ – lov na naše európske ženy cudzími privandrovalcami? A kde sú európski rytieri? Prečo sú zalezení vo vlastnom strachu pred zodpovednosťou, sediac pri tablete alebo pri pive? 
A čo bude s tými „odvážnymi“ imigrantami (okolo 80% vycvičení svalnatí mladí muži), ktorí „rytiersky“ doma nechali svoje vlastné ženy, matky, deti, starcov, príbuzných – napospas teroristom, pred ktorými vraj utekajú? Žeby toto mala byť budúca „ochranka“ Európy?
Ženy! Cítite sa bezpečne v časoch súčasnej organizovanej ilegálnej imigračnej tsunami na starý kontinent? Nie? Zradili vás pasívni muži alebo zradní politici? Chcete žiť v bezpečnej Európe? Chcete žiť v právnom štáte? Nechcete sa dožiť barbarskej budúcnosti, kde by naša civilizácia skončila na troskách euro-antlantického multi-kulti experimentu?

Výzva! Ženy Európy!
Veď vy tvoríte minimálne polovicu populácie!
Ak nie sú muži v Európe schopní chrániť svoje matky, ženy, dcéry a sestry tým, že minimálne pošlú na smetisko dejín tie politické „štandardné“ strany, ktoré akýmkoľvek pričinením spôsobili rozvrat v dnešnej multi-kulti Európe, tak to musíte urobiť vy, Európanky!
V najbližších voľbách, na všetkých úrovniach, dajte radšej svoj hlas takým stranám, ktoré by radi očistili tento kontinent od dovezených ilegálnych parazitov a násilníkov, ako aj od zradcov vlastných národov – od európskych vlastizradcov.
Ak sa hovorí „Človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže“, tak v tejto dobe to platí tisícnásobne.

O vás, ženách, sa povráva, že ste slabším pohlavím. Naozaj? Možno čo sa týka iba vonkajšej telesnej schránky. Ženy sú silnejšie v citových prejavoch a v prijímaní z vyšších duchovných úrovní.
Každá správna žena, bez ohľadu na to či je matkou alebo nie, by mala byť strážkyňou plameňa túžby po Svetle a Pravde a naopak, každý správny muž by ju v tom mal podporovať a chrániť, pretože iba potom môže nastať harmonický vývoj rodiny ako základ zdravej spoločnosti.
Ale určite nie tak, ako je to dnes často vidieť na mnohých miestach Zeme, kde žena je iba slúžiacou gejšou a znamená pre svojho muža menej než vec alebo zver.
Ani jeden národ nemôže stúpať nahor, alebo byť šťastný, ak nemá pravé, nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i pravé mužstvo.

Až vtedy, keď žena bude znovu ženou a chlap chlapom, keď sa planéta Zem dožije zasľúbenej Ríše pokoja a mieru, naplnia sa prorocké slová zo Zjavenia Jána:
<A videl som NOVÉ NEBO a NOVÚ ZEM>


Február 2016
Jozef von Bratislava
 
Pozdrav na rok 2016
Dámy a páni.
Dovolím si Vám poslať novoročný pozdrav.
Ak by Vás to pri srdci oslovilo, môžete to šíriť aj ďalej.
Všetko dobré.
Jozef Potúček

================================

Pekný biely deň!

Už vidím ten zbesilý povyk „humanistov“, čo si to kto dovoľuje v demokratickej spoločnosti takéto rasovo podfarbené pozdravy.

Ale:
Každá farba má svoj význam a poslanie, a vyžaruje do sveta energiu spojenú s určitou symbolikou. BIELA farba je okrem iného spájaná najviac s ČISTOTOU a SPRAVODLIVOSŤOU.
Ak sa povie, že človek by si mal vybieliť svoje rúcho, tak sa tým myslí, že si ho operie – vyčistí – bez ohľadu na to, akej farby je.
Keď na krajinu padne mrazivý sneh, zakryje pod sebou aj kdejakú tú nečistotu. Čerstvo zasnežené biele polia, lúky a mestá vyzerajú tak čisto.

Zneužiť sa dá všetko. Kto chce psa biť, palicu si nájde.
Možno by sa našiel šialenec, ktorý by navrhol aj biele kravské alebo kozie mlieko zafarbiť na šedo, keby ho matka chcela podať svojmu dieťaťu, aby týmto nebodaj nebol naplnený skutok xenofóbie, či zneváženia inej než bielej ľudskej rasy.
Otočme to, lebo tieto tzv. xenofóbne, neprirodzené nenormálnosti a obludnosti vnášajú medzi nás tí, ktorí práve v sebe samotných pestujú najviac neznášanlivosti, závisti a nenávisti voči ľuďom s iným názorom a pohľadom na svet.

Čo zlé by sa stalo, KEBY...

Čo keby sme sa snažili od Nového roku 2016 byť nielen diplomaticky navonok, ale hlavne vo svojom vnútri čistejší (SVETLEJŠÍ) než doteraz?
Čo keby sme počas celého roka udržiavali naše myšlienky čisté (BIELE)?
Čo keby sme očistou (VYBIELENÍM) svojho srdca, a to bez výnimky všetky ľudské rasy všetkých vierovyznaní, prispeli a pomohli k tomu, že na celej planéte Zem konečne zavládne SPRAVODLIVOSŤ a MIER?

Potom by pozitívne vyznelo aj moje želanie vám:
ŠŤASTNÝ A BIELY, ČISTOTOU POŽEHNANÝ, NOVÝ ROK!

Nuž a počas roka, každé ráno, môže znieť všetkým ľuďom na Zemi:

PEKNÝ BIELY DEŇ
 
Vianoce
Ježíš Kristus, malé, nemohoucí dítě - a přece hvězda betlémská zvěstovala jeho narození. Hluboká noc - a přece světlo nad námi, vydávající svědectví o moci a velikosti Boží! Ta hvězda je i v každém člověku, v nejhlubší podstatě jeho nitra. Kdyby člověk viděl tisíce hvězd nad sebou, a neuvidí tu jednu, jedinou hvězdu v sobě, je ubohým slepcem a nepoznává moc a nádheru Boží! To je KRISTUS, který vám otvírá zrak, určuje nový poměr k člověku, počíná vás učit a vést.

Ježíš Kristus tě povede až na nejvyšší místo, na Horu proměnění, kde prožiješ proměnění sebe sama. To pak jsou pravé vánoce, vánoce duchovní! A ten Kristus, Syn Boží, bude působit tvým prostřednictvím: nejprve v tvé rodině, tvém blízkém okolí a pak dál a dál, a mnoho duší bude tebou uzdravováno a k novému životu buzeno. Budeš otvírat oči slepým, duchovné slepým, uši hluchým, budeš zbavovat malomocné jejich malomocenství, jejich hříchů a uvádět je ve svobodu dítek Božích. Až lidstvo pozná, že duše člověka je tou archou Boží, v níž je obsaženo všechno bohatství a moc, všechna nádhera království Božího, až pozná své nitro a Krista v něm, pak nastane sbratření a pokoj a Syn Boží sám se ujme vlády nad světem.
Amen.
Ferdinand Valík - farár Československej cirkvi husitskej
 
silaSvetla  
Modlitba na Štedrý večer
Modlitba od Ferdinanda Valíka na Štedrý večer

Modlime sa:
Ďakujeme Ti, Bože, že si nám zoslal v Ježišovi Kristovi Svetlo Sveta! Radujme sa počas dní pamiatky Jeho narodenia, že smieme byť účastný Svetla, ktoré v Ňom prišlo na svet.

Opakujeme si stále a vďačne, že život človeka je temnota, ak v ňom nie je stretnutie s Ježišom Kristom. Jeho láska posväcuje náš dom, tvorí jednotu všetkých kto sú na tomto svete a majú dobrú vôľu. I ten najposlednejší, najhriešnejší smie prísť a začať pri jasliach Ježišových nový život.

Život Ježiša Krista, Jeho príchod na našu zem, to je dielo Tvojej milosti Bože, a Jeho Slovo je Vôľa Tvoja, ožiarená slávou nebies na večné časy.

Neustaneme preto pokorne velebiť Tvoju moc a slávu a stále budeme opakovať spevy anjelských chórov: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa.
Amen
 
Modlitba na adventnú nedeľu
Modlitba od Ferdinanda Valíka na 4. adventnú nedeľu

Modlime sa!
Ďakujeme ti, preláskavý Bože náš, že je nám dané priblížiť sa k prežívaniu krásnych vianočných chvíľ a radovať sa z narodenia Ježiša Krista, v ktorého učení aj v skutkoch Tvoje Svetlo pravdy tak silne zažiarilo svetu. Prebuď v našich dušiach všetky dobré sily a svojou milosťou ich zmocni a znásob, aby sme zo zmámených ľudských synov v sebe prežili aj vlastný prerod v skutočné Tvoje dietky a vo Svetle Tvojom i Sile Tvojej šírili okolo seba len dobro!
Amen