Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Společnost

Spravují:

Sara151,
hi,
Pitrysek,
Netorack,
Agie,
Ajina,
pupipka

Může vás zajímatReklama

.
Máte problém v této oblasti? Zkuste se zeptat, možná se najde odpověď!
Třeba se bude hodit:


Daňový kalendář      nové!

Ministerstvo financí      Účetní svět      Nezisková sféra      Živnostník      ČNB     

Obchodní rejstřík      ČSSZ      Měšec      VZP      Daňová kalkulačka         Mzdy      

Daňové formuláře      
Jak podnikat     

Ekonomický software: Laura 2008   (podrobné info - Barclay)      
Ekonomický software: AdmWin  (podrobné info - AJETO)      
Ekonomický software: Cézar  (podrobné info - Nazgul)      

Zákony (z příjmu, DPH, silniční a další) - aktualizovaná úplná znění  nové!

.

Minimální částky
Sociální pojištění 2016 - hlavní (od podání přehledu) 1.972,-
Sociální pojištění 2016 - vedlejší (od podání přehledu) 789,-
Hranice pro vznik povinného důchodového pojištění 2016 (pouze u vedlejší č., rozdíl mezi P a V 2015) 63.685,-
Zdravotní pojištění (od 1.1.2016!) 1.823,-

TOPlist

Mormegil Už jste  přispěli?
Taky mi přišel, do datovky v jedné zprávě s výpisem pohledávek ČSSZ. Někdo na Facebooku to komentoval, že si očividně myslí, že OSVČ jsou nejen paraziti, ale i blbci.
Taisa nález v normě 
Mě tam strašně fascinuje ten názorný příklad, že čím více zaplatíte státu na důchodovém pojištění, tím menší důchod pak dostanete. Kromě toho příkladu se jinak celý dopis tváří, jako že má motivovat k placení vyššího důchodového pojištění. Náhoda?!?
cajti Porozumění psanému textu -   víc po vás nechci ...
Sousedovi ano, mě zatím ne. Ale to může být i poštou - ona u nás funguje podle pošťácké teorie relativity ...
Taisa nález v normě 
Taky vám (OSVČ) přišel ze sociálky dopis ministryně Marxové, varování, že budeme mít nízký důchod?
 
Taisa nález v normě 
ano
r0b0t ~ matika šmatika ~  braidd drwg
Super, díky. Ještě jeden dotaz -- to potvrzení o příjmech musí být podepsané a orazítkované zaměstnavatelem?
Taisa nález v normě 
ano
r0b0t ~ matika šmatika ~  braidd drwg
noob dotaz
Letos jsem na potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti dostal kromě položek jako "úhrn zúčtovaných příjmů" a "úhrn skutečné sražené daně" také nějaký "úhrn povinného pojistného z příjmů". Ten nový formulář mě krapet vyděsil. Příjmy sečtu na řádek 31, sražené daně a zálohy na daň na 84 a pojistné na 32?
 
Kontrolní hlášení nelze podat, je to legislativní zmetek
K stížnostem se nyní přidala i nově založená Unie daňových poplatníků, podle níž kontrolní hlášení vůbec nelze podat v souladu s českými právními předpisy a jde o legislativní zmetek. Unie daňových poplatníků v úterý upozornila na to, že ministerstvo financí chybně vycházelo z toho, že je kontrolní hlášení nutné podat pouze přes webové rozhraní nebo datovou schránku. Zákon o DPH pro tento účel ale požaduje, aby k podání došlo přes takzvanou elektronickou adresu podatelny. Jenže podle unie je touto adresou zásadně e-mail. „To, že ministerstvo financí při přípravě novely zákona o DPH nesprávně považovalo za adresu elektronické podatelny webové rozhraní na webu www.daneelektronicky.cz nebo datovou schránku, jen ukazuje, jak nekvalitně byla tato novela připravena,“ říká k tomu předseda Unie daňových poplatníků Ondřej Lichnovský.

Začátkem ledna se pak ukázalo, že jsou v elektronickém formuláři ke kontrolnímu hlášení chyby. Finanční správa v nich operovala s pojmy, které jsou už několik let neplatné. Samotným podnikatelům přitom za nedodržování nových pravidel mohou hrozit tisícové pokuty. Z průzkumu, který mezi poradenskými firmami provedla koncem ledna ČTK, navíc vyplynulo, že řada firem stále není na kontrolní hlášení připravena a potýká se s komplikacemi při nastavování svých systémů.

 
Překvapení
Koukám, že už rok existuje pro všechny majitele datových schránek povinnost posílat veškerá přiznání elektronicky.

(Já to sice dělám, ale z pohodlnosti; nenapadlo mě, že jde už o zákonnou povinost pod neodpustitelnou sankcí 2000,-)
 
Taisa nález v normě 
1. minimální příjem pro uznání bonusu je stále ve výši 1/2 minimální mzdy 2. počítá se již od měsíce narození dítěte
malej Béé 
Dotazy
1. Je minimální příjem pro uznání bonusu na dítě stejný jako loni (tj. 55 000 Kč)?
2. Započítává se i měsíc narození dítěte nebo až celý prožitý měsíc?

Děkuji.
 
jdi tam hned, než začnou šílet z kontrolního hlášení :)
Micana Hoďte si   mašli!
Děkuju moc! Vidíš, nějak mě nenapadlo, že by mi tam radili s něčím, co se přímo netýká daňovýho přiznání a neodehrává se v březnu.
invain stanovení priorit řešení  jednotlivých nahlášených požadavků
Nemám živnosťák, dělala jsem pro Maďary, faktury stejný jako cz, akorát v eurech, jediný co, tak jsem jim musela dodat potvrzení o daňovém domicilu - že nejsu plátce DPH. Zeptej se bab na FÚ, mně řekly všechno co potřebuju, včetně toho kdy mám vyplňovat jaký prázdný hlášení. Seš šestka, ne, já jsem byla taky. Byly příjemný, X věcí řekly už po telefonu, stačilo je donést a domluvit zbytek.
Nechce vypsat i přiložit. Zatrháváš, že je přiložena. Čili program hlídá, že tam dáváš externí přílohu. Pokud přiložíš jen pdf soubor s přílohou k účetní závěrce, řvát nebude. Pokud bys vyplnila všechno včetně přílohy k účetní závěrce přímo v EPO, hlásil by chybu stejně. Každopádně to není chyba, ale upozornění, takže vyplň výkazy, přilož přílohu Přílohu a neřeš :)
Mormegil Už jste  přispěli?
Ale přiložit _přílohu účetní závěrky_, tu nikam nevypisuješ, nemáš kam, vypisuješ jenom ty „věcné“ části závěrky jako obsah výkazu zisku/ztráty atd., a ty zase nemusíš nikam přikládat.
No to jsem právě psala Máše, že to chce obojí. Vypsat i přiložit.
Mormegil Už jste  přispěli?
Políčko máš zaškrtnout, protože tu závěrku tam máš vyplněnou, plus přiložíš soubor s přílohou účetní závěrky v jednom z těch formátů.
Když to tam nedám, hází to chybu, že není zaškrtnuto políčko a k tomu Pokyny k vyplnění:

Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy7)
Poplatníci, kteří vedou účetnictví, přikládají k daňovému přiznání účetní závěrku v rozsahu vymezeném v § 18 odst. 1 zákona o účetnictví; poplatníci, účetní jednotky uvedené v § 19a zákona o účetnictví, účetní závěrku sestavenou podle Mezinárodních účetních standardů.
Při elektronickém podání daňového přiznání se účetní závěrkou poplatníků, účetních jednotek, které nejsou povinny používat pro účtování a sestavování účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy, rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, vyplňované s využitím údajů z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Přehledu o změnách vlastního kapitálu, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný jako samostatný soubor typu .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .txt nebo .rtf, s použitím tzv. E-přílohy. Poplatníci, účetní jednotky, jimž zatím nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro finanční správu k dispozici elektronické přílohy nahrazující účetní závěrku se závazně stanoveným uspořádáním údajů, mohou tyto elektronické přílohy účinně nahradit elektronickými kopiemi Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Přehledu o změnách vlastního kapitálu, a Přílohy účetní závěrky, vkládanými prostřednictvím E-příloh.
Poplatníci, účetní jednotky, které jsou povinny používat pro účtování a sestavování účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy, mohou při elektronickém podání daňového přiznání účinně nahradit účetní závěrku elektronickými kopiemi jejích jednotlivých složek, vkládanými s použitím E-příloh. Jako E-přílohu lze podat též zvláštní přílohu se specifikací a kvantifi kací vlivů, z nichž vyplývá rozdíl mezi výsledkem hospodaření zjištěným podle Mezinárodních účetních standardů a výsledkem hospodaření zjištěným podle českých právních předpisů (§ 23 odst. 2 písm. a) zákona). Stejně mohou postupovat poplatníci, konsolidující účetní jednotky, jestliže využijí možnost podle § 23a odst. 2 zákona o účetnictví, a pro sestavení konsolidované účetní závěrky použijí Mezinárodní účetní standardy.
Poplatníci, kteří po 1. lednu 2015 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, přikládají přehled o majetku a závazku a přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 5 zákona o účetnictví, ve znění platném do 31. prosince 2003. (Pro účetní období započatá od 1.1.2016 a později přikládají poplatníci, kteří mohou vést jednoduché účetnictví, přehledy podle §13b odst. 3 zákona o účetnictví ve znění od 1. ledna 2016, jejichž označení a obsahové vymezení je stanoveno přílohou č. 1 a přílohou č. 2 k vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.) Při elektronickém podání daňového přiznání mohou být tyto výkazy účinně nahrazeny jejich elektronickými kopiemi, vkládanými jako E-přílohy.