Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Společnost

Spravují:

Sara151,
hi,
Pitrysek,
Netorack,
Agie,
Ajina,
pupipka

Může vás zajímatReklama

.
Máte problém v této oblasti? Zkuste se zeptat, možná se najde odpověď!
Třeba se bude hodit:


Ministerstvo financí      Účetní svět      Nezisková sféra      Živnostník      ČNB     

Obchodní rejstřík      ČSSZ      Měšec      VZP      Daňová kalkulačka         Mzdy      

Daňové formuláře      
Jak podnikat     

Ekonomický software: Laura 2008   (podrobné info - Barclay)      
Ekonomický software: AdmWin  (podrobné info - AJETO)      
Ekonomický software: Cézar  (podrobné info - Nazgul)      

Zákony (z příjmu, DPH, silniční a další) - aktualizovaná úplná znění  nové!

.

Minimální částky
Sociální pojištění 2015 - hlavní (od podání přehledu) 1.943,-
Sociální pojištění 2015 - vedlejší (od podání přehledu) 778,-
Hranice pro vznik povinného důchodového pojištění 2015 (pouze u vedlejší č., rozdíl mezi P a V 2014) 62.261,-
Zdravotní pojištění (od 1.1.2015!) 1.797,-

TOPlist

Díky!
Odpověď tam je, ovšem (jak jinak) zakamuflovaná, viz první věta § 99a/1. Osoba se rozhodla, že pro kalendářní rok 2015 má období čtvrtletí, splnila podmínky. Tedy až do konce roku 2015 je čtvrtletním plátcem. Pro rok 2016 už své rozhodnutí zopakovat nemůže (porušuje podmínku §99a/1/a), takže od ledna 2016 bude měsíčním plátcem.
Dotaz - změna zdaňovacího období (DPH)
Zdravím, mám dotaz k následující situaci: v předchozím kalendářním roce měla osoba obrat pod 10 milionů a její zdaňovací období bylo čtvrtletní. Obrat se jí v tomto roce (např. už v měsíci srpnu) zvedl nad 10 milionů. Od kdy musí dojít ke změně zdaňovacího období? Hledal jsem odpověď v § 99a zákona o DPH, ale tam jsem ji nenašel...
 
Ještě judikatura:

Rozdílnost názorů Nejvyššího soudu v otázce podnikatelského nájmu nebytových prostor odstranilo rozhodnutí tzv. velkého senátu. Rozhodnutí spis. zn. 31 Cdo 660/2010 potvrdilo, že smlouvy o nájmu nebytových prostor, které se týkají podnikatelské činnosti smluvních stran (to znamená, že nejde pouze o takové závazky, kterými se bezprostředně realizuje předmět podnikání smluvních stran, ale i o závazky, které s jejich podnikáním souvisejí) se řídí obchodním zákoníkem (samozřejmě s výjimkou zvláštní úpravy pro tento smluvní typ obsažené v zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor).
Ano, nárok má. A jestli to bylo před 4 lety, tak to nejspíš bylo podle obchodního zákoníku (mezi podnikateli?), takže 4 letá promlčecí lhůta, tedy je nájemce povinen doplatit rozdíl i úrok.
DadB jsem zralý na  šrotovné
Dotaz:
Byl-li před 4 lety podepsán oběma smluvními stranami dodatek na zvýšení nájemného (nebytové prostoty), ale účtárna celé 4 roky až doteď posílala fakturu na původní nezvýšenou částku (a nájemce se samozřejmě neozval), má pronajímatel nyní právo na hradu rozdílu za uplynulých 48 měsíců. Rozdíl za tu dobu v součtu dělá několik desítek tisíc.
 
Děkuji všem okounům za to, že se za mě přimluvili na finančním úřadě.
Rozhodnutí o registraci dorazilo 6 minut po té, co jsem napsal svůj dotaz.
Podával jsem registraci k dani a k DPH pro novou sro přes datovou schránku (vyplněno v EPO, XML odesláno datovkou). Jsou to tři týdny a zatím se nikdo zpátky neozval.

Mám se o to nějak zajímat osobně na FÚ? Nebo ještě čekat?
 
cajti Porozumění psanému textu -   víc po vás nechci ...
Po dvou dnech přišel mail o zpracování s touto informací:

V pripade, ze jste si nezaznamenal(a) heslo k danemu podacimu cislu, je mozne overit stav podani pomoci souboru s potvrzenim ("...potvrzeni.p7s"), ktery po odeslani pisemnosti aplikace EPO vygenerovala. Tento soubor lze do aplikace EPO nacist na strance "Prehled formularu pro danovou spravu" na adrese ...
bwian I'm a lucky bastard! 
Není, po odeslání (bo jsem to chtěl otestovat) mě to vrátilo na stránku 404 - not found. Hovada jsou to.
Reakce na | Vlákno  
A není? :-D
Já se vždycky naseru, jak tam při pokusu o export pro datovku mají tu křičící červenou hlášku, že to nemusíme posílat datovkou, že je ten jejich samodomo systém mnohem lepší.
granttaxconsult  
Měla by přijít do datovky zpráva o přijetí, ne? Aspoň při klasice chodí oznámení do zadaného mailu. Fakt je, že bez čísla neuvidíš, v jakém je to stavu, ale tobě jde o to, jestli to převzali a zpracovali, ne? Mi většinou dojde zpráva o přijetí (tj. zpracování, nikoliv to, že to v EPO visí a nido s tím nic nedělá)
cajti Porozumění psanému textu -   víc po vás nechci ...
Teď už to vím taky :(
Raději používám přímo DS. Tam to 3 měsíce visí.
cajti Porozumění psanému textu -   víc po vás nechci ...
Tak jsem odeslal přiznání k DPH z EPO, pomocí přihlášení do DS. Naivně jsem si myslel, že v DS to najdu v odeslaných datových zprávách, aleprt.

Předpokládám, že když jsem si neopsal to číslo podání v EPO, tak už nemám šanci dopátrat se, jak to dopadlo, že?
 
Serendipity a stejně nevím, co tu dělám  a kdo vlastně jsem
Právě že já nejsem účtař a neúčtujeme průběžně, takže tam musím provést nějakou fikci zaúčtování. Ale takhle jak píšeš, to dává smysl. Díky.
granttaxconsult  
PS: Já to dělám tak, že DPP přiznávám měsíc po výplatě (tj. dva měsíce po aktuálním mzdovém měsíci) a ostatní srážkaře dávám podle "aplikace DUZP" - tedy měsíc po té, co by to bylo jako datum DUZP.
granttaxconsult  
§38d ZoDP, odst.1, věta druhá praví: " Srážku je povinen provést plátce daně, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka,......"
Ale platí to mimo výjimky uvedené v pokračování té věty - mimo jiné i u autorských honorářů.
".....pokračování věty 2.... nejpozději v den, kdy o dluhu účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem...." Zjednodušeně:
1) DPP je k 15.červnu výplata, tudíž srážkovka do konce července (první část druhé věty)
2) Autorské honoráře - pokud jej máš k 31.5.2015 účtován jako autorův nárok (a tvůj dluh, závazek) za květen, bez ohledu na skutečnou výplatu v červnu, pak přiznáváš, v souladu s ZoDP už na konci června! Záleží, jak to zaúčtuješ, nikoliv kdy autorák vyplatíš - na rozdíl od DPP, kdy zaúčtuješ k 31.5.2015 mzdu, ale výplata je až v červnu. tam je aplikace té druhé části druhé věty..
Serendipity a stejně nevím, co tu dělám  a kdo vlastně jsem
Daň vybíraná srážkou
Prosím pěkně dotaz: Platím jednak odměny z dohod o provedení práce (bez podpisu růžové příšery), jednak autorské honoráře za příspěvky do časopisu - tedy obojí předmět zvláštní sazby daně vybírané srážkou. V obou případech v měsíci (třeba) květnu je odvedena práce, dle dohody vše vyplácím k 15. červnu (výplatní termín). Podle zákona "Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku podle odstavců 1 a 2" (§ 38d zákona o daních z příjmů). Znamená to, že srážkovou daň odvádím na konci června, nebo na konci července?