Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!

FAQ Ústavu pro jazyk český - zkuste navštívit ještě před některými dotazy :-)
Pravidla českého pravopisu (alespoň ta základní)

Internetová jazyková příručka ÚJČ

V případě nejasností s některými výrazy se moderátor radí se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1998, dotisk 2000; 2. doplněné a opravené vydání) - abych to už nemusel příště psát :-)


von_Zeppelin Oliheň Beznaděje  pclib php framework
Když už mluvíme o czenglish - přiznám se, že mě tahají za uši i obraty jako "pro více informací stiskněte dvojku" nebo "nejvíce šokující příběhy" nad čímž by mladí asi vrtěli hlavou a nechápali, co je na tom nečeského.
 
gorgona "cože?" ... to není otázka, to je epitaf 
je to ighor
Pixycz: Tak tos měl říci hned, že Ti vůbec nejde o to, abychom v tomto ohledu nějak češtinu vzdělali, ale jen se chceš tak poraženecky vybrečet.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Za prvé jsem měl na mysli odbornou/oborovou terminologii, za druhé se opravdu neshodneme ve významu "v poslední době" (opravdu tím nemyslím posledních 200 let). Když se podívám na všechny ty nové obory, profese, sporty, vědecké disciplíny za posledních 10–20 let – nikdo se tvorbou české terminologie nezatěžuje, bleskurychle se zakořeňují czenglické termíny a není síly to změnit. Jen v počátcích, kdy ještě může vyjít nějaká významná oborová publikace, která tu terminologii může nadefinovat, ne-li kodifikovat. Ale pohříchu je to okno velmi krátké, po pár letech a desítkách publikací držících v praxi užívané czenglismy, už je pozdě a pozdní pokusy už vyznívají nosočistoplenově a planě.
Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
(A co teprvá žandár!)
 
Jo, když to budeme vyslovovat skutečně [gender] a ne [džender], pak by to bylo oukej. Jenže takovou výslovnost jsem zatím nepotkal.
ocs sine ira et studio  OCSite
Gender, vyslovováno podle vzoru (Ostap) Bender, co Ti na tom připadá divného?
Ocs: "Auto" už odpovídá českému pravopisu a česky se skloňuje. "Gender" se už česky skloňuje, ale neodpovídá českému pravopisu, tedy kritérium pravopisné ještě jaksi zbývá.
ocs sine ira et studio  OCSite
Já se spíše snažil poukázat na krajně nešťastnou volbu kritéria, neboť kupříkladu „auto“, byť bez jakékoli pravopisné úpravy, nepochybně českým slovem je; naproti tomu ale třeba takovému „vau“ bych statut českého slova osobně upřel, byť i pravopisnou úpravou opatřeno jest.
Ocs: Zrovna u "th" a "s" je to otázka stylu. Pokud chceš psát "these", předpokládám, že potom píšeš také třeba "thrůn", nebo přinejmenším "thema". Thvoje volba.
stromka If we don’t change, we fall behind. 
A počítač místo komputeru :P
"zvuková karta" se používala už po roce 1990 ...
 
ocs sine ira et studio  OCSite
Ještěže nám Antonín Novotný nechal počeštit tezi, jinak by these nebyla českým slovem!
Přičemž i přejímku s pravopisnou úpravou bychom měli brát jako počeštění. Jakmile začneme psát "džendr" (obdobně klandru, pulovru nebo tendru), bude to české slovo.
ocs sine ira et studio  OCSite
(To „přihlašování/odhlašování“ se ovšem naprosto běžně používalo už v českých příručkách k počítačům EC řad 10xx z let 70., což je asi nejstarší zdroj, o němž vím — a od té doby neustále až dodnes; úplně tedy nevím, kde jsi vzal to „logování se“ jinde, než ve slangu programátorů a jiných pochybných existencí, kde samozřejmě existovalo odjakživa a existuje dosud.)
Jo, pardon, konkrétní příklady: "vzduch" místo "luftu", "pluk" místo "regimentu", "družice" místo "satelitu" či "trabanta", "zvuková karta" místo "sound card".
Z poslední doby (řekněme 200 let) je to třeba velká část slovotvorby během národního obrození, pak vlna slov po vzniku ČSR, pak tu a tam něco za totáče, a po nástupu počítačů to už budou také desítky slov, které nejprve přišly jako anglicismy a následně byly nahrazeny českými ekvivalenty (například jsem nedávno zjistil, že mládež už nerozumí slovu "odlogovat se", všichni se normálně odhlašují, a vskutku, i v odborném textu se píše daleko spíše o přihlášení a odhlášení než o provedení login nebo logout).
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Můžeš mi nějaký z poslední doby dát? Rád si napravím špatný dojem, znám jen mnoho případů, kde se to nedaří a jen rychle zakoření czenglish názvosloví.
Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
!!!
(Případně "Cender Çukçu" a pohřbil bych Tě v Turecku.)