Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!

FAQ Ústavu pro jazyk český - zkuste navštívit ještě před některými dotazy :-)
Pravidla českého pravopisu (alespoň ta základní)

Internetová jazyková příručka ÚJČ

V případě nejasností s některými výrazy se moderátor radí se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1998, dotisk 2000; 2. doplněné a opravené vydání) - abych to už nemusel příště psát :-)


Serendipity a stejně nevím, co tu dělám  a kdo vlastně jsem
poukázal na ně
uvedl

Hradní mluvčí použil následující vyjádření, nad kterým si už notnou chvilku lámu hlavu. Prosím o pomoc: "Pan Forejt jen indikoval (pozn. telefonicky) některé údaje."

Asi nejsem natolik vzdělaný, abych tuto větu beze zbytku pochopil. Klesl jsem tak hluboko, že jsem vyhledal výskyt slovesa "indikovat" v Korpusu - ale bez valného úspěchu. Ano, znám užití tohoto slovesa v lékařské terminologii, v IT a různých technických oborech. Co ale ředitel protokolu KPR přesně dělal, to mi uniká.

 
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?
Předbíhat starší je nezdvořilé!
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?
Přesně jak říkáš. Třeba na statku: kdyby se staral o techniku (pluhy a traktory) a hospodářství (objednávky krmiva a hnojiva), se spojovníkem, stará-li se o technické hospodářství (objednávky náhradních dílů k traktorům), bez spojovníku.
Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
Je to tak. Politicko-ekonomický badatel by bádal o politice a v jiném čase také o ekonomii, ne nutně se souvislostí. Politickoekonomický badatel zabývá se politickou ekonomií.
no, ono to bylo takové dost obecné pojmenování pro nemanuální profese, mělo to dokonce zkratku THP, já bych dal asi ten spojovník...
cestujicivnoci  
Myslím, že jde o vztah mezi "technické" a "hospodářské". Kdyby pracovník měl být zároveň technický a zároveň hospodářský, spojovník bych použil. On to ale není vztah souřadný, ale technické hospodářství a intuice mi velí spojit bez spojovníku.
Tander Lee  
Psal bys technicko-hospodářský.
cestujicivnoci  
Prosím vás, technickohospodářský pracovník je jednodílný, nebo dvojdílný se spojovníkem? Našel jsem jen http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=140#nadpis2 a tam uvedená logika se mi nelíbí, a pak tady: http://www.okoun.cz/boards/cestina?contextId=4019172#article-4019172
 
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Šla do chléva stejně jako Jarka. Pozpátku a skákaje po jedné noze.

Šla do chléva, stejně jako Jarka. Chodí za ní jako pejsek.

Šla do chléva stejně, jako Jarka. I když jsme to oběma zakázali, stejně šly.
Cože má být ta první varianta? A jak se třetí sloučí s pravidlem "čárku před jak/o, jen když následuje celá věta"?
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?
Dobře, díky, to mi stačí: máš-li Ty za to, že je to plně záměnné, je to buď plně záměnné nebo téměř vždy záměnné, a to je pro mé účely zcela postačující. Díky ještě jednou.
ocs sine ira et studio  OCSite
Já žiji v domnění, že „æ“ a „ae“ jsou vzájemně plně záměnné; kdekoli může stát jedno, může stát druhé. Ale mně nevěř, já ořu i prosté deklinace; pomodli se k Šéfovi, ať Ti sešle Šneka (nebo tak někoho).
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?
No dobře, už na to mám věk, ale jak je to tedy s tím ae? Docela bych to potřeboval…
 
ocs sine ira et studio  OCSite
(Přišel ten Němec? Znám, tady také obchází, prevít.)
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?
Nevím, je-li tu klub na latinu (jiný, než nalezený na latinské tance), i táži se zde: když je v latině v nějakém slově „ae“, je to vždy „æ“, nebo jsou i případy, kdy jsou to dvě nezávislá písmena (jde mi výlučně o psanou formu)?
 
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Šla do chléva stejně jako Jarka.
Šla do chléva, stejně jako Jarka.
Šla do chléva stejně, jako Jarka.
pan_kreas Rozptyl do moře podléhá předpisům  pro pobřežní vody daného státu.
Šla do chléva stejně jako Jarka.
Šla, stejně jako Jarka, do chléva.