Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!

FAQ Ústavu pro jazyk český - zkuste navštívit ještě před některými dotazy :-)
Pravidla českého pravopisu (alespoň ta základní)

Internetová jazyková příručka ÚJČ

V případě nejasností s některými výrazy se moderátor radí se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1998, dotisk 2000; 2. doplněné a opravené vydání) - abych to už nemusel příště psát :-)


Nakonec jsem ji škrtla. Asi to je fakt slučovací. "Vytvořit" může znamenat i "autorsky se podílet"... množina autorů má v tom případě jeden prvek.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo! 2.září 2014 14:05:07
imho bez čárky, "či" je tady spíš ryze slučovací.

Po redukci: Na pracích jsem dělal sám nebo s někým. VS Na pracích jsem dělal sám, nebo s někým? (vylučující otázka)
no, to ne, to je ošklivý a neplynulý slovosled... ta původní varianta je podle mě ok, podle následujícícho schématu:
(které) [jsem vytvořil] - (či) [jsem se {na jejich vzniku} podílel]
(pardon, to závorkování se mi trochu vymklo z ruky, a mírně spěchám...) a čárka imho spíš ne, připadá mi to jako prostý výčet možností
Mně to tedy připadá jako gramaticky špatně, proto je těžké tam tu čárku (ne)umístit.

Správně by to mělo být: „Za zmínku stojí především tři práce, které jsem vytvořil či na jejichž vzniku jsem se autorsky podílel.“ Pak zřejmě bez čárky.

Jinak se mi totiž nedaří určit, jestli je kus za „či“ vedlejší věta nebo hlavní:

„Za zmínku stojí především tři práce … či jsem se na jejich vzniku autorsky podílel.“ To mi nedává smysl.

nebo

„…které jsem vytvořil(,) či jsem se na jejich vzniku autorsky podílel.“ To mi sice smysl dává, ale „které jsem vytvořil“ je vedlejší věta přívlastková a „či jsem se na jejich vzniku autorsky podílel“ IMHO těžko.
Šnek tu vůbec  není 2.září 2014 11:18:53
Obojí je možné, čárka by tam byla, kdyby se chtělo zdůraznit, že to "či" má význam "respektive", což by ovšem šlo jen v případě, že žádnou z těch prací nevytvořil sám.
Ne.
Za zmínku stojí především tři práce, které jsem vytvořil(,) či jsem se na jejich vzniku autorsky podílel.

Čárka jo, nebo ne? Nedala bych, ale jistá si nejsem.
Mastodont   31.srpen 2014 21:11:48
A když to rozvineme na

Zadaná adresa IP / název hostitele musí být vzdálená. ??

Nebo dát "název hostitele" do závorky?
Šnek tu vůbec  není 31.srpen 2014 20:57:34
Řídil bych buď bližším jménem, nebo plurálem (vzdálený, vzdálené).
Mastodont   31.srpen 2014 20:41:57
Dotaz na shodu doplňku se jménem - čím se řídí koncovka v tomto případě, prvním jménem?

Adresa IP / název hostitele musí být vzdálená.
cestujicivnoci   29.srpen 2014 20:23:56
ok, asi je vás víc. Používat to hodlat nehodlám, ale nějak vás přetrpím.
Sarnegarth vysoce kvalitní nerezové povrchové  čerpadlo SAER M 99 29.srpen 2014 12:05:09
Slušný selfpwn.
Šnek tu vůbec  není 29.srpen 2014 11:56:33
(A když už chceš něco označovat za "zpotvořené". pak to "mě", nikoliv "mi". Ono "mi" je totiž nejspíše původní kalk z němčiny "es fällt mir ein", který byl teprve následně připodobněn základní vazbě slovesa "napadati".)
stačí záběr rozšířit na SSJČ a PSJČ, kde jsou u sloves napadnouti a napadati uváděny v tomhle významu obě vazby (-ti koho, komu)... též pomůže četba tzv. literatury
Šnek tu vůbec  není 29.srpen 2014 11:52:39
CvN: Třicet let je současnost, ale i v těch třiceti letech se najde ještě obojí varianta jako zcela normální (SSJČ uvádí v tomto významu "napadati" s vazbou "koho" i "komu"). Pro dativ jako jedinou správnou verzi bys musel tuším do 30. let, ale nemám teď čas to dohledávat přesně: PSJČ uvádí Dyk. Vida, zas mi napadá ten lampář! Hál. Nenapadá mi rovnat se kterémukoli jinému duchu. Podl. Co vám to jen napadá! Vrch. A zase napadalo mladému knězi smutnější vidění.
cestujicivnoci   29.srpen 2014 11:22:01
"Donedávna platila"... můžeme zúžit časový interval řekněme na posledních 30 let a naopak rozšířit záběr za hranice Prahy? Mám pocit, že podobně zpotvořené "mi" slýchám jen od Pražáků.
Šnek tu vůbec  není 29.srpen 2014 10:44:03
(Aneb, podívat se do nějakého slovníku Ti nenapadlo?)
Šnek tu vůbec  není 29.srpen 2014 10:43:23
To jednak není žádné "mě/mně", jednak je to stará dobrá pádová vazba, která donedávna platila dokonce za jedinou správnou, protože tak odlišovala napadání v mysli od napadání fyzického.
cestujicivnoci   29.srpen 2014 10:39:51
"mi napadá". Napadá ti nebo tě?
Šnek tu vůbec  není 29.srpen 2014 10:37:53
Prosím? V linkovaném příspěvku není ani "mě", ani "mně".