Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!

FAQ Ústavu pro jazyk český - zkuste navštívit ještě před některými dotazy :-)
Pravidla českého pravopisu (alespoň ta základní)

Internetová jazyková příručka ÚJČ

V případě nejasností s některými výrazy se moderátor radí se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1998, dotisk 2000; 2. doplněné a opravené vydání) - abych to už nemusel příště psát :-)


Chtělo by to prozkoumat, možná je norština zrovna ve stádiu regresu k obecnému rodu, což by stálo za pozorování a zaznamenání (švédština už má ten regres víceméně za sebou).
Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
Btw ty pocitové rozdíly mezi rody mě zajímaly ve skandinávských jazycích, kde standardní dánština a švédština mají dva rody (společný a střední), zatímco většina norštin má tři, mužský, ženský a střední. Ptal jsem se pár Norů, jak ty rody vlastně cítí. (dost jich používá např. jenta i jenten, "ta holka" i "ten holka".) Bohužel jakákoli lingvistika jde mimo ně, a nebyli s to mi odpovědět nic kromě toho, že holka je holka i v případě, že použijí maskulinum :) Každopádně jeden z toho byl nakonec dost zmatený, protože mu došlo, že mužský rod v tomhle případě vlastně nedává moc smysl. Takže pocitově tam nějaký malý rozdíl být musí i přesto, že obyčejný Nor se nad nějakými rody asi nikdy nezamyslí.
Ilmarinen: Není jasné, zda měla tři, nebo jen dva. Možná měla mužský a střední oddělený tak nějak napůl, jen tou životností.
Ocs: Přesně tak. Nebo skoro přesně. Ženský rod se vyvinul z obecné bezrodé situace jako příležitostné a zdůrazněné označování ženství, resp. věcí souvisících s plodivou silou. Postupem času se ženství a ony další věci začaly označovat v jazyce standardně, tedy přestalo být možné hovořit o ženě bez označení ženského rodu (ve starozákonní hebrejštině máme doloženu stopu tohoto přechodu), a posléze se rozdělil onen zbylý obecný rod v některých jazycích na životný a neživotný, přičemž ten životný se stal naším mužským a neživotný naším středním. A ve slovanských jazycích se následně začal oddělovat mužský životný a neživotný, přičemž nyní jsme v situaci, kdy se už skoro oddělily do samostatných rodů, ale ještě to není oddělení tak ostré jako mezi rodem mužským a rodem ženským či středním.
Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
jj, ale to už jsou významové posuny :)
Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
Pokud vím, tak praindoevropština měla rody tři, dva rozlišené podle pohlaví a jeden pro ostatní. Jak to bylo před praindoevropštinou, nevím.
Jenže právě také ten člověk, ta osoba, to kníže atd. Původně šlo o mužská a ženská božstva a o zbytek, ostatní je odvozené.
ocs sine ira et studio  OCSite
Hm, může mi něco unikat, ale mám za to, že v prazákladu právě je universálním pouze rod tzv. mužský. Naproti tomu rod ženský je (u osob; nikoli u věcí, jimž je skutečně přiřazován dost nesmyslně a nelogicky) reálně a výhradně ženský, a vzniklo to v hlubinách času jako gramatický jev odpovídající reálně výlučným ženským mystériím.

Nějaký Šnek nebo tak někdo mne laskavě opraví, pokud se pletu?

CVN: Dnes už ne spolehlivě. Dnes to jen říká, zda má jméno po otci, nebo po manželovi (přičemž mnohá vdaná si nechává jméno po otci).
Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
Už se chytám. Ano, máme tři universální rody, i když v prazákladu tam to rozlišení ještě pořád je patrné (ten muž, ta žena, to dítě)
Ovšem to všechno silně záleží na kontextu. V množném čísle se dá mužský rod použít obecně, ale mluvíme-li v jednotném a dá se předpokládat, že pohlaví oné osoby známe (čímž vyjímám ony debaty o vrazích a jiných tajemných osobách), tak z použití mužského rodu zcela zřejmě vyplývá mužské pohlaví.
 
ocs sine ira et studio  OCSite
Poro poro?

Argumentuji, že nejenže jakého je kdo pohlaví není v češtině je tou nejdůležitější informací, ale že dokonce v typické české větě tato (nepodstatná) informace velmi často zcela chybí, neboť moc nesouvisí s gramatickým rodem. Kupříkladu „nízké procento idiotů“ Ryby je genderově zcela neutrální a vztahuje se k libovolnému pohlaví, zcela bez ohledu na formálně tzv. mužský rod slova „idiot“. Analogicky je tomu v mnoha dalších případech (včetně takových, jež se v současném usu bohužel už dávno užívají naprosto špatně, třeba „doktor“ nebo „ředitel“ jsou, či spíše správně by měla být, také slova genderově zcela neutrální, a „doktorka“ či „ředitelka“ jsou, či spíše správně by měly být, nesmysly).

Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
Nemyslím si, byť žádnou anketu jsem na toto téma neviděl.
Spíš bych řek, že je to o tom, co člověk častěji slýchá. Pokud by o Aun Schan Su Ťij bylo od začátku referováno jako o Su Ťij Aun Schanové, asi by nám to divné nepřišlo. Kromě toho když o někom budeš mluvit déle, nejpozději v pátém slově poznáš podle nějaké koncovky, jestli je to žena nebo muž.
pan_kreas Rozptyl do moře podléhá předpisům  pro pobřežní vody daného státu.
(Cítím, že na diskusním horizontu se jižjiž zjevuje pan Gustafson s paní Gustafdotter; jsouť jako kometa, pravidelně se zjevujíce v letech 1971, 1926 a 1881.)
 
Vám se nejeví, že (dejmetomu) v detektivce dialog typu

"Vrah to musel mít dobře promyšlené..."
"Nebo vražedkyně!"
"Nebo vražedkyně, ovšem. Tedy musel nebo musela to mít promyšlené, protože..."

je zcela zbytečný a trapně doslovný překlad z angličtiny (jiného nejspíš násilně politicky korektního jazyka)?

(Nebo, řekne-li se kupříkladu, že doktoři stávkují, máte za to, že všechny doktorky šly do práce?)
Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
Poro?
ocs sine ira et studio  OCSite
(Pro některé to nepochybně platí, avšak je to chyba na straně dotyčných čtenářů/posluchačů. Ta informace tam prostě není, a domýšlet si ji je nesprávné.)
ocs sine ira et studio  OCSite
Ono ani v češtině to není tak jednoduché, jak se mnozí domnívají. Kupříkladu to, čemu se celkem nesmyslně říká „rod mužský“, je ve skutečnosti rodem universálním, vhodným ve většině případů pro pohlaví zcela libovolná, případně neznámá.
cestujicivnoci  
Chápu správně, že "enė" versus "ūtė" nese dost spolehlivě informaci vdaná / svobodná?
Sarnegarth kvalitní nerezové povrchové  čerpadlo SAER M 99
Ilmarinen: Mně spíš přijde podstatné, že český čtenář/posluchač (možná) tuto informaci ve jméně očekává a pokud přechýlení schází, dojde k přenosu mylné informace, že osoba je muž.